creativecommons

   home-link   'van Leeuwen': huwelijk, geboorte (doop), overlijden

Huwelijks akten

  Huwelijk  Geboorte  Overlijden
Datum:Partners:Relatie:
27 augustus 1939Machiel Jan Kooman en Sophia Cornelia van Leeuwen
18 september 1939Jewssey Wulff en Sophia Margaretha (Fiet) van Leeuwenoom - tante
26 februari 1936Piet van Leeuwen en Christina Jongejan
20 maart 1935Johannes van Leeuwen en Julia Lotte
16 januari 1935Dirk Cornelis van Leeuwen en Gertrud Franziska Behrend
21 juni 1933Jacobus van Leeuwen en Maria Adriana van Hoof
5 november 1931Gijsbert van Leeuwen en Johanna Catharina Hartman
21 november 1929Johannes van Leeuwen en Johanna Bleijenberg
9 januari 1929Gerardus van Leeuwen en Grietje Jonkman
10 februari 1926Dirk Willem van Leeuwen en Wilhelmina Cebol
16 november 1925Jacobus van Leeuwen en Wilhelmina van der Linden
27 februari 1924Frans van Leeuwen en Adriana Hagoort
16 augustus 1923Job Eijgendaal en Sophia Anna Brigietha van Leeuwen
29 november 1922Gerardus Johannes Leendert Pijpers en Anna Jacoba van Leeuwen
27 september 1922Cors van Leeuwen en Hendrika Lacourt
27 november 1920Johannes van Leeuwen en Johanna Wilhelmina van Leeuwen
18 juni 1919Gijsbert van Leeuwen en Willemina Vogelaar
18 december 1918Simon Nicolaas van Leeuwen en Jannetje Lacourt
31 oktober 1918Dirk van Leeuwen en Wilhelmina Boekee
20 januari 1915Johannes Pieter Koevoet en Anna van Leeuwen
11 februari 1911Dirk van Leeuwen en Maria van der Horstgrootouders
15 december 1910Simon van Leeuwen en Lidia Sirag
17 augustus 1910Jorrit Hellingwerf en Helena van Leeuwen
25 mei 1910Cornelis Mattheus Hessing en Jannigje van Leeuwen
18 mei 1910Leendert van Leeuwen en Maria van Slingerland
21 april 1910Nicolaas van Leeuwen en Aaltje Stolk
9 januari 1907Stijntje van Leeuwen en Jeroen Hugo Zandbergen
4 oktober 1905Dirk van Leeuwen en Johanna Christina van Dorstenovergrootvader: 3-de huwelijk
01 maart 1905Jacobus Leendert van Leeuwen en Jenneke van Aggelen
24 maart 1904Dirk van Leeuwen en Marigje van Eijk
8 januari 1904Frans van Leeuwen en Aagje Jacomeintje Groenewoud
21 mei 1903Menno Nikolaas Anne Swets en Klazina Katharina van Leeuwen
10 december 1902Johannes Paulus van Leeuwen en Catharina Wilhelmina van Tol
30 april 1902Jan van Leeuwen en Lena Catharina Elizabeth Duk
24 april 1901Simon van Leeuwen en Adriana Pieternella van Middeldijk
28 februari 1901Cornelis van Leeuwen en Dirkje Vonk
20 october 1899Jan Pijnacker en Sara van Leeuwen
31 mei 1899Dirk van Leeuwen en Maria Catharina Otgerovergrootvader: 2-de huwelijk
21 april 1897Hermanus van Leeuwen en Hendrica Gisberta van Iterson
17 februari 1897Paulus Fontein en Jansje van Leeuwen
20 februari 1895Simon Johannes Lolkes de Beer en Apolonia van Leeuwen
4 juli 1883Jacobus van Leeuwen en Anna Jacoba Schakel
27 september 1878Cornelis van Leeuwen en Koosje de Jeu
10 mei 1877Jacob Groen en Klasina Katharina van Leeuwen
24 april 1873Arie Nieuwerf en Trijntje van Leeuwen
28 augustus 1872Frans van Leeuwen en Neeltje van den Berg
18 mei 1870Gijsbert van Leeuwen en Adriana den Arendt
26 februari 1868Simon van Leeuwen en Elisabeth Kriek
6 juli 1865Dirk van Leeuwen en Sophia van Groeningenovergrootouders
4 november 1857Arie van der Linden en Aafje van Leeuwen
3 juni 1855Albert de Groot en Sara van Leeuwen
16 december 1853Jacob Rietveld en Wilhelmina van Leeuwen
5 juni 1852Arie Jongeneel en Pleuntje van Leeuwen
18 september 1850Cornelis van Leeuwen en Anna van 't Hoenderdaal
11 oktober 1843Frans van Leeuwen en Willemina Rom
6 mei 1841Jan van Muiden en Feijtje van Leeuwen
4 januari 1838Hermanus van Leeuwen en Leuntje van Wieringenbetovergrootouders
27 april 1837Jan van Leeuwen en Maartje Matze
22 december 1832Dirk van Leeuwen en Geertje Teijsterman
4 mei 1828Simon van Leeuwen en Ariaantje van Poelgeest2-de huwelijk Simon
30 april 1828Pietertje van Leeuwen en Gerrit Hofman
13 april 1828Karel Boon en Aagje van Leeuwen
20 april 1825Jacob Verdoes en Plonia van Leeuwen
22 maart 1816Matthijs van Leeuwen en Gerdiena Vermeulen
20 november 1806Gijsbert van Leeuwen en Jannigje Berkelaar
25 maart 1802Leendert Ouweneel en Sara van Leeuwen
31 mei 1789Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij2-de huwelijk Hermanus
30 oktober 1774Hermanus van Leeuwen en Aagje van Damoudgrootouders
1 november 1773Dirk van Leeuwen en Aafje Leenderts Mul
22 juni 1760Klaas van Leeuwen en Trijntje Pouwe Noorlander
2 september 1741Jacobus van Leeuwen en Geertje Maartense Boshof
29 november 1739Arij van Leeuwen en Aagje van der Veen
14 december 1738Leendert van Leeuwen en Engelina Boon
13 april 1738Cent Vermeer en Lena van Leeuwen
22 januari 1736Gijsbert Claas van Leeuwen en Maria Harmens Vastenhououdovergrootouders
13 februari 1735Jan Claasz van Leeuwen en Jannetje Jansz Blijgeest
3 februari 1732Aris Claasz van Leeuwen en Trijntje Willemsz de Bruijnoudovergrootouders
10 januari 1700Claes Jacobsz van Leeuwen en Neeltje Aris Kraanoudbetovergrootouders

genealogie  Jewssey Wulff en Sophia Margaretha (Fiet) van Leeuwen
Het vaderland: 18 januari 1939

No 49

Heden den achttienden Januari negentienhonderd negen en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Wulf, Jewssey, oud vijftig jaren, viool leeraar, geboren te Jekaterinoslaw in Rusland, wonende alhier, gescheiden echtgenoot van Hoffman, Emma, meenderjarige zoon van Wulf, Israel en van Kogan, Vera, beiden overleden;
En van Leeuwen, Sophia Margaretha, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Meester Cornelis op Java, wonende alhier, meenderjarige dochter van van Leeuwen, Dirk, teekenleeraar en van der Horst, Maria, zonder beroep, beiden wonende te Oostburg, toestemmende bij authentieke akte.

De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den zevenden dezer, De bruidegom heeft mij onder ede verklaard niet in staat te zijn te dezer over te leggen zijne geboorte akte, noch eene akte van bekendheid.
Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk te zullen vervullen, alle de plichten welke de Wet aan den huwelijkse staat verbindt: waarop ik in naam der Wet, heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Klompers, Franciscus, oud acht en veertig jaren, architect, wonende te Amsterdam en van Leeuwen, Paul Dirk, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, wonende alhier broeder der de bruid.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
J Wulff
SMvLeeuwen
F Klompers
vander...

  genealogie  Machiel Jan Kooman en Sophia Cornelia van Leeuwen

No. 4845.
Heden zeven en twintig September negentien honderd negen en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Kooman, Machiel Jan, oud zeven en twintig jaren, agent van politie, geboren te Benthuizen, wonende te Delft, meerderjarige Zoon van Kooman, Willem Pieter, oud acht en vijftig jaren en Stols, Pieternella Jacoba Catharina, oud zes en vijftig jaren, beiden zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage en van Leeuwen, Sophia Cornelia, oud acht en twintig jaren zonder beroep, geboren te Gouda, wonende alhier, laatst te Utrecht, meerderjarige dochter van Leeuwen, Nicolaas, oud vijf en vijftig jaren, chauffeur en Stolk, Aaltje, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier. De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen. De afkondiging van dit huwelijk is alhier, te Delft en te Utrecht onverhinderd geschied op zestien September dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
van Leeuwen, Johanna Christiana, oud drie en twintig jaren, dienstbode wonende te Amsterdam, zuster van de bruid en van Leeuwen, Pieter, oud vijf en vijftig jaren, wagenmaker wonende alhier neef van de bruid

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

M. Kooman
WP Kooman
P. Stols
JC van Leeuwen
P v Leeuwen
S.B. v Leeuwen
N v Leeuwen
E Fortuin
A Stolk

genealogie  geschiedenis Piet van Leeuwen en Christina Jongejan
OpenArch : Erfgoed Leiden te Leiden, BS Huwelijk.
inventarisnummer 66, 26 februari 1936, Huwelijksakten 1936, aktenummer 85

18.3.10
11.9.16

No. 85
Heden Zesentwintig Februari negentienhonderd zes en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan:

van Leeuwen, Piet, oud vijfentwintig jaren, metselaar, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van van Leeuwen, Jan, oud en vijftig jaren, metselaar, en van Duk, Lena Catharina Elizabeth, oud achtenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende;                        en:
Jongejan, Christina, oud negentien jaren zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jongejan, Willem Frederik, rijwielhersteller, en van Rijsbergen, Johanna, zonder beroep, beiden oud drieenveertig jaren, wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende;

De afkondigingen van dit huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad.

Bruidegom en Bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn.
Daarop heb ik in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

  Als getuigen waren tegenwoordig
Passier, Edmond Henri François, oud zevenenveertig jaren, automobiel handelaar, en van Leeuwen, Dirk Willem, oud tweeendertig jaren, metselaar, broeder van den bruidegom beiden wonende te Leiden;

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

P van Leeuwen
C Jongejan
J van Leeuwen
LCE Duk
WF Jongejan
J Rijsbergen
EHF Passchier     DW van Leeuwen
...

genealogie  Johannes van Leeuwen en Julia Lotte

Door het vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier van den elfden Februari negentien honderd zeven en veertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente op heden, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden. Vijfentwintig Maart negentien honderd zevenenveertig

No 288

Heden den twintigsten Maart negentienhonderd vijf en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
van Leeuwen, Johannes, oud drie en dertig jaren, metselaar, geboren te Koudekerk, wonende alhier, meenderjarige zoon van van Leeuwen, Cornelis en van Vonk, Dirkje, beiden overleden.
En Lotte, Julia, oud drie en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, laatst gescheiden echtgenoote van de Winde, Daniel, meenderjarige dochter van Lotte, Isaac, overleden en van Kramer, Jannetje, zonder beroep, wonende te Leiden.

De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den negenden dezer.

Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk te zullen vervullen, alle de plichten die de Wet aan den huwelijkse staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Vonk, Cornelia Barbara, oud een en veertig jaren, wonende te Alphen aan den Rijn, tante van den bruidegom en van Leeuwen, Dirk, oud een en dertig jaren, metselaar, wonende te Leiden, broeder van den bruidegom.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
JvLeeuwen
J Lotte
C.B. Vonk
DvLeeuwen
vande eu...

genealogie  Dirk Cornelis van Leeuwen en Gertrud Franziska Behrend
OpenArch : Erfgoed Leiden te Leiden, BS Huwelijk.
inventaris­num­mer 65, 16 januari 1935, Huwelijksakten 1935, aktenummer 18

23.6.03
20.12.15

No. 18

Door het vonnis der Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage van 2 augustus 1946 en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente op 4 September 1946 is het in nevenstaande acte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Aangetekend,
4 september 1946 ...
Heden Zestien Januari negentienhonderd vijf en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan:
van Leeuwen, Dirk Cornelis, oud eenendertig jaren, metselaar, geboren te Sassenheim, en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van: van Leeuwen, Cornelis, en van: Vonk, Dirkje, beiden overleden;                         en:
Behrend, Gertrud Franziska, oud negentien jaren zonder beroep, geboren te Stoppenberg in Duitsland, wonende te Essen, Duitsche, minderjarige dochter van Behrend, Johann, oud vijfenveertig jaren, machinist, alhier tegenwoordig toestemmende en van Mollhauer, Johanna Gertrud, zonder beroep, beiden wonende te Essen

De afkondigingen van dit huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad.
Bruidegom en Bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Daarop heb ik in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

  Als getuigen waren tegenwoordig: van Leeuwen, Johannes, oud drieendertig jaren, metselaar wonende te 's-Gravenhage, broeder van den bruidegom, en Vonk, Barbara, oud veertig jaren, zonder beroep, wonende te Alphen aan den Rijn, tante van den bruidegoms;

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

D van Leeuwen
GF Behrend
Johann Behrend
J.v Leeuwen
B Vonk
...

  genealogie  Jacobus van Leeuwen en Maria Adriana van Hoof

No. 2277

Heden zeven en twintig Juni negentienhonderd drie en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus van Leeuwen, oud vier en twintig jaren, loswerkman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Jacobus Leendert van Leeuwen, oud zeven en veertig jaren, gemeente werkman en Jenneke van Aggelen, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende alhier
----- en -----
Maria Adriana van Hoof, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier meerderjarige dochter van Adrianus Johannes van Hoof, oud drie en zestig jaren en Hendrika Verduijn, beide zonder beroep, wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de vader van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen, terwijl die toestemming door de moeder van de bruid werd verleend bij authentieke akte.
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op tien Juni dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Martinus Ivo, oud drie en vijftig jaren en Johannes Antonius Frankhuizen, oud acht en veertig jaren, beiden bediende en wonende alhier.
Voorts verklaarde de bruidegom, met toestemming van de bruid, te erkennen een kind van het mannelijk geslacht - op acht en twintig Februari dezes jaars alhier geboren en ingeschreven in de geboorteregisters dezer gemeente onder de voornamen: "Adrianus Johannes" als kind van Maria Adriana van Hoof, welk kind door de bruid reeds is erkend.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

J v Leeuwen
JL v Leeuwen
J van Aggelen
JA Frankhuizen
...
M v Hoof
A J v Hoof

genealogie  Gijsbert van Leeuwen en Johanna Catharina Hartman

No. 16.

Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage van 19 october 1954 is ter zake van het in nevenstaande akte vermelde huwelijk, echtscheiding uitgesproken. Ingeschreven te Hellevoetsluis 18 November 1954. ...
1931
   Heden vijf November negentienhonderd een en dertig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente HELLEVOETSLUIS, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Gijsbert van Leeuwen, oud vier en twintig jaren, matroos eerste klasse der Koninklijke Marine geboren te Rotterdam, wonende te Den Helder, meerderjarige zoon van Frans van Leeuwen, oud drie en vijftig jaren, scheepstuiger Rijkswerf en van Aagje Jacomeintje Groenewoud, oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende te Hellevoetsluis.
en
Johanna Catharina Hartman, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Hellevoetsluis meerderjarige dochter van Bastiaan Hartman, oud vier en zestig jaren en Rijna Groeneveld oud drie en vijftig jaren, beiden zonder beroep en wonende te Hellevoetsluis.
   De ouders van den bruidegom en de ouders der bruid, voor mij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dezer echt.

   De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier en te Den Helder op vier en twintig October laatstleden.
    Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig:
Lourens Philip Jacob Christiaan Pfister, oud een en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Hellevoetsluis, oom van den bruidegom en Johannes Hartman oud zes en twintig jaren, kanotoorbediende, wonende te Maassluis, broeder van de bruid

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

G v. Leeuwen
J.C. Hartman
F v.Leeuwen
AJ Groenewoud
J Hartman
R Groeneveld
LPJC Pfister

...

genealogie  Johannes van Leeuwen en Johanna Bleijenberg

No. 134
1929
   Heden een en twintig November negentienhonderd negen en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente ALPHEN AAN DEN RIJN, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes van Leeuwen, oud vijf en twintig jaren, chauffeur geboren te Aarlanderveen en wonende te Alphen aan den Rijn, meerderjarige zoon van de gescheiden echtelieden Dirk van Leeuwen, metselaar, wonende te Leiden en van Marigje van Eijk, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage
en
Johanna Bleijenberg, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Oudshoorn en wonende te Alphen aan den Rijn, meerderjarige dochter van Jurrie Bleijenberg, overleden en van Cornelia Doornheim oud drie en vijftig jaren, zonder beroep wonende te Alphen aan den Rijn, De moeder van comparante, alhier tegenwoordig, verklaart mij hare toestemming tot dit huwelijk te geven. Bij deze akte is overgelegd een afschrift van een proces verbaal van tusschenkomst van den kantonrechter alhier, waaruit blijkt, dat de ouders der bruidegom niet voor dien Kantonrechter zijn verschenen.

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te 's-Gravenhage op twee November laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
  Als getuigen waren tegenwoordig
Jannetje van Leeuwen, oud twee en dertig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, tante van den echtgenoot en Klazina van Leeuwen oud negen en veertig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, tante van den echtgenoot

Waarvan akte, welke akte, na voorgelezing aan comparanten, door deze met mij is onderteekend.

Joh van Leeuwen
J Bleijenberg
C Doornheim
J. v Leeuwen
K van Leeuwen
...

  genealogie  Gerardus van Leeuwen en Grietje Jonkman

No. 83

Het in nevenstaande akte vermelde huwelijk is door vonnis van de Arrondissementsrechbank alhier

gewezen op drie en twintig December

negentienhonderd zes en veertig

op heden ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand dezer gemeente door echtscheiding ontbonden Rotterdam, vijftien maart

negentienhonderd zeven en veertig
...
Heden zeven en twintig Januari negentienhonderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Gerardus van Leeuwen, oud een en twintig jaren, loswerkman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Jacobus Leendert van Leeuwen, oud drie en veertig jaren, gemeentewerkman en Jenneke van Aggelen, oud vier en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende alhier
----- en -----
Grietje Jonkman, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier meerderjarige dochter van Gerrit Jonkman, oud acht en veertig jaren en Gerritje Wittenberg, oud vier en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen. De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op negen en twintig December vorig jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Martinus Ivo, oud acht en veertig jaren en Dirk Teunis Boef, oud een en vijftig jaren, beiden bediende en wonende alhier.

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

G v Leeuwen
JL v Leeuwen
J van Aggelen
M Ivo
G Jonkman
G Jonkman
G Wittenberg
DT Boef

genealogie  geschiedenis  Dirk Willem van Leeuwen en Wilhelmina Cebol

No. 40
Heden tien Februari negentienhonderd zes en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Dirk Willem van Leeuwen, oud twee en twintig jaren, metselaar geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Jan van Leeuwen, oud zes en veertig jaren, metselaar, en van Lena Catharina Elizabeth Duk, beiden wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende
en
Wilhelmina Cebol, oud vijf en twintig jaren zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Abram Cebol, oud vijf en vijftig jaren, concierge wonende alhier, en van Johanna Elisabeth Wassenaar oud zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende

De afkondigingen tot dit huwelijk is zonder stuiting alhier geschied

   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
  Als getuigen waren tegenwoordig
Daniel Wassenaar, oud drie en vijftig jaren, beambte der Nederlandse Spoorwegen, wonende te Amsterdam, oom des bruid en Karel Cebol oud zes en twintig jaren, veilingmeester wonende te Leiden broeder des bruid

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

DW van Leeuwen
A Cebol
J van Leeuwen
LCE Duk
JE Wassenaar
J.A. Trots
D Wassenaar
K Cebol

genealogie  Jacobus van Leeuwen en Wilhelmina van der Linden

No. 530
Heden Zestien November negentienhonderd vijf en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Jacobus van Leeuwen, oud vijf en twintig jaren, metselaar, geboren te Koudekerk en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes van Leeuwen overleden en van Koosje de Jeu, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende
en
Wilhelmina van der Linden oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Willem van der Linden oud negen en vijftig jaren, sigarenmaker en van Johanna Kanbier oud vier en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende

  De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting alhier geschied.

   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter mijner kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
  Als getuigen waren tegenwoordig Dirk van Leeuwen, oud een en veertig jaren en Simon Nicolaas van Leeuwen, oud zevem em twintig jaren, beiden metselaar, wonende te Leiden, en broeders van den bruidegom.

  Waarvan acte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Leeuwen
W v d Linden
W v d Linden
J Kanbier
...


D van Leeuwen
SN v Leeuwen

  genealogie  Frans van Leeuwen en Adriana Hagoort

No. 622

Goedgekeurd de doorhaling van zestien woorden
L Tas
A Hagoort
Th Kaloeg
A v Pernis
CarKuijk
Heden zeven en twintig Februari negentienhonderd vier en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Leendert Tas, oud acht en veertig jaren, smid, wonende alhier, ingevolge overgelegd authentieke akte optredende als bijzonder gevolmachtigde van:
Frans van Leeuwen, oud een en dertig jaren, bankwerker, geboren alhier wonende te Branford, Connecticut (Vereenigde Staten van Amerika), meerderjarige zoon van Jacobus van Leeuwen, overleden en Anna Jacoba Schakel, zonder beroep, wonende alhier
----- en -----
Adriana Hagoort, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Waddinxveen, wonende alhier, meerderjarige dochter van Arie Cornelis Hagoort, overleden en Trijntje van Delft, zonder beroep, wonende alhier.
Ten opzichte van de moeder van de bruid heeft de tusschenkomst van den Kantonrechter te Rotterdam plaats gehad
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op den zestien Februari dezes jaars. Na overlegging van een afschrift van een Koninklijk besluit van zeven Februari negentien honderd vier en twintig, nummer vijf en vijftig, waarbij wordt vergund dit huwelijk bij gevolgmachtigde te voltrekken, heb ik den gevolmachtigde in zijne voormelde hoedanigheid en de comparant.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Frans van Leeuwen en Adriana Hagoort, beiden voornoemd, door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Theodorus Kaloeg, oud negen en veertig jaren en Adrianus van Pernis, oud vijf en vijftig jaren, beiden bediende en wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

L Tas
A v Pernis
A Hagoort
Th Kaloeg
CarKuijk

genealogie  geschiedenis  kranten  Job Eijgendaal en Sophia Anna Brigietha van Leeuwen
OpenArch : Leiden, BS Huwelijk, Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928
inventaris­num­mer 4919, 16 augustus 1923, Huwelijksakten 1923, aktenummer 384

No. 384
In het jaar negentienhonderd drie en twintig den Zestien Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Job Eijgendaal, oud vijf en twintig jaren, zendeling leeraar, geboren te Schiedam en wonende te Oegstgeest, meerderjarige zoon van Gerrit Eijgendaal oud een en vijftig jaren distellateursknecht en van Gerrritje Schellevis oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beide wonende te Schiedam, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.
en

Sophia Anna Brigietha van Leeuwen oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Hermanus van Leeuwen oud vijftig jaren, metselaar en van Hendrica Gisberta van Iterson oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.
welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Oegstgeest
   Geen verklaringen tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Job Eijgendaal en Sophia Anna Brigietha van Leeuwen door het huwelijk verenigd zijn. Als getuigen waren tegenwoordig Maarten de Bruin oud zeven en twintig jaren, metaaldraaier en Marinus Brouwer, oud twee en twintig jaren, timmerman beiden wonende te Schiedam, en zwager van den bruidegom.
Waarvan acte welke insgevolge de wet is voorgelezen,
J Eijgendaal
SAB van Leeuwen
G Eijgendaal
G Schellevis
H van Leeuwen
HG van Iterson
M de Bruin
[ambtenaar]

 

M Brouwer

  genealogie  Gerardus Johannes Leendert Pijpers en Anna Jacoba van Leeuwen

No. 4948
Heden negenentwintig November negentienhonderd twee en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Gerardus Johannes Leendert Pijpers oud een en twintig jaren, slachter, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Casper Gerardus Pijpers, oud veertig jaren, koopman in vetwaren en Jannigje Jaantje de Neef, oud negen en dertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier -- en --
Anna Jacoba van Leeuwen oud zeventien jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Jacobus Leendert van Leeuwen, oud zevenendertig jaren, gemeentewerkman en Jenneke van Aggelen, oud acht en dertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, alhier tegenwoordig verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op achttien November dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Martinus Ioo, oud twee en veertig jaren, en Dirk Teunis Boef, oud vijf en veertig jaren, beiden bediende en wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

GJL Pijpers
CG Pijpers
JJ de Neef
M Ioo
AJ v Leeuwen
JL v Leeuwen
J van Aggelen
DT Boef
...Kuijz

genealogie  Cors van Leeuwen en Hendrika Lacourt

No. 518

[wonende te Leiden
goedgekeurd

C v Leeuwen
H Lacourt
Koos de Jeu
P Lacourt
J van Leeuwen
L Lacourt
In het jaar negentienhonderd tweeentwintig den zevenentwintigsten September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden op het Raadhuis verschenen:
Cors van Leeuwen, oud achttien jaren, metselaar, geboren te Voorhout, wonende te Leiden, minderjarige zoon van Johannes van Leeuwen, overleden en van Koosje de Jeu, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig, en toestemmende; Overleggende zijne geboorte acte, en de dood acte van zijnen vader; --- en ---
Hendrika Lacourt, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Pieter Lacourt, oud drieenvijftig jaren, timmerman, alhier tegenwoordig, en toestemmende en van Catharina Johanna den Holder, overleden; Overleggende hare geboorte acte en de dood acte van hare moeder;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat

Cors van Leeuwen en Hendrika Lacourt, door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Johannes van Leeuwen, oud vijfentwintig jaren, boekhouder, broeder van den bruidegom en Lodewijk Lacourt, oud eenenvijftig jaren, kleedermaker, broeder van de bruid, beide wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom, den vader van de bruid en de getuigen getekend

C v Leeuwen
H Lacourt
Koos de Jeu
P Lacourt
J van Leeuwen
L Lacourt
...

genealogie  Johannes van Leeuwen en Johanna Wilhelmina van Leeuwen

No. 596
In het jaar negentienhonderd twintig den negenentwintigsten November zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden op het Raadhuis verschenen: Johannes van Leeuwen, oud vijfentwintig jaren, boekhouder, geboren te Koudekerk, wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes van Leeuwen, overleden en van Koosje de Jeu, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig, en toestemmende; Overleggende zijne geboorte acte, en de dood acte van zijnen vader; --- en ---
Johanna Wilhelmina van Leeuwen, oud tweeentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Cornelis van Leeuwen, sigarenmaker en van Johanna Wilhelmina Kok, zonder beroep, beiden oud achtenvijftig jaren, wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig, en toestemmende; Overleggende hare geboorte acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat Johannes van Leeuwen en Johanna Wilhelmina van Leeuwen, door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Cornelis van Leeuwen, oud acht en twintig jaren, magazijnknecht, broeder van de bruid en Simon Nicolaas van Leeuwen, oud twee en twintig jaren, metselaar, broeder van de bruidegom, beide wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom, den ouders van de bruid en de getuigen getekend

J v Leeuwen
JW v Leeuwen
C v Leeuwen
JW Kok
...
C van Leeuwen
SN v Leeuwen

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen en Willemina Vogelaar

No. 640
Heden achttien Juni negentienhonderd negentien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Gemeente Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Gijsbert van leeuwen oud een en dertig jaren, goudsmid, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Gijsbert van Leeuwen en Adriana den Arendt beiden overleden -- en --
Willemina Vogelaar oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Middelharnis, wonende alhier, meerderjarige dochter van Herman Vogelaar, overleden en Lena Tijl, zonder beroep, wonende alhier.
De moeder van de bruid verklaarde bij eene authentieke akte hare toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op zeven Juni dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Adrianus van Pernis, oud veertig jaren, en Willem Velthuijzen, oud vier en vijftig jaren, beiden bediende en wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. de Bruidegom en de getuigen hebbende de Bruid verklaard zulks niet te hebben geleerd.

G van Leeuwen
A v Pernis
W Vogelaar
W Velthuijzen
...

Simon Nicolaas van Leeuwen en Jannetje Lacourt
OpenArch : Leiden, BS Huwelijk, Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928
inventaris­num­mer 4914, 18 december 1918, Huwelijksakten 1918, aktenummer 481

No. 481
In het jaar negentienhonderd achttien den achttienden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Simon Nicolaas van Leeuwen, oud twintig jaren, metselaar, geboren te Koudekerk, wonende te Leiden, minderjarige zoon van Johannes van leeuwen overleden en van Koosje de Jeu, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende zijne geboorte-acte en de dood-acte van zijnen vader; --- en -
Jannetje Lacourt oud éénentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Pieter Lacourt, oud tweeenvijftig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig, en toestemmende en van Catharina Johanna den Holder, overleden; Overleggende hare geboorte-acte en de dood-acte van hare moeder;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat
Simon Nicolaas van Leeuwen en Jannetje Lacourt door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordig van: Johannes van Leeuwen, oud drieentwintig jaren, boekhouder, broeder van den bruidegom en Adriaan Lacourt, oud veertig jaren, slager oom van den bruid, beiden wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, den vader van de bruid en de getuigen getekend - verklarende de moeder van de bruidegom niet te kunnen schrijven, hebbende zij het niet geleerd

SN v Leeuwen
J. Lacourt
P. Lacourt
J. v. Leeuwen
A. Lacourt
J.A. ..ots

  genealogie  Dirk van Leeuwen en Wilhelmina Boekee
OpenArch : Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland te Den Haag, BS Huwelijk
Rijnsburg, 31-10-1918, aktenummer 32

No. 32.
Heden een en dertig October negentien honderd achttien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente R I J N S B U R G, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Dirk van Leeuwen oud vier en dertig jaren, metselaar, geboren te Koudekerk wonende te Leiden, van echt gescheiden echtgenoot van Margje van Eijk, meerderjarige zoon van Johannes van Leeuwen, overleden en van Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende te Leiden
--- en ---

Wilhelmina Boekee, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Oegstgeest, wonende alhier, laatst te Leiden, meerderjarige dochter van Ewout Boekee, oud zestig jaren, landbouwer en van Jannetie de Mooij, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Rijnsburg, voor mij tegenwoordig en hun toestemming tot dit huwelijk gevende.

De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Leiden den negentien October laatstleden. Door bruidegome en bruid zijn overlegd de bij de wet gevorde stukken

   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

   Als getuigen waren tegenwoordig:
Pieter Boekee, oud zes en dertig jaren, landbouwer wonende te Rijnsburg en Ewout Boekee, oud drie en twintig jaren, landbouwer oud drie en twintig jaren, landbouwer wonende te Rijnsburg, beiden broeder van de bruid.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

D. van Leeuwen
W Boekee
E Boekee
P Boekee
E Boekee
...

  genealogie  Johannes Pieter Koevoet en Anna van Leeuwen

No. 131.
Heden twintig Januari negentien honderd vijftien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes Pieter Koevoet oud een en dertig jaren, los werkman, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Johannes Willem Koevoet, huisknecht en Anna Kloppert, zonder beroep, beiden wonende alhier
--- en ---
Anna van Leeuwen, oud negenentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gijsbert van Leeuwen en Adriana den Arendt, beiden overleden.
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op negen Januari dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Theodorus Kloeg, oud veertig jaren, en Tjiepke Steenaart, oud zeven en dertig jaren, beiden bediende en wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J.P. Koevoet
T Kloeg
A. v. Leeuwen
T Steenaart
...

geschiedenis  kranten  Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst
OpenArch : Leiden, BS Huwelijk, Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928
inventaris­num­mer 4907, 16 februari 1911, Huwelijksakten 1911, aktenummer 21

No. 21
Heden verschenen voor ons Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst In het jaar negentienhonderd elf den Zestienden Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Dirk van Leeuwen, oud negenentwintig jaren, leeraar bij het middelbaar ondewijs, geboren te Leiden wonende te Steenwijk, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Sophia van Groeningen, overleden; Overleggend zijn geboorte - acte, en de dood - acte van zijne moeder en het militiebewijs en Maria van der Horst, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Delft, wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Paulus van der Horst, assistent bij de posterijen en van Margaretha Johanna Teeuwen, Zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte - acte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Steenwijk
  Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, heben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Paulus Fontein, oud negenendertig jaren, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Utrecht, zwager van den bruidegom, Hermanus van Leeuwen, oud achtendertig jaren, metselaar wonende te Leiden, broeder van den bruidegom, Hendricus Leonardus Antonius van der Horst, oud achtentwintig jaren, fabrieks opzichter, wonende te Leiden, broeder van de bruid en Anthonius Johannes Theodorus de Van, oud drieendertig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage Zwager van de bruid. En is deze acte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid den vader van den bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen geteekend,

H van Leeuwen
Marie v d Horst
D v Leeuwen
MJ Teeuwen
P Fontein
H. v. Leeuwen
H.L v/d Horst
A.J.T de Van
...

opmerkingen:
  genealogie  Simon van Leeuwen en Lidia Sirag

No. 416
In het jaar negentien honderd tien , den vijftienden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen,
Simon van Leeuwen, oud vijfenzestig jaren, zonder beroep, geboren te Leyderdorp en wonende in Leiden, weduwnaar van Elisabeth Kriek meerderjarige zoon van Hermanus van Leeuwen, en van Pleuntje van Wieringen, beiden overleden, overlegende zijne geboorte acte en de dood acte van zijn ouders en
Lidia Sirag, oud zesenzestig jaren, zonder beroep, geboren te Woubrugge, wonende in Leiden, weduwe van Willem Frederik van den Brander meerderjarige dochter van Mark Sirag, en van Neeltje Smit, beiden overleden, overlegende hare geboorte acte en de dood acte van haar man

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
  Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Simon van Leeuwen en Lidia Sirag door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Sirag oud twee en zestig jaren, ... Johannes Sirag, oud zes en vijftig jaren, aannemer, beiden broeders van de bruid, Dirk van Leeuwen, oud .. en veertig jaren, zonder beroep, broeder van de bruidegom en Johannes Paulus van Leeuwen, oud ...dertig jaren, ... zoon van de bruidegom beide wonende te Leyden. En is deze acte na gedane voorlezing door de bruidegom de bruid, en de getuigen getekend verklarende ... niet te kunnen schrijven ...

