creativecommons

   home-link   'van der Horst': huwelijk, geboorte (doop), overlijden

opmerkingen:

Huwelijks akten

  Huwelijk  Geboorte  Overlijden
Datum:Partners:Relatie:
18 september 1939Jewssey Wulff en Sophia Margaretha (Fiet) van Leeuwenoom - tante
26 juli 1939Hendrik Paul Philip van der Horst
en Johanna Cornelia Noorman van der Dussen
14 maart 1934Johannes Wilhelmus van der Horst en Elisabeth Hendrika Verbeek
16 april 1930Leendert Gerardus van der Horst en Maria Karsdorp
26 maart 1930Abraham Hendrik van der Horst en Johanna Pieternella Kriek
15 juli 1929Franciscus van der Horst en Jannetje Ruijzendaal
8 october 1922Herman Willem Barend Bouquet en Johanna Maria van der Horst
11 september 1918Johannes van der Horst en Aafje Johanna Elisabeth Kok
27 november 1912Isaac van der Horst en Cornelia Huizer
22 augustus 1912Johannes Jacobus Kloots en Margaretha Paulina Johanna van der Horst
24 mei 1911Anna Gertruidis Hendrika van der Horst en Hendrik Langeraar
11 februari 1911Dirk van Leeuwen en Maria van der Horstgrootouders
3 augustus 1910Gerrit van der Horst en Geertruida Graves
19 augustus 1909Hendricus Leonardus Antonius van der Horst en Aletta van der Heijden
22 juli 1909Anthonius Johannes Theodorus de Van en
Jacoba Maria Margaretha van der Horst
7 augustus 1907Leendert Gerardus van der Horst en Geertruida Wolters
8 maart 1906Franciscus van der Horst en Pieternelletje Johanna van der Loo
29 april 1903Johannes Klok en Gerritje Adriana van der Horst
6 juni 1900Johannes van der Horst en Wilhelmina Johanna du Bois
14 december 1898Maria van der Horst en Matthijs Wolters
27 april 1898Johannes Wilhelmus van der Horst en Gerritje Nieboer
15 maart 1882Abraham Jacobus van der Horst en Sara Robbertse
25 augustus 1880Johannes van der Horst en Helena Chaudron
9 juni 1880Paulus van der Horst en Margaretha Johanna Teeuwenovergrootouders
19 september 1877Abraham van der Horst en Geertrui Louisa Welter
7 juni 1877Izak Hendrik van der Horst en Henrietta Petronella Paulina Huijerman
25 augustus 1875Johannes Wilhelmus van der Horst en Anna Gertrudis Stokkel
11 juni 1873Jacobus Carree en Elizabeth Jacoba van der Horst
24 januari 1872Leendert Gerardus van der Horst en Johanna Willemina Willige
10 augustus 1870Hendrik van der Horst en Sara Francina Voorzaat
21 april 1870Jacob van der Horst en Maria Hendrika Toscanie
30 september 1863Petrus Johannes van der Horst en Maria Pont
14 juli 1858Susanna Catharina van der Horst en Adrianus Johannes van der Hoeven
3 februari 1858Elisabeth Hester van der Horst en Johannes Neuteboom
31 juli 1850Johannes van der Horst en Susanna Maria Koolen
8 mei 1850Hester Suzanna Maria van der Horst en Hendrik van der Lee
6 februari 1850Johannes van der Horst en Jannetje van der Velden
15 augustus 1844Johannes van der Horst en Alida Broomans
4 mei 1842Isaac van der Horst en Jacoba van Wijkbetovergrootouders
4 april 1833Johannes van der Horst en Maria van Dissel
25 februari 1830Sara van der Horst en Hendrik van Borselen
3 december 1829Jacobus van der Horst en Susanna Montfoort
23 augustus 1821Johannes van der Horst en Maria Lonnepé
27 juli 1820Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertseoudouders
9 september 1814Isaac van der Horst en Grietje Mark
25 oktober 1804Hendrik van der Horst en Hester de Leu
8 september 1880Isaack van der Horst en Sara Schedijnoudgrootouders
6 mei 1746Jan van der Horst en Maria Biksoudovergrootouders

genealogie  Jewssey Wulff en Sophia Margaretha (Fiet) van Leeuwen
Het vaderland: 18 januari 1939

No 49

Heden den achttienden Januari negentienhonderd negen en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Wulf, Jewssey, oud vijftig jaren, viool leeraar, geboren te Jekaterinoslaw in Rusland, wonende alhier, gescheiden echtgenoot van Hoffman, Emma, meenderjarige zoon van Wulf, Israel en van Kogan, Vera, beiden overleden;
En van Leeuwen, Sophia Margaretha, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Meester Cornelis op Java, wonende alhier, meenderjarige dochter van van Leeuwen, Dirk, teekenleeraar en van der Horst, Maria, zonder beroep, beiden wonende te Oostburg, toestemmende bij authentieke akte.

De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den zevenden dezer, De bruidegom heeft mij onder ede verklaard niet in staat te zijn te dezer over te leggen zijne geboorte akte, noch eene akte van bekendheid.
Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk te zullen vervullen, alle de plichten welke de Wet aan den huwelijkse staat verbindt: waarop ik in naam der Wet, heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Klompers, Franciscus, oud acht en veertig jaren, architect, wonende te Amsterdam en van Leeuwen, Paul Dirk, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, wonende alhier broeder der de bruid.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
J Wulff
SMvLeeuwen
F Klompers
vander...

genealogie  Hendrik Paul Philip van der Horst en Johanna Cornelia Noorman van der Dussen

 

No. 143
Heden zesentwintig Junli negentienhonderd negen en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stand van Amsterdam, ten einde een huwelijk aan te gaan:
van der Horst, Hendrik Paul Philip, bedrijfscontroleur, geboren te Leiden, wonende te Jutphaas, oud vier en dertig jaren, meerderjarige zoon van: van der Horst, Hendricus Leonardus Antonius, zeven en vijftig jaar, procuratiehouder en: van der Heijden, Aletta, oud vijfenvijftig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Jutphaas en
Noorman van der Dussen, Johanna Cornelia, zonder beroep, geboren te Egmond aan Zee, wonende alhier oud zes en twintig jaar meenderjarige dochter van Noorman van der Dussen, Wilhelmus Gezinus, overleden en van Mastbergen, Janna Margaretha, oud vijf en vijftig jaar, zonder beroep, wonende alhier.
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier en te Jutphaas. De ouders des bruidegoms en de moeder der bruid verklaarden mij toestemming tot dit huwelijk te geven
Bruidegom en bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Daarop heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door het huwelijken aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: de Jong, Henri Ignatius, zonder beroep, oud zes en zestig jaar, wonende te Naarden en: van der Horst, Paul August, broeder des bruidegoms, kantoorbediende, oud drie en twintig jaar, wonende te Jutphaas
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

HPPh van der Horst
J.C. Noorman v d Dussen
HLAv/dHorst
A.van der Heijden
JMv.Mastbergen
HIdeJong
PaulAugustvanderHorst
Danne..

genealogie  Johannes Wilhelmus van der Horst en Elisabeth Hendrika Verbeek
No 223

Heden den Veertienden Maart negentien honderd vier en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes Wilhelmus van der Horst, oud vijf en twintig jaren, reproductie fotograaf, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Leendert Gerardus van der Horst, oud negen en veertig jaren, behanger, en van Geertruida Wolters, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en toestemmende.
En Elisabeth Hendrika Verbeek, oud vijf en twintig jaren, kantoorbediende, geboren en wonende alhier, meerderjarig dochter van Anthonie Commerinus Verbeek, oud zeven en vijftig jaren, tuinman, en van Heintje van Doorn, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep beiden wondende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende.

De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats alsmede te Leiden op den derden dezer

Bruidegom en bruid hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwelijksen staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden
Als getuigen waren tegenwoordig Leendert Gerardus van der Horst, oud vier en twintig jaren, wonende te Noordwijk-Binnen, broeder van de bruidegom en Wilhelmus Verbeek, oud acht en twintig jaren, wonende alhier, broeder der bruid, timmerlieden.

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

JWvdHorst
EHVerbeek
G. Wolters
ACVerbeek
H van Doorn
LGv/dHorst
W Verbeek

Joosten

  genealogie  Leendert Gerardus van der Horst en Maria Karsdorp

No. 87
   Heden zestien April negentienhonderd dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Delft verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan
  Leendert Gerardus van der Horst, oud zes en twintig jaren, bankwerker geboren Zaandam en wonende te Delft, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, en van Wilhelmina Johanna du Bois, beiden overleden.
en:
   Maria Karsdorp, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren in de voormalige gemeente Vrijenban thans gemeente Delft wonende te Delft, meerderjarige dochter van Arie Karsdorp, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, en van Anna Nieuw, zonder beroep, beiden wonende te Delft.
De vader der bruid verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in dezen echt.
Bij deze akte is overlegd eene geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat de moeder der bruid wegens ... niet in staat is haar wil ten opzichte van het huwelijk te verklaren.

De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting zijn geschied alhier vijfden April laatstleden

   Ik heb de bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig:

Arie Karsdorp, oud dertig jaren, bakker, wonende te Delft, broeder der echtgenoote Jean Pierre Dubois, oud negen en dertig jaren, lederfabrikant wonende te Groningen, oom des echtgenoots

  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is vooorgelezen.
LG. v. d. Horst
A Karsdorp
A Karsdorp
A Karsdorp
PJ Dubois
...

genealogie  Abraham Hendrik van der Horst en Johanna Pieternella Kriek

No. 110

 

 

Blijkens heden ingeschreven akte is ter zake van het hiernaast vermelde huwelijk echtscheiding uitgesproken.
Leiden
15 november 1972
M Paars
   Heden Zesentwintig Maart negentiendhonderd dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham Hendrik van der Horst, oud drieentwintig jaren, kleedermaker, geboren en wonende te Leiden meerderjarige zoon van Franciscus van van der Horst, kleedermaker, wonende te Leiden, en Pietertje Johanna van der Loo, oud drieenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende
en
Johanna Pieternella Kriek, oud tweeentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Pieter Johannes Nicolaas Kriek, oud achtenvijftig jaren, Koopman, en van Suzanna Catharina Winterkamp, oud negenenvijftig Jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.

   De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting alhier geschied.

   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter mijner kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hun bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zin verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig:
Nicolaas Kriek, oud drieendertig jaren, koopman, broeder der bruid, en Paulus Hakkenberg, oud tweeendertig jaren, kantoorbediende, zwager der bruid, beiden wonende te Leiden.

   Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

AHvdHorst
JP Kriek
PJ vd Loo
PJN Kriek
SC Winterkamp
Kriek
P Hakkenberg
Pu.. Ker..g..

genealogie  Franciscus van der Horst en Jannetje Ruijzendaal

21-2-'81
21-1-'05

No. 274.
   Heden Vijftien Juli negentiendhonderd negen en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Franciscus van der Horst, oud achtenveertig jaren, kleedermaker, geboren te Zoeterwoude, wonende te Leiden gescheiden echtgenoot van: Pietertje Johanna van der Loo, meerderjarige zoon van Abraham van van der Horst, en van Geertrui Louisa Welter, beiden overleden,
en
Jannetje Ruijzendaal, oud vierentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Willem Ruijzendaal, oud tweeenvijftig jaren, smid, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende, en van Johanna Bakker, overleden

   De afkondigingen van dit huwelijk is zonder stuiting alhier geschied.

   Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter mijner kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hun bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zin verbonden
   Als getuigen waren tegenwoordig: Jacoba van der Horst, oud eenenvijftig jaren, huishoudster, wonende te Voorschoten en Geertruida Louise van der Horst, oud achtendertig jaren, zonder beroep wonende te Leiden, zusters van den bruidegom

   Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

FvdHorst
J Ruijzendaal
W Ruijzendaal
Jac:v.d.Horst
G.L.v.d.Horst
.. Ku...

genealogie  Herman Willem Barend Bouquet en Johanna Maria van der Horst
No. 1146

Heden den achtsten September negentien honderd achttien zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Herman Willem Barend Bouquet, oud vijf en veertig jaren, bureelambtenaar bij het Departement van Oorlog, geboren te Amsterdam, wonend alhier, laatst te Woerden, meerderjarige zoon van Johanna Cornelia Bouquet, overleden.
Johanna Maria van der Horst, oud zeven en veertig jaren, kruidenierster, geboren te Leiden, wonende alhier, weduwe van Hendricus Johannes van der Gaag, meerderjarige dochter van Hendrik van der Horst, overleden, en van Sara Francina Voorzaat, zonder beroep, wonende alhier.

De afkondigingen van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats alsmede te Woerden op den twintigsten September dezes jaars.

Bruidegom en bruid hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwelijksen staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Herman Kasper Ligthart, oud twee en twintig jaren, handelsvertegenwoordiger, wonende te ... en Cornelis Johannes Wijnants, oud een en veertig jaren, letterzetter, wonende alhier.

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

H.W.B. Bouquet
J.M. v.d. Horst
H.K. Ligthart
C.J. Wijnants
van der Eem.

genealogie  Johannes van der Horst en Aafje Johanna Elisabeth Kok
1159

Heden den elfden September negentien honderd achttien zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Johannes van der Horst, oud twee en dertig jaren, houtdraaier, geboren te Leiden, wonend alhier, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, kleermaker en van Helena Chaudron, zonder beroep, beiden wonende alhier alhier.
  En Aafje Johanna Elisabeth Kok, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerardus Cornelis Johannes Kok, overleden, en van Grietje Boshuizen, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, wonende alhier tegenwoordig en consenteerend.

De afkondigingen van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den een en dertigsten Augustus dezes jaars.

Bruidegom en bruid hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwelijksen staat verbindt, waarna wij in naam der Wet hebben verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Gerrit van der Horst, oud vijf en dertig jaren, kleermaker, broeder van den bruidegom, en Jacobus Gerardus Kok, oud vier en twintig jaren, vleeshouwer, broeder des bruid, beiden wonende alhier.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de comparanten, zijne ouders en de getuigen.

J. v d Horst
AJE Kok
G Boshuizen
G. v d Horst
J.G. Kok
...

genealogie  Isaac van der Horst en Cornelia Huizer
2462

Heden den Zevenentwintigsten November negentien honderd twaalf zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het Raadhuis verschenen: Isaac van der Horst, oud tweeentwintig jaren, kleermaker, geboren te Zoeterwoude, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, kleermaker en van Helena Chaudron, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende;
en Cornelia Huizer, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geborene te Schiedam, wonende alhier, meerderjarige dochter van Leendert Huizer, metselaar en van Cornelia Verboom, zonder beroep, beiden wonende te Schiedam, alhier tegenwoordig en consenteerende;

die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den zeventienden en vier en twintigsten dezer.

De comparanten hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwelijksen staat verbonden, waarna zij in naam der Wet hebben verklaard dat hun huwelijk is voltrokken. alhetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Gerrit van der Horst, oud negen en twintig jaren, kleermaker van Johannes van der Horst, oud zes en twintig jaren, kunstdraaier, broeders van den bruidegom, van Cornelis Kors, oud zes en twintig jaren, schoenmaker en van Jacobus Bernardus Buiteman, oud negen en twintig jaren, behanger, allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de comparanten, de wederzijdsche ouders en de getuigen.

I van der Horst
C. Huizer
J van der Horst
H Chaudron
L Huizer
C Verboom
G van der Horst
J van der Horst
C Kors
JB Buiteman
...

genealogie  geschiedenis  kranten  Johannes Jacobus Kloots en Margaretha Paulina Johanna van der Horst

No. 10
In het jaar negentienhonderd twaalf den twee en twintigsten Augustus, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Langerak in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen:

  Johannes Jacobus Kloots, oud zes en twintig jaren, van beroep predikant, geboren te Leiden wonende te Langerak, meerderjarige zoon van Antonie Gerardus Kloots, overleden, en van Elisabeth Fontein, zonder beroep, wonende te Leiden

----- en -----

Margaretha Paulina Johanna van der Horst, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Paulus van der Horst, van beroep assistent bij de posterijen en van Margaretha Johanna Teeuwen, zonder beroep, beiden wonende te Leiden

  Zijnde de moeder van de bruidegom en de ouders der bruid alhier tegenwoordig, verklarende tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming te geven.

  die ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeente huis alhier, de eerste op Zondag den elfden der maand Augustus negentien honderd twaalf en de tweede op Zondag daaraan volgende, zoomede op gelijke tijden te Leiden, blijkens het daarvan aan ons overlegde certificaat.

   Dientengevolge en nadat partijen desgevraagd elk afzonderlijk, aan ons in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn zo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet dat
----- Johannes Jacobus Kloots -----
----- en -----

Margaretha Paulina Johanna van der Horst
voornoemd door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met namen: Antonie Gerardus Kloots, oud acht en twintig jaren, van beroep predikant, wonende te Ooster wierum, broeder van den bruidegom: Jacobus Nicolaas Kloots, oud zeven en twintig jaren, van beroep boekhouder, wonende te Amsterdam, broeder van den bruidegom: Anthonius Johannes Theodorus De van, oud vier en dertig jaren, van beroep leeraar aan een Hoogere Burgerschool, wonende te 's Gravenhage aanbehuwd broeder van den bruid, en Hendricus Leonardus Antonius van der Horst, oud dertig jaren, van beroep fabrieksopzichter, wonende te Leiden, broeder van den bruid.

En hebben wij deze akte na gedane voorlezing getekend met de partijen, de moeder van den bruidegom, de ouders van de bruid den en de getuigen.

J. J. Kloots
M.P.J. v d Horst
Wed AG. Kloots Fontein
P vd Horst
MJ Teeuwen
AG Kloots
JN Kloots
A.J.Th deVan
HLA v/d Horst
A Goedhart.

  genealogie  Anna Gertruidis Hendrika van der Horst en Hendrik Langeraar

No. 65
   Den Vier en twintigsten Mei negentien honderd elf, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente GOUDA in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik Langeraar, oud drie en twintig jaren, banketbakker geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Langeraar, metselaar en Antje Lugthart, echtelieden, wonende alhier, en
Anna Gertruidis Hendrika van der Horst, oud twee en twintig jaren, jongedochter, geboren te Gorinchem wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Wilhelmus van der Horst en Anna Geertruidis Stokkel, beiden overleden.

waarvan de afkondiging voor de deur van het huis der gemeente den veertienden en den een en twintigsten dezer maand zonder eenige stuiting hebben plaats gehad, en tot dat einde aan ons ter hand stellende:

hunne geboorteacten en de overlijdensacten van de ouders der bruid    De Ouders des bruidegoms, hierbij tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.

   Nadat de bruidegom en de bruid, elk afzonderlijk aan ons Ambtenaar voornoemd, in tegenwoordigheid der natemelden getuigen hebben verklaard: "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichen zullen vervullen, "welkde door de wet aan den huwelijksen staat verbonden zijn," hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkaar verbonden zijn.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
... Langeraar, oud zeven en twintig jaren, sigarenmaker, broeder des comparants, ... Johannes Lugthart, oud acht en vijftig jaren, schilder, oom des comparants beiden wonende alhier, Johannes Theodorus van der Horst, oud negen en twintig jaren, handelsreiziger, wonende te Leiden, broeder des comparants en Matthijs Wolters, oud vier en dertig jaren, sigarenmaker, wonende alhier, aangehuwd broeder der comparante.
Na voorlezing hebben de Comparanten, de ouders des comparant en de getuigen met ons onderteekend.

H. Langeraar
J. Langeraar
W. Langeraar
Joh TH v d Horst
M Wolters
A.G.H. v. d. Horst
A Lugthart
HJ Lugthart
...

genealogie  geschiedenis  kranten  Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst

No. 21
Heden verschenen voor ons Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst In het jaar negentienhonderd elf den Zestienden Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Dirk van Leeuwen, oud negenentwintig jaren, leeraar bij het middelbaar ondewijs, geboren te Leiden wonende te Steenwijk, meerderjarige zoon van Dirk van Leeuwen, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Sophia van Groeningen, overleden; Overleggend zijn geboorte - acte, en de dood - acte van zijne moeder en het militiebewijs en Maria van der Horst, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Delft, wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Paulus van der Horst, assistent bij de posterijen en van Margaretha Johanna Teeuwen, Zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte - acte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Steenwijk
  Geen verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, heben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat
Dirk van Leeuwen en Maria van der Horst door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Paulus Fontein, oud negenendertig jaren, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Utrecht, zwager van den bruidegom, Hermanus van Leeuwen, oud achtendertig jaren, metselaar wonende te Leiden, broeder van den bruidegom, Hendricus Leonardus Antonius van der Horst, oud achtentwintig jaren, fabrieks opzichter, wonende te Leiden, broeder van de bruid en Anthonius Johanna Theodoris de Van, oud drieendertig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage Zwager van de bruid. En is deze acte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid den vader van den bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen geteekend,

H van Leeuwen
Marie v d Horst
D v Leeuwen
MJ Teeuwen
P Fontein
H. v. Leeuwen
H.L v/d Horst
A.J.T de Van
...

genealogie  Gerrit van der Horst en Geertruida Graves
1322

Heden den derden Augustus negentien honderd tien zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het Raadhuis verschenen: Gerrit van der Horst, oud zeven en twintig jaren, kleermaker, geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, kleermaker en van Helena Chaudron, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerend,
En Geertruida Graves, oud dertig jaren, zonder beroep, geboren te Breukelen ... wonende alhier meerderjarig dochter van Joris Graves, paardenhandelaar en van Elisabeth van Mensch, zonder beroep beiden wondende alhier

die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den vierentwintigsten en vier en eenendertigsten Juli dezes jaars

De comparanten hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwelijksen staat verbonden, waarna zij in naam der Wet hebben verklaard dat hun huwelijk is voltrokken. Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Willem Christiaan van der Werf, oud drie en twintig jaren, kleermaker, van Jacob van Leeuwen oud vijf en twintig jaren, huisschilder, van Pieter de Zanger, oud zestig jaren, zonder beroep en van Johannes van der Horst, oud drie en twintig jaren, kunstdraaier, broeder van den bruidegom, alllen wonende alhier

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de comparanten, zijne ouders en de getuigen.

