creativecommons

   home-link   'van Hanegem': huwelijk (trouw), geboorte (doop), overlijden

Naam schrijfvarianten:
Hanegem, Anegem, Annegem, Haneghem
Keuning, Keuninck

opmerkingen:

Huwelijks (Trouw) akten

  Huwelijk  Geboorte  Overlijden
Datum:Partners:Relatie:
26 januari 1938Jeremias van Hanegem en Levina Cornelia Visser
30 september 1937Jannis van Haneghem en Maria Jowanna Versprille
13 mei 1937Petrus Bernardus Bruggeman en Levina Suzanna van Hanegem
4 april 1937Abraham van Hanegem en Gildrina Hamelink
12 april 1934Hendrik Willem van Haneghem en Maria Johanna Willemsen
5 april 1934Jan van Til en Suzanna van Haneghem
22 december 1932Jannis Pieter van Haneghem en Wilhelmina de Back
1 september 1932Hendrik Johannes Oosterling en Magdalena van Haneghem
19 mei 1932Jacobus van Haneghem en Anna Grol
6 augustus 1931Abraham Dierkx en Maria Elizabeth van Hanegem
28 mei 1931Willem van Haneghem en Christina Heijdens
7 februari 1929Izaak van Hanegem en Suzanna Jacoba Maria Kouwer
13 december 1928Izaak Vermeulen en Catharina Magdalena van Haneghem
24 mei 1928Jacobus Isaac van Haneghem en Maria Suzanna Dingemanse
4 augustus 1927Pieter Verduijn en Dina Maria van Haneghem
4 mei 1927Marinus Jacobus Willemsen en Elizabeth Suzanna van Hanegem
14 april 1927Hendrik van Haneghem en Jurina Ludovica Heijdens
4 juni 1925Abraham van Haneghem en Helena Jacomina Versluijs
14 mei 1925Johannes Willem de Die en Suzanna Elizabeth van Hanegem
8 december 1921Isaac Jacobus van Hanegem en Wilhelmina de Vogelaar
9 september 1920Willem de Dreu en Maria van Haneghem
17 juni 1920Philippus Abraham Petegem en Maria Magdalena van Haneghem
17 juni 1920Adriaan Levinus de Meester en Sara Jozina van Haneghem
15 mei 1920Cornelis Dingenis de Ruijsscher en Janna Maria van Haneghem
13 november 1919Izaak Jacobus van Hanegem en Elisabeth Avot
24 april 1919Abraham van Hanegem en Johanna van Aalst
20 maart 1919Jan Philip Colijn en Sara van Haneghem
23 januari 1919Jacobus Hendrik van Hanegem en Maria Cornelia Ras
26 november 1918Adriana van Hanegem en Adriaan Snoeren
16 mei 1918Izaak van Haneghem en Gosewijna van de Velde
18 april 1918Philippus Abraham Keijmel en Magdalena Maria van Haneghem
4 mei 1916François van Haneghem en Anthonia Scholten
23 maart 1916Martinus Elfrink en Sara van Hanegem
18 november 1915Abraham van Hanegem en Leijntje Janneke van Aalst
oktober 1915Reinier Marinus Vermeulen en Neelje van Haneghem
15 januari 1914Jan van Hanegem en Janneke de Gardeijngrootouders
24 maart 1913Jacobus Franciscus de Voldere en Maria van Hanegem
24 oktober 1912Izaak Jacobus van Haneghem en Maria Casteleijn
30 mei 1912Jannis Izaak van Haneghem en Maria Theresia Blomme
15 december 1910Abraham Fenijn en Jannetje van Hanegem
20 oktober 1910Adriana Suzanna van Hanegem en Izaak van Dale
19 mei 1910Izaak van Haneghem en Sara Magdalena van de Walle
29 april 1910Izaak van Hanegem en Sara Johanna van Houte
24 februari 1910Abraham van Hanegem en Adriana Kotvis
4 maart 1909Jacobus Johannes Scheerens en Elizabeth van Hanegem
21 januari 1909Pieter Abraham van der Lijcke en Dina van Hanegem
15 mei 1908Abraham Cornelis en Magdalena van Haneghem
30 januari 1908Jacob van Hanegem en Elisabeth Ocké
16 mei 1907Abraham van Hanegem en Anthonnetta de Groote
13 april 1905Isaac van Haneghem en Sara le Clercq
10 november 1904Willem Hendrik van Haneghem en Catharina Johanna Babijn
5 mei 1904Hendrik Willem van Haneghem en Anna Johanna de Kramer
13 augustus 1903Hendrik van de Walle en Pieternella Adriana van Haneghem
13 augustus 1903Willem van Haneghem en Elizabeth Albregts
27 november 1902Jannis van Hanegem en Suzanna de Bruijne
25 november 1902Hendrik Johannes Bonnewel en Pieternella van Haneghem
10 oktober 1902Jacobus van Haneghem en Pieternella Cornelia van de Sande
3 april 1902Jacobus de Meij en Janneke van Haneghem
21 maart 1901Abraham Cambier en Suzanna Adriana van Haneghem
7 februari 1901Jannis van Hanegem en Janneke Goossen
12 december 1900Pieter Johan Poschmann en Dina Maria van Haneghem
22 november 1900Pieter van Hanegem en Pieternella Verduijn
10 februari 1898Pieter Vermeulen en Adriana Pieternella van Haneghem
25 november 1897Abraham van Haneghem en Klazina van Belois
7 mei 1896François van Hee en Adriana Cornelia van Hanegem
28 februari 1895Hendrik van Haneghem en Sara Haartsen
5 april 1894Hendrik Willem van Haneghem en Johanna Anna de Kramer
23 november 1893Jannis van Hanegem en Catharina Maria van den Broecke
4 mei 1893Hendrik van Haneghem en Sara Aalbregtse
27 april 1892Pieter Suwijn en Dina van Hanegem
19 oktober 1887Jan van Haneghem en Cornelia Verduijn
17 december 1885Jeremias van Hanegem en Suzanna Maria Bogaardovergrootouders
15 oktober 1885Hendrik Willem Jansen en Maria van Hanegem
1 mei 1884Isaac van Haneghem en Janna Eeckhout
1 mei 1884Johannes Pieter van Hanegem en Janneke Pieternella de Back
11 mei 1882Hendrik van Hanegem en Louisa Koole
15 december 1881Jacobus Johannis de Lijser en Johanna Cornelia van Hanegem
2 juni 1881Jannis van Hanegem en Jannetje Lauret
21 april 1881Isaac de Ruijscher en Maatje van Haneghem
25 september 1878Pieter Johannes van Hanegem en Jozina de Winne
2 mei 1878Jeremias van Hanegem en Janna van den Ameele
8 juni 1877Isaak Abraham van Hanegem en Elizabeth Ghijsels
2 april 1875Abraham Zonnevijlle en Pieternella van Hanegem
5 mei 1870Abraham Focke en Sara van Hanegem
7 oktober 1869Abraham van Haneghem en Neeltje Blaakman
14 mei 1869Abraham de Smidt en Suzanna van Hanegem
26 februari 1863Pieter van Hanegem en Catharina Josina Klaeijsen
3 mei 1860Jakob van Haneghem en Maria Cornelia de Nijs
17 februari 1859Johannes (Jan) van Haneghem en Magdalena Verburgt
14 april 1858Hendrik van der Veere en Maria Pieternella van Hanegem
17 september 1857Izaak Johannes Bodderij en Elizabeth van Hanegem
1 april 1852Jannis van Hanegem en Adriana Suzanna Goetgeluk
19 april 1849Pieter Johannes de Groote en Adriana van Hanegem
27 mei 1846Hendrik van Hanegem en Dina van den Ameele
9 november 1837Pieter van Hanegem en Kathalijntje Eliasbetovergrootouders: 2-de huwelijk Pieter
4 juli 1833Hendrik van Hanegem en Pieternella van Hoeve
24 oktober 1832Jannis van Haneghem en Elizabeth le Soen
14 oktober 1829Hendrik van Hanegem en Elizabeth de Keuning
10 maart 1830Pieter van Hanegem en Janna Louretbetovergrootouders
7 mei 1823Abraham van Hanegem en Johanna Pieternella Plattenberg
20 oktober 1822Jannis van Hanegem en Adriana Hoevenaar


Parenteel  Jeremias van Hanegem en Levina Cornelia Visser
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1938

No. 1
   Heden zes en twintig Januari
negentienhonderd acht en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sluis, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
van Hanegem, Jeremias
oud vijftig jaren, smid geboren te Retranchement en wonende te Sluis
meerderjarige zoon van: van Hanegem, Jeremias en van: Bogaard, Suzanna Maria, beiden overleden

en Visser, Levina Cornelia
oud vijf en dertig jaren, zonder beroep geboren te Sluis , en wonende te Sluis meerderjarige dochter van: Visser, Jacobus, overleden en van: de Vos, Klara Cornelia, zonder beroep, wonende te Sluis

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Retranchement op vijftien Januari laatstleden.

   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig:
van Hanegem, Jannis, oud een en vijftig jaren, opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee, wonende te Breskens, broeder van den man en
Visser, Willem Johannes, oud drie en dertig jaren, landbouwer, wonende te Sluis, broeder der vrouw

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
LC Visser
JvHanegem
par...
J.W. Visser

Parenteel  Jannis van Haneghem en Maria Jowanna Versprille
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1937

No 11
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN DERTIG,
Den dertigsten der maand September zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente Schoondijke, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
van Haneghem, Jannis
oud vier en twintig jaren, van beroep smidsknecht geboren te Groede en wonende te Breskens
meerderjarige zoon van van Haneghem, Izaak Jacobus, oud acht en veertig jaren, werkman, en Casteleijn, Maria, oud zes en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.
en Versprille, Maria Jowanna
oud een en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te Retranchement en wonende te Schoondijke,
meer
derjarige dochter van Versprille, Abraham Jacobus, oud vier en veertig jaren, en Lucieer, Tannetje Suzanna, oud zeven en veertig jaren, beiden winkeliers, wonende te Schoondijke
Door mij is gelet op de door comparanten overgelegde geboorte akten.
De ouders der comparanten, hier tegenwoordig, verklaarden toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente en te Breskens op ZATERDAG, den elfden September jongstleden, zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat
van Haneghem, Jannis
en
Versprille, Maria Jowanna

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

   Als getuigen waren tegenwoordig: van Haneghem, Jan oud twee en zeventig jaren, van beroep zonder wonende te Breskens, grootvader des bruidegoms
Versprille, Willem François, oud zeventig jaren, van beroep zonder wonende te Schoondijke, grootvader der bruid

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Haneghem
MJ Versprille
J van Haneghem
M Casteleijn
AJ. Versprille
TS Lucieer
J van Haneghem
WF Versprille
.. van Tos...

Parenteel  Petrus Bernardus Bruggeman en Levina Suzanna van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 11
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN DERTIG,
Den dertienden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Bruggeman, Petrus Bernardus
oud vier en twintig jaren, van beroep kapper geboren te Sluis , wonende te Oostburg,
meerderjarige zoon van Bruggeman, Camille Isedoor, oud acht en veertig jaren, arbeider, en le Roy, Pieternella Jacoba, zonder beroep, beiden wonende te Sluis. De moeder is zeven en veertig jaren oud
en van Hanegem, Levina Suzanna
oud een en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te IJzendijke , en wonende te Breskens,
meerderjarige dochter van van Hanegem, Jannis, oud vijftig jaren, brigade commandant der Koninklijke Marecahussee, en van de Gardeijn, Janneke Elizabeth, zonder beroep, oud een en vijftig jaren, beiden wonende te Breskens
De ouders van bruidegom en bruid hier tegenwoordig, verklaarden in het huwelijk toe te stemmen.

   De afkondigingen is geschied op Zaterdag, den eersten Mei dezes jaars, alhier en in Oostburg
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Korzelius, Frans Hendrik, oud drie en twintig jaren, chauffeur, wonende te Zaandam, zwager van den bruidegom en van Hanegem, Jeremias, oud negen en veertig jaren, smid wonende te Retranchement, oom van de bruid

En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van den man de ouders van de vrouw en de beide getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend.

P Bruggeman
L.S. van Hanegem
J van Hanegem
J E de Gardeijn
CI Bruggeman
P le Roy
F H Korzelius
J v Hanegem
W.C. Carels

Parenteel  Abraham van Hanegem en Gildrina Hamelink
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1937

No 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ vier.
Doorhaling en bijvoeging van een geschreven woord goedgekeurd

A van Haneghem
G Hamelink
Iz van Haneghem
SJ v Houte
ML Hamelink
G vd Pijl
D v Hanegem
K Hamelink
.. van Tos...
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN DERTIG,
Den vierden der maand Maart zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente Schoondijke, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
van Haneghem, Abraham
oud twintig jaren, van beroep veldarbeider geboren te Retranchement en wonende te Retranchement
minderjarige zoon van van Haneghem, Izaak, oud drie en vijftig jaren, en van van Houte, Sara Johanna, oud drie en vijftig jaren, beiden veldarbeiders, wonende te Retranchement.
en Hamelink, Gildrina
oud negentien jaren, van beroep zonder
geboren te Hoek en wonende te Schoondijke,
min
derjarige dochter van Hamelink, Marinus Levinus, oud vijf en vijftig jaren, en van, van der Peijl, Gildrina, oud vier en vijftig jaren, beiden veldarbeiders, wonende te Schoondijke
Door mij is gelet op de door comparanten overgelegde geboorte akten.
De ouders der comparanten, verklaarden toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente en te Retranchement op ZATERDAG, den twintigsten Februari jongstleden, zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat
van Haneghem, Abraham
en
Hamelink, Gildrina

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

   Als getuigen waren tegenwoordig: van Haneghem, Daniël oud / drie en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht wonende te Breskens, grootvader des bruidegoms
Hamelink, Krijn oud zeven en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Schoondijke, broeder der bruid

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A van Haneghem
G Hamelink
Iz van Haneghem
SJ v Houte
ML Hamelink
G vd Pijl
D v Hanegem
K Hamelink
.. van Tos...

Parenteel  Hendrik Willem van Haneghem en Maria Johanna Willemsen
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1934

No. 4.
   Heden twaalf April
negentienhonderd vier en dertig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente  B i e r v l i e t, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik Willem van Haneghem
oud zes en twintig jaren, huisschilder geboren     en wonende te Biervliet
meerderjarige zoon van Hendrik Willem van Haneghem, oud één en zeventig jaren, timmerman en van Anna Johanna de Kramer, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Biervliet

en Maria Johanna Willemsen
oud vier en twintig jaren, zonder beroep geboren     en wonende te Biervliet meerderjarige dochter van Jannis Willemsen, oud zestig jaren, slager en van Jacoba Adriana de Koster, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Biervliet

   Comparanten hebben tot voormeld einde de volgende stukken overgelegd:
a. uittreksel uit hunne geboorteakte;

   De ouders van bruid en bruidegom hebben voor mij tegenwoordig verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze gemeente        op ZATERDAG, den één en dertigsten Maart dezes jaars zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die de wet aan den huwelijken aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat

Hendrik Willem van Haneghem
en
Maria Johanna Willemsen

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordig:
Cornelis van Haneghem, oud negen en twintig jaren, gemeentebode, wonende te Biervliet, broeder des mans en Abraham Cornelis Willemsen, oud zes en twintig jaren, electriciën, wonende te Vlissingen, broeder der vrouw

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
HW van Haneghem
M.J. Willemsen
HW van Haneghem
AJ de Kramer
J Willemsen
J.A de Koster
C van Haneghem
A.C. Willemsen

 

W Verplanke

Parenteel  Jan van Til en Suzanna van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 12
   In het jaar NEGENTIENHONDERD VIER EN DERTIG,
Den vijfden der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jan van Til
oud zes en twintig jaren, van beroep houtbewerker geboren      en wonende te Den Helder,
meerderjarige zoon van Albert van Til, los werkman, wonende te Haarlem en Adriaantje Abbo, werkster, wonende te Den Helder.

en Suzanna van Hanegem
oud twintig jaren, van beroep zonder geboren      en wonende te Breskens,
minderjarige dochter van Hendrik van Hanegem, oud vier en zestig jaar, visscher, en Sara Aalbregtse, oud zestig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.
De vader van den bruidegom heeft op negentien Maart dezes jaars voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te Haarlem schriftelijke toestemming voor dit huwelijk gegeven, de moeder op twee en twintig Maart dezes jaars voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te Den Helder, terwijl de ouders van de bruid hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk.

   De afkondigingen is      geschied op Zaterdag, den vier en twintigsten Maart dezes jaars alhier en te Den Helder
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van Haneghem, oud twee en dertig jaar visscher, wonende te Breskens, broeder van de bruid en Reinier Vermeulen, oud een en veertig jaar, haven arbeider, wonende te Breskens, zwager van de bruid

J van Til
S v Haneghem
H van Haneghem
S Aalbregtse
H van Haneghem
R Vermeulen
Iz Cappon

Parenteel  Jannis Pieter van Haneghem en Wilhelmina de Back
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No.

8.
   Heden twee en twintig December negentien honderd twee en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Cadzand in het openbaar in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis Pieter van Haneghem
oud een en twintig jaar, van beroep landarbeider geboren te Groede en wonende te Groede
meerderjarige zoon van Willem van Haneghem oud twee en vijftig jaar, landbouwer en Elizabeth Albregts oud twee en vijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Groede
en Wilhelmina de Back
oud achttien jaar, van beroep zonder geboren te Cadzand en wonende te Cadzand
minderjarige dochter van Izaak de Back en oud negen en veertig jaar, landarbeider en van Maria van den Ameele, oud vijf en veertig jaar zonder beroep, beiden wonende te Cadzand
De ouders van den bruidegom en die van de bruid voor mij tegenwoordig stemmen toe in dezen echt

   De afkondiging van het voorgenoemen huwelijk heeft in deze Gemeente en te Groede tien dezer onverhinderd plaats gehad.
   Nadat de aanstaande echtgenooten mij hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Jannis Pieter van Haneghem
en
Wilhelmina de Back
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordig:
Izaak Vermeulen oud negen en twintig jaar, van beroep straatmaker wonende te Groede, zwager van den bruidegom en
Pieter de Back oud vier en twintig jaar, van beroep landarbeider wonende te Cadzand, broeder van de bruid

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
JP van Haneghem
W. de Back
W. v Haneghem
E Albregts
J de Back
M v d Ameele
J Vermeulen
P de Back
J.van..Conte

Parenteel  Hendrik Johannes Oosterling en Magdalena van Haneghem

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1932

No. 15.
   Heden één September
negentienhonderd twee en dertig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente  G R O E D E, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik Johannes Oosterling
oud drie en twintig jaren, timmerman geboren     en wonende te Groede
meerderjarige zoon van Izaak Oosterling, oud vijf en zestig jaren, veldarbeider en van Maria Janna van Kouwenberg oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede
en Magdalena van Haneghem
oud negen en twintig jaren, zonder beroep geboren te Breskens en wonende te Groede, meerderjarige dochter van Abraham van Haneghem, oud één en zestig jaren, herbergier, wonende te Groede en van Klazina van Belois, overleden.
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid voor mij tegenwoordig, verlaarden in dezen echt toe te stemmen.

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den twintigsten Augustus laatstleden.
 Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Johannes Hendrikus Oosterling, oud twee en dertig jaren, veldarbeider, wonende te Schoondijke, broeder des bruidegoms en Johanna van Aalst, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Groede

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De moeder des bruidegoms verklaarde niet te kunnen naam teekenen als hebbende geen schrijven geleerd.
H J Oosterling
H v Haneghem
Iz Oosterling
A v Haneghem
J H Oosterling
Johanna van Aalst
P. Lombaard

Parenteel  Jacobus van Haneghem en Anna van Grol
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 12
   In het jaar NEGENTIENHONDERD TWEE EN DERTIG,
Den negentienden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus van Hanegem
oud zes en twintig jaren, van beroep visscher geboren      en wonende te Breskens,
meerderjarige zoon van Hendrik van Hanegem oud twee en zestig jaar, visscher en Sara Aalbregtse, oud acht en vijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.

en Anna van Grol
oud vier en twintig jaren, van beroep zonder geboren te Rochester en wonende te Breskens,
meerderjarige dochter van Izaak van Grol, oud negen en vijftig jaar, herbergier, wonende te Breskens en Dina de Groote, overleden
De ouders van den bruidegom en de vader der bruid, hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk.

   De afkondigingen is alhier geschied op Zaterdag, den negenden April dezes jaars
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Maria van Grol, oud zes en dertig jaar en Sara Adriana van Grol, oud twee en dertig jaar, beiden zonder beroep, zusters van de bruid en wonende te Breskens

J v Haneghem
A van Grol
Izaak van Grol
H van Haneghem
S Aalbregtse
M van Grol
S van Grol
WCCarels

Parenteel  Abraham Dierkx en Maria Elizabeth van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1931

No. 7
   In het jaar NEGENTIENHONDERD EEN EN DERTIG,
Den zesden der maand Augustus zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der Gemeente RETRANCHEMENT, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham Dierkx
oud vier en twintig jaren, van beroep landarbeider geboren te Retranchement , wonende te Retranchement
meerderjarige zoon van Anthonie Dierkx oud twee en vijftig jaren, en van Pieternella Maria Robijn oud een en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Retranchement

en Maria Elizabeth van Hanegem.
oud drie en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te Retranchement , wonende te Retranchement, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Zuidzande
meerderjarige dochter van Abraham van Hanegem, oud vijftig jaren, landarbeider en van Anthonnetta de Groote, oud zes en veertig jaren zonder beroep, beiden wonende te Retranchement
Gelet op: de mondelinge verklaringen van de ouders van de aanstaande echtgenooten, allen hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hun zoon en hunne dochter, in deze bedoeld hunne toestemming geven;
de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboortebewijzen.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente, alsmede in de gemeente Zuidzande op Zaterdag, den vijf en twintigsten Juli dezes Jaars, zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Martinus Dierkx, oud vijf en twintig jaren, lijnwerker, wonende te Sluis, broeder van den man en Abraham Izaak van Hanegem, oud een en twintig jaren, landarbeider wonende te Retranchement, broeder van de vrouw als getuigen

En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van den man de ouders van de vrouw en de beide getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend.

Abr Dierkx
M.E. van Hanegem
A Dierkx
P.M. Robijn
A van Hanegem
A D Groote
M. Dierkx
A van Hanegem
De Ambtenaar voornoemd,
...

Parenteel  Willem van Haneghem en Christina Heijdens
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 12
   In het jaar NEGENTIENHONDERD EEN EN DERTIG,
Den acht en twintigsten der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem van Hanegem
oud drie en twintig jaren, van beroep visscher geboren      en wonende te Breskens,
meerderjarige zoon van Hendrik van Hanegem oud een en zestig jaar, visscher, en Sara Aalbregtse, oud zeven en vijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.

en Christina Heijdens
oud een en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te Hoofdplaat en wonende te Breskens,
meerderjarige dochter van Pieter Johannes Heijdens, oud acht en zestig jaar, pakhuisknecht, en Joanna Josephina de Wever, oud negen en vijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breskens
De ouders van bruidegom en bruid, hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk.

   De afkondigingen is geschied op Zaterdag, den zestienden dezer maand
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus, Philippus Heijdens, visscher, oud negen en dertig jaar, broeder van den bruid en Abraham van Haneghem, winkelier, oud negen en dertig jaar, wonende te Breskens, broeder van de bruidegom. De moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen teekenen uit onkunde

W. v. Haneghem
P Heijdens
H van Haneghem
S Aalbregtse
J Ph Heijdens
A. van Haneghem
W.C. Carels

Parenteel  Izaak van Hanegem en Suzanna Jacoba Maria Kouwer
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1929

No. 2

Goedgekeurd in nevenstaande akte twee maal het woord "vijf". Voor ieder woord vijf wordt in de plaats gesteld het woord "drie". Iz van Hanegem
Suz Kouwer
J Hanegem
A Kouwer
SMS vd Meere
J Willigen
Scheerens
...
   Heden den zevenden Februari negentienhonderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Zuidzande, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Izaak van Hanegem
oud vijf en twintig jaren, geboren te Zuidzande broodbakker wonende te Zuidzande binnen de laatst zes maanden te Oostburg
meerderjarige zoon van Jannis van Hanegem oud drie en zeventig jaren, veldarbeider en Jannetje Lauret oud acht en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Zuidzande

en Suzanna Jacoba Maria Kouwer
oud vijf en twintig jaren, geboren te Oostburg, zonder beroep, wonende te Zuidzande laatst te Oostburg
meerderjarige dochter van Abraham Johannus Kouwer, oud vier en vijftig jaren, hoefsmid wonende te Hansweert en Suzanna Maria Sara van der Meere, oud acht en veertig jaren zonder beroep, wonende te Hansweert
De ouders van bruidegom en bruid allen hier tegenwoordig, verklarden toe te stemmen tot het huwelijk hunner kinderen in deze bedoeld.

   De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft zonder stuiting plaat gehad alhier en te Oostburg den zes en twintigsten Januari dezes Jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordigheid:
Johannes van Willigen oud drie en twintig jaren, mechanicien , woonende te Goes, zwager van de bruid en
Jacobus Scheerens, oud acht en veertig jaren, fabrieksarbeider, woonende te Breskens, zwager van den bruidegom
De moeder van den bruidegom verklaarde niet te kunnn naam teekenen omdat zij het schrijven niet geleerd heeft

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Iz van Hanegem
Suz Kouwer
J Hanegem
A Kouwer
SMS vd Meere
J Willigen
J Scheerens
De Ambtenaar voornoemd,
...

Parenteel  Izaak Vermeulen en Catharina Magdalena van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1928

No. 21.
   Heden dertien December negentienhonderd acht en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente G R O E D E, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Izaak Vermeulen
oud vijf en twintig jaren, straatmaker geboren en wonende te Groede
meerderjarige zoon van Pieter Vermeulen oud vier en vijftig jaren, kantonnier en Adriana Pieternella van Haneghem oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede

en Catharina Magdalena van Haneghem
oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Groede
meerderjarige dochter van Willem van Haneghem oud zeven en veertig jaren, klein landbouwer en Elizabeth Albregts, oud acht en veertig jaren zonder beroep, beiden wonende te Groede
Beider ouders, voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den eersten December laatstleden
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig:
Jannes Vermeulen oud zeven en twintig jaren, straatmaker, en Pieter Vermeulen, oud een en twintig jaren, straatmaker, beiden wonende te Breskens en beiden broeder van des bruidegoms

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

I Vermeulen
C.M. van Haneghem
P Vermeulen
A.P. van Haneghem
W v Haneghem
E Albregts
J Vermeulen
P Vermeulen
P Lombaard

Parenteel  Jacobus Isaac van Haneghem en Maria Suzanna Dingemanse
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1928

No. 5.
   Heden vierentwintig Mei negentienhonderd acht en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente B i e r v l i e t, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Isaac van Haneghem
oud twee en dertig jaren, opperman geboren    en wonende te Biervliet
meer derjarige zoon van Hendrik Willem van Haneghem, timmerman wonende te Biervliet en van Johanna Anna de Kramer overleden
en Maria Suzanna Dingemanse
oud zevenentwintig jaren, zonder beroep, geboren    en wonende te Biervliet
meer derjarige dochter van Pieter Dingemanse oud vijf en vijftig jaren, veldarbeider en van Maria Wilhelmina de Ruijsscher oud een en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Biervliet
  Comparanten hebben tot voormeld einde de volgende stukken overgelegd:
uittreksel uit hunne geboorte akte
De ouders van de bruid hebben voor mij tegenwoordig, verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente    op ZATERDAG, den twaalfden Mei dezes jaars zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Jacobus Isaac van Haneghem
EN
Maria Suzanna Dingemanse

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordig:
Isaac Jacobus van Haneghem oud dertig jaren, opperman, broeder des mans en Willem Jannis Dingemanse oud twee en twintig jaren, veldarbeider, broeder der vrouw beiden wonende te Biervliet

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

JI v Haneghem
M S Dingemanse
P Dingemanse
M W de Ruijsscher

IJ v Haneghem
W J Dingemanse

Maarleveld

Parenteel  Pieter Verduijn en Dina Maria van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 17
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN TWINTIG,
Den vierden der maand Augustus zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Pieter Verduijn
oud drie en twintig jaren, van beroep biscuitbakker geboren te Zuidzande en wonende te Vlaardingen,
doch onlangs te Groede, meerderjarige zoon van Adriaan Verduijn oud drie en zestig jaar, fabrieksarbeider, en Adriana Neuféglise, oud twee en zestig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Groede.

en Dina Maria van Hanegem
oud een en twintig jaren, van beroep zonder
geboren      en wonende te Breskens,
meerderjarige dochter Henderik van Hanegem oud zeven en vijftig jaar, visscher, en Sara Aalbregtse, oud drie en vijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breskens

De ouders van bruid en bruidegom, hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk.

   De afkondigingen is geschied op Zaterdag, den drie en twintigsten Juli van dit jaar, te Vlaardingen, Groede en Breskens
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte, welke is voorgelezen in tegenwoordigheid van Henderik van Hanegem, oud zes en twintig jaren, wonende te Breskens, broeder der bruid en Jan Verduijn, oud acht en dertig jaar, dropswerker, wonende te Breskens, broeder des bruidegoms. De moeder des bruidegoms verklaarde niet te kunnen schrijven uit onkunde

P Verduijn
DM v Haneghem
H van Haneghem
S Aalbregtse
A Verduijn
J Verduijn
H. van Haneghem
Abr.m du Burck

Parenteel  Marinus Jacobus Willemsen en Elizabeth Suzanna van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 4
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN TWINTIG,
den vierden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente RETRANCHEMENT, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Marinus Jacobus Willemsen
oud zes en twintig jaren, van beroep slager geboren te IJzendijke , wonende te IJzendijke,
meerderjarige zoon van Marinus Willemsen oud vijf en vijftig jaar, slager, en van Francina Janneke Risseeuw, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te IJzendijke.

en Elizabeth Suzanna van Hanegem
oud drie en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te Retranchement , wonende te Retranchement,
meer
derjarige dochter van Jannis van Hanegem, oud acht en veertig jaren, veldarbeider, en van Janneke Goossen, oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Retranchement
Gelet op: De mondelinge verklaringen van de ouders van de aanstaande echtgenooten, allen hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunne zoon en van hunne dochter in dezer bedoeld, hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboortebewijzen.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente alsmede in de gemeente IJzendijke op Zaterdag, den drie en twintigsten April dezes Jaars, zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Abraham, Izaak Willemsen, oud drie en twintig jaren, slager, wonende te IJzendijke, broeder van den man en Johannes Willem de Die, oud dertig jaren, machinist, wonende te Aardenburg, aanbehuwd broeder van de vrouw.

En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van den man, de ouders van de vrouw en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend.
M Willemsen
E. v. Haneghem
M Willemsen
Francina Janneke Risseeuw
J van Haneghem
J Goossen
A. Willemsen
JW de Die
De Ambtenaar voornoemd,

W.J. Almekinders

Parenteel  Hendrik van Haneghem en Jurina Ludovica Heijdens
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 4
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN TWINTIG,
den vierden der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik van Haneghem
oud vijf en twintig jaren, van beroep visscher geboren      en wonende te Breskens,
meerderjarige zoon van Hendrik van Haneghem oud zeven en vijftig jaar, visscher en Sara Aalbregtse, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.

en Jurina Ludovica Heijdens
oud negentien jaren, van beroep zonder
geboren te Hoofdplaat en wonende te Breskens,
minderjarige dochter van Pieter Johannes Heijdens, oud vier en zestig jaren, visscher, en Joanna Josephina de Wever, oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens

De ouders van bruidegom en bruid, hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk

   De afkondigingen is alhier op Zaterdag, den tweeden April dezes Jaars zonder dat daartegen stuiting is betekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden; en elk van hun afzondelijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der wet, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Abraham van Haneghem, oud drie en dertig jaar, Koopman, wonende te Breskens, broeder van den bruidegom en Jacobus Philippus Heijdens, oud vijf en dertig jaar, visscher, wonende te Breskens, broeder der bruid.

De moeder der bruid verklaarde niet te kunnen schrijven uit onkunde.
H van Haneghem
Jurina Heijdens
P Heijdens
H v Haneghem
S Aalbregtse
JP Heijdens
A. v Haneghem
...

Parenteel  Abraham van Haneghem en Helena Jacomina Versluijs
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 8.
   In het jaar NEGENTIENHONDERD VIJF EN TWINTIG,
den vierden der maand Juni zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham van Haneghem
oud een en dertig jaren, van beroep visscher geboren te Schoondijke en wonende te Breskens,
meerderjarige zoon van Henderik van Haneghem, visscher en Sara Aalbregtse, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.

en Helena Jacomina Versluijs
oud twee en dertig jaren, van beroep naaister
geboren te Hoofdplaat en wonende te Breskens,
meerderjarige dochter van Willem Versluijs, winkelier en Pieternella Helena Klaassen, zonder beroep, beiden wonende te Breskens

   De afkondiging is alhier geschied op Zaterdag, den drie en twintigsten Mei dezes jaars. zonder dat daartegen stuiting is betekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden; en elk van hun afzondelijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der wet, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan akte, welke is voorgelezen in tegenwoordigheid van:
Willem Pieter Moggré, oud vier en veertig jaar, schoenmaker, wonende te Breskens, zwager van den bruid en Henderik van Haneghem, oud vier en twintig jaar, visscher, wonende te Breskens, broeder der bruidegom.

A van Haneghem
H.J. Versluijs
H v Haneghem
WP Moggré
Abrm. du Burck

Parenteel  Johannes Willem de Die en Suzanna Elizabeth van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 14
   In het jaar NEGENTIENHONDERD VIJF EN TWINTIG,
den veertienden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente RETRANCHEMENT, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes Willem de Die
oud acht en twintig jaren, van beroep machinist geboren te Oostburg , wonende te Aardenburg,
meerderjarige zoon van Willem de Die, oud zestig jaar, en van Magdalena Gossije, oud zes en vijftig jaren, beiden zonder beroep en wonende te Aardenburg.

en Suzanna Elizabeth van Hanegem
oud een en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te Retranchement , wonende te Retranchement,
meer
derjarige dochter van Jannis van Hanegem, oud zes en veertig jaren, veldarbeider, en van Janneke Goossen, oud zeven en veertig jaren, veldarbeidster, beiden wonende te Retranchement
Gelet op: De mondelinge verklaringen van de ouders van de aanstaande echtgenoot, alsmede op die van de ouders van de aanstaande echtgenoote, allen hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunnen zoon en van hunne dochter in dezer bedoeld, hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboortebewijzen.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente alsmede in de gemeente Aardenburg op Zaterdag, den tweeden Mei dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Abraham Adriaan de Die, oud een en dertig jaren, werkman, wonende te Zuidzande, broeder van den man en Abraham van Hanegem, oud vier en veertig jaren, veldarbeider, wonende te Retranchement, oom van de vrouw.

En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van den man, de ouders van de vrouw en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend.
J W de Die
SE v. Haneghem
W de Die
M Gossije
J van Haneghem
J Goossen
AdeDie
A van Haneghem
De Ambtenaar voornoemd,

W.J. Almekinders

  Parenteel  Isaac Jacobus van Haneghem en Wilhelmina de Vogelaar
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 96 of 138

No 22
   Heden acht december negentienhonderd een en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Biervliet, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Isaac Jacobus van Haneghem oud drie en twintig jaren, veldarbeider geboren en wonende te Biervliet meerderjarige zoon van Hendrik Willem van Haneghem oud acht en vijftig jaren, timmerman en van Johanna Anna de Kramer overleden
en Wilhelmina de Vogelaar oud twee en twintig jaren veldarbeidster geboren en wonende te Biervliet meerderjarige dochter van Abraham Isaac de Vogelaar oud vijftig jaren en van Servina Leenhouts oud vier en vijftig jaren, beiden veldarbeiders wonende te Biervliet
Comparanten hebben tot voormeld einde de volgende stukken overgelegd:
a. een uittreksel uit hunne geboorte akte
b. een uittreksel uit de overlijdens akte der moeder van den bruidegom
De vader van den bruidegom en de ouders der bruid hebben voor mij tegenwoordig verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente

op Zaterdag, den
zes en twintigsten November dezes jaars zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat

Isaac Jacobus van Haneghem
en
Wilhelmina de Vogelaar

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jacobus Isaac van Haneghem oud zes en twintig jaren, broeder des mans, en Johannes Leenhouts oud twee en dertig jaren, beiden veldarbeiders wonende te Biervliet
De moeder der vrouw verklaart niet te kunnen naam teekenen als zulks niet geleerd te hebben

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

IJ van Haneghem
W de Vogelaar
H.W. van Haneghem
AI de Vogelaar
JI v Haneghem
J Leenhouts
Maarleveld

  Parenteel  Willem de Dreu en Maria van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 96 of 138

No 22
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD TWINTIG,
den
negenden September zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem de Dreu, acht en twintig jaar, metaalbewerker, geboren en wonende te Goes meerderjarige zoon van Job de Dreu, oud twee en vijftig jaar, commissionair en van Elizabet Jacoba Moerdijk, oud vijf en vijftig jaar, zonder beroep, beiden te Goes; en
Maria van Hanegem, een en twintig jaar, zonder beroep, geboren te Schoondijke, wonende te Breskens meerderjarige dochter van Hendrik van Hanegem, en vijftig jaren, visscher en van Sara Aalbregtse, zes en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens.
Beider ouders, hier tegenwoordig, verklaren toe te stemmen in dit huwelijk.

De beide afkondigingen is alhier geschied op Zaterdag, den acht en twintigsten Augustus en te Goes op denzelfden datum
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham van Hanegem zeven en twintig jaren, visscher te Breskens, broeder der bruid, en Marinus Elfrink, dertig jaren, landbouwer te Groede, zwager des bruid.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

W de Dreu
M van Haneghem
H van Haneghem
S Aalbregtse
J de Dreu
EJ Moerdijk
M Elfrink
A van Haneghem
Abrm du Burck

  Parenteel  Philippus Abraham Petegem en Maria Magdalena van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 92 of 138

No 13
   In het jaar N E G E N T I E N   HONDERD   T W I N T I G,
den
drie en twintigsten juni zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente B r e s k e n s, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Philippus Abraham Petegem, drie en twintig jaren, besteller, geboren en wonende te Groede meerderjarige zoon van Pieter Jacobus Petegem, zestig jaren, werkman en van Elizabeth Dina van Luijk, vijftig jaren, zonder beroep, beiden te Groede en
Maria Magdalena van Haneghem vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Breskens
meerderjarige dochter van Jan van Haneghem, vijf en vijftig jaren, werkman en Cornelia Verduijn, twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden te Breskens.
De ouders van den bruidegom en die der bruid, hier tegenwoordig verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk.

De beide afkondigingen zijn alhier geschied op Zaterdag, den negen en twintigsten Mei dezes jaars en op den zelfden dat te Groede.
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Barnebas Johannes Velthuis, drie en twintig jaren, bankwerker te Middelburg, zwager der bruid, en Jannis Izaak van Haneghem twee en dertig jaren, los werkman te Groede, broeder van de bruid.
   Na voorlezing is deze akte geteekend door de partijen, getuigen en mij.

PH A Petegem
M M van Haneghem
J van Haneghem
Cornelia Verduijn
Elizabeth van Luijk
PJ van Petegem
BJ Velthuis
J.I. v Haneghem
Abrm du Burck

  Parenteel  Adriaan Levinus de Meester en Sara Jozina van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Waterlandkerkje > Huwelijken 1913-1922 > image 63 of 85

No

9
   Heden zeventien Juni negentienhonderd een en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Waterlandkerkje in het openbaar in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Adriaan Levinus de Meester
oud drie en twintig jaar, van beroep sergeant politie troepen geboren Nieuwvliet en wonende te Groede meerderjarige zoon van Johannes de Meester oud negen en vijftig jaar, winkelier en van Maria Jacoomina Luteijn, oud negen en vijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Groede en
Sara Jozina van Haneghem
oud twee en twintig jaar, van beroep zonder geboren te Retranchement en wonende te Waterlandkerkje meerderjarige dochter van Isaac van Haneghem oud een en zestig jaren en van Sara le Clercq, oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Waterlandkerkje
  Vervolgens is door mij gelet op de door comparanten overlegde geboorte akten;
  De ouders der comparanten, hier tegenwoordig, verklaarden toestemming te geven, tot de voltrekking van dit huwelijk

   De afkondigingen van het voorgenomen huwelijk heeft in deze gemeente en te Groede plaat gehad. Nadat de aanstaande echtgenooten mij hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat

Adriaan Levinus de Meester
en
Sara Jozina van Haneghem

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordig: Alexander Johannes de Meester oud twee en dertig jaar, van beroep werkman wonende te Biervliet, broeder des bruidegoms
François van Haneghem oud vijf en dertig jaar, van beroep kommies 's Rijks belastingen wonende te Druten, broeder der bruid

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

AdMeester
S.J. van Haneghem
J. de Meester
M J Luteijn
F van Haneghem
S Le Clercq
A.J. de Meester
van Haneghem

D Versprille

  Parenteel  Cornelis Dingenis de Ruijsscher en Janna Maria van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1913-1922 > image 179 of 246

No 15
   Heden twintig mei negentienhonderd twintig,
zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente B i e r v l i e t, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Cornelis Dingenis de Ruijsscher
oud dertig jaren, veldarbeider geboren en wonende te Biervliet meerderjarige zoon van Jannis de Ruijsscher, winkelier en van Maria van Olde zonder beroep beiden wonende te Biervliet
en Janna Maria van Haneghem
oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Biervliet, meerderjarige dochter van Henderik Willem van Haneghem oud zes en vijftig jaren, timmerman wonende te Biervliet en van Johanna Anna de Kramer overleden
   Comparanten hebben tot voormeld einde de volgende stukken overgelegd:
a. een uittreksel uit hunne geboorte akte
b. een uittreksel uit de overlijdens akte der moeder van de bruid
   De vader der bruid verklaart voor mij tegenwoordig zijne toestemming tot dit huwelijk te geven

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente

op ZATERDAG, den achtsten Mei dezes jaars zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Cornelis Dingenis de Ruijsscher
EN
Janna Maria van Hanegem

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

   Als getuigen waren tegenwoordig:
Jacobus Isaac van Haneghem, oud vier en twintig jaren, broeder der vrouw en Isaac Jacobus de Ruijsscher, oud zes en veertig jaren, broeder des mans, beiden veldarbeiderds wonende te Biervliet.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

CD de Ruijsscher
JM van Haneghem
H.W. van Haneghem
J van Haneghem
JJ de Ruijsscher
Maarleveld

  Parenteel  Izaak Jacobus van Hanegem en Elisabeth Avot
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1913-1922 > image 91 of 136

No 36
   Heden dertien November negentienhonderd negentien,
zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G R O E D E, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Izaak Jacobus van Hanegem,
oud drie en twintig jaren, garnalenvisscher, geboren te Schoondijke en wonende te Breskens, meerderjarige zoon van Hendrik van Hanegem oud vijf veertig jaren, visscher en van Sara Aalbregtse, oud vijf en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens
en Elisabeth Avot,
oud zestien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Groede, minderjarige dochter van Jozias Geerard Avot, oud negen en vijftig jaren, polderwerker, wonende te Groede en Magdalena Kotvis, overleden.
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen.

   De afkondigingen van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Breskens den eersten November laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig Abraham van Haneghem, oud vijf en twintig jaren, visscher, wonende te Breskens, broeder des bruidegoms en Jacobus Avot, oud twee en dertig jaren, polderwerker, wonende te Groede, broeder der bruid.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

IJ van Haneghem
E Avot
H van Haneghem
S Aalbregtse
JG Avot
A van Haneghem
J Avot
...