S van Leeuwen
L Sirag
H Sirag
D van Leeuwen
JP van Leeuwen
...

  genealogie  Jorrit Hellingwerf en Helena van Leeuwen

No. 1957.
Heden zeventientien Augustus negentien honderd tien zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jorrit Hellingwerf, oud negenendertig jaren, fabrieksarbeider, geboren te Cornwerd gemeente Wonseradeel, wonende alhier, weduwnaar van Meino Rosier, meerderjarige Zoon van Pieter Hellingwerf, visscher, wonende te Makkum, gemeente Wonseradeel en Trijntje Nadema, overleden
----- en: -----
Helena van Leeuwen oud zevenendertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gijsbert van Leeuwen, overleden en Adriana den Arend, zonder beroep, wonende alhier.

De beide afkondiging van dit huwelijk zijn alhier onverhinderd geschied op zeven en veertien Augustus dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Reinier Haasdijk, oud veertig jaren, adjunctcommies ter secretarie; Anthony Eikenhout, oud drieenvijftig jaren, en Evert Fortuin, oud zesendertig jaren, stadssergeanten, allen en wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J Hellingwerf
...
R Haasdijk
H van Leeuwen
A Eikenhout
E Fortuin
A de Jong

  genealogie  Cornelis Mattheus Hessing en Jannigje van Leeuwen

No. 1957.
Heden vijfentwintig Mei negentien honderd tien zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Cornelis Mattheus Hessing, oud zevenentwintig jaren, koffiehuisbediende, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Leendert Wilhelmus Gerardus Hessing, zonder beroep, wonende te Los Angeles (Chili) en Catharina den Hollander, zonder beroep, wonende alhier ----- en: -----
Jannigje van Leeuwen oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gijsbert van Leeuwen, overleden en Adriana den Arend, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier.
De moeder der bruid, alhier tegenwoordig verklaarde tot dit huwelijk hare toestemming te geven, terwijl ten opzichtevan de ouders des bruidegoms de tusschenkomst van den Kantonrechter in het tweede Kanton te Rotterdam heeft plaats gehad.
De beide afkondiging van dit huwelijk zijn alhier onverhinderd geschied op Zes en dertien Maart dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Christiaan van Vliet, oud eenenveertig jaren, spoorwegbeambte, Gerrit Hendrik Jansen, oud vierendertig jaren, spoorwegbeambte, zwagers van den echtgenoot, beiden wonende te Amsterdam, Gijsbert van Leeuwen, oud tweeentwintig jaren, goudsmid, broeder der echtgenoote en Gerrit Johannes Basoski, oud tweeentwintig jaren, stoffeerder, beiden en wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De moeder der echtgenoote verklaarde niet te kunnen schrijven, daar zij zulks niet heeft geleerd

C M Hessing
C van Vliet
GH. Jansen
J v Leeuwen
GJ Basoski
G v Leeuwen
...

  genealogie  Leendert van Leeuwen en Maria van Slingerland

No. 1018
Heden achttien Mei negentien honderd tien zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Leendert van leeuwen, oud tweeentwintig jaren, koetsier, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Jacobus van Leeuwen overleden en Anna Jacoba Schakel, oud zevenenvijftig jaren, zonder beroep, wonende alhier,
----- en: -----
Maria van Slingerland oud negen tien jaren, zonder beroep, geboren te Hillergersberg, wonende alhier, minderjarige dochter van Willem van Slingerland, overleden en Johanna Bras, oud vijfenvijftig jaren, zonder beroep, wonende alhier.
De moeder van den bruidegom en de moeder der bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.

De beide afkondiging van dit huwelijk zijn alhier onverhinderd geschied op acht en vijftien Mei dezes jaars.

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, hebben ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig:
Edward Gustav Maltha, oud achtendertig jaren, adjunctcommies ter secretarie, Anthony Eikenhout, oud drieenvijftig jaren, Adriaan Jan Klink, oud tweeenveertig jaren, en Lendert Arnold, oud drieenveertig jaren, stadssergeanten, allen en wonende alhier.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De moeder van den echtgenoot verklaarde niet te kunnen schrijven, daar zij zulks niet heeft geleerd.

L van Leeuwen
E G Maltha
AJ Klink
A Eikenhout
M van Slingerland
W Velthuijzen
J Bras
...

genealogie  geschiedenis  Nicolaas van Leeuwen en Aaltje Stolk

No. 13
Heden een en twintig April negentienhonderd tien zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Alphen in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Nicolaas van Leeuwen, oud zes en twintig jaren, vleeshouwer geboren en wonende te Leiden, binnen de laatste zes maanden alhier, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen, oud zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, en van Sophia van Groeningen, overleden
en Aaltje Stolk, oud drie en twintig jaren zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Willem Stolk, oud zes en veertig jaren, cementwerker wonende alhier, en van Cornelia van Zomeren overleden. De vaders van comparanten, hierbij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dezen echt.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied alhier en te Leiden op tien en zeventien April laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
  Als getuigen waren tegenwoordig
Gerrit van Zoomeren, oud negen en veertig jaren, koopman, oom der echtgenoote wonende te Oudshoorn Simon van 't Wout oud zes en veertig jaren, scheepmakersknecht, oom der echtgenoote, wonende te Aar landbouwer, Cornelis Hoogeveen, oud vijf en veertig jaren, slager, oom der echtgenoote, wonende te Koudekerk en Hendrik 't Hart, oud drie en twintig jaren smidsknecht, wonende alhier

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

N van Leeuwen
A Stolk
D van Leeuwen
J W Stolk
G van Zoomeren
S van 't Wout
C Hoogeveen
H 't Hart
...

genealogie  Stijntje van Leeuwen en Jeroen Hugo Zandbergen

No. 2

Bij vonnis, gewezen door de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage, den 20 Juni 1922, ingeschreven in de registers van huwelijken en echtscheidingen der gemeente Leiden, den 18 Augustus 1922, is het huwelijk tusschen Jeroen Hugo Zandbergen en Stijntje van Leeuwen, door echtscheiding ontbonden verklaard.
De Griffie der Rechtbank: ...
In het jaar negentienhonderd zeven den negenden Januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Jeroen Hugo Zandbergen, oud drieentwintig jaren, grondwerker, geboren te Voorhout, wonende te Leiden, onlangs gewoond hebbende te Voorhout, meerderjarige zoon van Lourentius Zandbergen, landbouwer en van Clementia Minken, zonder beroep, beide wonende te Voorhout, beide alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende zijne geboorte acte en het militiebewijs    en
Stijntje van Leeuwen, oud zestien jaren zonder beroep, geboren Koudekerk, wonende te Leiden, minderjarige dochter van Johannes van Leeuwen, metselaar en van Koosje de Jeu, zonder beroep, beide alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Voorhout
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Jeroen Hugo Zandbergen en Stijntje van Leeuwen door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Benning, oud zesenzestig jaren, stukadoor, Adrianus Nihot, oud zeven en zeventig jaren, Izaak Cornet, oud drieenzestig jaren, en Johannes Arnoldus, oud zestig jaren, allen zonder beroep en wonende te Leiden, En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen getekend.

JH Zandbergen
S v Leeuwen
L Zandbergen
C Minken
J van Leeuwen
K de Jeu
J Benning
A Nihot
...ens

I Cornet
J Arnoldus

genealogie  Dirk van Leeuwen en Johanna Christina van Dorsten

No. 335
In het jaar negentienhonderd vijf den vierden October zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Dirk van Leeuwen, oud zesenzestig jaren, zonder beroep, geboren te Leiderdorp, wonende te Leiden, weduwnaar van Maria Catharina Otger, meerderjarige zoon van Hermanus van Leeuwen en van Leuntje van Wieringen, beide overleden, overleggende zijne geboorte acte, en de dood acte van zijne vrouw     en
Johanna Christina van Dorsten, oud achtenvijftig jaren zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Cornelis van Dorsten en van Lena Johanna Klikee, beide overleden, Overleggende hare geboorte acte en de dood acte van hare man

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Dirk van Leeuwen en Johanna Christina van Dorsten door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus van Leeuwen, oud tweeendertig jaren, metselaar, Jan van Leeuwen, oud zesentwintig jaren, metselaar, beide zoons van den bruidegom, Adrianus de Man oud drieenzestig jaren, goudsmid en Johannus Cornelis de Man, oud drieentwintig jaren, onderwijzer, beide neefs van de bruid, alle wonende te Leiden, En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid en de getuigen getekend.

D van Leeuwen
J.C. van Dorsten
H van Leeuwen
J van Leeuwen
A de Man
J.C. de Man
P.J Mulder

  genealogie  Jacobus Leendert van Leeuwen en Jenneke van Aggelen

No. ...
Op heden den eersten maart negentien honderd vijf zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den negentienden en zesentwintigsten Feburari dezes jaars
Jacobus Leendert van Leeuwen, oud negentien jaren, laswerkman, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Jacobus van Leeuwen, overleden en Anna Jacoba Schakel, zonder beroep, wonende alhier,
----- en: -----
Jenneke van Aggelen oud twintig jaren, zonder beroep, geboren te Rhenen, wonende alhier, minderjarige dochter van Gradus van Aggelen, sigarenmaker en Regina van Harm, zonder beroep, beiden wonende alhier.
En hebben zij aan ons overgelegd: hunne geboorteakten en de overlijdensakte van den vader van den bruidegom
De moeder van den bruidegom en de ouders der bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.

Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen bevestigend beantwoord is. En hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden,in tegenwoordigheid van
Cornelis Nieulant, oud negenendertig jaren, commies Gustav Maltha, oud drieendertig jaren, adjunctcommmies ter secretarie; Anthony Eikenhout, oud zevenenveertig jaren en Adriaan Jan Klink, oud zevenendertig jaren, stadssergeanten, allen en wonende alhier.

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, en na voorgelezen ondertekend met De comparanten en de getuigen, uitgezonderd de moeders van partijen, die nader verklaarden de schrijfkunst niet te hebben geleerd.

JL van Leeuwen       J v Aggelen
A Eikenhout
AJKlink
C Nieulant
G v Aggelen
...

genealogie  Dirk van Leeuwen en Marigje van Eijk

No. 7

Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage gewezen elf April negentienhonderd achttien is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard
Bijgeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Alphen aan den Rijn op negen en twintig Augustus negentien honderd achttien.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Alphen aan de Rijn.

E van Guli..
In het jaar Negentien Honderd en Vier,
den vier en twintigsten der maand Maart zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Oudshoorn, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Dirk van Leeuwen
oud negentien jaren, van beroep metselaar
geboren te Koudekerk wonende te Alfen minderjarige zoon van Johannes van Leeuwen, metselaar en van Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende beiden te Alfen En
Marigje van Eijk
oud negentien jaren, van beroep zonder
geboren te Oudshoorn wonende te Oudshoorn
minderjarige dochter van Bastiaan van Eijk, werkman en van Maria den Hartog, zonder beroep, wonende beiden te Oudshoorn.
De ouders van comparanten alhier tegenwoordig verklaren ons hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht en de afkondigingen zonder eenige verhindering hebben plaats gehad, op Zondagen den dertienden en twintigsten maart dezes jaars, alhier en te Alfen
hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:

Jannes Jacobus Benk, oud twee en veertig jaren,
van beroep tapper, wonende te Oudshoorn;
Johannes Jacobus van den Boom, oud negen en twintig jaren,
van beroep kruidenier, wonende te Oudshoorn;
Leendert B..., oud vijf en vijftig jaren,
van beroep veldwachter, wonende te Oudshoorn;
Pieter van Egmond, oud een en dertig jaren,
van beroep ambtenaar wonende te Oudshoorn;
zijde geen der getuigen bloed of aanverwanten van partijen
en is Hiervan opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door ons is geteekend.

D van Leeuwen
M van Eijk
J van Leeuwen
K de Jeu
B van Eijk
M den Hartog
J.J. Benk
...
P van Egmond
... v/d ...berg

  genealogie  Frans van Leeuwen en Aagje Jacomeintje Groenewoud

No. 2
In het jaar  N E G E N T I E N H O N D E R D   V I E R ,
den achtsten der maand januari zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente H E L L E V O E T S L U I S, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Frans van Leeuwen, oud vijf en twintig jaren, van beroep matroos eerste klasse, geboren te Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Gijsbert van Leeuwen, van beroep wijnkoopersknecht en Adriana den Arend, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, beiden hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk hunne toestemming gevende, en,
Aagje Jacomeintje Groenewoud oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Hendrik Groenewoud, kuiper en Anna Bongers, zonder beroep, beiden wonende alhier, beiden hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk hunne toestemming gevende
De eerste afkondiging heeft plaats gehad op Zondag den derden Januari dezes jaars en zonder stuiting afgeloopen; Zijnde van de tweede afkondiging door den Heer Officier van Justitie bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dispensatie verleend bij beschikking van den tweeden Januari jongstleden, blijkens afschrift uit de minuten berustende ter Griffie der Rechtbank, ten deze overlegd.

De beide afkondigingen van dit Huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier

En hebben de Comparanten aan Ons overlegd: hunne geboorte-akten.

Waarna wij de Comparanten in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van
Cornelis van Meggelen, oud vier en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, oom der comparante; Lourens Philip Jacob Christiaan Pfister, oud vier en veertig jaren, van beroep magazijnwerker, wonende alhier, oom der comparante; Leendert Hermanus van der Zalm, oud twee en dertig jaren, van beroep slooper, wonende te Rotterdam, zwager van den comparant en Pieter Veldhoen, oud negen en twintig jaren, van beroep commies te water, wonende alhier, zwager van den comparante, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend met De comparanten, den vader van den comparant, de ouders der comparante en de getuigen; verklaarden de moeder van den comparant haar naam niet te kunnen schrijven, alsdat niet te geleerd hebbende.

F van Leeuwen
A J Groenewoud
G van Leeuwen
H Groenewoud
A Bongers
C van Meggelen
LPJC Pfister
LH van der Zalm
P Veldhoen
...allas

  genealogie  Menno Nikolaas Anne Swets en Klazina Katharina van Leeuwen

 

No. 12
In het jaar  Negentien Honderd Drie,
den een en twintigsten der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente A A R L A N D E R V E E N, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Menno Nikolaas Anne Swets, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder geboren te Zwijndrecht en wonende alhier, onlangs te Gouda meerderjarige zoon van Jan Willem Swets, overleden en van Adriana Oldermans, zonder beroep, wonende te Heemstede.
en Klazina Katharina van Leeuwen oud twee en twintig jaren, zonder beroep geboren te Koudekerk en wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes van Leeuwen, metselaar, en van Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende beiden alhier.
De ouders van comparante, hierbij tegenwoordig verklaren in dit huwelijk toe te stemmen, terwijl de toestemming van comparant's moeder blijkt uit hierbij overgelegde akte, verldeden voor Klaas Langeveld, notaris ter standplaats Hillegom, geregistreerd te Noordwijk, den twee en twintigsten April dezes jaars deel vijf en negentig, folio twee en veertig verso vak twee ... blad ...
  Bij dit huwelijk wordt door comparanten tevens erkend een kind van het vrouwelijk geslacht geboren te Koudekerk den elfden April negentien honderd twee, en genaamd Adriana Jacoba.
   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwlijk ter Onzen kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en te Gouda op Zondagen den tienden en den zeventienden Mei dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen hebben de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Cornelis van Leeuwen , oud drie en twintig jaren, van beroep metselaar , wonende te Sassenheim;
IJsbrand Tuinenburg , oud vier en twintig jaren, van beroep scheepmaker , wonende te Oudshoorn;
Adriaan Pieter Toek , oud negen en twintig jaren, van beroep gemeente secretaris , wonende alhier; Arie Vis , oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeenteveldwachter , wonende alhier, zijnde de eerste getuige broeder van comparante de overige getuigen geen bloed of aanverwant van de partijen

   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend nevens comparanten, de ouders van comparante en de vier getuigen.

M.N. Swets
KK van Leeuwen
C van Leeuwen
G van Leeuwen
A Vis    A.P Toek
...
K de Jeu
J van Leeuwen
IJ Tuinenburg

genealogie  geschiedenis  kranten  Jan van Leeuwen en Lena Catharina Elizabeth Duk

No. 102
In het jaar negentienhonderdtwee den dertigsten April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden op het Raadhuis verschenen:
Jan van Leeuwen, oud tweeentwintig jaren, metselaar geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en van Sophia van Groeningen, overleden; Overleggende zijne geboorteacte, de dood acte van zijn moeder en het militiebewijs en
Lena Catharina Elizabeth Duk, oud vierentwintig jaren zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Willem Duk, stucadoor en van Petronella Otger overleden. Overleggende hare geboorte acte en de dood acte van hare moeder

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Jan van Leeuwen en Lena Catharina Elizabeth Duk
door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus van Leeuwen, oud negenentwintig jaren, metselaar, wonende te Leiden broeder van de bruidegom Abraham van Vianen, oud tweeenvijftig jaren, koopman, wonende te Loosduinen oom van de bruid, Jan Brakshoven, oud veertig jaren, opperman en Jan van Meteren, oud eenentwintig jaren, opperman beide wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid den vader van de bruidegom, den vader van de bruid en de getuigen getekend

J van Leeuwen
L C E Duk
D van Leeuwen
W Duk
H van Leeuwen
A van Vianen
J Brakshoven
J van Meteren
.. Aalbers

genealogie  Johannes Paulus van Leeuwen en Catharina Wilhelmina van Tol

 

Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonder verklaard bij vonnis der arrondissements rechtbank alhier den vierden Januari negen tien honderd twaalf, ingeschreven in de registers van den Burgerlijken Stand te Leiden den vijftienden Mei daaraan volgende
1682
Heden den tienden December negentien honderd twee, compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage,
Johannes Paulus van Leeuwen, oud twee en twintig jaren, banketbakker, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Simon van Leeuwen, aannemer, en van Elisabeth Kriek, zonder beroep, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en consenteerende,
en Catharina Wilhelmina van Tol, oud vijf en twintig jaren zonder beroep, geboren te Leiden, laatst aldaar, thans alhier woonachtig meerderjarige dochter van Gijsbertus van Tol, wiens woon of verblijfplaats onbekend is, en van Catharina Wilhelmina Dekker. overleden.
die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad alsmede te Leiden op den dertigsten November en zevenden December dezes jaars. De Comparanten hebben overgelegd hunne geboorte akten, de doodakte van hare moeder, het certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie, benevens het bewijs der gedane afkondigingen te Leiden. De bruid heeft ons onder eede verklaard dat de woon- of verblijfplaats van harer vader haar onbekend is en zij alzoo niet in staat is ten deze diens toestemming te bekomen.
De comparaten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet dat zij door het huwelijk zijn verbonden Alhetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Simon Johannes Lolkes de Beer, oud dertig jaren, metselaar, van Hermanus van Leeuwen, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, broeder van de bruidegom, van Gerardus Dekker, oud vijftig jaren, kleermaker, en van Petrus van Tol, oud negen en twintig jaren, instrumentmaker, broeder van de bruid, allen wonende te Leiden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, zine ouders en de getuigen
J.P van Leeuwen
CW van Tol
S van Leeuwen
E Kriek van Leeuwen
S.J. Lolkes de Beer
H van Leeuwen
G Dekker
P. v Tol
C..eeh..

genealogie  Simon van Leeuwen en Adriana Pieternella van Middeldijk

No. 79
In het jaar negentienhonderdéén den vierentwintigsten April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden op het Raadhuis verschenen:
Simon van Leeuwen, oud drieentwintig jaren, kruidenier geboren te Leiden, wonende te Amsterdam, onlangs gewoond hebbende te Leiden, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Sophia van Groeningen, overleden; overleggende zijne geboorte acte, de dood acte van zijne moeder en het militiebewijs en
Adriana Pieternella van Middeldijk, oud negentien jaren zonder beroep, geboren te Oegstgeest, wonende te Leiden, minderjarige dochter van Daniel van Middeldijk, bode ener Drinkwater maatschappij en van Adriana Pieternella van Doorn, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Amsterdam
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Simon van Leeuwen en Adriana Pieternella van Middeldijk door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus van Leeuwen, oud achtentwintig jaren, metselaar, broeder van de bruidegom, Pieter van Vliet, oud zesenveertig jaren, stalhouder, Jan Brakhoven, oud negenendertig jaren, metselaarsknecht en Johannes van der Wijngaard, oud drieenvijftig jaren, behanger, alle wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid den vader van den bruidegom, den vader van de bruid en de getuigen getekend. Verklarende de moeder van de bruid niet te kunnen schrijven, hebbende zij het niet geleerd

S van Leeuwen
A.P. van Middeldijk
D van Middeldijk
W Duk
H van Leeuwen
P van Vliet
J v d Wijngaard
J Brakhoven
.. Werens

genealogie  Cornelis van Leeuwen en Dirkje Vonk

No. 2
In het jaar negentienhonderd en een,
den acht entwintigsten der maand februari zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Oudshoorn, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Cornelis van Leeuwen
oud én en twintig jaren, van beroep metselaar
geboren te Koudekerk wonende te Koudekerk, minderjarige zoon van Johannes van Leeuwen, metselaar en van Koosje de Jeu, zonder beroep, beiden wonende te Koudekerk En
Dirkje Vonk
oud een en twintig jaren, van beroep zonder
geboren te Aarlanderveen wonende te Oudshoorn minderjarige dochter van Dirk Vonk, werkman en van Marigje Peursum, zonder beroep, beiden wonende te Oudshoorn.
De ouders van comparanten alhier tegenwoordig verklaren ons hunne toestemming tot dit huwelijk te verlenen.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht en de afkondigingen zonder eenige verhindering hebben plaats gehad, op Zondagen den zeventienden en vier en twintigsten februari dezes jaars, alhier en te Koudekerk
hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijksen staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:

Hennie Nicolaas Annie Sivats, oud zes en twintig jaren,
van beroep korporaal der infanterie, wonende te Leiden;
Willem Roest, oud vier en dertig jaren,
van beroep smid, wonende te Alfen;
Arie van Rijn, oud drie en vijftig jaren,
van beroep winkelier, wonende te Leiden;
Dirk van Donk, oud zes en veertig jaren,
van beroep spoorwegwerker wonende te Alfen;
zijde geen der getuigen bloed of aanverwanten van partijen
en is Hiervan opgemaakt deze acte, welke na voorlezing door ons is geteekend.

C van Leeuwen
D Vonk
J van Leeuwen
K de Jeu
D Vonk
M Peursem
W Sirats
K de Jeu
W Roest
A van Rijn
D v Donk
J Bloem

  genealogie  Jan Pijnacker en Sara van Leeuwen

No 14
In het jaar achttien honderd negen en negentig den twintigsten der maand october, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Koudekerk, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan Jan Pijnacker, oud zes en zestig jaren, van beroep arbeider, geboren te Leiderdorp en wonende te Koudekerk, weduwnaar van Pietje Blom en meerderjarige zoon van de echtelieden Symon Pijnacker en Pietertje Matze, beiden overleden
----- en -----
Sara van Leeuwen, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Hazerswoude en wonende te Koudekerk, weduwe van Johannes van Leeuwen en meerderjarige dochter van de echtelieden Simon van Leeuwen en Adriaantje van Poelgeest, beiden overleden.
Door de comparanten zijn overlegd de volgende stukken:
1e Hunne geboorte akten.
2e Een extract overlijdensakte van Pietje Blom, echtgenoote van Jan Pijnacker.
3e Een extract overlijdensakte van Johannes van Leeuwen, echtgenoot van Sara van Leeuwen
4e Een bewijs van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Woubrugge, houdende dat de afkondigingen op zondagen den achtsten en vijftienden October jongstleden, zonder stuiting zijn afgeloopen.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van het huwelijk ter onzer kennis zijn gebrachte en de huwelijksafkondigingen ook alhier op zondagen den achtsten en vijftienden October dezes jaars,zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijksen staat zijn verbonden.

Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard,
--- Jan Pijnacker ---
----- en -----
--- Sara van Leeuwen ---
door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem de Groot, oud vier en veertig jaren, arbeider, wonende te Oudshoorn; Hermanus de Groot, oud vijf en dertig jaren, Fabrieksarbeider, wonende te Leiderdorp; Simon de Groot, oud een en veertig jaren, Fabrieksarbeider en Adrianus de Groot, oud drie en dertig jaren, arbeider, beide wonende te koudekerk en allen zoons van de bruid uit haar eerste huwelijk.
Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de gehuwden en de getuigen.
J Pijnacker
S van Leeuwen
W de Groot
S de Groot
A de Groot
H de Groot
W van Tricht

  genealogie  Dirk van Leeuwen en Maria Catharina Otger

No. 160
In het jaar achttienhonderdnegenennegentig den eenendertigsten Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden op het Raadhuis verschenen:
Dirk van Leeuwen, oud zestig jaren, metselaar geboren te Leiderdorp, wonende te Leiden, weduwnaar van Sophia van Groeningen, meerderjarige zoon van Hermanus van Leeuwen, overleden, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Leuntje van Wieringen, zonder beroep, wonende te Leiden, overleggende zijne geboorte acte, en de dood acte van zijne vrouw     en
Maria Catharina Otger, oud achtenvijftig jaren zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Jacob Otger en van Lena Catharina Susan, beiden overleden. Overleggende hare geboorte acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Dirk van Leeuwen en Maria Catharina Otger door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid Willem Duk, oud achtenveertig jaren, stucadoor, wonende te Leiden, zwager van de bruid, Abraham van Vianen, oud vijftig jaren, Koopman wonende te Loosduinen, Hermanus van Leeuwen, oud zevenentwintig jaren, metselaar, zoon van den bruidegom, en Jan Brakhoven, oud zevenendertig jaren, metselaarsbediende wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid en de getuigen getekend.

D van Leeuwen
M C Otger
W Duk
A Vianen
H van Leeuwen
J Brakhoven
.. Werens

  genealogie  geschiedenis  kranten  Hermanus van Leeuwen en Hendrica Gisberta van Iterson

No. 90
In het jaar achttien honderd zevenennegentig den eenentwintigsten April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Hermanus van Leeuwen, oud vierentwintig jaren, metselaar geboren te Leiderdorp, wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen metselaar en van Sophia van Groeningen, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende zijne geboorteacte, het militie bewijs en eene militaire toestemming;
Hendrica Gisberta van Iterson, oud drieentwintig jaren zonder beroep, geboren in en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Andries Pieter van Iterson, overleden, en van Anne Briegitha la Bree, melkslijtster, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; overleggende hare geboorte acte en de dood acte van haren vader,

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Hermanus van Leeuwen en Hendrica Gisberta van Iterson
door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannus Arnoldus van Iterson, oud vijfen twintig jaren, schilder, wonende te Amsterdam, broeder van de bruid, Frans Hendrik Kriek, oud achtentwintig jaren, kantoorbediende zwager van de bruid, Nicolaas Kriek, oud achtentwintig jaren, smid en Jan Brakshoven, oud vijfendertig jaren, metselaar allen wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom, de moeder van de bruid en de getuigen getekend

Hermanus van Leeuwen
H G van Iterson
D van Leeuwen
S van Groeningen
A B La Bree
N Kriek
J Brakshoven

  genealogie  kranten  Paulus Fontein en Jansje van Leeuwen

No. 40
In het jaar achttien honderd zevenennegentig den zeventienden Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Paulus Fontein, oud vijfentwintig jaren, boekhouder geboren te Leiden, wonende te Hoorn, meerderjarige zoon van Jan Fontein handelaar in brandstoffen en van Johanna Hendrika Petronella Pennekamp, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende zijne geboorteacte, het militiebewijs en
Jansje van Leeuwen, oud tweeentwintig jaren zonder beroep, geboren in en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Dirk van Leeuwen, metselaar en Sophia van Groeningen, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende; overleggende hare geboorte acte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Hoorn
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Paulus Fontein en Jansje van Leeuwen
door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van Vliet, oud twee en veertig jaren, stalhouder, Johannis Theodorus van den Burg, oud acht en dertig jaren, sigarenmaker, zwager van den Bruidegom, Hendrik van Rijk, oud drie en dertig jaren, ..., zwager van den Bruidegom, en Hermanus van Leeuwen, oud vier en twintig jaren, metselaar broeder van de Bruid, allen wonende te Leiden. En is deze acte na voorlezing door ons, den Bruidegom, de Bruid de ouders van de bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen getekend

P Fontein
J van Leeuwen
J Fontein
J H P Pennekamp
D van Leeuwen
S van Groeningen
P van Vliet
J Th van den Burg
H van Rijk
H van Leeuwen
MC Wekhuysen

  genealogie  Simon Johannes Lolkes de Beer en Apolonia van Leeuwen

No. 37
In het jaar achttien honderd vijfennegentig den twintigsten Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Simon Johannes Lolkes de Beer, oud tweeentwintig jaren, metselaar geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Reinier Lodewijk Lolkes de Beer koopman en van Jacoba van der Kamp, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende, Overleggende zijne geboorte acte, en het bewijs van voldoening aan de wet op de Natonale Militie en
Apolonia van Leeuwen, oud drieentwintig jaren zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Simon van Leeuwen, en Elisabeth Kriek, beide zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte acte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Simon Johannes Lolkes de Beer en Apolonia van Leeuwen
door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gijsbertus van Tol, oud vierenveertig jaren, timmerman, wonende te Leiden Hendricus Laurentier Speel, oud vierentwintig jaren, com... wonende te Leiden, Hermanus Petrus Joseph.. Buijtendorp, oud zevenentwintig jaren, timmerman, wonende te 's Gravenhage en Dirk van Leeuwen, oud zevenenvijftig jaren, metselaar wonende te Leiden, oom van de bruid, En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen getekend

SJ Lolkes de Beer
A van Leeuwen
RL Lolkes de Beer
J v d Kamp
S van Leeuwen
E Kriek
G van Tol
HL Speel
HPJ Buijtendorp
D van Leeuwen
MC Wekhuysen

  genealogie  Jacobus van Leeuwen en Anna Jacoba Schakel

No. 640
Op heden den vierden Juli Achttien honderd drie en tachtig zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen, ten einde het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den vier en twintigsten der vorige en eersten dezer maand.
Jacobus van leeuwen oud vijfendertig jaren, sleper geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Frans van Leeuwen, overleden en van Willemina Rom, koopvrouw, wonende alhier -- en
Anna Jacoba Schakel oud dertig Jaren, koopvrouw, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Leendert Schakel, smid en Anna Jacoba Middendorp, zonder beroep, wonende beide alhier. En is door hen hierbij overgelegd Hunne geboorteakten en eene beschikking van de Arrondissements Regtbank alhier waaruit blijkt dat aan de Bruid vergunning wordt verleend dit Huwelijk aantegaan
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden in tegenwoordigheid van Hendrik Cornelis van der Graaf oud vijfenzestig Jaren, stadsBode, ... Nicolaas Henson, oud vierenzestig Jaren, Theodoris Hendrikus Berghout oud zevenenvijftig jaren, stads Sergeant en Pieter Boras, oud vierenveertig Jaren, winkelier, woonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing is onderteekend door ons, de Bruidegom en de getuigen hebbende de Bruid verklaard zulks niet te hebben geleerd.

J van Leeuwen
HC vd Graaf
T.H. Berghout
.N Henson
P Boras

  genealogie  Cornelis van Leeuwen en Koosje de Jeu
No. 10   In het jaar achttienhonderd acht en zeventig, den Zevenentwintigsten der maand September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Koudekerk, in het Gemeentehuis verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Johannes van Leeuwen, oud vierentwintig jaren, metselaarsknecht geboren te Leiderdorp en wonende te Koudekerk, meerderjarige Zoon van Cornelis van Leeuwen, arbeider en Antje van 't Hoenderdaal, zonder beroep beiden alhier tegenwoordig en hunne toestemming gevende
en
Koosje de Jeu, oud negentien jaren dienstbode, geboren en wonende te Koudekerk, minderjarige dochter van Dirk de Jeu, koopman en Stijntje Groen, zonder beroep, beiden alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende
De comparanten hebben voorts overlegd:
1. Hunne geboorteacten, en
2. Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom

  De beide afkondigingen hebben plaats gehad te Koudekerk, op den vijftienden en tweeentwintigsten September dezes jaars

  Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, en nadat elk deer aanstaande echtgenooten afzonderlijk de verklaring hadden afgelegd, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke de Wet aan de Huwelijken staat verbonden zijn, verklaarden Wij in naam er Wet, dat Johannes van Leeuwen en Koosje de Jeu

door het Huwelijk zijn verbonden.
  Waarvan akte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacob Groen, oud een en dertig jaren, veehouder, Hubertus Wilhelmus Optenberg, oud vijf en vijftig jaren, veldwachter, Cornelis Hendrik Groen, oud drie en dertig jaren, Koopman en Hendrik Ravenbergen, oud zes en twintig jaren, arbeider, allen wonende te Koudekerk, zijnde de eerste Zwager des Bruidegoms en de overigen niet aan de comparanten ver En is deze akte door de gehuwden, de vader des Bruidegoms, de ouders der Bruid en de genoemde getuigen, na gedane voorlezing nevens ons ondertekend, hebbende de moeder der Bruidegom verklaard niet te kunnen tekenen als geen schrijven verstaande.