G van der Horst
G Graves
J van der Horst
J W Stolk
Jac van Leeuwen
P de Zanger
J van der Horst
...

genealogie  geschiedenis  kranten  Hendricus Leonardus Antonius van der Horst en Aletta van der Heijden

No. 270
In het jaar negentien honderd negen den negentienden Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Hendricus Leonardus Antonius van der Horst, oud zevenentwintig jaren, fabriekschef, geboren en wonende te Leiden meerderjarige zoon van Paulus van van der Horst, assistent bij de posterijen, en van Margaretha Johanna Teeuwen, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende overleggende zijne geboorte acte, en het militiebewijs en
Aletta van der Heijden, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Philipus van der Heiden, overleden en van Aletta Verburgt, winkelierster, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende Overlegende hare geboorte acte en de dood acte van haren vader;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verklaringen tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Hendricus Leonardus Antonius van der Horst en Aletta van der Heijden door het huwelijk verenigd zijn. waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Johannes Theodorus de Van, oud eenendertig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage, zwager van de bruidegom, Dirk van Leeuwen, oud achtentwintig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Leiden, Alex van der Heijden, oud dertig jaren, banketbakker, wonende te Rotterdam, broeder van de bruid en Cornelis Jacobus de Jongh, oud dertig jaren, winkelier, wonende te Leiden, zwager van de bruid. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom, de moeder van de bruid en de getuigen getekend.

H L A van der Horst
A van der Heijden
M J Teeuwen
A Verburgt
A J T De Van
D van Leeuwen
...
A van der Heijden
C J de Jongh

genealogie  geschiedenis  Anthonius Johannes Theodorus de Van en Jacoba Maria Margaretha van der Horst

No. 235
In het jaar negentien honderd negen den twee en twintigste Juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Anthonius Johannes Theodorus de Van, oud eenendertig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs; geboren in Zoeterwoude, wonende te 's Gravenhage, meerderjarige zoon van Theodorus de Van, hoofd eener school en van Maria Elisabeth Theresia Garjeanne, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, overleggend zijn geboorte- acte militiebewijs Jacoba Maria Margaretha van der Horst oud acht en twintig jaren, geboren en wonende te Leiden, zonder beroep, meerderjarige dochter van Paulus van der Horst, assistent bij de posterijen en van Margaretha Johanna Teeuwen, zonder beroep beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmend overleggend hare geboorte acte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verklaringen tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Anthonius Johannes Theodorus de Van en Jacoba Maria Margaretha van der Horst door het huwelijk verenigd zijn, Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Boom, oud vierentwintig jaren, ambtenaar van den Burger lijken Stand, wonend te Rijswijk oom van den bruidegom Henri Theodoor van Goor oud drie en twintig jaren Luitenant militair van het Oost Indisch leger wonende te Amsterdam Hendrikus Leonardus Antonius van der Horst, oud zevenentwintig jaren, directeur ener fabriek broeder van de bruid en Dirk van Leeuwen, oud achtentwintig jaren, leraar bij het middelbaar onderwijs Leiden wonende te Leiden, En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de getuigen ondertekend.

A J T de Van
J M M van der Horst
J Boom
H L A van der Horst

D van Leeuwen
...
H T van Goor
..

genealogie  Leendert Gerardus van der Horst en Geertruida Wolters

No. 260

Goedgekeurde doorhaling van de woonplaats Gouda

W. Per.

L.G. v.d. Horst
G Wolters
J Wolters
J Wolters
...
J.Th van der Horst
J. van Wijk
P Wolters
J.M. Wolters
In het jaar negentien honderd zeven den zevenden Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
Leendert Gerardus van der Horst, oud tweeentwintig jaren, behanger, geboren te Strijen, wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Wilhelmus van van der Horst, en van Anna Gertrudis Stokkel, beiden overleden, overleggende zijne geboorte acte, de dood acten zijner ouders en het militiebewijs;
Geertruida Wolters, oud eenentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Johannes Wolters, sigarenmaker en van Geertruida de Haas, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende; Overlegende hare geboorte acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente
   Geen verklaringen tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat

Leendert Gerardus van der Horst en Geertruida Wolters door het huwelijk verenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Theodorus van der Horst, oud zesentwintig jaren, vischhandelaar broeder van den bruidegom, Jan van Wijk, oud zestentwintig jaren, behanger, zwager van den bruidegom, Pieter Wolters, oud vierentwintig jaren, letterzetter, broeder van de bruid allen wonende te Leiden, en Johannes Matthijs Wolters oud vijfendertig jaren, ... broeder van de bruid, wonende te 's-Gravenhage. En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruid, en de getuigen getekend.

L.G. v.d. Horst
G Wolters
J Wolters
J Wolters
...
J.Th van der Horst
J. van Wijk
P Wolters
J.M. Wolters
W. Per.

genealogie  Franciscus van der Horst en Pieternelletje Johanna van der Loo

 

No. 11.

 

 

Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage van den een en dertigsten Januari negentien honderd negen en twintig ingeschreven alhier den zevenden Maart deszelfe jaars is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard ...
In het jaar negentien honderd zes den achtsten Maart zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Noordwijk ten raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:
Franciscus van der Horst, oud vijf en twintig jaren, kleermaker, wonende te Leiden, geboren te Zoeterwoude meerderjarige zoon van Abraham van der Horst, postbeambte, en van Geertruy Louise Welter, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende
en
Pietertje Johanna van der Loo, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Noordwijk, meerderjarige dochter van Hendrik van der Loo, wagenmaker en van Maria Vegt, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk, hierbij tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende

Die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen den vijf en twintigsten Februari en den vierden Maart dezes jaars en te Leiden op dezelfde dagen.
zonder dat daartegen stuiting is beteekend. En hebben wij ingevolge gemeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overgelegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenoten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijkse staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gegevende, verklaren wij in naam der wet dat Franciscus van der Horst en
Pietetje Johanna van der Loo
door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrik van der Loo, oud vier en dertig jaren, wonende te Wassenaar, Isaäc van der Loo, zeven en twintig jaren wonende te Noordwijk, beiden wagenmaker, broeders van de bruid, Arie de Jong, vier en dertig jaren, boekhandelaar te Katwijk en Cornelis Lindhout, negen en twintig jaren, bloemist te Noordwijk, beiden zwagers van de bruid. En is deze akte na voorlezing geteekend door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom, hunne ouders en genoemde getuigen .

F v d Horst
P.J. v d Loo
A v d Horst
G L Welter
H van der Loo
M Vegt
A Verburgt
H v.d. Loo
J. van der Loo
A. de Jong
C Lindhout
...

  genealogie  Johannes Klok en Gerritje Adriana van der Horst

No. 57
  I N  H E T  J A A R  E E N  D U I Z E N D  N E G E N  H O N D E R D  D R I E,
den negenentwintigsten der maand April zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen:
  Johannes Klok, oud een en twintig jaren, Sigarenmaker, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Evert Klok, werkman en van Hendrika Kronshorst, zonder beroep, wonende beide alhier zijnde de Comparant door zijne Ouders ten deze bijgestaan.
En:
Gerritje Adriana van der Horst, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Leendert Gerardus van der Horst, tingieter, wonende alhier en zijnde tegenwoordig en van Johanna Willemina Willige, overleden

gevende zij Comparanten hun verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondiginen overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Gemeente op Zondagen den negentienden en den zes en twintigsten dezer maand.

  En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overgelegd:
eene geboorte akten van den Comparant, het bewijs dat door hem aan de Wet op de Nationale Militie is voldaan, eener geboorte akten van den Comparante, en een akte van overlijden van hare moeder.

Voorts hebben de tegenwoordig zijnde Ouders der Comparanten verklaard in de voltrekking van het huwelijk toetestemmen.
  Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verenigd.
  Al hetwelk is geschied in het openbaar ten Raadhuize dezer gemeente in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst, oud zeven en twintig jaren, metaaldraaijer, wonende te Zaandam, van Carel Willem Cieremans, oud negen en vijftig jaren, van Hendrik de Kat, oud drie en vijftig jaren, en van Petrus Hendricus de Wilde, oud acht en dertig jaren, de drie laatstgenoemden Ambtenaren bij den Burgerlijken Stand, woonende allen alhier; zijnde de eerste getuige Broeder van de Comparante

  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane vooorlezing is onderteekend door beiden de Comparanten met de Ouders van den Comparant, de vader van de Comparante en de getuigen nevens ons Ambtenaar voornoemd.

J. Klok
G A vd Horst
E Klok
Joh.vd.Horst.
C.W. Cieremans
H de Kat

P.HdeWilde
...

  genealogie  Johannes van der Horst en Wilhelmina Johanna du Bois

No. 8
  I N  H E T  J A A R  E E N  D U I Z E N D  N E G E N  H O N D E R D,
den zesden der maand Juni zijn voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Delft, verschenen:
  Johannes van der Horst, oud vier en twintig Jaren, werkman geboren alhier en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Leendert Gerardus van der Horst, tingieter en van Johanna Willemina Willige wonende beide alhier en zijnde tegenwoordig.
en:
  Wilhelmina Johanna du Bois oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes du Bois werkman en van Maria Jacoba Zwarts, zonder beroep, wonende zijnde de Comparanten door hun Ouders ten deze bijgestaan

gevende zij Comparanten hun verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Gemeente op, Zondagen den zevenentwintigsten Mei en den derden Juni des jaars en te Amsterdam op dezelfde dagen blijkens overlegd bewijs.

  En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overgelegd:
hunne geboorte akten en het bewijs dat de Comparant aan de Wet op de Nationale Militie heeft voldaan. Voorts hebben de ouders der Comparanten verklaard in de voltrekking van het huwelijk toe te stemmen.

  Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verenigd.
  Al hetwelk is geschied in het openbaar ten Raadhuize dezer gemeente in tegenwoordigheid van Carel Willem Cieremans oud zeven en vijftig jaren, van Hendrik de Kat, oud vijftig jaren, van Johannis Landheer, oud een en veertig jaren, en van ... Adolf van der Most oud zeven en dertig jaren, Ambtenaren bij den Burgerlijken Stand, woonende allen alhier

  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane vooorlezing is onderteekend door beiden de Comparanten met de Ouders van den Comparant, de vader van de Comparante en de getuigen voornoemd ons Ambtenaar voornoemd, hebbende de moeder van de Comparante verklaard niet te kunnen tekenen of schrijven als hebbende het niet geleerd.