  Parenteel  Abraham van Haneghem en Johanna van Aalst
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1913-1922 > image 79 of 136

No 14
   Heden vier en twintig April negentienhonderd negentien,
zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G R O E D E, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Abraham van Haneghem,
oud acht en veertig jaren, herbergier, geboren te Biervliet en wonende te Groede, weduwnaar van Klazina van Belois, meerderjarige zoon van Jan van Hanegem en Magdalena Verburg, beiden overleden

en Johanna van Aalst,
oud vier en veertig jaren, zonder beroep geboren te Zuidzande en wonende te Groede weduwe van Jacob de Meijer, minderjarige dochter van Izaak van Aalst, veldarbeider en van Maatje Ledain, zonder beroep, beiden wonende te Zuidzande

   De afkondigingen van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den twaalfden April laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig Jan Philip Colijn, oud drie en twintig jaren, bankwerker, wonende te Rotterdam, schoonzoon van den bruidegom en Izaak van Aalst, oud negen en dertig jaren, los werkman, wonende te Oostburg, broeder der bruid.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A van Haneghem
J van Aalst
J P Colijn
I van Aalst
...

  Parenteel  Jan Philip Colijn en Sara van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1913-1922 > image 76 of 136

No 8
   Heden twintig Maart negentienhonderd negentien,
zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G R O E D E, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Jan Philip Colijn,
oud drie en twintig jaren, bankwerker, geboren en wonende te Groede, binnen de laatste zes maanden te Rotterdam. meerderjarige zoon van Pieter Colijn, oud zes en zestig jaren, koopman en van Suzanna Salomé, oud drie en zestig jaren, zonder beroep beiden wonende te Groede

en Sara van Haneghem,
oud een en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Groede meerderjarige dochter van Abraham van Haneghem, oud acht en veertig jaren, pakhuisknecht wonende te Groede en van Klazina van Belois, overleden
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid, voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen.

   De afkondigingen van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Rotterdam den achtsten Maart laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig Pieter Antonie Colijn, oud twee en dertig jaren, koopman, wonende te Groede, broeder des bruidegoms en Cornelis Belois, oud drie en veertig jaren, los werkman, wonende te Groede, oom der bruid.
De bruidegom verklaarde met toestemming der bruid te erkennen een kind, genaamd Johannes Abraham, geboren te Breskens den negenden Juli negentien honderd vijftien.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

JP Colijn
S van Haneghem
P Colijn
S Salomé
A van Haneghem
Pet Colijn
C van Belois
...

  Parenteel  Jacobus Hendrik van Hanegem en Maria Cornelia Ras
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 66 of 138

No 3
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD NEGENTIEN,
den
drie en twintigsten Januari zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Hendrik van Haneghem, vier en twintig jaar, landbouwersknecht, geboren en wonende te Breskens meerderjarige zoon van Jan van Haneghem vieren vijftig jaar, veldarbeider en van Cornelia Verduijn, een en vijftig jaar, zonder beroep, beiden te Breskens; en Maria Cornelia Ras een en twintig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Breskens
meerderjarige dochter van Carel Josephus Johannes Ras een en vijftig jaar, polderwerker en Jacomina van Geijten, negen en veertig jaar, zonder beroep, beiden te Breskens.
De ouders van bruidegom en bruid hier tegenwoordig verklaren toe te stemmen in dit huwelijk.

De beide afkondigingen zijn alhier geschied op Zaterdag, den elfden Januari jongstleden.
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Charel Josephus Carolus Ras, negen en twintig jaar, landbouwersknecht te Breskens, broeder van den bruid, en Jannis Izaak van Haneghem een en dertig jaar, werkman te Breskens, broeder van den bruidegom.
   Na voorlezing is deze akte geteekend door de partijen, getuigen en mij, met uitzondering van de ouders van de bruid die verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen uit onkunde.

JH van Haneghem
Mar Cor Ras
J van Haneghem
C Verduijn
C Ras
JJ van Haneghem
Abrm du Burck

Parenteel  Adriana van Hanegem en Adriaan Snoeren

No. 12
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D A C H T T I E N,
den
zes en twintigsten der maand November zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Z u i d z a n d e, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Adriaan Snoeren
oud vier en twintig jaren, van beroep metselaar geboren te Boxtel wonende te Oisterwijk
meerderjarige zoon van Adrianus Snoeren, koopman en van Adriana van der Bruggen, zonder beroep wonende te Oisterwijk

en Adriana van Hanegem
oud twee en dertig jaren, van beroep veldarbeidster geboren te Zuidzande, wonende te Zuidzande
meerderjarige dochter van Jannus van Hanegem, en Jannetje Lauret, beiden veldarbeiders, wonende te Zuidzande

Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, en de schriftelijke toestemming van de ouders van bruidegom tot het huwelijk van hun zoon in deze bedoeld

   Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente, en te Oisterwijk
op ZATERDAG, den negenden November dezes jaars,
zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Martinus Zonnevijlle, veldarbeider, oud vier en zestig jaren, oom van de bruid, en Abraham Jacob Vermeulen oud veertig jaren, gemeente veldwachter, beiden wonende te Zuidzande.

   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de twee getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand deze akte geteekend.

A. Snoeren
A. van Hanegem
J. van Hanegem
M Zonnevijll
A.J. Vermeulen
De Ambtenaar voornoemd,
J.M Salomé

  Parenteel  Izaak van Haneghem en Gosewijna van de Velde
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 52 of 138

No 9
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD ACHTTIEN,
den
zestienden Mei zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Izaak van Haneghem, vijf en twintig jaar, vlaswerker, geboren en wonende te Groede meerderjarige zoon van Hendrik van Haneghem een vijftig jaar, werkman en van Sara Haartsen, een en vijftig jaar, veldarbeidster, beiden te Groede; en
Gosewijna van de Velde, vier en twintig jaar, dienstbode, geboren en wonende te Breskens, onlangs te Groede, meerderjarige dochter van Abraham van de Velde, zes en zeventig jaar, veldarbeider en van Maria Anna Scheerens, zes en zestig jaar, zonder beroep, beiden te Breskens.
De ouders van bruidegom en bruid hier tegenwoordig verklaren toe te stemmen in dit huwelijk.

De afkondiging is alhier geschied op Zaterdag, den vierden Mei jongstleden en op denzelfden dag te Groede.
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob van de Velde, zeven en dertig jaar, werkman, te Breskens, broeder van den bruid, en Jannis Izaak van Haneghem twee en twintig jaar, werkman te Groede, broeder van den bruidegom.
   Na voorlezing is deze akte geteekend door de partijen getuigen en mij, met uitzondering van de ouders van de bruid die verklaarden niet te kunnen teekenen uit onkunde.

J van Haneghem
Gozeweina van de Velde
H van Haneghem
Sara Haartsen
C Ras
J van Velde
Abrm du Burck

  Parenteel  Philippus Abraham Keijmel en Magdalena Maria van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 51 of 138

No 7
   In het jaar N E G E N T I E N   H O N D E R D   A C H T T I E N,
den zestienden april zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Philippus Abraham Keijmel, een en twintig jaar, dropswerker, geboren en wonende te Breskens meerderjarige zoon van Philippus Abraham Keijmel vijf veertig jaar, misthoorn bediende en van Elizabeth van Geijten twee en veertig jaar, zonder beroep, beiden te Breskens; en
Magdalena Maria van Haneghem, negentien jaar, veldarbeidster, geboren en wonende te Breskens, onlangs te Groede, minderjarige dochter van Jan van Haneghem drie en vijftig jaar, landbouwersknecht en van Cornelia Verduijn, vijftig jaar, landbouwersknecht, beiden te Breskens.
De ouders van bruidegom en bruid hier tegenwoordig verklaren toe te stemmen in dit huwelijk.

De afkondigingen is alhier geschied op Zaterdag, den zesden April dezes jaars
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Haneghem, dertig jaar, werkman, broeder van den bruid, en Jacob Johannes Keijmel veertig jaar, polderwerker oom van den bruidegom beiden wonende te Breskens
   Na voorlezing is deze acte geteekend door de partijen, getuigen en mij.

Ph A Keijmel
M M van Haneghem
J van Haneghem
Cornelia Verduij
Ph A Keijmel
JI van Haneghem
JJ Keijmel
Abrm du Burck

  Parenteel  François van Haneghem en Anthonia Scholten
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Gelderland > Kesteren > Huwelijken 1913-1922 > image 165 (en 166) of 354

No 5

 

 

/ 'Waterlandkerkje' Goedgekeurd de doorhaling van twee en de toevoeging van één woord in den zevenden regel dezer akte.

F v Haneghem
A Scholten
L. Scholten
CJ Scholten
...
   Heden den vierden Mei
des jaars negentien honderd en zestien zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Kesteren, ten Gemeentehuize in het openbaar verschenen, onder verklaring van te zamen een huwelijk te willen aangaan:

François van Haneghem,

oud een en dertig jaren, van beroep rijksambtenaar geboren te / Middelburg en wonende alhier Druten meerderjarige zoon van de echtgenooten Isaac van Haneghem, koopman te Waterlandkerkje en van Janna Eekhout, overleden en
Anthonia Scholten

oud dertig jaren, van beroep zonder geboren te Kesteren en wonende te Kesteren, binnen de laatste zes maanden te Druten, meerderjarige dochter van de echtgenooten Johan Nicolaas Scholten, timmerman te Kesteren en Jacoba Geurdina van den Brenk, overleden
   Van welk huwelijksvoornemen de afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad binnen de gemeente Kestere, op Zaterdag den twee en twintigsten April dezes jaars en enveneens op den zelfden datum te Druten
   En hebben Bruidegom en Bruid aan ons overlegd de navolgende stukken:
1o. en 2o. hunne geboorte-akten
3o het bewijs der gedane afkondigingen te Druten

   Deze stukken en verklaringen door ons genoegzaam in orde bevonden zijnde, hebben wij hen afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw alle plichten zullen vervullen welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, en na bevestigd antwoord, in naam der Wet verklaard dat
François van Haneghem
en
Anthonia Scholten

door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen:

1o. Louis Scholten van beroep timmerman oud twee en dertig jaar wonende te Kesteren, de echtgenoote als broeder verwant
2o. Cornelis Johannes Scholten van beroep bakker oud een en dertig jaar, wonende te Zaandam, de echtgenoote als broeder verwant

   Na gedane voorgelezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten en de getuigen

F v Haneghem
A Scholten
L. Scholten
CJ Scholten
...

  Parenteel  Martinus Elfrink en Sara van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1913-1922 > image 39 of 136

No 2
   Heden drie en twintig Maart negentienhonderd zestien,
zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G R O E D E, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Martinus Elfrink,
oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Groede, meerderjarige zoon van Hendrik Elfrink, overleden en van Janna Ghijssels, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Groede
en Sara van Hanegem
oud een en twintig jaren, dienstbode, geboren te Schoondijke en wonende te Groede, meerderjarige dochter van Henderik van Hanegem, oud zes en veertig jaren, visscher en van Sara Aalbregtse oud twee en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens De moeder des bruidegoms en de ouders der bruid voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen. Bruidegom en bruid verklaarden, de eerste met toestemming van de tweede te erkennen een kind genaamd Petronella van Hanegem den zeventienden Januari negentienhonderd vijftien te Breskens geboren.
   De afkondigingen van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den elfden Maart laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig Jannis Elfrink, oud acht en twintig jaren, metselaar, wonende te Groede, broeder des bruidegoms en Abraham van Hanegem, oud twee en twintig jaren, visscher, wonende te Breskens, broeder der bruid.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

M Elfrink
S van Haneghem
J Ghijssels
H van Haneghem
S Aalbregtse
J Elfrink
A van Haneghem
Abr Salomé

  Parenteel  Abraham van Hanegem en Leijntje Janneke van Aalst
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Terneuzen > Huwelijken 1913-1922 > image 111 of 453.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 54
   Heden den achttiende November negentien honderd vijftien verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TER NEUZEN, provincie Zeeland, in het openbaar, binnen het gemeentehuis, ten einde een huwelijk aan te gaan: Abraham van Haneghem
oud zevenentwintig jaren, geboren te Breskens , van beroep schipper, wonende te Hoofdplaat,
meerder
jarige zoon van Abraham van Haneghem, oud achtenzestig jaren, veldarbeider en van Neeltje Blaakman, oud zevenenzestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breskens
en Leijntje Janneke van Aals,
oud eenentwintig jaren, geboren te Ter Neuzen, zonder beroep, wonende te Ter Neuzen,
min
der jarige dochter van Jan van Aalst oud, zevenenveertig jaren, werkman en van Janna Cornelia Harte, oud zevenenveertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Ter Neuzen
   Waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente en te Hoofdplaat
op Zaterdag den dertigsten October dezes jaars onverhinderd heeft plaats gehad. Voorts zijn door comparanten overgelegd hunne geboorte-extracten en een acte van toestemming tot het huwelijk van den comparant.
Verder verklaarden de vader der comparant en de ouders der comparante, dat zij toestemming geven tot het aangaan van dit huwelijk

   Nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig:
Hendrik van Haneghem oud vijf en veertig jaren, visscher, wonende te Breskens, broeder van den echtgenoot en Cornelis Paulusse oud een en dertig jaren, schipper wonende te Ter Neuzen, aanbehuwd broeder der echtgenoote.

Waarvan akte, welke overeenkomstig der wet is voorgelezen.

A v Haneghem
L van Aalst
A v Haneghem
J van Aalst
C Harte
Abr van Haneghem
C Paulusse
...

  Parenteel  Reinier Marinus Vermeulen en Neelje van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1913-1922 > image 52 of 138.

No 9
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD VIJFTIEN,
den
één en twintigsten Oktober zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Reinier Marinus Vermeulen, twee en twintig jaar, landbouwersknecht, geboren te Waterlandkerkje, wonende te Groede, meerderjarige zoon van Adriaan Vermeulen en van Suzanna Bertou, beiden overleden en
Neelje van Hanegem, achttien jaar, dienstbode, geboren te Schoondijke wonende te Breskens, doch binnen de laatste zes maanden te Groede, meerderjarige dochter van Hendrik van Hanegem, vijf en veertig jaar, zonder beroep en van Sara Aalbregtse een en veerig jaar, zonder beroep beiden te Breskens. De ouders van bruid hier tegenwoordig geven toestemming tot dit huwelijk.

De afkondigingen is alhier geschied op Zaterdag, den negenden October jongstleden en op denzelfden dag te Groede.

zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

   Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Hanegem, vier en dertig jaar, werkman te Breskens, oom van de bruid, en Jacobus Verplanke negen en dertig jaar, voormansknecht te Groede.
   Na voorlezing is deze akte getekend door de partijen getuigen, en mij

Reinier Vermeulen
Neeltje van Haneghem
H van Haneghem
Sara Aalbregtse
J v Haneghem
J Verplanke
Abrm du Burck

Parenteel  Geschiedenis  Jan van Hanegem en Janneke de Gardeijn

No. 2
In het jaar NEGENTIENHONDERD VEERTIEN, den vijftienden der maand Januari zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zuidzande, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis van Hanegem

oud zeven en twintig jaren, van beroep brigadier der Marechaussé geboren te Retranchement wonende te IJzendijke laatst te Vlissingen
meerderjarige zoon van Jeremias van Hanegem oud zeventig jaren en Suzanna Maria Bogaard oud vierenzestig jaren, veldarbeiders beiden wonende te Retranchement

en Janneke Elizabeth de Gardeijn
oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder geboren te Cadzand, wonende te Zuidzande laatst te Brussel
meerderjarige dochter van Jacobus Jannus de Gardeijn, oud achtenvijftig jaren en Loisa Bruijsschaart zich noemende Levina Bruijsschaart, oud vierenvijftig jaren veldarbeider beiden wonende te Zuidzande

Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, de mondelinge verklaring van de ouders van bruidegom en bruid allen alhier tegenwoordig, dat zij hunnen toestemming geven tot het huwelijk hunner kinderen in deze bedoeld, de mondelinge verklaring van bruidegom en bruid, de ouders van bruidegom en bruid en de vier getuigen, dat Loisa Bruijsschaart en Levina Bruijsschaart dezelfde persoon is

Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente, IJzendijke in Vlissingen op Zaterdag zevenentwintig December en te Brussel op Zondag achtentwintig December Negenienhonderddertien
zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Adriaan de Gardeijn, oud negenentwintig jaren, van beroep slager, woonende te Groede, broeder van de bruid.
Jacobus Jannis de Gardeijn, oud vier en twintig jaren, van beroep werkman, woonende te Retranchement, zwager van de bruid.
Jacobus Goossen, oud dertig jaren, van beroep werkman, woonende te Retranchement, zwager van de bruid.
Jeremias van Hanegem, oud zesentwintig jaren, van beroep smidsknecht, woonende te Sluis, broeder van den bruidegom.

En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader van den bruidegom en de vier getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand deze akte ondertekend, verklarende de moeder van den bruidegom van de ouders van de bruid niet te kunnen tekenen, als hebbende het schrijven niet geleerd.

J. van Hanegem
Jac. Goossen
J.E. de Gardeijn
J. van Hanegem
A de Gardeijn
JJ de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd,
van Vesgem

Parenteel  Jacobus Franciscus de Voldere en Maria van Hanegem

No. 4
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DERTIEN, den vier en twintigsten der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Retranchement, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Franciscus de Voldere

oud acht en twintig jaren, van beroep visscher geboren te Retranchement wonende te Retranchement
meerderjarige zoon van Jacobus de Voldere, van beroep visscher en van Janneke Cambier, zonder beroep beiden wonende te Retranchement

en Maria van Hanegem
oud twintig jaren, van beroep dienstmeid geboren te Retranchement , wonende te Retranchement
meerderjarige dochter van Izaak Abraham van Hanegem, en van Elizabeth Ghijsels, van beroep veldarbeiders, beiden wonende te Retranchement
Gelet op: de mondelinge verklaring van de ouders van den aanstaanden echtgenoot, alsmede op die van de ouders van den aanstaanden echtgenoote, allen alhier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunne zoon en van hunne dochter in dezen bedoeld hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenoten overlegde geboortebewijzen.

   Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente, op Zondagen, den dertienden en twintigsten April dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Izaak Cambier, oud zestig jaren,
van beroep slager, wonende te Retranchement ;
Mattheus la Gasse, oud twee en dertig jaren,
van beroep polderwerker, wonende te Cadzand ;
Abraham van Hanegem, oud twee en dertig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement ;
Izaak van Hanegem, oud dertig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement ;
zijnde de eerste getuige oom van de man, de tweede getuige aanbehuwd broeder van den man en de derde en vierde getuige broeder van de vrouw

En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van den man de vader van de vrouw en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte ondertekend. Verklarende de moeder van de vrouw niet te kunnen schrijven of naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

JF de Voldere
M van Hanegem
J. de Voldere
J. Cambier
JA van Hanegem
Cambier
De Ambtenaar voornoemd,
W.J. ALme..
M la Gasse
A van Hanegem
Iz van Hanegem

  Parenteel  Hendrik Johannes Bonnewel en Pieternella van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1883-1912 > image 214 of 318

No 18
IN HET JAAR NEGENTIENHONDERD TWEE,
den vijf en twintigsten November zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente B r e s k e n s, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:

Hendrik, Johannes Bonnewel, oud acht en twintig jaar, schipper, geboren en wonende te Hoofdplaat, meerderjarige zoon van Willem Hendrik Bonnewel, werkman en van Wilhelmina Jongman, zonder beroep, beiden wonende te Hoofdplaat, hierbij tegenwoordig hunne toesteming tot dit huwelijk gevende
- - - - - en - - - - -
Pieternella van Haneghem, oud vier en twintig jaar, dienstbode, geboren en wonende te Breskens, meerderjarige dochter van Abraham van Haneghem, arbeider en van Neeltje Blaakman, zonder beroep, beiden wonende te Breskens, hierbij tegenwoordig hunne toesteming tot dit huwelijk gevende,

die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den negenden en zestienden November dezes jaars en op dezelfde dagen te Hoofdplaat
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet,
Hendrik Johannes Bonnewel en Pieternella van Haneghem

door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van Haneghem, oud twee en dertig jaar, visscher en Izaak van Haneghem, oud een en dertig jaar, visscher, beide wonende te Breskens, en broeder van de bruid, Willem Jongman, oud vier en twintig jaar, schipper, neef van den bruidegom, en Pieter Jansen, oud zes en dertig jaar, kruidenier, beiden wonende te Breskens, broeder van den bruidegom; En is deze acte, na voorlezing, geteekend door ons, den bruidegom, de bruid, hunne wederzijdsche vaders en genoemde getuigen, verklarende de moeder van den bruidegom, zoomede die der bruid geen schrijven te hebben geleerd.

H. Bonnewel
P van Haneghem
W.H. Bonnewel
A van Haneghem
H. V. Haneghem
P Jansen
W Jongman
I V Haneghem
Abrm. du Burck

  Parenteel  Jacobus van Haneghem en Pieternella Cornelia van de Sande
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1883-1912 > image 316 of 318.

No 11
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD TWAALF,
den
tienden oktober zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus van Haneghem twee en twintig jaar, huisschilder geboren en wonende te Breskens, meerderjarige zoon van Abraham van Haneghem, en van Neeltje Blaakman, veldarbeiders, beiden te Breskens
en
Pieternella Cornelia van de Sande, twee en twintig jaar, manufacturierster geboren en wonende te Breskens, meerderjarige dochter van Adriaan van de Sande overleden en Cornelia de Munck, werkster alhier. De ouders van bruidegom en de moeder van de bruid, hier tegenwoordig, verklaren toe te stemmen in dit huwelijk.

De beide afkondigingen zijn alhier geschied op Zondagen, den negen en twintigsten September en den zesden Oktober dezes jaars
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Francois van der Meere, zeven en vijftig jaar, werkman te Zuidzande; Johannes van Haneghem, een en dertig jaar, werkman, Hendrik van Haneghem twee en veertig jaar, visscher, beiden broeders van den bruidegom en wonende te Breskens; Abraham de Munck negen en dertig jaar, besteller te Breskens, oom van de bruid. Na voorlezing is deze akte geteekend door de partijen, getuigen en mij.

J van Haneghem
PC vd Sande
A van Haneghem
Cornelia Suzanne de Munck
F vd Meere
A van Haneghem
Abr de Munck
Abrm du Burck

  Parenteel  Izaak Jacobus van Haneghem en Maria Casteleijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 17
   Heden vier en twintig Oktober negentienhonderd twaalf ,zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Groede, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Izaak Jacobus van Haneghem,
oud twee en twintig jaren, los werkman, geboren te Breskens en wonende te Groede, laatst gewoond hebbende te Breskens. meerderjarige zoon van Jan van Haneghem, veldarbeider, en van Cornelia Verduijn, zonder beroep wonende te Breskens

en Maria Casteleijn,
oud twee en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Groede meerderjarige dochter van Jannis Casteleijn, overleden en van Francina de Witte, zonder beroep wonende te Groede.
De ouders des bruidegoms en de moeder der bruid, voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen.

   De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied alhier en te Breskens op dertien en twintig Oktober laatstleden.
  Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig Jacobus van Haneghem , oud negen en veertig jaren, lijnwerker , wonende te Schoondijke, oom des bruidegoms Jannis Izaak van Haneghem , oud vier en twintig jaren, los werkman , wonende te Groede, broeder des bruidegoms.
Jacob Casteleijn , oud een en veertig jaren, veldarbeider , wonende te Groede, broeder der bruid,
Abraham Casteleijn , oud veertig jaren, agent van politie , wonende te Vlissingen, broeder der bruid,
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

IJ van Haneghem
M Casteleijn
J van Haneghem
C Verduijn
F de Witte
J van Haneghem
JI van Haneghem
J Casteleijn
A Casteleijn
...

  Parenteel  Jannis Izaak van Haneghem en Maria Theresia Blomme
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1883-1912 > image 314 of 318.

No 8
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD TWAALF,
den
dertigsten Mei zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis Izaak van Haneghem, vier en twintig jaar, veldarbeider geboren en wonende te Breskens meerderjarige zoon van Jan van Hanegem, en van Cornelia Verduijn, veldarbeiders te Breskens
en
Maria Theresia Blomme vier en twintig jaar, dienstbode geboren te Oostburg wonende te Breskens
meerderjarige dochter van Johannes Philippus Blomme en van Catharina de Lange, veldarbeiders te Groede

De beide afkondigingen zijn alhier geschied op Zondagen, den twaalfden en negentienden Mei dezes jaars.
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.

Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van Hanegem, vijf en veertig jaar, veldarbeider, oom van den bruidegom; Abraham de Pauw, vijftig jaar, koopman, oom van de bruid en Karel Josephus Blomme twee en twintig jaar, veldarbeider, broeder van de bruid, allen wonende te Groede.
Na voorlezing is deze akte geteekend door de partijen, getuigen en mij, met uitzondering van den vader der bruid die verklaarde, wegens beverigheid niet te kunnen schrijven

JJ van Haneghem
MJ Blomme
J van Haneghem
C Verduijn
H van Haneghem
IJ van Haneghem
A de Pauw
K.J. Blomme

Abrm du Burck

  genealogie  Abraham Fenijn en Jannetje van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Zuidzande > Huwelijken 1883-1912 > image 467 of 698

No 9
   
In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   T I E N
den vijftienden der maand December zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Z U I D Z A N D E in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:

       Abraham Fenijn
oud zeven en twintig jaren, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussee , geboren te Nieuwliet , wonende te Sluis laatst te Zundert meerderjarige zoon van Abraham Fenijn, oud drie en vijftig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Nieuwliet en van Wilhelmina de Vuijst, overleden
en Jannetje van Hanegem oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder geboren te Zuidzande , wonende te Zuidzande meerderjarige dochter van Jannis van Hanegem, oud vijf en vijftig jaren en van Jannetje Lauret, oud vijftig jaren, veldarbeidsters beiden wonende te Zuidzande
Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid; de overlijdensakten van de moeder van den bruidegom; het bewijs van voldoening aan de Nationale militie; de mondelingen verklaring van den vader van den bruidegom en de ouders van de bruid, allen hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming verleenen tot het voltrekken van het huwelijk hunner kinderen in deze bedoeld

Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en te Zundert en Sluis op Zondagen, den vierden en elfden December dezes jaars,
zonder stuiting zijn afgelopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verkbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaart, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Cornelis van Belois, oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Groede;
Jan Fenijn, oud dertig jaren, van beroep agent van politie wonende te Zeist;
Jacobus Johannes Scheerens, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Breskens;
Jacob Cruson, oud acht en twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Nieuwvliet;
zijnde de eerste getuige zwager van den bruidegom, de tweede getuige broeder van den bruidegom de derde getuige zwager van den bruid.

   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader van den bruidegom, de vader van de bruid, de vier getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand, deze akte geteekend, verkarende de moeder van den bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende het schrijven niet geleerd.

A Fenijn
J v Hanegem
J v Hanegem
A Fenijn
C van Belois
J Fenijn
J J Scheerens
J Cruson
De Ambtenaar voornoemd,

vanvessem

  Parenteel  Adriana Suzanna van Hanegem en Izaak van Dale
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1883-1912 > image 217 of 230

No 2
   In het jaar  N E G E N T I E N    H O N D E R D    T I E N ,
den
twintigsten der maand October zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RETRANCHEMENT in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Izaak van Dale
oud negen en twintig jaren, van beroep metselaar geboren te Retranchement , wonende te Retranchement meerderjarige zoon van Mathijs van Dale, van beroep metselaar en Maria de Smidt, zonder beroep, beide wonende te Retranchement
en Adriana Suzanna van Hanegem oudvier en twintig jaren, van beroep veldarbeidster geboren te Retranchement , wonende te Retranchement
meerderjarige dochter van Izaak Abraham van Hanegem, en van Elisabeth Ghijsels, van beroep veldarbeiders wonende te Retranchement
Gelet op: de mondelingen verklaring van den ouders van den aanstaanden echtgenoot, alsmede op die van de ouders van de aanstaande echtgenote, allen hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunnen zoon en hunne dochter in dezen bedoeld hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboorten bewijzen; het door den aanstaande echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op de zondagen den negenden en zestienden October dezes jaars zonder stuiting zijn afgelopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouw de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verkbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:

Pieter Willem van Dale , oud twee en dertig jaren,
van beroep
metselaar , wonende te Retranchement;
Cornelis van Dale, oud een en dertig jaren,
van beroep
metselaar , wonende te Retranchement;
Jannis van Hanegem , oud twee en dertig jaren,
van beroep
veldarbeider , wonende te Retranchement;
Abraham van Hanegem, oud een en dertig jaren,
van beroep
veldarbeider , wonende te Retranchement;
zijnde de eerste en tweede getuigen broeders van den man en de derde en vierde getuige broeders van de vrouw

   En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van de man, de vader van de vrouw en de de getuigen met mij Ambtenaar deze akte onderteekend. Verklarende de moeder van de vrouw niet te kunnen schrijven of naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

I van Dale
A.S. van Hanegem
M van Dale
Maria de Smidt
IA van Hanegem
PW van Dale
Corn van Dale

J van Hanegem
A van Hanegem
De Ambtenaar voornoemd,
W.J. Almekinders

  Parenteel  Izaak van Hanegem en Sara Magdalena van de Walle
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1883-1912 > image 292 of 318.

No 7
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD TIEN
den
negentienden Mei zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Izaak van Hanegem negen en dertig jaar, visscher geboren Cadzand, wonende te Breskens meerderjarige zoon van Abraham van Hanegem, en van Neeltje Blaakman, beiden zonder beroep te Breskens
en
Sara Magdalena van de Walle acht en dertig jaar, naaister geboren te Groede, wonende te Breskens
meerderjarige dochter van Jacob van de Walle timmerman en Lena Johanna van den Berge, zonder beroep beiden te Breskens

De beide afkondigingen zijn alhier geschied op Zondagen, den achtsten en vijftienden Mei jongstleden
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham van Hanegem, twee en zestig jaar, werkman, vader van den bruidegom; Jacob van de Walle, twee en zeventig jaar timmerman, vader van de bruid; Lambertus Cornelis van de Walle veertig jaar, kantonnier, broeder van de bruid; en Abraham van Hanegem, twee en twintig jaar, schippersknecht broeder van den bruidegom, allen wonende te Breskens Na voorlezing is deze akte geteekend door de partijen, getuigen en mij.

J van Haneghem
SM van de Walle
A van Haneghem
J van de Walle
A van Haneghem
Abrm du Burck

  Parenteel  Izaak van Hanegem en Sara Johanna van Houte
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1883-1912 > image 269 of 301

N 20
   Heden den negen en twintig April negentien honderd tien, verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, teneinde een huwelijk aan te gaan:
Isaak van Hanegem
oud zeven en twintig jaar, van beroep veldarbeider geboren te Retranchement en, wonende te Retranchement meerderjarige zoon van Isaak Abraham van Hanegem, oud zes en vijftig jaar en Elisabeth van Ghijsels, oud vier en vijftig jaar beiden veldarbeiders te Retranchement beide voor mij tegenwoordig toestemmende in deze echt
en Sara Johanna van Houte oud zes en twintig , van beroep dienstbode, geboren te Cadzand en wonende te Cadzand meerderjarige dochter van Daniel van Houte, alhier overleden en Suzanne Cambier oud zes en vijftig jaar zonder beroep te Cadzand voor mij tegenwoordig toestemmende in deze echt
De afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk hebben in deze gemeente en te Retranchement zeven tien en vier en twintig dezer onverhinderd plaats gehad.

  Nadat de aanstaande echtgenoten mij hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijksen staat verbonden zijn, is door mij in naam der wet verklaart, dat

Isaak van Hanegem
EN
Sara Johanna van Houte

door den echt aan elkander zijn verbonden.    Als getuigen waren tegenwoordig:
Jannis van Hanegem oud een en dertig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement broeder des echtgenoots Abraham van Hanegem oud negen en twintig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement broeder des echtgenoots Abraham Cambier oud drie en dertig jaar, van beroep polderwerker wonende te Retranchement Daniel van Houte oud drie en twintig jaar van beroep strandwerker wonende te Cadzand, broeder der echtgenote
   Waarvan akte, na gedane voorlezing allen de drie laatst genoemde getuigen met mij deze akte ondergeteekend de ouders der vrouwe en de eerste genoemde getuigen verklaarden niet te hebben leeren schrijven

Abraham De Gardeijn
Pieter Lefeber
De Ambtenaar voornoemd
.. van ..

  Parenteel  Abraham van Hanegem en Adriana Kotvis
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1883-1912 > image 266 of 301

   Heden vier en twintig Februari negentien honderd tien, verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente CATZAND, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham van Hanegem
oud twee en twintig jaar, van beroep landbouwersknecht geboren te Cadzand en, wonende te Cadzand meerderjarige zoon van Johannes Pieter van Hanegem en Janneke Pieternella de Back, beiden veldarbeiders wonende te Cadzand, eerstgenoemde oud acht en veertig, laatstgenoemde oud negen en veertig jaar,
en           Adriana Kotvis
oud twee en twintig , van beroep zonder, geboren te Cadzand en wonende te Cadzand laatst te Zuidzande
meer
derjarige dochter van Hendrik Kotvis en Sara de Cocq beiden veldarbeiders; wonende te Cadzand; eerstgenoemde oud een en vijftig, laatstgenoemde oud twee en vijftig jaar. De ouders der bruidegom en der bruid, voor mij tegenwoordig verklaarden toe te stemmen in dezen echt

De afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk hebben in deze gemeente en te Zuidzande dertien en twintig dezer onverhinderd plaats gehad.
  Nadat de aanstaande echtgenooten mij hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle di plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijksen staat verbonden zijn, is door mij in naam der wet verklaart, dat

Abraham van Hanegem
en
Adriana Kotvis
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
   Als getuigen waren tegenwoordig:
Pieter Abraham van der Lijcke oud twee en twintig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Cadzand; zwager des echtgenoots
Marinus Pieter de Back
oud vijf en veertig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Cadzand, oom des echtgenoots
David Kotvis
oud vier en twintig jaar, van beroep schoenmaker wonende te Ter Neuzen, broeder der echgenoote
Abraham Kotvis
oud twee en veertig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Nieuwvliet.
De moeder van den echgenoot verklaarde niet te kunnen naam teekenen, als hebbende geen schrijven geleerd.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
A Van Hanegem
A Kotvis
JP Van Hanegem
H Kotvis
S de Cocq
P.A. van der Lijcke
MP de Back
D Kotvis
A Kotvis
J d Blan...

Opmerking: derde akte, niet genummerd!

  genealogie  Jacobus Johannes Scheerens en Elizabeth van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Zuidzande > Huwelijken 1883-1912 > image 457 of 698

No 1

Maart

Jacobus
Johannis
Scheerens

en

Elisabeth
van
Hanegem
   
In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   N E G E N
den vierden der maand Maart zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUIDZANDE in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Johannes Scherens
oud acht en twintig jaren, van beroep Landbouwersknecht , geboren te Retranchement , wonende te Retranchement meerderjarige zoon van Jakobus van Scheersen, oud een en zestig jaren, van beroep veldarbeider en Adriana Provo, oud vier en vijftig jaren, van beroep veldarbeidster, wonende beiden te Retranchement
en Elizabeth van Hanegem oud zeven en twintig jaren, van beroep veldarbeidster geboren te Zuidzande , wonende te Zuidzande meerderjarige dochter van Jannis van Hanegem, oud drie en vijftig jaren van beroep veldarbeider en van Jannetje Lauret, oud acht en veertig jaren, van beroep veldarbeidster wonend beiden te Zuidzande
Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, het bewijs van voldoening aan de Nationale militie, op de mondelingen verklaring van de ouders van bruidegom en bruid, allen hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot het huwelijk hunner kinderen in deze bedoeld
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en Retranchement op Zondagen, den een en twintigsten en acht en twintigsten Februari dezes jaars,
zonder stuiting zijn afgelopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verkbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaart, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Johannes Jacobus Scheerens, oud negen en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement;
Pieter Jannis Scheerens, oud een en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht wonende te Cadzand;
Jacob Cruson, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht wonende te Breskens;
Abraham Fenijn, oud vijf en twintig jaren, van beroep brigadier der Marechaussee wonende te Aardenburg;
zijnde de eerste en tweede getuige broeders van den bruidegom, de derde en vierde niet verwand.

   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand, deze akte geteekend, verkarende de vader van den bruidegom en de moeder van de bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende het schrijven niet geleerd.

J J Scheerens
E v Hanegem
A Provo
J V Hanegem
J J Scheerens
PJ Scheerens
J Cruson
J V Hanegem
De Ambtenaar voornoemd,
vanvessem

  Parenteel  Pieter Abraham van der Lijcke en Dina van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1883-1912 > image 257 of 301

No 1

Januari

Pieter
Abraham
van der
Lijcke

en

Dina
van
Hanegem
   In het jaar negentien honderd negen, den een en twintigsten Januari zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Cadzand, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:
Pieter Abraham van der Lijcke
oud een en twintig jaren, geboren te Cadzand, van beroep veldarbeider , wonende te Cadzand meerderjarige zoon van Hubrecht van der Lijcke, oud acht en veertig jaren, en van Susanna Dierx, oud vijf en veertig jaren, beiden veldarbeiders, te Cadzand en beiden persoolijk in dit huwelijk toestemmende ter eene;
en Dina van Hanegem
oud drie en twintig jaren, geboren te Cadzand, zonder beroep, wonende te Cadzand, meerderjarige dochter van Johannes Pieter van Hanegem, oud zeven en veertig jaren en van Janneke Pieternella de Back, oud acht en veertig jaren, beiden veldarbeiders te Cadzand en beiden persoonlijk in dit huwelijk toestemmende ter andere zijde die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den tienden en zeventienden Januari dezes jaars zonder dat daartegen stuiting is beteekend.

   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet, dat Pieter Abraham van der Lijcke en Dina van Hanegem    door het huwelijk met elkander zijn verbonden
Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jacobus Dierx
oud vier en veertig jaren, van beroep veldarbeider
, wonende te Retranchement, oom des bruidegoms;
Marinus Pieter de Back
oud vier en veertig jaren, van beroep veldarbeider
, wonende te Cadzand, oom der bruid;
Jannis van der Lijcke
oud zeven en dertig jaren, van beroep veldarbeider
, wonende te Cadzand, broeder der bruid. En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader des bruidegoms, de ouders der bruid, de tweede en vierde getuige met mij, Ambtenaar deze akte geteekend, verkarende de moeder des bruidegoms, de moeder der bruid, de eerste en derde getuige niet te kunnen schrijven.

P.A. van der Lijcke
H van der Lijcke
JP van Hanegem
MP de Back
A van Hanegem
JA Blanhert

  Parenteel  Abraham Cornelis en Magdalena van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Waterlandkerkje > Huwelijken 1883-1912 > image 184 of 216

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

No 4

Abraham
Cornelis en
Magdalena
van Haneghem

   Heden den vijftienden Mei negentien honderd acht, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente WATERLANDKERKJE, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Abraham Cornelis
oud zes en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep schoenmaker, wonende te Biervliet, meerderjarige zoon van Abraham Cornelis en van Suzanna Casteleijn, beiden overleden ter eene;
en Magdalena van Haneghem,
oud drie en twintig jaren, geboren te Waterlandkerkje , van beroep zonder, wonende te Waterlandkerkje, vroeger te Vlissingen, meerderjarige dochter van Isaac van Haneghem, koopman wonende te Waterlandkerkje en van Janna Eeckhout, overleden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgebrachte geboorteakte;
Op de bewijzen van overlijden van de ouders der bruidegoms en dop dat van de moeder der bruid;
Op het bewijs dat de bruidegom aan zijne plichten omtrent de nationale militie heeft voldaan;
Op de in deze gemeente plaats gehad hebbende huwelijks-afkondigingen op Zondagen den derden en tienden Mei dezes jaars en op gelijke Zondagen te Biervliet en te Vlissingen, zonder dat hier tegen enige stuiting is ingebracht;
Op de mondelinge verklaring van den vader der bruid daartoe hier tegenwoordig dat hij zijne toestemming geeft tot de voltrekking van dit huwelijk;

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham Cornelis en Magdalena van Haneghem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij ambtenaar dadelijk is opgemaakt deze akte en in het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: Louis Cornelis Bertou oud negen en veertig jaren, metselaar wonende te Biervliet; Maarten Jacobus Osté, oud zes en twintig jaren, poulier, wonende te Vlissingen, beiden zwager des bruidegoms, François van Haneghem, oud drie en twintig jaren, bakker, wonende te Waterlandkerkje, broeder der bruid en Jacobus de Meij, oud acht en twintig jaren, koopman, wonende te 's Heerarendskerke, zwager der bruid, getuigen hiertoe door door de belanghebbenden gekozen.
  En hebben na gedane voorlezing de comparanten, de vader der bruid en de getuigen met mij deze akte getekend

A Cornelis
M v Haneghem
I V Haneghem
L.C. Bertou
M.J. Osté
F v Haneghem
J de Meij
D. Versprille

  Parenteel  Jacob van Haneghem en Elisabeth Ocké
AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

No. 1.

Jacob
van Haneghem
en
Elisabeth
Ocké

   Heden den dertigsten Januari negentien honderd acht, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente HOOFDPLAAT, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Jacob van Haneghem
oud vijf en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep slager, wonende te Schoondijke, ongehuwd, meerderjarige zoon van Isaac van Haneghem van beroep koopman, wonende te Waterlandkerkje, en van Janna Eechout, overleden ter eene;
en Elisabeth Ocké,
oud vier en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep zonder, wonende te Hoofdplaat, ongehuwd meerder jarige dochter van Izaac Ocké van beroep polderwerker wonende te Hoofdplaat en van Cornelia de Kubber, overleden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde akten van geboorte
Ten tweede op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie.
Ten derde op de door de aanstaande echtgenoot overgelegde akte van overlijden van zijne moeder.
Ten vierde op de door de aanstaande echtgenoote overgelegde akte van overlijden van hare moeder.
ten vijfden op de mondelinge verklaringen van den vader van den aanstaande echtgenoot en van de vader van den aanstaande echtgenoote, beiden hier tegenwoordig, houdende toestemming tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen, hier boven genoemd en eindelijk ten zesden op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten gedaan in deze gemeente, in de gemeente Schoondijke, op de zondagen van den den negentienden en zes en twintigsten Januari jongstleden, zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaatsgehad

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jacob van Haneghem en Elisabeth Ocké

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide huwelijksregisters ingeschreven in tegenwoordigheid van François van Haneghem oud drie en twintig jaren, van beroep broodbakker wonende te Waterlandkerkje broeder van de man.
Pieter Ocké oud vijf en vijftig jaren van beroep polderwerker wonende te Hoofdplaat, oom vande vrouw.
Jacobus Ocké oud vijf en twintig jaren van beroep, veldarbeider wonende te Groede, broeder van de vrouw.
Isaak Willemsen, oud vier en vijftig jaren, van beroep, slager, wonende te Hoofdplaat.
Getuigen hiertoe door door de belanghebbenden gekozen En hebben na gedane voorlezing de echtgenooten, de vader van den echtgenoot, de vader van de echtgenoote en de eerste, tweede /lees/ derde en vierde getuigen met mij deze akte getekend, hebbende de tweede getuige verklaard niet te kunnen teekenen, uithoofde van geen schrijven te hebben geleerd.
De ambtenaar voornoemd

J van Haneghem
E Ocké
J v Haneghem
Izaak Ocké
F van Haneghem
J Ocké
I Willemsen
R..Patein

  Parenteel  Abraham van Hanegem en Anthonnetta de Groote
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1883-1912 > image 194 of 230

No 2

Abraham
van
Hanegem

en

Anthonnetta
de
Groote
   In het jaar  N E G E N T I E N    H O N D E R D    Z E V E N ,
den
zestienden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente RETRANCHEMENT, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham van Hanegem
oud zes en twintig jaren, van beroep veldarbeider geboren te Retranchement , wonende te Retranchement meer derjarige zoon van Izaak Abraham van Hanegem, en van Elisabeth Ghijsels, van beroep veldarbeiders, beiden wonende te Retranchement
en Anthonnetta de Groote oud twee en twintig jaren, van beroep veldarbeidster, geboren te Cadzand
wonende te Retranchement meer derjarige dochter van Maria de Groote, van beroep veldarbeidster wonende te Retranchement

Gelet zijnde: op de mondelingen verklaring van de ouders van den aanstaanden echtgenoot, alsmede op die van de moeder van de aanstaande echtgenote, allen hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunne zoon en van hare dochter in dezen bedoeld hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboorte bewijzen; het door den aanstaande echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op Zondagen den vijfden en twaalfden Mei beide dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van
Jannis van Hanegem oud acht en twintig jaren,
van beroep
veldarbeider , wonende te Retranchement
Izaak van Hanegem oud vier en twintig jaren,
van beroep
landbouwersknecht , wonende te Cadzand
Jacob de Groote oud een en dertig jaren,
van beroep
veldarbeider , wonende te Retranchement
Hendricus Jacobus van Kuijck oud een en dertig jaren,
van beroep
veldarbeider , wonende te Retranchement
zijnde de eerste en tweede getuige broeder van den man, de derde getuige broeder van de vrouw en de vierde getuige aangetrouwden broeder van de vrouw.
   En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de vader van den man en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte onderteekend. Verkarende de moeder van den man en de moeder van de vrouw niet te kunnen schrijven of naam teekenen als hebbende het schrijven niet geleerd.