E Zirkzee J van Leeuwen
K de Jeu
C van Leeuwen
D de Jeu
J Groen
J Groen
HW Optenberg
CH Groen
H Ravenbergen

  genealogie  Jacob Groen en Klasina Katharina van Leeuwen
No. 4   In het jaar achttien honderd zeven en zeventig, den tienden der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Koudekerk, in het Gemeentehuis verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Jacob Groen, oud dertig jaren, ...tuinder geboren en wonende te Koudekerk, meerderjarige Zoon van Cornelis Groen, overleden en van Jacoba van Vliet, zonder beroep mede alhier tegenwoordig
- - - en - - -
Klasina Katharina van Leeuwen, oud negentien jaren dienstbode, geboren te Leiderdorp en wonende te Koudekerk, minderjarige dochter van Cornelis van Leeuwen, arbeider en van Antje van 't Hoenderdaal, zonder beroep, beiden alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende
De comparanten hebben voorts overlegd:
Hunne geboorteacten, en Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom

  De beide afkondigingen hebben plaats gehad te Koudekerk, op den negenen twintigsten April en Zesden Mei dezes jaars

  Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, en nadat elk deer aanstaande echtgenooten afzonderlijk de verklaring hadden afgelegd, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke de Wet aan de Huwelijken staat verbonden zijn, verklaarden Wij in naam er Wet, dat Jacob Groen en Klasina Katharina van Leeuwen

door het Huwelijk zijn verbonden.
  Waarvan akte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Pieter ..., oud zeven en zestig jaren, aanspreker, Hubertus Wilhelmus Optenberg, oud drie en vijftig jaren, veldwachter, Klaas van den Bosch, oud een en vijftig jaren, ... en Johannes van Harskamp, oud vijf en veertig jaren, arbeider, allen wonende te Koudekerk, en niet aan de comparanten verwandschapt.
En is deze akte door de gehuwden, den vader der Bruidegoms, de genoemde getuigen, na gedane voorlezing nevens ons ondertekend, hebbende de moeder der bruid verklaard niet te kunnen tekenen als geen schrijven verstaande.

J Waller J Groen
KK van Leeuwen
C van Leeuwen
P Mooy
HW Optenberg
K vd Bosch
J v Harskamp

  genealogie  Arie Nieuwerf en Trijntje van Leeuwen

No. 6
In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den vierentwintigsten der maand April zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyderdorp, Provincie Zuid-Holland, Arrondissement Leiden, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Arie Nieuwerf, weduwnaar van Jannigje van Klaveren, oud zeven en twintig jaren, Boomkweeker, geboren te Koudekerk wonende te Boskoop, meerderjarige zoon van Ary Nieuwerf, Boomkweeker en Neeltje Leenheer Echtelieden, wonend te Boskoop, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende En
Trijntje van Leeuwen, jonge dochter, oud een en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerjarige dochter, van Hermanus van Leeuwen, metselaar en Leuntje van Wieringen Echtelieden, wonende alhier.
   En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd hunne geboorteacten, de doodacte der overleden huisvrouw van den bruidegom en het bewijs dat de bruidegom voldaan heeft aan de wet op de Nationale Militie
   Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, waarvan de afkondigingen voor de deur van het Gemeentehuis alhier zijn geschied, namelijk, de eerste op Zondag den dertienden April en de tweede op Zondag den twintigsten April beiden van het jaar achttien honderd drie en zeventig. hetgeen op dezelfde tijden mede heeft plaats gehad te Boskoop blijkens bewijs aldaar afgegeven.
   En de comparanten in het openbaar afgevraagd hebbende, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijksen Staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat wij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk van Leeuwen, metselaar oud drie en dertig jaren, wonende alhier Simon van Leeuwen, timmerman, oud zeven en twintig jaren, wonende te Leiden, beide broeders van de bruid; Dirk Francken, gemeente bode, oud negen en twintig jaren en Jacobus Verstraten, veldwachter, oud vijf en dertig jaren beide wonende alhier en goede bekenden van de contractanten als getuigen

   En is na gedane voorlezing door de comparanten de ouders van den bruidegom en de getuige met ons getekend.

A Nieuwerf
T van Leeuwen
Arie Nieuwerf
N Leenheer
D van Leeuwen
S van Leeuwen
D Francken
J. Verstraten
G. van Geer

  genealogie  Frans van Leeuwen en Neeltje van den Berg

No. 43
nbsp;  Op heden den achtentwintigsten der maand Augustus
van het Jaar Een duizend Acht honderd Twee en Zeventig, zijn voor Ons ondergeteekende benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Kralingen, in het Raadhuis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:
Frans van leeuwen geboren en wonende te Rotterdam, sleper, oud tweeentwintig jaren, minderjarige zoon van Frans van Leeuwen, overleden en van Willemina Rom, zonder beroep, wonende te Rotterdam ter eene zijde en
Neeltje van den Berg, geboren alhier, zonder beroep, oud drieentwintig jaren, dochter van Johannes van den Berg, ... en van Neeltje van der Velde, zonder beroep, wonende alhier, zijnde meerderjarig en ter andere zijde.
En hebben zij tot dien einde aan Ons overgelegd, vooreerst: De Akten waaruit blijkt dat de beide afkondiginen alhier en te Rotterdam onverhinderd hebben plaats gehad, op Zondagen den achttienden en vijf en twintigsten dezer maand, ten tweede, hunne geboorte acte, ten derde, de doodacte des vaders van den bruidegom en laatstelijk, een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
   Waarna Wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en beloven getrouwelijk alle de pligten te zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA beantwoord zijde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat Frans van Leeuwen en Neeltje van den Berg door den Echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van Jan Arie van 't Hoft, voorman, oud vijf en dertig jaren, wonende te Rotterdam, Nicolaas Groeneveld, smid, oud veertig jaren, Pieter Hoogedeure agent van policie, oud vijftig jaren, en Johannes Pieter Bijning, beambte, gehuwd, oud twintig jaren, allen wonende alhier
En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de comaranten, de getuige en Ons is onderteekend, verklarende de bruid en de de beide moeders hunne namen niet te kunnen schrijven.

F van Leeuwen
N vd Berg
JA vt Hoft
N Groeneveld
P Hoogedeure
JP Bijning
...t

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen en Adriana den Arendt

n 395
Op heden den achttienden Mei
Achttien honderd zeventig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
Gijsbert van leeuwen oud vijfentwintig jaren, Bierstokersknecht geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Frans van Leeuwen, overleden en van Willemina Rom, zonder beroep, wonende alhier en
Adriana den Arendt oud eenentwintig Jaren, zonder beroep, geboren te Zwijndrecht, minderjarige dochter van Martinus Adrianus den Arendt, tuiniersknecht en van Helena Noordzij, zonder beroep, wonende alle alhier. En is door hen hierbij overgelegd
ten Eerste, Hunne geboorteakten
ten Tweede een Doodextract van den Vader van den Bruidegom. Zijne moeder en de Ouders van de Bruid, hierbij tegenwoordig, hebben verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
En vermits de openbare afkondiging van dit Huwelijk door mij gedaan den achtsten en vijftienden dezer maand
onverhinderd zijn afgeloopen, nadat partijen hadden verklaard elkander aan te nemen tot Echtgenooten en de pligten aan den Huwelijken Staat verbonden, getrouwelijk te zullen vervullen, heb ik in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van Hendrik Cornelis van der Graaf oud Tweeenvijftig Jaren, stadsBode, Lodewijk Cornelis Speelman, oud Tweeenzestig Jaren, Theodoris Hendrikus Berghout oud Vierenveertig jaren, beide stads Sergeant en ... de Lange, oud Negenentwintig Jaren, Zonder beroep, woonende allen in deze gemeente
En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing door mij Ambenaar is geteekend met de partijen en de getuigen; ten andere zijde en de voogd hebben geteekend, hebbende de de moeder van de Bruidegom en de ouders van de Bruid verklaard zulks niet te hebben geleerd.

G van Leeuwen
HC vd Graaf
A: de Lange
A den Arendt
LC Speelman
T.H. Berghout

opmerkingen:
  genealogie  geschiedenis  Simon van Leeuwen en Elisabeth Kriek

No. 42

30 July 1845

1 September
1847
In het jaar achttien honderd acht en zestig, den zes en twintigsten February des na middags te een uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen,
Simon van Leeuwen, jongeman, oud twee en twintig jaren, timmerman, geboren en wonende te Leyderdorp, meerderjarige zoon van Hermanus van Leeuwen, metselaar en van Pleuntje van Wieringen echtelieden, wonende te Leyderdorp, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overlegende zijne geboorte acte en het Certificaat van voldoening van de wet op de Nationale Militie en
Elisabeth Kriek, jonge dochter, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leyden, wonende aan het Leeuwendaal alhier, meerderjarige dochter van Johannes Paulus Kriek, zonder beroep, en van Hendrica Segaar, echtelieden, mede wonende aan het Leeuwendaal beide alhier tegenwoordig en toestemmende Overleggende hunne geboorteacten.

Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk, de eerste den den zestienden .. en de tweede den ..twintigsten February dezes jaars beide dagen des middags te twaalf uren, en te Leyderdorp dezelfde dagen

Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat
Simon van Leeuwen en Elisabeth Kriek door het huwelijk zijn verbonden Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Reinier van Muiden oud zevenentwintig jaren, timmerman wonende te Leyderdorp .. van de bruidegom Arie Splinter, oud zes en twintig jaren huisverver, wonende te Leyderdorp Pieter Kramers oud veertig jaren, loodgieter en Jan Cats, oud zesentwintig jaren, timmerman beide wonende te Leyden, goede bekenden. En is deze acte na gedane voorlezing door de bruidegom de bruid, den ouders van den bruidegom den vader van de bruid en de getuigen getekend verklarende de vader van de bruid niet te kunnen schrijven

S van Leeuwen
E Kriek
H van Leeuwen
L Van Wieringen
J P Kriek
R van Muiden
A Splinter          Stoffels
P. Kramer
J Cats

  genealogie  geschiedenis  Dirk van Leeuwen en Sophia van Groeningen

No. 11
In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den zesden der maand Juli zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyderdorp, Provincie Zuid Holland, Arrondissement Leyden, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Dirk van Leeuwen, jongeman, oud zes en twintig jaren, metselaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hermanus van Leeuwen, metselaar en Leuntje van Wieringen Echtelieden, wonend alhier, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende En
   Sophia van Groeningen, jonge dochter, oud twee en twintig jaren, naaister, geboren te Soeterwoude, wonende alhier, minderjarige dochter, van Jan van Groeningen, overleden en Sietje van Soest, zonder beroep, wonende alhier, mede hare toestemming gevende.
   En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd vooreerst hunne geboorteacten ten tweede de doodacte van den vader der bruid en ten derde het bewijs dat de bruidegom voldaan heeft aan de wet op de Nationale Militie

   Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ten onzen kennis gebragt zijnde, waarvan de afkondigingen voor de deur van het Gemeentehuis alhier zijn geschied, namelijk, de eerste op Zondag den vijf entwintigsten Juni en de tweede op Zondag den tweeden Juli beiden van het jaar achttien honderd vijf en zestig.

   En de comparanten in het openbaar afgevraagd hebbende, of zij elkander aannemen tot echtgenoten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijksen Staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat wij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van Schravendijk broodbakker, oud zeven en twintig jaren, Jan de Lange, zonder beroep, oud twee en zeventig jaren, Johannes Francken, gemeente ambtenaar, oud zes en veertig jaren en Jacobus Verstraten, veldwachter, oud acht en dertig jaren allen wonende alhier en goede bekenden van de contractanten als getuigen

   En is na gedane voorlezing door de comparanten de ouders en de eerste, derde en vierde getuige met ons getekend verklarende de tweede getuige niet te kunnen schrijven

D van Leeuwen
S van Groeningen
H van Leeuwen
L van Wieringen
S van Soest
P v Schravendijk
Joh Francken
J Verstraten
B.G. Hubrechts

  genealogie  Arie van der Linden en Aafje van Leeuwen

193
In het Jaar Achttien Honderd zeven en vijftig den vierden November, is voor ons Johannes Anthony den Bandt van Heekelingen, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht Provincie Zuid Holland, verschenen, Arie van der Linden, oud dertig jaren, blijkens geboorte Extract, geboren en wonende te Mijl, van beroep zaagmolenaar, weduwnaar van Adriana van den Heuvel, overleden te Mijl, acht en twintig february, dezes jaars, blijkens overlijdens Extract, meerderjarige zoon van Arie van der Linden, van beroep zaagmolenaar, wonende te Slikkeveer, en van Alida van Buytene. te Mijl overleden, en heeft denzelve voldaan aan de wet op de Nationale Militie, blijkens Certificaat, en Aafje van Leeuwen, oud een en veertig jaren, blijkens geboorte Extract, geboren te Rotterdam, wonende alhier, zonder beroep, meerderjarige dochter van van Gijsbert van Leeuwen, overleden te Rotterdam, en van Jannigje Berkelaar, overleden te Papendrecht, welke ons onder overlegging der gemelde stukken, verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waar van de afkondigingen alhier en te Mijl, op den vijf en twintigsten der voorige en eersten dezer maand geschied en zonder stuiting zijn afgelopen, en hebben de aanstaande Echtgenooten aan ons in tegenwoordigheid van na te melden getuigen verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk allde de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden Zijn, zoo verklaren wij in naam der wet dat Arie van der Linden en Aafje van Leeuwen door het Huwelijk zijn verbonden, en hebben wij hier van acte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Boe.. oud vier en zeventig jaren, Anthony van Maarseren, oud vijftig jaren, beiden van beroep ... Jacobus Nicolaas Moree, oud drie en zestig jaren, van beroep Concierge, en Thomas Willem Straatman Hendrikszoon oud acht en veertig jaren, van beroep Stadsbode, allen niet verwand en wonende alhier, welke deze acte, nadat hun deze voorgelezen was, nevens ons en den Echtgenoot onderteekend hebben, de Echtgenoote verklaarde niet te kunnen schrijven.

A vd Linden
WH Boe..
A Maarseren
J: N: Morée
ThWStraatman
den Bandt van Heekelingen

  genealogie  Albert de Groot en Sara van Leeuwen

No 10
In het jaar een duizend acht honderd vijf en vijftig, den derden der maand junij zijn voor ons wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Koudekerk, in het huis der Gemeente verschenen:
Albert de Groot, jongeman, oud vier en twintig jaren, bakkersknecht, geboren te Koudekerk blijkens overgelegd bewijs en wonende alhier, meerderjarige zoon van Willem de Groot, overleden volgens overgelegd bewijs en van en Teuntje van Varik, zonder beroep mede alhier hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende
En

Sara van Leeuwen, jonge dochter, oud drie en twintig jaren, dienstbode, geboren te Hazerswoude, volgens overgelegd bewijs en wonende te Koudekerk wonende alhier, meerderjarige dochter van Simon van Leeuwen en Ariaantje van Poelgeest, beiden overleden blijkens bewijzen ter deze overgelegd Nog wordt door den Bruidegom overlegd certificaat ... voldoening Nationale Militie

   En verzochten de Comparanten het door hen voorgenomen Huwelij te voltrekken, waar van de vereischte afkondigingen zijn gedaan te Koudekerk op den twintigsten en den zevenentwintigsten Mei dezes jaars Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennisse gebragt zijnde, en no ... elk der aanstaande Echtgenoten afzondelijk de verklaring hadden afgelegd, dat zij elkander aannemen als Echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijksen Staat verbonden zijn, verklaarden wij in naam der Wet dat

Albert de Groot en Sara van Leeuwen

door het Huwelijk zijn verbonden.
   Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van
Cornelis van den Burg oud vieren... jaren, ...................

En is deze akte door de bruid, de moeder der bruidegom .... ............ en de getuigen na gedane voorlezing

...
S van Leeuwen
D Poel...
F v Kun..
G van den Burg
J Rietveld
A Hoogervegt
G Klomp

  genealogie  Jacob Rietveld en Wilhelmina van Leeuwen

No 26.
   In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den zestienden der maand December zijn voor Ons Meester Cornelis van der Wies, Burgermeester, gecommitteerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hazerswoude, gecompareerd, in het Gemeentehuis:
Jacob Rietveld
oud vier en twintig jaren, van beroep Arbeider geboren en wonende te
Hazerswoude meerderjarige zoon van Elias Rietveld, overleden alhier den dertienden der maand April, des jaars Een duizend acht honderd negen en veertig, blijkens hierbij overgelegde acte en Cornelia de Kort zonder beroep wonende te Hazerswoude hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot het Huwelijk gevende.
Hebbende de Bruidegom mede overgelegd Bewijs van Voldoening aan de Nationale militie
En Wilhelmina van Leeuwen oud vierentwintig jaren, van beroep Naaister geboren te Leyderdorp en wonende te Hazerswoude meerderjarige dochter van Simon van Leeuwen en Ariaantje van Poelgeest, beide overleden te Koudekerk de eerste den eersten Julij Achttienhonderd vier en veertig en de tweede den eenendertigsten Maart Achttien honderd zeven en veertig blijkens de hierbij overgelegde acten

Welke ons verzocht hebben
het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van ons Huis der Gemeente, namelijk de eerste op den vierden der maand December en de tweede op den elfden der zelfde maand dezes jaars des middags ten twaalf ure
   Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van al de hiertoe betrekking hebbende stukken, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelve afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde; verklaren Wij in naam der Wet, dat

Jacob Rietveld en Wilhelmina van Leeuwen

door het Huwelijk zijn verbonden.

   van al hetwelk Wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adam Metselaar , oud vier en vijftig jaren, van beroep kleedermaker , van Adrianus de Korte oud vierentwintig Arbeider , van Maarten Zuidhoorn , oud eenendertig jaren, van beroep Bouwmansknecht , van Christiaan Windhorst , oud zevenenzestig jaren, van beroep veldwachter de eerste tweede en vierde wonende te Hazerswoude de derde te Benthuijsen zijnde de tweede neef des Bruidegoms de eerste derde en vierde bekenden van Bruidegom en Bruid. Na gedane voorlezing verklaarde de moeder des Bruidegoms niet te kunnen teekene zijnde ongeoefend in de schrijfkunst, waarna deze acte door den Bruidegom de Bruid de getuigen en ons is onderteekend.
J rietveld
W M V Leeuwen
A Metselaar
Adrianus de Korte
Maarten Zuidhoorn
C Windhorst
.. van der Vliet

  genealogie  Arie Jongeneel en Pleuntje van Leeuwen

N: 4
Op heden den vijfden Juni Achttien honderd twee en vijftig zijn voor ons ondergeteekende Dirk Braat, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sluipwijk, in het Gemeentehuis verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Arie Jongeneel oud zeven en twintig jaren, van beroep werkman, geboren te Zwammerdam en wonende te Sluipwijk, zoon van Cornelis Jongeneel, werkman en van Dirkje Grotendorst, zonder beroep, echte lieden beide wonende te Sluipwijk, ter ene zijde;
en
Pleuntje van Leeuwen, jonge dochter, oud een en dertig jaren, dienstbode, geboren te Reeuwijk en wonende te Sluipwijk, dochter van Gijsbert van Leeuwen en van Jannigje Berkelaar, in leven echte lieden, ter andere zijde. En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd Eerstelijk hunne geboorte akten. Ten tweede, een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom.
De afkondigingen van der comparanten voorgenomen huwelijk hebben plaats gehad op den drie en twintigsten en dertigsten Mei jongstleden zonder daar tegen eenig verzet ter onze kennis is gebragt. De ouders van den Bruidegom hier tegenwoordig, hebben beide ons verklaard tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet, uitspraag gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
In tegenwoordigheid van Dirk Jongeneel oud drie en veertig Jaren, werkman, broeder van den Bruidegom; Machiel van den Berg, oud dertig Jaren, werkman, zwager van den Bruidegom, Jan van Klaveren, oud twee en zeventig jaren, veldwachter; allen wonende te Sluipwijk, en Jan van der Heijden, oud zes en vijftig jaren, timmerman, wonende te Reewijk.
En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door den Bruidegom en de getuigen met ons is onderteekend: de Bruid en de ouders van den Bruidegom hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

A Jongeneel D: Braat
D Jongeneel
M V D Berg
JvKlaveren

  genealogie  Cornelis van Leeuwen en Anna van 't Hoenderdaal

No. 301
In het jaar achttien honderd twee en veertig, den Achttienden September, middags ten half een ure zijn voor ons Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, op het raadhuis gecompareerd,
 Cornelis van Leeuwen, oud vierentwintig jaren, beroep Boeren Arbeider geboren te Koudekerk; op den zesentwintigsten December achttien honderd acht en twintig blijkens geboorte acte, wonende te Koudekerk meerderjarige zoon van Simon van Leeuwen en Trijntje Hoogendoorn, beide overleden te Koudekerk de eerste den eerste julij achttien honderd vierenveertig en de tweede op den twaalfde januari achttien honderd zesentwintig blijkens doodacten. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven door de Heer Commissaris des Konings in de Provincie, in dato den twaalfden Augustus Achttien honderd een en vijftig,
 Anna van 't Hoenderdaal, oud drieendertig Jaren zonder beroep, geboren te Lyderdorp op den eersten April achttien honderd zeventien, blijkens acte van bekendheid op den Een en dertigsten Augustus achttien honderd vijftig voor den Kanton regter van het Eersten Kanton van het Arrondissiment Leijden gepasseerd en behoorlijk geregistreerd, meerderjarige dochter van Jan van 't Hoenderdaal en Clasina Henderica Geurse, beide overleden, Wonende op de Langegracht en andere zijde.

 Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
eerste den achtsten en de tweede den vijftienden September beide dezes jaars, middags ten twaalf uren alsmede te Koudekerk op dezelfde dagen
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijkallde die pligten zullen vervullen, welkde door de Wet aan den Huwelijksen Staat verbonden zijn: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat
Cornelis van Leeuwen en Anna van 't Hoenderdaal door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Pieter Eeldert, oud zestig jaren Wolkammer wonende op de Geeregracht, Pieter van Weeren, oud een en dertig jaren, Wever, wonende op de Langegracht Hendrik Hegmans oud dertig jaren, wever, wonende in de Kerkstraat en Isaac Arnoldus oud negen en veertig jaren Turf(?)drager wonende in de Vestestraat alle goede bekende Hebbende Comparant, de eerste en laatste getuige na gedane voorlezing deze acte met ons getekend de overige verklaarde niet te kunnen schrijven.

C V Leeuwen
JP Eeldert
P van Weeren
P. Arnoldus
AOE Grantingberg ... eum

  genealogie  Frans van Leeuwen en Willemina Rom
aankondiging:

Frans van leeuwen oud 29 Jaren matroos bij de Stoomvracht ... Stad, meerderjarige zoon van
op de Bossche Hoornboot  wijlen Gijsbert van Leeuwen en van Jannigje Berkelaar, zonder beroep woonende te Sluipwijk
en
Willemina Rom oud 22 Jaren, fruitverkoopster, woonende in deze stad
Edamstraat 362meerderjarige dochter van Christina Rom

Gepubliceerd den 1 & 8 October 1843

no 546 Gehuwd den 11 October 1843


huwelijk:

In het Jaar Een duizend acht honderd drie en veertig den elfden October compareerden voor ons Lid van het Plaatselijk bestuur der stad Rotterdam benevens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

No 546

goedgekeurd den doorhaling van twee woorden op de negen en dertigste regel

W Rom
J M Gooyer
...
J Schich
M Ponsing
C du Bois
Tromp
  
Frans van leeuwen oud negen en twintig jaren, matroos bij de Stoomvaart woonachtig in deze Stad, meerderjarige zoon van wijlen Gijsbert van Leeuwen en van Jannigje Berkelaar, zonder beroep woonende te Sluipwijk
Willemina Rom oud zeven en twintig jaren fruitverkoopster woonende in deze stad minderjarige dochter van wijlen Christina Rom.
   En verzochten zij de voltrekking van het Huwelijk, bij hen onderling en wederzijds met vrije toestemming ...
   En was hierbij tegenwoordig de moeder der bruidegom die verklaarde toestemming tot den voltrekking van het huwelijk te geven.
   En verschenen ... Matthijs Hooijers pakhuis knecht en Simon van 't Hof, Schuitenjongen wonende beide in deze gemeente de eerste Voogd en de tweede toeziende Voogd van de partij ten andere zijde, blijkens proces verbaal van den vijftienden September Achttien honderd drie en veertig van het tweede Kantongeregt alhier, dewelke beiden verklaarden hunne toestemming tot de sluiting van dit Huwelijk te geven.
En is daarom door Partijen hierbij overlegd:
1e Ene akte ... dat de party ten eene zijde op den Twaalfden Maart Achttien honderd veertien is geboren te Sluipwijk
2e Acte van overlijden des Vaders van den
3e Eene akte volgens welke op den zesden january Achttien honderd een en twintig de ... andere zijde alhier is geboren
4e Akte van overlijden der huisvrouw van moeder van de voorgaande.
   En vermits de openbare afkondiging van dit huwelijk door hun gedaan den eersten en achtien dezer maand zonder ... is afgeloopen Nadat partijen ieder afzonderlijk hadden verklaard elkander aan te nemen tot echtgenooten Huwelijken staat verbonden, getrouwelijk te zullen vervullen, Hebben Wij in naam der wet verklaard, dat Frans van Leeuwen en Willemina Rom door den echt met elkander Zijn verenigd in tegenwoordigheid van Petrus Klerks oud zeven en veertig jaren kuipersknecht, Johannes Jacobus Schuch oud een en veertig jaren, kuipersknecht, Michiel Ponsing oud Negen en ..tig jaren, pakhuisknecht en Cornelis du Bois oud zesendertig jaren, Kuipers knecht, woonende allen in deze Stad; dewelke deze akte na voorlezing benevens ons de partij ten andere zijde en de voogd hebben geteekend, hebbende de partij ten eene zijde ... toeziende voogd verklaard niet te kunnen teekenen, als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.

Tromp W Rom
JM Gooyen
JJ Schich
P Klerky
M Ponsing
C du Bois

  genealogie  Jan van Muiden en Feijtje van Leeuwen

No. 2
In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, den zesden der maand Mei zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyderdorp, Provincie Zuid Holland, Arrondissement Leyden, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Jan van Muiden, jongeman, oud vier en twintig jaren, timmerman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Andries van Muiden, metselaar en Annemarietje Steenvaard, echtelieden, wonende alhier, ... tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, hebbende gemelde Jan van Muiden voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van den ... staatsraad Goeverneur van Zuid Holland van den negentienden April dezes jaars en
Feijtje van Leeuwen, jongedochter, oud ... tweeentwintig jaren, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Simon van Leeuwen, wonende te Koudekerk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en van Trijntje Hoogendoorn, overleden te Koudekerk op den twaalfden januari achttienhonderd zesentwintig blijkens extract uit het register van overlijden aldaar afgegeven op den zestienden April dezes jaars.

Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ten onzen kennis gebragt zijnde, waarvan de afkondigingen voor de deur van het Gemeentehuis alhier zijn geschied, namelijk, de eerste op Zondag den vijf entwintigsten April en de tweede op Zondag den tweeden Mei beiden van het jaar achttien honderd een en veertig, hetgeen op dezelfde tijden mede heeft plaats gehad te Koudekerk blijkens certificaat aldaar afgegeven

En de comparanten in het openbaar afgevraagd hebbende, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijksen Staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Westervoort, verver oud acht en vijftig jaren, Dirk Poel...gde, oud drie en twintig jaren, ... Klaas Magdeleijn oud acht en veertig jaren, veldwachter, allen wonenden alhier, en ... Guldenboek oud dertig jaren, particulier wonende te Leyden, goede bekenden van de contractanten als getuigen

En is na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen, ons getekend verklarende de ouders van de comparanten niet te kunnen schrijven

Jan van Muiden
F van Leeuwen
Dirk Westerwout
D Poel...
K Magdeleijn
J Guldenboek
PG Hubrecht

  genealogie  geschiedenis  Hermanus van Leeuwen en Leuntje van Wieringen

No. 3
In het jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den vierden der maand januari des na middags ten een ure zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Leyderdorp, in het huis der Gemeente gecompareerd

Hermanus van Leeuwen, jongeman oud vierentwintig jaren geboren en wonende te Leyderdorp, metselaarsknecht, meerderjarige zoon van Simon van Leeuwen, arbeider, wonende te Koudekerk alhier tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Trijntje Hoogendoorn, overleden te Koudekerk den twaalfden januari achttienhonderd zesentwintig blijkens extract door de Ambtenaar van den burgerlijken stand alhier afgegeven op den dertienden December achttien honderd zeven en dertig hebbende gemelde Hermanus van Leeuwen voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van den ...staatsraad Goeverneur van Zuid Holland den vijftienden December achttien honderd zeven en dertig en Leuntje van Wieringen, jonge dochter oud zeven en twintig jaren geboren aan de Oude Wetering wonende alhier, dienstbaar meerderjarige dochter van Dirk van Wieringen, overleden te Alkemade op den eerste juni achtienhonderd tweendertig blijkens extract door de ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar afgegeven op den dertienden December achttien honderd zeven en dertig en Fijtje van Ieperen, zonder beroep, wondende aan de Oude Wetering alhier tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende

De afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis hebben plaats gehad, namelijk de eerste op den drieentwintigsten December, de tweede op den een en dertigsten December achttien honderd zeven en dertig het geen op dezelfde tijden ... heeft plaats gehad te Koudekerk blijkens certificaat aldaar afgegeven

Hermanus van Leeuwen en Leuntje van Wieringen

door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Daniel Poeligen, oud veertig jaren, particulier, Dirk Westerwout, oud vier en vijftig jaren, verver, Leendert Robbe, oud zestig jaren, schoenmaker, Klaas Magdeleijn, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, allen wonende te Leyderdorp, goede bekenden van de contractanten, als getuigen. En is deze acte de moeder van de tweede comparanten, de getuigen benevens ons ondertekend verklarende de vader van de eerste comparant niet te kunnen schrijven.

H van Leeuwen
L v Wieringen
D Polingen
D Westerwout
Leendert Robbe
K Magdeleijn
PG Hubrecht

  genealogie  Jan van Leeuwen en Maartje Matze

No. 4
In het jaar een duizend acht honderd zeven en dertig, den zevenentwintigsten der maand april des na middags ten een ure zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Leyderdorp, in het huis der Gemeente gecompareerd

Jan van Leeuwen, jongeman oud zevenentwintig jaren geboren alhier; wonende te Hazerswoude, arbeider, meerderjarige zoon van Simon van Leeuwen, arbeider, wondende te Koudekerk alhier tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en van Trijntje Hoogendoorn, overleden te Koudekerk den twaalfden januari achttienhonderd zesentwintig blijkens extract door den Ambtenaar van den burgerlijken stand aldaar afgegeven op den drieentwintigsten Maart dezes jares hebbende voornoemde Jan van Leeuwen alsnog in werkelijke dienst zijnde bij de vijfde afdeling infanterie de nodige .. volgens den wet tot het aangaan van een huwelijk ... van den heer Kolonel Kommandant voornoemde afdeling, blijkens ... van den ... den april dezes jaars, hebbende ook voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van den ...staatsraad Goeverneur van Zuid Holland van den eenentwintigsten Maart dezes jaars en
Maartje Matze, jonge dochter oud achtentwintig jaren geboren te Hazerswoude, wonende alhier, dienstbaar meerderjarige dochter van Piet Matze, overleden te Hazerswoude den achttiende April achtienhonderd zevenentwintig en van Sara Poelgeest Hazerswoude overleden den zeventienden November achttien honderd vierendertig, beiden blijkens extract door de ambtenaar van den burgerlijke stand aldaar afgegeven op den drieentwintigsten Maart dezes jaars, verklarende ouders ... ouders overleden zijn, .. laatste woonplaats en de plaats van hun overlijden haar niet bekend is.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis hebben plaats gehad, namelijk de eerste op
den zestienden April, en de tweede op den drie en twintigsten April daaraan volgende terwijl gelijke proclamatie ... Maart Achttien honderd Zeven en dertig
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk, " ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilde nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Jan van Leeuwen en Maartje Matze

door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Floris Hogendoorn, oud vijftig jaren, bouwman, oom van den eersten comparant, Cornelis Broekhuizen, oud tweeenveertig jaren, bouwman, Jan Broekho... , oud vierenveertig jaren, ... , allen wonende te Leyderdorp, goede bekenden van de contractanten, als getuigen. En is deze acte de moeder van de tweede comparanten, de getuigen benevens ons ondertekend verklarende de vader van de eerste comparant niet te kunnen schrijven.