J. v. d. Horst
WJ Dubois
JG vd Horst
JW Willige
J Dubois
C.W. Cieremans
H de Kat
J Landheer
CW Cieremans
A v.d. Most
...ips

  genealogie  Johannes van der Horst en Helena Chaudron

No. 253
In het jaar achttien honderd tachtig, den vijfentwingsten Augustus, des voor middags ten tien ure zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen
Johannes van der Horst, jongeman oud negen en twintig jaren, kleedermaker, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Isaac van der Horst, kleedermaker, en Jacoba van Wijk, zonder beroep, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overlegende zijne geboorte acte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie. Zijnde behoorlijk uit den dienst ontslagen blijkens aan ons overlegd paspoort en
Helena Chaudron, jongedochter, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, op de Hoogewoerd alhier meerderjarige dochter van Gerrit Chaudron, sigarenmaker, en van Johanna Moene, zonder beroep, beide beide wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende Overlegende hare geboorteacte

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
vijftienden Augustus, en de tweede den tweeentwintigsten Augustus beide dezes Jaars, beide dagen des middags te twaalf uren
   Geen verklaringen tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat Johannes van der Horst en Helena Chaudron door het huwelijk vereeuwigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Moene, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, grootvader van de bruid, Jan Carree, oud twee en dertig jaren, winkelbediende, aangetrouwd broeder van den bruidegom, Willem Fredrik Chaudron, oud dertig jaren, sigarenmaker, broeder van de bruid en Jan Chaudron oud acht en twintig jaren, sigarenmaker, broeder van de bruid allen wonende te Leiden. En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom de ouders van de bruid en de getuigen getekend.

J vd Horst
Helena Chaudron
J. van der Horst
... ...
G Chaudron WF Chaudron
J Chaudron
J Moene
J Moene
J Parreg

  genealogie  geschiedenis  Maria van der Horst en Matthijs Wolters

No. 417
In het jaar achttien honderd achtennegentig, den veertienden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen:
Matthijs Wolters, oud tweeentwintig jaren, sigarenmaker, geboren en wonende te Leiden, minderjarige zoon van Johannes Wolters, sigarenmaker, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Catharina van Leeuwen, overleden; Overleggende zijne geboorte-acte, de dood-acte van zijne moeder en het militie bewijs;
Maria van der Horst, oud éénentwintig jaren, zonder beroep geboren te Delft, wonende te Leiden, minderjarige dochter van Johannes Wilhelmus van der Horst vischhandelaar, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Anna Geertruidis Stokkel, overleden; Overleggende hare geboorte-acte en en de dood-acte van hare moeder;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
   Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat

Matthijs Wolters en Maria van der Horst door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jacobus Wolters, oud dertig jaren, sigarenmaker, broeder van den bruidegom, Cornelis Koppeschaar, oud zes en dertig jaren, Koopman, neef van de bruid en Gerard Koopstra, oud één en veertig jaren, Koopman, wonende de eerste getuige te 's Gravenhage, de drie laatste getuigen te Leiden. En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, den vader van den bruidegom, den vader van de bruid en de getuigen getekend.

M Wolters
M van der Horst
J. Wolters
JW van der Horst
J Wolters
C. Koppeschaar
...era

  genealogie  Johannes Wilhelmus van der Horst en Gerritje Nieboer

No. 99
In het jaar achttien honderd achtennegentig, den zevenentwintigsten april zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen:
Johannes Wilhelmus van der Horst, oud vijfenveertig jaren, Koopman, geboren te Delft, wonende te Leiden, weduwnaar van Anna Geertruidis Stokkel, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, overleden, en van Jannetje van der Velden, zonder beroep, wonende te Delft, overleggende zijne geboorte-acte, en de dood-acte van zijne vrouw;     en
Gerritje Nieboer, oud negenendertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, weduwe van Johannes Smit, meerderjarige dochter van Johannes Nieboer, zonder beroep, wonende te Leiden, en van Margaretha Susanna Koppeschaar, overleden, Overleggende hare geboorte-acte en de dood-acte van haren man;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
   Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat
Johannes Wilhelmus van der Horst en Gerritje Nieboer door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Hendrik Groot, oud vijf en dertig jaren, werkman, wonende te Delft, zwager van den bruidegom, Johannes Botermans, oud zes en dertig jaren, aannemer, Willem Nieboer, oud oud zes en dertig jaren, machinist, en Teunis Bik, oud acht en zestig jaren, concierge van het Raadhuis, allen wonende te Leiden. En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom en de getuigen getekend, verklarende de bruik niet te kunnen schrijven, hebbende zij het niet geleerd

JW. van der Horst
H Groot
J. Botermans
W. Nieboer
...

  genealogie  geschiedenis  Abraham Jacobus van der Horst en Sara Robbertse

No. 46
In het jaar achttien honderd twee en tachtig, den vijftienden Maart des = middags te twaalf uren zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen:
Abraham Jacobus van der Horst, jongeman oud drie en dertig jaren, kruidenier geboren en wonende te Leiden meerderjarige zoon van Jacobus van der Horst, en van Susanna Montfoort beide overleden. Overleggende zijne geboorte akte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en
Sara Robbertse jongedochter oud zesentwintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Jan Robbertse en van Sara van Berkel beide overleden. Overleggende hare geboorte akte en de doodakten van hare ouders.

Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste op den vijfden Maart en tweeden den twaalfden Maart dezes jares beide dagen des middags te twaalf uren

Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat
Abraham Jacobus van der Horst en Sara Robbertse door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Johannes van der Horst, oud vijfenveertig jaren, schoenmaker, aan van den bruidegom, D... de Bek, oud drie en ... jaren, en Pieter van den Bogaard, oud acht en ... jaren, sjouwer, goede bekenden, allen wonende ... En is deze akte na gedane voorlezing door de ... bruidegom, de ... en de drie getuigen ... verklaarde de laatste getuige niet te kunnen ... als hebbende hij de schrijfkunst niet geleerd ...

AJ van der Horst ... verbrand ...

  genealogie  geschiedenis  Paulus van der Horst en Margaretha Johanna Teeuwen
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Huwelijken 1880. Pagina 82 van 208 Origineel.

No. 159

23 Augustus 1857

 

25 September 1854
In het jaar achttien honderd tachtig, den negenden Juni des voor middags te half elf uren zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen:
Paulus van der Horst, jongeman oud twee en twintig jaren, meubelmaker geboren en wonende te Leiden meerderjarige zoon van Isaak van der Horst, kledermaker en van Jacoba van Wijk zonder beroep beide wonende te Leiden en beide alhier tegenwoordig en toestemmend overleggende zijne geboorte acte en het certificaat van voldoening aan de wet op de nationale militie en Margaretha Johanna Teeuwen jonge dochter oud vijfentwintig jaren, zonder beroep geboren en wonend te Leiden, meerderjarige dochter van Hendricus Leonardus Antonius Teeuwen schoenmaker en van Maria Brettijn zonder beroep beide wonende te Leiden beide alhier tegen woordig en toestemmende overleggende hare geboorte acte

Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste op dertigsten Mei en tweeden ...Juni dezes jares dag en des namiddags te twaalf uren

Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der wet, dat
Paulus van der Horst en Margaretha Johanna Teeuwen door het huwelijk verenigd zijn waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud negenentwintig jaren, kleermaker broeder van de bruidegom, Jacobus Carree oud tweeenvijftig jaren, beambte broeder van de bruidegom Arie de Ru oud veertig jaren, kastelein oom van de bruid en Willem Zwart oud zeven en dertig jaren sigarenmaker oom van de bruid allen wonende te Leiden. En is deze akte, na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom de ouders van de bruid en de getuigen geteekend.

P van der Horst
M J Teeuwen
J van der Horst
J van Wijk
HLA Teeuwen
M Brettijn
J vd Horst
J Carree
A de Ru
W Zwart

  genealogie  Abraham van der Horst en Geertrui Louisa Welter

No. 105
Den negentienden SeptemberAchttien honderd zeven en zeventig zijn voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente GOUDA, in het huis der Gemeente, in het openbaar verschenen, ten eende een huwelijk aan te gaan: Abraham van der Horst, oud negen en twintig jaren, brievenbesteler geboren en wonende te Leiden meerderjarige zoon van Izaak van der Horst, kleermaker en Jacoba van Wijk zonder beroep echtelieden wonende te Leiden en
Geertrui Louisa Welter oud vijfentwintig jaren, zonder beroep geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Franciscus Welter, Ambtenaar wonende alhier en Clazina Woerlee, overleden.

waarvan de Afkondigingen voor de deur van het huis der Gemeente en te Leiden den negenden en zestienden dezer maand
zonder enige stuiting hebben plaats gehad, en tot dat einde aan ons ter hand stellende hunne geboorte akte en de doodakte van de moeder des bruids, akten certificate van des bruidegoms voldoening aan de Nationale Militie in den te Leiden plaats gehad hebbende afkondigingen, terwijl de ouders des bruidegoms en de vader des bruids hierbij tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming te geven tot het huwelijk.

   Nadat de bruidegom en de bruid, elk afzonderlijk aan ons Ambtenaar voornoemd, in tegenwoordigheid der natemelden getuigen hebben verklaard: "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welkde door de wet aan den huwelijksen staat verbonden zijn," hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkaar verbonden zijn.
   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Johannes Franciscus Welter, oud dertig jaren, timmerman, Lodewijk Pieter Welter, oud zevenentwintig jaren, kapper, beide ouders der contractante, Gerhardus Martinus Woerlee, oud zeventig jaren, schoenmaker, oom der contractante, en Frans van Gent, oud negenenvijftig jaren, winkelier aanbehuwd oom van de contractante, allen wonende alhier
   Na voorlezing hebben de contractanten, de ouders van de contractant de vader van de contractante en de getuigen deze met ons ondertekend.

F Welter
J van Wijk
J.F. Welter
G.M. Woerlee
I: vd Horst
J Carree
LP Welter
F van Gent
Abraham van der Horst

genealogie  Izak Hendrik van der Horst en Henrietta Petronella Paulina Huijerman

 

 

No. 1070
   Op heden Zeven Junij Achttienhonderd Zeven en Zeventig, zijn voor ons, ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Izak Hendrik van der Horst, kleermaker geboren te Leiden, wonende alhier, oud vierendertig jaren, meerderjarige zoon van Izak van der Horst, kleermaker en Jacoba van Wijk wonende te Leiden ten Ene En
Henrietta Petronella Paulina Huijerman, zonder beroep, geboren en wonende alhier oud achttien jaren minderjarige dochter van Pieter Franciscus Huijerman, kleermaker en Hendrica Geertruida Sluijter wonende alhier ten andere zijde. En verklaarden de ouders der Bruid voor ons tegenwoordig, toe te stemmen in dezen Echt

   De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied alhier den zevenentwintigsten Mei laatstleden en derden dezer. Voorts zijn aan ons overgelegd de geboorte acten der verloofden

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijken aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van: Johannes van der Horst, broeder des Echtgenoots, kleermaker, oud zes en twintig jaren, wonende te Leiden, Anton Pieter Huijerman, broeder der Echtgenoote, kleermaker oud negen en twintig, Antonius Bruindtt, neef des Echtgenoots, kleermaker, oud vier en dertig en Daniel Reindert Bouhuijs, beeldhouwer oud zes en twintig jaren, wonende allen alhier
   En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons in onderteekend

I.H. van der Horst
H P P Huijerman
P.F. Huijerman
Sluijter
J van der Horst
A.P. Huijerman
A Bruindtt
D.R. Bouhuijs     L ..ieger

  genealogie  Johannes Wilhelmus van der Horst en Anna Gertrudis Stokkel

No. 140
In het jaar duizend acht honderd vijf en zeventig,
den vijfentwintigsten der maand Augustus des voor middags ten half twaalf ure zijn voor ons
Mark van der Leeuw Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Delft, verschenen:
  Johannes Wilhelmus van der Horst, oud twee en twintig Jaren, van beroep schoenmaker geboren en wonende alhier, minderjarige en ongehuwd zoon van Johannes van der Horst, van beroep kamerbehanger en van Jannetje van der Velden wonende alhier zijnde de Comparant door zijne ouders ten deze bijgestaan, en
  Anna Gertrudis Stokkel oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en regtens woonachtig in Leiden doch verblijf ... alhier, minderjarige dochter van Simon Stokkel overleden en van Maria van der Heyden, zonder beroep, wonende te Leiden zijnde de Comparante door haar moeder ten deze bijgestaan

gevende zij Comparanten hun verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Gemeente op, Zondagen den vijftienden en twee en twintigsten dezer maand en te Leiden op dezelfde dagen blijkens overlegd bewijs.