A van Hanegem
A de Groote
JA van Hanegem
J van Hanegem
HJ van Kuijck
Jacob de Groote
Iz van Hanegem
De Ambtenaar voornoemd

W.J. Almekinders.

  Parenteel  Isaac van Haneghem en Sara le Clercq
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1883-1912 > image 180 of 230.

No 2

Isaac
van Haneghem

en

Sara
le Clercq


 

 

 

 

 


 

[ is een kind, ingeschreven in de registers van geboorten in deze gemeente den zeven en twintigsten December achttien honderd zeven en negentig onder de voornamen van Sara Jozina welk Kind zij verklaren voor hunne dochter te erkennen met verzoek dat deze wettiging op den kant der akte van geboorte wordt vermeld.

A van Hanegem
S le Clercq
P.A. le Clercq
W van Hanegem
J de Meij
Risseeuw
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD VIJF
den
dertienden der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente RETRANCHEMENT, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Isaac van Haneghem
oud zes en veertig jaren, van beroep koopman geboren te Biervliet , wonende te Waterlandkerkje, weduwnaar van Janna Eeckhout zoon van Johannes van Haneghem, en van Magdalena Verburg, beiden zonder beroep, wonende te Groede
en Sara le Clercq
oud veertig jaren, van beroep zonder, geboren te Retranchement
wonende te Retranchement dochter van Abraham le Clercq en van Sara Risseeuw, beiden zonder beroep wonende te Aardenburg
Gelet op: de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboorte bewijzen; het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd overlijdensbewijs van zijn vorige echtgenoote.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente alsmede in de gemeente Waterlandkerkje op de zondagen den tweeden en negenden April beide dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
En nadat zij alszo door den echt waren verbonden hebben de echtgenoote verklaard, dat uit hen geboren [
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jacobus de Meij , oud vijf en twintig jaren,
van beroep
bakker, wonende te Heinkenszand
Willem van Hanegem , oud vier en twintig jaren,
van beroep
werkman, wonende te Groede
Jozias Pieter le Clercq , oud acht en veertig jaren,
van beroep
winkelier, wonende te Aardenburg
Pieter Abraham le Clercq , oud drie en veertig jaren,
van beroep
bakker, wonende te Aardenburg
zijnde de eerste getuige aangehuwden zoon van den man, de tweede getuige broeder van dem man en de derde en vierde getuige broeder van de vrouw.
   En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte onderteekend.

A van Hanegem
S le Clercq
P.A. le Clercq
W van Hanegem
J de Meij
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw.

  Parenteel  Willem Hendrik van Haneghem en Catharina Johanna Babijn
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1883-1912 > image 333 of 516

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

No. 18

november
Willem
Hendrik
van
Haneghem
en
Catharina
Johanna
Babijn
   Heden den Tienden November negentien honderd vier, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in het openbaar binnen het gemeentehuis Willem Hendrik van Haneghem
oud tweeendertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep schilder, wonende te Biervliet, meerderjarige zoon van Jacob van Haneghem schilder en van Maria Cornelia de Nijs, zonder beroep beiden wonende te Biervliet ter eene;
en Catharina Johanna Babijn
oud vijfentwintig jaren, geboren te Hoofdplaat zonder beroep meerder jarige dochter van Josephus Babijn en van Catharina van Ee, beiden overleden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten
op het, door den bruidegom overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie.
op de door de bruid overgelegde bewijzen van overlijden harer ouders.
op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk op de zondagen van den dertigsten der vorige en zesden der loopende maand, zonder dat hier tegen bezwaren zijn ingebracht

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Willem Hendrik van Haneghem en Catharina Johanna Babijn

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgende door partijen gekozen getuigen:
Hendrik Willem van Haneghem oud een en veertig jaren, schilder wonende te Biervliet, broeder des mans, Isaac de Kuijsscher oud acht en veertig jaren, arbeider wonende te Terneuzen zwager des mans, Bernardus Johannes Bracke oud zevenendertig jaren, herbergier wonende te Biervliet, Laurentien de Smet oud zes en twintig jaren, bakker, wonende te Biervliet. En hebben na gedane voorlezing partijen echtgenooten, en getuigen met mij deze akte geteekend.

W.H. van Haneghem
CJ Babijn
W.h. v Haneghem
I de Kuijsscher
B Bracke
L de Smet
...

  Parenteel  Hendrik Willem van Haneghem en Anna Johanna de Kramer
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1883-1912 > image 322 of 518.

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

No. 7

Mei
Hendrik
Willem
van
Haneghem
en
Anna
Johanna
de Kramer
   Heden den vijfden mei negentien honderd vier, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente BIERVLIET, provincie Zeeland in het openbaar binnen het gemeentehuis Hendrik Willem van Haneghem
oud veertig jaren, geboren te Biervliet, van beroep schilder, wonende te Biervliet, weduwnaar van Johanna Anna de Kramer meerderjarige zoon van Jacob van Haneghem schilder en van Maria Cornelia de Nijs, zonder beroep beiden wonende te Biervliet ter eene;
en Anna Johanna de Kramer,
oud eenendertig jaren, geboren te Biervliet zonder beroep, wonende te Biervliet
meerder jarige dochter van Isaac de Kramer, kruidenier en van Janna Orlebeke, zonder beroep, beiden wonende te Biervliet ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten en het bewijs van overlijden zijner vorige echgenoote op de door Hare Majesteit de Koningin verleende dispensatie van het verl... ingevolge artikel achtentachtig nummer een van het burgerlijk wetboek tegen het aangaan van dit huwelijk bestaande.
   op de alhier gedane huwelijks afkondigingen op de zondagen van den derden en tienden der vorige maand, zonder dat hier tegen bezwaren zijn ingebracht

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Hendrik Willem van Haneghem en Anna Johanna de Kramer

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgende door partijen gekozen getuigen:
Willem Hendrik van Haneghem oud een en dertig jaren, schilder broeder des mans, Cornelis van Belois oud twee en dertig jaren, veldarbeider zwager des mans, Cornelis François de Kramer oud achtentwintig jaren, vrachtrijder, broeder der vrouw en François Cornelis de Kramer oud vijf en twintig jaren, koopman broeder der vrouw allen alhier woonachtig.
En hebben na gedane voorlezing partijen echtgenooten, en de getuigen met mij deze akte geteekend.

W.H. van Haneghem
AJ de Kramer
W.H. v Haneghem
C van Belois
CF de Kramer
FC de Kramer
.. van der P...

  Parenteel  Hendrik van de Walle en Pieternella Adriana van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1899-1912 > image 56 of 159

No 9
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD DRIE
den dertienden Augustus zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente G r o e d e, ten Raadhuize aldaar verschenen:

Hendrik van de Walle, oud een en dertig jaren, geboren te Schoondijke, van beroep, landbouwersknecht, wonende te Groede, weduwnaar van Maria Sara de Reu, minderjarige zoon van Abraham van de Walle, veldarbeider, en van Maria Orlebeke, zonder beroep, beiden wonende te Groede; en Pieternella Adriana van Haneghem oud negen en twintig jaren, geboren en wonende te Biervliet, zonder beroep, wonende te Groede, meerderjarige dochter van Jan van Haneghem, veldarbeider, en van Magdalena Verburg zonder beroep, beiden wonende te Groede, hierbij tegenwoordig en verklarenden hun toestemming tot dit huwelijk te geven,

   die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den tweeden en den negenden Augustus van dit jaar
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet, dat
Hendrik van de Walle en Pieternella Adriana van Haneghem
door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van die verklaarden te erkennen een zoon te Groede uit hen geboren op den eersten Juni negentienhonderd en onder den voornaam Jannis in het geboorteregister ingeschreven, melding daarvan verzoekende op den kant der geboorteakte. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem van de Walle oud drie en dertig jaren, Adriaan Jan Mosselman, oud zes en dertig jaren, beiden veldarbeiders, wonende te Groede, respectievelijk broeder en zwager van den echtgenoot, Izaak van Haneghem, oud vier en veertig jaren, koopman, wonende te Waterlandkerkje en Jacobus van Haneghem, oud negen en dertig jaren, tramwegarbeider, wonende te Schoondijke, beiden broeders der echtgenoote, deze akte na voorlezing hebben onderteekend, met goedkeuring van de doorhaling van acht gedrukte woorden, verklarende de vader der echtgenoote de schrijfkunst niet te verstaan.

Hend: v d Walle
Pit van Haneghem
M Verburg
W v de Walle
AJ Mosselman
I van Haneghem
J van Haneghem
JA Risseeuw

  Parenteel  Willem van Haneghem en Elizabeth Albregts
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1899-1912 > image 56 of 159

No 10

 

 

 

 

[ minderjarige dit ... goedgekeurd

W van Haneghem
E Albregts
M Verburg
J van Haneghem
J van Haneghem
I Brakman
P Albregts
PB Albregts

JA Risseeuw
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD DRIE
den dertienden Augustus zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G r o e d e, ten Raadhuize aldaar verschenen:
Willem van Haneghem, oud twee en twintig jaren, van beroep, veldarbeider geboren en wonende te Groede, minderjarige zoon van Jannis van Haneghem, veldarbeider en van Magdalena Verburg, zonder beroep oud beiden wonende te Groede, hierbij tegenwoordig en verklarende hun toestemming tot dit huwelijk te geven; en Elizabeth Albregts oud twee en twintig jaren, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Groede, [ dochter van Pieter Bernardus Albregts, koehouder en van Catharina de Kramer zonder beroep, beiden wonende te Groede, hierbij tegenwoordig en verklarenden hun toestemming tot dit huwelijk te geven,

   die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den tweeden en den negenden Augustus van dit jaar
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet, dat
Willem van Haneghem en Elizabeth Albregts
door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Izaak van Haneghem, oud vier en veertig jaren, koopman, wonende te Waterlandkerkje, Jacobus van Haneghem, oud negen en dertig jaren, tramwegarbeider, wonende te Schoondijke, beiden broeder van den echtgenoot, Izaak Brakman, oud drie en dertig jaren, gareelmaker, wonende te Groede, zwager, en Pieter Albregts, oud vier en twintig jaren, wagenmaker, wonende te Zaamslag, broeder van de echtgenoote, als getuigen, die met ons de beide echgenooten, de moeder van den echtgenoot en den vader der echtgenoote deze akte na voorlezing hebben onderteekend, verklarende de vader van den echtgenoot en de moeder der echtgenoote de schrijfkunst niet te verstaan.

W van Haneghem
E Albregts
M Verburg
J van Haneghem
J van Haneghem
I Brakman
P Albregts
PB Albregts
JA Risseeuw

  Parenteel  Jannis van Hanegem en Suzanna de Bruijne

N 2

Jannis
van
Hanegem

en

Suzanna
de Bruijne
   In het jaar NEGENTIEN HONDERD TWEE
den
zeven en twintigsten der maand November zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Retranchement, in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis van Hanegem
oud negentien jaren, van beroep landbouwersknecht geboren te Zuidzande , wonende te Zuidzande zoon van Jannis van Hanegem en van Jannetje Lauret , van beroep werklieden, beiden wonende te Zuidzande echtelieden
en Suzanna de Bruijne oud negentien jaren, van beroep werkmeid , geboren te Retranchement, wonende te Retranchement,
dochter van Geert de Bruijne, en van Anna Jakoba Scheerens, van beroep werklieden beiden wonende te Retranchement
Gelet op: de mondelingen verklaring van de ouders van den aanstaanden echtgenoot, alsmede op die van de ouders der aanstaande echtgenote allen hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hun zoon en van hunne dochter in deze bedoeld hunne toestemming geven, de door elk der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboortebewijen, het door den aanstaande echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeenten alsmede in de gemeente Zuidzande de Zondagen, den zestienden en drie en twintigsten November dezes jaars zonder stuiting zijn afgelopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden, is door mij in naam der wet verklaart, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Izaak Abraham van Hanegem, oud acht en veertig jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement Jannis Louret Jakobus de Bruijne Izaak de Bruijne
zijnde de eerste en de tweede getuigen oom van den man, en de derde en vierde getuigen broeder van de vrouw.
   En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de vader van de man, de vader van de vrouw en de getuigen met mij Ambtenaar de akte onderteekend. Verkarende de moeder van de man de moeder van de vrouw niet te kunnen schrijven of naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

I van Hanegem
Pieter Lefeber
De Ambtenaar voornoemd
.. van ..

  Parenteel  Jacobus de Meij en Janneke van Haneghem
AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

Nr 4

Jacobus
de Meij
en
Janneke
van Haneghem

   Heden den derden April negentien honderd twee, verschenen voor mij, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Waterlandkerkje , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Jacobus de Meij
oud twee en twintig jaren, geboren te Sint Margariete , van beroep broodbakker, wonende te Heinkenszand, ongehuwd, meerderjarige zoon van Henricus Leopoldus de Meij wonende in America en Magdalena Maria Eechout, zonder beroep wonende te Biezelinge ter eene;
en Janneke van Haneghem,
oud drie en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep zonder, wonende te Waterlandkerkje, ongehuwd meerder jarige dochter van Izaak van Haneghem van beroep herbergier wonende te Waterlandkerkje en van Janna Eeckhout overleden te Waterlandkerkje ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorteakten
Ten tweede op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs ... nationale militie ...
Ten derde op de door de aanstaande echtgenoote overgelegde akte ... het afsterven van hare moeder.
Ten vierde op de mondelinge verklaring van den vader der aanstaande echtgenoote en van de moeder van den aanstaande echtgenoot allen hier tegenwoordig dat tot de voltrekking van het huwelijk van hunne kinderen ... hunne toestemming ...
ten vijfden op de bewijzen der gedane afkondigingen van het tussen de aanstaande echtgenoten voorgenomen huwelijk ... en deze .. te de eerste op zondag den zestienden en de tweede op zondag den drieentwintigsten Maart dezes jaars en in de gemeenten Heinkenszand en Biezelinge de eerste op zondag den drieentwintigsten en de tweede den dertigsten maart dezes jaars zonder dat daartegen enige stuiting is ingebracht

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jacobus de Meij en Janneke van Haneghem

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbellen voor het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Abraham Vermeulen oud een en dertig jaren, van beroep ...knecht wonende te Oostburg en van Marinus Ma... van beroep broodbakker wonende te Waterlandkerkje, geen aanverwand van de man, van Jacobus Eeckhout oud vijftig jaren van beroep koopman en van Jacobus van Haneghem oud negen en dertig jaren van beroep arbeider beide wonende te Schoondijke ooms van de vrouw Getuigen daartoe door door de belanghebbenden gekozen En hebben na gedane voorlezing dezer akte de echtgenooten, de moeder van den man de vader van de vrouw en de getuigen met mij getekend
De ambtenaar voornoemd

J de Meij
J v Haneghem
MM Eekhod
J van Haneghem
A van der Meulen
MM ...
Eekhout
J v Haneghem
C Casteleijn

  Parenteel  Abraham Cambier en Suzanna Adriana van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1883-1912 > image 154 of 230

No 4

Abraham
Cambier

en

Suzanna
Adriana
van Haneghem
   In het jaar N E G E N T I E N D H O N D E R D  E E N,
den
een en twintigsten der maand Maart zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente RETRANCHEMENT, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham Cambier
oud vier en twintig jaren, van beroep polderwerker geboren te Retranchement , wonende te Retranchement, van staat ongehuwd zoon van Suzanna Cambier van beroep werkvrouw, wonende te Cadzand
en Suzanna Adriana van Haneghem oud drie en twintig jaren, van beroep veldarbeidster geboren te Groede , wonende te Retranchement, van staat ongehuwd dochter van Isaak Abraham van Haneghem en van Elizabeth Ghijsels van beroep werklieden, beiden wonende te Retranchement
Gelet op: de mondelingen verklaring van de ouders van de aanstaanden echtgenoote hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunne dochter in deze bedoeld, hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenooten overgelegde geboorte bewijzen; het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie, het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van toestemming tot het aangaan van het huwelijk afgegeven door den Commandeerende Officier van Korps Genietroepen te Utrecht

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en afkondigingen in deze Gemeenten, op Zondagen, den tienden en zeventienden Maart beide dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jacobus Cambier , oud acht en dertig jaren,
van beroep koopman , wonende te Retranchement;
Daniel van Houte , oud zeven en veertig jaren,
van beroep polderwerker , wonende te Cadzand;
Jannis van Hanegem , oud vijf en veertig jaren,
van beroep veldarbeider , wonende te Zuidzande;
Jannis Louret , oud drie en veertig jaren,
van beroep werkman , wonende te Retranchement
zijnde de eerste getuige oom van den man, de tweede en getuige geen bloed of aanverwand van een der partijen, derde getuige oom van de vrouw en de vierde getuige aanbehuwd oom van de vrouw
   En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de vader van den vrouw en de eerste, derde en vierde getuige met mij Ambtenaar deze akte geteekend. Verklaarende de moeder van der vrouw en de tweede getuige niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

Abrm Cambier
SA van Hanegem
IA van Hanegem
.. Cambier
J van Hanegem
J Lauret
De Ambtenaar voornoemd
Risse..

  Parenteel  Jannis van Hanegem en Janneke Goossen
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1883-1912 > image 153 of 230

No 2

Jannis
van
Hanegem

en

Janneke
Goossen
   In het jaar N E G E N T I E N D H O N D E R D  E E N,
den
zevenden van de maand Februari zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente RETRANCHEMENT, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis van Hanegem
oud twee en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht geboren te Retranchement, wonende te Retranchement, binnen de laatste zes maanden te Cadzand zoon van Isaak Abraham van Hanegem, en van Elisabeth Ghijsels van beroep werklieden, beiden wonende te Retranchement
en Janneke Goossen oud twee en twintig jaren, van beroep zonder geboren te Retranchement wonende te Retranchement dochter van Willem Goossen en van Suzanna Lance, van beroep werklieden beiden wonende te Retranchement
Gelet op: de mondelingen verklaring van de ouders van den aanstaanden echtgenoot en op die van de aanstaande echtgenote allen hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunne zoon en hunne dochter in dezen bedoeld, hunne toestemming geven; de door elk der aanstaande echtgenoten overgelegde geboorte bewijzen; het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie; het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van toestemming tot het aangaan van het huwelijk afgegeven door den Commandeerende Officier van het derde Regiment Infanterie te Bergen op Zoom
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en afkondigingen in deze Gemeenten, alsmede in de gemeente Cadzand op Zondagen, den zeven en twintigsten Januari en den derden Februari dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jannis van Hanegem , oud vijf en veertig jaren,
van beroep veldarbeider , wonende te Zuidzande;
Izaak Goossen , oud vier en dertig jaren,
van beroep veldarbeider , wonende te Retranchement;
Jannis Goossen , oud dertig jaren,
van beroep veldarbeider , wonende te Cadzand;
Abraham Cambier , oud vier en twintig jaren,
van beroep veldarbeider , wonende te Retranchement;
zijnde de eerste getuige oom van den man , de tweede en derde getuige broeder van de vrouw en de vierde getuige geen bloed of aanverwand van een der partijen.
   En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte onderteekend. Verklaarende de moeder van den man niet te kunnen schrijven of haar naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende, hetgeen eveneens verklaard word door de moeder van de vrouw.

J van Hanegem
J Goossen
W Goossen
IA van Hanegem
J van Hanegem
I Goossen
J Goossen        A Cambier
De Ambtenaar voornoemd
Risse..

  Parenteel  Pieter Johan Poschmann en Dina Maria van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1883-1912 > image 192 of 318

No 18
IN HET JAAR NEGENTIENHONDERD,
den twintigsten December zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente B r e s k e n s, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:

Pieter, Johan Poschmann, twee en twintig jaar, werkman, geboren en wonende te Vlissingen, minderjarige zoon van Johannes, Georg, Philip Poschmann zeeman en van Anna Clasina de Rijke, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, hierbij tegenwoordig hunne toesteming tot dit huwelijk gevende
- - - - - en - - - - -
Dina, Maria van Haneghem, een en twintig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Breskens, minderjarige dochter van Abraham van Haneghem, arbeider en van Neeltje Blaakman, zonder beroep, beiden wonende te Breskens, hierbij tegenwoordig hunne toesteming tot dit huwelijk gevende

die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den negenden en zestienden December dezes jaars en op dezelfde dagen te Vlissingen
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet,
Pieter, Johan Poschmann en Dina, Maria van Haneghem

door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas, Pieter de Rijke, oud negen en dertig jaar, winkelier, wonende te Vlissingen, oom van den bruidegom, en Pieter Johannes Poschmann, oud drie en twintig jaar, smid, wonende te Vlissingen, broeder van den bruidegom; Hendrik van Haneghem, oud dertig jaar, visscher en Izaak van Haneghem, oud negen twintig jaar, beide wonende te Breskens, en broeders van den bruid, hunne vaders en genoemde getuigen, verklarende de wederzijdsche moeders der comparanten geen schrijven te hebben geleerd.

PJ Poschmann
DM van Haneghem
JGP Poschmann
Abr van Haneghem
NP de Rijke
Th Poschmann
H v Haneghem
I v Haneghem
A. van Houte

  Parenteel  Pieter van Hanegem en Pieternella Verduijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Zuidzande > Huwelijken 1883-1912 > image 401 of 698.

No. 13

November

Pieter
van
Hanegem

en

Pieternella
Verduijn
   IN HET JAAR NEGENTIENHONDERD, den twee en twintigen van de maand November zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ZUIDZANDE, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Pieter van Hanegem
oud twee en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht geboren te Cadzand, wonende te Retranchement zoon van Jeremias van Hanegem, veldarbeider, wonende te Retranchement en van Janna van den Ameele overleden aldaar
en Pieternella Verduijn oud twee en twintig jaren, van beroep veldarbeidster geboren te Hoofdplaat , wonende te Zuidzande dochter van Jan Verduijn en van Neelje Buijs, veldarbeiders, beiden wonende te Zuidzande
Gelet op: ten eersten: op de geboorte akten van bruidegom en bruid,
ten tweeden: op het bewijs van Voldoening aan de Nationale Militie;
ten derden: op de overlijdensakte van de moeder der bruidegoms
ten vierden: op de mondelingen verklaring van de vader der bruidegom en de ouders der bruid, hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot het voltrekken van het voorgenomen huwelijk van hunner kinderen in deze bedoeld;

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en afkondigingen in deze Gemeenten, op Zondagen, den elfden en achttienden November dezes Jaars en te Retranchement op Zondagen, den elfden en achttienden, mede beiden dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hen geboren is een kind ingeschreven in het register van geboorten dezer gemeente den vier en twintigsten Mei achttienhonderd negen en negentig en geboren den vier en twintigsten Mei van dat Jaar, onder den voornaam van Francois, het welk zij verklaren voor hunne Zoon erkennen; met verzoek dat van deze wettiging op den ... van geboorten van dat hun kind zal worden melding gemaakt van de hebbende dadelijk deze akte is opgemaakt in de beide huwelijks registers deze gemaakt in geschreven en in tegenwoordigheid van: Martinus Robijn, oud vier en veertig jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement, Hendrik Jansen, oud vier en veertig Jaren, van beroep veldarbeider wonende te Oostburg Adriaan Verduijn, oud Zes en dertig Jaren, van beroep Koehouder, wonende te Zuidzande; Jannis van der Lijcke, oud negenentwintig Jaren, van beroep veldarbeider, Wonende te Cadzand; zijnde de eerste en tweede getuigen ooms der bruidegom, de derde broeder en de vierde Zwager der bruid. En hebbende na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid de vader van de bruidegom en bruid en drie getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend. De moeder en de vierde getuige verklaarende zulks niet te kunnen daar zij het schrijven niet hebbende geleerd
P V Hanegem
P Verduijn
J v Hanegem
J Verduijn
M Robijn
H Jansen
A Verduijn
AB. Luteijn

  Parenteel  Pieter Vermeulen en Adriana Pieternella van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1883-1898 > image 224 of 233

No 2
   In het jaar ACHTTIENHONDERD ACHT EN NEGENTIG
den tienden Februari zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente G r o e d e, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:

Pieter Vermeulen, oud drie en twintig jaren, kordonnier, wonende te Groede, geboren te Oostburg, minderjarige ongehuwde zoon van Jannis Vermeulen, overleden en van Janneke Leenhouts zonder beroep, wonende te Breskens, die hierbij tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk geeft; en Adriana Pieternella van Haneghem oud een en twintig jaren, dienstmeid, geboren en wonende te Groede, ongehuwde minderjarige dochter van Jannis van Haneghem, en van Magdalena Verburg, veldarbeiders, beiden wonende te Groede, die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk te geven,

   die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den negenden en den zestienden Januari dezes jares en op dezelfde dagen te Breskens,
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet, dat
Pieter Vermeulen en Adriana Pieternella van Haneghem
door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jannis Vermeulen zeven en dertig jaren, werkman en wonende te Breskens, Jannis Vermeulen, zes en dertig jaren, tramconducteur, wonende te Aardenburg, broeders van den echtgenoot, Izaak van Haneghem, oud negen en dertig jaren, koopman, wonende te Waterlandkerkje en Jacobus van Haneghem, oud vier en dertig jaren, werkman, wonende te Schoondijke, broeders der echtgenoote, getuigen, daartoe door de belanghebbenden gekozen.
En hebben na voorlezing de partijen echtgenooten, de moeders beiden echgonooten en de getuigen deze akt ment ons geteekend, verklarende de vader der echtgenoote niet te kunnen schrijven.

P Vermeulen
AP van Haneghem
J Leenhouts
M Verburg
I van Haneghem
J van Haneghem
J Vermeulen
WJ Vermeulen
J v Haneghem
I v Haneghem
...

Opmerking: Pieter Vermeulen is 'kordonnier', schoenmaker

  Parenteel  Abraham van Haneghem en Klazina van Belois

No 24
   In het jaar ACHTTIENHONDERD ZEVEN EN NEGENTIG,
den
vijfentwintigsten November zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G r o e d e, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:
Abraham van Haneghem oud eenentwintig jaren, landbouwersknecht, wonende te Breskens, geboren te Biervliet, ongehuwde meerderjarige zoon van Jan van Haneghem en van Magdalena Verburg, werklieden, beiden wonende te Groede die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk geven; en Klazina van Belois oud drie en twintig jaren, dienstmeid, wonende te Groede, geboren te Biervliet, ongehuwde meerderjarige dochter van Isaac van Belois en van Sara Mertens, werklieden beiden wonende te Groede, die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk geven

die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den veertienden en den eenentwintigsten November dezes jaars en op dezelfde dagen te Breskens, zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijksen staat verbonden, en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet, Abraham van Haneghem en Klazina van Belois

door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Izaak van Haneghem, oud negen en veertig jaren, koopman, wonende te Waterlandkerkje, Jan van Haneghem, oud twee en veertig jaren, werkman, wonende te Breskens, Jacobus van Haneghem, oud vier en dertig jaren, werkman, wonende Schoondijke, broeders van den echtgenoot en Hubrecht de Blaaij oud zeven en twintig jaren, werkman, wonende te Biervliet, zwager der echtgenoote, getuigen daartoe door de belanghebbenden gekozen.
En hebben na voorlezing de partijen, echtgenooten, de moeder van den echtgenoot en de getuigen deze akte met ons geteekend, verkarende de vader van de echtgenoot de ouders der echtgenoote niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende.
A van Haneghem
K van Belois
M Verburg
Iz van Haneghem
J van Haneghem
J van Haneghem
Hubrecht Blaaij
...

  Parenteel  François van Hee en Adriana Cornelia van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1843-1882 > image 327 of 336

AKTEN VAN HUWELIJKEN

No: 6

François
van Hee

en

Adriana
Cornelia
van Hanegem
   Heden den vijftienden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd zes en negentig, verschenen voor mij, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis, François van Hee
oud zes en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep landbouwersknecht, wonende te Zuidzande van staat ongehuwd meerder jarige zoon van Jacob van Hee en van Maria Mersen, van beroep werklieden, beidenwonende te Retranchement ter eene;
en
Adriana Cornelia van Hanegem
, oud drie en twintig jaren, geboren te Retranchement van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Jannis van Hanegem, van beroep werkman en van Adriana Goedgeluk, overleden aldaar ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt.

  Vervolgens door mij gelet zijnde : ten eerste op de mondelinge verklaring van de ouders van de aanstaande echgenoot hier tegenwoordig en op die van de vader van de aanstaande echgenoote, hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekking van het huwelijk hunner zoon en zijn dochter in deze bedoeld hunne toestemming geven; ten tweede op de door elk der aanstaande echgenooten overgelegde geboorte bewijzen; ten derden op het door den aanstaande echgenoote overgelegd overlijdensbewijs van hare moeder; ten vierde op het door den aanstaanden echgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie en ten vijfde op het bewijs van de plaats gehad hebbende afkondigingen van het in dezen bedoelde huwelijk gedaan te Zuidzande op zondagen den zes en twintigsten April en de derden Mei beiden dezes jares, gelijk op dezelfde zondagen ook binnen deze gemeente hebben plaats gehad zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat François van Hee; en
Adriana Cornelia van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is ingeschreven en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente in tegenwoordigheid van Pieter Johannes van Hee, oud vijf en dertig jaren van beroep arbeider wonende te Retranchement, broeder van den man, Abraham van Hee, oud acht en dertig jaren van beroep slachter en ... wonende te Retranchement. Izaak Abraham van Hanegem, oud twee en veertig Jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande en Jannis van Hanegem oud veertig Jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande beide broeders van de vrouw getuigen daartoe door den belanghebbenden gekozen En hebben na gedane voorlezing de man en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte onderteekend, verklarende de moeder van den man en de vader van de vrouw niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen als zulks niet geleerd en nooit gedaan hebbende.

F Van Hee
A C van Hanegem
Jacob van Hee
D V Hee
Abraham van Hee
J A van Hanegem
J V Hanegem
De Ambtenaar voornoemd
..Risseeuw

Parenteel  Hendrik van Haneghem en Sara Haartsen
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Huwelijken 1883-1898 > image 186 (en 187) of 233.

No 4
   In het jaar achttien hoderd vijf en negentig, den achtentwintigsten Februari zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Groede, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:
Hendrik van Haneghem oud achtentwintig jaren, werkman, geboren te Biervliet, wonende te Groede, ongehuwde meerderjarige zoon van Johannes van Haneghem en van Magdalena Verburg, werklieden, beiden wonende te Groede die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk geven, en Sara Haartsen oud acht en twintig jaren, werkvrouw, geboren en wonende te Groede, ongehuwde meerderjarige dochter van Izaak Haartsen en Janneke Callewaart, werklieden beiden wonende te Groede, die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk geven

die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den derden en tienden Februari dezes jaars,
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verklaren wij in naam der wet, Hendrik van Haneghem en Sara Haartsen

door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van die verklaarden te erkennen een zoon te Groede uit hen geboren op den zeventienden Augustus achttien honderd tweeennegentig en onder den voornaam van Izaak in het geboorte register ingeschreven, en melding daarvan verzoekende op de kant der geboorte akte.
waarvan zij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus van Haneghem, oud een en veertig jaren, werkman te Schorredijke, Jannis van Haneghem, oud dertig jaren, werkman te Breskens, beiden broeders van den echtgenoot, Abraham Haartsen, oud twee en dertig jaren, werkman te Groede, broeder van de echtgenoote en Jacobus de Lange, oud een en dertig jaren, werkman te Groede, Zwager van de echtgenoote, getuigen daartoe door de belanghebbenden gekozen.
En hebben na voorlezing de echtgenooten, de partijen, de moeder van den echtgenoot, de vader des echtgenoote en de drie eerstgenoemde getuigen deze akte met ons geteekend, verkarende de vader van den echtgenoot de moeder des echtgenoote en de getuige Jacobus de Lange niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende, met geoedkeuring van de doorhaling van honderd negen en vijftig gedrukte woorden

H van Haneghem
S Haartsen
M Verburg
Izaak Haartsen
J van Haneghem
J van Haneghem
A Haartsen
JA Risseeuw

  Parenteel  Hendrik Willem van Haneghem en Johanna Anna de Kramer
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1883-1912 > image 150 of 518.

AKTEN VAN HUWELIJKEN

5

April

Hendrik
Willem
van
Haneghem
en
Johanna
Anna
de Kramer
   Heden den vijfden April achttien honderd vier en negentig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente BIERVLIET, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Hendrik Willem van Haneghem
oud dertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep schilder, wonende te Biervliet van beroep schilder, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Jacobus van Haneghem schilder en van Maria Cornelia de Nijs, zonder beroep beiden wonende te Biervliet ter eene;
en Johanna Anna de Kramer
, oud twintig jaren, geboren te Biervliet zonder beroep , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Isaac de Kramer, winkelier en van Janna Catharina Orlebeke, zonder beroep beiden wonende te Biervliet ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
   op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akten
op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie.
   op de mondelinge verklaring der ouders van de aanstaande echtgenoote hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming geven.
   op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk op de zondagen van den vijfentwintigsten der vorige en eersten der loopende maand, zonder dat hier tegen eenige stuiting is ingebracht

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Hendrik Willem van Haneghem en Johanna Anna de Kramer

door den echt aan elkander zijn verbonden.
van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgende door partijen gekozen getuigen:
Isaac de Kuijsscher oud acht en dertig jaren, zwager des mans, Adriaan Naeye oud vijftigjaren, en Cornelis Orlebeke oud tweeen veertig jaren, beiden ooms der vrouw en, Cornelis de Kramer oud negen en zeventig jaren, grootvader der vrouw de eerste drie van beroep, werkman, en de laatste van beroep gareelmaker allen wonende in deze gemeente woonachtig.
   En hebben na gedane voorlezing partijen echtgenooten, de ouders der vrouw en de getuigen met mij deze akte geteekend.

H.W. van Haneghem
J.A. de Kramer
J D Kramer
J Orlebeke
A Naeye
C Orlebeke
C de Kramer
... van der Linde

  Parenteel  Jannis van Hanegem en Catharina Maria van den Broecke
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN  VAN  HUWELIJKEN.

No 21

November

Jannis van
Hanegem
en
Catharina
Maria
van den
Broecke
   Heden den drie en twintigsten November achttien honderd drie en negentig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Jannis van Hanegem
oud twee en twintig jaren, geboren te Cadzand , van beroep arbeider, wonende te Cadzand van beroep arbeider, wonende te Cadzand,
minder
jarige zoon van Hendrik van Hanegem en van Dina van den Ameele, beiden overleden ter eene; en
Catharina Maria van den Broecke
, oud zes en twintig jaren, geboren te IJzendijke van beroep zonder, wonende te Cadzand,
meerder
jarige dochter van Abraham van den Broecke en van Sara Faas, beiden overleden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde ten eersten. Op de geboorte akten van bruidegom en bruid.
ten tweede. Op het bewijs van voldoening aan de nationale militie
ten derden. Op de overlijdensakten van de ouders van bruidegom en bruid.
ten vierden. Op de overlijdensakten van de grootouders, zoo van vaders als van moeders zijde, van den bruidegom.
ten vijfde. Dat de huwelijk afkondigingen zonder stuiting in deze gemeente hebben plaats gehad.
ten zesde. Op de door den bruidegom en de bruid en de getuigen onder eede afgelegde verklaring tot bevestiging van de identiteit van den vader der bruid en de bede grootouders des bruidegoms, wier namen in de in de door hun overgelegde en hiervoren vermelde stukken verschillend zijn vermeld.
ten zevende. Op de mondelinge verklaring van Pieter Johannis van Hanegem, arbeider wonende in deze gemeente als voogd en Hendrik van Hanegem, arbeider mede woonachtig in deze gemeente, beiden alhier tegenwoordig en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, de laaste als toeziende voogd.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jannis van Hanegem en Catharina Maria van den Broecke

door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en in tegenwoordigheid van Pieter Johannis de Groote, oud zeven en zestig jaren, Jacobus de Wolf, oud drie en vijftig jaren, Abraham Focke, oud een en vijftig jaren, en Johannis Pieter van Hanegem oud twee en dertig jaren, allen arbeiders en allen woonachtig in deze gemeente, zijnde de eerste getuige oom, de tweede en derde getuige zwagers en de vierde getuige broeder des bruidegoms. En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, zijn voogd en de derde getuige met mij ambtenaar deze akte geteekend, verklarende de de toeziende voogd, de eerste, tweede en laaste getuige zulks niet te kunnen uit hoofde het schrijven niet te verstaan.

J van Hanegem
PJ van Hanegem
Abraham Focke
J. Erasmus

  Parenteel  Henderik van Haneghem en Sara Aalbregtse
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Schoondijke > Huwelijken 1892-1912 > image 26 (en 27) of 434.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No. 5

Henderik
van
Haneghem
en
Sara
Aalbregtse

   Heden den vierden van de maand Mei achttien honderd drie en negentig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Henderik van Haneghem
oud drie en twintig jaren, geboren te Breskens , van beroep arbeider, wonende te Schoondijke, vroeger te Breskens
meerder
jarige zoon van Abraham van Haneghem en van Neeltje Blaakman, arbeiders, echtelieden, beide wonende te Breskens ter eene;
en Sara Aalbregtse,
oud negentien jaren, geboren te Zuidzande , van beroep huishoudster, wonende te Zuidzande,
minder
jarige dochter van Abraham Aalbregtse arbeider, wonende te Zuidzande en van Sara Versprille, aldaar overleden. ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
Op de door ieder der aanstaanden Echtgenoten overgelegde geboorte akte.
Op het, door den aanstaanden echtgenoote overgelegde overlijdensakte van hare moeder.
Op het door den aanstaande echgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie.
Op de door den Heer Commandeur en de Officier van het derde Regiment Infanterie verleende toestemming tot het aangaan van een huwelijk in dato zestien Maart dezes jaars nommer drie en zeventig
Op de mondelinge verklaringen van de ouders van den aanstaande echtgenoot en van de vader van der aanstaande echtgenoote, allen hier tegenwoordig, dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van dit huwelijk
Op de in de gemeenten Breskens, Zuidzande en in deze Gemeente plaats gehad hebbende huwelijksafkondigingen op Zondagen den drie en twintigsten en dertigsten April dezes jares, zonder dat daartegen enige stuiting is bekend geworden

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Henderik van Haneghem en Sara Aalbregtse

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbele van het huwelijksregister dezer Gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Izaak Albregtse oud drie en veertig jaren werkman, wonende te Breskens. Jacobus Blaakman oud drie en veertig jaren, werkman wonende te Hoofdplaat, oom van den man, Abraham aalbregtse oud drie en twintig jaren, werkman wonende te Zuidzande, broeder van de zijde van de vrouw en Abraham van Hanegem oud drie en twintig jaren werkman wonende te Groede, getuigen hiertoe door door belanghebbenden gekozen. En hebben na gedane voorlezing partijen echtgenooten de vader van den man, de vader der vrouw en de getuigen deze akte met mij geteekend. niet de moeder van den man, die verklaart niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd.

H v Haneghem
S Aalbregtse
A v Haneghem
I Aalbregtse
Izaak Aalbregtse
J Blaakman
Abr Aalbregtse
Abr van Haneghem
P. van...

  Parenteel  Pieter Suwijn en Dina van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1883-1912 > image 106 (en 107)of 301

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 5

April

Pieter
Suwijn
en
Dina
van
Hanegem
   Heden den zeven en twintigsten van de maand April des jaars een duizend acht honderd twee en negentig, verschenen voor mij, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Pieter Suwijn
oud vierentwintig jaren, geboren te Cadzand , van beroep arbeider, wonende te Cadzand van beroep arbeider, wonende te Cadzand,
meerder
jarige zoon van Abraham Suwijn, arbeider en van Sara Hoevenaar, beiden wonende te Cadzand ter eene; en
Dina van Hanegem
, oud vier en twintig jaren, geboren te Cadzand van beroep dienstbode, wonende te Cadzand,
minder
jarige dochter van Hendrik van Hanegem en van Dina van den Ameele, beiden overleden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op de geboorte akten van bruidegom en bruid.
ten tweede. Op het bewijs van voldoening aan de nationale militie en de toestemming tot het aangaan van een huwelijk door den commandant van het derde regiment infanterie
ten derden. Op de overlijdensakten van de ouders der bruid. ten vierden, dat de huwelijk afkondigingen zonder stuiting alhier hebben plaats gehad.
ten vijfde. Op de mondelinge verklaring der ouders des bruidegoms, hier tegenwoordig, dat zij hunne toestemming geven tot het voltrekking van het huwelijk van hun zoon.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Pieter Suwijn en Dina van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en in tegenwoordigheid van Abraham Focke oud vijftig jaren arbeider, Pieter Johannes van Hanegem, oud acht en dertig jaren arbeider, Hendrik Suwijn oud een en dertig jaren, koopman allen wonende te Cadzand en Pieter de Meij oud negen en twintig jaren werkman, wonende te Retranchement zijde de eerste getuige zwager en de tweede getuige broeder der bruid en de derde broeder des bruidegoms. En hebben na gedane voorlezing de bruidegom zijn vader en de vier getuigen met mij ambtenaar deze akte geteekend, verklarende de de bruid, de moeder des bruidegoms zulks niet te kunnen uit hoofde het schrijven niet te verstaan.  [gom

Pieter Suwijn
Abraham Suwijn
A Focke
PJ van Hanegem
H Suwijn
P de Meij
J. Erasmus

  Parenteel  Jan van Haneghem en Cornelia Verduijn
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Huwelijken 1893-1898 > image 80 (en 81) of 233

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

N: 21

Oktober
Jan
van
Haneghem
en
Cornelia
Verduijn

   Heden den negentienden van de maand Oktober des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Groede , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis, Jan van Haneghem
oud tweeentwintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep landmansknecht, wonende te Groede, ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Jan van Haneghem en van Magdalena Verburg, van beroep werklieden, wonende beiden te Groede, ter eene;
en Cornelia Verduijn,
oud twintig jaren, geboren te Breskens , van beroep dienstmeid, wonende te Breskens, ongehuwd,
minder
jarige dochter van Izaak Verduijn en Maria Boone, van beroep werklieden, wonende beiden te Breskens, ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op het geboorte extract van den bruidegom.
ten tweeden. Op het bewijs dat nij aan de nationale militie heeft voldaan
ten derden. Op de door den kommandant en officier van het derde regiment infanterie verleende toestemming. ten vierden. Op het geboorte extract der bruid.
ten vijfden. Op de mondelinge verklaringen der ouders der bruidegom en de bruid, hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming geven.
ten zesden. Op het register van huwelijksafkondigingen dezes gemeente alsmede op de verklaringen van den ambtenaar van den burgerlijken stand van Breskens, waaruit blijkt, dat de afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk, alhier en te Breskens op de zondagen van den negen en zestienden October dezes jaars zonder stuiting hebben plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jan van Haneghem en Cornelia Verduijn,

door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan door mij dadelijk deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Izaak van Haneghem oud acht en twintig jaren, herbergier, wonende te Waterlandkerkje, broeder van den echtgenoot, Abraham van Haneghem oud veertig jaren, werkman wonende te Breskens, Izaak Verburg oud acht en dertig jaren, werkman wonende te Groede, beiden oom van den echtgenooten en Albert van Akker, oud negen en veertig jaren werkman wonende te Breskens, oom van de echtgenoote, getuigen hiertoe door door belanghebbenden gekozen.
En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenooten de moeder der echtgenoote en de getuigen Izaak van Haneghem Abraham van Haneghem Izaak Verburg deze akte met mij geteekend, verklarende de vader van de echtgenooten en de getuige Albert van Akker niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende, alsnog verklaarde de moeder der echtgenoote niet te kunnen teekenen alsmede niet schrijven geleerd hebbende

J v Haneghem
C Verduijn
Magdalena Verburg
J v Haneghem
A v Haneghem
Iz Verburg
...