Jan van Leeuwen
J Hogendoorn
C Broekhuizen
J. Broekho...
... ...
PG Hubrecht

  genealogie  Dirk van Leeuwen en Geertje Teijsterman
10  In het jaar achttienhonderd twee en Dertig s middags twaalf uren zijn voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Gemeente Nieuwkoop en Noorden District Leiden provincie Zuid Holland gecompareerd Dirk Van Leeuwen oud vierentwintig Jaren geboren en wonende te Sluijpwijk van beroep Schippers Knegt / meerderjarige zoon van Gijsbert van Leeuwen / overleden / en van Jansje Berkelaar zonder beroep / wonende te Sluijpwijk
En

Geertje Teijsterman oud twee en twintig Jaren geboren en wonende te Nieuwkoop / zonder beroep / meerderjarige Dochter van Jan Teijsterman / Smidsknegt wonende te Nieuwkoop en van Maartje Flink / overleden   Welke ons verzogt hebben het van door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de ... in de Gemeente zijn geschied namelijk op Zondagen de Negenden en zestienden December Achttienhonderd Twee en Dertig voormiddags Elf Uren.
   De comparanten hebben overlegd 1. Certificaat afgegeven door de Gouveneur van Zuid Holland den Twintigsten November Achttienhonderd Twee en Dertig waaruit blijkt dat de bruidegom Dirk van Leeuwen aan de Nationale Militie heeft voldaan.
2. Acte van Geboorte afgegeven door de Burgemeester van Sluijpwijk den derden December Achttienhonderd Twee en Dertig waaruit blijkt dat Dirk van Leeuwen is geboren den achttienden November Achttienhonderd Twee en Twintig.
3. Acte van Overlijden in dato afgegeven als voor waaruit blijkt dat Gijsbert van Leeuwen de vader van de Bruidegom is overleden den vierden Augustus Achttienhonderd Tien.
4. Acte van Overlijden afgegeven door de Burgemeester van Nieuwkoop den vijfde December Achttienhonderd Twee en Dertig waaruit blijkt dat Geertje Teijsterman is gedoopt den Achttienden Februari Achttienhonderd Tien.
5. Acte van Overlijden in dato afgegeven als voor waaruit blijkt dat Maartje Flink de moeder van de Bruid is overleden den Tienden Juny Achttienhonderd Vijftien.
  Nog zijn mede ter dezen gecompareerd Jansje Berkelaar Zijnde de Moeder van de Bruidegom en Jan Teijsterman Zijnde de Vader van de Bruid dewelken verklaren en wederzijds en volkomen genoegen te nemen dat Dirk Van Leeuwen en Geertje Teijsterman onderling een huwelijk aangaan
Geene verhindering tegen gemelde Huwelijk ter onzen kennis gekomen Zijnde na voorlezing van alle de voren gemelde stukken, als mede van het Zesde Hoofdstuk van de Titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaanden echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en vrouw wilden nemen, waarop door hen ieder afzonderlijk en toestemmend geantwoord zijnde, verklaren wij in naam der wet dat ... Dirk van Leeuwen en Geertje Teijsterman door het Huwelijk verenigd zijn. Van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Janse Outshoorn, oud vijf en veertig Jaren Visser / Hendrik Groenendijk oud zes en twintig Jaren kleermaker / beide getuigen van de Bruidegom en wonende in Nieuwkoop. Izak van Leeuwen oud negen en twintig Jaren / schoenmaker / en Jan van der Wal oud vijf en twintig Jaren / schoenmaker / beide getuigen van de Bruid en wonende beide ... te Nieuwkoop die deze Acte na gedane ... voorlezing met de vader van de Bruid nevens ons Burgemeester hebben getekend verklarende de Bruidegom Bruid Moeder van de Bruidegom en Eerste genoemde getuigen Niet te kunnen Schrijven

Jan Teijsterman
H Groenendijk
I van Leeuwen
Jan van der Wal
I W Bosch

opmerking: De gehele tekst is met de hand geschreven

  genealogie  Simon van Leeuwen en Ariaantje van Poelgeest

No. 8  

 

 

 

hierbij tegenwoordig en
tot dit Huwelijk hunne
toestemming gevende
renvooi goedgekeurd

Simon van Poelgeest
Jan van der Kraats
P Floor
G San...
Dirk Snel
JJ Hoykaas
In het jaar een duizend acht honderd acht en twintig den vierden der maand Mei des middags ten twaalf uren, Zijn voor ons Johannes Jacobus Hoykaas, Burgemeester Ambtenaar des Burgerlijken Stands, in het Huis der Gemeente gecompareerd: Simon van Leeuwen, oud zeven en veertig jaren, blijkens Extract uit het Register van gedoopten den twee en twintigsten Maart achttien honderd zeven en twintig te Waarder afgegeven, van beroep Arbeider, geboren te Waarder en wonende te Leyderdorp, meerderjarige Zoon van Hermanus van Leeuwen overleden blijkens Extract uit het Register van overlijden den negentienden Maart achttien honderd zevenentwintig te Langeweide afgegeven en van Aagje van Dam overleden blijkens Extract uit het Register van begraven van Lyken den twee en twintigsten Maart achttien honderd zeven en twintig te Waarder afgegeven, Weduwnaar van Trijntje Hoogendoorn, blijkens Extract uit het Register der overledenen, den twaalfden july achttien honderd zeven en twintig te Koudekerk afgegeven.
    Voorts wordt door ... contractanten ... advies van den voormaligen Staats... van den ... jaar dertien onder ede verklaard dat de plaatsen van het overlijden en het laatste domicile zijner grootouders van de vaders als moeders zijden hem onbekend zijn.
    De vier hier na te noemen getuigen de ... bevestigen hebben al mede onder ede dat ofschoon zij de contractanten kennen van het ovelijden of het laatste domicille zijner grootouders ... van d vaders als moeders zijden hun onbekend zijn.
    Nog wordt door hemContractant geen ... een attest van onvermogen tot voldoening der benodigd heden ter voltrekking van dit Huwelijk den vijfden April achttien honderd achtentwintig te Leijderdorp afgegeven.
En Arijaantje van Poelgeest, jonge dochter, oud zeven en dertig jaren, blijkens Extract uit het Doopregister den tienden April achttien honderd achtentwintig te Oudshoorn afgegeven, van beroep dienstbaar, geboren te Oudshoorn en wonende alhier, meerderjarige dochter van Simon van Poelgeest, van beroep schipper, en van Cornelia Geerloff, beiden te Oudshoorn woonachtig
    Wordende ook door haar contractante ge... een certificaat van onvermogen tot voldoening der benodigdheden tot voltrekking van dit Huwelijk, den tienden April achttien honderd achtentwintig alhier afgegeven.
    Waarna de contractanten aan ons verzocht hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen te gewonder plaatsen alhier, alsmede te Leijderdorp, blijkens bewijs van den Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar in dato den dertigsten April achttien honderd acht en twintig zijn geschied, namelijk de eerste op Zondag den twintigsten en de tweede op Zondag den zeven en twintigsten, beiden der maand April van den jare achttien honderd acht en twintig.     Geen verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van al de gemelde stukken, alsmede van het Zesde Hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende Van het Huwelijk, ieder der aanstaanden Echtgenoten afgevraagd of zij elkaander wederkeerig tot man en tot vrouw willen nemen, waarop door elk der zelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijde gegeven verklaren wij in naam der Wet dat Simon van Leeuwen en Arijaante van Poelgeest, door het Huwelijk verbonden zijn.
    Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van der Kraats, oud vier en zestig jaren,

huwelijk bijlagen:
  1. Doop van Simon van Leeuwen: 1 oktober 1780 te Waarder
  2. Overlijden eerste echtgenote: Trijntje Hoogendoorn: 12 januari 1826 te Koudekerk
  3. Overlijden vader: Hermanus Gijsbertus van Leeuwen: 1822 te Langeweide 83 jaar
  4. Begraven van lijken: Aagtje van Dam: 17 oktober 1785 te Waarder
  5. Akte van onvermogen: Simon van Leeuwen
  6. Doop van Arijaante van Poelgeest: 23 april 1891
  7. Akte van onvermogen: Arijaante van Poelgeest
  8. Huwelijk afkondigingen: Leijderdorp

opmerkingen:

  genealogie  Pietertje van Leeuwen en Gerrit Hofman
No. 3
Op heden den dertigsten April achttien honderd achtentwintig des middags, zijn voor ons Pieter Keyzer Pz, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zevenhuizen, Provincie Zuid Holland, ten raadhuizen dezer Gemeente gecompareerd: Gerrit Hofman, oud zeven en twintig jaren, arbeider geboren in deze Gemeente den zestienden Junij Achttienhonderd een, en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Jan Hofman en Hilligje van Roesen, beiden overleden in deze Gemeente, de eerste den acht en twintigsten Mei achttienhonderdtien, en de laatst gemelde den tweeden Augustus, achttienhonderdtien, alles blijkens drie acten, alhier afgegeven den vijftienden April achttienhonderd achtentwintig - en
Pietertje van Leeuwen, oud Zevenendertig jaren, dienstbode, wonende in deze Gemeente, geboren te Reewijk, den vijfden Januarij Zeventien honderd eenennegentig, meerderjarige dochter van Dirk Gijsbrantz van Leeuwen, overleden te Sluipwijk, den drieentwintigsten September Achttienhonderd twintig, en van Aafje Mul, overleden te Reewijk den tweeentwintigsten April, achttienhonderd een, alles blijkens drie acten afgegeven den twaalfden April achttienhonderd achtentwintig Welke ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk waarvan de afkondigingen, overeenkomstig de wet zijn gedaan voor de deur van het raadhuis dezer Gemeente, de eerste op Zondag den twintigsten en de tweede op Zondag den Zevenentwintigsten dezer maand April, Achttienhonderd achtentwintig des voormiddags ten elf ure. Verklarende mij der beide comparanten onder eede, dat hunne grootouders, welker raad zij bij eene acte van arbeid zouden hebben moeten verzoeken, mede overleden zijn. doch dat de tijd en plaats van overlijden en laatste woonplaats van dezelven hunne onbekend zijn, en de na genoemde vier getuigen mede onder eede, dat zij ofschoon de comparnten zeer wel kennende echter mede onkundig zijn, omtrent den tijd en plaats van overlijden en laatste woonplaats van dezelve grootouders. Geene verhindering tegen hetzelve huwelijk ter onzer kennis zijnde gekomen, hebben wij, aan hun verzoek voldoende na voorlezing gedaan te hebben van al de hiervoor vermelde stukken, van het certifikaat van voldoening door den eersten comparant aan de nationale militie welk stuk is gerestitueerd / alsmede van het Zesde hoofdstuk van den titel van het burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende: Van het Huwelijk, hun afgevraagd of zij elkaander tot man en tot vrouw wilden nemen. - Elk van hun hierop afzonderlijk een toestemmend geantwoord hebbende, hebben wij verklaard in naam der Wet dat Gerrit Hofman en Pietertje van Leeuwen, door het Huwelijk zijn verbonden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Teunis de Bruijn, oud Zevenendertig jaren, wagenmaker, Dirk van der Poort, oud vijfendertig jaren, secretaris en Jan George Koeur, oud negenentwintig jaren, klerk en vroedmeester, allen wonende in deze Gemeente, en zijde geen bloedverwandten of Verwandschap van een der Echtgenooten. En hebben de getuigen deze acte na gedane voorlezing met ons onderteekend, verklarende de partijen niet te kunnen schrijven of hunnen naam teekenen.
Joh Schee..
G Verdoes
Teunis de Bruijn
van der Poort
J.G. Koeur
Pieter Keyzer Pz

  genealogie  Karel Boon en Aagje van Leeuwen
J Trompert
D den Schoper
A Van Leeuwen
A van der Straten
Leendert Robbe
J ....
Maartje Van Leeuwen
van Goorp en Oosterling

No 3
In het jaar achttien honderd acht en twintig, den dertienden van de Maand April zijn voor ons Burgermeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de gemeente van Leyderdorp, gecompareerd Karel Boon oud Vierentwintig Jaren, arbeider geboren te Woerden, en wonende alhier, meerderjarige zoon van Teunis Boon, overleden te Waarder... op den Zeven en Twintigste July des Jaars Achttien honderd en twaalf, blijkens extract uit het register van overlijden aldaar afgegeven op den twee en twintigsten Maart dezes Jaars en van Aaltje van Mechelen wonende alhier hier bij tegenwoordig en hare toestemming gevende.
Hebbende gemelde Karel Boon voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat van zijne exellentie den Heere staatsraad Gouverneur van Zuid Holland in dato den twee en twintigsten Maart dezes Jaars.
En
Aagje van Leeuwen oud een en twintig Jaren, zonder beroep, geboren te Bodegraven en wonende alhier, meerderjarige dochter van Syme van Leeuwen, wonende in deze Gemeente, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende en van Trijntje Hoogendoorn, overleden te Koudekerk op den twaalfden Januari achttienhonderd Zesentwintig blijkens extract uit het register van overlijden aldaar afgegeven op den zes en twintigsten Maart dezes Jaars.
Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied de eerste op den Dertigste Maart en de tweede op den Zevenden April beide van dit Jaar.
Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle gemelde stukken alsmede van het zevende hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek ten opschrift hebbende van het Huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilden nemen waarop door elk de zelfden een toestemmend antwoord gegeven zijnde, verklaren wij in naam der wet dat Karel Boon en Aagje van Leeuwen door het huwelijk verenigd zijn.
Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Meggelse oud drie en veertig Jaren arbeider, Jacob van Elk... oud acht en twintig Jaren arbeider Willem Benschop oud drie en zestig Jaren Veldwachter allen wonende in deze Gemeente
En heeft de tweede comparant en de getuigen deze acte nadat dezelfde hun ... voorgelezen nevens ons getekend, verklarende de eerste comparant de moeder van de Bruidegom en de vader van de Bruid hunnen namen niet te kunnen schrijven

opmerkingen:

  genealogie  Jacob Verdoes en Plonia van Leeuwen

No. 6
   In het jaar een duizend acht honderd vijf en twintig, den twintigsten der maand april des middags ten twaalf uren, zijn voor Ons Arij Roest, Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Maassluis, op het Raadhuis aldaar verschenen Jacob Verdoes
van beroep zeman oud eenentwintig jaren, geboren te Maassluis den tienden der maand Maart des jaars een duizend acht honderd en vier blijkens acte van den Burgerlijken Stand afgegeven door ons Burgermeester op den negentienden dezer, wonende in deze gemeente. Hebbende aan zijn verpligting te ... der Nationale Militie voldaan, blijkens certifikaat van den al ... Gouverneur dezer Provincie, dato veertien Maart dezers jaars numero zevenhonderd negenenvijftig, minderjarige ongehuuwde zoon geasisteerd door Gijsbert Verdoes ..., deszelfs vader en van Maria van Nimwegen, des zelfs moeder, beide in deze Gemeente woonachtig. en
Plonia van Leeuwen dienstbode, oud negenentwintig jaren, geboren te Reewijk den dertigsten Junij eenduizend zevenhonderdvijfennegentig, blijkens akte van den burgerlijken stand, afgegeven door den Schout van Reewijk den vijftienden Maart dezes jares, wonende in deze gemeente. Meerderjarige ongehuwde dochter van Dirk van Leeuwen, in leven turfschipper hebbende gewoond en zijnde overleden te Reewijk den drie en twintigsten September achttienhonderd en twintig, blijkens de doodcedul door den schout van Sluipwijk op den twaalfden Maart dezes jaars afgegeven en van Aafje Mul, hebbende gewoond zijnde overleden en begraven te Reewijk den twee entwintigsten April achttienhonderd een blijkens de doodcedul door den Schout van Reewijk op den vijftiende Maart dezes jaars afgegeven. Zijnde de plaats van overlijden en laatste woonplaats van de grootouders van de bruid, aan de aanstaande echtgenoten zeer wel onbekend; hetwelk zij bij deze met eede ...

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den
twintigsten en zevenentwintigsten Maart dezes jaars des middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben Wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van de voorgemelde stukken, als mede van het zesde Hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en tot Vrouw wilde nemen, waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat
Jacob Verdoes met Plonia van Leeuwen
door het huwelijk verbonden zijn.
Van hetwelk Wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrik .lagern oud zevenendertig jaren zeman Jacob van Nimwegen oud tweeenveertig jaren zeman Cornelis van Duijn oud twee en veertig jaren zeman Otto Zoa oud twee en vijftig jaren zeman wonende alle in deze Gemeente; zijnde de eerste getuige aangehuwde broeder en de tweede neef van Jacob Verdoes terwijl de andere twee getuigen niet ver..schapt zijn aan de contractanten
   En hebben de comparanten deze met Ons, na gedane voorlezin, onderteekend. uitgezonderd de moeder van Jacob Verdoes en de tweede getuige welke verklaard hebben niet te kunnen teekenen.

Jacob Ver Does
G Verdoes
H Hogend
C van Duijn
Otto Zoa
APlonia van Leeuwen
Arij Roest

  genealogie  Matthijs van Leeuwen en Gerdiena Vermeulen
FamilySearch: Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942
Lange Ruige Weide > huwelijken, huwelijksafkondigingen 1815-1842 > image 248 of 577;
Nationaal Archief, Den Haag (National Archives, The Hague).

Op den twee en twintigsten Maart achttien honderd zestien zijn voor ons Floris Bogert Vice President als Ambtenaar van den Brurgerlijken stand der Gemeente van de LangeRuige Weide Kanton Woerden Provintie Holland gecompareerd Matthijs van Leeuwen Boerenknecht oud zesentwintig Jaren geboren en wonende in deze Gemeente Zoon van Harmen van Leeuwen en Barbara van der Waaij Bouwlieden wonende in deeze Gemeente zijnde de Vader hier bij tegenwoordig en gevende zijne toestemming.
en
Gerdiena Vermeulen Bouwmeid geboren te Woerden en wonende in deeze Gemeente oud vijfentwintig Jaren Dochter van Pieter Vermeulen Bouwman wonende in deze Gemeente en van Neeltje van Briemen overleden zijnde de vader hierbij tegenwoordig en gevende zijne toestemming.
Welke ons verzocht hebben het door hen voor genomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de deur van ons Huis der Gemeente zijn geschied namentlijk de eersten op den tienden en de twee de op den zeventienden Maart achttien honderd Zestien beiden des voormiddags elf uren.
Van al hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Diert Groenendijk oud vijfenzestig Jaren Bouwman Hubert Schippers oud dertig Jaren Schoolmeester Anthonie Bergshoef oud zevenen veertig Jaren veldwagter en Willem Lonn.. oud negen en dertig Jaren Bouwman wonende allen in deze Gemeente welke deeze acte benevens de Contractanten de vaders der Contractanten en ons vice Predident na gedane voorlezing hebben getekent
Matthijs van leeuwen
Gerdiena vermeulen
Diert Groenendijk
Hubt Schippers
A: Bergshoef
W Lonn..
Floris Bogert
Vice President

 

harmans van leeuwe
PvMeulen

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen en Jannigje Berkelaar
Archief Woerden:
DTB Reewijk 5 II
Tekst:
Gijsbert van Leeuwen, Jm
Geb te Reewijk
    en
Jannigje Berkelaar JD
Geb te Sluipwijk en beijden
Woonende te Sluijpwijk.
Zijn ten Overstaan Van
Scheepenen Van Reewijk
in den Egt vereenigd
Reewijk den 20 November 1806:
pieter Visser
... hogenelst
bij absenten van den Secretaris
J Stoop
(Clerc)

  genealogie  Leendert Ouweneel en Sara van Leeuwen
Archief Woerden: DTB Reewijk 5 II
Tekst:
Sara van Leeuwen, J:D: gebooren en woonende te Reewijk
    en
Leendert Ouweneel J:M: gebooren te Nieuwerkerk Op d: IJssel en woonende te Sluijpwijk.
Hebben Zonder Oppositie gehad hunne Drie Huwelijkse Proclamatien volgens geregtelijke testamonien aan ons vertoond en zijn alzoo ten Overstaan Van Praesident en Scheepenen Van Reewijk in den Echt vereenigd
Huijden den 25 Maart 1802:
A.V.Lokhorst
Pieter Visser
Mg Kennelijk
W Brack

opmerkingen: In tegenstelling tot andere documenten, staat hier de vrouw eerst in de akte.

  genealogie  Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij
Bron: Nationaal Archief, Den Haag, DTB kopie Zuid-Holland
Waarder, nummer toegang 3.04.16.152, inventarisnummer 2 (scan: 60)
scan

Tekst:
Hermen Van Leeuwen, laatst Wedr Van Aagje Van Dam
En Barbera vd Waaij J.D. beide Woonagtig in
de Lange Weide
Ondertr. den 15 Maij, en alhier getrouwd den
31 dito.

opmerkingen:

  genealogie  Hermanus van Leeuwen en Aagje van Dam
Archief Gouda: DTB 22a Gouda: St. Janskerk (Hervormd) 1774
scan

Tekst:
Den 9 October 1774
Hermanus Gijsbertz
Van Leeuwen, Wedr wijlen
Lijsie van Leeuwen ged
te Moordrecht &
Aagje Teunisz Van
Dam J.D. geboren
te Stolkwijk
beiden wonende in
Broekhuisen
Getrouwt Den 30 October 1774

opmerkingen:

  genealogie  Dirk van Leeuwen en Aafje Leenderts Mul
Archief Woerden: DTB Reewijk 12-13-14-15-16
scan

Tekst:
Den 13 den october Ondertrouwt
        Dirk Gijsbertze van Leeuwen. J.M. geboren
        te Moordregt, en wonende onder Rheewijk
                en
        Aafje Leendertze Mul. J.D. geboren en
        wonende te Sluijpwijk
            op den derden Zondag getrouwt

  genealogie  Klaas van Leeuwen en Trijntje Paulusz Noordlander
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1760
scan

Tekst:
Getrouwt alhier op den twee    
en twintigste Junij 1760
Claas Jansz. Van Leeuwen
J:M: met
Trijntje Paulusz Noordlan,,
,,der J:D: Beijden
wonende alhier.

  genealogie  geschiedenis  Jacobus van Leeuwen en Geertje Maartense Boshof
Archief Alphen a/d Rijn:
Aarlanderveen DTB trouwen N.H.
scan

Tekst:
2 September   Zijn bij mij in wettige ondertrouw opge
nomen Jacobus van Leeuwen JM. van
Moordregt met Geertje Maartensz
Boshof JD. van Zegveld beijde wonen
de onder Aarlanderveen welke hier op
zijn tijd getrouwt zijn.

  genealogie  Arij van Leeuwen en Aagje van der Veen
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1739
scan

Tekst:
Getrouwt alhier den 29. November 1739     Arij Claasz. Van Leeuwen J.M.
te Moordreght
    met
Aagje Arientz. van der Veen J.D.
wonende onder Blommendaal.

  genealogie  Leendert van Leeuwen en Engelina Boon
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1738
scan

Tekst:
Getrouwt alhier den 14. December 1738     Leendert Claasz. Van Leeuwen
J.M.     met
Engelina Maartenz. Boon.
  J.D. beijde wonende int Moordze Veen.

  genealogie  Cent Vermeer en Lena van Leeuwen
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1738
scan

Tekst:
Getrouwt alhier op den 13 April 1738     Cent Arientz Vermeer
J.M:     met
Lena Claesz van Leeuwen.
  J.D. beijde te Moordreght.

  genealogie  Gijsbert Claas van Leeuwen en Maria Harmens Vastenhou
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1736
scan

Tekst:
Getrouwt alhier den 22. Januarij 1736     Gijsbert Claaszen Van Leeuwen, J.M.
    met
Maria Harmensz Van Vastenhou, J.D.
beide wonende in 't Moordregse Veen

opmerkingen:

  genealogie  Jan Claasz van Leeuwen en Jannetje Jansz Blijgeest
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1735
scan

Tekst:
Getrouwt alhier den 13. Februarij 1735.     Jan Claaszen Van Leeuwen, J.M.
    Met
Jannetje Jansz Blijgeest, J.D.
Beiden van 't Moordregse Veen

  genealogie  Aris Claasz van Leeuwen en Trijntje Willemsz de Bruijn
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1732
scan

Tekst:
Getrouwt alhier den 3. Februarij 1732.     Aris Claaszen Van Leeuwen, J.M.
    met
Trijntje Willemsz de Bruijn, J.D.
bijden van 't Moordregse Veen

  genealogie  Claes Jacobsz van Leeuwen en Neeltje Aris Kraan
Archief Gouda: DTB Moordrecht 1700
trouw

Tekst:
Claes Jacobsz Van Leeuwen
J.M. met Neeltje Aris
Kraan J.D. Beijde van t
Moortseveen getrouwt
Den 10 January 1700

Geboorte en Doop akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Geboren:Relatie:
1 mei 1926Hermanus (Herman) Eijgendaal
25 april 1918Suzanna Levina van Hanegemmoeder
11 september 1916Christina Jongejan
4 maart 1912Machiel Jan Kooman
1 april 1911Sophia Cornelia van Leeuwen
18 maart 1910Piet van Leeuwen
31 januari 1909Jacobus van Leeuwen
30 mei 1908Maria Adriana van Hoof
16 april 1908Johanna Bleijenberg
6 april 1907Gerardus van Leeuwen
21 augustus 1905Anna Jacoba van Leeuwen
21 september 1904Johannes van Leeuwen
21 augustus 1904Dirk van Leeuwen
22 mei 1904Cors van Leeuwen
10 december 1903Hendrika Lacourt
23 juni 1903Dirk Cornelis van Leeuwen
18 maart 1903Dirk Willem van Leeuwen
31 januari 1902Louis Simon van Leeuwen
8 december 1901Wilhelmina van der Linden
12 november 1901Julia Lotte
3 juli 1901Johannes van Leeuwen
2 oktober 1900Wilhelmina Cebol
13 juli 1900Jacobus van Leeuwen
29 mei 1899Adriana Hagoort
21 oktober 1898Johanna Wilhelmina van Leeuwen
1 oktober 1898Simon Nicolaas van Leeuwen
3 maart 1898Sophia Anna Brigietha van Leeuwen  
5 november 1897Elisabeth Cebol
28 september 1897Job Eijgendaal
3 juni 1895Johannes van Leeuwen
10 mei 1892Frans van Leeuwen
17 november 1891Willemina Vogelaar
7 december 1890Stijntje van Leeuwen
16 oktober 1890Maria van Slingerland
27 juli 1887Leendert van Leeuwen
3 juli 1887Gijsbert van Leeuwen
23 juli 1886Aaltje van Zomeren / Stolk
5 september 1885Jacobus Leendert van Leeuwen
3 september 1884Jenneke van Aggelen
14 juli 1884Dirk van Leeuwen
12 juli 1884Maria van der Horstgrootouder
4 april 1884Marigje van Eijk
5 januari 1884Nicolaas van Leeuwen
6 april 1883Jeroen Hugo Zandbergen
10 maart 1882Aagje Jacomeintje Groenewoud
5 juni 1881Adriana Pieternella van Middeldijk
21 april 1881Dirk van Leeuwengrootouder
17 november 1880Klazina Katharina van Leeuwen
12 augustus 1880Johannes Paulus van Leeuwen
18 september 1879Jan van Leeuwen
26 juni 1879Dirkje Vonk
26 juni 1879Cornelis van Leeuwen
7 maart 1878Simon van Leeuwen
14 februari 1878Lena Catharina Elizabeth Duk
22 oktober 1877Willempje de Graaf
17 december 1876Catharina Wilhelmina van Tol
5 november 1876Henricus Gerardus Joseph Bolsman
18 november 1875Martinus Adrianus van Leeuwen
23 november 1874Menno Nikolaas Anne Swets
14 juli 1874Dirk van Leeuwen
23 april 1874Jansje van Leeuwen
30 maart 1874Hendrica Gisberta van Iterson
15 februari 1873Hermanus van Leeuwen
12 februari 1873Helena van Leeuwen
19 mei 1872Simon Johannes Lolkes de Beer
31 januari 1872Paulus Fontein
1 december 1871Apolonia van Leeuwen
9 november 1870Jorrit Hellingwerf
10 maart 1870Leendert Hermanus van der Zalm
13 december 1868Sientje van Leeuwen
31 oktober 1858Koosje de Jeu
15 mei 1857Klasina Katharina van Leeuwen
31 mei 1854Johannes van Leeuwen
12 april 1853Anna Jacoba Schakel
4 augustus 1850Frans van Leeuwen
31 januari 1849Adriana den Arendt
21 december 1847Jacobus van Leeuwen
1 september 1847Elisabeth Kriek
27 januari 1847Jacob Groen
30 juli 1845Simon van Leeuwen
16 januari 1845Gijsbert van Leeuwen
28 november 1844Lidia Sirag
1 april 1843Sophia van Groeningenovergrootouder
1 juli 1841Trijntje van Leeuwen
27 mei 1839Dirk van Leeuwenovergrootouder
19 juni 1831Sara van Leeuwen
30 mei 1831Albert de Groot
1 mei 1829Jacob Rietveld
13 februari 1829Wilhelmina van Leeuwen
26 december 1825Cornelis van Leeuwen
6 januari 1821Willemina Rom
9 mei 1818Feytje van Leeuwen
20 februari 1817Jan van Muiden
12 maart 1814Frans van Leeuwen
6 maart 1813Hermanus van Leeuwenbetovergrootouder
4 oktober 1810Leuntje van Wieringenbetovergrootouder
18 november 1808Dirk van Leeuwen
18 mei 1806Aagje van Leeuwen
30 oktober 1791Gerdiena Vermeulen
23 april 1791Ariaantje van Poelgeest
5 september 1790Matthijs van Leeuwen
12 april 1787Gijsbert van Leeuwen
6 juli 1783Jannigje Berkelaar
27 april 1783Willemijntje van Leeuwen
20 oktober 1782Trijntje Hoogendoornoudouder
18 november 1781Sara en Maria van Leeuwen
1 oktober 1780Simon van Leeuwenoudouder
15 april 1753Aafje Leenderts Mul
24 mei 1750Aagje van Damoudgrootouder
19 maart 1747Willem van Leeuwen
11 december 1746Dirk van Leeuwen
31 januari 1740Hermanus van Leeuwen oudgrootouder
22 september 1737Trijntje Noorlander
13 november 1735Klaas van Leeuwen
12 juni 1718Leendert van Leeuwen
28 juli 1715Sijmon Claasz van Leeuwen
30 augustus 1714Engeltje Boon
10 januari 1714Gijsbert van Leeuwen oudovergrootouder
3 april 1711Lena van Leeuwen
14 mei 1710Jannetje Jans Blijgeest
20 april 1710Jan Claasz van Leeuwen
20 februari 1707Aris van Leeuwen
1 juli 1703Jacobus van Leeuwen
3 januari 1677Neeltje Kraanoudbetovergrootouder
22 mei 1672Claes Jacobsz van Leeuwenoudbetovergrootouder

opmerkingen:

  genealogie  geschiedenis  Hermanus (Herman) Eijgendaal
CBG archief
CBGarchief

  Parenteel  Suzanna Levina van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 24.
   Heden den Zes en twintigsten April negentien honderd achttien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente IJzendijke
Jannis van Hanegem
oud een en dertig jaren, wachtmeester Koninklijke Marechaussee wonende te IJzendijke, die mij verklaarde, dat Janneke Elizabeth de Gardeijn, zonder beroep, zijne echtgenoote te IJzendijke woonachtig, te zijnen huize in deze gemeente, wijk D, nommer drie honderd negen en twintig , op den vijf en twintigsten April negentien honderd achttien den, voor middags ten half acht ure is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht waaraan de voornamen gegeven van Suzanna Levina
   Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van de hiertoe door de belanghebbende gekozen getuigen: Augustinus Severius Dhondt oud drie en vijftig jaren, van beroep opper wachtmeester , wonende te IJzendijke , en Albert Hermanus Braz oud drie en twintig jaren, van beroep Kon Marechaussee wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
Dhondt
AHBraz
De Ambtenaar Voornoemd
Be...

  genealogie  Christina Jongejan

No 1298

   In het jaar negentien honderd zestien den elfden September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden verschenen Johannes Rijsbergen, bij de bevalling tegenwoordig geweest oud zeven en vijftig jaren, sigarenmaker wonende te Leiden welke ons heeft verklaard, dat Johanna Rijsbergen, zonder beroep, huisvrouw van Willem Frederik Jongejan, machine bankwerker, afwezig beiden wonende te Leiden, ten huize van hem aangever, op den elfden September negentienhonderdzestien des voormiddags half zes uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Christina
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Franciscus Rijsbergen oud achtentwintig jaren, koopman wonende te Leiden en van Abraham Korenhof oud negenenvijftig jaren, barbier wonende te Leiden
   En is deze Akte, na gedane voorlezing, door ons den comparanten en de getuigen getekend
J Rijsbergen
F Rijsbergen
A Korenhof
...

  genealogie  Machiel Jan Kooman

No 6
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D T W A A L F,
Den vijfden der maand Maart verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente B e n t h u i z e n:
Willem Pieter Kooman
oud dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Benthuizen
die verklaarde, dat op den vierden der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten vier ure, binnen deze Gemeente in het huis Nommer twee en zestig is geboren een kind van het manne lijk geslacht, uit zijne echtgenoote, Pieternella Jacoba Catharina Stols, zonder beroep, mede alhier woonachtig,
welk kind zal genaamd worden: Machiel Jan
   Deze verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Gijsbert Spruijt, oud vier en vijftig jaren, van beroep ontvanger en van Johannes Timmer , oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter, beiden wonende te Benthuizen.
   Na voorlezing is deze akte door ons, den aangever en de getuigen onderteekend
W.P. Kooman.
G Spruijt.
Timmer.
Verheul

  genealogie  Sophia Cornelia van Leeuwen

 