En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overgelegd:
ene geboorte acte van hem Comparant een bewijs dat door hem aan de Wet op de Nationale Militie is voldaan ... ene schriftelijke ... van de Commandant van het vierde regiment infanterie alsmede ene geboorte acte van haar Comparante en ene acte van ovelijden van hare vader.
Voorts hebben de tegenwoordig zijnde ouders der Comparanten verklaard in de voltrekking van het huwelijk toe te stemmen.

  Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verenigd.
  Al hetwelk is geschied in het openbaar ten Raadhuize dezer gemeente in tegenwoordigheid van Rutger de Kat oud vijf en zestig Jaren, van Hege Landheer, oud drie en veertig Jaren, van Carel Willem Cieremans oud twee en dertig jaren, van Hendrik Landheer, oud een en dertig jaren, allen Ambtenaren ter gemeente secretarie en woonachtig alhier zijn door gene bloedverwandschap of aantrouw ... bestaande

  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane vooorlezing is onderteekend door beiden de Comparanten en de tegenwoordig zijnde Ouders en de getuigen voornoemd ons Ambtenaar voornoemd

J.W. vd Horst
WJ Dubois
AG Stokkel
J Van der Horst
J vd Velden
R de Kat
H Landheer
C.W. Cieremans
H Landheer
A van der Leeuw

  genealogie  Jacobus Carree en Elizabeth Jacoba van der Horst

No. 145

 

29 Maart 1848

 

 

8 September 1849
In het jaar achttien honderd drie en zeventig, den elfden Juni, des voor middags ten half twaalf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen
Jacobus Carree, jongeman oud vijfen twintig jaren, bediende, geboren te Leiden, wonende op de Hoogewoerd alhier, meerderjarige zoon van Daniel Carree, behanger, en Ida Dreef, echtelieden mede wonende op de Hoogewoerd beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overlegende zijne geboorte akte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie.
en Elizabeth Jacoba van der Horst, jongedochter, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende op de Heerengracht alhier meerderjarige dochter van Isaac van der Horst, kleedingmaker, en van Jacoba van Wijk, echtelieden mede wonende op de Heerengracht. Overlegende hare geboorte akte.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Eersten Juni, en de tweede den achtsten Juni dezes Jaars, beide dagen des middags te twaalf uren
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat Jacobus Carree en Elizabeth Jacoba van der Horst door het huwelijk vereeuwigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Daniel Carree, oud zeven en twintig jaren, behanger, broeder van den bruidegom, Jacobus Dreef, oud vier en veertig jaren, zeepzieder, oom van den bruidegom, Hendrik van der Horst oud acht en twintig jaren, behanger, broeder van de bruid en Pieter van den Bogaart, oud vijfendertig jaren, sjouwer, goede bekende, allen wonende te Leiden. En is deze akte, na voorlezing deze acte door den bruidegom, de bruid de ouders van de bruidegom de ouders van de bruid en de drie eerste getuigen getekend, verklarende de laatste getuige niet te kunnen schrijven.

J Carree
E J van der Horst
D. Carree
I Dreef
J: van der Horst
D Carree
J Buis
H. v.d. Horst
J Dreef
..huis

  genealogie  Leendert Gerardus van der Horst en Johanna Willemina Willige

No. 8
In het jaar een duizend acht honderd twee en zeventig,
den vier en twintigsten der maand Januari des voor middags ten half twaalf ure zijn voor ons
  Aart van der Leeuw, Wethouder

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Delft, verschenen:
  Leendert Gerardus van der Horst, oud vijf en twintig Jaren, van beroep tingieter geboren te Leiden en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, behanger van beroep, wonende alhier zijnde tegenwoordig en van Alida Broomans overleden en
  Johanna Willemina Willige oud zes en twintig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige en ongehuwde dochter van Alexander Michiel Willige van beroep oppasser en van Willemina Kortleven wonende alhier zijnde beide tegenwoordig

gevende zij Comparanen hun verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen overeenkomstig de Wet zonder stuiting zijn gedaan van het Raadhuis binnen deze Gemeente op, Zondagen den veertienden en den een en twintigsten Januarij laatstleden.

En hebben zij Comparanten tot gemeld einde aan ons overgelegd:
eene geboorte acte van hem comparant, eene acte van overlijden van zijn moeder en een bewijs dat door hem aan de Wet op de nationale militie is voldaan benevens eene geboorte acte van haar comparante. Voorts hebben de tegenwoordig zijnde ouders van der Comparanten verklaard in de voltrekking van het huwelijk toe te stemmen.

  Waarna wij hen Comparanten hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verenigd.
  Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van Rutger de Kat oud twee en zestig jaren, van Hugo Landheer oud veertig jaren, Carel Willem Cieremans oud acht en twintig jaren Eduard Hendrik Landheer oud acht en twintig Jaren, allen ambtenaren ter gemeente secetarie en woonachtig alhier zijnde door geene bloedverwandschap of aanhuwelijking der Comparanten bestaande

  En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane vooorlezing is onderteekend door beiden de Comparanten met tegenwoordig zijnde Ouders nevens ons Wethouder voornoemd.
LG van der Horst
J: W: Willige
J van der Horst
AM Willige
W Willige
R de Kat
H Landheer
A van der Leeuw
CW Cieremans
EH Landheer

  genealogie  Hendrik van der Horst en Sara Francina Voorzaat
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Huwelijken 1870. Pagina 100 van 163 Origineel.

No. 190

 

4 Mei 1845

 

31 Mei 1845
In het jaar achttien honderd Zeventig, den tienden Augustus, des na middags ten kwart voor een ure zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen
Hendrik van der Horst, jongeman oud vijfentwintig jaren, gruttersknecht, geboren te Leiden, wonende aan de Herengracht alhier, meerderjarige zoon van Izaack van der Horst, kledermaker, en Jacoba van Wijk, echtelieden mede wonende aan de Herengracht beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overlegende zijne geboorte acte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en
Sara Francina Voorzaat, jongedochter, oud vijfentwintig jaren, dienstbode, geboren te Leiden, wonende op de Hoogewoerd alhier meerderjarige dochter Abraham Voorzaat, wolkammer, wonende aan de Oranjegracht alhier tegenwoordig en toestemmende en Francina de Just, overleden, Overlegende hare geboorte acte en doodacte van hare moeder
Zijde de Comparant behoorlijk uit de dienst ontslagen blijkens aan ons vertoond paspoort.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Eenendertigsen Julij, en de tweede den zevenden Augustus beide dezes Jaars, beide dagen des middags te twaalf uren
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat Hendrik van der Horst en Sara Francina Voorzaat door het huwelijk vereeuwigd zijn, waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus van der Horst, oud acht en veertig jaren, kledermaker broeder van den bruidegom, Johannes de Lange, oud vijf en twintig jaren, winkelbediende, Willem van Zaanen oud dertig jaren, sjouwer, Andries Piket, oud negenenzestig jaren sjouwer, goede bekenden woonende te Leiden. En is deze acte na gedane voorlezing door de bruidegom, de bruid, de ... ons getekend, verklarende de ... getuigen niet te kunnen schrijven.

H vd Horst
S F voorzaat
J: van der Horst
...
Jacob van der Horst
A Voorzaat
J A de Lange
Stoffels

genealogie  Jacob van der Horst en Maria Hendrika Toscanie
   Op heden den eenentwintigsten April Achttienhonderd Zeventig, zijn voor ons, ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Jacob van der Horst, kleermaker geboren te Leiden, wonende alhier, oud zesentwintig Jaren, meerderjarige zoon van Izaak van der Horst, kleermaker en Jacoba van Wijk wonende te Leiden ten Ene En
Maria Hendrika Toscanie, zonder beroep geboren te Rotterdam wonende alhier oud negentien Jaren minderjarige dochter van Hendrik Christiaan Toscanie bediende en Lena Elsabeth de Jong wonende alhier ten andere zijde En verklaarden beider ouders voor ons tegenwoordig toe te stemmen in dezen Echt

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn, blijkens het daarvan hiernevens gevoegd bewijs , onverhinderd geschied alhier den tienden en zeventienden dezer voorts zijn aan ons overlegd de geboorte acten der verloofden

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijken aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van Izaac Henderik van der Horst broeder des Echtgenoots kleermaker oud zevenentwintig Jacobus Johannes Berghuijs, kistenmaker oud dertig Dirk van Alphen bode oud zesenvijftig en Joannes ..dries Goossens Kuiper oud ZesenZestig Jaren Wonende allen alhier
   En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorgelezing, door de Komparanten, de Getuigen en ons in onderteekend

J van der Horst
M H Toscanie
J: van der Horst
J van Wijk
H C Toscanie
L E de Jong
J van der Horst
J J Berghuijs
D v Alphen
J . Goossens     R. T..eith

  genealogie  Petrus Johannes van der Horst en Maria Pont

 

 

No. 253
In het jaar achttien honderd drie en zestig, den dertigsten September des namiddags ten half een ure zijn voor ons Ambtenaar, van den Burgerlijken Stand der Gemente Leyden op het Raadhuis verschenen
Petrus Johannes van der Horst, jongeman, oud twintig jaren, kaarsenmaker, geboren te Leyden; wonende in Geerestraat minderjarige zoon van Jacobus van der Horst, en Susanna Montfoort, zonder beroep, wonende in Geerestraat, alhier tegenwoordig en toestemmende Overleggende zijne geboorteakte, de doodacte van zijn moeder en het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie
en Maria Pont, jongedochter, oud een en twintig Jaren, zonder beroep, geboren te Leyden, wonende in de Geerestraat meerderjarige dochter van Daniël Pont en Maria Cornelia Scherjon, echtelieden wonende in de Geerestraat, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorteakte

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
twintigsten September, en de tweede den zeven en twintigsten September dezes Jaars, beide dagen des middags ten twaalf ure
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat Petrus Johannes van der Horst en Maria Pont door het huwelijk vereeuwigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Dirk Scherjon, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep wonende in de Geerestraat, grootvader van de bruid, Willem Andreas Molenaar, oud zes en vijftig jaren, schoenmaker, wonende in de Geerestraat, aangehuwd vader van de bruid, Willem Etienne, oud acht en dertig jaren, stoker, wonende aan de Langegracht aangehuwd oom van de bruid en Adrianus van der Hoeven, oud acht en twintig jaren, schoonmaker, wonende in de Haverstraat, aangehuwd broeder van den bruidegom En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid, de twee eerste en de laatste getuigen getekend, verklarende de moeder van den bruidegom, de vader van de bruid en de derde getuige niet te kunnen schrijven.