  Parenteel  Jeremias van Hanegem en Suzanna Maria Bogaard

No. 7
Heden den zeventienden van de maand December des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verscheen voor mij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jeremias van Hanegem
oud twee en veertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep werkman, wonende te Retranchement van staat weduwnaar van Janna van den Ameele meerderjarige zoon van Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias, beiden overleden ter ene;
en Suzanna Maria Bogaard oud zes en dertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, van staat ongehuwd meerderjarige dochter van Alexander Bogaard, van beroep werkman wonende te Retranchement en Sara Baillie, overleden aldaar ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde:
ten eerste op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde acten van geboorte, ten tweede op het overlijdens extract van de vrouw van den aanstaanden echtgenoot en ten derde op het bewijs der plaats gedaan hebbende afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten gedaan in den gemeente de eerste op zondag den zesden en de tweede op zondag den dertienden den maand December achttien honderd vijf en tachtig, zonder dat de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting is bekend geworden. al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenote elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn vervuld, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Jeremias van Hanegem en
Suzanna Maria Bogaard

door den echt aan elkander zijn verbonden, Van al hetwelk door mij dadelijk den akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister der gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jannis van Hanegem oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwknecht wonende te Zuidzande Abraham Isaak Tellier, oud een en vijftig jaren van beroep winkelier wonende te Retranchement Bogaard oud dertig jaren, van beroep werkman wonende te Retranchement en van Jacobus Boogaard, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, broeder van de bruid getuigen door de belanghebbende gekozen En hebben na gedane voorlezing en de twee getuigen met mij Ambtenaar deze akte getekend de eerste, derde en vierde getuigen niet te kunnen schrijven of hun naam tekenen als nooit gedaan hebbende

De Ambtenaar voornoemd

J v Hanegem
A.J Tellies

  Parenteel  Hendrik Willem Jansen en Maria van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1883-1912 > image 21 (en 22) of 230

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING

No 5

Hendrik
Willem
Jansen

en

Maria
van Hanegem
   Heden den vijftienden van de maand oktober des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis, Hendrik Willem Jansen
oud negen en twintig jaren, geboren te Nieuwvliet , van beroep landmansknecht, wonende te Zuidzande, van staat ongehuwd meerder jarige zoon van Abraham Jansen en van Maria Masclee van beroep werklieden, beiden wonende te Zuidzande ter eene;
en
Maria van Hanegem
, oud dertig jaren, geboren te Retranchement van beroep dienstmeid, wonende te Retranchement van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Pieter van Hanegem, en van Cathalijntje Elias, beiden overleden te Retranchement ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde : ten eerste. op het door den aanstaanden echgenoot overgelegd certificaat van voldoening aan de Nationale Militie; ten tweede op de door ieder der aanstaande echgenooten overgelegde akten van geboorte; ten derde op de mondelinge verklaring van det ouders van de aanstaande echgenoot, hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van het huwelijk hunne zoon bovengemeld, hunne toestemming geven; en ten vierde op het bewijs der afkondigingen van het in dezen bedoelde huwelijk gedaan binnen de gemeente Zuidzande op zondagen den vierden en elfden October dezes jaars, gelijk op dezelfde zondagen ook binnen deze gemeente heben plaat gehad, zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt geworden

  al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Hendrik Willem Jansen en
Maria van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van François Ladai.., oud zes en zestig Jaren, en Jacob Hermenet oud acht en twintig jarren, beiden van beroep arbeider wonende te Nieuwvliet; en beide aanbehuwd broeder van den man en Jeremias van Hanegem, oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider en Jannis van Hanegem, oud twee en dertig jaren, van beroep landmansknecht,beiden wonende te Retranchement, en beiden broeder van de vrouw, getuigen daartoe door de belanghebbende gekozen En hebben na gedane voorlezing de man en de derde gemoemde getuige met mij Ambtenaar deze akte geteekend, verklarende de vrouw, de ouders van den man en de eerste, tweede en vierde getuige niet te kunnen schrijven of hunne naam teekenen.

H W Jansen
J V Hanegem
De Ambtenaar voornoemd
..Risseeuw

  Parenteel  Isaac van Haneghem en Janna Eeckhout
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Schoondijke > Huwelijken 1883-1891 > image 21 (and 22) of 162.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No. 6

Isaac
van
Haneghem
en
Janna
Eeckhout

October
   Heden den eersten van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Isaac van Haneghem
oud vijf en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep landmansknecht, wonende te Groede van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Johannes van Haneghem en van Magdalena Verburgt, beide van beroep werklieden wonende te Groede ter eene;
en Janna Eeckhout,
oud acht en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep dienstmeid, wonende te Schoondijke, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van François Eeckhout zonder beroep, wonende te Schoondijke en van Janneke Verduijn overleden te Zuidzande. ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
1e op de door ieder der aanstaanden Echtgenoten overgelegde geboorte akten
2e op het, door den aanstaanden echtgenoote overgelegde akte van overlijden, stavende het afsterven hare moeder.
3e op de mondelinge verklaringen der ouders van den aanstaande man en van de vader van der aanstaande vrouw, alle drie hier tegenwoordig, dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking het ten dezen voorgenomen huwelijk van hunner zoon en zijne dochter boven genoemd.
4e op de bewijzen der plaats gehad hebbende afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten gedaan in de gemeente Groede als de tegenwoordige woonplaats en in de gemeente Zuidzande als de vorige woonplaats der aanstaanden man en in de gemeente Nieuwvliet als de vorige woonplaats der aanstaande vrouw; de eerste op Zondag den twintigsten en den tweede op Zondag den zeven en twintigsten, beiden in de maand April dezes jares, alsmede in deze gemeente op dezelfde Zondagen gedaane gelijke afkondigingen, zonder dat in een der vier gemeenten enige stuiting tegen de voltrekking van hetzelve is ingebragt
5e Op het door den aanstaande echgenoot overgelegde bewijs van voldoening van de Nationale Militie.
6e Op het door den aanstaande echgenoot overgelegde toestemming tot het aangaan van een huwelijk, hem verleend door den commanderenden Officier van het derde regiment infanterie bij beschikking van den twaalfden Maart achttien honderd vier en tachtig nommer negen en dertig

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Isaac van Haneghem en Janna Eeckhout

door den echt aan elkander zijn verbonden. En nadat dezelve alzoo door den echt zijn verbonden hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun in de gemeente Zuidzande zijn geboren twee kinderen, en wel een van de vrouwelijke en een van de mannelijke kunne, in de register der geboorten den ... ingeschreven het eerste den zeventien Januarij achtien honderd negen en zeventig bij de akte ... onder den voornaam van Janneke en het tweede den vijfden April achttien honderd twee en tachtig bij de .. nommer Negen, onder den voornaam van Jacob, welke zij ... als hunne wettige kinderen te erkennen met verzoek dat van deze erkenningen zal worden melding gemaakt op den kant der akten van geboorte van deze hunne kinderen
van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbele van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van:
Dennis Verheule oud vier en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Oostburg, behuwd oom der man, Pieter van Haneghem oud drie en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Zuidzande, broeder van den man, Izaak Verburg oud vijfendertig jaren, van beroep werkman wonende te Groede, ... des man en Ja.. Eeckhout, oud twee en dertig jaren, van beroep, herbergier, wonende te Schoondijke, broeder der vrouw, getuigen ten dezen door door belanghebbenden gekozen en hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenoten de moeder der vrouw en de getuigen en de vierde getuige met mij deze akte geteekend, hebbende de echtgenoote, de moeder van den echtgenoot, de eersten tweede getuige verklaard niet te kunnen teekenen, uithoofde van geen schrijven te hebben geleerd.
De ambtenaar voornoemd

Izaac van Haneghem
Janna Eeckhout
M Verburg
D Verheule
I Verburg
J Eeckhout
.. de ..gun..

  Parenteel  Johannes Pieter van Hanegem en Janneke Pieternella de Back
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1883-1912 > image 16 (en 17)of 301

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 5

Mei

Johannes
Pieter
van
Hanegem
en
Janneke
Pieternella
de Back
   Heden den eersten van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Johannes Pieter van Hanegem
oud tweeentwintig jaren, geboren te Cadzand , van beroep arbeider, wonende te Cadzand van beroep schilder, wonende te Cadzand,
minder
jarige zoon van Hendrik van Hanegem en van Dina van den Ameele, beiden werklieden, wonende te Cadzand ter eene; en
Janneke Pieternella de Back
, oud drie en twintig jaren, geboren te Cadzand van beroep zonder, wonende te Cadzand,
minder
jarige dochter van Abraham de Back, en van Janna Bouwens, beiden werklieden wonende te Cadzand ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op de geboorte akten van bruid en bruidegom. ten tweede. Op het bewijs van voldoening aan de nationale militie.
ten derden. Op de mondelinge verklaring der ouders van bruid en bruidegom, hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen hunne toestemming geven.
ten vierden, op de akten betreffende de afkondigingen van dit huwelijk gedaan in deze gemeente, op zondagen den tweeentwintigsten en zevenentwintigsten April dezes jaars, zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Johannes Pieter van Hanegem en Janneke Pieternella de Back

door den echt aan elkander zijn verbonden. waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Clement Jacob Masclee oud zestig jaren zonder beroep wonende te Retranchement, Jozias van Hoeve oud zes en dertig jaren arbeider te Zuidzande, Pieter Johannes van Hanegem oud dertig jaren en Hendrik van Hanegem oud vijf en twintig jaren beiden arbeiders en wonende te Cadzand, zijde de eerste getuige oom der bruid de tweede getuige zwager der bruid en de derde en vierde getuige broeders des bruidegoms. En hebben na gedane voorlezing de vier getuigen met mij deze akte geteekend, verklarende de bruidegom, de bruid en de ouders van de bruid en van de bruidegom zulks niet te kunnen uit hoofde het schrijven niet te verstaan.

Clement Jacob Masclee
Jozias van Hoeve
PJ van Hanegem
J.A. de Kramer
H van Hanegem
J. Risseeuw

  Parenteel  Hendrik van Hanegem en Louisa Koole
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1843-1882 > image 418 of 421

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 4

Mei

Hendrik
van
Hanegem
en
Louisa
Koole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorhalingen van tien woorden in den vier- en vijf en twintigsten regel goedgekeurd

H van Hanegem
L Koole
PJ van Hanegem
A Focke
J. Risseeuw Johz.
   Heden den elfden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Hendrik van Hanegem
oud drieentwintig jaren, geboren te Cadzand , van beroep arbeider, wonende te Cadzand van beroep arbeider, wonende te Cadzand, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Hendrik van Hanegem van beroep arbeider en van Dina van den Ameele zonder beroep wonende te Cadzand ter eene; en
Louisa Koole
, oud een en twintig jaren, geboren te Cadzand van beroep dienstmeid, wonende te Cadzand, van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Andries Koole, overleden te Cadzand en van Cornelia la Gasse, van beroep werkvrouw wonende te Cadzand ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eerste op het door den aanstaanden echtgenoot overgebragte bewijs van voldoening aan de nationale militie en op de overgelegde vergunning dat het aangaan van dit huwelijk verleend door den Commandant van het eerste regiment veld artillerie waarbij hij nog als militair diende.
Ten tweede. Op de, door ieder der aanstaande echtgenooten overgebragte acte van geboorte.
Ten derde. Op de, door de aanstaande echtgenoote overgebragte acte van overlijden stavende tot het sterven van harer vader.
Ten vierde. Op de mondelinge verklaring der ouders van den aanstaanden echtgenoot en op die van de moeder van de aanstaande echtgenoote, allen alhier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk hunner kinderen hier voor genoemd, hunne toestemming geven.
Ten vijfde. Op de acten betreffende de afkondigingen van het in deze bedoelde huwelijk gedaan in deze gemeente, voor de eerste maal op Zondag den dertigsten April en voor de tweede maal op Zondag den Zevenden Mei dezes jaars, zonder dat er tegen de voltrekking eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Hendrik van Hanegem en Louisa Koole

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter Johannes van Hanegem oud acht en twintig jaren, arbeider wonende te Cadzand, broeder van de man, van Jacobus de Focke oud twee en veertig jaren, arbeider wonende te Cadzand, zwager van den man , van Pieter Johannes de Gr.. oud .. en vijftig jaren arbeider wonende te Cadzand oom van den vrouw, getuigen door partijen gekozen. En hebben wij na gedane voorlezing de partijen echtgenooten, de ouders van den man de moeder van de vrouw, de eerste en derde getuigen en ons ambtenaar deze acte geteekend, de tweede en vierde getuigen verklaarden zulks niet te kunnen uit hoofde schrijfkunst niet te hebben geleerd, evenzoo de ouders van den man en de moeder van de vrouw.

H van Hanegem
L Koole
PJ van Hanegem
A Focke

De ambtenaar voornoemd
J. Risseeuw Johz.

  Parenteel  Jacobus Johannis de Lijser en Johanna Cornelia van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1843-1882 > image 327 of 336

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING

No 4

Jacobus
Johannis
de Lijser

en

Johanna
Cornelia
van Hanegem
   Heden den vijftienden van de maand December des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis, Jacobus Johannis de Lijser
oud een en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep landmansknecht, wonende te Retranchement van staat ongehuwd minder jarige zoon van Jannis de Lijser van beroep Winkelier, wonende te Retranchement en van Janneke Almekinders, overleden in deze gemeente ter eene;
en
Johanna Cornelia van Hanegem
, oud twee en twintig jaren, geboren te Retranchement van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Jannis van Hanegem, en van Adriana Goetgeluk, van beroep werklieden, beiden wonende in deze gemeente ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde
dat de afkondigingen van het in dezen bedoelde huwelijk gedaan in deze gemeente hebben plaats gehad op de Zondag den vierden en de tweede op Zondag den elfden der loopende maand, zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt; en wijders eerstelijk op het door den aanstaanden echgenoot overgelegde Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie; ten tweede: op de door ieder der aanstaande echgenooten overgelegde geboorte akten; ten derde; op de door den aanstaande echgenoot overgelegde akte van het overlijden van Zijnen moeder; ten vierde op de mondelinge verklaring van den vader van de aanstaande echgenoot, en de ouders van de aanstaande echgenoote, hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekking van het huwelijk hunner kinderen boven gemeld hunne toestemming geven.

  al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jacobus Johannis de Lijser en Johanna Cornelia van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Izaak van Hanegem, oud zes en zestig Jaren, van beroep werkman wonende te Retranchement; van Jannis van Hanegem oud vijf en twintig Jaren, van beroep werkman wonende te Zuidzande; beide broeders der vrouw Van Pieter Verdouw, oud dertig Jaren, van beroep werkman, wonende te Retranchement, Zwager van den man, en Pieter Porreij, oud negen en veertig Jaren, van beroep landman wonende te Cadzand, oom van den man; getuigen hiertoe door de belanghebbende verzocht en hebben na gedane voorlezing de partijen echtenooten, de vader van den man, de moeder der vrouw en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend, verklarende de vader der vrouw niet te kunnen teekenen uit hoofde van het schrijven niet te hebben geleerd.

I de Lijser
J C V Hanegem
J: de Lijser
A goegeluk
JA van Hanegem
J C V Hanegem
P Verdouw  P Porreij
De Ambtenaar voornoemd
..Risseeuw

  Parenteel  Jannis van Hanegem en Jannetje Lauret
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 3

Junij

Jannis
van
Hanegem
en
Jannetje
Lauret
Heden den tweeden van de maand Junij des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verschenen voor mij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jannis van Hanegem
oud vijf en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep landbouwersknecht, wonende te Zuidzande, van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Jannis van Hanegem en Suzanna Goetgeluk, van beroep arbeiders wonende te Retranchement ter eene;
en Jannetje Lauret oud twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, van staat ongehuwd minder jarige dochter van Alexander Lauret en van Elizabeth Esther de Hullu, van beroep arbeiders wonende te Zuidzande ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:
ten eerste. op de door den aanstaanden echtgenoten overgebragte bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Ten tweede. Op de, door ieder der aanstaanden echtgenoten overgebragte acte van geboorte.
Ten derde. Op de mondelinge verklaring van de ouders van aanstaande echtgenooten allen alhier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk hunner kinderen toestemmen.
Ten vierde. op acten betreffende de afkondigingen van het in deze bedoelde huwelijk gedaan in deze gemeente voor de eerste maal op zondag den twee en twintigsten Mei en de tweede maal op zondag den negen en twintigsten Mei dezes jaars, zonder dat de er tegen de voltrekking enige stuiting heeft plaats gehad

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Jannis van Hanegem en Jannetje Lauret

door den echt aan elkander zijn verbonden, Van al het welk dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van
Izaak van Hanegem oud zeven en twintig jaren, arbeider wonende te Retranchement, broeder van den man, van Jannis de Hullu oud drie en veertig jaren, landman wonende te Zuidzande, geen aanverwand van den man, van Jannis Lauret oud drie en twintig jaren, landmansknecht wonende te Retranchement, broeder van de vrouw en van Jannis de Hullu oud vier en vijftig jaren, winkelier wonende te Zuidzande, oom van de vrouw, getuigen door door partijen gekozen En hebben na gedane voorlezing en man, de moeders van de partij en echtgenooten en de vier getuigen met mij ambtenaar deze acte getekend, verklarende de vrouw en de vaders van de partij en echtgenooten zulks niet te kunnen uit hoofde de schrijfkunst nooit hebbende geleerd.

J v Hanegem
AS Goegeluk
EE D Hullu
J Lauret
J Lauret
IA van Hanegem
J de Hullu  J de Hullu
De ambtenaar voornoemd
AJ Risseeuw

  Parenteel  Isaac de Ruijscher en Maatje van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 665 of 690

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING

4

April

Isaac
de Ruijscher
en
Maatje van
Haneghem
   Heden den eenentwintigsten van de maand April des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis, Isaac de Ruijscher
oud vijf entwintig jaren, geboren te Hoofdplaat , van beroep werkman, wonende te Biervliet van staat ongehuwd minder jarige zoon van Isaac Jannis de Ruijscher en van Maria Wilhelmina Kant, werklieden, beiden alhier woonachtig ter eene;
en
Maatje van Haneghem
, oud een en twintig jaren, geboren te Biervliet van beroep zonder, wonende te Biervliet van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Jakob van Haneghem, van beroep schilder en van Maria Cornelia de Nijs, zonder beroep, beiden alhier woonachtig ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde
Op de door ieder der aanstaande echgenooten overlegde geboorte acten.
  Op door den aanstaanden echgenoot overlegde bewijs van voldoening aan de nationale militie en op de toestemming tot het aangaan van een huwelijk verleend door den heer Kommandant van het derde Regiment Infanterie.
  Op de mondelinge verklaring der ouders van de aanstaande echgenooten, hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekking van het huwelijk hunner kinderen hiervoren gemeld hunne toestemming geven.
  Op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente, op de zondagen den tienden en zeventienden dezer maand; zonder dat daartegen eenige stuiting is aangebragt.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Isaac de Ruijscher en Maatje van Haneghem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgende door partijen gekozen getuigen, Gilles Versluys, oud twee en zestig jaren, van beroep werkman, oom der vrouw, Mattheus Johannes de Nijs, oud zeven en dertig jaren,van beroep smid, neef der vrouw, beide geen bloedverwanten van den man, Abraham Faro, oud een en dertig jaren, van beroep herbergier en Jacobus de Meyer oud vijf en twintig jaren van beroep werkman, de laatste twee geen bloedverwanten van den partijen allen alhier woonachtig.
  En hebben na gedane voorlezing partijen echtenooten, de vader des mans, de ouders der vrouw en de getuigen met mij deze akte geteekend, terwijl de moeder des mans verklaarde niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

I de Ruijscher
IJ de Ruijscher
M:C: de Nijs
A Faro
G Versluys
J de Meyer
M. van Haneghem
J. van Haneghem
M.J. de Nijs
... van der Linden

  Parenteel  Pieter Johannes van Hanegem en Jozina de Winne
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1883-1912 > image 383 of 421.

AKTEN VAN HUWELIJKEN

No 6

September

Pieter
Johannes
van
Hanegem
en
Jozina
de Winne
   Heden den vijf en twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verschenen voor mij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Pieter Johannes van Hanegem
oud vijfentwintig jaren, geboren te Cadzand , van beroep landbouwersknecht, wonende te Cadzand van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Hendrik van Hanegem en van Dina van den Ameele, van beroep werkvrouw, wonende beiden te Cadzand ter eene; en
Jozina de Winne
, oud twintig jaren, geboren te Cadzand van beroep werkvrouw, wonende te Cadzand, van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Isaac de Winne, en van Catharina Kraaijmes, van beroep werklieden beiden wonende te Cadzand ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
  Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten, op het door den aanstaanden echtgenoot overgebragte bewijs van voldoening aan de nationale militie.
ten tweeden, op de, door ieder der aanstaanden echtgenooten overgebragte akten van geboorte
ten derden, op de mondelinge verklaring van de ouders van de aanstaande echtgenooten, allen alhier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk hunner kinderen hier voren gemoemd hunne toestemming geven.
ten vierden, op de akten betreffende de afkondigingen van het in deze genoemde bedoelde huwelijk gedaan binnen deze gemeente, voor de eerste maal op zondag den vijfentienden September en voor de tweede maal op zondag den twee en twintigsten September dezes jaars, zonder dat er tegen de voltrekking eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Pieter Johannes van Hanegem en Jozina de Winne

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jacobus de Wolff oud achtendertig jaren, Abraham Fokke, oud zes en dertig jaren, beiden arbeiders en wonende te Cadzand, zwagers van den man, van David Veraaijenes, oud zeven en vijftig jaren, beiden arbeiders, wonende te Cadzand, ooms van de vrouw, getuigen door partijen daartoe gekozen. En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenooten, de tweede, derde en vierde getuigen met mij ambtenaar deze akte geteekend,

PJ van Hanegem
A Focke
David Veraaijenes
J D Winne
J De Wolf
De ambtenaar voornoemd
Iz de Hullu Jr

  Parenteel  Jeremias van Hanegem en Janna van den Ameele
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1843-1882 > image 382 (en 383) of 421.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No. 5 Mei
Jeremias
van
Hanegem
en
Janna
van den
Ameele

 

 

 

 

 

 

 

[ winkelier wonende te Retranchement.
Goedgekeurd dit renvoi in den zestienden regel van onder in deze akte,

J van Hanegem
AJ Tellier
Abraham Baart
Iz de Hullu Jr
Heden den tweeden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verscheen voor mij, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jeremias van Hanegem
oud vier en dertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep landbouwersknecht, wonende te Cadzand van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias, beiden van beroep werklieden wonende te Retranchement ter ene;
en Janna van den Ameele oud vier en twintig jaren, geboren te Cadzand , van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Jacob van den Ameele, overleden te Cadzand en Maria van der Geest, van beroep arbeidster wonende te Cadzand ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde:
ten eerste op de door den aanstaanden echtgenoten overgebragte bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
ten tweede op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgebragte akten van geboorte,
ten derde op de door den aanstaanden echtgenoten overgebragte akte van overlijden stavende het afsterven van hare vader
ten vierde op de mondelinge verklaring van de moeder van aanstaande echtgenoote alhier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hare dochter hier boven genoemd, hare toestemming geeft.
ten vijfden, op het bewijs van de gedane afkondiging van dit huwelijk gedaan in de gemeente Retranchement voor de eerste maal op zondag den een en twintigsten April, en voor de tweede maal op zondag den acht en twintigsten April, dezes Jaars, zonder dat er tegen de voltrekking eenige stuiting heeft plaats gehad.
ten zesden, op de akten betreffende de af afkondigingen van het in deze bedoelde huwelijk, gedaan in deze gemeente; op de beide hierboven genoemde Zondagen, zonder dat heir tegen eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jeremias van Hanegem en Janna van den Ameele

door den echt aan elkander zijn verbonden.
van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbele van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van
Abraham Tellier, oud drie en veertig jaren, [ zwager van den man, Jannis van Hanegem, oud zes en twintig jaren, werkman, wonende te Retranchement broeder van den man, van Jacob van den Ameele, oud drie en derig jaren, arbeider wonende te Sint Anna ter Muiden, broeder van de vrouw. en van Abraham Baart, oud vijf en twintig jaren landmansknecht, wonende te Retranchement, goede bekenden van de vrouw, getuigen door partijen daartoe gekozen. En hebben na gedane voorlezing, de man, de eerste en vierde getuige met mij ambtenaar deze akte geteekend verklarende de vrouw, de moeder van de vrouw, de tweede en derde getuige zulks niet te kunnen uithoofde de schrijfkunst nooit te hebben geleerd.
J van Hanegem
AJ Tellier
Abraham Baart
de ambtenaar voornoemd
Iz de Hullu Jr

  Parenteel  Isaak Abraham van Hanegem en Elizabeth Ghijsels
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

N. 4

Junij

Isaak
Abraham
van
Hanegem
en
Elizabeth
Ghijsels
Heden den achtsten van de maand Junij des jaars een duizend acht honderd zeven en zeventig, verschenen voor mij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Isaak Abraham van Hanegem
oud drieentwintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep landmansknecht, wonende te Zuidzande, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Jannis van Hanegem en van Adriana Goetgeluk, van beroep arbeiders, wonende te Retranchement ter eene;
en
Elizabeth Ghijsels
oud eenentwintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep dienstmeid, wonende te Groede, van staat ongehuwd minderjarige dochter van Abraham Ghijsels, overleden te Nieuwvliet en Susanna Adriana Baard, van beroep werkvrouw wonende te Groede ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:
ten eerste. Op de door den aanstaanden echtenoot overgebragte bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
Ten tweede. Op de, door ieder der aanstaanden echtenooten overgebragte akte van geboorte.
Ten derde. Op de door den aanstaanden echtenooten overgebragte acte van overlijden stavende het afsterven van haren vader
ten vierde. Op de mondelinge verklaring van de ouders van den aanstaande echtgenoot en op die van de Moeder van de aanstaande echtgenoote, allen alhier tegenwoordig dat zij tot het voltrekking van het voorgenomen huwelijk hunne kinderen hierboven genoemd, hunne toestemming geven.
Ten vijfde op het bewijs van de gedane afkondigingen van dit huwelijk gedaan in de gemeente Groede voor de eerste maal op zondag den zeven en twintigsten Mei en voor de tweede maal op zondag den derden Junij dezes jaars, zonder dat er tegen de voltrekking enige stuiting heeft plaats gehad.
ten zesde. Op de akten betreffende de afkondigingen van het in deze bedoelde huwelijk gedaan in den gemeente op de beide hiervoren genoemde zondagen, zonder dat hier tegen enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Isaak Abraham van Hanegem en Elizabeth Ghijsels

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk dadelijk den akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter van Hanegem oud een en veertig Jaren, arbeider wonende te Retranchement oom van den man, van Izaak Kotvis oud zes en dertig Jaren landbouwer wonende te Zuidzande, geen aan verwant van den Man, van Jannis Baard oud drie en vijftig Jaren, Arbeider wonende te Oostburg, oom van de vrouw en van Abraham Everdijk oud negen en dertig Jaren, herbergier wonende te Oostburg, geen aan verwant van de vrouw, getuigen door partijen gekozen. En hebben na gedane voorlezing, de man de moeder van den man, de tweede en de vierde getuigen met mij ambtenaar deze acte geteekend, verklarende de vrouw, de vader van den man, de moeder van de vrouw, de eerste en de derde getuigen zulks niet te kunnen, uit hoofde de schrijfkunst niet te hebben geleerd.

IA van Hanegem
AdrianaSuzannaGoegeluk
Iz Kotvis
A Eversdijk
De ambtenaar voornoemd
AJ. Risseeuw

  Parenteel  Abraham Zonnevijlle en Pieternella van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 585 (and 586) of 690

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

5

April

Abraham
Zonnevijlle
en
Pieternella
van
Haneghem
   Heden den tweeden van de maand April des jaars een duizend acht honderd vijf en zevenig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Abraham Zonnevijlle
oud negen en dertig jaren, geboren te Hoofdplaat , van beroep werkman, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Adriaan Zonnevijlle en van Maatje Mertens beide overleden ter eene;
en Pieternella van Haneghem
oud zeven en dertig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet van staat ongehuwd,
meerder
jarige dochter van Hendrik van Haneghem en van Pieternella van Hoeve van beroep werkvrouw wonende te Biervliet ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten
  Op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk op de zondagen van den den achtentwintigsten der vorige en vierden der loopende maand, zonder dat daar tegen enige stuiting is ingebragt

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.

  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham Zonnevijlle en Pieternella van Haneghem

door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgendee door partijen gekozen getuigen: Jacob Colijn oud twee en dertig Jaren, van beroep landman; Isaac Adriaan Naeije, oud drie en dertig jaren, van beroep landman, Jacob van Haneghem oud negen en dertig jaren, van beroep schilder, en Hendrik van Haneghem oud drie en dertig jaren, van beroep werkman, de eerste twee zwagers van den man geen bloedverwanten der vrouw de laaste twee broeders der vrouw geen bloedverwanten van den man, de eerste te Nieuwvliet en de drie overigen alhier woonachtig
  En hebben na gedane voorlezing de getuigen met mij deze akte geteekend, terwijl partijen echtgenooten verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.
J Colijn
IA. Naeije
J: van Haneghem
H van Hanegem

De ambtenaar voornoemd,

.. van de Linde

  Parenteel  Abraham Focke en Sara van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Sint Anna ter Muiden > Huwelijken 1843-1880 > image 548 of 599

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No. 1

Abraham
Focke
en Sara
van
Hanegem
   Heden den vijfden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd zeventig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Sint Anna ter Muiden , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Abraham Focke
oud acht en twintig jaren, geboren te Sint Anna ter Muiden , van beroep landmansknecht, wonende te Sint Anna ter Muiden ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Jacobus Focke en van Magdalena Izaaks zijne huisvrouw, werklieden, mede in deze gemeente woonachtig ter eene;
en Sara van Hanegem , oud twintig jaren, geboren te Kadzand, ongehuwd , van beroep dienstbode, wonende te Kadzand, ongehuwd, minder jarige dochter van Hendrik van Hanegem en van Dina van den Ameele werklieden te Kadzand woonachtig, echtelieden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de nationale militie; op de door beide der aanstaanden echtgenoten overgebragte geboorte akten; op de mondelinge verklaring der ouders van beide aanstaande echtgenooten, hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van dit huwelijk hunnen kinderen boven gemeld, hunne toestemming geven; op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenoemen huwelijk te Heille en Kadzand, de eerste op zondag den vier en twintigsten van vorige maand, de tweede op zondag den eersten des lopende maand, zonder dat daar tegen enige stuiting heeft plaats gehad; eindelijk in aanmerking nemende, dat de afkondigingen van het voorgenoemen huwelijk ook in deze gemeente op dezelfde tijdstippen zijn geschied, zonder dat daar tegen eninge stuiting is beteekend;
al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham Focke en Sara van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbele van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: Johannis Focke, oud zes en dertig jaren; van Pieter Focke oud drie en dertig jaren; beide arbeider alhier woonachtig, en broeders van den man; van Jacob de Wolf, oud dertig jaren, arbeider, woonende te Kadzand, zwager der vrouw; en van Pieter van den Ameele, oud vijf en veertig jaren, mede arbeider te Kadzand woonachtig, oom der vrouw, getuigen hiertoe door door de belanghebbenden gekozen.
En hebben na gedane voorlezing den man, de vader van den man, en de twee eerste getuigen deze akte met mij geteekend; hebbende de vrouw, hare ouders, de moeder der man, en de twee laatste getuigen verklaard niet te kunnen teekenen, als het schrijven niet te hebben geleerd.

Abraham Focke
Jacobus Focke
Pieter Focke
Johannis Focke
De ambtenaar voornoemd,
PJ Brug..

  Parenteel  Abraham van Haneghem en Neeltje Blaakman
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No. 16

Abraham
van
Haneghem
en
Neeltje
Blaakman

October
   Heden den zevenden van de maand October des jaars een duizend acht honderd negen en zestig, verschenen voor mij Lid van den raad , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Hoofdplaat , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Abraham van Haneghem
oud twee en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep werkman, wonende te Biervliet verblijvende te IJzendijke ongehuwd
minder
jarige zoon van Hendrik van Haneghem overleden en van Petronella van Hoeve van beroep werkvrouw wonende te Biervliet ter eene;
en Neeltje Blaakman,
oud een en twintig jaren, geboren te Hoofdplaat , van beroep arbeidster, wonende te Hoofdplaat, ongehuwd, minder jarige dochter van Jacob Blaakman overleden en van Dina Godlief van beroep werkvrouw wonende te Hoofdplaat ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten op de door ieder der aanstaanden Echtgenoten overgelegde akten van geboorte
Ten tweede op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegd certificaat van voldoening aan de nationale militie.
Ten derde op de door den zelven overgelegde akte van overlijden van zijnen vader.
Ten vierde op de door den aanstaande echtgenoote overgelegde akte van overlijden van haren vader.
ten vijfden op de mondelinge verklaringen der moeders van den aanstaande echtgenoot en van de vader van den aanstaande echtgenoot, en van de moeder der aanstaande echtgenoote, beiden hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen, hier boven genoemd hunne toestemming geven en ... ten zesden op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten gedaan in deze gemeente en in de gemeenten Biervliet en IJzendijke, op de zondagen van den den zeventwintigsten September en den derden October laatstleden zonder dat daar tegen enige stuiting heeft plaats gehad

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham van Haneghem en Neeltje Blaakman

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbele van het huwelijksregister ingeschreven in tegenwoordigheid van:
Pieter van Haneghem oud dertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet broeder van den man.
Constans Bliek oud derig jaren van beroep werkman wonende te Hoofdplaat, halven broeder van de vrouw.
Machiel Leegenhoek oud drie en zeventig jaren van beroep, veldwachter wonende te Hoofdplaat, geen bloed of aanverwante van de vrouw.
Getuigen hiertoe door door de belanghebbenden gekozen.
En hebben na gedane voorlezing den echtgenoot de moeder van den echtgenoote, en de vierde getuige met mij deze akte geteekend, hebbende de echtgenoote, de moeder van den echtgenoot, de eersten tweede getuige verklaard niet te kunnen teekenen, uithoofde van geen schrijven te hebben geleerd.
De ambtenaar voornoemd

Abraham van Haneghem
dina godlief
C Bliek   M Leegenhoek
SJ ..amelij..

  Parenteel  Abraham de Smidt en Suzanna van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1843-1882 > image 238 of 336

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No. 4

Abraham
de Smidt
Suzanna
van Hanegem

 

 

 

 

 

[ getuigen den dezen door belanghebbenden gekozen [ deze bijvoeging welke moet komen in den zeventienden regel hiernevens tusschen de woorden vrouw en wordt bij deze goedgekeurd

Abr de Smidt
P van Hanegem
J de Smidt
JA Tellier
J van Hanegem
A Duininck
.. Risseeuw
   Heden den veertienden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd negen en zestig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland, in het openbaar in het huis der gemeente,
Abraham de Smidt
oud negen en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep smid, wonende te Retranchement van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Kornelis de Smidt, van beroep hoefsmid en van Kathalina Maria Basting, zonder beroep, zijne huisvrouw beide wonende te Retranchement ter eene;
en Suzanna van Hanegem
oud zeven en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep dienstmeid, wonende te Zuidzande, van staat ongehuwd, meerder jarige dochter van Pieter van Hanegem en van Cathalijntje Elias, arbeiders woonachtig te Retranchement ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde 1o Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten.
2o Op de mondelinge verklaringen van de ouders der aanstaande echtgenoten, alle vier hier tegenwoordig, dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen zoon en hunnen dochter boven genoemd.
3o Op het bewijs van de plaats gehad hebben afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten, gedaan in de gemeente Zuidzande den eerste op Zondag den tweeden, en de tweede op Zondag den negenden, beide dagen van de maand Mei dezes jaars, alsmede op de in deze gemeente op de zelfde Zondagen gedane gelijke afkondigingen, zonder dat in beide gemeenten tegen de voltrekking van hetzelve, enige stuiting is ingebragt. 4o Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham de Smidt en Suzanna van Hanegem
door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbele van het huwelijksregister dezer gemeente is ingeschreven in tegenwoordigheid van: Jacob de Smidt oud acht en dertig jaren, van beroep hoefsmid, wonende te Nieuwvliet broeder des mans, van Jacob Abraham Tellier, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, behuwd broeder des mans, van Jeremias van Hanegem, oud vijf en twintig jaren, van beroep landmansknecht, wonende te Zuidzande, broeder der vrouw en van Abraham Duininck oud een en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sint Kruis, behuwd broeder der vrouw, [ En hebben na gedane voorlezing den man, de vader des mans, de vader der vrouw en de getuigen deze akte met mij Ambtenaar geteekend, hebbende de vrouw, de moeder des mans, en de moeder der vrouw daartoe verzocht zijnde verklaard zulks niet te kunnen, als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

Abr de Smidt
P van Hanegem
J de Smidt
JA Tellier
J van Hanegem
A Duininck
De ambtenaar voornoemd,
.. Risseeuw

  Parenteel  Pieter van Hanegem en Catharina Josina Klaeijsen
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

3

February

Pieter
van
Hanegem
en
Catharina
Josina
Blaakman

   Heden den Zes en twintigsten van de maand February des jaars een duizend acht honderd drie en zestig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis,
Pieter van Hanegem
oud drie en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep werkman, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
minder
jarige zoon van Hendrik van Hanegem van beroep schilder en van Petronella van Hoeve van beroep werkvrouw beide wonende te Biervliet ter eene;
en Catharina Josina Klaeijsen,
oud negentien jaren, geboren te Biervliet , van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet van staat ongehuwd,
minder
jarige dochter van Jacob Klaeijsen, overleden te Biervliet en van Susanna Magdalena Vreeke van beroep werkvrouw wonende te Biervliet ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
Op de door ieder der aanstaanden Echtgenoten overgelegde geboorte akten
Op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Op de door de aanstaanden echtgenoote overgelegde bewijs stavende het afsterven van van haren vader.
Op de mondelinge verklaringen der ouders van den aanstaande echtgenoot en der moeder van de aanstaande echtgenoote, hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen, hier voren gemeld hunne toestemming geven
Op de ... verklaring ten aangaan van de ten deze overlegde stukken van de aanstaande echtgenooten als van de voor genoemde getuigen dat Klaeijsen en Klaaijsen één en dezelfde naam en dat Susanna Magdalena Vreeke en Susanna Vreeke één en dezelfde persoon wordt bedoeld.
Op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente op de zondagen van den den vijftienden en twee en twintigsten dezer maand, zonder dat daar tegen enige stuiting is ingebragt

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Pieter van Hanegem en Catharina Josina Klaeijsen

door den echt aan elkander zijn verbonden.
van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgendee door partijen gekozen getuigen:
Jan van Hanegem oud twee en dertig Jaren, van beroep werkman Jacobus van Hanegem oud zes en twintig Jaren van beroep schilder beide broeders van den man. Daniel Klaeijsen oud negen en twintig jaren van beroep werkman broeder van de vrouw. Abraham Marsilje oud twee en veertig jaren, van beroep werkman geen bloedverwante van een der partijen en allen wonende te Biervliet
  En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenoten, de getuigen en de ouders der partijen met mij deze akte geteekend, uitgezonderd Peter van Hanegem, Hendrik van Hanegem, Pieternella van Hoeve, Susanna Magdalena Vreeke, Jan van Hanegem, Abraham Marsilje die verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.
C.J. Klaeijsen
J: van Haneghem
D: Klaeijsen
De ambtenaar voornoemd

Ab. Leijsenaar

  Parenteel  Jakob van Haneghem en Maria Cornelia de Nijs
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 321 of 690

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den derden van de maand Mei des jaars duizend acht honderd zestig, verschenen voor mij, Lid van den raad , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis
Jakob van Haneghem

oud drie en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep schildersknecht, wonende te Biervliet, tevoren te Groede, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Hendrick van Haneghem van beroep schilder en van Pieternella van Hoeve, zonder beroep, beide wonende te Biervliet
ter eene; en Maria Cornelia de Nijs
, oud negentien jaren, geboren te Biervliet van beroep zonder , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Willem de Nijs, van beroep wagenmaker en van Maatje Versluijs, zonder beroep, beide wonende te Biervliet
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akten
   Op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs stavende dat hij aan de de Nationale Militie heeft voldaan.
   op de mondelinge verklaring der ouders van de aanstaande echtgenooten, hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen hier voren gemeld, hunne toestemming geven.
   Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente en in die van Groede op den den vijftienden en twee en twintigsten April dezes jaars, zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jakob van Haneghem en Maria Cornelia de Nijs

door den echt aan elkander zijn verbonden.
En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun geboren is een kind ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente Biervliet den zestienden April dezes jaars onder de voornaam van Maatje, hetwelk zij verklaren voor hunnen dochter te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der akte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt.
   Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jan van Haneghem oud negen en twintig jaren, van beroep werkman, broeder van den man, Gillis Versluijs oud vijfendertig jaren, van beroep werkman, zwager van den man; Abrabam Corneils oud twee en veertig jaren, van beroep winkelier, oom van de vrouw, en Isaac de Nijs oud vijftig jaren, van beroep wagenmaker, oom van de vrouw allen wooende te Biervliet.
   En hebben na gedane voorlezing de partijen en de getuigen met mij deze akte geteekend uitgezonderd Hendrik van Haneghem Pieternella van Hoeve en Jan van Haneghem die verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd te hebben.

J van Haneghem
M: C. de Nijs
W de Nijsde Nijsde Nij   Is de Nijs
M Versluijs
G: Versluijs
De Ambtenaar Voornoemd,
Ab. Leijsennaar
4

Mei

Jacob

van

Haneghem

en

Maria

Cornelia

de Nijs

  Parenteel  Johannes (Jan) van Haneghem en Magdalena Verburgt
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 303 of 690

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den zeventienden van de maand februarij des jaars duizend acht honderd negen en vijftig, verschenen voor mij, Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis
Johannes van Haneghem

oud acht en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep werkman, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Hendrick van Haneghem van beroep schilder wonende te Biervliet en van Elizabeth de Koninck, overleden te IJzendijke
ter eene; en Magdalena Verburgt
, oud twee en twintig jaren, geboren te Biervliet van beroep werkvrouw , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Isaac Verburgt, van beroep werkman wonende te Biervliet en van Adriana Savage, overleden te Biervliet
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akten
   Op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
   Op het door de aanstaande echgenooten overgelegde bewijzen, stavende het afsterven hunner moeders.    Op de door de na te noemen getuigen onder eede afgelegde verklaring, stavende de identiteit der namen verschillen en het overgelegd bewijs van voldoening aan de Nationale Militie dat in het overgelegde bewijs van overlijden der moeder van de aanstaande echtgenoote.
   op de mondelinge verklaring der vaders van de aanstaande echtgenoote hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen hier voren gemeld, hunne toestemming geven.
   Op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente op de Zondagen van den zesden en dertienden Februarij dezes jaars, zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Johannes van Haneghem en Magdalena Verburgt

door den echt aan elkander zijn verbonden.
En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden hebben de echtgenooten verklaard dat uit hen geboren is een kind ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente Biervliet den vierden Januarij dezes jaars onder de voornaam van Isaac hetwelk zij verklaren voor hunnen zoon te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der akte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter Louwers oud negen en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Groede, oom van de vrouw, Jacobus Verburgt oud vierentwintig jaren, broeder der vrouw Gillis Versluijs oud vijfendertig jaren zwager van den moeder en Abrabam Tellier oud vier en twintig jaren geen bloedverwant van een der partijen, de drie laatstgenoemde van beroep werklieden en te Biervliet woonachtig.
   En hebben na gedane voorlezing de partijen en de getuigen met mij deze akte geteekend. Pieter Louwers en Abrabam Tellier die verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd te hebben.