 

No 170
   Den eersten April Negentien honderd elf, is voor ons ondergeteekende AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND der Gemeente  G O U D A, verschenen: Nicolaas van Leeuwen, oud Zevenentwintig Jaren, winkelier, wonende alhier,
   Welke ons heeft verklaard dat, op heden den eersten dezer maand des voormiddags ten vier ure,
geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis aan den Korte Tiendeweg, nummer negen in deze gemeente, uit Aaltje Stolk, zonder beroep, zijne echtgenoote, wonende aldaar
wel kind zal genaamd worden Sophia Cornelia
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Leendert Rietveld, oud eenenveertig jaren, winkelier en Bartholomeus Liepelt, oud vijf en twintig jaren, vleeschhouwer, beiden wonende alhier.
   Na voorlezing is deze akte geteekend door ons, den aangever en de getuigen

N v Leeuwen
L Rietveld
B Liepelt
...

  genealogie  Piet van Leeuwen
No. 379    In het jaar negentienhonderd tien , den negentienden Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen
Jan van Leeuwen oud dertig jaren, metselaar wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Lena Catharina Elisabeth Duk, zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijne huize op den achtienden Maart negentien honderd tien des namiddags te negen uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Piet Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus van Leeuwen , oud zevenendertig jaren, metselaar wonende te Leiden en van Johannes Brakhoven , oud zevenenveertig jaren, opperman , wonende te Leiden En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
J van Leeuwen
H van Leeuwen
J Brakhoven
vanDrie...

  genealogie  Jacobus van Leeuwen

No. 1157
   Heden drie Februari negentien honderd negen verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Johanna Wilhelmina de Bruijn, weduwe van Engelbertus de Leeuw, oud eenenvijftig jaren, verloskundige, wonende alhier die verklaarde dat op eenendertig Januari dezes jaars ,des na middags te elf uur, alhier, Van Alkemadeplein nummer achtentwintig klein een in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Jenneke van Aggelen, zonder beroep, huisvrouw van Jacobus Leendert van Leeuwen, smid, beiden wonende alhier
welk kind zal genaamd worden: Jacobus.
Gedaan in tegenwoordigheid van Johan Hubertus de Graaff oud zesentwintig jaren, gemeenteklerk wonende alhier en van Laurens Rikkers oud zesendertig jaren, gemeenteklerk wonende alhier
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

JW de Bruijn de Graaff
L Rikkers
D...

  genealogie  Maria Adriana van Hoof

No. 5946
   Heden dertig Mei negentien honderd acht verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Elisabeth Catharina Tolenaar, oud tweeenvijftig jaren, verloskundige, wonende alhier die verklaarde dat op dertig Mei dezes jaars ,des voor middags te negen uur, alhier, Goudscheweg nummer drie en veertig klein een in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Hendrika Verduijn, zonder beroep, huisvrouw van Adrianus Johannes van Hoof, ziekenoppasser, beiden wonende alhier,
welk kind zal genaamd worden: Maria Adriana.
Gedaan in tegenwoordigheid van Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft oud zevenendertig jaren, gemeenteklerk wonende alhier en van Laurens Rikkers oud vijfendertig jaren, gemeenteklerk wonende alhier
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

EC Tolenaar 't Hooft
L Rikkers
D...

  genealogie  Johanna Bleijenberg

No. 27
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D  A C H T,
den
zestienden der maand April verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  O u d s h o o r n:
Jurrie Bleijenberg
oud negen en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Oudshoorn die verklaarde, dat op den zestienden der maand April dezes jaars, des voor middags ten half zes ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk twee Nommer negen en negentig is geboren, een kind van het vrouwe lijk geslacht, uit Cornelia Doornheim zonder beroep, zijne echtgenoote
welk kind zal genaamd worden: Johanna
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem van Staveren , oud negen en zestig jaren, van beroep werkman ,en van Pieter Vermeulen oud twee en vijftig jaren, van beroep mandenmaker wonende beiden te Oudshoorn
   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend

J Bleijenberg
W van Staveren
P. Vermeulen
v St..

  genealogie  Gerardus van Leeuwen

No. 3744
Heden negen April negentien honderd zeven verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam: Johanna Wilhelmina de Bruijn, weduwe van Engelbertus de Leeuw, oud negenenveertig jaren, verloskundige, wonende alhier ,die verklaarde, dat op zes April dezes jaars ,des na middags te vijf uur, alhier, Berkelstraat nummer tweeentwintig in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Jenneke van Aggelen, zonder beroep, huisvrouw van Jacobus Leendert van Leeuwen, smid, beiden wonende alhier
welk kind zal genaamd worden Gerardus.
Gedaan in tegenwoordigheid van Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft , oud zesendertig jaren, gemeenteklerk , wonende alhier en van Laurens Rikkers , oud vierendertig jaren, gemeenteklerk , wonende alhier
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
AD van Luyn
L Rikkers
't Hooft

  genealogie  Anna Jacoba van Leeuwen

No. 1157
Heden tweeentwintigsten Augustus negentien honderd vijf is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Johanna Wilhelmina de Bruijn, weduwe van Engelbertus de Leeuw, oud achtenveertig jaren, verloskundige, wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den eenentwintigsten Augustus dezes jaars ,des na middags te tien uur, in hare tegenwoordigheid in een huis aan de Berkelstraat alhier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Jenneke van Aggelen, zonder beroep, huisvrouw van Jacobus Leendert van Leeuwen, smidsknecht, beiden wonende alhier
welk kind zal genaamd worden Anna Jacoba.
Gedaan in tegenwoordigheid van Anthonie Dirk van Luyn , oud tweeenveertig jaren, gemeentebode , wonende alhier en van Frans van Es , oud twee en vijftig jaren, gemeentebode , wonende alhier
   En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing is onderteekend door ons, de aangeefster en de getuige
AD van Luyn
F v Es
JW de Bruijn
D
...

  genealogie  Johannes van Leeuwen

No. 77
Akte van GEBOORTE van Johannes van Leeuwen
In het jaar Negentien Honderd Vier,
den een en twintigsten der maand September verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente AARLANDERVEEN:
Dirk van Leeuwen
oud twintig jaren, van beroep metselaar wonende alhier , die verklaarde, dat op den een en twintigsten September dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk vier Nommer honderdzesenzeventig is geboren, een kind van het mannelijk geslacht, uit Margje van Eijk, zijne huisvrouw, zonder beroep, wonende alhier
welk kind zal genaamd worden: Johannes
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Gijsbert van den Berg , oud vijf en zestig jaren, van beroep winkelier en van Willem van 't Wout oud drie en dertig jaren, van beroep koopman, beiden wonende alhier
   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend nevens den aangever en de getuigen.

D van Leeuwen
J G v d Berg
W van 't Wout
JW vd Lee...

  genealogie  Dirk van Leeuwen

No. 9720
   heden tweeentwintig Augustus negentienhonderd vier, is voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam verschenen: Simon van Leeuwen van beroep kruidenier oud Zesentwintig jaren, wonende alhier die ons heeft verklaard dat op eenentwintig dezer des na middags ten een ure, in het huis Wilhelminastraat 27 in deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Adriana Pieternella van Middeldijk, zonder beroep, wonende alhier
aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Dirk
Welke verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albert Zilvold van beroep ambtenaar oud vierentwintig jaren, wonende alhier en van Marinus Jacobus Luysteraar van beroep ambtenaar oud vijfentwintig jaren, wonende alhier
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die door ons, de aangever en de getuigen na gedane vooorlezing is ondertekend

1 S van Leeuwen 2  Zilvold

3  M.J. Luysteraar
|
>  H. van Beek
|

  genealogie  Cors van Leeuwen

No. 31
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D  V I E R,
den
vier en twintigsten der maand Mei verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente V o o r h o u t:
Johannes van Leeuwen
oud negen en veertig jaren, van beroep metselaarsknecht wonende te Voorhout die verklaarde dat op den twee en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des avonds ten half negen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk een Nommer acht en zestig is geboren, een kind van het manne lijk geslacht, uit Zijne echtgenoote Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende te Voorhout
, welk kind zal genaamd worden: Cors
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Marinus Angevaare , oud een en dertig jaren, van beroep timmermansknecht en van Cornelis van der Poel oud drie en twintig jaren, van beroep opperman, beiden wonende te Voorhout
   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.

J van Leeuwen
F.M. Angevaare
C van der Poel
van Voorthuysen

  genealogie  Hendrika Lacourt
No. 1647

   In het jaar negentienhonderd drie , den elfden der maand December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden verschenen:
Pieter Lacourt
oud zevenendertig jaren, timmerman wonende te Leiden welke ons heeft verklaard dat Catharina Johanna den Holder, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den tienden December negentien honderd drie , des namiddags te tien uren, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Hendrika
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Momberg , oud drie en vijftig jaren, fabrieksarbeider wonende te Leiden en van Jacobus den Holder , oud drieendertig jaren, winkelier wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend
P Lacourt
W Momberg
J den Holder
K..stens

  genealogie  Dirk Cornelis van Leeuwen
/ De doorhaling van vijf woorden in nevenstaande akte goedgekeurd
JM de Boer
G Raadschelders
OvEE.
S van Kl...

No. 42
   In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand Juni is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sassenheim verschenen: Johanna Maria de Boer, / bij de bevalling tegenwoordig geweest oud vier en dertig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sassenheim welke ons heeft verklaard dat in hare tegenwoordigheid Dirkje Vonk zonder beroep huisvrouw van Cornelis van Leeuwen metselaar, afwezig in zake zijn beroep, beide wonende te Sassenheim te hare huize den drie en twintigsten Juni negentien honderd drie, des voormiddags te negen uren, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk zij bij deze geeft de voornamen van Dirk Cornelis
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Oswald van Ee. oud zes en dertig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Sassenheim en van Gerardus Raadschelders oud zeven en zeventig jaren, van beroep concierge van het Raadhuis wonende te Sassenheim
En is deze akte, na gedane voorlezing door ons, de declarante en de getuigen geteekend
J.M. de Boer
G Raadschelders
OvEe.
S van Kl...

  genealogie  Dirk Willem van Leeuwen
No. 379

   In het jaar negentienhonderd drie den negentienden der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Jan van Leeuwen,
oud drieentwintig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Lena Catharina Elizabeth Duk, zonder beroep woonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijne huize op den achttienden Maart negentien honderd drie des namiddags te half twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij

bij deze geeft de voornamen van Dirk Willem

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Duk oud tweeenvijftig jaren, stukadoor wonende te Leiden en van Hermanus van Leeuwen oud dertig jaren, metselaar, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

J v Leeuwen
W Duk
H. v Leeuwen
...

  genealogie  Louis Simon van Leeuwen
No. 146

   In het jaar negentienhonderd twee den derden der maand Februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Daniel van Middeldijk, bij de bevalling tegenwoordig geweest, oud drieenzestig jaren, zonder beroep wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Adriana Petronella van Middeldijk, zonder beroep, huisvrouw van Simon van Leeuwen, zonder beroep, beide woonende te Amsterdam, te zijne huize op den eenendertigsten Januarie negentien honderd twee des voormiddags te drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij

bij deze geeft de voornamen van Louis Simon

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Andree oud drieenzeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Adrianus Niehot oud tweeenzeventig jaren, sjouwer, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

Middeldijk
J Andree
A Niehot
...

  genealogie  Wilhelmina van der Linden
No. 1715

   In het jaar negentienhonderd een , den negenden der maand December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden verschenen:
Willem van der Linden
oud vijfendertig jaren, sigarensorteerder wonende te Leiden welke ons heeft verklaard dat Johanna Kanbier, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize, op den achtsten December negentien honderd een , des voormiddags te vier uren, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Wilhelmina
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Raaphorst , oud negenenveertig jaren, tabakskerver wonende te Leiden en van Hendrik Fonninga , oud eenendertig jaren, sjouwer , wonende te Leiden
En is deze akte na, gedane voorlezing, door ons den declarant en den eerste getuigen geteekend. De tweede getuige verklaarde door zenuwachtigheid niet in staat te zijn, te schrijven.
W v d Linden
J Raaphorst
...

  genealogie  Julia Lotte
No. 1589
   In het jaar negentienhonderd een den twaalfden der maand November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Isaac Lotte oud tweeenveertig jaren, koopman wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Jannetje Kramer, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den twaalfden November negentien honderd een des voormiddags te drie uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Julia
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert van der Riek oud negenendertig jaren, militair wonende te Leiden en van Willem Frederik Fassijn oud achtenvijftig jaren, huisschilder , wonende te Leiden
   En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en den eerste getuigen getekend. De tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven, hebbende hij het niet geleerd.

J Lotte
L vd Riek
P H...

  genealogie  Johannes van Leeuwen

No. 28
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D  E E N,
den
derden der maand Juli verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente K o u d e k e r k:
Cornelis van Leeuwen
oud twee en twintig jaren, van beroep metselaar wonende te Koudekerk die verklaarde dat op den derden der maand Juli dezes jaars, des namiddags te half een ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer honderd zeven en tachtig is geboren, een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne echtgenoote Dirkje Vonk, zonder beroep, wonende te Koudekerk, welk kind zal genaamd worden: Johannes
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arie Bekker , oud negen en vijftig jaren, van beroep kuiper en van Willem Batelaan oud zes en twintig jaren, van beroep winkelier wonende beide te Koudekerk
   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.

C van Leeuwen
A Bekker
W Batelaan
van Voorthuysen

  genealogie  Wilhelmina Cebol
No. 1323

   In het jaar negentienhonderd twee den tweeden der maand October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Abram Cebol, oud dertig jaren, barbier wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Johanna Elisabeth Wassenaar, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijne huize op den tweeden October negentien honderd    des voormiddags te kwart voor twaalf uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij

bij deze geeft de voornaam van Wilhelmina

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Karel Wassenaar oud drieenzestig jaren, fabriekswerker wonende te Leiden en van Antonie Cebol oud zevenenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

A Cebol
K Wassenaar
A Cebol
Korevaa..

  genealogie  Jacobus van Leeuwen
No. 38
   IN HET JAAR NEGENTIENHONDERD,
den
veertienden der maand Juli verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente KOUDEKERK:
Johannes van Leeuwen
oud zes en veertig jaren, van beroep gemeente werkman wonende te Koudekerk die verklaarde, dat op den dertienden der maand Juli dezes jaars, des namiddags ten zes uren, binnen deze Gemeente in het huis, Wijk B Nommer honderd zes en zestig is geboren een kind van het manne lijk geslacht uit zijne echtgenoote Koosje de Jeu, zonder beroep. woonende te Koudekerk
welk kind zal genaamd worden: Jacobus
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Egmond oud veertig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Rietdijk oud dertig jaren, van beroep veldwachter wonende beiden te Koudekerk
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen.
J van Leeuwen
J van Egmond
J. Rietdijk
W.L. van Tricht

  genealogie  Adriana Hagoort

No. 68
Op heden den Dertigsten Mei achttien honderd negen en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente WADDINXVEEN, verschenen:
Arie Cornelis Hagoort
oud tweeenzestig jaren, van beroep koopman wonende alhier.
   Welke ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten Mei dezes jaars des voor middags ten twee ure, ten zijnen huize, Wijk A nommer zeventig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit: Trijntje van Delft, zonder beroep, zijne echtgenoote.
welk kind zal genaamd worden Adriana
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Arie Slierendrecht oud drie en veertig jaren, van beroep vrachtrijder en van Marius Gelijns oud acht en twintig jaren, van beroep beambte ter secretarie wonende beide alhier
   En is deze akte, na voorlezing geteekend door ons den comparant en de getuigen

Tuimelaar AC Hagoort
A. Slierendrecht
M. Gelijns

  genealogie  Johanna Wilhelmina van Leeuwen
...
No. 1440

   I n   h e t   j a a r   e e n   d u i z e n d   a c h t h o n d e r d acht en negentig
den twee en twintigsten der maand October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Cornelis van Leeuwen, oud zes en dertig jaren, sigarenmaker wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Johanna Willemina Kok zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijne huize op den een en twintigsten October
achttien honderd acht en negentig des namiddags te elf uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij

bij deze geeft de voornamen van Johanna Wilhelmina

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Zandvliet oud negen en dertig jaren, sigarenmaker wonende te Leiden en van Pieter Hartevelt oud drie en dertig jaren, sigarenmaker , wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

C van Leeuwen
J.J. Zandvliet
P. Hartevelt
Korevaa..

  Simon Nicolaas van Leeuwen
No. 45
   IN HET JAAR ACHTTIENHONDERD ACHT EN NEGENTIG,
den
derden der maand Oktober verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente KOUDEKERK:
Johannes van Leeuwen
oud veertig jaren, van beroep gemeentewerkman wonende te Koudekerk die verklaarde, dat op den eersten der maand Oktober dezes jaars, des middags ten twaalf uren, binnen deze Gemeente in het huis, Wijk B Nommer honderd zes en vijftig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende te Koudekerk
welk kind zal genaamd worden: Simon Nicolaas
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Egmond oud acht en derrtig jaren, van beroep gemeente secretaris en van Jan Rietdijk oud acht en twintig jaren, van beroep veldwachter , wonende beiden te Koudekerk
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen
J van Leeuwen
J van Egmond
J Rietdijk
W.L. van Tricht

  genealogie  Sophia Anna Brigietha van Leeuwen
No.277

In het jaar een duizend acht honderd achtennegentig den vierden der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Hermanus van Leeuwen, oud vijfentwintig jaren, metselaar wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Hendrica Gisberta van Iterson, zonder beroep woonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijne huize op den derden Maart achttien honderd achtennegentig des voormiddags te half drie uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Sophia Anna Brigietha Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk van Leeuwen oud achtenvijftig jaren, metselaar wonende te Leiden en van Adrianus Niehot oud achtenzestig jaren, sjouwer, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

H v Leeuwen
D. v Leeuwen
A Niehot

  genealogie  Elisabeth Cebol
No. 1531

   In het jaar een duizend achthonderd zeven en negentig den vijfden der maand November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Abraham Cebol, oud zevenentwintig jaren, barbier wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Johanna Elisabeth Wassenaar, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijne huize op den vijfden November achttien honderd zeven en negentig des voormiddags te een uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij

bij deze geeft de voornaam van Elisabeth

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie Cebol oud vierenvijftig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Karel Wassenaar oud zestig jaren, fabriekswerker, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

A Cebol
A Cebol
K Wassenaar
Korevaa..

  genealogie  huwelijk  geschiedenis  kranten  Job Eijgendaal
      No. 693
   Op heden den negenentwintigsten September achttien-honderd-zeven-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te SCHIEDAM, in het Huis der Gemeente verschenen:
Gerrit Eijgendaal
oud zesentwintig jaren, van beroep kistenmaker wonende aan de Spoorstraat alhier, nommer zesenveertig die Ons heeft verklaard dat, op den achtentwintigsten dezer maand des namiddags ten twee ure, te zijnen huize is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoot Gerritje Schellevis, zonder beroep, mede wonende alhier welk kind zal genaamd worden:
Job
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Eijgendaal oud vijftig jaren, van beroep kistenmaker wonende alhier en van Christiaan Bergijk oud dertig jaren, van beroep pakhuisknecht, wonende alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend door Ons den comparant en de getuigen getekend.

G Eijgendaal
W Eijgendaal
C Bergijk
De Ambtenaar,
den Breems

  genealogie  Johannes van Leeuwen
No. 28

 

 

/ bijgevoegd een en

Goedgekeurd
JvanLeeuwen
CL de Roon Hertogen
J van Egmond
C Zirkzee
   IN HET JAAR ACHTTIENHONDERD VIJF EN NEGENTIG,
den
vierden der maand Juni verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente KOUDEKERK:
Johannes van Leeuwen
oud / veertig jaren, van beroep gemeentewerkman wonende te Koudekerk die verklaarde, dat op den derden der maand Juni dezes jaars, des avonds ten elf uren, binnen deze Gemeente in het huis, Wijk B Nommer honderd zes en vijftig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende te Koudekerk
welk kind zal genaamd worden: Johannes
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Laurens de Roon Hertogen oud een en veertig jaren, van beroep korenmolenaar en van Johannes van Egmond oud vier en dertig jaren, van beroep gemeente secretaris , wonende beiden te Koudekerk
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen
J van Leeuwen
CL de Roon Hertogen.
J van Egmond.
C. Zirkzee

  genealogie  Frans van Leeuwen

No. 2783
Op heden den elfden mei achttien honderd twee en negentig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Dina Cornelia Drost, weduwe van Johannes van den IJsel verklarende bij na te noemen bevalling te zijn tegenwoordig geweest
oud zevenenzestig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den tienden dezer des voor middags ten een ure, in een huis aan de Schoolstraat alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit: Anna Jacoba Schakel; zonder beroep huisvrouw van Jacobus van Leeuwen, sleeper wonende beiden alhier
welk kind zal genaamd worden Frans
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van; Gerardus Lureman oud vierenveertig jaren, van beroep klerk wonende alhier en van Willem Diertens oud zesentwintig jaren, van beroep klerk wonende alhier
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons de aangeefster en de getuigen

DC Drost W Diertens
G Lureman

  genealogie  Willemina Vogelaar
No. 131 Geboorte van Willemina Vogelaar.

   In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den zeventienden der maand November is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente M I D D E L H A R N I S, verschenen: Herman Vogelaar oud een en veertig jaren, van beroep bouwknecht wonende te Middelharnis die ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwelijkgelacht is geboren op den zeventienden der maand November duizend acht honderd een en negentig te zeven uren des morgens in een huis numero duizend vier en tachtig binnen deze gemeente uit Lena Tijl, zijne echtgenote van beroep zonder wonende te Middelharnis
welk kind zal genaamd worden Willemina.
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Heina de Bloem oud achtenzestig jaren, van beroep visser en van J... Krijger oud zesenvijftig jaren, van beroep visser beiden wonende in deze gemeente, en is deze akte, na voorlezing onderteekend door ons de aangever en de getuigen

H Vogelaar
H de Bloem
J Krijger
LA van Weel

  genealogie  Stijntje van Leeuwen
No. 47   IN HET JAAR ACHTTIENHONDERD NEGENTIG,
den
achtsten der maand December verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente KOUDEKERK:
Johannes van Leeuwen
oud zes en dertig jaren, van beroep gemeentewerker wonende te Koudekerk die verklaarde, dat op den zevenden der maand December dezes jaars, des morgens ten zeven uren, binnen deze Gemeente in het huis, Wijk B Nommer honderd twee en zestig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne echtgenoote Koosje de Jeu, zonder beroep
welk kind zal genaamd worden: Stijntje
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arie Bekker oud negen en veertig jaren, van beroep kuiper en Pieter de Ligny oud dertig jaren, van beroep veldwachter wonende beiden te Koudekerk
Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den aangever en de getuigen
... J van Leeuwen
A Bekker
P.deLigny

  genealogie  Maria van Slingerland

No. 152
   Op heden den Zeventienden october achttien honderd negentig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hillergersberg, verschenen: Willem van Slingerland oud vijfendertig jaren, van beroep arbeider wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den zestienden dezer maand des na middags ten een ure, in een huis grintweg nummer honderd zevenentwintig alhier, is geboren een kind van het vrouwelijk gelacht uit: Johanna Bras zonder beroep, mede alhier wonende, Zijne huisvrouw welk kind zal genaamd worden
Maria
   Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Pieter Johannes Hoogenstrijd oud vierenveertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier en van Abraham Algie oud vijfentwintig jaren, van beroep secretariebeambte wonende alhier
   En is hiervan opgemaakt deze acte, en na gedane voorlezing onderteekend door ons de vader en de getuigen

W v Slingerland
PJ Hoogenstrijd
AlgieL ...tijm

  genealogie  Leendert van Leeuwen
FamilySearch : Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942
Zuid-Holland > Rotterdam > Geboorten 1887-1889 > image 22 of 2235

No. 88
Op heden den Negenentwintigsten Juli achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Dina Cornelia van den IJsel geboren Drost
oud tweeenzestig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten dezer des na middags ten vijf ure, in een huis aan de Schoolstraat alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit: Anna Jacoba Schakel; zonder beroep huisvrouw van Jacobus van Leeuwen, sleeper beiden wonende alhier
welk kind zal genaamd worden Leendert
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Dirk Philippus Brink oud drie en vijftig jaren, van beroep ambtenaar wonende alhier en van Martinus Brinkman oud drie en dertig jaren, van beroep ambtenaar wonende alhier
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons de aangeefster en de getuigen

DC IJsel DP Brink
Brinkman
Wilder

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen
No. 852
Op heden den Vijfden Juli achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Cornelia Ruifer
oud vierenvijftig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den derden dezer des voor middags ten zeven ure, in een huis aan de korte Torenstraat alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit: Adriana den Arendt; zonder beroep huisvrouw van Gijsbert van Leeuwen, werkman wonende beiden alhier
welk kind zal genaamd worden Gijsbert
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Dirk Philippus Brink oud drie en vijftig jaren, van beroep ambtenaar wonende alhier en van Martinus Brinkman oud drie en dertig jaren, van beroep ambtenaar wonende alhier
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons de aangeefster en de getuigen

C Ruifer DP Brink
Brinkman
...

  genealogie  Aaltje van Zomeren / Stolk

No. 82
AKTE VAN GEBOORTE VAN: Aaltje van Zomeren
   In het jaar achttien honderd zes en tachtig,
den
drie en twintigsten der maand Juli verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente A L F E N : Cornelis van der Boon, bij de bevalling tegenwoordig geweest zijnde oud zeven en veertig jaren, van beroep verloskundige wonende binnen deze gemeente die verklaarde dat op den drie en twintigsten der maand Juli dezes jaars, des voormiddags te half zeven ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk D Nommer honderd zes is geboren, een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Cornelia van Zomeren, zonder beroep, wonende te Alfen, welk kind zal genaamd worden: Aaltje
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Martinus van der Voort, oud .. en vijftig jaren, van beroep veldwachter en van Paulus Johannes Zaalberg oud zes en twintig jaren, van beroep zonder wonende de eerste te Alfen de laatste te Aarlanderveen
   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend nevens den aangever en de getuigen

C v/d Boon
PM van der Voort
PJ Zaalberg
A. Zaalberg

  genealogie  Jacobus Leendert van Leeuwen

No. 4310
   Op heden den zevenden September achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Dina Cornelia van den IJsel geboren Drost
oud zestig jaren, van beroep verloskundige wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den vijfden dezer des na middags ten drie ure, in een huis aan de Schoolstraat alhier, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit: Anna Jacoba Schakel, zonder beroep huisvrouw van Jacobus van Leeuwen, koopman beiden wonende alhier
aan welk kind zal genaamd worden: Jacobus Leendert
   Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Dirk Philippus Brink oud twee en vijftig jaren, van beroep Commies wonende alhier en van Gerardus Leveman oud zeven en dertig jaren, van beroep klerk wonende alhier
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons de aangeefster en de getuigen

D vdIJsel G Leveman   DP Brink M ..ilder

  genealogie  Jenneke van Aggelen

No. 101
   In het jaar achttien honderd vier en tachtig, den vierden dag der maand September verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rhenen, bij afwezigheid van den vader van het na te melden kind en als zijnde bij de bevalling tegenwoordig geweest, Adriana van Sprang, huisvrouw van Jan Gijsbert Koen oud vier en veertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Rhenen Dewelke ons verklaarde, dat op den derden dag der maand September dezes jaars, des avonds ten negen uren, binnen deze Gemeente in het huis, Wijk A nummero 169 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Regina van Harm, zonder beroep, huisvrouw van Gradus van Aggelen, sigarenmaker, beide wonende binnen deze gemeente
aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Jenneke
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Teunis van Hoenderdaal oud drie en zestig jaren, van beroep rijksveldwachter wonende te Rhenen
en Gerrit Frederik Pluut
oud drie en dertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Rhenen als getuigen
   Hebbend wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met
de comparante en de getuigen
A van Sprang T van Hoenderdaal
GF Pluut
R van Voorthuizen

  genealogie  Dirk van Leeuwen
No. 27   In het jaar achttien honderd vier en tachtig, den vijftienden der maand Julij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Koudekerk, verschenen:
Johannes van Leeuwen
oud dertig jaren, van beroep metselaarsknecht wonende te Koudekerk welke verklaarde, dat te Koudekerk, in het huis, wijk A nommer Zevenenveertig op den veertienden der maand Julij dezes jaars, des namiddags ten half vier uren, is geboren een kind van het mannelijk geslacht van
hem comparant en zijne echtgenote Koosje de Jeu, zonder beroep
welk kind wordt genaamd Dirk

   Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Batelaar oud zesenveertig jaren, van beroep winkelier en Simon Schagen oud negenentwintig jaren, van beroep winkelier wonende beiden te Koudekerk
En is deze akte, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend door den aangever en de getuigen
M A.. J van Leeuwen
H Batelaar
S Schagen

  genealogie  Maria van der Horst

No. 557
In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den veertienden der maand Juli is voor ons ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen: Paulus van der Horst Brievenbesteller oud zesenentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat Margaretha Johanna Teeuwen zijn echtgenote zonder beroep op den twaalfden deze maand des middags ten twaalf ure, is verlost in het huis aan de Gasthuislaan wijk twee nommer honderd twee alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij den voornaam Maria heeft gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Anthonie Begelingen oud vijftig jaren, en van Gijsbrandius Jacobus Johannes Preuninger oud zeven en twintig jaren , brievenbestellers wonende beide alhier.
En hebben de vader en getuigen deze akte na voorlezing nevens ons ondergetekend.

P vd Horst
GJJ Preuninger
W Begelingen
A van der Leeuw

  genealogie  Marigje van Eijk

No. 40
   In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den vijfden der maand April is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oudshoorn verschenen
Bastiaan van Eijk
oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Oudshoorn welke verklaarde dat Maria den Hartog, zonder beroep, zijne huisvrouw in het huis Nommer vijhonderd dertig op den vierden April dezes jaars, des namiddags ten half elf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk bij deze de voornaam wordt gegeven van Marigje
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nicolaas van Winkel oud drie en veertig jaren, van beroep schoenmaker en van Pieter van Veen oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende beiden te Oudshoorn en hebben de aangever en de getuigen deze na voorlezing met ons getekend

B van Eijk
N van Winkel
P van Veen
Chr.J. Van Eeghey

  genealogie  Nicolaas van Leeuwen
OpenArch : Leiden, BS Geboorte, Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928
inventaris­num­mer 4749, 5 januari 1884, Geboorteakten 1884, aktenummer 19

 

 

Middelste gracht
159
No. 19

In het jaar een duizend acht honderd Vierentachtig den vijfden der maand Januari des na middags te half een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Dirk van Leeuwen oud vierenveertig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Sophia van Groeningen zonder beroep woonende te Leiden te zijne huisnummer alhier den vijfden Januari achttien honderd vierenentachtig des avonds te elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Nicolaas Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Theodorus Wolff oud zesentwintig jaren, wonende te Leiden en van ... den Rik oud vijfenvijftig jaren, sjouwer, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

D. van Leeuwen
JT Wolff
P d Rik
Hartevelt

  genealogie  Jeroen Hugo Zandbergen

ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Voorhout | Geboorten 1883 - 1892. Pagina 4 van 141

No 12.
   In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den Zevenden der maand April is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente VOORHOUT, verschenen: Lourentius Zandbergen oud Eentendertig, jaren van beroep bouwman wonende alhier welke ons verklaard heeft, dat Clementia Minken zijne huisvrouw zonder beroep, alhier in Nummer honderdnegenendertig op den Zesden der maand April dezes jaars, des namiddags ten drie ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Jeroen Hugo,
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem David Theodorus van Werkhoven oud vierendertig jaren, van beroep veldwachter en van Leonardus Diemel oud vierentwintig, jaren, van beroep bloemkweker wonende beiden alhier
En is deze akte van geboorte, na gedane voorlezing door den aangever en de beide getuigen met ons onderteekend

L Zandbergen
WDT van Werkhoven
L Diemel
H D ...

  genealogie  Aagje Jacomeintje Groenewoud

      No. 25.

   In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den tienden der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hellevoetsluis, Provincie Zuidholland verschenen: Hendrik Groenewoud oud achtendertig, jaren van beroep Kuiper, wonende alhier welke Ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Anna Bongers, zonder beroep, wonende alhier, op den Negenden der maand Maart des jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, des namiddags ten half tien ure binnen deze Gemeente, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk zullen worden gegeven de voornamen van Aagje Jacomeintje,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Antonie de wilde, oud vier en veertig jaren, van beroep secretaris wonende alhier, en van Jan Janse Wessel van Leeuwaarden, oud Twee en veertig, jaren, van beroep bode wonende alhier.
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt en na voorlezing geteekend met den aangever en de getuigen

H Groenewoud
de Wilde
JJW van Leeuwaarden

  genealogie  Adriana Pieternella van Middeldijk

No. 38
In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig, den zevenden der maand Junij is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oegstgeest verschenen: Daniel van Middeldijk oud twee en veertig jaren, van beroep oppasser wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Adriana Pieternella van Doorn, zijn huisvrouw zonder beroep, alhier Wijk twee Nummer twee honderd zevenentwintig op den vijfden der maand Junij des namiddags ten twee ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaman van Adriana Pieternella

  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Anthonie Peter van den Berg oud vijf en dertig jaren, van beroep werker en van .. van Voorbergen oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende beide alhier.