PJ van der Horst
M Pont
M Scherjon
J:D: Scherjon
W A Molenaar
A van der hoeven
Stoffels

  genealogie  Susanna Catharina van der Horst en Adrianus Johannes van der Hoeven

No. 159

1835

11 dec
In het jaar achttien honderd acht en vijftig, den veertienden July des namiddags ten twaalf ure zijn voor ons Ambtenaar, van den Burgerlijken Stand der Gemente Leyden op het Raadhuis verschenen
Adrianus Johannes van der Hoeven, jongeman, oud twee en twintig jaren, schoenmaker, geboren te Dordrecht; wonende in Geerestraat alhier minderjarige zoon van Adriana Johanna van der Hoeven, overleden Compareerden mede Jacob Dirk Scherjon, zonder beroep, wonende in de Sint Joris Steeg en Daniel Pont, schipper, wonende in de Geerestraat. de eerste ingualiteit als voogd en de tweede als toe ziende voogd over gemelden minderjarige, daartoe benoemd door den kantonreggenten van het kanton Leyden blijkens Proces Verbaal de dato zeven July achttien honderd achtenvijftig welke verklaarden hunne toestemming te geven. Wordende door den bruidegoms overleggend zijne geboorteakte, en het Certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie en
Susanna Catharina van der Horst, jongedochter, oud drie en twintig Jaren, zonder beroep, geboren te Leyden wonende aan de Binnenvestgracht, meerderjarige dochter van Jacobus van der Horst, overleden en van Susanna Montfoort, werkster wonende aan de Binnenvestgracht, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorteakte en de doodacte harer vader.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
vierden July, en de tweede den elfden en twintigsten July dezes Jaars, beide dagen des middags ten twaalf ure
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat Adrianus Johannes van der Hoeven en Susanna Catharina van der Horst door het huwelijk vereeuwigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Peyster, oud vijf en zestig jaren, fabrieks bediende, wonende op de Sint Jacobsgracht, Bartholomeus Coppy, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, wonende op de Mare, Jose.. Claven, oud vierenzestig jaren, sjouwer, wonende in de Kruisstraat, en Hermanus van As, oud drie en tachtig jaren, zonder beroep, wonende in de Miabelsteeg, goede bekenden. En is deze acte na gedane voorlezing deze acte door ons, den bruidegom den voogd, den eersten, tweeden en de laatste getuige getekend, verklaarde de bruid, de toeziende voogd, de moeder van de bruid en de derde getuige niet te kunnen schrijven.

AJ van der Hoeven
J: D: Scherjon
D. Peyster
B Coppey
H van As
Stoffels.

  genealogie  Elisabeth Hester van der Horst en Johannes Neuteboom

No. 19

15 Maart 1835

July 1830
In het jaar achttien honderd acht en vijftig, den derden February des voormiddags ten elf ure zijn voor ons Ambtenaar, van den Burgerlijken Stand der Gemente Leyden op het Raadhuis verschenen
Johannes Neuteboom, jongeman, oud twee en twintig jaren, huisverver, geboren te Leyden; wonende aan de Binnenvestgracht alhier minderjarige zoon van Hannes Neuteboom, overleden, en van Elisabeth van Noort, werkster, wonende aan de Binnenvestgracht, alhier tegenwoordig en toestemmende Overleggend zijne geboorteakte, de doodacte van zijner vader en het Certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie en
Elisabeth Hester van der Horst, jongedochter, oud zeven en twintig Jaren, dienstbode, geboren te Leyden wonende op de Nieuwstraat, alhier; meerderjarige dochter van Jacobus van der Horst, overleden en van Susanna Montfoort, werkster, wonende aan de Binnenvestgracht, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorteakte en de doodacte harer vader.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
vierentwintigsten February, en de tweede den eenendertigsten February dezes Jaars, beide dagen des middags ten twaalf ure
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet dat Johannes Neuteboom en Elisabeth Hester van der Horst door het huwelijk vereeuwigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Keyzer, oud acht en dertig jaren, dekenmaker bediende, wonende aan de Waardgracht, Jacobus Proovo, oud vijf en dertig jaren, sjouwer, wonende aan de Zuidzijde, en Willem van Zonneveld, oud tweeenvijftig jaren, dekenwerker, wonende in de Looyerstraat, goede bekenden. En is deze acte na gedane voorlezing deze acte door ons, den bruidegom, de bruid, den eersten en de twee laatste getuge getekend, de moeder van de bruidegom, de moeder van de bruid en de tweede getuige verklaarden niet te kunnen schrijven.

J Neuteboom
e h van der horst
J Keyzer
J Proovo
W: v: Zonneveld
Stoffels.

  genealogie  Johannes van der Horst en Susanna Maria Koolen

No. 221
In het jaar achttien honderd vijftig, den eenendertigsten Julij des voormiddags ten half elf ure zijn voor ons Burgemeester, Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand op het Raadhuis gecompareerd,
Johannes van der Horst, oud twee en twintig jaren, kledermaker, geboren te Leyden; op den Zevenden October achttien honderd zeven en twintig blijkens geboorte acte, wonende in de Sionsteeg minderjarige zoon van Hendrik van der Horst, overleden te Leyden op den Zevenden Julij achttien hoderd negen en twintig blijkens de doodacte en Elisabeth Robbers zonder beroep, wonende in de Sionsteeg alhier tegenwoordig en toestemmende Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door de Heer Goeverneur dezer Provincie in dato den derden Julij achttien honderd vijftig. Tevens overleggende consent van de Kolonel Kommandant van het tweede Regionaal Infanterie En
Susanna Maria Koolen, oud zeven en twintig Jaren, zonder beroep, geboren te Leyden op den zevenden October achttien honderd drie en twintig, blijkens geboorte acte, wonende in de Sionsteeg, meerderjarige dochter van Martinus Koolen en Maria Zuidendorp, beiden overleden te Leyden de eerste op den Veertienden October achttien honderd acht en dertig en de tweede op den veertienden julij achttien honderd vijf en dertig, blijkens dood acten, ter andere zijde.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Een en twintigsten, en de tweede den acht en twintigsten Julij beide dezes Jaars, Žs middags ten twaalf Uren
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenoten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijkse Staat verbonden zijn: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der Wet dat Johannes van der Horst en Susanna Maria Koolen door het huwelijk vereeuwigd zijn, waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Isaac van der Horst, oud acht en twintig jaren, kledermaker wonende in de Hooigracht, broeder van de comparant, Hendrik Hegmans oud dertig jaren, ..., wonende in de Vestestraat, Jan Robberts, oud negen en vijftig Jaren, zonder beroep, wonende op de Middenweg en Dirk Klinkenberg oud vijf en twintig Jaren, Kledermaker, wonende in de Sint Joris steeg, goede bekende. Hebbende de comparanten en de eerste en laatste getuigen na gedane voorlezing deze acte met ons getekend, de overige verklaarde niet te kunnen schrijven.

Johannes van der Horst
M Koolen
J van der Horst
D Klinkenberg
de ...

  genealogie  Hester Suzanna Maria van der Horst en Hendrik van der Lee

No. 106
In het jaar achttien honderd vijftig, den Achtsten Mei des voor middags ten kwart over negen ure zijn voor ons Wethouder, der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand op het Raadhuis gecompareerd,
Hendrik van der Lee, oud een en dertig Jaren, sjouwer geboren te Koudekerk op den drie en twintigsten April achttien honderd negentien blijkens geboorte acte, wonende in de Klaresteeg weduwnaar van Leentje Pieterse Serlie overleden te Leyden op den zeven en twintigsten Juny achttien honderd negen en veertig blijkens dood acte, meerderjarige zoon van Klaas van der Lee, sjouwer, wonende te Koudekerk en Willemijntje van Heiningen. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven door de Heer Gouverneur dezer Provincie in dato den tienden April achttien honderd vijftig. ter ene En
Hester Suzanna Maria van der Horst, oud vijf dertig jaren, dienstbode, geboren te Leyden op den Vierden January achttien honderd en vijftien blijkens geboorte acte, wonende in de Hooglandsche kerkgracht, meerderjarige dochter van Hendrik van der Horst, en Hester de Leu, beide overleden, ter andere zijde.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
achtentwintigsten April, en de tweede den Vijfden Mei beide dezes Jaars, middags te twaalf Uren
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenoten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijkse Staat verbonden zijn: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der Wet dat Hendrik van der Lee en Hester Suzanna Maria van der Horst door het huwelijk vereeuwigd zijn, waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Klaas van der Lee, oud zestig jaren, Sjouwer, wonende te Koudekerk, vader van de declarant, Johannus Sloos, oud een en dertig Jaren, Wever, wonende in de ...straat, Jeroen de Haas, oud negen en veertig jaren, Wever, wonende op de Waardgracht, en Pieter Zaalberg, oud veertig Jaren, Wever woonende op de Koolgracht goede bekende. Hebbende comparanten en na gedane voorlezing deze acte met ons getekend, de getuigen verklaarde niet te kunnen schrijven.

H van der Lee
HJM Horst
Van Hoorn

  genealogie  Johannes van der Horst en Jannetje van der Velden

No. 36
In het jaar achttien honderd vijftig, den Zesden Februari, middags ten twaalf ure zijn voor ons Burgemeester, Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand op het Raadhuis gecompareerd,
Johannes van der Horst, oud zesentwintig jaren, Kamerbehanger, geboren te Leyden; op den veertienden februari achttien honderd drie en twintig blijkens geboorte acte, wonende in de ...steeg weduwnaar van Alida Bromans overleden te Leijden op den negentiende junij achttien honderd negen en veertig blijkens dood acte, meerderjarige zoon van Johannes van der Horst, huisverver, wonende in de ...steeg alhier tegenwoordig en toestemmende en Maria Lonnepé overleden te Leijden, den zestienden November achttien honderd twee en dertig blijkens dood acte. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door de Heer Staatsraad Goeverneur dezer Provincie dedatum den Eenentwintigsten Maart achttien honderd acht en Veertig,
Jannetje van der Velden, oud dertig jaren dienstbode, geboren te Leyden op den achttienden februari achttien honderd en negentien blijkens geboorte acte, meerderjarige dochter wonende in de Groenesteeg dochter van Willem van de Velden, Timmerman, en Anna Elisabeth Heykoop, Echtelieden wonende alle op de Westdwarsgracht, ter andere zijde.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Zevenentwintigsten Januari, en de tweede den derden Februari beide dezes Jaars, middags te twaalf Uren
  Geen verklaringen tegen het gemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenoten en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijkse Staat verbonden zijn: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der Wet dat Johannes van der Horst en Jannetje van der Velden door het huwelijk vereeuwigd zijn, waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van Borselen, oud acht en veertig jaren, Timmerman wonende in de Sionsteeg, Pieter Lens oud zes en veertig jaren, Kamerbehanger, wonende op de Vestgracht, Jacobus Buis oud dertig jaren, Huisverver, wonende op het Levendaal, Isaac van Ees oud zes en veertig jaren Metzelaar woonende op de Uiterstegracht alle goede bekende. Hebbende comparanten en de getuigen na gedane voorlezing deze acte met ons getekend, de vader verklaarde niet te kunnen schrijven.