Magdalena Verburgt
J Verburgt  Gillis versluijs
De Ambtenaar Voornoemd,
... de Jonge
2

februarij

Johannes van

Haneghem

en

Magdalena

Verburgt

  Parenteel  Hendrik van der Veere en Maria Pieternella van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den veertienden van de maand April des jaars duizend acht honderd acht en vijftig, verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het huis der gemeente
Hendrik van der Veere
oud twee en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeider, wonende te Retranchement, van staat ongehuwd
minder
jarige zoon van Jan van der Veere, overleden te Retranchement en van Klara de Graaff arbeidster wonende aldaar
ter eene; en Maria Pieternella van Hanegem
, oud zes en twintig jaren, geboren te Retranchement van beroep arbeidster , wonende te Retranchement, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham van Hanegem en van Johanna Plattenberg, van beroep arbeiders, wonende te Retranchement
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de de Nationale Militie.
ten tweeden. Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde akte van geboorte.
ten derden. Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van overlijden, stavende het afsterven van zijnen vader.
ten vierden. Op de mondelinge verklaring van de moeder van de aanstaande echtgenoot, en op die van de moeder van de aanstaande echtgenote allen hierbij tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van het voorgenomen huwelijk hunner kinderen, hunne toestemming geven.
ten vijfden. Op het bewijs van gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten, gedaan in deze gemeente de eerste op Zondag den vierden en de tweede op Zondag den elfden dezer maand, zonder dat er tegen de voltrekking van dit huwelijk eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Hendrik van der Veere en Maria Pieternella van Hanegem
door den echt aan elkander zijn verbonden. En nadat de echtgenoten alzo door den echt waren verbonden hebben de verklaard dat uit hun geboren is een kind ingeschreven in het register van geboorten dezer gemeente den zes en twintigsten februarij laatst leden, onder de voornaam van Abraham, hetwelk zij verklaren voor hunnen zoon te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der acte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt.
   Van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jannis Miens oud zevenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement en van Abraham van Lare, oud zesendertig jaren, vleeschhouwer, wonende te Breskens beide behuwd broeders van vrouw, van Daniel Plattenberg, oud acht en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand en van Pieter Langeraad, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand, behuwd oom van de vrouw, als getuigen hiertoe verzocht en is deze door de moeder van der mans, de getuigen Miens, van Lare en Langeraad, te zamen met mij ambtenaar na voorlezing ondertekend, hebbende de echtgenoten, de ouders der vrouw en de getuigen Plattenberg verklaard dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende
K de Graaff
A van Lare
Jannis Miens
P Langeraad
De Ambtenaar Voornoemd,
H: I: de Smidt.

April

No 3

Hendrik

van der

Veere

en

Maria

Pieternella

van Hanegem

  Parenteel  Izaak Johannes Bodderij en Elizabeth van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1843-1882 > image 131 of 336

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den zeventienden van de maand September des jaars duizend acht honderd zeven en vijftig, verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis
Izaak Johannes Bodderij
oud twee en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep landmansknecht, wonende te Oostburg, van staat ongehuwd
minder
jarige zoon van Pieter Bodderij, overleden te Hoorn en van Suzanna Tiersen, werkvrouw, wonende te Oostburg
ter eene; en Elizabeth van Hanegem
, oud vijf en twintig jaren, geboren te Retranchement van beroep dienstmeid , wonende te Retranchement, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Pieter van Hanegem, arbeider, wonende te Retranchement en van Janna Louret, overleden aldaar
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
ten tweeden. Op de door ieder der aanstaande echtgenoten overgelegde acte van geboorte.
ten derden. Op de door den aanstaande echtgenoot overgelegde acte des overlijdens stavende het afsterven van zijne ouderen op die door de aanstaande echtgenoote stavende het afsterven van hare moeder
ten vierde. Op de mondelinge verklaring van de moeder van den aanstaande echtgenoot, en op die van den vader van den aanstaande echtgenoote, beide hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van het voorgenomen huwelijk tusschen hunne kinderen hunne toestemming geven
ten vijfde. Op de bewijzen van de gedane afkondigingen, van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten, gedaan in deze gemeente en die van Oostburg, de eerste op Zondag den zestienden en de tweede op Zondag de drie en twintigsten Augustus jongstleden; Zonder dat er tegen de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Izaak Johannes Bodderij en Elizabeth van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden.
En nadat dezelve alzoo door den echt aan elkander waren verbonden hebben de echtgenooten verklaard dat uit hen geboren is een kind ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente Sint Kruis den vijfentwintigsten Augustus jongstleden onder de voornamen van Suzanna Magdalena, hetwelk zij verklaren voor hunnen dochter te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den Kant der akte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Abraham Bodderij oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oostburg, broeder, van Jacob de Smidt, oud vierenveertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Zuidzande oom van den man; van Abraham Duininck oud negenentwintig jaren van beroep arbeider, wonende te Sint Kruis, behuwd broeder en Abrabam Jannis Louret, oud acht en veertig jaren van beroep arbeider, wonende te Retranchement, oom van de vrouw, als getuigen hiertoe verzocht, en is deze door den man, de vader der vrouw en drie laatst genoemde getuigen tezamen met mij ambtenaar na voorlezing onderteekend. hebbende de vrouw, de moeder van de man en de eerste getuige verklaard dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

IJ Bodderij
Pieter van Hanegem
Jacob de Smidt
A Duininck
Abrabam Jannis Louret
De Ambtenaar Voornoemd,
H: S: de Smidt.
September

No 8

Izaak

Johannes

Bodderij

en

Elizabeth

van

Hanegem

  Parenteel  Jannis van Hanegem en Adriana Suzanna Goetgeluk
MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

April
No 5

Jannis
van Hanegem

en

Adriana
Goetgeluk
   Heden den eersten van de maand April des jaars duizend acht honderd twee en vijftig , verschenen voor mij, Lid van de Raad Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van Retranchement , Provincie Zeeland, in het openbaar, in het huis der gemeente
Jannis van Hanegem
oud vier en twintig jaren, geboren te Retranchement van beroep arbeider wonende te Retranchement, van stant ongehuwd. meerderjarige zoon van Abraham van Hanegem en Johanna Pieternella Plattenberg, arbeiders, wonende te Retranchement

ter eene; en Adriana Goetgeluk ,
oud twintig Jaren, geboren te Retranchement, van beroep dienstmeid wonende te Retranchement, van stant ongehuwd. minderjarige dochter van Jakob Goedgeluk, wiens tegenwoordige woon of verblijfsplaats onbekend is, en van Kornelia Porreij, overleden te Retranchement.

ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
ten tweeden. Op de door ieder der aanstaande echtgenoten overgelegde acte van geboorte.
ten derden. Op de mondelinge verklaring van de ouders van den aanstaande echtgenoot, hierbij tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van het voorgenomen huwelijk van hunnen zoon, hunne toestemming geven.
ten vierden. Op de mondelinge verklaring van Izaak Porreij de oude, van beroep particuliere, wonende te Retranchement, grootvader van moeders zijde, van de aanstaande echtgenote, hier tegenwoordig, dat hij tot het voltrekken van het huwelijk zijnes kleindochter, Zijne toestemming geeft; Zijnde van de personen wier toestemming anders vereischt wordt, de vader buiten de mogelijkheid om zijnen wil te verklaren, omdat zijne woon of verblijfplaats onbekend is, en de moeder en grootvader van vaders zijde overleden.
ten vijfde. Op de verklaring van de getuigen hier tegenwoordig, welke na afgelegden eed op mijne hande, hoofd voorhoofd hebben te kennen gegeven, dat hun de woon - of verblijf plaats van den vader der aanstaande echtgenote onbekend is.
ten Zesden. Op de door de aanstaande echtgenote overgelegde acte van overlijden stavende het afsterven van haren grootvader van vaders zijde en van haare moeder.
ten zevenden. Op het bewijs van de gedane afkondigingen, van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten, gedaan in deze gemeente, de eerste op Zondag den een en twintigsten en de tweede op Zondag de acht en twintigsten der voorige maand; zonder dat er tegen de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat

Jannis Goetgeluk van Hanegem & Adriana Goetgeluk
door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk dadelijk door mij deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter Langevaard, oud een en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand, behuwd broeder & van Johannis Verhage, oud zeven en twintig jaren, van beroep landman, wonende te Retranchement, geen bloedverwant van deze man; van Izaak Porrey, oud negen en veertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Retranchement, oom en van Daniel Plattenberg, oud twee en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, geen bloedverwant van vrouw; als getuigen hier toe verzocht, en is deze door de vrouw; de grootvader van haar en de drie eerstgenoemde getuigen, te zamen met mij ambtenaar na voorlezing onderteekend; hebbende de man, Zijne ouders & de laatst genoemde getuige verklaard Zulks niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende; wordende hier nog goedgekeurd de doorhaling van het woord Goetgeluk in deze acte.

A goegeluk
Iz Porrey
Pieter Langevaard
Joh Verhage
Iz: Porreij.
De ambtenaar voornoemd
J. Mascle

  Parenteel  Pieter Johannes de Groote en Adriana van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Huwelijken 1843-1882 > image 79 (en 80) of 421

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den negentienden van de maand April des jaars duizend acht honderd negenenveertig, verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand, Provincie Zeeland, in het openbaar, binnen het huis der gemeente
Pieter Johannes de Groote
oud twee en twintig jaren, geboren te Niewvliet , van beroep arbeider, wonende te Kadzand, van staat ongehuwd
minder
jarige zoon van Jan François de Groote, overleden te Groede en van Maria Mabelis, arbeidster, te Kadzand
ter eene; en Adriana van Hanegem
, oud twe en twintig jaren, geboren te Retranchement van beroep dienstmeid , wonende te Kadzand, van staat ongehuwd
minder
jarige dochter van Jan van Hanegem, overleden te Retranchement en van Adriana Hoevenaar, overleden te Retranchement
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten. Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
ten tweeden. Op de door ieder der aanstaande echtgenoten overgelegde acte van geboorte.
ten derden. Op de acten der ouders der aanstaande echtgenote overgelegde acte van overlijden, door den aanstaande echtgenoot die van zijner vader en door de aanstaande echtgenoote, die van hare ouders en grootmoeder van vaders zijde
ten vierde. Op de door de aanstaande echtgenoot voor mij afgelegde beëedigde verklaring, dat zij uit hoofde haar de laatste plaats van overlijden onbekend zijn, buiten staat is, om de acte van overlijden van haren grootouders van vaders zijde en die van hare grootouders van moeders zijde over te leggen.
ten vijfde. Op de mondelinge verklaringe van de moeder van den aanstaanden man, hier bij tegenwoordig, dat zij tot het voltrekken van het voorgenoemen Huwelijk van haren zoon, hare toestemming geeft.
ten zesden. Op de mondelinge verklaring van Hendrik van Hanegem, van beroep arbeider wonende te Biervleit, als voogd en op die van Pieter van Hanegem, van beroep arbeider, wonende te Retranchement als toeziende voogd over de aanstaande echtgenoote, beide hierbij tegenwoordig dat zij tot het voltrekken van het voorgenomen huwelijk van hunne pupille, hunne toestemming geven
ten zevende. Op het bewijs van de gedane afkondigingen, van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten, gedaan in deze gemeente, de eerste op Zondag den achtsten en de tweede op Zondag de vijftienden dezer maand; Zonder dat er tegen de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Pieter Johannes de Groote en Adriana van Hanegem

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk dadelijk door mij deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter de Munck oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand, geen bloedverwand, en van Pieter van Meenen, oud dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Nieuwvliet, neef van den man; van Hendrik van Hanegem, oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand, broeder en van Abrabam van Hanegem, oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, oom, van de vrouw, als getuigen hiertoe verzocht, en is deze door den toezienden voogd en de getuigen, de vader der vrouw en drie laatst genoemde getuigen tezamen met mij ambtenaar na voorlezing onderteekend: hebbende de echtgenoten, de moeder van den man, de voogd der vrouw en de getuigen Hendrik en Abraham van Hanegem, daartoe verzocht, verklaard zulks niet te kunnen, als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

Pieter van Hanegem
P de Munck
Pieter van Meenen
De Ambtenaar Voornoemd,
M Scheele
april

No 2

Pieter

Johannes

de

Groote

en

Adriana

van

Hanegem

  Parenteel  Hendrik van Hanegem en Dina van den Ameele

No 6

Mei

Hendrik
van
Hanegem
en
Dina
van den
Ameele
   Heden den zeven en twintigsten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd acht en veertig, verscheen voor mij, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het huis der gemeente
Hendrik van Hanegem
oud vier en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeider, wonende te Kadzand, van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Jannis van Hanegem en Adriana Hoevenaar, overleden te Retranchement
ter eene; en Dina van den Ameele
, oud twintig jaren, geboren te Kadzand , van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, van staat ongehuwd minderjarige dochter van Jannis van den Ameele Pieterszoon overleden te Retranchement en Sara Le Mahieu, zonder beroep wonende te Cadzand
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:

1o Op het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
2o Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgebragte acten van geboorte
3o Op de door de aanstaanden echtgenoten overgebragte akten van overlijden door den aanstaanden man die van zijne ouders en door den aanstaande vrouw die van haren vader.
4o Op de mondelinge verklaring van de moeder der aanstaande echtgenoot hier tegenwoordig, dat zij tot het voltrekking voor het voorgenomen huwelijk harer dochter, hare toestemming geeft.
5o Op het bewijs van de gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten gedaan in deze gemeente de eerste op zondag den zeventienden en de tweede op zondag den vierentwintigsten dezer maand zonder dat er tegen de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Hendrik van Hanegem en Dina van den Ameele
door den echt aan elkander zijn verbonden, Van al hetwelk dadelijk door mij deze akte is opgemaakt en in de beide dubbellen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid van Abraham Hoevenaar, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Kadzand, broeder, en van Izaak de Freijn, oud twee en veertig jaren van beroep arbeider wonende te Kadzand, behuwd broeder van den man, Cornelis ..ack oud vier en twintig jaren, en van Jannis Boeck, oud vier en dertig jaren, beide arbeiders, wonende te Kadzand, bekenden van de vrouw; getuigen hiertoe verzocht; En is deze door den laatsten getuige en mij ambtenaar na voorlezing onderteekend; terwijl de echtgenoten, de moeder der vrouw en de drie eerstgenoemde getuigen verklaard hebben niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende

Jannes de Balk De Ambtenaar voornoemd
M Scheele

  Parenteel  Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias

No. 10
Heden den negenden van de maand november des jaars achttien honderd zeven en dertig, des voor middags te elf uren, compareerden voor mij, Burgemeester, Beambte tot de zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis, provincie Zeeland, Pieter van Hanegem
oud negenentwintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeider , wonende te Retranchement meerderjarige zoon van Hendrik van Hanegem waarvan hij onder ...morele ede verklaart de plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats niet te kunnen of te weten wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffinieerd alsmede onder ede te ... dat sij .. al hoe wel den aanstaanden echtgenoot kennende ... plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats zijns vaders niet te kunnen opgeven en van Elizabet Bine, overleden binnen deze gemeente weduwnaar van Janna Louret mede binnen deze gemeente overleden, blijkens ... extracten uit de registers van overlijden afgegeven hier achttienden october laatstleden door mij Beambte tot de zaken van den Burgerlijken stand ten deze ... , voldaan hebbende aan de Nationale Militie, blijkens ... attest.
en Kathalijntje Elias, oud dertig jaren, geboren te Retranchement , van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, meerderjarige dochter van Jeremias Elias, overleden blijkens extract uit register overlijden dezer gemeente afgegeven den achttienden october laatstleden door mij Beambte tot de zaken van den Burgerlijken stand ... en van Kathalijntje de Dood oud een en vijftig jaren, arbeidster woonachtig binnen deze gemeente hierbij tegenwoordig en ... jonge dochter

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen huwelijk over te gaan waarvan de eerste Huwelijk-afkondiging is gedaan te Retranchement, den negen en twintigsten october laatstleden des Middags ten Twaalf uren en de tweede den vijftienden dezer maand des middags ten twaalf uren. Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk ons zijnde ...

regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde stukken, en van het hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam der Wet dat Pieter van Hanegem en Kathalijntje Elias

door het Huwelijk zijn vereenigd, van het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jannis van Hanegem oud een en veertig jaren, van Abraham van Hanegem oud negen en dertig jaren beide arbeiders woonachtig te Retranchement broeders van den man van Hendrik Elisa, oud drie en twintig Jaren landbouwknecht te Zuidzande, en van Andries Elias oud een en twintig jaren, landmans knecht te Kadzand beide broeders van de vrouw getuigen hiertoe verzocht dewelke deze akte met ons en de contracterende partijen na gedane voorlezing hebben ondertekend, uitgezonderd de vrouw, hare moeder, de twee eerste getuigen en de laatste, die verklaard hebbeb niet te kunnen schrijven uit hoofde van zulks niet geleerd te hebben.

Pieter van Hanegem
Hendrik Elias
Jo.. Bent...

  Parenteel  Hendrik van Aanegem en Pieternella van Hoeve

N. 9

Hendrik
van
Aanegem

en

Pieternella
van
Hoeve
Heden den vierden van de maand july des jaars achttien honderd en drie en dertig , des middags te twaalf uren, compareerden voor mij, Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke, District van Sluis , provincie Zeeland, Hendrik van Aanegem, wiens plaats van afsterven of laatste woonplaats onbekend is, het geen door de comparanten onder solemnelen eede wordt verklaart en welke verklaring door de na te noemen getuigen wordt geaffirmeerd die alsmede onder eede te kennen geven dat zijlieden, alhoewel den aanstaanden echtgenoot kennende echter de plaats van het afsterven of de laatste woonplaats van zijnen vader, niet te kunnen opgeven en van Elisabeth Mijne, overleden zoo als blijkt uit het extract van een register van overlijden in de gemelde gemeente Retranchement afgegeven den eersten Mei dezes jaars, door den Beambten tot de zaken van den Burgerlijken stand aldaar, weduwnaar van Elizabeth de Koninck overleden blijkens extract uit een register van overlijden te IJzendijke afgegeven den eenentwintigsten Juny dezes jaars, door mij Beambten tot de zaken van den Burgerlijken stand aldaar. verklarende de zelve comparant met de getuigen dat, niettegenstaande de verschillende spelling van den naam zijnes moeder in de overgelegde stukken, daarbij geen verschillende personen worden bedoeld.
en Pieternella van Hoeve , oud een en dertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep arbeidster, wonende te IJzendijke minderjarige dochter van Levinus van Hoeve overleden blijkens extract uit een register van overlijden in de gemeente Biervliet afgegeven den dertigsten April dezes jaars, en van Pieternella van Heden, mede overleden blijkens extract uit een register van overlijden in de gemeente IJzendijke afgegeven den een en twintigsten Junij dezes jaars door den Beambten tot de zaken van den Burgerlijken stand aldaar ten andere zijne jonge dochter

dewelke mij hebben verzocht, tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waar van de eerste Huwelijk-afkondigingen van het voorgenomen huwelijk is gedaan te IJzendijke den drie en twintigsten van de vorige maand , des middags te twaalf uren, en de tweede den dertigsten daar aan volgende, mede des middags te twaalf uren.

Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde beteekend
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde stukken, en van het hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, het welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? en elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam der Wet dat
Hendrik van Aanegem en Pieternella van Hoeve
door het Huwelijk zijn vereenigd. van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernard de Vos oud negen en dertig Jaren, werkman, zwager van den man, van Jan de Burgemeester, oud zes en veertig Jaren, werkman, bekende van den man, beide wonende binnen deze gemeente, van Andries van Hoeve oud negen en veertig jaren, werkman, wonende te Hoofdplaat, en van Jacobus van Hoeve, oud vier en veertig jaren, werkman, wonende te IJzendijke broeders van de vrouw, Getuigen hiertoe verzocht. Derwelke na gedane voorlezing dezer acte, benevens de contracterende partijen verklaard hebben niet te kunnen schrijven, uitgezonderd de tweede getuige, die deze met mij heeft onderteekend

J de Burgemeester Breve

  Parenteel  Jannis van Haneghem en Elizabeth le Soen
MAAND van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Eigen Namen
der
Echtgenooten.
AKTEN   VAN   HUWELIJKS-VOLTREKKING.

Oktober
No 5

Jan
Van Anegem

en

Elizabeth
Le
Soen
   Heden den vier en twintigsten van de maand Oktober des jaars achttien honderd twee en dertig , des voor middags te elf uren, compareerde voor mij, Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Kadzand , District Sluis , Provincie Zeeland, Jan van Anegem
oud zes en dertig jaren, geboren te Retranchement van beroep arbeider wonende te Retranchement, meerderjarige zoon van Andreas Hubertus van Aanegem, verklarende de komparant, onder solemnele eede de plaats van het afstervende en die van de laatste woonplaats zijner vader niet te kennen of te weten, wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffirmeerd, welke alsmede onder eede te kennen geven, dat zijlieden alhoewel de aanstaande echtgenoot kennende, echter de plaats van het afsterven, of de laatste woonplaats zijner vader niet te kunnen opgeven, en van Elisabeth Mine, overleden, weduwnaar van Adriana Hoevenaar, overleden te Retranchement, blijkens extrakten uit de registers van den Burgerlijken Stand aldaar, ten dezen geannexeerd

en Elizabeth le Soen ,
oud zes en veertig Jaren, geboren te Sluis, van beroep arbeidster wonende te Kadzand, meerderjarige dochter van Pieter le Soen, en van Anna Riem, beide overleden zoals blijkt uit de extrakten van de registers van overlijden van de gemeente Groede, afgegeven den tienden September, laatststen, door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar, ten dezen geannexeerd, weduwe van Izaak de Freijn, overleden binnen deze gemeente, zoo als blijkt uit een extrakt van de register van overlijden, afgegeven door mij beambte van den Burgerlijken Stand, mede ten dezen gevoegd.
dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hen voorgenomen Huwelijk over te gaan waar van de eerste Huwelijks-afkondiging is gedaan te Kadzand den veertienden en de tweede den een en twintigsten dezer maand, beide
des middags te twaalf uren Dezelfde huwelijks afkondigingen zijn ook geschied te Retranchement op dezelfde dagen, blijkens certifikaat afgegeven door den Beambte van den Burgerlijken Stand aldaar, ten dezen geannexeerd
Geenerlei oppositie tegen de volstrekking van gezegd huwelijk mij zijnde beteekend
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, het welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? en elk van hen op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam der Wet, dat
Jan van Aneghem en Elizabeth le Soen
door het Huwelijk zijn vereenigd. Van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Van Aneghem, oud twee en dertig Jaren, van Pieter Van Aneghem, oud twee en twintig Jaren, beiden arbeiders, woonachtig te Retranchement, en broeders van den man; van Joost Bliek, oud een en vijftig jaren, arbeider, te Kadzand, goede bekenden van de vrouw, Getuigen hier toe verzocht, dewelke met ons de kontraktanten en de partijen na gedane voorlezing hebben geteekend, uitgezonderd de kontrakterende partijen, en de eerste getuige die verklaard hebben niet te kunnen schrijven uit hoofde van zulks niet geleerd te hebben

Pieter Van Hanegem.
Joost Bliek
P V meulen
De Burgemeester
A. De Bruyne

  Parenteel  Hendrik van Aannegem en Elizabeth de Keuning
AKTEN VAN HUWELIJKS - VOLTREKKING.


N. 9

Hendrik
van
Aanegem

en

Elizabeth
de
Keuning
   Heden den veertienden van de maand October des jaars achttien honderd en negen en twintig , des middags te twaalf uren, compareerden voor mij, Burgemeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke, District van Sluis , provincie Zeeland, Hendrik van Aannegem , oud twee en dertig jaren, geboren te Retranchement, van beroep boereknecht, wonende te IJzendijke welke onder solemnelen eede verklaart de plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats van zijnenvader Hendrik van Aannegem niet te kennen of te weten, wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen wordt geaffirmeerd welke alsmede onder eede te kennen geven, dat zijlieden, alhoewel den aanstaanden echtgenoot kennende echter de plaats van het afsterven of de laatste woonplaats van zijnen vader, niet te kunnen opgeven terwijl zijn moeder Elisabeth Mijne, arbeidster wonende te Retranchement consenseert, zoo als blijkt uit nevensgevoegde acte, gepasseerd voor den notaris Johannis Egberts Risseeuw residerende te Zuidzande en getuigen den een en twintigsten September dezes jaars, behoorlijk geregistreerd, meerderjarig jongeman aan de wet op de nationale Militie voldaan hebbend volgens garnizoens .. van den .. Gouverneur dezer Provincie de dato dertienden Augustus jongstleden numero N773.
en Elizabeth de Keuning , oud zes en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep arbeidster, wonende te IJzendijke minderjarige dochter van Jan de Keuning en van Jacoba de Wattee werklieden, wonende binnen deze gemeente, hier tegenwoordig en consenserende jonge dochter

dewelke mij hebben verzocht, tot de voltrekking van het bij hen voorgenomen Huwelijk over te gaan, waar van de eerste Huwelijk-afkondiging is gedaan te IJzendijke den dertienden September dezes jaars , des middags te twaalf uren, en de tweede den twintigsten daar aan volgende, mede des middags te twaalf uren. Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde beteekend
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, het welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? en elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam der Wet dat
Hendrik van Aannegem en Elizabeth de Keuning
door het Huwelijk zijn vereenigd. van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Geraad oud vijf en dertig jaren, bakker, van Carolus Levinus van Poucke, oud zes en veertig jaren, wagenmaker beide wonende binnen deze stad, gekenden van den man van Theodorus de Keuning oud zes en twintig jaren, broeder van de vrouw,en van Bernard de vos, oud vijf en dertig jaren, zwager van de vrouw, beide wonende binnen deze gemeente. Getuigen hiertoe verzocht. Derwelke na gedane voorlezing dezer akte, met de contracterende partijen verklaard hebben niet te kunnen schrijven, uitgezonderd de twee eerste getuigen, die deze met mij hebben onderteekend

Hendrik Geraad
CL van Poucke
Breve

  Parenteel  Pieter van Hanegem en Janna Louret

No. 1
Heden den tienden van de maand Maart des jaars achttien honderd en dertig, des voormiddags te elf uren, compareerden voor mij, Burgemeester, Beambte tot de zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis , provincie Zeeland, Pieter van Hanegem
oud twee en twintig jaren, geboren te Retranchement , van beroep landman knecht, wonende te Retranchement minderjarige Zoon geassisteerd door Elisabeth Biné arbeidster binnen deze gemeente zijne moeder verklarende hij onder ... de plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats zijns Vaders niet te kennen of te weten; ... deze verklaring door de na te noemen getuigen ge..affirmeerd welke almede onder ede te kennen geven, dat zij lieden, al hoe wel den aanstaanden echtgenoot kennende echter de plaats van het afsterven en die van de laatste woonplaats zijns Vaders niet te kunnen afgeven; jongeman hebbende voldaan aan de verpligting met betrekking tot de Nationale Militie, volgens ten dezen geannexeerd Attest, afgegeven door den heer Gouverneur dezer Provincie, den een en twintigsten januari jongstleden.

en Janna Louret oud twee en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep dienstmeid, wonende te Retranchement, meerder jarige dochter van Jeremias Louret, overleden blijkens extract uit het register van overlijden in deze gemeente afgegeven den zes en twintigsten Februari dezes jaars, door mij Beambte tot de zaken van den Burgerlijken Stand, en van Neeltie Cornelis, arbeidster binnen deze gemeente hier tegenwoordig en konsenterende, jonge dochter

dewelke mij hebben verzocht, tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan. waar van de eerste Huwelijk-afkondigingen van het voorgenomen huwelijk is gedaan te Retranchement den acht en twintigsten Februari des jaars , des middags te twaalf uren, en de tweede den Zevenden dezer maand, mede des middags te twaalf uren.

Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde betekend. zijnde,
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hiervoren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, het welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? en elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklare ik in naam der Wet dat Pieter Van Hanegem en Janna Louret

door het Huwelijk zijn vereenigd, Van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jannis Van Hanegem oud vier en dertig Jaren, van Abraham Van Hanegem oud twee en dertig Jaren, beide arbeiders, woonachtig binnen deze gemeente, en broers van den man; van Abraham Jannis Louret oud twee en twintig jaren, landbouwknecht wonende te Groede broeder van de vrouw, en van Marinus Cornelis, oud zes en dertig Jaren, arbeider, mede te Groede woonachtig, Oom van de vrouw, Getuigen hiertoe verzocht derwelke deze akte met mij en de kontracterende partijen, na gedane voorlezing hebben ondertekend, uitgezonderd de vrouw, de moeder van den man en de drie eerste getuigen die verklaard hebben niet te kunnen schrijven, uit hoofde van zulks niet geleerd te hebbende

Pieter van Hanegem
Neeltje Cornelis
Marinus Cornelis
De Burgemeester
Jo.. Basting

  Parenteel  Abraham van Hanegem en Johanna Pieternella Plattenberg
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1797-1842 > image 164 of 319.

MAAND
van de
Huwelijks
Voltrekking.
EIGEN NAMEN
der
Echtgenoten.

AKTEN VAN HUWELIJKS - VOLTREKKING.

Mei

 

 

No 3
Abraham
van Hanegem

Janneke
Pieternella
Plattenberg
   Heden den zevenden van de maand Meides jaars achttien honderd en drie en twintig, des na middags ten drie uuren compareerden voor mij, Schout Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van Retranchement, District Sluis Provincie Zeeland, Abraham van Hanegemoud drieentwintig jaren, geboren te Retranchement van beroep arbeider wonende binnen deze gemeente, geassisteerd door Elisabeth Miné, van beroep, arbeidster, wonende binnen deze gemeente, zijne moeder, verklarende ... echtgenoot en de folemnelen eede, de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van zijner vader Hendrik Van Hanegem niet te kennen of te weten, wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffirmeerd, welke alsmede onder eede te kennen geven dat zij beiden alhoewel den aanstaande echtgenoot kennende echter de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van zijne vader niet te kennen of te weten. Jongeman, hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven den vijftienden April jongstleden door den heer Gouverneur der Provincie.

en Johanna Pieternella Plattenberg oud zevenentwintig Jaren, geboren te Sluis, van Beroep arbeidster wonende te Retranchement meerderjarige dogter van Jurrien Plattenberg, overleden, verklarende de echtgenoote onder folemnelen eede, de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van haren vader niet te kennen of te weten, wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffirmeerd, welke alsmede onder eede te kennen geven dat zij beiden alhoewel den aanstaande echtgenoote kennende echter de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van haare vader niet te kennen of te weten; en van Henrica Broens, van beroep arbeidster, wonende binnen deze gemeente, hier tegenwoordig en consenterende, jonge dochter,

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijk - Afkondiging is gedaan te Retranchement den zeven en twintigsten April des middags ten twaalf uren en de tweede den vierden Mei daaraanvolgende mede des middags ten twaalf uuren
Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde betekend,

Regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? Elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende verklare ik in naam der Wet, dat Abraham van Hanegem en Johanna Pieternella Plattenberg
door het Huwelijk zijn vereenigd, En na dat dezelve aldus door het huwelijk waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun geboren is één kind, ingeschreven op het register van geboorten dezer gemeente den veertienden April achttien honderd drie en twintig onder den naam van Elizabeth Van Hanegem, het welk zij verklaren voor hunne dochter te erkennen. Van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jannes Van Hanegem, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende binnen deze gemeente, broeder van den man; van Abraham Vermeulen, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende mede binnen deze gemeente, goede bekende van de man; van Adriaan Adriaansen, oud een en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende binnen deze gemeente, behuwd broeder van de vrouw; en van Daniel Plattenberg, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende mede binnen deze gemeente, broeder van vrouw. Getuigen hier toe verzocht, dewelke na gedane voorlezing met de Kontrakterende parteijen verklaard hebben niet te kunnen schrijven, ter uitzondering van de tweede en de zesde getuige, die met ons deze akte hebben geteekend.

Abm Vermeulen
A Adriaansen
.. Basting

  Parenteel  Jannis van Hanegem en Adriana Hoevenaar
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Huwelijken 1797-1842 > image 158 of 319.

MAAND
van de
Huwelijks
Voltrekking.
EIGEN NAMEN
der
Echtgenoten.

AKTEN VAN HUWELIJKS - VOLTREKKING.

November

 

 

No 9
Jannis
van Hanegem

en

Adriana
Hoevenaar
  Heden den twintigsten van de maand November des Jaars achttien honderd twee en twintig, des namiddags te vier uuren, compareerden voor mij, Schout, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis , Provincie Zeeland, Jannis van Hanegem oud zes en twintig jaren, geboren te Retranchement , van Beroep arbeider, wonende binnen deze gemeente, minderjarige zoon van Hendrik van Hanegem overleden; verklarende den echtgenoot onder folemnelen eede de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van zijn vader niet te kennen of te weten, wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffirmeerd, welke als mede onder ieder te kennen geven, dat zij beiden alhoewel de aanstaande echtgenoot kennende echter de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van zijne vader niet te kennen of te weten; en van Elisabeth Minne, van beroep arbeidster, wonende binnen deze gemeente, hier tegenwoordig en confesterende Jongeman
en Adriana Hoevenaar oud zeven en dertig Jaren, geboren te onbekend , van Beroep arbeidster wonende te Retranchement, meerderjarige dochter van Gerrit Hoevenaar en Grietje Minne, beide overleden; verklarende de echtgenoote onder folemnelen eede de plaats van het afsterven of die van de laatste woonplaats van de ouders niet te kennen of te weten, wordende deze verklaring door de na te noemen getuigen geaffirmeerd, welke als mede onder eede te kennen geven, dat zij beiden alhoewel de aanstaande echtgenoote kennende echter de plaats van het afsterven van of die van de laatste woonplaats van hare ouders niet kunnen opgeven, Jonge dochter; de akte van geboorte is vervangen door akte van Notoriteit ten dezer gemeente.
dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waar van de eerste Huwelijk-Afkondiging is gedaan te Retranchement den tienden dezer maand des middags ten twaalf uren, en de tweede den zeventienden daar aanvolgende mede des middags te twaalf uren.
Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gezegd huwelijk mij zijnde betekend
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? Elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam der Wet dat Jannis van Hanegem en Adriana Hoevenaar
door het Huwelijk zijn vereenigd, En na dat dezelve aldra door het huwelijk waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun geboren zijn twee kinderen, ingeschreven op de register van geboorten dezer gemeente den achtsten October achttien honderd en zes onder den naam van Hendrik Hoevenaar, en den tweeden September achttien honderd twee en twintig onder den naam van Abraham Van Hanegem, de welke zij verklaaren voor hunne zonen te erkennen. Van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Van Hanegem oud een en twintig Jaren, van beroep arbeider en wonende binnen deze gemeente, broeder van den man, van Joost Hillebrand oud dertig Jaren, van beroep arbeider wonende mede binnen deze gemeente goede bekende van den man, van Marinus Contant, oud zes en twintig Jaren, van beroep arbeider wonende mede binnen deze gemeente en behuwd broeder van de vrouw en van Izaak Contant oud zeven en dertig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Aardenburg, goede bekende van de vrouw. Getuigen hier toe verzocht. Derwelke na gedane voorlezing met de kontrakterende partijen, verklaard hebben hebben niet te kunnen schrijven, met uitzondering van de laaste getuige die met ons deze akte heeft geteekend.
Izaak Contant J... Basting

Geboorte en Doop akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Geboren:Relatie:
25 april 1918Suzanna Levina van Hanegemmoeder
12 juli 1915Levina Suzanna van Hanegem
19 october 1913Cornelia Neeltje van Haneghem
15 october 1913Suzanna van Haneghem
27 januari 1913Jannis van Haneghem
29 augustus 1912Petrus Bernardus (Piet) Bruggeman
9 juni 1908Maria Elizabeth van Hanegem
14 october 1907Willem van Haneghem
13 september 1906Abraham Dierkx
29 mei 1906Dina Maria van Haneghem
19 september 1905Izaak van Hanegem
13 juni 1905Jacobus van Haneghem
13 april 1904Elizabeth Suzanna van Hanegem
31 october 1902Levina Cornelia Visser
28 juni 1901Neeltje (Nelia) van Hanegem
11 mei 1901Hendrik van Hanegem
30 october 1899Wilhelmina de Vogelaar
22 juni 1899Pieter Verdouw
24 mei 1899Francois van Hanegem
29 april 1898Isaac Jacobus van Haneghem
25 maart 1896Maria Magdalena van Haneghem
23 juli 1896Izaac Jacobus van Haneghem
22 december 1895Jacobus Franciscus de Voldere
23 augustus 1895Jacobus Isaac van Haneghem
1 februari 1895Adriaan Snoeren
23 mei 1894Jacobus Hendrik van Haneghem
18 augustus 1893Abraham van Haneghem
12 augustus 1892Maria van Hanegem
27 april 1890Jacobus van Haneghem
24 november 1889Izaak Jacobus van Haneghem
7 december 1887Abraham van Haneghem
30 november 1887Jannis Izaak van Haneghem
17 october 1887Jeremias van Hanegem
19 september 1886Jan van Hanegemgrootouder
3 augustus 1886Adriana Suzanna van Hanegem
4 april 1886Janneke de Gardeijngrootouder
17 maart 1886Adriana van Hanegem
14 maart 1886Anthonia Scholten
29 januari 1885Francois van Haneghem
14 januari 1885Anthonnetta de Groote
4 juni 1883Sara Johanna van Houte
18 mei 1883Elisabeth Ocké
13 april 1883Izaak van Hanegem
28 december 1882Jannis van Hanegem
4 december 1882Suzanna de Bruijne
5 april 1882Jacob van Haneghem
26 september 1881Elisabeth van Hanegem
23 mei 1881Isaak van Dale
14 december 1880Willem van Haneghem
25 september 1880Abraham van Hanegem
23 augustus 1880Elizabeth Albregts
26 november 1879Jacobus de Meij
17 januari 1879Janneke van Hanegem (Eekhout)
18 october 1878Jannis van Hanegem
3 september 1878Pieter van Hanegem
28 februari 1878Janneke Goossen
23 februari 1878Pieternella Verduijn
27 februari 1875Johanna van Aalst
18 maart 1874Johanna Anna de Kramer
10 maart 1874Sara Aalbregtse
28 januari 1874Klazina van Belois
15 november 1873Pieternella Adriana van Haneghem
28 october 1872Johanna Anna de Kramer
11 october 1871Jannis van Hanegem
20 maart 1871Izaak van Hanegem
23 october 1870Abraham van Haneghem
12 maart 1870Henderik van Hanegem
22 september 1867Catharina Maria van den Broecke
15 juli 1867Cornelia Verduijn
15 mei 1867Dina van Hanegem
24 december 1866Hendrik van Haneghem
4 october 1866Sara Haartsen
5 december 1864Jan van Haneghem
13 october 1864Sara le Clercq
19 juni 1863Hendrik Willem van Haneghem
1 mei 1861Johannes Pieter van Hanegem
15 october 1860Louisa Koole
4 september 1860Jannetje Lauret
2 september 1860Janneke Pieternella de Back
3 januari 1859Isaac Verburg (van Haneghem)
30 juli 1858Hendrik van Hanegem
17 maart 1858Jozina de Winne
25 november 1855Janna Eeckhout
9 november 1855Elizabeth Ghijsels
26 october 1855Jannis van Hanegem
24 februari 1854Izaak Abraham van Hanegem
22 mei 1853Pieter Johannes van Hanegem
22 mei 1853Janna van den Ameele
1 april 1850Sara van Hanegem
25 october 1849Suzanna Maria Bogaardovergrootouder
28 augustus 1848Neeltje Blaakman
22 augustus 1847Abraham van Hanegem
1 november 1843Jeremias van Hanegemovergrootouder
22 maart 1842Abraham Focke
16 december 1840Maria Cornelia de Nijs
9 september 1839Dignes Verheule
10 december 1836Magdalena Verburgt
30 mei 1836Jakob van Haneghem
8 maart 1832Adriana Goetgeluk
28 januari 1831Johannes van Haneghem
16 maart 1830Neelje van Hanegem
8 januari 1828Jannis van Hanegem
1 november 1825Dina van den Ameele
13 mei 1822Hendrik van Haneghem
14 januari 1808Pieter van Hanegembetovergrootouder
25 april 1807Janna Louret
5 april 1807Cathalijntje Eliasbetovergrootouder
21 november 1802Elizabeth de Keuning
18 juli 1798Abraham van Haneghem


  Parenteel  Suzanna Levina van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 24.
   Heden den Zes en twintigsten April negentien honderd achttien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente IJzendijke
Jannis van Hanegem
oud een en dertig jaren, wachtmeester Koninklijke Marechaussee wonende te IJzendijke, die mij verklaarde, dat Janneke Elizabeth de Gardeijn, zonder beroep, zijne echtgenoote te IJzendijke woonachtig, te zijnen huize in deze gemeente, wijk D, nommer drie honderd negen en twintig , op den vijf en twintigsten April negentien honderd achttien den, voor middags ten half acht ure is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht waaraan de voornamen gegeven van Suzanna Levina
   Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van de hiertoe door de belanghebbende gekozen getuigen: Augustinus Severius Dhondt oud drie en vijftig jaren, van beroep opper wachtmeester , wonende te IJzendijke , en Albert Hermanus Braz oud drie en twintig jaren, van beroep Kon Marechaussee wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
Dhondt
AHBraz
De Ambtenaar Voornoemd
Be...

  Parenteel  Levina Suzanna van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 22.
   Heden den twaalfden Juli negentien honderd en vijftien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente IJzendijke,
Jannis van Hanegem
oud acht en twintig jaren, van beroep wachtmeester titulair marechaussee wonende te IJzendijke, die verklaarde, dat Janneke Elizabeth de Gardeijn, zonder beroep, zijne echtgenoote te IJzendijke woonachtig, ten zijne huize in deze gemeente Wijk D nummer drie honderd negen en twintig op den twaalfden Juli negentien honderd en vijftien, des voor middags ten twee ure, is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht, waaraan de voornamen gegeven van: Levina Suzanna
   Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van de hiertoe door belanghebbende gekozen getuigen: Augustinus Severuis Dhondt oud vijftig jaren van beroep opperwachtmeester wonende te IJzendijke en Hendricus Cornelis Hoffman oud acht en twintig jaren van beroep marechaussee wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen
JvanHanegem
Dhondt
.C Hoffman
De Ambtenaar Voornoemd
EB..

  Cornelia Neeltje van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 59
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   D E R T I E N,
den
een en twintigsten der maand Ocober is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens,
verschenen:
Jacobus van Hanegem van beroep schilder oud drie en twintig jaren, wonende te Breskens, wijk K numero honderd een en zestig die mij heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Pieternella Cornelia van de Sande, zonder beroep, alhier

op den negentienden Ocober dezes jaars, des na middags ten half twaalf ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Cornelia Neeltje
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Johannes Jacobus Luteijn , oud een en veertig jaren, van beroep bakker , wonende te Breskens
en Pieter Ocké , oud drie en veertig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Breskens
   Waarvan akte, welke na voorlezing is geteekend door den aangever, de getuigen en mij.

J.v.Haneghem
J J Luteijn
P. Ocké
Niermans

  Parenteel  Suzanna van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 58
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   D E R T I E N,
den zeventienden der maand Ocober is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens,
verschenen:
Henderik van Hanegem van beroep visscher oud drie en veertig jaren, wonende te Breskens, wijk W numero drie die mij heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Sara Aalbregtse, zonder beroep alhier

op den vijftienden Ocober dezes jaars, des na middags ten half negen ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Suzanna
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Izaak Brakman , oud vier en veertig jaren, van beroep bakker , wonende te Breskens
en Pieter Ocké , oud drie en veertig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Breskens
   Waarvan akte, welke na voorlezing is geteekend door den aangever, de getuigen en mij.

H.v.Haneghem
I Brakman
P. Ocké
Niermans

  Parenteel  Jannis van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 4
   Heden zeven en twintig Januari
negentienhonderd dertien verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Groede:
Izaak Jacobus van Haneghem
oud drie en twintig jaren, van beroep los werkman wonende te Groede die verklaarde, dat op den zeven en twintigsten Januari dezes jaars, des voor middags ten twee ure, in deze gemeente in het huis Wijk A Nommer negen en vijftig b is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Maria Casteleijn, zonder beroep, wonende te Groede
aan welk kind wordt gegeven de voornaam van: Jannis
   Gedaan in tegenwoordigheid van Antonie Casteleijn , oud zes en twintig jaren, van beroep veldarbeider , en van Michiel Casteleijn oud vier en twintig jaren, van beroep veldarbeider, beiden wonende te Groede
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen
IJ van Haneghem
A Casteleijn
M Casteleijn
...