  En is deze akte van geboorte na gedane voorlezing door den aangever en de beide getuigen met ons ondergetekend.

D van Middeldijk
A P van den Berg
R. v. Voorbergen
...

  genealogie  Dirk van Leeuwen
OpenArch : Leiden, BS Huwelijk, Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928
inventaris­num­mer 4746, 21 april 1881, Geboorteakten 1881, aktenummer 561

No. 561

In het jaar een duizend acht honderd Eenentachtig den tweeentwintigsten der maand April des na middags te half een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Dirk van Leeuwen oud zesenentwintig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Sophia van Groeningen zonder beroep woonende te Leiden te zijne huisnummer alhier den eenentwintigsten April achttien honderd eenentachtig des avonds te zeven ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Dirk Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Johannes den Os oud ...tig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Johanes An ... oud Tweenenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

D. van Leeuwen
DJ den Nos
Johannes An...

  genealogie  Klazina Katharina van Leeuwen
No. 27   In het jaar achttien honderd tachtig, den achttienden der maand November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Koudekerk, verschenen:
Johannes van Leeuwen
oud zes en twintig jaren, van beroep metselaarsknecht wonende te Koudekerk welke verklaarde, dat te Koudekerk, in het huis, wijk B nommer honderdvijfenvijftig op den zeventienden der maand November dezes jaars, des avonds ten zeven uren, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van
hem comparant en zijne echtgenote Koosje de Jeu, zonder beroep
welk kind wordt genaamd Klazina Katharina

Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Batelaar oud twee en veertig jaren, van beroep winkelier en Arie Bekker oud achtendertig jaren, van beroep kuiper wonende beiden te Koudekerk
   En is deze akte, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend door den aangever en de getuigen
M A..meling J van Leeuwen
H Batelaar
A Bekker

  genealogie  Johannes Paulus van Leeuwen
OpenArch : Leiden, BS Geboorte, Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928
inventaris­num­mer 4745, 12 augustus 1880, Geboorteakten 1880, aktenummer 1029

No. 1029

   In het jaar een duizend achthonderd tachtig den dertienden der maand Augustus des na middags half twee uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Simon van Leeuwen, oud vijfendertig jaren, ... wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat, Elisabeth Kriek, zonder beroep woonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op den twaalfden Augustus achttien honderd tachtig ,des middags te drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk bij deze geeft de voornamen van Johannes Paulus

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Kekemeer oud zevenendertig jaren, ... wonende te Leiden en van Jacob B ... oud vierendertig jaren, Gymmeester ..., wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

S v Leeuwen
C Kekemeer
JB ...
kl...

  genealogie  Jan van Leeuwen
No.1146

In het jaar een duizend acht honderd negenenzeventig den achttienden der maand September des na middags te half een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Dirk van Leeuwen oud veertig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Sophia van Groeningen zonder beroep woonende te Leiden zijne huisvrouw alhier op den achttienden September achttien honderd negenenzeventig des morgens te Zeven uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jan Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Frederik Laurier oud tweeentwintig jaren, (gehuwd) opperman wonende te Leiden en van Adrianus Niehot oud Vijftig jaren, sjouwer, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

D. van Leeuwen
W F Laurier
A Niehot
.

  genealogie  Dirkje Vonk

No. 58
      AKTE VAN DE GEBOORTE VAN Dirkje Vonk

In het jaar achttien honderd negen en zeventig,
den
zevenentwintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Aarlanderveen, verschenen:
Dirk Vonk
oud acht en twintig jaren, van beroep Boerenknecht wonende binnen deze Gemeente
welke ons verklaarde, dat op den
zesentwintigsten der maand Juni dezes jaars, des namiddags te elf ure, in het huis wijk drie nummer zeven en vijftig alhier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit
Marigje Peursum, zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart heeft, dat zal worden gegeven de voornaam van Dirkje
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem van Dam oud zes en dertig jaren, van beroep spekslager wonende te Aarlanderveen , en van Bernardus Cornelis ..linz, oud drie en twintig jaren, van beroep Postbode wonende te Aarlanderveen
En is deze akte, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend door den comparant en de getuigen
D Vonk
W van Dam
BC ..linz
AP ...

  genealogie  Cornelis van Leeuwen
No. 28   In het jaar achttien honderd negen en zeventig, den zevenentwintigsten der maand junij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Koudekerk, verschenen:
Johannes van Leeuwen
oud vijfentwintig jaren, van beroep metselaarsknecht wonende te Koudekerk welke verklaarde, dat te Koudekerk, in het huis, wijk B nommer honderdnegenenvijftig op den zesentwintigsten der maand Junij dezes jaars, des avonds ten tien uren, is geboren een kind van het mannelijk geslacht van
hem comparant en zijne echtgenoot Koosje de Jeu, zonder beroep
welk kind wordt genaamd Cornelis

Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Gijbert Reusijn oud tweeenveertig jaren, van beroep Koopman en Jacob Groen oud tweeendertig jaren, van beroep ... wonende de eerste te Hazerswoude en de laatste te Koudekerk.
En is deze akte, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend door den aangever en de getuigen
E Zirkzee J van Leeuwen
Gijbert Reusijn
J Groen

  genealogie  Simon van Leeuwen
No.281

In het jaar een duizend acht honderd achtenzeventig den zevenden der maand Maart des middags te twaalf uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Dirk van Leeuwen oud achtendertig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Sophia van Groeningen zonder beroep woonende te Leiden zijne huisvrouw te zijnen huize op den zevenden Maart achttien honderd achtenzeventig des morgens te vijf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Simon
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Simon van Leeuwen oud drieendertig jaren, timmerman wonende op de Hooigracht alhier en van Pierre Lodew... Neuteboom oud drie ... jaren, metselaar, wonende op den OudenRijn alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

D. van Leeuwen
S van Leeuwen
P L Neuteboom

  genealogie  Lena Catharina Elizabeth Duk
No.193

   In het jaar een duizend acht honderd achtenzeventig den vijftienden der maand Februari des na middags te half één uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Willem Duk oud zesentwintig jaren, stucadoor wonende in de Kraaierstraat alhier, welke ons heeft verklaard, dat Petronella Otger; zije huisvrouw zonder beroep woonende te Leiden zijne huisvrouw te zijnen huize op den veertienden februari achttien honderd achtenzeventig des middags te halfdrie uren, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Lena Catharina Elizabeth
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Otger , oud vierenzestig jaren, schoenmaker wonende in de Kraaierstraat alhier en van Jacobus Johannes La Lau oud tweeenveertig jaren, opperman, wonende in den Zakkensteeg alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

W Duk
J Otger
JJ la Lau
kl..

  genealogie  Willempje de Graaf
No. 138
   In het jaar duizend acht honderd zeven en zeventig, den tweeëntwintigsten der maand October zijn voor Albert Antoine Gijsbrecht Hoderpijl , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Brielle, verschenen: Leendert de Graaf, oud vijfentwintig jaren, Arbeider wonende te Brielle welke heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Jacoba Holm, zonder beroep, wonende alhier, binnen deze Gemeente, op den twintigsten der maand October duizend acht honderd zeven en zeventig, des nachts ten half twaalf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht aan hetwelk bij bij deze geeft de voornaam van Willempje
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Louwe oud vierenvijftig jaren, Nachtwaker en van Andries Simon Burgerhout oud drieenzestig jaren, klerk ter secretarie wonende beiden alhier.
   En is hiervan opgemaakt deze akte en na gedane voorlezing onderteekend door den Ambtenaar, den declarant en de getuigen.
L de Graaf
G Louwe
Burgerhout. A A Gijsbrecht Hoderpijl

  genealogie  Catharina Wilhelmina van Tol
No. 1560

   In het jaar een duizend acht honderd zesenzeventig den achttienden der maand December des middags te een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Gijsbertus van Tol oud zesentwintig jaren, timmerman wonende op het Levendaal alhier, welke ons heeft verklaard dat, Catharina Wilhelmina Dekker, zijne huisvrouw te zijnen huize op den zeventienden December achttien honderd zesenzeventig des morgens te zes uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Catharina Wilhelmina
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Dekker oud tweeenvijftig jaren, kleedermaker wonende op het Levendaal alhier en van David de Rek oud achtenvijftig jaren, sjouwer, wonende op de Brandewijnsgracht alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons ,den declarant en de getuigen getekend.

G. van Tol
A Dekker
D de Rek
kla...

  genealogie  Henricus Gerardus Joseph Bolsman

 

No. 108
   In het jaar een duizend acht honderd zes en zeventig, den zesden November voor ons, ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bellingwolde, verschenen: Gerrardus Hermannus Bolsman oud eenenveertig jaren, van beroep Koopman wonende te Bellingwolde , dewelke ons heeft verklaard, dat op den vijfden November des jaars duizend acht honderd zes en zeventig, des namiddags te vier uur, te Bellingwolde , binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het mannelijk gelacht, aan hetwelk de voornamen van:
Henricus Gerrardus Joseph gegeven zullen worden;
van welk kind vader is bovengenoemde Gerrardus Hermannus Bolsman, en de moeder diens echtgenoote Bregitha Margaretha ten Berge, zonder beroep, wonende te Bellingwolde.
   En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Bontko Kruiter oud zevenentwintig jaren, van beroep smid wonende te Bellingwolde ,en van Wubbo Oterdoorn oud zesentwintig jaren, van beroep secretaris wonende te Bellingwolde als daartoe door den belanghebbende gekozene getuigen.
   En is deze akte dadelijk in dubbel opgemaakt en aan comparant en getuigen voorgelezen en door dezelve nevens ons geteekend.
...G. Bolsman
B Kruiter
...

  genealogie  Martinus Adrianus van Leeuwen

No. 4789
   Op heden den Negentienden November achttien honderd vijf en veertig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Rotterdam, verschenen:
Dirkje van der Ven gebuur van ....
oud zevenenvijftig jaren, van beroep vroedvrouw wonende alhier , welke ons heeft verklaard, dat op den achttienden dezer des voor middags ten twee ure, in een huize in de Korte Torenstraat , is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit: Adriana den Arend zonder beroep huisvrouw van Gijsbert van Leeuwen, pakhuisknecht wonende alhier
aan welk kind zij de voornamen geeft van: Martinus Adrianus
   Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus Brinkman oud eenendertig jaren, van beroep Klerk wonende alhier en van Adrianus Martinus de Sil oud negenenvijftig jaren, van beroep Klerk wonende alhier
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, de aangeefster en de getuige
D van der Ven M Brinkman ... V unly

  genealogie  Menno Nikolaas Anne Swets

No. 147

Het kind in nevenstaande akte vermeld is door Jan Willem Swets en Adriana Oldermans als hun kind erkend en door het daarop gevolgd huwelijk dat door den ondergeteekende tusschen gemelde Jan Willem Swets en Adriana Oldermans op den veertienden Februari achttien honderd acht en zeventig te Zwijndrecht is voltrokken, gewettigd.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Zwijndrecht / get / ...
   In het jaar een duizend acht honderd vier en zeventig, den drie en twintigsten der maand November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwijndrecht, verschenen: Jan Broeksmit oud drie en veertig jaren, van beroep verloskundige wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat in zijne tegenvoordigheid den drie en twintigsten November een duizend acht honderd vier en zeventig des middags ten twaalf ure, in het huis geteekend B. dertig te Zwijndrecht, uit Adriana Oldermans, zonder beroep, ongehuwd wonende te Hardinxveld, tijdelijk te Zwijndrecht. geboren is een kind van het mannelijk geslacht, aan hetzelve de voornaam van Menno Nikolaas Anne te willen geven.    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joost Pieterman oud acht en dertig jaren, stalhouder en Gerardus Matthijs Cornelis Immerzeel oud acht en dertig jaren, schilder beide wonende te Zwijndrecht
   En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door den aangever de getuigen nevens ons is onderteekend.

J Broeksmit
J Pieterman
GMI Immerzeel
Brouwer

  genealogie  Dirk van Leeuwen
No. 27   In het jaar achttien honderd vier en tachtig, den vijftienden der maand july is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Koudekerk, verschenen:
Johannes van Leeuwen
oud dertig jaren, van beroep metselaarsknecht wonende te Koudekerk welke verklaarde, dat te Koudekerk, in het huis, wijk A nommer Zevenenveertig op den veertienden der maand July dezes jaars, des namiddags ten half vier uren, is geboren een kind van het mannelijk geslacht van
hem comparant en zijne echtgenoot Koosje de Jeu, zonder beroep
welk kind wordt genaamd Dirk

Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Batelaan oud zesenveertig jaren, van beroep Winkelier en Simon Schagen oud negenentwintig jaren, van beroep winkelier wonende beiden te Koudekerk.
En is deze akte, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend door den aangever en de getuigen
... J van Leeuwen
H Batelaan.
S Schagen

  genealogie  Jansje van Leeuwen

No. 40
   In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den vier en twintigsten der maand April is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiderdorp verschenen Dirk van Leeuwen oud vijf en dertig jaren, van beroep metselaar wonende te Leiderdorp, welke ons verklaard heeft, dat des zelfs huisvrouw Sophia van Groeningen binnen deze Gemeente op den drie en twintigsten der maand April dezes jaars, des middags ten drie ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jansje
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem de Wind oud eenenvijftig jaren, van beroep Metselaar en van Jacobus Verstraten oud ... jaren, van beroep veldwachter wonende beide alhier
   En is deze akte van geboorte, na voorlezing door den vader en den tweede getuigen met ons is getekend, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven

D van Leeuwen
J Verstraten
G van Geer

  genealogie  Hendrica Gisberta van Iterson
No. 426

In het jaar een duizend acht honderd vierenzeventig den dertigsten der maand Maart des voor middags te half twaalf uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Andries Pieter van Iterson oud eenendertig jaren, Melkverkooper wonende op het levendaal alhier, welke ons heeft verklaard, dat Anna Brigitta La Bree, zijne huisvrouw te zijnen huize op den dertigsten Maart achttien honderd vierenzeventig des nachts te twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendrica Gisberta
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Kramers ,oud zesenveertig jaren, loodgieter wonende op het levendaal alhier en van Willem Cornelis van Rooijen oud vijfendertig jaren, fondsbode, wonende op de Hoogenwoerd alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

A.P. van Iterson
P Kramers
W.C. van Rooijen
kl...

  genealogie  Hermanus van Leeuwen

No. 14
   In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den vijftienden der maand Februari is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiderdorp verschenen Dirk van Leeuwen oud drie en dertig jaren, van beroep metselaar wonende te Leiderdorp, welke ons verklaard heeft, dat des zelfs huisvrouw Sophia van Groeningen binnen deze Gemeente op den vijftienden der maand Februari dezes jaars, des nachts ten drie ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Hermanus
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Daniel van Leeuwen oud drieendertig jaren, van beroep Metselaar en van Jan Vonk oud negenentwintig jaren, van beroep Metselaar wonende beide alhier
   En is deze akte van geboorte, na voorlezing door den vader en de getuigen met ons is getekend.

Dirk van Leeuwen
D van Leeuwen
J Vonk
G van Geer

  genealogie  Helena van Leeuwen

No 620
Op heden den veertienden februari Achttien honderd Drie en Zeventig, is voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente, verschenen:
Dirkje van Brummeld huisvrouw van Petrus van der Ven.
van beroep vroedvrouw , oud vierenvijftig jaren, wonende ... welke mij heeft verklaard, dat op den twaalfden, dezer des voor middags ten elf ure, in de ...straat
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Adriana den Arendt
van beroep zonder, wonende aldaar huisvrouw van Gijsbert van Leeuwen pakhuisknecht mede wonende aldaar
welk kind zal genaamd worden Helena
   De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Martinus Brinkman van beroep klerk oud achtentwintig jaren, wonende wagenstraat en van Adrianus Martinus de Se.. van beroep klerk , oud drieentwintig jaren, wonende aan de meent
   En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangeefster de getuigen en mij is onderteekend.
D van Brummeld Brinkman

...

  genealogie  Simon Johannes Lolkes de Beer
No. 691

   I n  h e t  j a a r  e e n  d u i z e n d  a c h t  h o n d e r d tweeenzeventig
den eenentwintigsten der maand Mei des voor middags te elf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Reinier Lodewijk Lolkes de Beer oud eenendertig jaren, koopman wonende in de kerksteeg alhier, welke ons heeft verklaard, dat Jacoba van der Kamp, zijne huisvrouw te zijnen huize op den negentienden Mei achttien honderd tweeenzeventig des middags te twaalf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Simon Johannes
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Simon van der Kamp , oud zestig jaren, zonder beroep wonende in de Heerensteeg alhier en van Andries van der Stok oud achtenvijftig jaren, bediende , wonende in de Zonne..steeg alhier
En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen getekend.

R.L.L de Beer
S van der Kamp
A v d Stok
Stoffels

  genealogie  Paulus Fontein
No. 137

   In het jaar een duizend acht honderd tweeenzeventig den eersten der maand Februari des middags te een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Jan Fontein oud dertig jaren, bezemmaker wonende op de Middelstegracht alhier, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Hendrika Petronella Pennekamp, zijne huisvrouw te zijnen huize op den eenendertigsten Januarij achttien honderd tweeenzeventig des morgens te half acht uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Paulus
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Karel Hendrik van Niehoff oud eenenveertig jaren, kleedermaker wonende op de ...broersgracht alhier en van Adrianus Nihot oud twee en veertig jaren, wolkammer, wonende op de nieuw...ijn alhier
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.

J. Fontein
P.K.H. Niehoff
A. Nihot
Stoffels

  genealogie  Apolonia van Leeuwen
No. 1432

In het jaar een duizend acht honderd eenenzeventig den eersten der maand December des middags te een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Simon van Leeuwen oud zesentwintig jaren, timmerman wonende op het levendaal, welke ons heeft verklaard, dat Elisabeth Kriek, zijne huisvrouw te zijnen huize op den eersten December achttien honderd eenenzeventig des nachts te twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Apolonia
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Paulus Kriek oud vijftig jaren, Zonder beroep wonende op het levendaal alhier en van Willem Lau oud een en vijftig jaren, Goudsmit, wonende op het Rapenburg alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

S. van Leeuwen
J.P. Kriek
W Lau
Stoffels

  genealogie  Jorrit Hellingwerf

No. 138
   In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den tienden der maand November , is voor ons ondergeteekende AMBTENAAR van den Burgerlijken Stand der gemeente Wonseradeel, provincie Friesland, gecompareerd: Pieter Hellingwerf, oud vijfentwintig jaren, arbeider wonende te Cornwerd, welke verklaarde, dat op den Negenden dezer maand des morgens ten half drie ure, te Cornwerd, een kind van het mannelijk geslacht is geboren, uit hem comparant en zijne huisvrouw Trijntje Nadema , zonder beroep, wonende aldaar,
aan welk kind hij verklaart de voornaam te geven van Jorrit
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bauke Talkena oud vijftig jaren, klerk wonende te Bolsward
en Gerardus Albertus Heldoorn oud vijfenveertig jaren, concierge wonende te Bolsward
   Waarvan wij deze akte hebben opgemaakte, welke na voorlezing, door ons en de getuigen is onderteekend, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, als zulks niet hebbende geleerd.
B Talkena
Heldoorn
RJ Hyslin..

  genealogie  Leendert Hermanus van der Zalm

No.16
Heden den twaalfden Maart achttien honderd zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Deil, Provincie Gelderland, verschenen, Frederik Jan van der Zalm, landman, oud zeven en veertig jaren, wonende te Herweinen, welke ons heeft verklaard dat zijne echtgenoote Hermina Berendina van der Salm, zonder beroep, te Enspijk op den tienden dezer maand, des namiddags om drie ure, is bevallen van een zoon welk kind genaamd zal worden
Leendert Hermanus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Stoffel Willem van Soest, landman, oud acht en vijftig jaren en Dirk van Kuigelestein, landman, oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, en is deze akte na voorlezing onderteekend door ons den comparant en de getuigen.
FJ van der Zalm
S.W. van Soest
D van Kuigelestein
...

  genealogie  Sientje van Leeuwen

N 98
In het jaar Een duizend acht honderd acht en zestig, den veertienden der maand december is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp verschenen Dirk van Leeuwen oud negen en twintig jaren, van beroep metselaar wonende te Leyderdorp, welke ons verklaard heeft, dat des zelfs huisvrouw Sophia van Groeningen binnen deze gemeente op den dertienden december dezes jaars, des nachts ten een ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Sientje
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Lodewijk Tinus oud negen en vijftig jaren, van beroep opperman en van Cornelis Rodenburg oud dertig jaren, van beroep metselaar wonende de eerste te Leyden en de tweede alhier. En is deze acte van geboorte, na voorlezing door den vader en de getuigen met ons getekend.

D van Leeuwen
JL Tinus
C Rodenburg
G van Geer

  genealogie  Koosje de Jeu
No. 46   In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den tweeden der maand November
is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Koudekerk, verschenen:
Dirk de Jeu
oud Zevenentwintig jaren, van beroep Koopman wonende te Koudekerk welke verklaarde, dat te Koudekerk, in het huis, nommer hondertnegentien op den eenendertigsten der maand Oktober dezes jaars, des middags ten half twaalf uren, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van voornoemde Dirk de Jeu en zijne echtgenote Stijntje Groen, zonder beroep, te Koudekerk
welk kind wordt genaamd Koosje

Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Reijneveld oud negenendertig jaren, van beroep ... en Hendrik van Bemmels oud zevenendertig jaren, van beroep winkelier wonende beiden te Koudekerk En is deze akte door den aangever en de getuigen na gedane voorlezing nevens ons ondertekend
Cr Spoons Eland D de Jeu
P Reijneveld
H van Bemmels

  genealogie  Klasina Katharina van Leeuwen

No. 38
   In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den zestienden der maand July is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp, verschenen Cornelis van Leeuwen oud dertig jaren, van beroep Arbeider wonende te Leyderdorp, welke ons verklaard heeft, dat deszelfs huisvrouw Antje Hoenderdaal binnen deze Gemeente op den vijftienden der maand July dezes jaars, des avonds ten acht ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Klasina Katharina
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Klaas van Eyk oud acht en veertig jaren, van beroep Arbeider en van Pieter Huisman oud drieentwintig jaren, van beroep arbeider wonende beide alhier
   En is deze akte van geboorte, na voorlezing door den vader en de getuigen met ons geteekend.
C van Leeuwen
K van Eijk
Pieter Huisman
PG Hubrechts

  genealogie  Johannes van Leeuwen

No. 36
   In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den eersten der maand Juny is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp, verschenen Cornelis van Leeuwen oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Leyderdorp, welke ons verklaard heeft, dat deszelfs huisvrouw Antje van ´t Hoenderdaal binnen deze Gemeente op den een en dertigsten der maand Mei dezes jaars, des middags ten twaalf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Johannes
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Klaas van der Ben oud een en vijftig jaren, van beroep arbeider en van Klaas van Eijk oud vier en dertig jaren, van beroep Kalkbrandersknecht wonende beide alhier
   En is deze akte van geboorte, na voorlezing door den vader en de getuigen met ons is geteekend.

C van Leeuwen
K Van Der Ben
K van Eijk
PG Hubrechts

  genealogie  Anna Jacoba Schakel

No 1124
Op heden den Dertienden April Achttien honderd Drie en Vijftig, is voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
Leendert Schakel
van beroep Smid , oud drieendertig jaren, wonende Zadenlaan 13-875 welke mij heeft verklaard, dat op den twaalfden, dezer des na middags ten acht ure, ten zijnen huize
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Jacoba Middendorp van beroep zonder, wonende mede aldaar zijne huisvrouw welk kind zal genaamd worden Anna Jacoba
   De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Daniel Dorr van beroep Smid oud tweeenveertig jaren, wonende achter het klooster 11-503 en van Hendrik van Smalen van beroep Smid , oud drieentwintig jaren, wonende kerklaan 15-259
   En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader, getuigen en mij is onderteekend.
Smalen   L Schakel J D Dorr

...Maalen

  genealogie  Frans van Leeuwen
   Op heden den zesden Augustus Achttien honderd Vijftig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
Elisabeth Helena Andres, huisvrouw van Arie Bavto
van beroep vroedvrouw , oud tweeenvijftig jaren, wonende Zandstraat 5 440 welke ons heeft verklaard, dat op den vierden dezer des voor middags ten vijf ure, in zijnen huis aan de raamstraat 6 540
is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Willemina Rom van beroep zonder, wonende aldaar huisvrouw van Frans van Leeuwen, stooker, mede wonende aldaar, zijnde door afwezigheid buiten de stad verhinderd om de aangifte in persoon te doen welk kind zal genaamd worden Frans
   De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Schaap van beroep pakhuisknecht oud vierenzestig jaren, wonende Baan 3 603 en van August van Rijnbach van beroep pakhuisknecht , oud negen en dertig jaren, wonende knak..aat 9 38
   En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declarante getuigen en ons is onderteekend.

H SchaapA van Rijnbach E BavtoSchade

  N 2028

  genealogie  Adriana den Arendt

No. 8
   In het jaar achttien honderd negen en veertig, den eenendertigsten der maand Januarij is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwijndrecht, verschenen Martinus Adrianus den Arendt oud vier en twintig jaren tuinman wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat den een en dertigsten Januari achttien honderd negen en veertig des morgens ten half zeven ure, in het huis geteekend B honderd acht en zeventig te Zwijndrecht, uit hem declarant en Lena Noordzij, zonder beroep, deszelfs huisvrouw, geboren is van een kind van het vrouwelijk geslacht, en aan hetzelve de voornaam van Adriana te willen geven
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Euseo oud drie en dertig jaren, tuinman en Gerrit Baan oud een en dertig jaren, tuinman beide wonende te Zwijndrecht
   En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de getuigen nevens ons is onderteekend. terwijl de vader verklaarde zijnen naam niet te kunnen teekenen, als hebbende dit niet geleerd.

A Euseo
G Baan
A: Stoop...

  genealogie  Jacobus van Leeuwen

N: 2969
Op heden den drie entwintigsten December Achttien honderd Zeven en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen:
Frans van Leeuwen
van beroep Schippersknecht , oud drieendertig jaren, wonende halvemaanstraat 5, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten dezer des -- middags ten twaalf ure, ten zijnen huize
is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit hem declarant, en Willemina Rom van beroep zonder, wonende mede aldaar deszelfs huisvrouw welk kind zal genaamd worden Jacobus
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Gooyers van beroep pakhuisknecht oud vierenveertig jaren, wonende Veste , 335 en van Adrianus Rom van beroep opperman , oud drieendertig jaren, wonende Raamstraat 6, h55
   En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de getuigen en ons is onderteekend. hebbende de vader verklaard niet te kunen teekenen
J Gooyers A Rom

  genealogie  Elisabeth Kriek
No. 831

In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig, den eersten der maand September des na middags ten twaalf ure is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Johannes Paulus Kriek oud zesentwintig jaren, broodbakkersknecht wonende op de ...gracht, welke ons heeft verklaard dat, Hendrica Segaar, zijne huisvrouw op den eersten September achttien honderd zeven en veertig des nachts te twee ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Elisabeth
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Kla... wonende op de middelweg oud drieendertig jaren, invalide en van Jan Dubbeldeman wonende in de kaddesteeg oud achtenzestig jaren, sjouwer,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de tweede getuigen getekend, de getuigen verklaard niet te kunnen schrijven

J.P. Kriek Van Hoorn

  genealogie  Jacob Groen
No 2   In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig, den zevenentwintigsten der maand January des voor middags ten elf ure, is voor ons Burgemeester gecommitteerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Koudekerk, verschenen:
Cornelis Groen
oud vijfenendertig jaren, van beroep vleeschhouwer wonende te Koudekerk, welke verklaarde, dat te Koudekerk in het huis nommer drieenzeventig op den zevenentwintigsten der maand January dezes jaars, des morgens ten vier ure, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van voormelde Cornelis Groen zijne echtgenoote Jacoba van Vliet, zonder beroep te Koudekerk welk kind wordt genaamd: Jacob
   Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Koot oud vijf en dertig jaren, van beroep winkelier en Gerrit van Ommeren oud vijf en dertig jaren, van beroep broodbakker wonende beide te Koudekerk En is deze akte van geboorte, door aangevers en de getuigen na gedane voorlezing nevens ons getekend.
Samsom C Groen
J Koot
G van Ommere

  genealogie  Simon van Leeuwen

No. 45
   In het jaar een duizend acht honderd vijf en veertig, den eenendertigsten der maand Julij is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp verschenen
Hermanus van Leeuwen oud eenenendertig jaren, van beroep Metselaar wonende te Leijderdorp, welke ons verklaard heeft, dat in het huis Nommer 199 des zelfs huisvrouw Leuntje van Wieringen op den dertigsten der maand Julij des avonds ten zes ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Simon
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Simon Meerburg oud veertig jaren, van beroep Arbeider en van Paulus de Jong oud negenentwintig jaren, van beroep klompmaker wonende beide binnen deze gemeente
   En is deze akte van geboorte, na gedane voorlezing, door de aangevers met ons getekend.

Hermanus van Leeuwen
S Meerburg
P de Jong
G van Geer

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen
   Op heden den zestienden Januari Achttien honderd Vijf en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen
Frans van Leeuwen
van beroep Schipper , oud dertig jaren, wonende Raamstraat . 3.1 welke ons heeft verklaard, dat op den Zestienden dezer des voor middags ten drie ure, ten zijnen huize
is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit hem declarant, en Willemina Rom, deszelfs huisvrouw van beroep zonder, wonende mede aldaar welk kind zal genaamd worden Gijsbert
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Matthijs Gooyers van beroep Sjouwer oud tweeenveertig jaren, wonende Raamstraat . 441 en van Theodorus Wilhelm van beroep winkelier , oud dertig jaren, wonende Raamstraat . 372
   En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de getuigen en ons is onderteekend. hebbende de vader verklaard niet te kunen teekenen
T Wilhelm    J M Gooyers Tromp

No. 131

  genealogie  Lidia Sirag
No. 50.
   Op heden den negen en twintigsten der maand November achttien honderd vier en veertig, is voor ons ondergeteekende Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Woubrugge, verschenen Mark Sirag, van beroep winkelier oud zeven en twintig jaren, wonende alhier, wijk D, nummer 3 welke ons heeft verklaard, dat op den achtentwintigsten dezer des nachts ten half twee ure, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Neeltje Smit zijne Echtgenote, van beroep zonder wonende mede alhier, te zijnen gemelden huis;
welk kind zal genaamd worden Lidia.
Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Verploegh, - van beroep timmerman oud tweeenveertig jaren, wonende te Woubrugge en van Albert Kroon, - - van beroep kantoorbediende oud zesentwintig jaren, wonende mede te Woubrugge; en is deze Akte door ons, benevens den Comparant en de Getuigen, na voorlezing, onderteekend.

Mark Sirag W Verploegh
A Kroon
Melis Kempenaar

  genealogie  Sophia van Groeningen

No. 35
Sophia van Groeningen

In het jaar een duizend acht honderd drie en veertig, den derden April is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Soeterwoude verschenen Jan van Groeningen verver oud vierenentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat ...vrouw Sietje van Soest op den eersten April des namiddags ten drie ure, in het Huis N0. 493 bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij bij deze word gegeven de voornaam van Sophia De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Verhagen arbeider oud drieenveertig jaren, en van Benedictus Wouters tuinman oud Vijfendertig jaren, wonende beide te Soeterwoude
En hebben wij hiervan deze Akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader en de beide getuigen met ons is ondergetekend.

H Stuij.. J V Groeningen
J Verhagen
B Wouters

  genealogie  Trijntje van Leeuwen

No. 40
   In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, den tweeden der maand July is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp verschenen Hermanus Van Leeuwen oud achtenentwintig jaren, van beroep metselaar wonende te Leyderdorp ,welke ons heeft verklaard dat, deszelfs vrouw Leuntje Van Wieringen op den eersten der maand July des avonds ten zes ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Trijntje
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Westerwout oud achtenvijftig jaren, van beroep verver en van Johan Adolf Tielkemeyer oud drieendertig jaren, van beroep winkelier ,wonende beide binnen deze gemeente
   En is deze akte, na gedane voorlezing, door de aangevers met ons getekend.

Hermanus van Leeuwen
Dirk Westerwout
J. A. Tielkemeijer
P.G Hubrechts

  genealogie  Dirk van Leeuwen

No. 34
   In het jaar een duizend acht honderd negen en dertig, den achtentwintigsten der maand Mei is voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyderdorp verschenen Hermanus van Leeuwen oud zesenentwintig jaren, van beroep metselaar wonende te Leyderdorp ,welke ons heeft verklaard dat, deszelfs vrouw Leuntje van Wieringen op den zevenentwintigsten der maand Mei des avonds ten negen ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Dirk
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Soha..dijk oud negen en twintig jaren, van beroep bakker en van Johan Adolf Tielkemeyer oud eenendertig jaren, van beroep winkelier ,wonende beide binnen deze gemeente
En is deze akte, na gedane voorlezing, door de declaranten benevens ons getekend.