J van der Horst
J van de Velden
H van Borselen
P G van Hoorn
... ...
Pieter Lens
J Buis
J V Ees

  genealogie  Johannes van der Horst en Alida Broomans

197
In het jaar achttien honderd vier en veertig, den Vijftienden Augustus, 's voormiddags ten Elf ure zijn voor ons Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar van het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Johannes van der Horst, jongeman oud eenentwintig jaren, behangersknecht geboren te Leijden; op den veertienden februari achttien honderd drie en twintig blijkens geboorte acte, wonende in de ...straat, zoon van Johannes van der Horst, ..., wonende in de ...straat, alhier tegenwoordig en toestemmende, en Maria Longepé ... te Leijden op den een zeventienden November achttien honderd tweeendertig blijkens doodacte. Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den heer staatsraad Goeverneur van Zuid Holland dedatum Elfden Junij achttien honderd twee en veertig, te ene en
Alida Broomans, jonge dochter oud vijfentwintig jaren dienstbode, geboren te Leijden op den dertigsten September achttien honderd twintig blijkens geboorte acte, dochter van Lena Broomans, .., wonende in de ...steeg alhier tegenwoordig en toestemmende, ...

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
... , en de tweede den elfden Augustus beide dezes Jaars, middags te twaalf uren
   Geen verklaringen tegen het gemelde huwelijk ter onze kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijkse Staat verbonden zijn: waarop door elk derselven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet dat
Johannes van der Horst en Alida Broomans door het huwelijk verenigd zijn, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Gro..., oud ... vijftig jaren, Turfdrager(?) ... op de Turfmarkt, ... Bod.. oud vijf en vijftig jaren, wonend in de Vrouwenkamp Jacobus van der ... , oud twee en vijftig jaren, wonende op het ..., Pieter van Kleef oud vijf en vijftig jaren ... wonende op het ... allen goede bekenden en hebbende comparanten en de eerste getuige na gedane voorlezing deze acte met ons geteekend, ... verklaarden niet te kunnen schrijven.

I van der Horst
M Gro...
A Broomans
Van Hoorn

  genealogie  Isaac van der Horst en Jacoba van Wijk

No. 80
In het jaar achttien honderd twee en veertig, den Vierden Mei, voormiddags ten half Elf ure zijn voor ons Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar van het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Isaac van der Horst, jongeman oud negentien jaren, kledermaker geboren te Leijden; op den veertienden september achttien honderd twee en twintig blijkens geboorte acte, meerderjarige zoon van Hendrik van der Horst, zonder beroep, en Elisabeth Robbertse echtelieden, wonende in de Voorsteeg, alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den heer staatsraad Goeverneur van Zuid Holland dedatum Elfden April achttien honderd twee en veertig, te ene en
Jacoba van Wijk, jonge dochter oud achtentwintig jaren dienstbode, geboren te Leijden op den vierden november achttien honderd en dertien blijkens geboorte acte, wonende in de Groenesteeg dochter van Jacob van Wijk, Dekenmaker, wonende in de Groenesteeg alhier tegenwoordig en toestemmende, en van Jacoba Gelton, overleden te Leijden, op den een entwintigsten December achttien honderd zesentwintig blijkens doodacte, te andere zijde.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Vierentwintigsten April, en de tweede den eersten Mei beide dezes Jaars, middags te twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk, " ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilde nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Isaac van der Horst en Jacoba van Wijk door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham van Wijk, oud twee en dertig jaren, ...

I van der Horst
J van Wijk
Jacob van Wijk
P G van Hoorn
... ...
PG Hubrecht

  genealogie  Johannes van der Horst en Maria van Dissel

No 74.
In het jaar achttien honderd drie en dertig, den vierden April, 's na middags ten half een ure, zijn voor ons Dr Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd
Johannes van der Horst, Weduwnaar van Maria Longepee, overleden te Leyden den zeventienden November achttien honderd twee en dertig, blijkens doodextract, afgegeven den twee en twintigsten Maart achttienhonderd drieendertig oud drieendertig Jaren, geboren of gedoopt te Leyden, den Zevenentwintigsten Mei zeventienhonderd negen en negentig. blijkens, doopextract afgegeven den tweeentwintigsten Maart achttienhonderd drie en dertig. wonende op de Haarlemmerstraat, Wijk No 333. meerderjarige zoon van IsaaK van der Horst, overleden te Leyden den achtentwintigsten Augustus achttienhonderd tweeendertig en van Sara Sardijn of Scherdijn, overleden te Leyden den twaalfden December achttienhonderd veertien blijkens doodextracten afgegeven den tweentwintigsten Maart achttien honderd drie en dertig. huisverversknecht, wonende op de Haarlemmerstraat, Wijk 6 no 333 meerderjarige Zoon van Izaak van der Horst, overleden te Leyden den acht en twintigsten Augustus achttienhonderd twee en dertig en van Sara Sardijn, overleden te Leyden den twaalfden December achttien honderd Veertien, blijkens doodextracten afgegeven den tweeentwintigsten Maart achttien honderd drie en dertig, Hebbende hij mede bewezen het overlyden zijner respective Grootouders, hij ene acte van bekendheid op den acht en twintigsten Maart achttien honderd drie en dertig, voor het vredegeregt van het kanton Leyden no 2, ... behoorlijk geregistreerd. Voldaan aan de Wet op de nationale militie, blijkens Certificaat van Z.E. den Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland in dato den eenentwintigsten Maart achttien honderd drie en dertig en Maria van Dissel jonge dochter, oud dertig Jaren, geboren te Leijden den vierden Februari achttienhonderd drie, blijkens doopextract afgegeven den tweeentwintigsten Maart achttienhonderd drie en dertig, zonder beroep wonende op de Haarlemmerstraat, Wijk No 333. meerderjarige dochter van Daniel van Disel (verklarende genaamd te zijn van Dissel) Tuinmansknecht, wonende aan de korte langegracht, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Elisabeth Riek begraven te Leyden in de maand Junij of Julij achttienhonderd vijf, blijkens doodextract afgegeven den twee en twintigsten Maart achttien honderd drie en dertig.
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
vier en twintigsten Maart, en de tweede den een en dertigsten Maart beiden des jaars achttien honderd drie en dertig. 'S middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat
Johannes van der Horst en Maria van Dissel door het Huwelijk verbonden zijn, van het welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst, oud negen en veertig Jaren, wolwerker wonende in de Sionsteeg broeder des bruidegoms, Daniel van Dissel, oud drie en dertig Jaren, Kuiper, wondende aan de korte langegracht, broeder der bruid, Jacobus van der Laken, oud veertig Jaren, Schoenmakersknecht, wonende op het Klooster, en Anthony van Kleef, oud zeven en veertig Jaren, schoenmakersknecht, wonende op het Klooster. beiden goede bekenden der comparanten, welke na gedane voorlezing, benevens de contracterende partijen hebben verklaard niet te kunnen Schrijven, uitgezonderd den bruidegom en den Vader der bruid, die deze met acte nevens ons hebben ondertekend.

Johannes van der Horst
D van Dissel
P:G: van Hoorn

  genealogie  Sara van der Horst en Hendrik van Borselen
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Huwelijken 1830. Authentiek afschrift.
Sara van der Horst, 25-02-1830, aktenummer 24

N 24.
   In het jaar achttien honderd en dertig, den vijf entwintigsten Februari, 's voor middags ten elf en ¼ ure, zijn voor ons Jonkheer Jean Gijsberts de Meij, Burgermeester, loco Adam Bruin, Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd
Hendrik van Borselen, jongeman, oud acht en twintig Jaren, geboren Leyden; en gedoopt in de Hoogelandsche Kerk, den zes en twintigsten April achttien honderd een, blijkens doopextract afgegeven den twaalfden Februari achttien honderd dertig, timmermansknecht wonende op de Nieuwstraat Wijk 7 no 337 meerjarige Zoon van Jan Willem van Borselen, winkelier wonende op de Nieuwstraat, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Monteau, begraven te Leyden, tussen den zes entwintigsten October en tweeden november achttien honderd vijf blijkens doodextract afgegeven den twaalfden februari achttien honderd dertig. Voldaan hebbende aan de Wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat van ZE den staatsraad Goeverneur van Zuid holland, in dato den tweeden Juny achttien honderd negen en twintig, en Sara van der Horst, jongedochter, oud vier entwintig jaren, geboren te Leyden en gedoopt in de Pieterskerk, den acht entwintigsten juny achttien honderd vijf, blijkens doopextract afgegeven den twaalfden February achttienhoderd dertig. dienstbode, wonende op de oudevest Wijk 6 no 1150 meerderjarige dochter van Hendrik van der Horst, boezelwever, wonende in de Vrouwenkamp alhier tegenwoordig en toestemmende en van Hesther de leu, overleden te Leyden den achttienden December achttien honderd achttien, blijkens doodextract afgegeven den twaalfden February achttien hoderd dertig.
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den veertienden February, en de tweede den een en twintigsten February beide des jaars achttien honderd dertig, s middags ten twaalf ure.
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der
wet, dat
Hendrik van Borselen en Sara van der Horst door het Huwelijk verbonden zijn. Van het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus van Borselen, oud zeven en veertig Jaren, Timmerman, wonende op de Hooigracht, vader des bruidegoms, Isaac Korenhof, oud vijf en vijftig Jaren, boodschaplooper wonende in de Janvossensteeg, neef des bruidegoms, Willem de Nie, oud zes en twintig Jaren, spinder, wonende in de Kolfmakersteeg, goede bekende, en Jacobus van der Horst, oud twee en twintig Jaren, Twijndersknecht, wonende op de Haarlemstraat broeder der bruid, welke, na gedane voorlezing deze acte met ons en de contracterende partijen hebben onderteekend, uitgezonderd de bruid en haren vader, verklarende niet te kunnen Schrijven.