  Parenteel  Petrus Bernardus (Piet) Bruggeman
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 38
   In het jaar  N E G E N T I E N H O N D E R D   T W A A L F,
den
negen en twintigsten der maand Augustus verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  S L U I S:
Camille Isedoor Bruggeman
oud vier en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Sluis die verklaarde, dat op den negen en twintigsten der maand Augustus dezes jaars, des voormiddags ten halfeen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk noord Nommer twee, Korte wolstraat is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem, aangever en Pieternella Jacoba le Roy, werkvrouw, wonende te Sluis, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Petrus Bernardus
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Mouqué , oud vijf en zestig jaren, van beroep werkman, en van Jacobus Bernardus van Damme oud zes en dertig jaren, van beroep bierhuishouder, beiden wonende te Sluis

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen door hen en mij is geteekend

C. Bruggeman
P. Mouqué
JB van Damme
De Ambtenaar voornoemd,
...

  Parenteel  Maria Elizabeth van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 8

Maria
Elizabeth
van Hanegem
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   A C H T,
den
negenden der maand Juni verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Retranchement: Abraham van Hanegem
oud zeven en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement, die verklaarde, dat op den negenden der maand Juni dezes jaars, des voormiddags te half twee ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer vijf a is geboren een kind van het vrouwe lijk geslacht, uit hem aangever en van Anthonnetta de Groote, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Maria Elizabeth
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henderikx , oud negen en zeventig jaren, van beroep gemeenteveldwachter , en van Johannes Anthonius de Smidt , oud zeven en dertig jaren, van beroep rijksveldwachter, beiden , wonende te Retranchement
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

A van Hanegem
J Henderikx
JA de Smidt
De Ambtenaar Voornoemd
W.J. Almekinders

  Parenteel  Willem van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 48
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   Z E V E N,
den
zestienden der maand October is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Breskens,
verschenen:
Henderik van Haneghem van beroep visscher oud zeven en dertig jaren, wonende te Breskens, wijk W numero drie die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Sara Aalbregtse zonder beroep mede alhier woonachtig

op den veertienden October dezes jaars, des namiddags ten drie ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Willem
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Jacob Pleijte , oud vier en dertig jaren, van beroep besteller , wonende te Breskens
en Pieter Ocké , oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Breskens
   En is deze akte, na voorlezing geteekend door ons, den aangever en de getuigen

H.v. Haneghem
Jac Pleijte
P. Ocké
Niermans

  Parenteel  Abraham Dierkx
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 10

Abraham
Dierkx
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   Z E S,
den
dertienden der maand September verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Retranchement:
Anthonie Dierkx
oud zeven en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement, die verklaarde, dat op den dertienden der maand September dezes jaars, des namiddags te een ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer drie en tachtig is geboren een kind van het manne lijk geslacht, uit hem aangever en van Pieternella Maria Robijn, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Abraham
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henderikx , oud acht en zeventig jaren, van beroep gemeenteveldwachter , en van Willem Goossen , oud zestig jaren, van beroep veldarbeider, beiden , wonende te Retranchement
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

A Dierkx
J Henderikx
W Goossen
De Ambtenaar Voornoemd
W.J. Almekinders

  Parenteel  Abraham Dierkx
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 10

Abraham
Dierkx
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   Z E S,
den
dertienden der maand September verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Retranchement:
Anthonie Dierkx
oud zeven en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement, die verklaarde, dat op den dertienden der maand September dezes jaars, des namiddags te een ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer drie en tachtig is geboren een kind van het manne lijk geslacht, uit hem aangever en van Pieternella Maria Robijn, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Abraham
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henderikx , oud acht en zeventig jaren, van beroep gemeenteveldwachter , en van Willem Goossen , oud zestig jaren, van beroep veldarbeider, beiden , wonende te Retranchement
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

A Dierkx
J Henderikx
W Goossen
De Ambtenaar Voornoemd
W.J. Almekinders

  Parenteel  Dina Maria van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 33
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   Z E S,
den
dertigsten der maand Mei is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Breskens,
verschenen:
Abraham van Hanegem van beroep werkman oud acht en vijftig jaren, wonende te Breskens, wijk W numero twee die ons heeft verklaard, dat Sara Aalbregtse, zonder beroep, echtgenoote van Henderik van Hanegem, visscher, beiden wonende alhier, doch de vader uit hoofde van beroepsafwezigheid geen aangifte kunnende doen, in het huis wijk W, numero drie, in zijne tegenwoordigheid

op den negen en twintigsten Mei dezes jaars, des na middags ten drie ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Dina Maria
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Pieter du Bois , oud vier en zestig jaren, van beroep koopman , wonende te Breskens
en Izaak Brakman , oud zeven en dertig jaren, van beroep bakker , wonende te Breskens
   En is deze akte, na voorlezing geteekend door ons, den aangever en de getuigen onder goedkeuring van de doorhaling van drie woorden.

A van Haneghem
P du Bois
I Brakman
Niermans

  Parenteel  Izaak van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 19

September

Izaak
van
Hanegem
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   V I J F ,
den
negentienden der maand September verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Z u i d z a n d e :
Jannis van Hanegem
oud negen en veertig jaren, van beroep werkman wonende te Zuidzande die verklaarde, dat op den negentienden der maand September dezes jaars, des voor middags ten zes ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk M Nommer honderd en drie is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem aangever en Jannetje Lauret, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Izaak
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Izaak Verhage , oud vijf en zeventig jaren, van beroep zonder en van Marinus Hoste , oud zeven en zeventig jaren, van beroep schoenmaker , wonende beiden te Zuidzande
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen door hen en mij is geteekend.
J V Haneghem
Iz Verhage
M Hoste
De Ambtenaar voornoemd,
VanVessem

  Parenteel  Jacobus van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 33
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   V I J F ,
den
veertienden der maand Juni is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Breskens,
verschenen:
Henderik van Hanegem van beroep visscher oud vijf en dertig jaren, wonende te Breskens, wijk W numero drie die ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Sara Aalbregtse, zonder beroep, mede wonende alhier

op den dertienden Juni dezes jaars, des vóórmiddags ten tien ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Jacobus
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Jannis de Hullu , oud zeven en veertig jaren, van beroep smid , wonende te Breskens
en Johannes Pieter Goeman , oud negen en dertig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Breskens
   En is deze akte, na voorlezing geteekend door ons, den comparant en de getuigen

H.v. Haneghem
JdeHullu
JGoeman
..ouck..q..

  Parenteel  Elizabeth Suzanna van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 9.
Elizabeth
Suzanna
van Hanegem
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   V I E R,
den veertienden der maand April verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Retranchement: Jannis van Hanegem
oud vijf en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement, die verklaarde, dat op den dertienden der maand April dezes jaars, des namiddags te half drie ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer drie b is geboren een kind van het vrouwe lijk geslacht, uit hem aangever en Janneke Goossen, van beroep veldarbeidster, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Elizabeth Suzanna
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henderikx , oud vijf en zeventig jaren, van beroep gemeenteveldwachter , en van Willem Goossen , oud acht en vijftig jaren, van beroep veldarbeider, beiden , wonende te Retranchement
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

J van Hanegem
J. Henderikx
W Goossen
De Ambtenaar Voornoemd,
...

  Parenteel  Levina Cornelia Visser
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Sluis > Geboorten 1893-1902 > image 203 of 465

No. 68

Levina
Cornelia
Visser


   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   T W E E,
den
negen en twintigsten der maand October verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente  S L U I S:
Jacobus Visser
oud vier en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Sluis die verklaarde, dat op den dertigsten der maand October dezes jaars, des namiddags te half drie ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk zuid , nommer honderd twee en vijftig is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit hem, aangever en Klara Cornelia de Vos, zonder beroep wonende te Sluis, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Levina Cornelia
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannis Levinus de Vos , oud een en zestig jaren, van beroep schilder , en van Hendrik Cornelis Bakker , oud drie en vijftig jaren, van beroep onderwijzer beiden , wonende te Sluis
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

J Visser
JL de Vos
H. C. Bakker
De Ambtenaar Voornoemd
...

  Parenteel  Neeltje (Nelia) van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 20

Juni

Neeltje
van
Hanegem
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   E E N,
den
negen en twintigsten der maand Juni verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Zuidzande:
Pieter van Hanegem
oud twee en twintig jaren, van beroep Veldarbeider wonende te Zuidzande, die verklaarde, dat op den acht en twintigsten der maand Juni dezes jaars, des namiddags te half elf ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk O , nommer Zes en veertig is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit hem aangever en van Pieternella Verduijn, Zonder beroep Wonende te Zuidzande, Zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Neeltje
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marinus Hoste , oud drie en Zeventig jaren, van beroep Schoenmaker , en van Izaak Risseeuw , oud vijftig jaren, van beroep Winkelier, beiden , wonende te Zuidzande
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
P V Hanegem
M Hoste
I Risseeuw
De Ambtenaar Voornoemd
Abr. Luteijn

  Parenteel  Hendrik van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Geboorten 1883-1902 > image 337 of 374

No. 30

   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   E E N,
den
dertienden der maand Mei is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente  B r e s k e n s:
verschenen: Hendrik van Haneghem
van beroep visscher , oud een en dertig jaren, wonende te Breskens, wijk W numero drie die ons heeft verklaar, dat zijne echtgenoote Sara Aalbregtse, zonde beroep, mede wonende alhier

op den elfden Mei dezes jaars, des namiddagste ten vier ure, alhier te zijnen huize is vevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Hendrik
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham van Hanegem , oud drie en vijftig jaren, van beroep arbeider , wonende te Breskens en Abraham van de Sande , oud negen en zeventig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Breskens
   En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den comparant en de getuigen

A van Haneghem
Abm van de Sande
H van Haneghem
A van Houte

  Parenteel  Wilhelmina de Vogelaar
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1898-1902 > image 42 of 125

AKTEN VAN GEBOORTEN

71.

October

Wilhelmina
de
Vogelaar

   Heden den dertigsten October achttien honderd negen en negentig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente BIERVLIET, provincie Zeeland,
Abraham Isaac de Vogelaar
oud acht en dertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Biervliet , welke mij heeft verklaard, dat op den dertigsten October achttien honderd negen en negentig des voormiddags ten drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nommer tachtig , is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem aangever en van Servina Leenhouts, veldarbeidster wonende te Biervliet, zijne huisvrouw
en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Wilhelmina

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Willem Schilleman oud vijftig jaren, van beroep veldarbeider , wonende te Biervliet en van Marinus Moggré , oud negenendertig jaren, van beroep bakker, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

A I Vogelaar
W: Schilleman
M Moggré
..vanderP..

  Parenteel  Pieter Verdouw

No. 19

Juni

Pieter
Verdouw
   In het jaar ACHTTIENHONDERD NEGEN EN NEGENTIG,
den
twee en twintigsten der maand Juni verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Zuidzande:
Boudewijn Verdouw
oud vijf en twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande, die verklaarde, dat op den twee en twintigsten der maand Juni dezes jaars, des voormiddags ten vier ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk W , nommer Zes en tachtig is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit hem aangever en van Maria van Schaffel, Zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Pieter
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marinus Hoste , oud een en Zeventig jaren, van beroep Schoenmaker , en van Johannes Zonnevijlle , oud zeven en vijftig jaren, van beroep Winkelier, beiden , wonende te Zuidzande
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

B Verdouw
M Hoste
J Zonnevijlle
De Ambtenaar Voornoemd
Abr. Luteijn

  Parenteel  Francois Verduijn (van Hanegem)

No. 18

Mei

Francois
Verduijn

Dit kind is gewettigd door het huwelijk des moeders met Pieter van Hanegem den twee en twintigsten November des Jaars negentienhonderd te Zuidzande voltrokken. De Ambtenaar van den Burgerlijken stand heeft de akte geteekend ... De Griffie der ...
   In het jaar ACHTTIENHONDERD NEGEN EN NEGENTIG, den vier en twintigsten der maand Mei verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Zuidzande:
Jan Verduijn
oud negen en vijftig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande, die verklaarde, dat op den vier en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten half acht ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk W , nommer Zes en tachtig is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Pieternella Verduijn, Zonder beroep Wonende te Zuidzande, hetwelk in zijne tegenwoordigheid is geboren.
welk kind zal genaamd worden: Francois
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Abraham le Grand , oud drie en tachtig jaren, van beroep zonder , en van Marinus Hoste , oud een en Zeventig jaren, van beroep Schoenmaker, beiden , wonende te Zuidzande
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

P Verduijn
A le Grand
M Hoste
De Ambtenaar Voornoemd
Abr. Luteijn

  Parenteel  Adriana van Hanegem

No. 8

Maart

Adriana

van

Hanegem
   Heden den achttienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
oud vierendertig jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den zeventienden van de maand Maart des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags te negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O , nommer veertig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Jannetje Lauret, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Adriana

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste , oud zevenenvijftig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Zuidzande , en van Jannis Lauret
, oud acht en twintig jaren, van beroep Landmans Knecht , wonende te Retranchement , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Jannis Van Hanegem
M Hoste
J Louret
De Ambtenaar Voornoemd
Abr Luteijn

  Parenteel  Isaac Jacobus van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1898-1902 > image 3 of 125

AKTEN VAN GEBOORTEN

30.

April

Isaac
Jacobus
van
Haneghem

   Heden den dertigsten April achttien honderd acht en negentig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente BIERVLIET, provincie Zeeland,
Hendrik Willem van Haneghem
oud vijf en dertig jaren, van beroep schilder wonende te Biervliet , welke mij heeft verklaard, dat op den negenentwintigsten April achttien honderd acht en negentig des namiddags ten elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nommer negen en tachtig , is geboren een kind van het mannelijke geslacht, van hem aangever en van Johanna Anna de Kramer, zonder beroep wonende te Biervliet, zijne huisvrouw
en aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Isaac Jacobus

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus van Haneghem oud eenenzestig jaren, van beroep schilder , wonende te Biervliet en van Isaac de Kramer , oud negenenveertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
H W van Haneghem
J van Haneghem
I de Kramer
...

  Parenteel  Maria Magdalena van Haneghem

 

No 9
   In het jaar ACHTTIENHONDERD ZES EN NEGENTIG,
den
vijf en twintigsten der maand Maart is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, verschenen: Jan van Haneghem van beroep landbouwersknecht, oud een en dertig jaren, wonende te Breskens, wijk W numero een en twintig die ons heeft verkaard, zijne echtgenoote Cornelia Verduijn, zonder beroep, mede wonende alhier

op den vijf en twintigsten Maart dezes jaars, des voor middags ten kwart vóór vier ure, alhier ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Maria, Magdalena
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan Tromp , oud drie en vijftig jaren, van beroep werkman, wonende te Breskens en Hendrik Braakman oud vier en twintig jaren, van beroep broodbakker, wonende te Breskens
  En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den comparant en de getuigen
J van Haneghem
P A Tromp
H. Braakman
A.vanHoute

  Parenteel  Izaac Jacobus van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Schoondijke > Geboorten 1883-1902 > image 246 of 359

AKTEN VAN GEBOORTEN

No 35

Izaac
Jacobus
van Haneghem


   Heden den vier en twintigsten Juli achttien honderd zes en negentig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland,
Henderik van Haneghem
oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Schoondijke , die mij heeft verklaard, dat op den drie en twintigsten Juli achttien honderd zes en negentig des namiddags ten negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O, nommer vier en twintig , is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever en van Sara Aalbregtse, arbeidster zijne echtgenoote mede alhier woonachtig
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Izaac Jacobus

welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Jozias Risseeuw oud zeventig jaren, van beroep zonder , wonende te Schoondijke en van Charel Adriaan Schijve , oud een en vijftig jaren, van beroep gareelmaker, wonende te Schoondijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

H. van Haneghem
Joz Risseeuw
C A Schijve
H vandale

  Parenteel  Jacobus Franciscus de Voldere

N: 16
Jacobus
Franciscus
de Voldere

Heden den drie en twintigsten van de maand December des jaars achttien honderd vijf en negentig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Pieter de Voldere
, oud vijf en twintig jaren, van beroep visser , wonende te Retranchement, die mij heeft verkaard, dat op den twee en twintigsten December achttien honderd vijf en negentig, des namiddags ten elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk noord , nommer twee en zestig, is geboren een kind van het mannelijke geslacht,
van hem, aangever en van Janneke Cambier, zonder beroep, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Jacobus Franciscus
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jozi... Basting Joz... , oud acht en zestig jaren, van beroep zonder, wonende te Retranchement , en van Jacobus Henderikx , oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeenteveldwachter, , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen. En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

P de Voldere
J Basting
J. Henderikx
De Ambtenaar voornoemd.

  Parenteel  Jacobus Isaac van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1893-1998 > image 265 of 331

AKTEN VAN GEBOORTEN

48.

Augustus

Jacobus
Isaac
van
Haneghem

   Heden den vierentwintigsten Augustus achttien honderd vijf en negentig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente BIERVLIET, provincie Zeeland, Hendrik Willem van Haneghem
oud twee en dertig jaren, van beroep schilder wonende te Biervliet , welke mij heeft verklaard, dat op den drieentwintigsten Augustus achttien honderd vijf en negentig des namiddags ten elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nommer negen en tachtig , is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever en van Johanna Anna de Kramer, zonder beroep wonende te Biervliet, zijne huisvrouw
en aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Jacobus Isaac

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis de Kramer oud eenentachtig jaren, van beroep gareelmaker , wonende te Biervliet en van Jacobus van Haneghem , oud negenenvijftig jaren, van beroep schilder, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

H. W. van Haneghem
C de Kramer
J van Haneghem
M...van...

  Parenteel  Adriaan Snoeren

No 30

   In achttien honderd vijf en negentig, den vierden der maand Februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van der gemeente B O X T E L, provincie Noordbraband, verschenen:
Adrianus Snoeren
oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Boxtel, die verklaarde, aangifte te doen dat Adriana van der Bruggen zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Boxtel op den eersten der maand Februari achttien honderd vijf en negentig, om drie uur des namiddags in hunne woning alhier in de Nieuwstraat wijk A, nummer drie honderd negen bevallen is een kind van het mann elijk geslacht, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Adriaan
   Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem van der Meijden , oud zeven en veertig jaren, van beroep arbeider , en Willem van der Meijden , oud vier en twintig jaren, van beroep Koopman beide , wonende te binnen deze gemeente.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen geteekend is door ons,
met hen

A Snoeren
Willem van der M
W V D Meijden
De Ambtenaar van Den Burgerlijken Stand voornoemd,

W de Visser

  Parenteel  Jacobus Hendrik van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 28

Heden den drie en twintigsten van de maand Mei des jaars achttien honderd vier en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens, verschenen: Jan van Haneghem van beroep arbeider oud negen en twintig jaren, wonende te Breskens, wijk W Numero een en twintig die ons heeft verkaard, zijne echtgenoote Cornelia Verduijn, zonder beroep, mede wonende alhier

op den twee en twintigsten Mei dezes jaars, des voor middags ten zeven ure, alhier ten zijnen huize is bevallen van een kind van het manne lijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Jacobus Hendrik
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Adriaan Carels , oud vier en dertig jaren, van beroep schilder, wonende te Breskens en Jan Philip Salomé oud zeven en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Breskens
En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den comparant en de getuigen
Jannis van Haneghem
J.A. Carels
J.P. Salomé
A.vanHoute

  Parenteel  Abraham van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Schoondijke > Geboorten 1883-1902 > image 196 of 359

AKTEN VAN GEBOORTEN

No 37

Abraham

van

Haneghem


   Heden den negentienden Augustus achttien honderd drie en negentig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente SCHOONDIJKE , provincie Zeeland,
Adriaan Versluijs
oud negen en vijftig jaren, van beroep arbeider wonende te Schoondijke , welke mij heeft verklaard, dat op den achttienden Augustus achttien honderd drie en negentig des namiddags te drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O, nommer vier en twintig , is geboren een kind van het mannelijke geslacht, van Henderik van Haneghem, arbeider en van Sara Aalbregtse, arbeidster, zijne echtgenoote beiden wonende te Schoondijke, die bij de bevalling is tegenwoordig geweest
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Abraham

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izaak van de Sande oud drie en zestig jaren, van beroep smid , wonende te Schoondijke en van Charel Adriaan Schijve , oud acht en veertig jaren, van beroep gareelmaker, wonende te Schoondijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

A Versluijs
J v d Sande
C A Schijve
H vandale

  Parenteel  Maria van Hanegem

N: 20
Maria
van Hanegem
Heden den twaalfden van de maand Augustus des jaars een duizend acht honderd twee en negentig, verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Abraham van Hanegem
oud acht en dertig jaren, van beroep werkman , wonende te Retranchement, , welke mij heeft verkaard, dat op den twaalfden van de maand Augustus des jaars achttien honderd twee en negentig, des voormiddags ten vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer vijf en veertig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne,
van hem, aangever en van, Elisabeth Ghijsels, van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Maria;
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud vier en zestig jaren, van beroep gemeente veldwachter , wonende te Retranchement , en van Jacobus Johannes Lijser oud een en dertig jaren, van beroep werkman , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

IA van Hanegem
J Henderikx
JJ Lijser
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Izaac Jacobus van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Breskens > Geboorten 1883-1902 > image 127 of 374

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 17

Jacobus
van
Haneghem
   Heden den acht en twintigsten April des jaars een duizend acht honderd negentig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Abraham van Haneghem
oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Breskens , welke mij heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten van de maand April des jaars achttien honderd negentig, des voormiddags ten half twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    W, nommer twee , is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem aangever en van zijne echtgenoote Neeltje Blaakman, zonder beroep, beiden wonende te Breskens
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jacobus

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham van de Sande oud acht en zestig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Breskens , en van Abraham Izaak van Melle , oud acht en dertig jaren, van beroep broodbakker, , wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Abraham Van Haneghem
Abm van de Sande
A.I. van Melle
.. ijkman

  Parenteel  Izaak Jacobus van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 45

Jannis
Izaak
van Haneghem
   Heden den vijf en twintigsten van de maand November des jaars een duizend acht honderd negen en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Jan van Haneghem
oud vier en twintig jaren, van beroep werkman , wonende te Breskens , welke mij heeft verklaard, dat op den vier en twintigsten van de maand November des jaars achttien honderd negen en tachtig, des voormiddags ten half elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    W, nommer een en twintig , is geboren een kind van de mannelijk kunne, van hem aangever en van zijne echtgenoote Cornelia Verduijn, van beroep arbeidster, alhier woonachtig
aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Izaak Jacobus
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Françoise oud drie en dertig jaren, van beroep smid , wonende te Breskens , en van Abraham du Burck , oud veertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
J Van Haneghem
J Francoise
Abm du Burck
.. Weijkman

  Parenteel  Abraham van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Breskens > Geboorten 1883-1902 > image 84 of 374

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 52

Abraham
van
Haneghem
   Heden den zevenden van de maand December des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Abraham van Haneghem
oud veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Breskens , welke mij heeft verklaard, dat op den zevenden van de maand December des jaars achttien honderd zeven en tachtig, des morgens ten vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    W, nommer twee , is geboren een kind van de mannelijk kunne, van hem aangever en van zijne echtgenoote Neeltje Blaakman, van beroep arbeidster, alhier woonachtig
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Abraham
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham van de Sande oud zes en zestig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Breskens , en van Cornelis Leenhouts , oud dertig jaren, van beroep werkman , wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
A Van Haneghem
Abm van de Sande
C Leenhouts
.. Weijkman

  Parenteel  Jannis Izaak van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 50

Jannis
Izaak
van Haneghem
   Heden den dertigsten van de maand November des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Jan van Haneghem
oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider , wonende te Breskens , welke mij heeft verklaard, dat op den dertigsten van de maand November des jaars achttien honderd zeven en tachtig, des nachts ten twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    W, nommer vier en twintig , is geboren een kind van de mannelijk kunne, van hem aangever en van zijne echtgenoote Cornelia Verduijn, van beroep arbeidster, alhier woonachtig
aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Jannis Izaak
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izaak van Melle oud drie en zeventig jaren, van beroep zonder , wonende te Breskens , en van Abraham van de Sande , oud zes en zestig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
J Van Haneghem
I: van Melle
Abm van de Sande
.. Weijkman

  Parenteel  Jeremias van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Geboorten 1893-1902 > image 56 of 189

AKTEN VAN GEBOORTEN

No 31

Jeremias

van

Hanegem


   Heden den acht en twintigsten van de maand October des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland,
Jeremias van Hanegem
oud drie en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Retranchement , welke mij heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd zeven en tachtig des namiddags te vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    Zuid, nommer zestig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Suzanna Maria Bogaard van beroep arbeidster wonende te Retranchement, zijn huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jeremias

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderika oud negen en vijftig jaren, van beroep gemeente veldwachter , wonende te Retranchement en van Abraham Izaak Tellier , oud drie en vijftig jaren, van beroep winkelier, wonende te Retranchement , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J. V. Hanegem
J Henderika
A.I. Tellier
De ambtenaar voornoemd

A J Risseeuw

  Parenteel  huwelijk  Jan van Hanegem

No. 21
Heden den twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Jeremias van Hanegem
oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den negentienden van de maand September des jaars achttien honderd zes en tachtig, des voormiddags te zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk ..., nommer zestig, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever en van Suzanna Maria Bogaard, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jannis
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud acht en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement en van Pieter Timmer oud acht en dertig jaren, van beroep rijksveldwachter, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J van Hanegem
P Timmer
De Ambtenaar voornoemd

  Parenteel  Adriana Suzanna van Hanegem

N: 19
Adriana
Suzanna
van
Hanegem

Heden den vierden van de maand Augustus des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Abraham van Hanegem
oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Retranchement , dewelke mij heeft verkaard, dat op den derden van de maand Augustus des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags te vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer drie a , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne,
van hem, aangever en van, Elisabeth Ghijsels, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Adriana Suzanna
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud zeven en vijftig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Retranchement , en van Daniel Lijbaart , oud vier en twintig jaren, van beroep molenaarsknecht , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen. En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

IA van Hanegem
J Henderikx
D. Lijbaart
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Janneke Elizabeth de Gardeijn

No. 11
Heden den vijfden van de maand April des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar va den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn,
oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Cadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den vierden van de maand April des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags te twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 8, nommer twee en zeventig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van haar aangegever en van Levina Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Cadzand, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Janneke Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van ...van Houte oud zestig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Cadzand en van Johannes de Potter oud vieren...tig jaren, van beroep smid, wonende te Catzand, als getuigen daartoe door de aangever gekozen,
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen in mij is geteekend,
die verklaarde het schrijven niet te verstaan

...van Houte
Joh. de Potter
W van Doore

  Parenteel  Adriana van Hanegem

No. 8

Maart

Adriana

van

Hanegem
   Heden den achttienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
oud vierendertig jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den zeventienden van de maand Maart des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags te negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O , nommer veertig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Jannetje Lauret, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Adriana

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste , oud zevenenvijftig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Zuidzande , en van Jannis Lauret
, oud acht en twintig jaren, van beroep Landmans Knecht , wonende te Retranchement , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Jannis Van Hanegem
M Hoste
J Louret
De Ambtenaar Voornoemd
Abr Luteijn

  Parenteel  Anthonia Scholten
No. 22
   Heden den vijftienden van de maand Maart des jaars achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente KESTEREN, verschenen Johan Nicolaas Scholten, Timmerman oud acht en twintig jaren, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den veertienden der maand Maart des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags ten drie ure, in het huis nummer honderd en elf te Kesteren binnen deze gemeente, is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, uit Jacoba Geurdina van den Brenk, zijne echtgenoote, zonder beroep wonende te Kesteren aan welk kind worde gegeven de voornaam van
Anthonia
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van der ..., Gemeentesecretaris , oud twee en veertig jaren, en Jan Guurtman Smid , oud negen en twintig jaren, beide wonende in deze gemeente;
   En is deze akten door
den aangever en getuigen met
ons, na voorlezing geteekend.
J N Scholten
Gvd..
J Guurtman
..eack

  Parenteel  Francois van Haneghem

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

N 2

Francois
van Haneghem
   Heden den dertigsten van de maand januari des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verscheen voor mij wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Waterlandkerkje , provincie Zeeland,
Isaac van Haneghem
oud zes en twintig jaren, van beroep winkelier , wonende te Waterlandkerkje , dewelke mij heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten van de maand januari des jaars achttien honderd vijf en tachtig, des morgens ten twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nommer twee en veertig , is geboren een kind van de mannelijk kunne, van hem aangever en van Janna Eeckhout, zonder beroep, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Francois
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izer.. Cornelis .. oud zes en veertig jaren, van beroep smid , wonende te Waterlandkerkje , en van Abraham Casteleijn , oud zes en dertig jaren, van beroep timmerman mede , wonende te Waterlandkerkje , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
Iz. van Haneghem
Iz C ...
A Casteleijn
De Ambtenaar voornoemd
Iz: van Aartsen

  Parenteel  Anthonnetta de Groote

No. 5

Januari

Anthonnetta

de

Groote
   Heden den vijftienden van de maand Januari des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Pieter Johannes de Groote
oud negenenvijftig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den veertienden van de maand Januari des jaars achttien honderd vijf en tachtig, des voormiddags te vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O, nommer drie en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van Maria de Groote, van beroep arbeidster wonende te Cadzand, ...
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Anthonnetta

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jannis de Zoute , oud zevenenvijfig jaren, van beroep ...elier wonende te Cadzand en van Daniel van Houte
, oud vijfenvijftig jaren, van beroep ...lier, wonende te Cadzand, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

J. de Zoute
D van Houte
A.A. van Doo...

  Parenteel  Sara Johanna van Houte

No. 13

Juni

Sara

Johanna

van Houte
   Heden den vierden van de maand Juni des jaars een duizend acht honderd drie en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Daniel van Houte
oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den derden van de maand Juni des jaars achttien honderd drie en tachtig, des namiddags te drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 8, nommer achtennegentig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Suzanne Cambier, zonder beroep wonende te Cadzand, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Sara Johanna

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izaak van Houte , oud zevenenvijftig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Cadzand , en van ... van Houte
, oud vierenvijftig jaren, van beroep ...lier, , wonende te Cadzand, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde ... zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

J van Houte
D. van Houte
De ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Elisabeth Ocké

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 16

Elisabeth
Ocké

 

Mei

   Heden den zevenden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd drie en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Hoofdplaat , provincie Zeeland,
Isaac Ocké
oud zevenentwintig jaren, van beroep werkman , wonende te Hoofdplaat , dewelke mij heeft verklaard, dat op den achttienden van de maand Mei des jaars achttien honderd drie en tachtig, des voormorgens ten vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    E, nommer vier en zeventig , is geboren een kind van de vrouwelijk kunne, van hem aangever en van Cornelia de Kubber, van beroep werkvrouw, mede te Hoofdplaat woonachtig zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Elisabeth
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham de Ruijtscher oud veertig jaren, van beroep voetbode , wonende te Hoofdplaat , en van Stephanus Franciscus Verhoosel , oud een en dertig jaren, van beroep broodbakker , wonende te Hoofdplaat , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Isaac Ocke
A de Ruijtscher
SF Verhoosel
De Ambtenaar voornoemd
Van Slaten

  Parenteel  Izaak van Hanegem

N 11
Izaak
van
Hanegem
Heden den Veertienden van de maand April des jaars een duizend acht honderd drie en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Abraham van Hanegem
oud negen en twintig jaren, van beroep Veldarbeider , wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den dertienden van de maand April des jaars achttien honderd drie en tachtig, des namiddags te negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer drie a, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever en van Elisabeth Ghijsels, van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Izaak
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud drie en vijftig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Retranchement en van Pieter Timmer oud vier en dertig jaren, van beroep Rijksveldwachter , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

IA van Hanegem
J Henderikx
P. Timmer
De Ambtenaar voornoemd

  Parenteel  Jannis van Hanegem

No 36

December

Jannis

van

Hanegem
   Heden den acht en twintigsten van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en tachtig, verscheen voor mij burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider , wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den acht en twintigsten van de maand December des jaars achttien honderd twee en tachtig, des voormiddags te elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk oost , nommer vijftien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Jannetje Lauret, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jannis

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Mathijs le Grand oud vijfendertig jaren, van beroep smid , wonende te Zuidzande , en van Abraham Risseeuw
, oud een en dertig jaren, van beroep wagenmaker, , wonende te Zuidzande, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Jannis van Hanegem
AM le Grand
Abr. Risseeuw
De ambtenaar voornoemd
AJ Risseeuw

  Parenteel  Suzanna de Bruijne

N 44
Suzanna
de Bruijne

Heden den vierden van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Geert de Bruijne
, oud een en vijfrtig jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement , dewelke mij heeft verkaard, dat op den vierden van de maand December des jaars achttien honderd twee en tachtig, des voormiddags te Zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Noord , nommer twee, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne,
van hem, aangever en van Maria Jakoba Scheerens, van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Suzanna,
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud vier en vijftig jaren, van beroep Veldwachter , wonende te Retranchement , en van Abraham Izaak Tellier oud acht en veertig jaren, van beroep winkelier , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen,
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

G. De Bruijne
J. Henderikx
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Jacob van Haneghem (Eekhout)
AKTEN VAN GEBOORTEN

No 9

April

Jacob
Eekhout

van Haneghem

Dit kind is gewettigd door het huwelijk der moeder met Isaac van Haneghem op den Eersten Mei des jaars achttien honderd vierentachtig, voltrokken te Schoondijke. De Ambtenaar der Burgerlijken stand te Zuidzande / is getekend / Abr Luteijn
   Heden den vijfden van de maand April des jaars een duizend acht honderd twee en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande , provincie Zeeland,
Hendricus Bernardus Maal Henrij
oud vierenvijftig jaren, van beroep geneeskundige wonende te Oostburg , dewelke mij heeft verklaard, dat op den vijfden van de maand April des jaars achttien honderd twee en tachtig des voormiddags te negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O, nummer Zes en dertig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van Janna Eekhout van beroep dienstmeid wonende te Zuidzande welk kind in zijne tegenwoordigheid is geboren en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jacob

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Hendrik Gustaaf Fokker oud drieenvijftig jaren, van beroep gemeente secretaris , wonende te Zuidzande en van Jannis de Gellekens , oud vijf en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

HB Maal Henrij
GH Fokker
J de Gellekens
De ambtenaar voornoemd

A J Risseeuw

  Parenteel  Elisabeth van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N .

N. 21

September

Elisabeth
van Hanegem

   Heden den zes en twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande , provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
oud vijf en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Zuidzande , dewelke mij heeft verklaard, dat op den zes en twintigsten van de maand September des jaars achttien honderd een en tachtig, des voormiddags ten zeven ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    M, nommer zes en zeventig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Jannetje Lauret, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Elisabeth
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste oud drie en vijftig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Zuidzande , en van Johannes Zonnevijlle , oud veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
J V Haannegem
M Hoste
J Zonnevijlle
De ambtenaar voornoemd
AJ Risseeuw

  Parenteel  Isaak van Dale

N 14
Isaak
van Dale

Heden den Vier en twintigsten van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Matthijs van Dale
, oud een en ...tig jaren, van beroep metselaar, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den drie en twintigsten van de maand Mei des jaars achttien honderd een en tachtig, des namiddags te acht ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer acht en twintig, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever en van Maria de Smidt, zonder beroep, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw, aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Isaak,
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx , oud twee en vijftig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Retranchement , en van Abraham Gillissen Verschage , oud vijf en dertig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen,
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en den getuigen, door hen en mij is geteekend,

M V Dale
J. Henderikx ...
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Willem van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Geboorten 1872-1882 > image 256 of 302

A K T E N  VAN  G E B O O R T E N .

No 75

December

Willem
van
Haneghem

   Heden den vijftienden van de maand December des jaars een duizend acht honderd en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede , provincie Zeeland,
Jannis van Haneghem
oud negenenveertig jaren, van beroep arbeider wonende te Groede , dewelke mij heeft verklaard, dat op den veertienden van de maand December des jaars achttien honderd acht en tachtig, des namiddags ten negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    A, nommer honderdnegenennegentig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Magdalena Verburg, van beroep arbeidster wonende te Groede, zijne huisvrouw
en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Willem

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter du Bois oud achtendertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Groede en van Jacob de Hondt , oud negenenveertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Groede , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd den aangever welke verklaarde niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende

P Du Bois
J De Hondt
De ambtenaar voornoemd
Milb...

  Parenteel  Abraham van Hanegem

No. 30
Heden den vijf en twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Abraham van Hanegem
, oud zes en twintig jaren, van beroep veldarbeider , wonende te Retranchement , dewelke mij heeft verkaard, dat op den vijf en twintigsten van de maand September des jaars achttien honderd tachtig, des voormiddags te een ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid nommer drie a, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
Van hem, aangever en van Elisabeth Ghijsels, van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Abraham
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx , oud twee en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement en van Pieter Cornelis Louwerse oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

IA van Hanegem
J. Henderikx Timmer.....
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Elizabeth Albregts
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N .

No 515

Augustus

Elizabeth
Albregts

   Heden den vierentwintigsten van de maand Augustus des jaars een duizend acht honderd en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede , provincie Zeeland,
Pieter Bernardus Albregts
oud een en vijftig jaren, van beroep koehouder wonende te Groede , dewelke mij heeft verklaard, dat op den drieentwintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd acht en tachtig, des namiddags te zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk   W, nommer drieenvijftig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en Catharina de Kramer, zonder beroep, wonende te Groede, zijne huisvrouw
en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Anthonie Mazure oud achtenvijftig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groede en van Pieter Marinus Mazure , oud negenenentwintig jaren, van beroep wagenmakersknecht, wonende te Groede , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
P B Albregts
A Mazure
P M Mazure
De ambtenaar voornoemd
Milbau...

  Genealogy  Jacobus de Meij
November
No23

De Meij
In het jaar achttienhonderd negen en zeventig den zeven en twintigsten November ten negen ure in voormiddag voor ons Teunis Francis Lefeber Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sint Marquerite, rechterlijk arondissement Gent provincie Oost vlaanderen is verschenen Henricus Leopoldus de Meij, oud zes en twintig jaren, werkman, alhier wonende, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren in deze gemeente wijk honderd gisteren ten elf ure en half voormiddag, van hem declarant en van Magdalena Maria Eechout, zijne wettige huisvrouw, oud drieentwintig jare, werkvrouw, alhier wonende en waaraan hij verklaard heeft te geven den voornaam van Jacobus. Deze vermelde verklaring en vertoonig gedaan in de tegenwoordigheid van Johannes Van de Watlijne, oud zes en veertig jaren, timmerman en Charles De Cuyper, oud zevenenvijftig jaren, ... ... , beide alhier wonende; getuigen hiertoe verzocht, en hebbende deze ... ... en de getuigen met ons dezen akte na voorlezing ondertekend.

L: De Meij   J Van de Watlijne   Chrs De Cuyper TF Lefebvre

  Parenteel  Janneke van Hanegem (Eekhout)
AKTEN VAN GEBOORTEN

No 1

Januarij

Janneke Eekhout

Dit kind is gewettigd door het huwelijk der moeder met Isaac van Haneghem op den eersten Mei des jaars achttien honderd vierentachtig, voltrokken te Schoondijke. De Ambtenaar der Burgerlijken stand te Zuidzande / is getekend / Abr Luteijn
Voor eensluiden de kantteekening de griffier der arrondissements Regtbank te Middelburg
   Heden den Zeventienden van de maand Januarij des jaars een duizend acht honderd negen en zeventig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande , provincie Zeeland,
Johannes Marius Janssen
oud achtendertig jaren, van beroep Geneesheer wonende te Zuidzande , dewelke mij heeft verklaard, dat op den zeventienden van de maand Januarij des jaars achttien honderd negen en zeventig des voormiddags te acht ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O, nummer Zes en veertig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van Janna Eekhout van beroep dienstmeid wonende te Zuidzande welk kind in zijne tegenwoordigheid is geboren en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Janneke

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Hendrik le Grand oud vijftig jaren, van beroep winkelier , wonende te Zuidzande en van Hendrik Gustaaf Fokker oud vijftig jaren, van beroep gemeente secretaris, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

JM Janssen
H Le Grand
H G Fokker
De ambtenaar voornoemd

A J Risseeuw

  Parenteel  Jannis van Hanegem

No.36


Jannis van Hanegem

Heden den negentienden van de maand October des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Abraham van Hanegem
oud vier en twintig jaren, van beroep veldarbeider, , wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den achttienden van de maand October des jaars achttien honderd acht en zeventig, des namiddags te zeven ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid , nommer drie a, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever en van Elisabeth Ghijsels, van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jannis
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Scheerens oud zes en veertig jaren, van beroep grof en hoefsmid, wonende te Retranchement , en van Pieter Cornelis Louwerse , oud negen en twintig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door den aangever gekozen
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

IA van Hanegem
A Scheerens ...
De Ambtenaar voornoemd
.. Risseeuw

  Parenteel  Pieter van Hanegem

No 19.

September

Pieter
van
Hanegem
   Heden den derden van de maand September des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verscheen voor mij wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Jeremias van Hanegem
oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den derden van de maand September des jaars achttien honderd acht en zeventig, des voormiddags te negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O, nommer negenenvijftig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Janna van den Ameele, zonder beroep wonende te Cadzand, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Pieter

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jan Willem Blankert , oud vier en zestig jaren, van beroep gareelkundige , wonende te Cadzand , en van Pieter Joris Carels
, oud een en zestig jaren, van beroep veldwachter, , wonende te Cadzand, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J van Hanegem
JW Blankert
PJ Carels
De ambtenaar voornoemd
Iz du Hullu jz

  Parenteel  Janneke Goossen

No. 7
Heden den achtentwintigsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Willem Goossen
oud twee en dertig jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den achtentwintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd acht en zeventig , des voormiddags te tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk noord , nommer negen en tachtig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne,
van hem, aangever en van Suzanna Maria Bogaard, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Janneke
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Janneke .. oud acht en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement en van Pieter Timmer oud acht en dertig jaren, van beroep rijksveldwachter, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J van Hanegem
P Timmer
De Ambtenaar voornoemd

  Parenteel  Pieternella Verduijn

N: 7

Pieternella

Verduijn

Februari
   Heden den vijfentwintigsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Hoofdplaat, provincie Zeeland,
Jan Verduijn
oud zeven en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Hoofdplaat , dewelke mij heeft verkaard, dat op den drieentwintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd acht en zeventig des namiddags te half elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk E , nommer twaalf, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Neelje Buijs, van beroep werkvrouw, mede te Hoofdplaat woonachtig, zijn huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Pieternella
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Levinus Deonisus Spinnewijn oud acht en veertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Hoofdplaat en van Martinus Hulmars oud vier en veertig jaren, van beroep gemeente veldwachter, wonende te Hoofdplaat , als getuigen daartoe door de aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J Verduijn
LD Spinnewijn
M Hulmars
De Ambtenaar voornoemd
Aath..nis

  Parenteel  Johanna van Aalst
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Zuidzande > Geboorten 1843-1882 > image 557 of 658

AKTEN VAN GEBOORTEN

N 10


Februari

Johanna

van Aalst
   Heden den Zesentwintigsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd vier en zeventig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande , provincie Zeeland,
Izaak van Aalst
oud negen en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Zuidzande , dewelke mij heeft verklaard, dat op den vijf en twintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd vijfenzeventig des namiddags te vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    M, nummer negenenvijftig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Maatje Ledain, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Johanna
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste oud zesenveertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Zuidzande en van Jacobus Johannes Risseeuw oud tweeendertig jaren, van beroep marsdrager, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. uitgezonderd door den aangever die verklaarde zulks niet te kunnen uit hoofde van het schrijfkunst niet te hebben geleerd.
M Hoste
JJ Risseeuw
De ambtenaar voornoemd

A J Risseeuw

Opmerking: (beroep tweede getuige) marsdrager is marskramer, straatkoopman

  Parenteel  Johanna Anna de Kramer
AKTEN VAN GEBOORTEN

19
Maart

Johanna

Anna

de Kramer
   Heden den achttienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd vier en zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Isaac de Kramer
oud vijf en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den achttienden van de maand Maart des jaars achttien honderd vier en zeventig des voormiddags te halfacht ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nummer zes en twintig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Janna Catharina Orlebeke, van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Johanna Anna
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis de Kramer oud negen en vijftig jaren, van beroep gareelmaker , wonende te Biervliet en van Adriaan Naeije , oud dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J de Kramer
C de Kramer
A Naeije
De ambtenaar voornoemd

... van der Linde

  Parenteel  Sara Aalbregtse
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Zuidzande > Geboorten 1843-1882 > image 543 of 658.