H. van Leeuwen
J van Soha..dijk
J. A. Tielkemeyer
P.G Hubrechts

  genealogie  Sara van Leeuwen

No. 72
  In het jaar een duizend acht honderd een en dertig, den twintigsten der maand Junij des middags ten twaalf ure, is voor ons Egbert Hendrik Geraerds Thesingh, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Hazerswoude, gecompareerd: Simon van Leeuwen oud vijftig jaren, van beroep Arbeider wonende alhier welke ons een kind van het vrouwelijke geslacht heeft voorgesteld, den negentienden der maand Junij dezes jaars, des namiddags ten twee ure, uit hem declarant en Adriaantje van Poelgeest zijne huisvrouw geboren
en aan hetwelk hij verklaart heeft te willen geven de voornaam van
Sara

   De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Dirk van Poelgeest oud achtentwintig jaren, van beroep Kuiper en van Hendrik Zwartjes oud vijfendertig jaren, van beroep Kleedermaker, wonende
beide alhier
Na gedane voorlezing, verklaarde de vader zijnen naam niet te kunnen schrijven, waarna deze akte door de getuigen met ons is ondertekend

D V Poelgeest
H Zwartjes
EHG Thesingh

  genealogie  Albert de Groot

No. 22
  In het jaar een duizend acht honderd een en dertig, den dertigsten der maand Mei des na middags ten zes ure, is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Koudekerk, in de Provincie Zuid-Holland, verschenen: Willem de Groot oud Achtenveertig jaren, Steenbakkersknecht wonende te Koudekerk. Dewelke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Teuntje van Varik op den dertigsten Mei dezes jaars, des morgens ten vijf ure, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waar aan hij bij deze geeft de voornaam van Albert
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem van Heusden oud drieenveertig jaren, Steenbakkersknecht en van Dirk van Leeuwen oud veertig jaren, Arbeider,beide wonende te Koudekerk
Na gedane voorlezing deze acte nevens ons ondertekend door
de aangever en de getuigen

... W de Groot
W van Heusden
Dirk van Leeuwen

  genealogie  Jacob Rietveld

No. 46
  In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den eersten der maand Mei des na middags ten drie ure, is voor ons Egbert Hendrik Geraerds Thesingh, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Hazerswoude, gecompareerd: Elias Rietveld, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze gemeente welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, den Eersten der maand Mei dezes jaars, des morgens ten zes ure, uit hem declarant en Cornelia de Kort, zijne huisvrouw geboren
en aan hetwelk hij verklaart heeft te willen geven de voornaam van
Jacob
   De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus de Kort oud twee en dertig jaren, van beroep timmerman en van Teunis Wezelenburg oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende beide alhier
Na gedane voorlezing, hebben de getuigen (de vader verklaarde niet te kunnen schrijven) met ons is ondertekend
J de Kort T Wezelenburg EHG Thesingh

  genealogie  Wilhelmina van Leeuwen
No 6
In het jaar Achttienhonderd negen en twintig, den veertienden van den maand Februarij, des voormiddags ten twaalf uren is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de Gemeente van Leiderdorp gecompareerd Simon Van Leeuwen oud negenenveertig Jaren, van beroep Arbeider; welke aan ons verklaarde dat op den dertienden der Maand Februarij dezes jaars uit hem declarant en des zelfs huis vrouw Aryaantje van Poelgeest geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde den voornaam te willen geven van Wilhelmina
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Reinier de Jager, oud negen en twintig Jaren van beroep winkelier en heeft (den vader verklarende zijn naam niet te kunne schrijven) de getuigen deze acte nadat deze aan hun was voorgelezen benevens ons geteekend,

Reinier de Jager
Jan Zuy.. hozen

  genealogie  Cornelis van Leeuwen
  In het jaar een duizend acht honderd vijf en twintig, den achtentwintigsten der maand Augustus des avonds ten zes uren, is voor ons / Schouwt, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Koudekerk, in de Provincie Zuid-Holland, gecompareerd: Simon van Leeuwen oud vijfenveertig jaren, van beroep arbeider wonende binnen deze Gemeente welke ons heeft verklaard, dat des zelfs huisvrouw Trijntje Hoogendoorn, op den zesentwintigsten, dezer maand des namiddag ten vier uren, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Cornelis
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Bunnik oud achtenvijftig jaren, van beroep Bouwman en van Cornelis van der Wal oud negenenveertig jaren, van beroep Bouwman, wonende beide alhier
En hebben de      getuigen, deze, na gedane voorlezing, nevens ons onderteekend,
als hebbende de declarant verklaart, niet te kunnen schrijven nog zijn naam te ...

CVDW Pieter Bunnik
Cornelis Van Der Wal

  genealogie  Willemina Rom
In het Jaar Een duizend agt honderd een en twintig den agtsten January den middag compareerden voor Burgermeester der stad Rotterdam Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

N 62

Johanna Cornelia de keijzer huisvrouw van Abraham Schuurman oud zeven en twintig jaren, vroedvrouw wonende Slijkvaart G 262 welke ons heeft verklaart dat op den Zesden des nagts ten half twaalf uur Christina Rom ... wonende Zonnebloemsteeg G 257 in ... huis aldaar ... is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslagt twelk zij .. aan het zelfden voornaam Willemina gevende de verklaring en voorstelling t ... in tegenwoordigheid van Simon Rom oud vijfenzestig jaren ver...knegt en van Hendrik Meesing oud Zesendertig Jaren ver.... wonende in de mootersteeg Ek 55 En hebben de declaranten getuijgen deze acte van geboorte na voorlezing nevens ons getekend.

v: J. Prins S Rom   J Schuurman   Meesing

  genealogie  Feytje van Leeuwen
No 11.
In het jaar Agttienhonderd en agttien, Den tienden Mei, des avonds ten Zeven uren is voor ons Schout officier van den Burgerlijke Stand in de Gemeente van Leyderdorp Gecompareerd Simon Van Leeuwen oud agt en dertig Jaren, Arbeider; welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld den Negenden Meij des namiddags ten twee uuren uit hem declarant en zijne huisvrouw Trijntje Hogendoorn geboren. En aan het welk hij de voornaam van Feytje heeft verklaard te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Arie Burggraaf, oud een en dertig Jaren, en van Willem van der Laan oud vier en twintig Jaren beide wonende in deze Gemeente
En hebben de getuigen deze acte van geboorte, na dat deze acte hun was voorgelezen nevens ons ondertekend, verklarende de vader zijn naam niet te kunnen schrijven

Willem van der Laan Arie Burggraaf
De Schout voorn:
Hubrechts

  genealogie  Jan van Muiden
No 5
In het jaar agttienhondert en Zeventien, Den eenentwintigste Februari des avonds ten agt uren is voor ons Predident officier van den Burgerlijke Stand in de Gemeente van Leyderdorp, gecompareerd Andries Van Muiden oud agt en dertig Jaren, Metselaarsknegt; welke ons een kind van het manlijk geslagt heeft voorgesteld den twintigsten Februari des morgens ten half én uur, uit hem declarant en zijne huisvrouw Annemarietje Steenvaard geboren.
En aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Jan te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Rijn, oud zes en dertig Jaren, en van Paulus Marbus oud drie en dertig Jaren beide wonende in deze Gemeente
En hebben de getuigen deze acte van geboorte, na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend, verklarende de Vader niet te Kunnen Schrijven

C van Rijn
P. Marbus
De Predident voorn:
Van Goor den Oosterling

  genealogie  Frans van Leeuwen
No 7
In het jaar Agttienhondert Veertien, den veertienden der Maand Maart, des morgens ten Tien Uren, is voor ons Jacob Hendrik van Doelen, Predident van het Gemeente Bestuur van Sluipwijk, Officier van den Civielen Staat van voornoemde Gemeente, Canton Gouda, Departement der Monden van de Maas gecompareerd Gijsbert van Leeuwen, oud Zes en Twintig Jaren, Arbeider in het Veenland, wonende binnnen deze Gemeente Wijk D No 98. welke ons een kind van het manlijk Geslagt heeft voorgesteld, den Twaalfden der maand Maart van het Jaar Agttien Honderd Veertien, des namiddags ten vier Uuren, uit hem Declarant en Jannigje Berkelaar, oud Negen en Twintig Jaren, derselve Huisvrouw, geboren, en aan het welk hij verklaard heeft de voornaam van Frans te willen geven.   De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Pieter de Jong, oud Zeven en veertig Jaren, Arbeider in het Veenland, wonende in deze Gemeente Wijk D No 97. en Pieter Hofstede oud drie en dertig Jaren, Arbeider in het Veenland, wonende in deze Gemeente Wijk D No 98. En hebben wij deze Acte van Geboorte ondertekend, de Vader en de getuigen verklaard hebben hunne Namen niet te Kunnen tekenen, na dat hun dezelfve was voorgelezen

J H van Doelen

  genealogie  Hermanus van Leeuwen
orgineel in Frans: (nog niet perfect)

No 8
L'an mil huit cent treize le Sept Mars a midi son devant nous maire officieres de l'Etat civil de la commune de Leiderdorp Canton Leyde no 3 Departement des Bouches de la Meuse Est compagne Simon Van Leeuwen agé de trente cinq ans, Journalier Domicilié a Leiderdorp le qui nous ... un enfant de Sexe masculin né le Six Mars a trois heures le matin de lui declarant et de Trijntje Hogendoorn Son épouse et lequel il a declaré donner le prenom Hermanus
Les dites declarations ... faites en presance de Leendert van Klaveren agé de cinquante quatre ans, et de Willem Snel agé de vingt huit ans Journaliers Domiciliés a Leiderdorp signés avec nous le .. acte de Naissance apres qu'il leur a ete fait lecture

Simon Van Leeuwen
Declaire ne savoir ecrire
Leendert van Klaveren
Willem Snel
maire officieres de l'Etat civil
de la commune
van Goor den Oosterling

vertaling:(ook nog niet perfect)

No 8
In het jaar duizend acht honderd dertien, des middags zijn voor ons burgemeester officier van de burgerlijke stand van de stad Leiderdorp Kanton Leyde no 3 Departement van de monden van de Maas, verschenen Simon Van Leeuwen oud vijfdertig jaren, van beroep dagarbeider wonende in Leiderdorp welke ons heeft verklaard ... bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, de zesde Maart om drie uur in de morgen van hem aangever en van Trijntje Hogendoorn zijne huisvrouw aan hetwelk hij de voornaam geef van Hermanus
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leendert van Klaveren oud vier en vijftig jaar en van Willem Snel oud acht en twintig jaar dagarbeiders wonende in Leiderdorp En hebben de vader en de getuigen, na voorlezing, met ons geteekend,

Simon Van Leeuwen
verklaart niet te kunnen schrijven
Leendert van Klaveren
Willem Snel
Burgermeester officier van de burgerlijke stand
van de commune
van Goor den Oosterlingh

  genealogie  Leuntje van Wieringen

Nationaal Archief: DTB Alkemade
doop

Tekst:

4 october geboren
21 --- gedoopt
¦
¦
Leuntje¦
¦
Dirk van Wieringen
Fijtje van IJperen
¦
¦
Jannetje van IJperen
   vrouw van
Abraham Hogeseen

  genealogie  Dirk van Leeuwen

Archief Woerden: DTB Reeuwijk 11 - 29
doop

Tekst:

Namen der
Kinderen
Dag van Geboorte
in Dorp
VadersMoedersGetuigen
Jongen
Dirk
Geboren 10 November
gedoopt 27 oct:
Gijsbert van LeeuwenJannigje BerkelaarMaria van Leeuwen

  genealogie  Aagje van Leeuwen

Archief Woerden: DTB Bodegraven 3 - 4
doop

Tekst:

1806
18 Maij
geboren
een kind ......
V: Sijmen van Leeuwen
M: Trijntje Hogendoorn
get: Aaltje van der Heden.
Aagje

  genealogie  Gerdiena Vermeulen

Archief Woerden: DTB Woerden 8 III (1785-1795)
doop

Tekst:

         Den 30 october
Vader    Pieter Vermeulen
moeder  Neeltje van Briemen
 kind     Gerdiena
getuige Catariena van Briemen

  genealogie  Arijaantje van Poelgeest

Archief Alphen: DTB Oudshoorn
doop

Tekst:

23 dito 29 dito een dochter Arijaantje
ouders zijn Simon van Poelgeest en Cornelia Geerloff
Getuige de ouders

  genealogie  Matthijs van Leeuwen

Archief Woerden: DTB Waarder
doop

doop Matthijs: ( getuige: Aaltje van der Waaij )

opmerking: september is afgekort: Septbr.

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Sluipwijk Gereformeerd doopboek
toegang 3.04.16.118
jpg doop

Tekst:
Gijsbert
geb: den 12 April
   Den 15 April
Dirk van Leeuwen
Aafje Mul
Neeltje van Leeuwen
 
..... Vader
..... Moeder
..... Getuige

  genealogie  Jannigje Berkelaar
Bron: Nationaal Archief, Den Haag: DTB Zuid-Holland
Sluipwijk Gereformeerd doopboek
toegang 3.04.16.118 - Inventarisnummer 11
jpg doop

Tekst:
1783
Den 6 julij
   
Een kind gedoopt genaamd
   Waar van Vader is Frans Berkelaar
      Moeder Maria van der Sijs
      getuige Jannigje Berkelaar
.......Jannigje

  genealogie  Willemijntje van Leeuwen
Tekst kop bladzijde:

Tijd  Ouders  Getuigen  't Kind

Archief Woerden: DTB Waarder 1b - 2
jpg doop

doop Willemijntje: ( getuige: Maria van Leeuwen )

opmerking: tijd: 27 Dito, de vorige doop was dezelfde maand.

  genealogie  Trijntje Hogendoorn

Archief Woerden: DTB Waarder 1b - 2
doop

Tekst:

dito Jan Cornelisz Hogendoorn
fijgje Oudenes
Maria d. KeizerTrijntje
opmerking: dito is 20 october, gelijk de vorige doop

  genealogie  Sara en Maria van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Waarder
doop

doop Sara en Maria (tweelingen !): ( getuigen: Maria de Bruin en Maria van Leeuwen )
opmerking: tijd: Dito, de vorige doop was dezelfde dag.

  genealogie  Simon van Leeuwen
Tekst kop bladzijde:

            1780,j
Tijd  Ouders  Getuigen  't Kind

kop

Archief Woerden: DTB Waarder 1b - 2
doop

Tekst:

octob
1.
Hermanus Van Leeuwen
Aagje Van Dam
Neeltje Van LeeuwenSimon
L.W.
opmerking: LW = Lange Weide

  genealogie  Aafje Leenderts Mul

Archief Moordrecht:
DTB
doop

Tekst:

Den 15 d April     een kind gedoopt genaamd Aafje
waarvan vader is Leendert Mul
--- moeder Pietertje De arluig
--- getuige Maria De arluig

  genealogie  Aagje van Dam

Archief Moordrecht:
DTB
doop

Tekst:

Den 24 meij     een kind gedoopt genaamd Aagje de vader
Teunis Willemse van Dam de moeder Marijgje
Jans van Vliet getuige Ariaantje Cornelisse
Hogendoorn.

  genealogie  Willem van Leeuwen

Archief Alphen a/d Rijn:
DTB Aarlanderveen dopen N.H.
doop

Tekst:

19     Maart een kind gedoopt van Klaas van
Leeuwen en Geertje Maartensz Boshof. ge
naamt Willem

  genealogie  Dirk van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:

Den 1. Decemb:   gedt Dirk
vadr: Gijsbert van Leeuwen
moedr: Maria van Vastenhou,
get: Lijntje Arientz Kraan.

  genealogie  Harmen / Hermanus van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 31. Jan: gedt  &nnbsp;  Harmen
vadr: Gijsbert Claasz: van Leeuwen
moedr: Maria harmentz: vastenhou
get: Maria Harpens.
opmerking:
teksten worden vaak afgekort met ':', of zoals jan: is januari
ook: vadr = vader, moedr = moeder

  genealogie  Trijntje Noorlander

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:

Den 22 Sept. gedoopt t kind van
Paulus Noorlander & Antje
Dircks Ramp, gen Trijntje.
de peet Ana..gje van...

  genealogie  Klaas van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:

Den 13. Novemb:   gedt KLaas
vadr: Jan Klaasz: van Leeuwen
moedr: Jannigje Jansz: Blijgeest,
get: Neeltje Arientz Kraan.

  genealogie  Leendert van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:

Den 12. Junij is gedoopt
    Leendert
vader. Klaas van Leeuwen
moeder, . . . .
getuijge, Martijntje Willemsje Goor.

  genealogie  Sijmon Claasz van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 28. Julij is gedoopt
    Sijmon
vader: Klaas Jacobz V: Leeuw
moeder ......
getuijge, Marrigje Jacobz
    Van Leeuwen.

  genealogie  Engeltje Boon

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den selven dito is gedoopt
    Engeltje
Va: Maarten Janz Boon van
Mo: Barber willemz van der
toren.
get: Engeltje Jacobs van leeuwen.

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 10. Januarij is
gedoopt
    Gijsbert
vader, Klaas Jacobz van
    Leeuwen
moeder, Neeltje Aris Kraan
getuijge, Marij Pietersje Vent.

  genealogie  Lena van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 3 April 1711 is gedoopt
    Lena
V: Claas van Leeuwen
M: Neeltje Cranenburg
G: Sanna M: Soos

  genealogie  Jannetje Jans Blijgeest

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 14 De is gedoopt
    Jannetje
De V: Jan Janz Blijgeest
M: Nelligje Jacobs van Veen
g: ---

  genealogie  Jan Claasz van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 20. April 1710 is ged.
    Jan
De V: Claas Jacobz van Lee:
De: M: Neeltje Aris Kraan
G: Marij Jacobsse van Leeuw:
En Cornel: teunis: van tilburg.

  genealogie  Aris van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 20. Februarij is gedoopt
    Aris
De vader, Claes Jacobz van Lee:
De moeder, Neeltje Aris
Getuijge, Willempje Goust. Stol.

  genealogie  Jacobus van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den Zelfden dito is gedoopt
    Jacobus
De vader, Claes Jacobz van Leeuwen
De moeder, Neeltje Aris Kraan

  genealogie  Neeltje Kraan

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
    Anno 1677:
Den 3 January 1677 is gedoopt
    Neeltje
De vader Aris Leendertsz.
DE moeder Willempje Gerritsdr

  genealogie  Claes Jacobsz van Leeuwen

Archief Gouda: DTB Moordrecht
doop

Tekst:
Den 22 dito is gedoopt
    Claes
De vader Jacobz Arien V L
DE moeder Leentje Engelson
getuijge, Arie Aries &
Jannetje

Overlijdens akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Overleden:Relatie:
27 november 1977Aart Zuidam
3 juni 1967Jan van Leeuwen
18 mei 1967Elisabeth Cebol
17 februari 1963Johannes Paulus van Leeuwen
20 maart 1959Hermanus van Leeuwen
21 januari 1959Dirk van Leeuwengrootouder
7 maart 1958Johannes van Leeuwen
29 februari 1956Lena Catharina Elisabeth Duk
25 oktober 1954Bobbie van Leeuwen
18 december 1951Wilhelmina Cebol
25 augustus 1950Apolonia van Leeuwen
16 augustus 1950Wilhelmina Boekee
23 mei 1948Paulus Fontein
11 juni 1947Koosje de Jeu
28 april 1944Johanna Christina van Leeuwen
9 maart 1944Hendrica Gisberta van Iterson
10 januari 1940Jansje van Leeuwen
8 augustus 1936Simon van Leeuwen
5 mei 1934Cornelis van Leeuwen
23 februari 1932Dirkje Vonk
14 december 1931Menno Nikolaas Anne Swets
3 augustus 1930Simon Johannes Lolkes de Beer
17 augustus 1927Anna Jacoba Schakel
12 april 1923Dirk van Leeuwenovergrootouder
30 december 1918Johanna Christina van Dorsten
20 februari 1914Johannes van Leeuwen
14 september 1910Adriana den Arendt
6 maart 1905Jan van Muiden
14 oktober 1904Gijsbert van Leeuwen
14 januari 1904Apolonia (Leuntje) van Wieringenbetovergrootouder
29 januari 1903Frans van Leeuwen
21 augustus 1901Jacoba van Wijkbetovergrootouder
8 maart 1898Neeltje van den Berg
14 december 1897Sophia van Groeningenovergrootouder
7 april 1897Jacobus van Leeuwen
21 november 1896Cornelis van Leeuwen
31 oktober 1893Antje van 't Hoenderdaal
31 januari 1892Willemina Rom
21 maart 1890Jan van Leeuwen
18 juli 1886Hermanus van Leeuwenbetovergrootouder
28 april 1879Klasina Katharina van Leeuwen
8 februari 1878Fijtje van Leeuwen
14 augustus 1877Geertje Tijsterman
19 augustus 1871Maartje Matze
21 januari 1870Frans van Leeuwen
10 mei 1849Gerdiena Vermeulen
18 juni 1849Aagje van Leeuwen
8 september 1847Jannigje Berkelaar
31 maart 1847Adriana van Poelgeest
4 februari 1847Maria van Leeuwen
1 juli 1844Simon van Leeuwenoudouder
12 januari 1826Trijntje Hoogendoornoudouder
4 april 1822Gijsbert van Leeuwen
23 april 1821Barbera van der Waaij
23 september 1820Dirk van Leeuwen
27 juli 1817Matthijs van Leeuwen
14 maart 1814Willemijntje van Leeuwen
21 juni 1793Gijsbert Claas van Leeuwenoudovergrootouder
20 april 1793Maria Harmens Vastenhououdovergrootouder
26 maart 1771Elisabeth van Leeuwen
2 juni 1759Neeltje(Niesje) Aris Kraanoudbetovergrootouder
16 mei 1740Claes Jacobsz van Leeuwenoudbetovergrootouder

opmerkingen:

  genealogie Aart Zuidam

nr. 41.
1977
op zevenentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig
te 2 uur, 10 minuten, is in de gemeente Uithoorn overleden:
Zuidam, Aart, geboren te Nieuwveen op 18 februari 1915, rondvaart-schipper, wonende te Uithoorn, gehuwd met: kruije van der Horst, Geertje, gehuwd geweest met: van Leeuwen, Johanna Christina, zoon van Zuidam, Dirk en van: Kruijswijk, Louisa.---

De aangifte van dit overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Uithoorn gedaan door: van der Stam, Dirk Jacobus, oud 67 jaar, uitvaartleider, wonende te Amstelveen,---

die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Goedgekeurd de doorhaling van zes letters.---

Waarvan akte op 29 november     1977.

DJ vd Stam B

  genealogie Jewssey Wulf
NGV archief
krantknipsel

  genealogie Jan van Leeuwen
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
5 juni 1967, pag 12
krantknipsel

  genealogie Elisabeth Cebol
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
19 mei 1967
krantknipsel

  genealogie Johannes Paulus van Leeuwen

 

Nr. 604

Heden, negentien februari--- negentienhonderd drieënzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Rotterdam:
van der Kraan, Maarten,---, oud tweeëntwintig jaar, zonder beroep,---
wonende te Rotterdam,--- , die verklaarde, dat op zeventien februari--- negentienhonderd drieënzestig, te vier--- uur, dertig--- minuten, in de gemeente Rotterdam is overleden:
van Leeuwen, Johannes Paulus, oud tweeëntachtig jaar, geboren te Leiden, wonende te Rotterdam, zonder beroep, echtgenoot van: Koert, Stijntje, tevoren achtereenvolgens gehuwd geweest met van Tol, Catharina Wilhelmina, en Tromp, Klaasje Frans, zoon van: van Leeuwen, Simon en:Kruk, Elisabeth, beiden overleden.-----------------

De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

MvdKraan ...

  genealogie Hermanus van Leeuwen
NGV krantknipsel archief
krantknipsel

1959

No. 323

15.2.73

NH

Vreewijkstr. 8
Heden drieëntwintig maart negentienhonderd negen en vijftig verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van L E I D E N:
Zaalberg, Abraham --
oud eenenzestig jaar, begrafenisondernemer wonende te Leiden , die verklaarde, dat op twintig maart negentienhonderd negen en vijftig, te veertien uur, nul minuten,
in de gemeente L E I D E N is overleden:

van Leeuwen, Hermanus -- oud zesentachtig jaar, zonder beroep, geboren te Leiderdorp en wonende te Leiden, gehuwd geweest met : van Iterson, Hendrica Gisberta, zoon van : van Leeuwen, Dirk en van : van Groeningen, Sophia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A Zaalberg de ...

  genealogie Dirk van Leeuwen
NGV krantknipsel archief
krantknipsel

 

 

Goedgekeurd de doorhaling van een foutief geschreven woord.

No. B174.

Heden, drieëntwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
Pluilaart, Frans, oud drieënzestig jaar, bedienaar,
wonende te 's-Gravenhage , die verklaarde, dat op eenen eenentwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, te achttien uur, nul minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
van Leeuwen, Dirk, oud zevenenzeventig jaar, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende te 's-Gravenhage, gehuwd geweest met: van der Horst, Maria, zoon van: van Leeuwen, Dirk en: van Groeningen, Sophia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

... ...

  genealogie Johannes van Leeuwen
1958

No. 255

3.1.01

Nw. Beesten
markt 8
Heden tien maart negentienhonderd achtenvijftig verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van L E I D E N:
Seugling, Gerhard Michaël --
oud tweeënzestig jaar, begrafenisondernemer wonende te Leiden , die verklaarde, dat op zeven maart negentienhonderd achtenvijftig, te elf uur, dertig minuten,
in de gemeente L E I D E N is overleden:

van Leeuwen, Johannes -- oud zesenvijftig jaar, metselaar, geboren te Koudekerk aan den Rijn en wonende te Leiden, gehuwd geweest met : Lotte, Julia, zoon van : van Leeuwen, Cornelis en van : Vonk, Dirkje, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

GM Seugling de ...

  genealogie Lena Catharina Elisabeth Duk
NGV archief
krantknipsel

  genealogie  Bobbie van Leeuwen
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
25 october 1954
krantknipsel

  genealogie  Wilhelmina van Leeuwen-Cebol
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
18 december 1951
krantknipsel

  genealogie Apolonia van Leeuwen
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
26 augustus 1950 Pag 3
krantknipsel

  genealogie Wilhelmina Boekee

ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1950. Pagina 182 van 304

No. 719

10.8.92
NH
Haagweg 40
Heden zeventien Augustus negentienhonderdvijftig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden:
van der Luit, Dirk, oud één en veertig jaren, chauffeur wonende te Leiden, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zestien Augustus dezes jaars, te één en twintig uur   binnen deze gemeente is overleden:
Boekee, Wilhelmina oud acht en vijftig jaren, zonder beroep,
geboren te Oegstgeest , wonende te Leiden, echtgenote van: van Leeuwen, Dirk, dochter van: Boekee, Ewout en van: de Mooij, Jannetje, beiden overleden.

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

D de Lint ...

  genealogie Paulus Fontein
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
26 mei 1948 Pag 4
krantknipsel

  genealogie Hendrica Gisberta van Iterson

No. 302

30.3 74
NH
Hoogewoert 40
Heden tien Maart negentienhonderd veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden:
Ranselaar, Hendrik Willem, oud vier en zestig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen Maart dezes jaars, te acht uur dertig binnen deze gemeente is overleden:
van Iterson, Hendrica Gisberta oud negen en zestig jaren, zonder beroep,
geboren te Leiden , wonende te Leiden, gehuwd met: van Leeuwen, Hermanus, dochter van: van Iterson, Andries Pieter en van: la Bree, Anna Brigietha, beiden overleden.

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

HW. Ranselaar

  genealogie Johanna Christina van Leeuwen

Nr. 471
Op achtentwintig April negentienhonderd vier en veertig vijftien uur nul minuten is in de gemeente Amsterdam overleden:
van Leeuwen, Johanna Christina,
oud zeven en twintig jaren zonder beroep geboren te Leiden en wonende alhier,
echtgenote van: Zuidam, Aart, dochter van: van Leeuwen, Nicolaas en Stolk, Aaltje, zonder beroep, beide wonende te Bennebroek.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Becancon, Heinrich van beroep fabrikant
oud een en zestig jaar, wonende alhier
die verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de Wet is opgemaakt en voorgelezen op negen en twintig April
negentienhonderd vier en veertig

H Becancon Baarsla.

  genealogie Koosje de Jeu
No. 542

31.10 58
NH
Schimmelstr 24

/ gemeente Koudekerk aan den Rijn
Bovenstaande aanvulling goedgekeurd

DvdLuit
W....
Heden twaalf Juni negentienhonderd zeven en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden:
van der Luit, Dirk, oud zeven en dertig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op elf Juni dezes jaars, te drie uur binnen deze gemeente is overleden:
de Jeu, Koosje
oud acht en tachtig jaren, zonder beroep,
geboren te Koudekerk / thans , wonende te Leiden, weduwe van: van Leeuwen, Johannes, dochter van: van de Jeu, Dirk en van: Groen, Stijntje, beiden overleden.

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

DvdLuit W...

  genealogie Jansje van Leeuwen
No. 98

Heden den elfden Januari negentienhonderd veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Strübbe, Nicolaas Albert, oud acht en zestig jaren, bedienaar, wonende alhier,, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op tien, dezer, ten zes ure veertig minuten in deze Gemeente, is overleden: van Leeuwen, Jansje, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Leiderdorp wonende alhier, echtgenote van: Fontein, Paulus, dochter van: van Leeuwen, Dirk en van: van Groeningen, Sophia, beiden overleden.
    Waarvan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

NA Strübbe Boekhout.

  genealogie Simon van Leeuwen

Nr. 856.
Heden acht augustus negentienhonderd zes en dertig
verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem,
Sanders, Jelle Jochem oud achtenveertig jaren, aanspreker, wonende alhier, die bevoegd tot het doen dezer aangifte verklaarde, dat op den achtsten dezer, des voormiddags kwart over twaalf in deze Gemeente, van Zeggelenplein twee en twintig is overleden
van Leeuwen, Simon
oud achtenvijftig jaren, geboren te Leiden zonder beroep, wonende alhier, echtgenoot van: van Middeldijk, Adriana Pieternella, dochter van: van Leeuwen, Dirk en van: van Groeningen, Sophia, beiden overleden.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
JJSanders ...

  genealogie Cornelis van Leeuwen

No. 388

26.6 79
NH
Schimmelstr 24
Heden zeven Mei negentienhonderd vier en dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden
Gerrit Hendriks oud negenendertig jaren, incasseerder wonende te Leiden
en Abraham Korenhof , oud zeven en zeventig jaren zonder beroep , wonende te Leiden , die verklaarden, dat op vijf Mei dezes jaars des voor ten half zes ure, binnen deze gemeente overleden is:
Cornelis van Leeuwen
oud vier en vijftig jaren, metselaar
geboren te Koudekerk , wonende te Leiden, weduwnaar van: Dirkje Vonk, zoon van: Johannes van Leeuwen, en van Koosje de Jeu, zonder beroep, wonende te Leiden

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

G Hendriks Jr
A Korenhof
...

  genealogie Dirkje Vonk

 

No. 178

26.6 79
NH
... 10
Heden vijfentwintig Februari negentienhonderd twee en dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden
Gerrit Hendriks , oud drieejzeventig jaren, begrafenisondernemer , wonende te Leiden
en Gerrit Hendriks , oud zevenendertig jaren incasseerder , wonende te Leiden , die verklaarden, dat op drieentwintig Februari dezes jaars des voor ten kwart voor twee ure, binnen deze gemeente overleden is:
Dirkje Vonk
oud tweeenvijftig jaren, zonder beroep
geboren te Aarlanderveen , wonende te Leiden, gehuwd met Cornelis van Leeuwen, dochter van: Dirk Vonk en van Marrigje Peursum, beiden zonder beroep, en wonende te Alphen aan den Rijn

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

G Hendriks
G Hendriks Jr
...

  genealogie Menno Nikolaas Anne Swets

ziekenhuis

No. 602

13.11 74
NH
Toussaintkade 17
Heden vijftien December negentienhonderd een en dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden
Theodorus Petrus Johannes van Valderen , oud eenenvijftig jaren, begrafenisondernemer , wonende te Leiden en Abraham Korenhof , oud visijfenzeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden die verklaarden, dat op veertien December dezes jaars des voor middags ten kwart voor twaalf ure binnen deze gemeente overleden is:
Menno Nikolaas Anne Swets
oud zevenenvijftig jaren, koopman
geboren te Zwijndrecht , wonende te Leiden, gehuwd met Klasina Katharina van Leeuwen, zoon van Jan Willem Swets en van Adriana Oldermans, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
Th Korenhof
A. Korenhof
...

  genealogie Simon Johannes Lolkes de Beer

No. 602

19.5 72
geen
Oude Singel 242
Heden vijf Augustus negentienhonderd dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden:
Jan Brussel , oud achtenvijftig jaren, begrafenisondernemer , wonende te Leiden en Abraham Korenhof , oud drieenzeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden die verklaarden, dat op drie Augustus dezes jaars te drie uur binnen deze gemeente is overleden:
gevonden Simon Johannes Lolkes de Beer
oud achtenvijftig jaren, metselaar
geboren te Leiden , wonende te Leiden, gehuwd met Apolonia van Leeuwen, zoon van Reinier Lodewijk Lolkes de Beer en van Jacoba van der Kamp, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
J Brussel
A. Korenhof
...

  genealogie  Anna Jacoba Schakel

No. 3576

Grafno. 2373
Heden negentien Augustus negentienhonderd zeven en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam: Cornelis Godin Baufort , oud vijf en dertig jaren, van beroep lijkbezorger wonende alhier en Johannes Rosier oud zes en vijftig jaren, zonder beroep wonende alhier die verklaarden dat op zeventien Augustus dezes jaars , des na middags te zes uur, alhier is overleden:
Anna Jacoba Schakel, oud vier en zeventig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, eerder echtgenoote van Johannes Tas, laatst weduwe van Jacobus van Leeuwen, dochter van Leendert Schakel en Anna Jacoba Middendorp, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

C Godin Baufort
J Rosier
...

  genealogie Dirk van Leeuwen

Dirk van
Leeuwen

Overleden

12 April

Geboren

27 Mei 1839
1923

    No. 45

   Op heden den twaalfden April ________ des jaars negentienhonderd drie en twintig, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ermelo, Provincie Gelderland, verschenen:
Elbert Kamphorst ________
oud achtendertig jaren, van beroep kantoorlooper
en Gerrit van den Berg ________
oud drieenvijftig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze Gemeente, die Ons hebben verklaard, dat op donderdag den twaalfden April dezes jaars, des voormiddags te half een ure, binnen deze gemeente in de ouderdom van drieentachtig jaren
is overleden:
Dirk van Leeuwen, geboren te Leiderdorp, en wonende te Leiden, zonder beroep, weduwnaar van Johanna van Dorsten, zoon van Hermanus van Leeuwen, en Leuntje van Wieringen, beiden overleden;

    Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

E Kamphorst
G van den Berg
G van den ...