AKTEN VAN GEBOORTEN

No 12

Maart

Sara

Aalbregtse
   Heden den tienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd vier en zeventig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande , provincie Zeeland,
Abraham Aalbregtse
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande , dewelke mij heeft verklaard, dat op den tienden van de maand Maart des jaars achttien honderd vierenzeventig des middags te twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    M, nummer drieentachtig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Sara Versprille, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Sara
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jannis de Gellekens oud achtenveertig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Zuidzande en van Hendrik Gustaaf Fokker oud vijfenveertig jaren, van beroep gemeentesecretaris, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
A Aalbregtse
J. de Gellekens
HG Fokker
De ambtenaar voornoemd

AJ Risseeuw

  Parenteel  Klazina van Belois
AKTEN VAN GEBOORTEN

19
Januarij

Klazina

van

Belois
   Heden den acht en twintigsten van de maand Januarij des jaars een duizend acht honderd vier en zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Isaac van Belois
oud dertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten van de maand Januarij des jaars achttien honderd vier en zeventig des voormiddags te elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    C, nummer twee , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Sara Mertens, van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Klazina
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Berlou oud vijftig jaren, van beroep timmerman , wonende te Biervliet en van Pieter Lijbaart , oud acht en vijftig jaren, van beroep molenaar, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den aangever die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende

J: Berlou
P Lijbaart Jr
De ambtenaar voornoemd

... van der Linde

  Parenteel  Pieternella Adriana van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1868-1882 > image 141 of 398

AKTEN VAN GEBOORTEN

68
November

Abraham

van

Haneghem
   Heden den vier en twintigsten van de maand November des jaars een duizend acht honderd zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Jan van Haneghem
oud twee en veertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den vijftienden van de maand November des jaars achttien honderd drieenzeventig , des morgens te een ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    G, nummer acht en veertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Magdalena Verburg, van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van   Pieternella Adriana
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Johannes Louis Isaac de Bats oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer , wonende te Biervliet , en van Pieter Lijbaart , oud acht en vijftig jaren, van beroep molenaar, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonder door den aangever die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende

JLI de Bats
P Lijbaart Jr
De ambtenaar voornoemd

Abm van der Linde

  Parenteel  Anna Johanna de Kramer
AKTEN VAN GEBOORTEN

75
October

Anna

Johanna

de Kramer
   Heden den acht en twintigsten van de maand October des jaars een duizend acht honderd twee en zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Isaac de Kramer
oud vier en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den acht en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd twee en zeventig des morgens te half drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nummer zes en twintig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Janna Orlebeke, van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Anna Johanna
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis de Kramer oud acht en vijftig jaren, van beroep gareelmaker , wonende te Biervliet en van Pieter Cornelis Orlebeke , oud negen en twintig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Izak de Kramer
C de Kramer
PC Orlebeke
De Ambtenaar Voornoemd

... van der Linde

  Parenteel  Jannis van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1868-1882 > image 65 of 236

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 38.

October

Izaak
van
Hanegem
   Heden den Elfden van de maand October des jaars een duizend acht honderd een en zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , provincie Zeeland,
Hendrik van Haneghem
oud negen en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den Elfden van de maand October des jaars achttien honderd een en zeventig , des morgens ten zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O nommer vijftien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Dina van den Ameele zonder beroep, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van
Jannis
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izaak van Houte oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Kadzand , en van Pieter de Bruijne , oud acht en dertig jaren, van beroep smid, , wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. uitgezonderd door den eersten aangever, die verklaarde, zulks niet te kunnen uit hoofde de schrijfkunst niet te hebben geleerd
Iz van Houte
P de Bruijne
De Ambtenaar voornoemd
Iz de Húllú jr

  Parenteel  Izaak van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1868-1882 > image 59 of 236

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

No 17

Maart

Izaak
van
Hanegem
   Heden den twintigsten Maart des jaars een duizend acht honderd een en zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , provincie Zeeland,
Abraham van Haneghem
oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider , wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twintigsten van de maand Maart des jaars achttien honderd een en zeventig , des nachts ten drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    ... nommer zeven en vijftig , is geboren een kind van de mannelijk kunne, van hem aangever en van Neeltje Blaakman, zonder beroep, wonende te Kadzand zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van
Izaak
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter de Bruijne oud acht en dertig jaren, van beroep smid , wonende te Kadzand , en van Matthijs Johannes de Nijs , oud zes en twintig jaren, van beroep smid, , wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

A van Haneghem
P de Bruijne
M.J. de Nij
De Ambtenaar voornoemd
Iz de Húllú jr

  Parenteel  Abraham van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1868-1882 > image 67 of 398

AKTEN VAN GEBOORTEN

68
October

Abraham

van

Haneghem
   Heden den vier en twintigsten van de maand October des jaars een duizend acht honderd zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Jan van Haneghem
oud dertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den drie en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd Zeventig , des namiddags te drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    G, nummer acht en vijftig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Magdalena Verburg, van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van   A b r a h a m
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jan Scheerens oud twee en zeventig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Biervliet en van Hendrik Coene , oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonder door den aangever die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende

J: Scheerens
H: Coene
De ambtenaar voornoemd

Abm van der Linde

  Parenteel  Henderik van Hanegem

A K T E N   V A N   G E B O O R T E N.

No 20

Henderik

van

Hanegem

   Heden den veertienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Abraham van Hanegem
oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Breskens , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twaalfden van de maand Maart des jaars achttien honderd zeventig des nachts te half twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    Oost , nommer vier en dertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Neeltje Blaakman, van beroep arbeidster wonende te Breskens zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Henderik
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter Heere oud drie en vijftig jaren, van beroep schoenmaker en van Jacobus Hollestelle , oud twee en zestig jaren, van beroep broodbakker, wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
A van Hanegem
P.Heere
Jac Hollestelle
De ambtenaar voornoemd
...Maij..

  Parenteel  Catharina Maria van den Broecke
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN VAN GEBOORTEN.

No 89

Catharina

Maria

van den

Broecke

 


   Heden den drie en twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd zeven en zestig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente IJzendijke , provincie Zeeland,
Abraham van den Broecke
oud een en vijftig jaren, van beroep werkman wonende te IJzendijke , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twee en twintigsten van de maand September des jaars achttien honderd zeven en zestig des voormiddags te tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    F, nommer vier , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van zijn huisvrouw Sara Faas, van beroep werkvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Catharina Maria
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Peter de Witte oud dertig jaren, van beroep gemeentebode , wonende te IJzendijke en van Cornelis Versprille , oud vier en twintig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd door den aangever die verklaard heeft, niet te hebben leeren schrijven.
P. de Witte
Cornelis Versprille
De ambtenaar voornoemd
...ischen

  Parenteel  Cornelia Verduijn
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Geboorten 1856-1882 > image 255 of 544

AKTEN VAN GEBOORTEN.

No 32

Cornelia

Verduijn


   Heden den vijftienden van de maand Julij des jaars een duizend acht honderd zeven en zestig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Izaak Verduijn
oud negen en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Breskens , welke mij heeft verklaard, dat op den vijftienden van de maand Julij des jaars achttien honderd zeven en zestig des namiddags te half twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk West, nommer vier en twintig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Maria Boone van beroep arbeidster wonende te Breskens, zijn huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Cornelia

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Willem van Putte oud een en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Breskens en van Abraham van de Sande , oud vijf en veertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, Met uitzondering van den aangever welke heeft verklaart niet te kunnen schrijven noch teekenen als zulks niet geleerd hebbende
W van Putte
ABm van de Sande
De ambtenaar voornoemd

M M Meijer

  Parenteel  Dina van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N   V A N  G E B O O R T E N .

N 22

 

 

Dina
van
Hanegem
   Heden den zestienden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd zeven en zestig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , provincie Zeeland,
Hendrik van Haneghem
oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den vijftienden van de maand Mei des jaars achttien honderd zeven en zestig, des avonds te negen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk West nommer vijftig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Dina van den Ameele, van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw;
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Dina
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter van den Ameele oud drie en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Kadzand , en van Pieter Johannes de Groote , oud veertig jaren, van beroep arbeider, , wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den aangever en de getuigen, die verklaarden, dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende
De Ambtenaar voornoemd
H: J: de Smidt

  Parenteel  Henderik van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Breskens > Geboorten 1856-1882 > image 309 of 544.

AKTEN VAN GEBOORTEN

No 30

Henderik

van

Hanegem
   Heden den veertienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd zeventig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Abraham van Hanegem
oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Breskens , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twaalfden van de maand Maart des jaars achttien honderd zeventig des nachts te half twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    Oost, nummer vier en dertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Neeltje Blaakman van beroep arbeidster wonende te Breskens zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Henderik
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter Heere oud drie en vijftig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Zuidzande en van Jacobus Hollestelle oud twee en zestig jaren, van beroep broodbakker, wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

A van Hanegem
P Heere
J Hollestelle
De ambtenaar voornoemd

...

  Parenteel  Sara Haartsen
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

N: 77.

October

Sara

Haartsen

   Heden den zesden van de maand October des jaars een duizend acht honderd zes en zestig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede , provincie Zeeland,
Michiel Marinus Lucieer
oud vier en veertig jaren, van beroep Heel en Verloskundige wonende te Groede , dewelke mij heeft verklaard, dat op den vierden van de maand October des jaars achttien honderd zes en zestig, des avonds te tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O, nummer zestig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van Janneke Callewaart, huisvrouw van Izaak Haartsen, arbeider, wonende beide te Groede, welk kind in zijne tegenwoordigheid is geboren.
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Sara
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Anthonie Mazure oud vierenveertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groede en van Pieter Roosendaal , oud vierenveertig jaren, van beroep onbezoldigd Rijks Veldwachter, wonende te Groede , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
M. M. Lucieer
A. Mazure
P. Roosendaal
De ambtenaar voornoemd
Milb..

  Parenteel  Jan van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1843-1867 > image 636 of 709.

AKTEN VAN GEBOORTEN

71
December

Jan van

Haneghem
   Heden den negentienden van de maand December des jaars een duizend acht honderd vier en zestig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Jan van Haneghem
oud vijf en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den vijfden van de maand December des jaars achttien honderd vier en zestig, des morgens te acht ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    G, nummer veertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Magdalena Verburg, van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Jan
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Hendrik Coene oud een en veertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Biervliet en van Jan de Beer , oud vier en twintig jaren, van beroep schippersknecht, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonder door den aangever die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende

H: Coene
J de Beer
De ambtenaar voornoemd

Ab. Leijsenaar

  Parenteel  Sara le Clercq
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Retranchement > Geboorten 1843-1882 > image 347 of 592.

AKTEN VAN GEBOORTEN

No 28

Sara le

Willem

Clercq
   Heden den veertienden van de maand October des jaars een duizend acht honderd vier en zestig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland,
Abraham le Clercq
oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Retranchement , dewelke mij heeft verklaard, dat op den dertienden van de maand October des jaars achttien honderd vier en zestig des middags te twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk Zuid, nummer vier en zestig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Sara Risseeuw, van beroep landbouwster wonende te Retranchement, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Sara
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jannis Adriaan van Houte oud drie en dertig jaren, van beroep postbode , wonende te Oostburg en van Adianus Hogerheide , oud acht en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Abr. Le Clercq
JA: van Houte
A Hogerheide
De ambtenaar voornoemd

H: S: de Smidt

  Parenteel  Hendrik Willem van Haneghem
AKTEN VAN GEBOORTEN

32
Junij

Hendrik

Willem

van

Haneghem
   Heden den negentienden van de maand Junij des jaars een duizend acht honderd drie en zestig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Jacobus van Haneghem
oud zeven en twintig jaren, van beroep schilder wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den negentienden van de maand Junij des jaars achttien honderd drie en zestig, des morgens te half twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    D, nummer negen en zeventig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Maria Cornelia de Nijs, zonder beroep, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw.

aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Hendrik Willem
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Willem van Houte oud drie en dertig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Biervliet en van Isaac Gillissen Verschage , oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

J: van Haneghem
W van Houte
IG Verschage
De ambtenaar voornoemd

Ab. Leijsenaar

  Parenteel  Johannes Pieter van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1843-1867 > image 362 of 489

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

   Heden den tweeden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd een en zestig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , provincie Zeeland,
de heer Johannis Hoogkamer
oud veertig jaren, van beroep Genees - Heel en Verloskundige wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den eersten van de maand Mei des jaars achttien honderd een en zestig, des namiddags te vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk West, nummer vijftien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van Hendrik van Hanegem en van Dina van den Ameele, van beroep arbeiders wonende te Kadzand, echtelieden; welk kind in zijne tegenwoordigheid is geboren en waaraan hij verklaart te geven den voornamen van:
Johannes Pieter

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis Fremouw oud drie en zestig jaren, van beroep timmerman , wonende te Kadzand , en van Isaac van Houte , oud vijf en dertig jaren, van beroep Schoenmaker, wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

J Hoogkamer
Cornelis Fremouw
I van Houte
De ambtenaar voornoemd

H: S: de Smidt

Mei

No 19

Johannes

Pieter

van

Hanegem

  Parenteel  Louisa Koole
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den vijftienden van de maand October des jaars duizend acht honderd en zestig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland,
Andries Koole
oud vijf en vijftig jaren, van beroep Metselaar, wonende te Kadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den veertienden van de maand October des jaars achttien honderd en zestig , des morgens te zeven ure, binnen deze gemeente in het huis wijk Midden , nommer vijfenzestig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Cornelia la Gasse zonder afzonderlijk beroep, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van:

Louisa

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis Fremouw oud twee en zestig jaren, van beroep timmerman, wonende te Kadzand en van Izaak van de Sande oud dertig jaren, van beroep Hoefsmit, wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
uitgezonderd door den aangever die verklaart dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

Andries Koole
Cornelis Fremouw
Izaak van de Sande
De ambtenaar voornoemd.
H: S: de Smidt

October

No 50

Louisa

Koole

  Parenteel  Jannetje Lauret
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Zuidzande > Tienjarige tafels 1853-1882 > image 342 of 658

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Vierden van de maand September des jaars duizend acht honderd zestig , verscheen voor mij Raadslid , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande , Provincie Zeeland,
Alexander Lauret
oud tweeendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Zuidzande, dewelke mij heeft verklaard, dat op den vierden van de maand September des jaars achttien honderd en zestig , des morgens te zes ure, binnen deze gemeente in het huis wijk W , nommer vierenzestig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Elizabeth Ester de Hullu van beroep arbeidster, wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van:
Jannetje

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Schijve oud drie en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Zuidzande en van Cornelis van Gilst oud zevenendertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend
, uitgezonderd door den aangever die verklaarde zulks niet te kunnen uit hoofde van de schrijfkunst niet te hebben geleerd.

A Schijve
C: van Gilstu
De ambtenaar voornoemd.

AJ. Risseeuw

N. 33

September

Jannetje

Lauret

  Parenteel  Janneke Pieternella de Back
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den eersten van de maand September des jaars duizend acht honderd en zestig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland,
Abraham de Back
oud negenendertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Kadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den tweeden van de maand September des jaars achttien honderd en zestig , des namiddags te half vier ure, binnen deze gemeente in het huis wijk Oost , nommer twee en veertig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Janna Bouwens van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van:

Janneke Pieternella

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jan Verstelle oud twee en vijftig jaren, van beroep Kleedermaker, wonende te Kadzand en van Izaak van de Sande oud dertig jaren, van beroep Hoefsmit, wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
uitgezonderd door den aangever die verklaart dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

J Verstelle
Izaak van de Sande
De ambtenaar voornoemd.
H: S: de Smidt

September

No 45

Janneke

Pieternella

de Back

  Parenteel  Isaac Verburg (van Hanegem)
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1843-1867 > image 487 of 709.

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Vierden van de maand Januari des jaars duizend acht honderd negen en vijftig , verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland,
Isaac Verburg
oud negenenveertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den derden van de maand Januari des jaars achttien honderd negen en vijftig , des avonds te elf ure, binnen deze gemeente in het huis wijk D , nommer twee en veertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van Magdalena Verburg van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, welk kind ten zijnen huize en in zijne tegenwoordigheid is geboren en waaraan hij verklaart te geven de voornaam van Isaac

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Gerrit Hansen oud zeven en veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Biervliet en van Jacob Bertou oud vijfendertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend
, uitgezonderd door den aangever die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd te hebben

Hansen
J: Bertou
De ambtenaar voornoemd.

... de Jonge

Notitie in de kantlijn van de akte:
Bij akte van huwelijksvoltrekking den zeventienden februarij achttienhonderd negen en vijftig is Isaac Verburg door Johannes van Haneghem en Magdalena Verburg als hun wettig kind erkend.
De Ambtenaar van den Burgerlijken stand van Biervliet ... de Jonge

1

Januari

Isaac

Verburg

  Parenteel  Hendrik van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1843-1867 > image 304 of 489

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den een en dertigsten van de maand Julij des jaars duizend acht honderd acht en vijftig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland,
Hendrik van Hanegem
oud zesendertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Kadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den dertigsten van de maand Julij des jaars achttien honderd acht en vijftig , des avonds te negen ure, binnen deze gemeente in het huis wijk West , nommer vijftien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Dina van den Ameele van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van:
Hendrik

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Hoevenaar oud acht en dertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Kadzand en van Pieter de Freijn oud drieendertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
uitgezonderd door den aangever en de getuigen die verklaren dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

De ambtenaar voornoemd.

H: S: de Smidt

Julij

No 37

Hendrik

van

Hanegem

  Parenteel  Jozina de Winne
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.

AKTEN  VAN  GEBOORTE.

   Heden den zeventienden van de maand Maart des jaars duizend acht honderd acht en vijftig , verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland,
Izaak de Winne
oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den zeventienden van de maand Maart des jaars achttien honderd acht en vijftig , des namiddags ten twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk West , nommer geen , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Catharina Kraaijmes, van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van:
Jozina
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Clicquennoi oud zeven en veertig jaren, van beroep metselaar , wonende te Kadzand , en van Jannis la Gasse , oud vier en dertig jaren, van beroep metselaar, , wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den aangever, die verklaart, dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.
J Clicquennoi
J la Gasse
De Ambtenaar voornoemd
H:J: de Smidt.

 

Maart

 

No 11

Jozina
de
Winne

  Parenteel  Janna Eeckhout
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Zuidzande > Geboorten 1843-1882 > image 267 of 658.

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Zesentwintigsten van de maand November des jaars duizend acht honderd vijfenvijftig , verscheen voor mij burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande , Provincie Zeeland,
Francois Eeckhout
oud veertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Zuidzande, dewelke mij heeft verklaard, dat op den visjf en twintigsten van de maand November des jaars achttien honderd vijfenvijftig , des namiddags te vier ure, binnen deze gemeente in het huis wijk B , nommer honderd zes en zeventig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Janneke Verduijn van beroep Arbeidster wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Janna

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Hendrik le Grand oud Zevenentwintig jaren, van beroep winkelier, wonende te Zuidzande en van Hendrik Gustaaf Fokker oud zevenentwintig jaren, van beroep kandidaat Notaris, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend

Francois Eeckhout
Hendrik Le Grand
HG Fokker
De Ambtenaar voornoemd.

J Versluys
No 42

November

Janna

Eeckhout

  Parenteel  Elizabeth Ghijsels
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Zuidzande > Geboorten 1843-1882 > image 266 of 658.

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Negenden van de maand November des jaars duizend acht honderd vijfenvijftig , verscheen voor mij burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande , Provincie Zeeland,
Abrabam Ghijsels
oud drieendertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Zuidzande, dewelke mij heeft verklaard, dat op den Negenden van de maand November des jaars achttien honderd vijfenvijftig , des morgens te tien ure, binnen deze gemeente in het huis wijk D , nommer achtentachtig G is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Suzanna Adriana Baart van beroep arbeidster wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Hendrik le Grand oud Zevenentwintig jaren, van beroep winkelier, wonende te Zuidzande en van Abraham de Koker oud Zesenveertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend
, uitgezonderd door den aangever die verklaarde zulks niet te kunnen uit hoofde van het schrijven of naam teekenen niet te hebben geleerd.

Hendrik Le Grand
Abraham de Koker
De Ambtenaar voornoemd.

J Versluys
N. 39

November

Elizabeth

Ghijsels

  Parenteel  Jannis van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Retranchement > Geboorten 1843-1882 > image 226 of 592

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Zeven en twintigsten van de maand October des jaars duizend acht honderd vijf en vijftig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , Provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
oud zevenentwintig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zes en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd vijf en vijftig , des avonds te negen ure, binnen deze gemeente in het huis wijk zuid , nommer drie , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Adriana Goetgeluk van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van:
Jannis

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus de Lijser oud vijf en zestig jaren, van beroep landman, wonende te Retranchement en van Abraham le Bleu oud vijfendertig jaren, van beroep kledermaker, wonende te Retranchement , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend
, uitgezonderd door den aangever die verklaart dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

J de Lijser
Abm le Bleu
De ambtenaar voornoemd.

M Schiele

October

N. 27

Jannis

van

Hanegem

  Parenteel  Izaak Abraham van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Retranchement > Geboorten 1843-1882 > image 209 of 592.

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den vijf en twintigsten van de maand februari des jaars duizend acht honderd vier en vijftig , verscheen voor mij burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , Provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
oud Zesendertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verklaard, dat op den vier en twintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd vier en vijftig , des avonds te elf ure, binnen deze gemeente in het huis wijk noord , nommer vijftien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Adriana Goetgeluk van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, Zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van:
Izaak Abraham

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter Lijbaart oud vijfentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement en van Wilhelm Jacobus Marisse oud Zesenveertig jaren, van beroep Arbeider, wonende te Retranchement , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend
, uitgezonderd door den aangever die verklaart zulks niet te kunnen uit hoofde van het schrijven of naam teekenen niet geleerd hebbende.

Pieter Lijbaart
WJ Marisse
De ambtenaar voornoemd.

M Schiele

Februari

N. 4

Izaak

Abraham

van

Hanegem

  Parenteel  Pieter Johannes van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1843-1867 > image 206 of 489

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

   Heden den drie en twintigsten van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd drie en vijftig verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland,
Hendrik van Hanegem
oud een en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twee en twintigsten van de maand Mei des jaars achttien honderd drie en vijftig , des namiddags te half zes ure, binnen deze gemeente , in het huis wijk West, nummer vijftien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Dina van den Ameele, van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw; en aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van:
Pieter Johannes

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Anthonij de le Lijs oud drie en vijftig jaren, van beroep slagter , wonende te Kadzand , en van Abraham Izaac Brevet , oud negen en veertig jaren, van beroep kleedermaker, wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den aangever, die verklaart zulks niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

A D Le Lijs
Abm Iz Brevet
De ambtenaar voornoemd

M. Scheele

Mei

No 22

Pieter

Johannes

van

Hanegem

  Parenteel  Janna van den Ameele

No. 21

Janna

van den

Ameele
  Heden den drieentwintigsten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd drie en vijftig, verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand, provincie Zeeland,
Jacob van den Ameele
oud Zevenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand, dewelke mij heeft verkaard, dat op den twee en twintigsten van de maand Mei des jaars achttien honderd drie en vijftig, des nachts te drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk oost, nommer zes en vijftig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem, aangever en van Maria van der Geest, van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van
Janna
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izaak Rosier oud eenenvijftig jaren, van beroep timmerman, wonende te Kadzand en van Jacob de Meij oud drie en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Kadzand, als getuigen daartoe door de aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaart zulks niet te kunnen als zulk het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

Rosier
J De Meij.
De Ambtenaar voornoemd,
M. Scheele

  Parenteel  Sara van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

   Heden den derden van de maand April des jaars een duizend acht honderd en vijftig verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland,
Hendrik van Hanegem
oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Kadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den eersten van de maand April des jaars achttien honderd en vijftig , des nachts te half een ure, binnen deze gemeente , in het huis wijk West, nummer vijftien , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Dina van den Ameele, van beroep arbeidster, wonende te Kadzand, zijne huisvrouw; en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van:
Sara

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jan Toussaint oud vijf en zestig jaren, van beroep schilder , wonende te Kadzand , en van Abraham Pleijte , oud vijftig jaren, van beroep kleedermaker, wonende te Kadzand , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den aangever, die verklaart zulks niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.
Jan Toussaint
Abm Pleijte
De ambtenaar voornoemd
M. Scheele

April

No 16

 

 

Sara

van

Hanegem

  Parenteel  Suzanna Maria Bogaard

No. 25
  Heden den zesentwintigsten van de maand October des jaars duizend acht honderd negen en veertig, verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Alexander Bogaard
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den vijf en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd negen en veertig, des avonds te half elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk ..., nommer ..., is geboren een kind van de vrouwelijke kunne,
van hem, aangever ... en van Sara Baillie, arbeidster, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van
Suzanna Maria
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Luteijn Basting oud ... jaren, van beroep ..., wonende te Retranchement en van Jannis van de Water Visser oud acht en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd de aangever, die mij verklaart zulks niet te kunnen als het schrijven of lezen niet geleerd te hebben.

Abrm Luteijn Basting
JvdWL Visser
De Ambtenaar voornoemd,
...

  Parenteel  Neeltje Blaakman
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Hoofdplaat > Geboorten 1843-1867 > image 129 of 559

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den achtentwintigsten van de maand augustus des jaars duizend acht honderd achtenveertig , verscheen voor mij ... , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Hoofdplaat , Provincie Zeeland,
Jacob Blaakman
oud drieenveertig jaren, van beroep werkman, wonende te Hoofdplaat, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten van de maand augustus des jaars achttien honderd achtenveertig , des namiddags te twee ure, binnen deze gemeente in het huis wijk O , nommer een en twintig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Dina Godlief zonder beroep, mede te Hoofdplaat woonachtig, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Neeltje.

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jan de Koster oud drie en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Hoofdplaat en van Joost de Voogt oud zeven en veertig jaren, van beroep wagenmaker, wonende te Hoofdplaat , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
met uitzondering van hem aangever die verklaart niet te kunnen tekenen uit hoofde van geen schrijven te hebben geleerd.

J de Voog
J de Koster
De Ambtenaar voordnoemd
...Wijffels

augustus

42

Neeltje

Blaakman

  Parenteel  Abraham van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1843-1867 > image 148 of 709.

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den drie en twintigsten van de maand Augustus des jaars duizend acht honderd Zeven en veertig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland,
Hendrik van Haneghem
oud vijftig jaren, van beroep Schilder, wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den tweeentwintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd Zeven en veertig , des voormiddags te tien ure, binnen deze gemeente in het huis wijk O , nommer negentien , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Petronella van Hoeve van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Abraham.

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Adriaan van Hoeve oud vijf en vijftig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Biervliet en van Jannis Willem van de Linde oud vijfendertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend
, uitgezonderd door den aangever die verklaart dit niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd te hebben.

Js Wm van de Linde
A van Hoeve
De ambtenaar voornoemd.

van Altena

54

augustus

Abraham

van

Haneghem

  Parenteel  Jeremias van Hanegem

No. 33
  Heden den eersten van de maand November des jaars duizend acht honderd drieenveertig, verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , Provincie Zeeland,
Pieter van Hanegem
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den eersten van de maand November des jaars achttien honderd drieenveertig des morgens te zes ure, binnen deze gemeente in het huis wijk ..., nommer zestig, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever, en van Kathalijntje Elias, arbeidster, te Retranchement woonachtig, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jeremias

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter de Meij oud eenenzestig jaren, van beroep schoolmeester, wonende te Retranchement en van Adriaan Hogerheide oud zeven en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd de aangever, die mij verklaart zulks niet te kunnen als het schrijven of lezen niet geleerd te hebben.

Pieter van Hanegem
P. de Meij
A Hogerheide
De Ambtenaar voornoemd,

Isaac Risseeuw

  Parenteel  Abraham Focke
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den twee en twintigsten van de maand Maart des jaars duizend acht honderd twee en veertig , verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Sint Anna ter Muiden , Provincie Zeeland,
Jacobus Focke
oud vijfendertig jaren, van beroep werkman, wonende te Sint Anna ter Muiden, dewelke mij heeft verklaard, dat op den twee en twintigsten van de maand Maart des jaars achttien honderd twee en veertig , des nachts te half twee ure, binnen deze Gemeente in het huis wijk - , nommer twee en dertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Magdalena Izaaks, werkvrouw, wonende binnen deze Gemeente, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Abraham

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter Jacobus de Lobel oud vier en zestig jaren, van beroep voerman, wonende te Sluis en van Jacob van Agten oud vijf en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Sluis , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
met uitzondering van hem aangever die verklaart niet te kunnen tekenen uit hoofde van geen schrijven te hebben geleerd.
Jacobus Focke
P J de Lobel
Jacob van agten
De Burgemeester
PD ..ngne
Maart
No. 5

 

 

 

Abraham

Focke

  Parenteel  Maria Cornelia de Nijs
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1827-1843 > image 357 of 425

M A A N D
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Zeventienden van de maand December des jaars duizend acht honderd veertig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland,
Willem de Nijs
oud drieendertig jaren, van beroep wagenmaker, wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zestienden van de maand December des jaars achttien honderd veertig , des namiddags te vier ure, binnen deze gemeente in het huis wijk , nommer een en zeventig , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Maatje Versluijs zonder beroep, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Maria Cornelia.

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis Kornelis oud veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Biervliet en van Pieter Sinack oud zeven en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend

Cornelis Kornelis   Willem de Nijs
P Sinack
Verplanke

87

December

Maria

Cornelia

de

Nijs

  Parenteel  Dignes Verheule
MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

   Heden den Tienden van de maand September des jaars een duizend acht honderd negen en dertig , verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, Provincie Zeeland,
Cornelis Verheule
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den negenden van de maand September des jaars achttien honderd negen en dertig des avonds te tien ure, binnen deze Gemeente, in het huis wijk    , nummer een honderdachtendertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Cornelia Tholens van beroep werkvrouw wonende te Biervliet zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Dignes

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Adriaan van Hoeve oud zeven en veertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Biervliet en van Abraham Jansen oud acht en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Biervliet, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd door den aangever die verklaarde niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende.

Adriaan Van Hoeve   Abr Jansen ...

September

54

Dignes
Verheule

  Parenteel  Magdalena Verburgt
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
A K T E N  V A N  G E B O O R T E N.

December

77

Magdalena
Verburgt
  Heden den tienden van de maand December des jaars achttien honderd Zes en dertig, des voormiddags te twee uren, compareerde voor mij Burgemeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , District Sluis , Provincie Zeeland, Isaac Verburgt
oud vijf en twintig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den tienden van de maand December des jaars achttien honderd zes en dertig, te Biervliet te vijf uren, in den morgen , in wijk ... , nummer 165 , uit hem, deklarant, en Adriana Savage, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de naam van Magdalena
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Isaac Vroole oud vijf en dertig jaren, van beroep timmerman , wonende te Biervliet en van Jan Keukelaar oud dertig jaren, van beroep Schipper, wonende te Biervliet , Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. Uitgesondert Isaac Verburgt die verklaarde niet te kunnen schryven als niet geleert te hebben.

Jakob Goetgeluk      Jan Keukelaar       ...Baert

  Parenteel  Jacob van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > IJzendijke > Geboorten 1827-1842 > image 203 of 465.

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
AKTEN VAN GEBOORTEN.

Mei

No 42

jacob
van Haneghem
  Heden den dertigsten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd zes en dertig, des namiddags te vijf uren, compareerde voor mij Burgermeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de stad IJzendijke , District Sluis , Provincie Zeeland,
Hendrik van Haneghem
oud acht en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren den dertigsten van de maand Mei des jaars achttien honderd zes en dertig te IJzendijke ten drie uren, in den namiddag , in wijk zuid , nommer 286 , uit hem, declarant, en Petronella van Hoeve, oud vijf en dertig Jaren, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de naam van Jacob
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Bartel Versprille oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te IJzendijke en van Josephus de Zutter oud zeven en twintig jaren, van beroep kleedermaker meede, wonende te IJzendijke
Getuigen hiertoe verzocht. - En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. hebbende de Declarante verklaard niet te kunnen schrijven

B Versprille
Josephus De Zutter
...

  Parenteel  Adriana Goetgeluk
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
A K T E N  V A N  G E B O O R T E N.

Maart

No 6.

Adriana
Goetgeluk
  Heden den negenden van de maand Maart des jaars achttien honderd en twee en dertig , des namiddags te vier uren, compareerde voor mij Burgemeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , District Sluis , Provincie Zeeland, Jakob Goetgeluk
oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den negenden van de maand Maart des jaars achttien honderd twee en dertig te Retranchement te drie uren, in den namiddag , in wijk noord , nummer 21, uit hem, deklarant, en Kornelia Porreij, oud zes en dertig Jaren, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de naam van Adriana
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Pieter de Meij oud vijftig jaren, van beroep Schoolmeester, wonende te Retranchement en van Jakobus de Lijser oud een en veertig jaren, van beroep landman, wonende mede alhier , Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.

Jakob Goetgeluk
P: de Meij
J: de Lijser
De Burgemeester
Jo.. Basting

  Parenteel  Johannes van Haneghem
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
ACTEN VAN GEBOORTEN.

Januarij

13

Johannes
van Haneghem
  Heden den negen en twintigsten van de maand januarij des jaars achttien honderd een en dertig , des voormiddags te negen uren, compareerde voor mij Burgermeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke , District van Sluis , Provincie Zeeland,
Hendrik van Haneghem
oud drie en dertig jaren, van beroep werkman, wonende binnen deze Gemeente, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren den acht en twintigsten van de maand januarij des jaars achttien honderd een en dertig te IJzendijke te negen uren, in den avond , in wijk buiten , nummer 286 , uit hem, deklarant, en Elizabeth de Keuninck, oud acht en twintig Jaren, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de naam van Johannes
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Abraham Karstanje oud veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende binnen deze stad en van Jakobus de Kock oud vijf en dertig jaren, van beroep winkelier, wonende mede binnen deze stad , Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.
hebben de de declarant verklaard niet te kunnen schrijven.

A Karstanje
Jakobus de Kock
..eves

  Parenteel  Neelje van Hanegem
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
ACTEN VAN GEBOORTEN.

Maart

No 12

Neelje
van Hanegem
  Heden den Zeventienden van de maand Maart des jaars duizend acht honderd dertig , des voormiddags te elf uren, compareerde voor mij Burgermeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , District Sluis , Provincie Zeeland,
Pieter van Hanegem
oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den zestienden van de maand Maart des jaars achttien honderd dertig te Retranchement te zeven uren, in den avond , in wijk zuid , nommer 36, is uit hem, deklarant, en Janna Louret, oud twee en twintig Jaren, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de naam van Neeltje
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Pieter de Meij oud negen en veertig jaren, van beroep schoolhouder, wonende te Retranchement en van Jakobus de Lijser oud negen en dertig jaren, van beroep landman, wonende mede alhier , Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.

Pieter van Hanegem
P. de Meij
J: de Lijser
De Burgemeester

.. Basting

  Parenteel  Jannis van Hanegem
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
A K T E N   V A N   G E B O O R T E N.

No 1

Januari
Jannis
van Hanegem
  Heden den negenden van de maand Januari des jaars duizend acht honderd acht en twintig, des voormiddags te negen uren, compareerde voor mij Burgermeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , District Sluis , Provincie Zeeland,
Abraham van Hanegem oud acht en twintig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren den achtsten van de maand Januari des jaars achttien honderd acht en twintig te Retranchement ten negen uren, in den avond , in wijk noord , nommer 53, uit hem, declarant, en Johanna Pieternella Plattenberg, oud zes en dertig Jaren, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de Naam van Jannis
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Pieter de Meij oud vijf en veertig jaren, van beroep schoolmeester, wonende te Retranchement en van Jakobus de Lijser oud acht en dertig jaren, van beroep landman, wonende mede alhier.
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing, door mij, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. uitgezonderd den declarant welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven uit hoofde van zulks niet geleerd te hebben.

P. de Meij
J: de Lijser
De Burgemeester
Jozs. Basting

  Parenteel  Dina van den Ameele
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Catzand > Geboorten 1796-1842 > image 413 of 729.

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
A K T E N   V A N   G E B O O R T E N.

No 47

November
Dina van
den Ameele
  Heden den tweeden van de maand November des jaars duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags te tien uren, compareerde voor mij Burgermeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , District Sluis , Provincie Zeeland,
Jannis van den Ameele Pieterszoon oud een en veertig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Kadzand, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den eersten van de maand November des jaars achttien honderd vijf en twintig, te Kadzand ten half elf uren, in den avond , in wijk Noord , nommer 69, uit hem, declarant, en Sara le Mahieu, oud zeven en dertig Jaren, zijne huisvrouw.

en waaraan hij verklaart te geven de Naam van Dina
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Jakob le Grand oud zes en vijftig jaren, van beroep schilder, wonende te Kadzand en van Jan Foussaint oud negen en dertig jaren, van beroep schilder, wonende mede alhier.
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing, door mij, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. uitgezonderd den declarant die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.

Jakob le Grand
Jan Foussaint
A. de Brug..

  Parenteel  Hendrik van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Geboorten 1801-1842 > image 211 of 467.

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
A K T E N   V A N   G E B O O R T E N.

Mei

 

 

 

No 47
Hendrik

van Hanegem
  Heden den dertienden van de maand Mei des jaars duizend acht honderd twee en twintig, des namiddags te drie uren, compareerde voor mij Burgermeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , District Sluis , Provincie Zeeland,
Jan van Hanegem oud zes en twintig Jaren, van beroep arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren den dertienden van de maand Mei des jaars achttien honderd twee en twintig, te Retranchement ten zes uren, in den morgen , in wijk zuid , nommer 6, uit Adriana Hoevenaar, oud zeven en dertig Jaren, van beroep arbeidster, binnen deze gemeente, en waarvan hij zich als vader erkent.

en waaraan hij verklaart te geven de Naam van Hendrik van Hanegem
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Pieter de Meij oud veertig jaren, van beroep schoolhouder, wonende binnen deze gemeente en van Izaak Clicquennoi oud negen en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Kadzand.
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte , na gedane voorlezing, door mij, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. uitgezonderd den declarant die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.

P: de Meij
Izaak Clicquennoi
JoZs Basting

  Parenteel  Pieter van Hanegem
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

Jeudi Le quatorze Janvier, Mil huit cent huit a trois heures l' apres midi par devant nous Pierre van der ginst, maire et officier public de l Etat civil de la commune de Retranchement, Canton d' Oostburg, Departement de L' Escout, est comparu Hendrik van Hanegem, agé des ... , Journailler, le quel nous a presente un Enfant de Sexe Masculin nee le Matin a onze heures et demi, de lui declarant et de Elisabeth Miné son Epouse et lequel il a declaré vouloir donner le prenom de Pieter les dites declarations et presentation faits en presence de Clement Masclee, agé de quarante sept Ans, cultivateur et de Paul de Heelmeester, agé de quarante un Ans, Joistituteur ... les deux Domiciliës dans cette commune et ont les avec nous le ... signe avec nous la Acte de Naissance apres que il leur a ete fait lecture.

P de Heelmeester   C: Masclee   P-- van der ginst
Hendrik van Hanegem ne sais pas Ecire

vertaling: (ook nog niet perfect)

Dinsdag 14 Januari, duizend acht honderd acht, des middags om drie uur zijn voor ons Pierre van der ginst, burgemeester officier van de burgerlijke stand van de gemeente Retranchement Kanton Oostburg departement Escout verschenen Hendrik van Hanegem oud ... jaren, van beroep dagarbeider welke ons heeft verklaard heeft, dat van hem aangever en van Elisabeth Miné zijne huisvrouw bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, om half twaalf in de morgen aan hetwelk hij de voornaam geef van Pieter. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Clement Masclee oud zeven en veertig jaar, landwerker en van Paul de Heelmeester, oud een en veertig jaar, landwerker. De twee getuigen, wonende in deze gemeente hebben na voorlezing, met ons geteekend,

P de Heelmeester   C: Masclee   P-- van der ginst
Hendrik van Hanegem kan niet schrijven

  Parenteel  Janna Louret
M o i s
des
Naissances.
Noms propres
des
nouveaux Nés.

Actes des Naissances.

April

Janna
Louret
Den zes en twintigsten dag van de maand april, het Jaar agtien hondert en Zeven   Voor mij maire en officier publicq van den civilen Staat der commune Zuijdzande, Canton Oostburg, departement van de Schelde is gecompareert Jeremias Louret oud negen en twintig Jaaren, arbeijder woonende in deze commune, des welken ons heeft vertoont, een kint van het vrouwelijk geslagt, gebooren den vijf en twintigsten april, des na de middags om drie uuren uijt hem declarante en Neeltie Cornelis zijne huijsvrouwe en heeft Verklaart, aan het Zelve de volgende Voornaam te Zullen geven

Janna

De gezegde Verklaaring en Vertooning is geschied in bij zijn van Josias Cornelis Moens, oud een en Sestig Jaren, vroedmeester, en van pieter van ouwerkerke oud dertig Jaaren, kleermaker, beijde wonende in deze commune en heeft den Vader, en de twee getuijgen naa dat hun de voorlezing was gedaan, den tegenwoordige acte van geboorte, benevens ons geteekent, Exept de vader verklaarende niet te kunnen schrijven

Pieter Van Ouwerkerke
J: C: Moens
Johans Risseeuw

  Parenteel  Cathalijntje Elias
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

Mardi le Cinq du Avril ... l' An mil huit - cent Sept a dix heures du Matin, par devant nous Pierre van der ginst, maire et officier public de l Etat civil de la commune de Retranchement, Canton d' Oostburg, Departement de L Escout, est comparu Jeremias Elias agé de vingt Sept Ans Journailler dans cette commune - le quel nous a presente un Enfant de Sexe feminin nee cette nuit a un heures , de lui declarant et de Cathalijntje de Dood son Epouse et lequel il a declarë vouloir donner le prenom de Cathalijntje les dites declarations et presentation faits en presence de Clement Masclee agé de quarante ans cultivatair et de Michael de Kok, agée de vingt cinq ans tailleur Domiciliës dans cette commune ont les avec nous le .. Acte de Naissance apres que il leur a ete fait lecture, Jeremias Elias a declare ne pas savoir Ecrire

C: Masclee   Michael de Kok   P-- van der ginst

vertaling: (ook nog niet perfect)

Dinsdag vijf April, in het jaar duizend acht honderd zeven, om tien uur des ochtends zijn voor ons Pierre van der ginst, burgemeester officier van de burgerlijke stand van de gemeente Retranchement Kanton Oostburg departement Escout verschenen Jeremias Elias oud zevenentwintig jaren, van beroep dagarbeider wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard dat van hem aangever en van Cathalijntje de Dood zijne huisvrouw bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, om een uur in de nacht aan hetwelk hij de voornaam geef van Cathalijntje De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Clement Masclee, landarbeider oud veertig jaar en van Michael de Kok, oud vijf en twintig jaar kleermaker wonende in deze gemeente en hebben de de getuigen, na voorlezing, met ons geteekend, Jeremias Elias verklaarde niet te kunnen schrijven

C: Masclee   Michael de Kok   P-- van der ginst

  Parenteel  Elisabeth de Keuning
M o i s
des
Naissances.
Noms propres
des
nouveaux Nés.
Actes des Naissances.

brumaire

Elisabeth
de Keuning
Arrondissement Commune du Sas de Gand
Marie d' ijzendijke
du trente brumaire an onze de la Rep.. francaise
Acte de naissance de Elisabeth de Keuning né le trente brumaire a Six heures du matin fille de Jean de Keuning & de Jacoba de watte Son epouce demeurants de cette commune
le seys de l' enfant est reconnu pour feminin
premier temoin Jous olleborje Journalier demeurie à Biervliet
Second temoin Jean francois waetjens journalier demeurie a ijzendijke lui dit.
Sur la declaration a nous faite par Jean de keuning pere de l' enfant Surnommié et ons signé excepté le pere de l'enfant le premier temoins les quels ont affermes ... savoir ecrire.
Con... par mois JF Bru..teijn maire adjunct d' ijzendijke l' etat civil

  Parenteel  Abraham van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Geboorten 1796-1801 > image 41 of 123.

G E B O O R T E N  V A N  H E T   Z e s d e   J A A R
Maand
van
Geboorte.
Naamen
der
Nieuwgeboorne.
A C T E N S   V A N   G E B O O R T E.

Messidor
Abraham
  Heeden den dertigsten van de maand Messidor / zesde jaars der Fransche Republiek, des morgens om agt uuren, voor mij Pieter van der Ginet Adjoint Agent Municipaal der Commune van Retrenchement verkoozen volgens de Wet van den negentienden Vendemiaire vierde Jaar tot het stellen der Acten geschikt om te bewyzen de Geboorten, Huwelyken en Overlyden der Burgers, is gecompareerd in het Huys der Commune Henderik van Aannegem arbeijder woonachtig binnen deze Commune van Retrenchement den welken vergezeld van deborge.. Jacoba van makelenberg en maria Kousemaker oud tweeinvijftig jaaren, en van oud drieinveertig jaaren beyde woonende in het Departement van de Schelde, Canton Oostburg, Commune van Retrenchement, verklaard heeft aan my Pieter van der Ginet dat Elisabeth Mine zyne Huysvrouwe, in Wettelyken Huwelyke gelegen is van een zoon die hy my veroond heeft, en aan wien hy den Naam gegeven heeft van Abraham Navolgens deze verklaaring, die de Burgers Henderick van Aannegem de borgevil... Jacoba van makelenberg en Maria Kousemaker gecertificeerd hebben overeenkomstig met de waarheyd, en de benaaming die my is gedaan van het benaamde Kind, hebbe ik opgesteld, uyt kragte der vermogens, die my gegeven zijn, de tegenwoordige Acte, die Henderick van Aannegem Arbeyder Vader van het Kind, en de twee Getuygen De borgevil... Jacoba van makelenberg en Maria Kousemaker benevens my hebben onderteekend.
   Gedaan in het Huys der Commune van
Retrenchement den dag, maand en jaar als hier boven. Den dertigsten Messidor t zesde Jaar der fransche Republyk

Dit is t antmerk van henderijk
van annegem + my present
marya kousemaker
dit is t antmerk Jacoba X van makelenberg
Pieter van der Ginet

Adjoint Municipaal

Overlijdens akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Overleden:Relatie:
22 maart 1970Jannis van Hanegemgrootouder
15 januari 1968Janneke Elizabeth de Gardeijngrootouder
18 april 1959Sara Aalbregtse
25 januari 1959Johanna van Aalst
30 januari 1954Elizabeth Albregts
1 oktober 1952Sara Haartsen
28 september 1949Jan van Haneghem
29 april 1948Jannetje Lauret
1 juni 1946Hendrik van Hanegem
13 januari 1946Izaak Abraham van Hanegem
20 september 1944Henderik van Hanegem
30 september 1941Hendrik Willem van Haneghem
24 augustus 1938Levina Suzanna van Hanegemtante
27 augustus 1936Isaac van Haneghem
5 augustus 1934Suzanna Maria Bogaardovergrootouder
12 januari 1933Jannis van Hanegem
25 april 1931Neeltje Blaakman
4 augustus 1928Sara le Clercq
07 maart 1925Abraham van Haneghem
10 september 1923Cornelia Verduijn
19 juli 1923Jeremias van Hanegemovergrootouder
26 mei 1923Elizabeth Ghijsels
13 april 1923Maria Cornelia de Nijs
13 juli 1922Jakob van Hanegemovergrootouder
20 augustus 1918Jannis van Haneghem
28 juli 1917Klazina van Belois
30 december 1911Magdalena Verburg
31 augustus 1911Jannis van Hanegem
23 februari 1908Izaak Johannes Bodderij
18 maart 1903Johanna Anna de Kramer
3 april 1896Adriana Suzanna Goetgeluk
2 september 1895Janna Eeckhout
15 januari 1887Dina van den Ameele
18 februari 1886Hendrik van Hanegem
12 januari 1884Janna van den Ameelem
30 december 1882Abraham van Hanegem
4 november 1880Pieter van Hanegem
8 november 1872Kathalijntje Elias
3 januari 1871Elizabeth van Hanegem
8 maart 1867Hendrik van Hanegem
1 juni 1861Johanna Pieternella Plattenberg
19 juli 1859Elisabeth le Soen
29 juni 1839Jannis van Haneghem
24 februari 1833Janna Louret
16 oktober 1832Elizabeth de Keuning
15 november 1831Adriana Hoevenaar
13 mei 1830Elisabeth Minéoudouder


  Parenteel Jannis van Hanegem
NGV archief

  Parenteel Janneke Elizabeth de Gardeijn
NGV archief
photo

1968
Nr. 7
   Heden tien juni
negentienhonderd achtenzestig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Sluis:
Datthijn, Jacob
oud zes en zestig jaar, zonder beroep
wonende te Sluis , die verklaarde dat op Zeven juni negentienhonderd achtenzestig, te vijftien uur, dertig minuten in de gemeente Sluis is overleden:
de Gardeijn, Janneke Elizabeth

oud twee en tachtig jaar, zonder beroep
geboren te Cadzand wonende te Sluis, gehuwd met: van Hanegem, Jannis; dochter van: de Gardeijn, Jakobus Jannis en van: Bruijsschaart, Loisa, beiden overleden

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Datthijn...

  Parenteel  Sara Aalbregtse
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1959

Nr 7
   Heden twintig april negentien honderd negenenvijftig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens:
Rietbergen, Abraham Willem Jacobus
oud acht en zeventig jaren, begrafenis - ondernemer , wonende te Vlissingen die verklaarde, dat op achttien april negentien honderd negenenvijftig, te drie en twintig uur, nul minuten, in de gemeente Breskens is overleden:
Aalbregtse, Sara

oud vijf en tachtig jaar, zonder beroep , geboren te Zuidzande wonende te Breskens, weduwe van: van Haneghem, Henderik, dochter van: van Aalbregtse, Abraham en van Versprille, Sara, beiden overleden.

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

AWJ Rietbergen...

  Parenteel  Johanna van Aalst
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

Nr. 2
   Heden zes en twintig Januari negentien honderd negenenvijftig, verschen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede: Leenhouts, Anthonie
oud zes en vijftig jaren, timmerman , wonende te Breskens die verklaarde, dat op vijf en twintig Januari negentienhonderd negenenvijftig, te negen uur nul minuten in de gemeente Groede is overleden: van Aalst, Johanna
oud drie en tachtig jaren, zonder beroep , geboren te Zuidzande en wonende te Groede, gehuwd geweest met: de Meijer, Jacob en van Haneghem, Abraham, dochter van: van Aalst, Izaak en van Ledain, Maatje, beiden overleden

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Anth Leenhouts..omers

  Parenteel  Elizabeth Albregts
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1954

Nr 3.
   Heden één Februari negentien honderd vier en vijftig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede:
van Haneghem, Jannis Pieter,
oud twee en veertig jaren, straatmaker , wonende te Groede die verklaarde, dat op dertig Januari negentien honderd vier en vijftig, te één en twintig uur, vijftien minuten in de gemeente Groede is overleden: Albregts, Elizabeth

oud drie en zeventig jaren, zonder beroep , geboren en wonende te Groede, echtgenoot van: van Haneghem, Willem, dochter van: Albregts, Pieter Bernardus, de Kramer, Catharina, beiden overleden.

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J.P. v Hanegem..ekelberg..

  Parenteel  Sara Haartsen
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

Nr. 24
   Heden twee Oktober negentien honderd twee en vijftig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens: de Kraker, Ferdinandus
oud vier en zeventig jaren, lijkdienaar , wonende te Breskens die verklaarde, dat op één Oktober negentien honderd twee en vijftig, te achttien uur dertig minuten in de gemeente Breskens is overleden:
Haartsen, Sara
oud vijf en tachtig jaren, zonder beroep , geboren te Groede en wonende te Breskens, weduwe van van Haneghem, Hendrik dochter van: Haartsen, Izaak en van Callewaart, Janneke beiden overleden

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

F de Kraker..Wagenaar

  Parenteel  Jan van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

Nr. 26
   Heden acht en twintig September negentien honderd negen en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens: Keijmel, Philippus Abraham
oud twee en vijftig jaren, besteller Provinciale boot , wonende te Breskens die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op acht en twintig September dezes jaars, ten een ure dertig minuten in deze gemeente is overleden van Haneghem, Jan
oud vier en tachtig jaren, zonder beroep , geboren te Biervliet en wonende te Breskens, zoon van: van Hanegem, Jan en van Verburg, Magdalena, beiden overleden, weduwnaar van Verduijn, Cornelia

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

P A Keijmel..Wagenaar

  Parenteel  Jannetje Lauret
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1948
Nr. 3

   Heden dertig April negentien honderd acht en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande: Fenijn, Abraham
oud vijf en zestig jaren, zonder beroep , wonende te Koudekerke die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen en twintig April dezes jaars, te twee en twintig uur    in deze gemeente is overleden Lauret, Jannetje oud zeven en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Zuidzande, weduwe van: van Hanegem, Jannis, dochter van: Lauret, Alexander, en van de Hullu, Elizabeth Esther, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke is voorgelezen.
A Fenijn..Aalbreg

  Parenteel  Hendrik van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1946
Nr. 43
   Heden een Juni negentien honderd zes en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oostburg: van Hanegem, Izaak
oud drie en vijftig jaren, wafelbakker , wonende te Breskens die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een Juni dezes jaars, ten zes ure dertig minuten in deze gemeente is overleden van Hanegem, Hendrik

oud negen en zeventig jaren, zonder beroep , geboren te Biervliet en wonende te Groede, echtgenoot van: Haartsen, Sara, zoon van: van Hanegem, Johannes en van Verburg, Magdalena, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

I. v Hanegem...

  Parenteel  Izaak Abraham van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1946
Nr. 1
   Heden den vijftienden Januari negentien honderd zes en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement:
de Voldere, Jacobus Franciscus
oud een en zestig jaren, herbergier , wonende te Retranchement die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den dertienden Januari dezes jaars, ten acht ure    in deze gemeente is overleden
van Hanegem, Izaak Abraham
oud een en negentig jaren, zonder beroep , geboren     en wonende te Retranchement, weduwnaar van: Ghijsels, Elizabeth, zoon van: van Hanegem, Jannis van Hanegem en van Goetgeluk, Adriana beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J.F de Voldere... Brakman

  Parenteel  Henderik van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1944
Nr. 70
   Heden een en twintig September negentien honderd vier en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oostburg:
van Haneghem, Johannes
oud veertig jaren, garnalenvischer , wonende te Breskens die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twintig September dezes jaars, ten vijftien ure in deze gemeente is overleden
van Hanegem, Henderik
oud vier en zeventig jaren, arbeider vischmijn , geboren      en wonende te Breskens, echtgenoot van Aalbregtse, Sara, zoon van: van Hanegem, Abraham en van Blaakman, Neeltje, beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J. v Haneghem...

  Parenteel  Hendrik Willem van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1941
Nr. 146
   Heden een October negentien honderd zes en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Goes:
van Haneghem, Cornelis
oud zeven en dertig jaren, gemeentebode , wonende te Biervliet die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertig September dezes jaars, des na middags ten kwart over tien ure in deze gemeente is overleden
van Hanegem, Hendrik Willem
oud acht en zeventig jaren, zonder beroep , geboren      en wonende te Biervliet, echtgenoot van de Kramer, Anna Johanna, bevoren weduwnaar van de Kramer, Johanna Anna, zoon van: van Haneghem, Jacobus en van de Nijs, Maria Cornelia, beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
C. v Haneghem...

  Parenteel  Levina Suzanna van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1938
Nr. 54
   Heden vier en twintig Augustus
negentien honderd acht en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oostburg:
van Hanegem, Jannes
oud twee en vijftig jaren, opperwachtmeester der Koninklijke marechaussee , wonende te Breskens die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vier en twintig Augustus dezes jaars, des voormiddags ten half tien ure in deze gemeente is overleden
van Hanegem, Levina Suzanna
oud drie en twintig jaren, zonder beroep geboren te IJzendijke en wonende te Oostburg, echtgenoote van Bruggeman, Petrus Bernardus, dochter van: van Hanegem, Jannes voornoemd, en van de Gardeijn, Janneke Elizabeth, zonder beroep, wonende te Breskens
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J. v Hanegem...

  Parenteel  Isaac van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

Nr. 44
   Heden negen en twintig Augustus negentien honderd zes en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oostburg: van Haneghem, François
oud een en vijftig jaren, ambtenaar bij de belastingen , wonende te Amersfoort die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeven en twintig Augustus dezes jaars, des na middags ten half vier ure in deze gemeente is overleden van Haneghem, Isaac

oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep , geboren te Biervliet en wonende te Breskens, weduwnaar van le Clercq, Sara, eerder van Eeckhout, Janna, zoon van: van Haneghem, Johannes en van Verburg, Magdalena, beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
Haneghem...

  Parenteel  Suzanna Maria Bogaard

No 3
   Heden den zesden Augustus negentien honderd vier en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement
Jeremias van Hanegem
oud zes en veertig jaren, bankwerker wonende te Retranchemment, zoon van de overledene en Jacob de Koene oud zestig jaren, landarbeider wonende te Retranchement die verklaarden dat op den vijfden Augustus dezes jaars, des namiddags ten vijf ure in deze gemeente is overleden Suzanna Maria Bogaard

oud vijf en tachtig jaren zonder beroep en wonende te Retranchement, weduwe van Jeremias van Hanegem, dochter van Sara Baillie beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
J de Koene
... Bra...

  Parenteel  Jannis van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Zuidzande > Overlijden 1913-1940 > image 126 of 164

1938

No 1
   Heden dertien Januari negentien honderd vier en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande: Izaak van Hanegem, zoon van de overledene
oud zeven en twintig jaren, broodbakker , wonende te Zuidzande en Adriaan Snoeren oud zeven en dertig jaren, metselaar wonende te Zuidzande die verklaarden, dat op twaalf Januari dezes jaars , des voormiddags ten negen ure in deze gemeente is overleden Jannis van Hanegem

oud zeven en zeventig jaren zonder beroep , geboren te Retranchement , wonende te Zuidzande echtgenoot van Jannetje Lauret, zoon van Jannis van Hanegem en Adriana Goetgeluk beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Iz van Hanegem
A Snoeren
De Ambtenaar voornoemd,
...

  Parenteel  Neeltje Blaakman
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 11
   In het jaar NEGENTIENHONDERD EEN EN DERTIG,
den
zes en twintigsten der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Breskens, verschenen:
Hendrik van Haneghem
van beroep visscher oud een en zestig jaren wonende alhier, zoon van de na te noemen overledene, en Abraham van Haneghem van beroep schilder oud drie en veertig jaren wonende te Rotterdam, zoon van de overledene , die mij hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten der maand April dezes jaars, des na middags ten een ure, te Breskens is overleden Neeltje Blaakman
in den ouderdom van twee en tachtig jaar , wonende alhier, van beroep zonder geboren te Hoofdplaat, weduwe van Abraham van Haneghem, dochter van Jacob Blaakman en Dina Godlief, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke is voorgelezen.

H van Haneghem
A van Haneghem
...

  Parenteel  Sara le Clercq
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

1928

No 47
   Heden zes Augustus negentien honderd acht en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oostburg: Jannis le Clercq

oud acht en vijftig jaren, zonder beroep , wonende te Oostburg, broeder van de na te noemen overledene en Maarten Abraham Aalbregtse oud zes en dertig jaren, ambtenaar ter secretarie wonende te Oostburg die verklaarden, dat op vier Augustus dezes jaars, des voormiddags ten half zeven ure, in deze gemeente in het huis Langestraat nommer zeven en veertig is overleden:
Sara le Clercq zonder beroep

oud drie en zestig jaren , geboren te Retranchement , wonende te Groede, echtgenoot van Isaac van Haneghem, dochter van Abraham le Clercq en Sara Risseeuw, beiden overleden
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J. le Clercq
M Aalbregtse
deHuel..

  Parenteel  Abraham van Haneghem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 11.
   In het jaar NEGENTIENHONDERD VIJF EN TWINTIG,
den
zevenden der maand Maart zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Breskens, verschenen:
Jacobus van Haneghem
van beroep schilder oud vier en dertig jaren wonende te Breskens, zoon van den na te noemen overledene en Pieter Ocké van beroep veldwachter oud vijf en dertig jaren wonende te Breskens, die mij hebben verklaard dat op den zevenden der maand Maart dezes jaars, des na middags ten half een ure, te Breskens is overleden Abraham van Haneghem
in den ouderdom van zeven en zeventig jaar , wonende alhier, van beroep zonder geboren te Biervliet, echtgenoot van Neeltje Blaakman, zoon van Hendrik van Haneghem en Petronella van Hoeve, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke is voorgelezen.

JvHanegem
P. Ocké
..iermans

  Parenteel  Cornelia Verduijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 16
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DRIE EN TWINTIG,
den
tienden der maand September zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Breskens, verschenen:
Jan van Haneghem
van beroep werkman oud acht en vijftig jaren wonende te Breskens, echtgenoot van de na te noemen overledene en Jacob Marinus Heijl van de Sande van beroep zonder oud zeven en zestig jaren wonende te Breskens , die mij hebben verklaard dat op den tienden der maand September dezes jaars, des voor middags ten half een ure, te Breskens is overleden
Cornelia Verduijn
in den ouderdom van zes en vijftig jaar , wonende alhier, van beroep zonder geboren alhier, echtgenoote van den eersten aangever, dochter van Izaak Verduijn en van Maria Boone, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke is voorgelezen.

J van Haneghem
JM Heijl van de Sande
Niermans

  Parenteel  Jeremias van Hanegem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Retranchement > Overlijden 1913-1940 > image 51 of 129.

No 3
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DRIE EN TWINTIG,
den
twintigsten der maand Juli verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Retranchement: Jannes van Hanegem
oud zes en dertig jaren, van beroep opper wachtmeester marechaussee wonende te Axel, zoon van den overledene en Jeremias van Hanegem oud vijf en dertig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Retranchement, zoon van de overledene, die verklaarden dat op den zeventienden Juli dezes jaars, des namiddags ten een ure, binnen deze gemeente is overleden
Jeremias van Hanegem
oud negen en zeventig jaren, van beroep veldarbeider geboren te Retranchement en wonende te Retranchement, echtgenoot van Suzanna Maria Bogaard, zonder beroep, wonende te Retranchement, eerder weduwe van Janna van den Ameele, zoon van Pieter van Hanegem en van Kathalijntje Elias beiden overleden.

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

Hanegem
J. van. Hanegem
De Ambtenaar voornoemd
W.J. Almekinders

  Parenteel  Elizabeth Ghijsels
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Retranchement > Overlijden 1913-1940 > image 51 of 129.

No 3

Elizabeth
Ghijsels
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DRIE EN TWINTIG,
den
zes en twintigsten der maand Mei verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Retranchement: Jannes van Hanegem
oud vier en veertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement, zoon van de overledene en Levina Basting oud zestig jaren, van beroep zonder wonende te Retranchement , die verklaarden dat op den zes en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, binnen deze gemeente is overleden
Elizabeth Ghijsels
oud zeven en zestig jaren, van beroep veldarbeidster geboren te Zuidzande en wonende te Retranchement, echtgenoot van Izaak Abraham van Hanegem, van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement, dochter van Abraham Ghijsels en van Susanna Baart, beiden overleden.

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

J. vanHanegem
L. Basting
De Ambtenaar voornoemd,
W.J. Almekinders

  Parenteel  Maria Cornelia de Nijs
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 12
   Heden den veertienden April negentien honderd drie en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJZENDIJKE,
Hendrik van Haneghem
oud negen en vijfig jaren, van beroep schilder zoon van den overledenen wonende te Biervliet en Angelus Josephus van Cannayt oud vijf en veertig jaren, van beroep gemeente veldwachter wonende te IJZENDIJKE, die mij verklaarden dat op den dertienden April negentien honderd drie en twintig, des namiddags ten half een ure te IJZENDIJKE is
overleden:
Maria Cornelia de Nijs
oud twee en tachtig jaren, van beroep zonder geboren te IJzendijke, en wonende te IJzendijke dochter van Willem de Nijs en van Maatje Versluijs, en weduwe van Jakob van Haneghem allen overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
H van Haneghem
AJ v Cannayt
De ambtenaar Voornoemd
..evin

  Parenteel  Jakob van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 27
   Heden dertien Juli negentien honderd twee en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJZENDIJKE,
Hendrik Willem van Haneghem
oud negen en vijfig jaren, van beroep schilder zoon van den overledenen wonende te Biervliet en Angelus Josephus van Cannayt oud vijf en veertig jaren, van beroep gemeente veldwachter wonende te IJZENDIJKE, die mij verklaarden dat op den dertienden Juli negentien honderd twee en twintig, des voormiddags ten twee ure te IJZENDIJKE is
overleden:
Jakob van Hanegem
oud zes en tachtig jaren, van beroep zonder geboren te IJzendijke, en wonende te IJzendijke, zoon van Hendrik van Haneghem en van Pieternella van Hoeve beide overleden, en echtgenoot van Maria Cornelia de Nijs, zonder beroep, wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
H.W. van Haneghem
AJ v Cannayt
De ambtenaar Voornoemd
..evin

  Parenteel  Jannis van Haneghem
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Overlijden 1913-1940 > image 76 of 271.

No 24
   Heden een en twintig Augustus negentienhonderd achttien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente G r o e d e:
Hendrik van de Walle
oud zes en veertig jaren, van beroep los werkman wonende te Groede
en Willem van Haneghem oud zeven en dertig jaren, van beroep los werkman wonende te Groede, zoon van den overledene , die verklaarden dat op den twintig augustus dezes jaars, des na ten half drie ure, in deze gemeente is overleden
Jannis van Haneghem
oud zeven en tachtig jaren, zonder beroep geboren te IJzendijke en wonende te Groede, weduwnaar van Magdalena Verburg, zoon van Hendrik van Haneghem en Elizabeth de Koninck, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
H v d Walle
W. v Hanegem
...

  Parenteel  Klazina van Belois
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 29.
   Heden acht en twintig Juli negentien honderd zeventien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente G r o e d e :
Abraham van Haneghem
oud zes en veertig jaren, herbergier wonende te Groede en David van den Berge oud een en vijftig jaren, gemeenteveldwachter wonende te Groede die verklaarden dat op den acht en twintig Juli dezes jaars, des voormiddags ten half een ure in deze gemeente is
overleden:
Klazina van Belois
oud drie en veertig jaren zonder beroep geboren te Biervliet en wonende te Groede, echtgenoote van den eersten aangever, dochter van Izak van Belois, overleden, en van Sara Mertens, zonder beroep, wonende te Groede
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
A van Haneghem
DvandenBerge
...

  Parenteel  Magdalena Verburg
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Overlijden 1883-1912 > image 393 of 407

No 32

Goedgekeurd de doorhaling van twee geschreven woorden

W v Haneghem
...
   Heden negen dertig December negentienhonderd elf, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede:
Jannis van Haneghem
oud tachtig jaren, veldarbeider wonende te Groede en Willem van Haneghem, zoon van de overledene oud dertig een en dertig jaren, veldarbeider wonende te Groede die verklaarden, dat op dertig December dezes jaars, des voormiddags ten half een ure in deze gemeente is
overleden:
Magdalena Verburgh
oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep geboren te Biervliet en wonende te Groede, echtgenoote van Jannis van Haneghem, dochter van Izaak Verburgh en Adriana Savage, beiden overleden
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De eerste aangever verklaarde niet te kunnen naak tekenen als hebbende geen schrijven geleerd
W v Haneghem...

  Parenteel  Jannis van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

 

No 8
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ELF,
den
eersten der maand September verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand de gemeente Retranchement: Francois van Hee
oud twee en veertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement, aanbehuwd zoon van de overledene en Jozias de Graaff oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer wonende te Retranchement , die verklaarden dat op den een en dertigsten der maand Augustus dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze gemeente is overleden
Jannis van Hanegem
oud drie en tachtig jaren, van beroep veldarbeider geboren te Retranchement en wonende te Retranchement, weduwnaar van Adriana Suzanna Goetgeluk, overleden te Retranchement, zoon van Abraham van Hanegem en Janna Catherina Plattenberg, beiden overleden aldaar
   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.
F van Hee
Jz de Graaff
De Ambtenaar voornoemd,
W.J. Almekinders

  Parenteel  Izaak Johannes Bodderij
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 10

24 februari 1908

Bodderij
Izaak
Johannes

   Heden vier en twintig februari negentien honderd acht, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente O O S T B U R G :
Danieël de Hondt
oud veertig jaren, veldarbeider en Willem Verplanke oud negen en veertig jaren, gemeentebode, beiden wonende te Oostburg die mij verklaarden dat op drie en twintig Februari dezes jaars, des voormiddags ten half elf ure te zijnen huize aan den Provincialen weg
alhier is overleden: Izaak Johannes Bodderij, oud twee en zeventig jaren, veldarbeider geboren te Zuidzande en wonende te Oostburg, eerst weduwnaar van Elizabeth van Hanegem, thans man van Janneke de Hondt, zonder beroep, wonende te Oostburg, zoon van Pieter Johannes Bodderij en van Suzanna Tierssen, beiden overleden.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J de Hondt
W Verplanke
deHullu

  Parenteel  Johanna Anna de Kramer
A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

7
Maart

Johanna

Anna

de Kramer
   Heden den achttienden van de maand Maart des jaars negentien honderd drie, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente BIERVLIET, provincie Zeeland,
Hendrik Willem van Haneghem
oud negen en dertig jaren, van beroep schilder wonende te Biervliet , alsmede Pieter Geensen oud drieenvijftig jaren, van beroep Gemeente veldwachter wonende te Biervliet welke mij hebben verklaard dat op den achttienden Maart negentien honderd drie, binnen deze gemeente ten zeven ure des, voormiddags, is overleden Johanna Anna de Kramer oud negen en twintig jaren , geboren te Biervliet, echtgenoote van den eersten aangever dochter van Isaac de Kramer, winkelier en Janna Catharina Orlebeke, zonder beroep, beiden wonende te Biervliet

   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend,

H.W van Haneghem
P Geensen
...

  Parenteel  Adriana Suzanna Goetgeluk
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

N: 3

 

Adriana

Suzanna

Goetgeluk

 


   Heden den vierden April achttien honderd zes en negentig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , provincie Zeeland,
Jannis Lauret
oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Retranchement, aanbehuwd zoon van den overledene , alsmede Jacobus Henderikx oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeenteveldwachter wonende te Retranchement, geen bloedverwant van de overledene
welke mij hebben verklaard dat op den derden April achttien honderd zes en negentig, binnen de gemeente Retranchement ten twaalf ure des, middags , is overleden Adriana Suzanna Goetgeluk
oud vier en zestig jaren , geboren te Retranchement van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, echtgenoote van Jannis van Hanegem van beroep arbeider wonende te Retranchement, dochter van Jacob Goetgeluk overleden te Rotterdam en van Cornelia Porreij overleden te Retranchement
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend.
J Lauret
J. Henderikx

De Ambtenaar voornoemd

..Risseeuw

  Parenteel  Janna Eeckhout

N. 7

 

Janna
Eeckhout
   Heden den derden van de maand September des jaars een duizend acht honderd vijf en negentig, verschenen voor mij wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente waterlandkerkje, provincie Zeeland,
Isaac van Haneghem
oud zeven en dertig jaren, van beroep herbergier wonende te waterlandkerkje, echtgenoot van de overledene
, alsmede Ant.. Abraham de Vey
, oud veertig jaren, van beroep veldwachter mede, wonende te waterlandkerkje
, welke mij hebben verklaard dat op den tweeden September achttien honderd vijf en negentig, binnen deze gemeente ten zeven ure des morgens , is
overleden
Janna Eeckhout
oud negen en dertig jaren, geboren te zuidzande
van beroep zonder, wonende te waterlandkerkje, echtgenoote van Isaac van Haneghem voornoemd, dochter van francois Eeckhout overleden te Schoondijke en van Janneke Verduijn overleden te zuidzande

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

I v Hanegem
A A de Vey
De ambtenaar voornoemd

C Casteleijn

  Parenteel  Dina van den Ameele
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Overlijden 1883-1903 > image 39 of 223.

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

No 4

Januari

Dina van

den Ameele
   Heden den zeventienden van de maand Januari des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Pieter Johannes van Hanegem
oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand, zoon van de overledene , alsmede Johannes Vermeulen oud zes en vijftig jaren, van beroep winkelier wonende te Cadzand,
welke mij hebben verklaard dat op den vijftienden van de maand Januari des jaars een duizend acht honderd zeven en tachtig, binnen deze gemeente ten twaalf ure des, middags, ten drie ure des namiddags , is overleden Dina van den Ameele
oud zestig jaren , geboren te Cadzand van beroep zonder, wonende te Cadzand, weduwe van Hendrik van Hanegem, dochter van Jannis van den Ameele overleden te Retranchement en van Sara le Mahieu overleden te Cadzand

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend,

P J van Hanegem
J Vermeulen
..A. van Doorn

  Parenteel  Hendrik van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Overlijden 1883-1903 > image 30 of 223.

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

No 5

 

Februari

 

Hendrik

van

Hanegem

 


   Heden den negentienden van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Pieter Johannes van Hanegem
oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand zoon van den overledene , alsmede Izaak van Houte oud zestig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Cadzand,
welke mij hebben verklaard dat op den achttienden van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, binnen deze gemeente ten twaalf ure des, middags, is overleden Hendrik van Hanegem
oud drie en zestig jaren , geboren te Retranchement van beroep arbeider, wonende te Cadzand, zoon van Jannis van Hanegem en Adriana Hoevenaar eerstgenoemde overleden te Cadzand laatst genoemde te Retranchement, echtgenoot van Dina van den Ameele zonder beroep wonende te Cadzand

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend,

Pieter Johannes van Hanegem
Iz Van Houte
..A.vanDo..

  Parenteel  Janna van den Ameele

N. 7

Janna
van den Ameele
   Heden den veertienden van de maand Juli des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Jeremias van Hanegem
oud veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Retranchement, echtgenoot van de overledene
, alsmede Abraham Izaak Tellier
,oud vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Retranchement, aanbehuwd broeder van de overlenene
, welke mij hebben verklaard dat op den twaalfden van de maand Juli des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, binnen de gemeente Retranchement ten half twee ure des namiddags , is
overleden
Janna van den Ameele
oud een en dertig jaren, geboren te Cadzand
van beroep werkvrouw, wonende te Retranchement, echtgenoote van Jeremias van Hanegem voornoemd, dochter van Jacob van den Ameele en van Maria van der Geest beide overleden te Cadzand

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

J V Hanegem
A.I.Tellier
De ambtenaar voornoemd

.. Risseeuw

  Parenteel  Abraham van Hanegem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Retranchement > Overlijden 1843-1882 > image 485 of 487.

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

N 29

 

 

Abraham

van

Hanegem

 


   Heden den Een en dertigsten van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en tachtig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Jannis van Hanegem
oud vier en vijftig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Retranchement Zoon van den overledene , alsmede Jacobus Henderikx oud vier en vijftig jaren, van beroep Veldwachter wonende te Retranchement
welke mij hebben verklaard dat op den dertigsten van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en tachtig, binnen de gemeente Retranchement ten elf ure des, namiddags, is overleden Abraham van Hanegem
oud tachtig Jaren , geboren te Retranchement van beroep geen, wonende te Retranchement, weduwnaar van Johanna Pieternella Plattenberg overleden alhier, zoon van Jannis van Hanegem en Elisabeth Mine in leven echtelieden, overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend. de eerste aangever heeft verklaard niet te kunnen teekenen uithoofde van het schrijven niet te hebben geleerd

J Henderikx De Ambtenaar voornoemd

..Risseeuw

  Parenteel  Pieter van Hanegem

No. 19

Pieter
van
Hanegem
   Heden den vijfden van de maand November des jaars een duizend acht honderd tachtig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Abraham Izaak Tellier
oud vijf en veertig jaren, van beroep winkelier wonende te Retranchement
alsmede Martinus Robijn
,oud vier en twintig jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement
welke mij hebben verklaard dat op den vierden van de maand November des jaars een duizend acht honderd en tachtig, binnen de gemeente Retranchement ten twee ure des namiddags, is overleden
Pieter van Hanegem
oud tweeenzeventig jaren, geboren te Retranchement
in het jaar een duizend acht honderd en acht
beroep veldarbeider, wonende te Retranchement, Weduwnaar vroeger van Janna Lauret, laatstelijk van Kathalijntje Elias, beide alhier overleden, zoon van Hendrik van Hanegem overleden te Oostburg en van Elisabeth Bine mede in deze gemeente overleden in leven echtelieden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

A.I.Tellier
M Robijn
De ambtenaar voornoemd

...

  Parenteel  Kathalijntje Elias

No. 13

Kathalijntje
Elias
   Heden den negenden van de maand November des jaars een duizend acht honderd twee en zeventig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Izaak Hendriks,
oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, geen bloedverwand van de overledene,
alsmede
Adriaan Hogerheide, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement, alsmede geen bloedverwand van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den achtsten van de maand November des jaars duizend acht honderd twee en zeventig , binnen de gemeente Retranchement te half vijf ure des namiddags, is overleden
Kathalijntje Elias
oud een en zestig jaren, geboren te Retranchement, van beroep arbeidster wonende te Retranchement echtgenoot van Pieter van Hanegem van beroep arbeider wonende te Retranchement dochter van Jeremias Elias en van Cathalijntje de Dood beide overleden, eerste te Retranchement en de laatste te Kadzand
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

I Hendriks
A Hogerheide
De ambtenaar voornoemd

...

  Parenteel  Elizabeth van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N .

N 2.

3 Januarij 1871

Hanegem
/ van /
Elizabeth

   Heden den derden van de maand Januarij des jaars een duizend acht honderd een en zeventig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oostburg, provincie Zeeland,
Izaak Johannes Bodderij
oud zes en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Oostburg, man , van de overledene, alsmede Izaak Willem Catsman oud vier en vijftig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Oostburg, geen bloedverwand van de overledene,
welke mij hebben verklaard dat op den derden van de maand Januarij des jaars een duizend acht honderd een en zeventig, binnen deze gemeente, te zeven ure des, morgens , is overleden
Elizabeth van Hanegem
oud negen en dertig jaren , geboren te Retranchement, in het jaar een duizend acht honderd een en dertig , van beroep arbeidster, wonende te Oostburg, huisvrouw van Izaak Johannes Bodderij bovengenoemd, dochter van Pieter van Hanegem en van Janna Lauret, overleden te Retranchement, in der tijd echtelieden.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend.
Izaak Johannes Bodderij
IW Catsman
De Ambtenaar voornoemd

..Risseeuw

  Parenteel  Hendrik van Hanegem

14

Maart

Hendrik

van

Haneghem
   Heden den elfden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd zeven en zestig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Jakob van Haneghem,
oud dertig jaren, van beroep schilder, wonende te Biervliet, zoon van de overledene,
alsmede
Isaac Gilles Verschage, oud negen en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Biervliet, bekendevan de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den achtsten van de maand Maart des jaars duizend acht honderd zeven en zestig, binnen de gemeente te twee ure des namiddags, is overleden
Hendrik van Haneghem
oud negen en zestig jaren, geboren te Retranchement, van beroep Schilder wonende te Biervliet man van Pieternella van Hoeve, zonder beroep, wonende te Biervliet zoon van Hendrik van Haneghem en Elisabeth Mijne, beide overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

J van Haneghem
IG Verschage
De ambtenaar voornoemd
JSW van der Linde

  Parenteel  Johanna Pieternella Plattenberg

No. 13

Johanna
Pieternella
Plattenberg
   Heden den tweeden van de maand Juni des jaars duizend acht honderd en zestig , verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , Provincie Zeeland, Abraham van Hanegem,
oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, geen bloedverwand van de overledene,
alsmede
Adriaan Hogerheide, oud zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, echtgenoot van de overledene, alsmede
Adriaan Hogerheide
oud vierenvijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement, geen bloedverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den eersten van de maand Juni des jaars achttien honderd en zestig , binnen de gemeente Retranchement, te drie ure des namiddags, is overleden Johanna Pieternella Plattenberg oud vijf en zestig jaren bijna , geboren te Sluis , van beroep arbeidster wonende te Retranchement; echtgenoot van den eersten aangever; dochter van Jurrien Plattenberg, overleden te Gent en van Henrica Broens, overleden, te Retranchement.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den eersten aangever, die verklaart dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende.

A Hogerheide De ambtenaar voornoemd

H:S: de Smidt.

  Parenteel  Elisabeth Le Soen

No. 22

July

Elisabeth Le Soen
   Heden den twintigsten van de maand Julij des jaars duizend acht honderd negen en vijftig , verscheen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland Albertus de Freijn oud zevenenveertig, van beroep arbeider , wonende te Kadzand, zoon van de overledene, alsmede Izaak van Houte oud drie en dertig jaren, van beroep Schoenmaker wonende te Kadzand, geen bloedverwant welke mij hebben verklaard, dat op den negentienden van de maand Julij des jaars achttien honderd negen envijftig binnen de gemeente Kadzand te vier ure, des namiddags is overleden Elisabeth Le Soen oud drieenzeventig Jaren geboren te Zuidzande , van beroep armlastig wonende te Kadzand: weduwe eerst van Izaak de Freijn en laatst van Jan van Anegem; dochter van Pieter Le Soen en van Anna Riem , beide overleden te Groede.

En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend uitgezonderd door den eerste aangever die verklaard dit niet te kunnen als het schrijven of teekenen niet geleerd hebbende

Iz. van Houte De Ambtenaar voornoemd.
H.S. de Smidt.

  Parenteel  Jannis van Haneghem
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Overlijden 1896-1842 > image 467 of 515

Maand van het
OVERLIJDEN
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.

A K T E N   V A N   O V E R L I J D E N.

Junij
No 30

 

Jannis
van
Haneghem
   Heden den negen en twintigsten van de maand Junij des jaars duizend acht honderd negen en dertig verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Kadzand , Provincie Zeeland, Albertus de Freijn,
oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, behuwd zoon van de overledene, alsmede Izaak Cluquennoi oud zes en vijftig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Kadzand, geen bloedverwant van de overledene, welke hebben verklaard dat op den negen en twintigsten van de maand Junij des jaars achttien honderd negen en dertig , binnen de gemeente Kadzand , te zes ure des morgens , is overleden Jannis van Haneghem, oud drie en veertig , jaren, van beroep arbeider geboren te Retranchement , van beroep arbeider , wonende te Kadzand, zoon van Henderik van Haneghem en Elisabeth Miné beide overleden laatst weduwnaar van Elizabeth le Soen, arbeiderster woonachtig binnen deze gemeente
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing, door hen en mij is geteekend, Uitgezonderd door den eersten, die verklaardt heeft niet te kunnen teekenen, uit hoofde van zulks niet te hebben geleerd

I Cluquennoi J: Erasmus ...

  Parenteel  Janna Louret
Maand
van het
Overlijden
Eigen namen
der
Overledenen.

A K T E N   V A N   O V E R L I J D E N.

Februari
No 8

Janna
Louret
   Heden den vier en twintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd en drie en dertig , des voormiddags te tien uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement , District Sluis , Provincie Zeeland, Pieter van Hanegem,
oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, echtgenoot
en Pieter de Meij, oud een en vijftig , jaren, van beroep Schoolmeester , wonende mede alhier, goede bekende
van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den vier en twintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd drie en dertig , binnen de gemeente Retranchement in het huis wijk zuid , nummer 36 , te vijf ure in den morgen , is overleden Janna Louret oud vijf en twintig jaren , van beroep arbeidster , wonende te Retranchement, geboren te Zuidzande, dochter van Jeremias Louret, overleden, en van Neeltje Kornelis oud drie en vijftig Jaren, arbeidster te Retranchement, echtgonote van Pieter van Hanegem voornoemd.
   En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend, Uitgezonderd den eersten, die verklaarde niet te kunnen schrijven

Pieter van Hanegem
P: de Meij
De Burgemeester
JoZo Basting

  Parenteel  Elizabeth de koninck
Maand
van het
Overlijden
Eigen naam
der
Overledene.

AKTEN VAN OVERLIJDEN.

October
No 74

Elizabeth
de
koninck
   Heden den zestienden van de maand October des jaars achttien honderd twee en dertig , des namiddags te drie uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand van de stad IJzendijke , District van Sluis , Provincie Zeeland, Hendrik van Haneghem,
oud vijf en dertig jaren, van beroep werkman, wonende binnen deze gemeente, echtgenoot
en Angelus Bonte, oud vier en dertig , jaren, van beroep slager , wonende binnen deze gemeente, bekende
van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den zestienden van de maand October des jaars achttien honderd twee en dertig , binnen deze gemeente in het huis wijk buiten , nummer 286 , te elf ure in den voormiddag , is overleden Elizabeth de koninck oud negen en twintig jaren , van beroep arbeidster, geboren en wonende binnen deze gemeente dochter van Jan de koninck, werkman, wonende te Watervliet, en van Jacoba de Wattee, overleden en echtgenote van opgenoemden Hendrik van Haneghem en van Henrica Broens, overleden, te Retranchement.
   En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend, Uitgezonderd den eersten, die verklaarde niet te kunnen schrijven

A Bonte Buvet

  Parenteel  Adriana Hoevenaar

N 16

November

Adriana

Hoevenaar
   Heden den vijftienden van de maand November des jaars achttiend honderd een en dertig , des na middags te drie compareerden voor mij Burgemeester , Beambte tot de zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement , District Sluis Provincie Zeeland Jannis van Hanegem oud zes en dertig jaren van beroep arbeider , wonende te Retranchement, echtgenoot, en Pieter de Meij , oud vijftig jaren van beroep schoolmeester , wonende mede alhier, goede bekende , van de overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den vijftienden van de maand November des jaars achttien honderd een en dertig , binnen de gemeente Retranchement , in het huis wijk noord nummer 61 , te twaalf in den middag is overleden Adriana Hoevenaar oud vijf en veertig jaren van beroep arbeidster , wonende te Retranchement, geboren te Utrecht, dochter van Geert Groedes Hoevenaar en van Magerita Winne, beide overleden, echtgenote van Jannes van Hanegem voornoemd.
   en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend, uitgezonderd den eersten die verklaard heeft niet te kunnen schrijven uit hoofde van zulks niet geleerd te hebben.
P de Meij De Burgemeester
Jozias Basting

  Parenteel  Elisabeth Miné

No. 11
   Heden den dertienden van de maand Mei des jaars achttien honderd en dertig, des voormiddags te tien uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, District Sluis Provincie Zeeland, Pieter de Meij
oud negen en veertig jaren, van beroep Schoolhouder wonende te Retranchement,
en Jacob de Lijser oud negen en veertig jaren, van beroep Landman, wonende mede alhier geburen, van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den dertienden van de maand Januari des jaars achttien honderd een en dertig, binnen de gemeente Retranchement in het huis wijk noord , nummer 25, te twee uren in den nacht, is overleden Elisabeth Miné , oud zeven en vijftig jaren, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, geboren te Breskens, dochter van Jannis Miné en van Dina Lijbaart, beide overleden, weduwe van Hendrik van Hanegem
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze Akte van overlijden geteekend.

P. de Meij
J: de Lijser
de Burgemeester
Jo.. Basting