CBG archief
krantknipsel

  genealogie  Johanna Christina van Dorsten

No. 1211.
   In het jaar een achttienhonderd achttien , den eenendertigsten December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen:
Jacobus Koolen,
oud zevenenveertig jaren, begrafenis ondernemer wonende te Leiden en Frans van der Rijden oud drieenvijftig jaren, los werkman wonende te Leiden , welke ons verklaard hebben, dat op den dertigsten December negentien honderd achttien, des namiddags kwart voor vier uren, binnen deze gemeente overleden is:
Johanna Christina van Dorsten,
oud eenenzeventig jaren, zonder beroep , geboren te Leiden wonende te Leiden, gehuwd met Dirk van Leeuwen, weduwe van Aart Kromwijk, dochter van Jacobus Cornelis van Dorsten en Lena Johanna Klikee, beiden oveleden

En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten getekend.

Jan Koolen
F v d Rijden
vanDriest

Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
31 december 1918, pag 3
krantknipsel

  genealogie  Johannes van Leeuwen

 

No. 149
In het jaar een negentienhonderd veertien, den twintigsten Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Joseph Johannes Slegtenhorst
oud drieentwintig jaren, aanspreker wonende te Leiden en Johannes Jonk oud eenentwintig jaren, sigarenmaker wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den twintigsten Februari negentien honderd veertien des voormiddags ten tien uren, binnen deze Gemeente overleden is: Johannes van Leeuwen
oud negenenvijftig jaren, metselaar ,geboren te Leiderdorp wonende te Leiden, gehuwd met Koosje de Jeu, zoon van Cornelis van Leeuwen en van Antje van Hoenderdaal, beiden oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten getekend.

JJ Slegtenhorst
J Jonk
...Drie..

  genealogie  Adriana den Arendt

No. 4811

Grafno. 3040
Heden zestien September negentien honderd tien verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam: Leendert de Vrijer oud negen en dertig jaren, lijkbezorger wonende alhier en Frans van Es oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeentebode wonende alhier , die verklaarden, dat op veertien September dezes jaars , des voor middags te twee uur, Wilgenstraat nummer zeventig a ,alhier is overleden Adriana den Arendt, oud een en zestig jaren, geboren te Zwijndrecht wonende alhier, zonder beroep, weduwe van Gijsbert van Leeuwen, dochter van Martinus Adrianus den Arendt, zonder beroep, wonende alhier en Helena Noordzij, overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

L de Vrijer Jr
FvEs
Teek...

  genealogie  Jan van Muiden

No. 9

20 Febr 1817

#
goedgekeurde doorhaling van twee woorden en de bijvoeging van het woord Annemietje

M.. der ValkBouman
A van Muiden
K vd Horst
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D V I J F , den zesden der maand Maart verschenen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiderdorp:
Andries van Muiden, zoon van den overledene, oud zesenveertig jaren, van beroep godsdienstonderwijzer, wonende te Leiderdorp en Klaas van der Horst oud acht en vijftig jaren, van beroep bloemist wonende te Zoeterwoude, die verklaarden, dat op den zesden der maand Maart dezes jaars, des nachts ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis dorpstraat Nommer acht en twintig is overleden
Jan van Muiden, zoon van Andries van Muiden en van Anna Marie # Steenewaard, beiden overleden, weduwnaar van Feitje van Leeuwen,
oud acht en tachtig jaren, van beroep timmerman ,gewoond hebbende te Leiderdorp
   Na voorlezing is deze akte door Ons met de aangevers getekend.

A van Muiden
K vd Horst
M.. der ValkBouman

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen

No. 4811

Grafno. 3040
Op heden den vijftienden Oktober negentien honderd vier zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Christiaan Adrianus Dekker oud vijf en vijftig jaren, van beroep lijkbezorger en Frans van Es oud twee en vijftig jaren, van beroep gemeentebode, beiden alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden dezer , des voor middags te zeven uur, in eenhuis aan den Wilgenstraat alhier is overleden Gijsbert van Leeuwen, oud negen en vijftig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, echtgenoot van Adriana den Arendt, zoon van Frans van Leeuwen en Willemina Rom, beiden overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met aangevers

CADekker
FvEs
...

  genealogie  Apolonia (Leuntje) van Wieringen

No. 49

H Rijndijk 50
In het jaar een negentienhonderd vier, den vijftienden der maand Januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen:
Petrus Jacobus Develing,
oud zevenendertig jaren, aanspreker wonende te Leiden en Adrianus Niehot oud vierenzeventig jaren, zonder beroep , wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den veertienden Januari negentien honderd vier, des namiddags te tien uren, binnen deze gemeente overleden is:
Apolonia van Wieringen,
oud tweeennegentig jaren, zonder beroep , geboren te Oude Wetering wonende te Leiden, weduwe van Hermanus van Leeuwen, zijnde hare ouders overleden, doch hunne namen den aangevers onbekend.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

PJ Develing
A Niehot
...


Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
16 januari 1904 Pag 3
krantknipsel

  genealogie  Frans van Leeuwen

No. 672

Grafno. 516
Op heden den een en dertigsten Januari negentien honderd drie zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Arthur Leonardus Gerardus Schuurs , oud drie en twintig jaren, van beroep lijkbezorger en Leonardus Gerardus Boogers oud acht en zestig jaren, van beroep behanger beide alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten dezer , des voor middags te acht uur, in een huis aan den Vlethoek alhier is overleden Frans van Leeuwen, oud twee en vijftig jaren, geboren en wonende alhier, sleeper, weduwnaar van Neeltje van den Berg, zoon van Frans van Leeuwen en Willemina Rom beiden overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met aangevers

A.L.G. Schuurs.
LG Boogers
...

  genealogie  Neeltje van den Berg

No. 1154

Grafno. 721
Op heden den negenden Maart Achttien honderd acht en negentig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Hendrik Johannes van Roon , oud negen en dertig jaren, van beroep lijkbezorger en Leonardus Gerardus Boogers oud vier en zestig jaren, van beroep behanger beide alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op den achtsten dezer , des na middags ten een uur, in een huis aan den Binnen... alhier is overleden Neeltje van den Berg, oud acht en veertig jaren, geboren in de voormalige gemeente kralingen, wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Frans van Leeuwen, dochter van Johannes van den Berg en Neeltje van der Velde, beiden overleden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met aangevers

HJ van Roon
LG Boogers
...

  genealogie Sophia van Groeningen

No. 1032
In het jaar een duizend acht honderd zevenennegentig, den veertienden der maand december zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiden, verschenen Adrianus Schouten, oud zesentwintig jaren, ... wonende te Leiden en Cornelis de Ridder oud zeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben, dat op den veertienden december achttien honderd zevenennegentig te half negen uren, binnen deze Gemeente overleden is: Sophia van Groeningen oud zevenenvijftig jaren, zonder beroep ,geboren te Zoeterwoude wonende te Leiden, gehuwd met Dirk van Leeuwen, dochter van Jan van Groeningen en Sietske van Soest, beiden oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons met ons getekend.

A Schouten
C de Ridder
...


Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad:
16 december 1897: pagina 4

  genealogie Jacobus van Leeuwen

 

No. 168
 In het jaar een duizend acht honderd zevenennegentig,
den achtsten der maand April zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Delft verschenen: Johannes van den Berge,
oud vier en zestig jaren, en Willem Jan van der Valk oud acht en dertig jaren, bedienden beiden wonende alhier, welke ons hebben verklaard, dat op den zevenden dezer maand des namiddags ten zes ure, aan het Konigsplein in wijk zeven nommer zevenentwintig alhier is overleden Jacobus van Leeuwen oud vijftig jaren zonder beroep geboren en wonende te Rotterdam, verblijfhoudende alhier echtgenoot van Anna Jacoba Schakel zonder beroep wonende te Rotterdam, zoon van Frans van Leeuwen en van Willemina Rom, beiden overleden

En hebben de declaranten deze akte na voorlezing nevens ons ondertekend

J van den Berge
W J v.d. Valk
...

  genealogie Cornelis van Leeuwen

No. 36
 In het jaar ACHTTIENHONDERD ZES EN NEGENTIG, den drieentwintigsten der maand November verschenen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Koudekerk: Johannes van Leeuwen, oud twee en veertig jaren, van beroep gemeentewerkman wonende te Koudekerk, zoon van de overledene en Jan Pijnaker oud drie en zestig jaren, van beroep ... wonende te Koudekerk, die verklaarden, dat op den een en twintigsten der maand November dezes jaars des namiddags ten half een ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer honderd zes en vijftig is overleden
Cornelis van Leeuwen
oud negen en zestig jaren, van beroep zonder geboren en wonende te Koudekerk, zoon van Simon van Leeuwen en van Trijntje Hoogendoorn, beide overleden, weduwnaar van Antje van 't Hoenderdaal

Na voorlezing is deze akte door ons ondertekend met de beide aangevers.

J van Leeuwen
J Pijnaker
E Zikzee

  genealogie Antje van 't Hoenderdaal

No. 210
 In het jaar ACHTTIENHONDERD DRIE EN NEGENTIG, den een en dertigsten der maand October verschenen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Koudekerk: Cornelis van Leeuwen, oud zes en zestig jaren, van beroep arbeider wonende te Koudekerk, echtgenoot van de overledene en Arie Bekker oud een en vijftig jaren, van beroep kuiper wonende te Koudekerk, die verklaarden, dat op den een en dertigsten der maand October dezes jaars des morgens ten vier ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer vijf en twintig is overleden
Antje van 't Hoenderdaal
oud zes en zeventig jaren, van beroep zonder geboren te Leiderdorp en wonende te te Koudekerk, dochter van Jan van 't Hoenderdaal en van Clazina Hendrica Geurtse, beiden oveleden, gehuwd met den eersten comparant
En is deze akte door Ons onderteekend met de beide aangevers.

C van Leeuwen
A Bekker
E Zikzer

  genealogie  Willemina Rom

No. 1154

Grafno. 721
Op heden den Eersten Februari Achttien honderd twee en negentig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Cornelis Dekker , oud zes en dertig jaren, van beroep Bediende en Christiaan van der Zijden oud zevenentwintig jaren, van beroep Bediende beide alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op den een en dertigsten der vorige maand , des na middags te twee uur, in een huis aan den Coolsingel alhier is overleden:
Willemina Rom
in den ouderdom van eenenzeventig jaren , geboren en wonende alhier zonder beroep. Weduwe van Frans van Leeuwen, dochter van Christina Rom, alhier overleden.
Waarvan wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing onderteekend door ons en de aangevers.

C Dekker
C VanderZijden
...

  genealogie  Jan van Leeuwen

No. 35
Jan van Leeuwen
IN HET JAAR ACHTTIENHONDERD NEGENTIG, den twee en twintigsten der maand Maart verschenen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zoeterwoude: Klaas van der Horst oud drie en veertig jaren, van beroep tuinman wonende alhier en Johannes Van Slengerland oud vijf en vijftig jaren, van beroep metselaar wonende alhier, Zijnde de eerste oom en de tweede geen familie van den ... overledene die verklaardden, dat op den een en twintigsten der maand Maart dezes jaars, des namiddags te half vier ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk 4 Nommer honderdzeven en vijftig is overleden Jan van Leeuwen oud tachtig jaren, van beroep zonder geboren te Koudekerke en wonende alhier, zoon van Simon van Leeuwen en van Trijntje Hogendoorn, ... van Maartje Matze, zijnde de ouders beiden overleden
Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend. met de aangevers.

K van der Horst
J Van Slengerland
C Lagenburg

  genealogie  Hermanus van Leeuwen

No. 47
In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den negentienden der maand Juli zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiderdorp, verschenen Bernardus Gerrit van Ingen Schenman, oud een en dertig jaren, van beroep noodiger en Guillaume Pierre van Vuteren goede bekende, oud acht en twintig jaren, van beroep zonder wonende de eerste alhier en de tweede te Zoeterwoude, welke ons verklaard hebben, dat op den achttienden van de maand Juli dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, binnen deze Gemeente overleden is Hermanus van Leeuwen, gehuwd met Apolonia van Wieringen, zonder beroep wonende alhier, zoon van Simon van Leeuwen en van Trijntje Hoogendoorn, beiden overleden van beroep zonder oud drie en zeventig jaren geboren te Koudekerk en gewoond hebbende alhier,
En is deze akte van overlijden na gedane voorlezing door de aangevers met ons getekend.

BG van van Ingen Schenman
GP van Vuteren
G van Geer
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad:
20 juli 1886: pagina 4

opmerking:

  genealogie  Klasina Katharina van Leeuwen
No. 13  In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den negenentwintigsten der maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Koudekerk, verschenen:
Jacob Groen
oud tweeendertig jaren, van beroep koopman wonende te Koudekerk en Willem van der Bijl oud vijf en dertig jaren, van beroep ... wonende te Koudekerk zijnde de eerste echtgenoot en de tweede goede bekende van de overledene welke verklaarden, dat te Koudekerk, in het huis wijk B nommer honderd twee en dertig op den achtentwintigsten der maand April dezes jaars, des avonds ten half elf uren is overleden Klasina Katharina van Leeuwen geboren te Leiderdorp oud een en twintig jaren wonende te Koudekerk, zonder beroep, dochter van Cornelis van Leeuwen arbeider en van Antje ´t Hoenderdaal zonder beroep, wonende te Koudekerk
   En is deze na gedane voorlezing nevens ons getekend door de beide aangevers

E Zirkzee J Groen
W van der Bijl

  genealogie  Fijtje van Leeuwen

No. 14
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den negenden der maand Februari zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leiderdorp, verschenen Jan van Muiden, man der overledene oud zestig jaren, van beroep timmerman en Abraham Christiaan Smit goede bekende, oud zeven en vijftig jaren, van beroep Gemeente... wonende beide alhier , welke ons verklaard hebben, dat op den achtsten van de maand Februari dezes jaars, des avonds ten acht ure, binnen deze Gemeente overleden is Fijtje van Leeuwen, huisvrouw van Jan van Muiden, dochter van Simon van Leeuwen en Trijntje Hoogendoorn van beroep zonder oud negen en vijftig jaren geboren te Leiderdorp en gewoond hebbende alhier,
En is deze akte van overlijden na gedane voorlezing door de aangevers met ons getekend.

J van Muiden
AC Smit
G van Geer

  genealogie  Geertje Tijsterman

no 230
Op heden den zestienden Augustus Achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Huibert Boogaars oud zes en vijftig jaren, van beroep Bedienaar en Dirk Bernardus Schauken oud twee en dertig jaren, van beroep Bedienaar beiden alhier wonende bekenden van natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden dezer des na middags ten vijf ure, in een huis staande Doelstraat alhier, is overleden:
Geertje Tijsterman
in den ouderdom van zevenenzestig jaren , geboren te Nieuwkoop en wonende alhier, zonder beroep weduwe van Dirk van Leeuwen dochter van Jan Tijsterman en Maartje Flink beide overleden.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers

H Boogaars    DB Schauken ...

  genealogie  Maartje Matze

No. 96
   In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den Een en twintigsten der maand Augustus zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Alphen en Rietveld, Provincie Zuid-Holland verschenen:
Jan van Leeuwen
oud twee en zestig jaren, van beroep winkelier wonende alhier, Echtgenoot van de overledene en Cornelis de Ruiter oud acht en zeventig jaren, van beroep arbeider wonende alhier, goede bekende van de overledene dewelke ons verklaard hebben, dat Maartje Matze van beroep zonder wonende te Alphen den negentienden der maand Augustus dezes jaars, des avonds ten negen ure, in het huis nommer vijf honderd vier en negentig staande onder deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en zestig Jaren, geboren te Hazerswoude, dochter van Pieter Matze, van beroep     wonende te     en van onbekend, beiden overleden van beroep      wonende te

Na gedane voorlezing is deze Akte nevens ons onderteekend door den eersten aangever hebbende de tweede aangever verklaard niet te kunnen teekenen, als zijnde ongeoefend in de schrijfkunst

Jan van Leeuwen A Zaalberg

  genealogie  Frans van Leeuwen

no 230
Op heden den tweeentwintigsten Januari Achttien honderd Zeventig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Rotterdam, in het huis der Gemeente verschenen: Jan hendrik Eduard Deflers van beroep Bediende oud vijf en twintig jaren, wonende stadsziekenhuis bekende van de natenoemen overledene, en Thomas Kop van beroep zonder oud vijf en zestig jaren, wonende stadsarmenhuis bekende van de natenoemen overledene welke mij hebben verklaard, dat op den eenentwintigsten dezer des voor middags ten een ure, in een huis staande coolsingel 15 - 323 is overleden Frans van Leeuwen, oud vijfenvijftig jaren en tien maanden echtgenoot van Willemina Rom zijnde gemeestsjouwer geboren te Sluipwijk en wonende alhier Zoon van Gijsbert van Leeuwen en van Jannigje Berkelaar beide te Sluipwijk overleden.
En heb ik hiervan deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de aangevers en mij is geteekend

Stoij..l JHE Deflers   T Kop

  genealogie  Gerdiena Vermeulen

No. 5
In het jaar een achttien honderd acht en vijftig, den Tienden der maand Mei zijn voor ons Dirk van Ingen, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Langeruigeweide , Provincie Zuid-Holland verschenen: Nicolaas Walewijn oud drieneveertig jaren, van beroep bouwman wonende te Langeruigeweide en Cornelis de Jong oud vijftig jaren, van beroep bouwman wonende te Langeruigeweide die ons verklaard hebben, dat op maandag, den tienden der maand Mei dezes jaars, des morgens ten half zes ure, te Langeruigeweide is overleden in het huis numero acht en vijftig
Gerdiena Vermeulen, eerder weduwe van Matthijs van Leeuwen, later van Cornelis Buizert, zonder beroep, oud Zeven en Zestig jaren, geboren te Rietveld ... wonende te Langeruigeweide dochter van Pieter Vermeulen en Neeltje van Briemen, beiden overleden
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide comparanten, zijnde de eerste comparant aanbehuwd zoon en de tweede bekende der overledene.

Nicolaas Walewijn
Cornelis de Jong
D van Ingen

  genealogie  Aagje van Leeuwen

No. 26
In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den vijftienden der maand Junij zijn voor ons benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Leyderdorp, verschenen Hermanus van Leeuwen, broeder van de overledene oud vijf en dertig jaren, van beroep metselaarsknecht en Klaas Maagdeleijn, goede bekende oud zes en vijftig jaren, van beroep veldwachter wonende beide alhier welke ons verklaard hebben, dat op den veertienden van de maand Juny dezes jaars, des namiddags ten een ure, binnen deze Gemeente overleden is Aagje van Leeuwen, weduwe van Klaas Boon dochter van Simon van Leeuwen en Trijntje Hoogendoorn van beroep zonder oud een en veertig jaren, geboren te Bodegraven en gewoond hebbende alhier,
En is deze akte van overlijden na gedane voorlezing door de aangevers met ons geteekend.

Hermanus van Leeuwen
K Maagdeleyn
PG Hubrechts

  genealogie  Jannigje Berkelaar
Goedgekeurd de doorhaling van tweeennegentig gedrukte woorden bij dit renvooy.

FP F.ij.

No. 25
Burgerlijken Stand. Provincie Zuid Holland. ... Gemeente Papendrecht en Altena. Extract uit het Register der akten van overlijden in de Gemeente Papendrecht en Altena voor het jaar achttien honderd zeven en veertig. - Uit ... register blijkt: dat op den achtsten September dezes jaars, binnen deze gemeente is overleden: Jannigje Berkelaar eerder weduwe van Gijsbrecht van Leeuwen en thans gehuwd met Cornelis Wensveen, Schipper, oud drieenzestig Jaren buiten beroep geboren en laatst gewoond hebbende te Sluipwijk, dochter van Frans Berkelaar en Maria van der Sijs beide overleden. Voor Extract conform, uitgegeven ten gevolge van Artikel vijftig van het Burgerlijk Wetboek, op ongezegeld papier, krachtens zijner ... besluit van den dertigsten December achttien honderd vier en veertig nummer Zes en zestig, den achttien September achttien honderd Zeven en veertig.
De Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Gemeente Papendrecht en Altena; /:geteekend:/ wapperom.
Geregistreerd .. Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken stand der gemeente Sluipwijk, den zestienden September achttien honderd zeven en veertig.

FP F.ij.

  genealogie  Adriana van Poelgeest

No. 11  In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig, den eersten der maand April des - middags ten twaalf ure zijn voor ons Burgmeester gecommiteerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Koudekerk, verschenen:
Nicolaas van de Graal
oud vierenvijftig jaren, van beroep tapper wonende te Koudekerk en Rei...r Vuik oud eenenveertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Koudekerk zijnde beide goede bekenden van de Overledene, welke verklaarden, dat te Koudekerk , in het huis No. ... A, op den eenendertigsten der maand Maart dezes jaars, des avonds ten tien ure is overleden Adriana van Poelgeest, zonder beroep
geboren te Oudshoorn oud vijf en vijftig jaren wonende te Koudekerk, weduwe van Simon van Leeuwen, dochter van Simon van Poelgeest wonende te Alphen en van Cornelia Geerlof, overleden.
En is deze akte door de beide aangevers na gedane voorlezing nevens ons ondertekend.

... N V D Graal
R. Vuik

  genealogie  Maria van Leeuwen

No. 6
Op heden den vijfden der maand februari achttien honderd zeven en veertig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente H A A S T R E C H T, verschenen: Witte van Capellen van beroep Broodbakker oud achtentwintig jaren wonende binnen deze Gemeente, goede bekende van de na te noemen overledene, en Cornelis Willem van der Lek van beroep Broodbakker oud Droeemzestig jaren wonende mede binnen deze Gemeente en goede bekende van de overledene, welke ons verklaard hebben, dat op den vierden dezer maand des avonds ten Zes ure, in het huis nummer Vierennegentig Letter B binnen deze Gemeente , is overleden Maria van Leeuwen, zonder beroep, oud Vijfenzeventig jaren, zijnde geboren te Langeruigeweide, weduwe van Gerrit Jaarsveld, Dochter van Hermanus van Leeuwen en van Aagje van Dam, beiden Overleden.
   En hebben wij hier van deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.

M Bisdom W: van Capellen
C W V D Lek

  genealogie  Simon van Leeuwen

No. 17  In het jaar een duizend acht honderd vier en veertig, den tweeden der maand Julij zijn voor ons Burgmeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Koudekerk, verschenen:
Hermanus van Leeuwen
oud eenendertig jaren, van beroep metselaar wonende te Leiderdorp en Gerrit van Bemmel oud negen en veertig jaren, van beroep smidsknecht wonende te Koudekerk zijnde de eerste de zoon en de tweede goede bekende van de Overledene, welke verklaarden, dat te Koudekerk , in het huis No. ½ A, op den eersten der maand Julij dezes jaars, des avonds ten elf ure is overleden Simon van Leeuwen
geboren te Waarder oud drie en zestig Jaren van beroep arbeider wonende te Koudekerk, zoon van Hermanus van Leeuwen, overleden, zijn de de naam zijner moeder welke mede overleden is, onbekend, gehuwd met Adriana van Poelgeest,
En is deze akte door de beide aangevers na gedane voorlezing nevens ons ondertekend.

... Hermanus van Leeuwen
G van Bemmel

  genealogie  Trijntje Hogendoorn
In het jaar achttien honderd zesëentwintig, den dertienden der maand Januari des namiddags ten vier ure, zijn voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Koudekerk in de Provincie Zuid-Holland, gecompareerd Simon van Leeuwen, oud vijfenveertig Jaren, arbeider en Johannis Cornelis Zwanenburg, oud zesenvijftig Jaren, veldwachter, echtgenoot en de tweede getuige beide wonende alhier,
welke ons verklaard hebben, dat op den twaalfden der maand Januari dezes jaars, des avonds ten half acht ure, in het Huis No. 33 staande in den hondsdijk binnen deze Gemeente is Overleden Trijntje Hoogendoorn, oud twee en veertig Jaren, zonder beroep geboren te Waarder in de maand october van het jaar zeventien honderd twee en tachtig dochter van Jan Hoogendoorn en Fijtje Oudenest, beiden overleden
En hebben de twee comparanten deze, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend, terwijl de eerste heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch zijn naam te ...

...JC Zwanenburg

  genealogie  Hermanus van Leeuwen

No. 14
In den Jare Een Duizend Acht honderd twee en twintig, den twintigsten December des morgens ten negen uren Compareerden voor ons Gerrit A... Buddingh Schout en Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Gemeente Langeruigeweide,
Cornelis Stekelenburg Zwager van den Overlenene van beroep Landman, wonende in de Langeweide No 25 oud vijf en vijftig Jaren, en Cornelis Buijdert ..., van beroep Landman wonende in de Langeweide, No 38 oud twee en veertig Jaren, dewelke ons verklaard hebben, dat op den negentienden December des morgens ten vier uren in de Huis No 36 te Langeweide is overleden Hermanus Gijsbertse van Leeuwen oud drie en tachtig Jaren, Landman geboren in de Langeweide en gewoond hebbende aldaar Zoon van Gijsbert van Leeuwen en Maria Vastenhout
En hebben de comparanten deze acte van Overlijden nadat deze was voorlezing, met ons Beambte getekend.

Cornelis Stekelenburg
Cornelis Buijdert
Gerrit A... Buddingh

  genealogie  Gijsbert van Leeuwen

No. 17

1822

Reg ...
Kopie
Burgerlijken Stand    Provincie Zuid Holland
Stad Rotterdam.    District Rotterdam.

Extract

Uit het Overlijdens Register van den Jare agttienhonderd Twee en twintig is ... , dat op den vierden Augustus des jaars Een duizend achthonderd twee en twintig, den voormiddags ten acht uren is overleden
Gijsbert van Leeuwen, oud vijf en dertig Jaren negen maanden, Echtgenoot van Jannigje Berkelaar, Zijnde geweest Schipper, geboren te Reewijk, en gedomicilieerd te Sluipwijk Zoon van wijlen Dirk van Leeuwen en van wijlen Aafje Mul de eerste te Sluipwijk, en de tweede te Reewijk zijn overleden.
Ondergetekende de Burgermeester der Stad Rotterdam, Ambtenaar van den burgerlijken Stand, verklaart, dat het bovenstaande extract is overeenkomstig met het burgerlijken register en is afgegeven ... overeenkomstig het Burgerlijke Wetboek, den 28 Augustus 1822 (get) T Prins.
... Kopie ...
De Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
...

  genealogie  Barbera van der Waaij

No 3
In het Jaar een duizend acht honderd een-en-twintig, den vier en twintigsten
der maand April des voor middags ten zeven uren, zijn voor
ons
Gerrit Vreeland Buddingh Schout en Secetaris
gecommiteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Lange Ruige Weide verschenen Hermanus van Leeuwen Echtgenoot der Overledene
oud Zeventig jaren, landman en Hubert van der Recht
touwslager oud dertig jaren ... der Overledene
wonende beide alhier; welke ons verklaard hebben, dat op den drie en
twintigsten
der maand April des morgens
ten zes ure, in het huis, Wijk langeweide No 26 overleden
is
des eerste comparants huisvrouw barbera van der Waaij
oud een en zeventig Jaren Zonder beroep
gewoond hebbende te Lange weide wier ouders zijn geweest
Matthijs van der Waaij en Machteltje Boer nalatende
tot Erfgenaam genoemde harer Echtgenoot

En hebben de declaranten na gedane voorlezing, exept Hubert
van der Recht verklaarde niet te kunnen schrijven
of tekenen met ons beambte voornoemd alhier getekend

Hermanus van Leeuwen GV Buddingh

  genealogie  Dirk van Leeuwen

No 13.
In het Jaar Achttien honderd twintig, den vijfentwintigsten der maand September, des avonds ten Zeven uren, zijn voor ons Jacob Hendrik van Doelen, Schout der Gemeente van Sluipwijk, Officier van den Burgerlijken Staat van voornoemde Gemeente, Kanton van Gouda, Provintie van Zuid Holland, gekompareerd Arie Grotendorst, oud negenenveertig Jaren, arbeider en wonende binnen deze gemeente, wijk D no 112, en Jan Oosterwijk, oud Zevenenveertig Jaren Arbeider wonende binnen deze gemeente, wijk D no 112. Buren van de overledene. Welke ons verklaard hebben, dat Dirk van Leeuwen oud vier en Zeventig Jaren Arbeider, geboren te Moordregt, weduwnaar van Aafje Mul, zonder beroep, gewoond hebbende en overleden te Reewijk - Is overleden den drieentwintigsten der maand September van het jaar achttien honderd twintig, Des avonds ten zes uren, in het huis wijk D no 119, De ouders van den overledene zijn genaamd geweest, Gijsbert van Leeuwen, Veenman, gewoond hebbende te Moordregt, en Maria Vastenhout, zonder beroep, gewoond hebbende en overleden te Moordregt, En hebben deze acte ondertekend, de deklaranten verklaard hebbende hunne namen niet te kunnen tekenen, na dat hun hetzelve was voorgelezen.
H van Doelen

  genealogie  Matthijs van Leeuwen
In het Jaar achttien honderd zeventien, den acht en twintigsten Julij, des namiddags drie uren, zijn voor ons Jan Gijsbert Schuak, President als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van de Lange Ruige Weide, kanton Woerden, Provintie Utrecht, gekompareerd Hermanus van Leeuwen, en Pieter Vermeulen, beiden bouwlieden wonende beiden in deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat gisteren morgen vijf uren ten zijne woonhuize overleden is Matthijs van Leeuwen zoon van gemelde Hermanus van Leeuwen en Barbera van der Waaij echtelieden En heb ik hiervan gemaakt en aan de comparanten voorgelezen deze acte die dezelfde benevens ons President hebben getekend
H van Leeuwen
P V:Meulen
J G Schuak

  genealogie  Willemijntje van Leeuwen
In het Jaar Achttienhonderd - Veertien den Zestienden der maand Maart, Zijn voor ons Officier van den burgerlijken Stant der Gemeente van Koudekerk, Kanton van Woubrugge, Departement der monden van de Maas, gekompareerd Evert van Brugge oud Zevenentwintig Jaren, van beroep arbeider, man, en Jacob Braam oud vierenveertig Jaren van beroep Smit gebuur van de hiernatemelden overledene, welke ons verklaard hebben, dat op den veertienden Maart Achttienhonderd veertien, des avonds ten tien uren, in het huis nummer 24, staande in den Landsdijk te Koudekerk is overleden Willemijntje van Leeuwen oud dertig Jaren, Zonder beroep wonende te koudekerk, welke ouders zijn genaamd Hermanus van Leeuwen, Bouman, wonende in de lange Wijde en Aagje van Dam, overleden. En hebben de deklaranten deze akte, na dat hen hetzelve was voorgelezen nevens Ons onderteekend
Evert van brugge
Jacob braam
N Samsom

  genealogie  Gijsbert Claas van Leeuwen
FamilySearch: Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1367-1911
Alle Gezindten > Moordrecht > Begraven 1764-1805 > image 193 of 274.
begraven

Tekst:

21 d      Ik ondergeschreven bekenne aan te geven 't Lyk
van
Gijsbert van Leeuwen
gehorende onder de Classis van . . . . .
f 30 . - -

  genealogie  Maria Vastenhou
FamilySearch: Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1367-1911
Alle Gezindten > Moordrecht > Begraven 1764-1805 > image 192 of 274.
begraven

Tekst:

April
20 d
  
   Ik ondergeschreven bekenne aan te geven 't Lyk
van
Maria Vastenhou
gehorende onder de Classis van . . . . .
f 30 . - -

  genealogie  Elisabeth van Leeuwen
Kerk: Moordrecht, begraven Elisabeth

Tekst:

26

voldaan  
Indie kerk begraven Elisabeth van Leeuwen
tweemaal beluid met beide deklokken; het
beste kleet, en - - - - - - - -
        den koster f 2.6
f 12 2

  genealogie  Neeltje(Niesje) Aris Kraan
Kerk: Moordrecht, begraven Neeltje

Tekst:

2

betaald  
Junij
Neeltje Arijs van de Kraan .. in de
kerk, boven in No 200 2 malen
beluid met beijde klokke, 't beste kleed, de

  genealogie  Claes Jacobsz van Leeuwen
Kerk: Moordrecht, begraven Claes

Tekst:

Do

 bet  
Klaas Jakobsz: Van Leeuwen, is begraven
in de kerk, Onder in N19.6 eens beluid
met beijde klokke, 't beste kleed, de
en metselaar