Hendrik van Borselen
Jan Willem van Borselen
Hermanus van Borselen
I Koornhof
W de Nie
Jacobus vd Horst
J.G de Meij

  genealogie  Jacobus van der Horst en Susanna Montfoort

No. 229
   In het jaar achttien honderd negen en twintig, den derden December, 's voor middags ten elf en ¼ ure, zijn voor ons Jonkheer Jean Gijsberts de Meij, Burgermeester , Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Jacobus van der Horst, jongeman, oud twee en twintig Jaren, geboren Leyden; den negentienden November achttien honderd zeven, blijkens doopextract alhier afgegeven den negentienden November achttien honderd negen en twintig, Twijndersknecht wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 no 1302 minderjarige Zoon van Hendrik van der Horst, boezelwerker wonende in de Vrouwenkamp, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Hester de Leu, overleden te Leyden, den achttienden December achttien honderd achttien blijkens dood extract alhier afgegeven den negentienden November achttien honderd negen en twintig. Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven van Z.. den staatsraad Goeverneur van Zuid holland, in dato den Zeventienden February achttien honderd negenentwintig, en Susanna Montfoort, jongedochter, oud eenentwintig jaren, geboren te Leyden den dertienden October achttien honderd en acht, blijkens doopextract alhier afgegeven den twintigsten November achttienhoderd negenen twintig. Pluister, wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 no 1307 meerderjarige dochter van Abram Montfoort, steenhouwersknecht, en van Martijntje van Graas, echtelieden, wonende in de Vrouwenkamp beiden alhier tegenwoordig en toestemmende.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den twee en twintigsten November, en de tweede den negen en twintigsten November beiden des jaars achttien honderd negen en twintig 's middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot man en vrouw wilden nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Jacobus van der Horst en Susanna Montfoort door het huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Blom, oud drieendertig Jaren, ... wonende aan de gracht, Zwager der bruid, Anthonis Smit, oud vijf en dertig Jaren, Schoenmaker wonende in de Raamsteeg, zwager der bruid, Abram van der Walter, oud acht en twintig Jaren Schoenmaker, wonende in de Raamsteeg, oom des bruidegoms, en Je... van Putten, oud negen en dertig Jaren, Steenzager, wonende aan de Uiterste gracht goede bekende, welke, na gedane voorlezing deze acte met ons en de contracterende partijen hebben onderteekend, uitgezonderd de bruid beider ouders en de twee laatstgenoemde getuigen, verklaarden niet te kunnen Schrijven.
Jacobus van der Horst
H Blom.
A SmitJ.G. de Meij

  genealogie  Johannes van der Horst en Maria Lonnepé

148
In het jaar achttien honderd een - en twintig, den drieentwintigsten Augustus, zijn voor ons Mr Jaen Gijsberts de Meij, Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Johannes van der Horst, oud 22 jaren, zijnde geboren of gedoopt te Leyden den zes en twintigsten Mei zeventien honderd negen en negentig, huisverversknecht wonende in de Vogelsteeg Wijk 5 no 896, meerderjarige Zoon van Izaak van der Horst, zonder beroep, wonende op den middelstegracht, allen tegenwoordig en toestemmende, en van Sara Sardijn, overleden te Leyden den twaalfden December achttien honderd Veertien, blijkens acte de morte indato 10 augustus 1821, hebbende voldaan aan de Wet op de nationale militie, blijkens Certificaat van den Heer Gouverneur van Zuid Holland in dato 20 julij 1821 N 2497 en Maria Lonnepé, oud 29 Jaren zijnde geboren of gedoopt te Leijden den zeven en twintigsten Mei Zeventien honderd negen en tachtig, Spinster, wonende in de Vogelsteeg meerderjarige dochter van Laura Lonnepé, overleden te Leijden den Zesden September achttien honderd acht, blijkens acte de morte indato 10 Augustus 1821 en van Aleida Gerlag, Spinster, wonende in de Vogelsteeg alhier en toestemmende.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
twaalfden Augustus, en de tweede den negentienden Augustus beiden des jaars achttien honderd een en twintig 'S middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat Johannes van der Horst en Maria Lonnepé door het Huwelijk verbonden zijn, van het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Isaac Lonnepé, oud 32 jaren, ...werker wonende op de Korte Langegracht broeder der bruid, Isaac van der Horst, oud 29 jaren, sjouwer, wondende in de Singelstraat, broeder des bruidegoms, Hendrik van der Horst, oud 36 jaren, Sjouwer, wonende in de Vrouwenkamp, broeder des bruidegons en Abraham Johannis Sus.., oud 22 jaren, Stoelenmaker wonende in de Janvossensteeg, welke na gedane voorlezing benevens de contracterende partijen hebben verklaard niet te kunnen Schrijven, uitgezonderd den Bruidegom welke deze met ons heeft ondertekend.

Jan van der Horst   J G de Meij

  genealogie  Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertse

   In het jaar achttien honderd twintig, den Zevenentwintigsten Julij, zijn voor ons Mr Gisbertus Prins, Burgemeester der Stad Leijden, als gecommitteerd van het werk van den Burgerlijken Stand gecompareerd,
Hendrik van der Horst, oud zesendertig jaren, zijnde geboren of gedoopt te Leijden; op den achttienden januarij zeventien honderd vier en achttig, wolwerker wonende in de vrouwenkamp Wijk 6 no 1302 Weduwnaar van Hester de Leu overleden te Leijden den achttienden December achttien honderd achttien blijkens akte de morte in dato 5 julij 1820. meerderjarige Zoon van Isaac van der Horst, zonder beroep, wonende op den Middelstegracht Tegenwoordig en toestemmende en van Sara Schedijn, overleden, hebbende ...een Certificaat, ... dat hij aan de Wet op de nationale militie heeft voldaan, Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den heer staatsraad Goeverneur van Zuid Holland dedatum Elfden April achttien honderd twee en veertig, te ene en Elisabeth Robbertse, oud 31 jaren zijnde geboren of gedoopt te Leijden den dertigsten Julij Zeventien honderd negen en tachtig, Spinster, wonende inde Vrouwenkamp meerderjarige dochter van Jan Robbertse, Droogscheerder, wonende in de Vrouwenkamp tegenwoordig en toestemmende, en van Lena Montange, overleden

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den
Dertienden Julij, en de tweede den twintigsten Julij beiden des jaars achttien honderd twintig 'S middags ten twaalf uren
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk, " ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw wilden nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven; verklaren wij in naam der
wet, dat
Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertse door het huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus de Leu, oud 63 jaren, ... wonende in de Voldersgracht schoonvader des bruidegoms, Pieter de Leu, oud 25 jaren, Droogscheerder, wondende an de Morspoort, Zwager des bruidegoms, Isaac van der Horst, oud 28 jaren, Schrobberaar, wonende onder Singelstraat, broeder des bruidegons en Jan Robbertse, oud 28 jaren, ... wonende in de Vrouwenkamp, broeder der bruid, welke na gedane voorlezing ... de contracterende partijen hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

Gisbertus Prins

  genealogie  Isaac van der Horst en Grietje Mark

173
   In het jaar achttien honderd veertien, den negende September, zijn voor ons President van de ... Regering, der Stad Leyden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd,
Isaac van der Horst, oud 20 Jaar, Sjouwer geboren te Leyden, wonende op de Langegracht Wijk 6 N 888 minderjarige Zoon van Isaac van der Horst, Spinder, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Sara van Sardyn, Spinster wonende op de Langegracht en Grietje Mark, oud 33 jaar, weduwe van Jan Werk, overleden te Leiden den 19 October 1808, bijkens akte de morte in dato 25 Augustus 1814 , Spinster, geboren te Leiden wonende in de Vogelsteeg Wijk 5 no 888 meerderjarige dochter van Pieter Mark, Spinder, en van Grietje Beysterveld, Spinster, wonende in de Langestraat wijk 8 N 453 zijnde hare voornoemde vader alhier tegenwoordig en toestemmende.

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken; waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied; namelijk de eerste den 28 Augustus, en de tweede den derde September beiden des middags ten 12 uren

Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wethoek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot Man en Vrouw wilden nemen; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat Isaac van der Horst en Grietje Mark door het huwelijk verbonden zijn, van het welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst, oud 30 Jaar, Schrobbelaar wonende in de Voldersteeg, Daniel Zaalberg, oud 35 Jaar warmoezier, wonende in de Vogelsteeg, Willem Mark, oud 25 Jaar, Looyer, wonende in de ..ingelstraat en Jacobus van Kooperen, oud 38 Jaar, wever, wonende op de Waardgracht, welke, na gedane voorlezing benevens de contracterende partijen hebben verklaard, niet te kunnen Schrijven, zijnde deze acte enkel door ons ondertekend...

  genealogie  Hendrik van der Horst en Hester de Leu
Archief Leiden:
DTB Leiden Schepenhuwelijken (1795-1811) , folio B - 065v
Tekst:
/   gebod den 6 October 1804
//   ---  ---  3  ---  ---
///  ---  ---  20  ---  ---
getr: voor H.H. Schepenen op de
20 October 1804.
Hendrik van der Horst, lakenw Jongeman van Leijden wonende op de Langegragt en de Vogelsteeg met Isaac van der Horst zijn Vader wonende in de Vogelsteeg

met

Hester de Leu Jonged: van Leijden wonende op de Binnenvestgragt bij den Mors Poort met Catharina ... haar Moeder wonende alsvoor

  genealogie  Isaack van der Horst en Sara Schedijn
Bron: RAL Leiden:
DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
jpg trouw

Tekst:
Isaac van der Horst garentwijnder, Jongman
van Leijden wonende op de Langegragt in de 24
Huijzen fgt met Jan van der Horst zijn Vader
wonende als vooren
            met
Sara Schedijn Jonged: van Leijden wonende
op de Langegragt, fgt met Hendrik Schedijn
haar Vader wonende op de Langegragt
in de 24 Huijzen
opmerking: fgt = vergezeld

  genealogie  Jan van der Horst en Maria Biks
Bron: RAL Leiden:
Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795)
jpg trouw

Tekst:
Jan van der Horst greijnwr jongman
van Leijden wonende op de Groenhasegracht
... met Harmanis van der Horst zijn
vader woonende als vooren
     met
Maria Biks wed. van Lourens Florijn
wonende aan de Wittepoort ... met
anna biks haar suster wonende in de
Koolstraat, en Catrijn Louagie, haar
schoondogter wonende in de katalijnsteeg

Geboorte en Doop akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Ggeboren:Relatie:
25 april 1918Suzanna Levina van Hanegemmoeder
20 december 1912Hendrik Paul Philip van der Horst
24 april 1910Theresia Margaretha Jacoba 'Thera' de Van
4 februari 1909Elisabeth Hendrika Verbeek
11 augustus 1908Christiaan Zwiep
28 maart 1908Johannes Wilhelmus van der Horst
13 juni 1907Johanna Petronella Kriek
3 februari 1907Abraham Hendrik van der Horst
22 augustus 1904Maria Karsdorp
25 februari 1904Petronella Geertruida Broers
10 februari 1902Bartholomeus Hendrikus van der Horst
22 februari 1897Cornelia Huizer
2 september 1891Flora Wilhelmina Helena Schaap
20 maart 1891Aafje Johanna Elisabeth Kok
22 februari 1891Cornelia Huizer
30 september 1890Isaac van der Horst
10 oktober 1888Margaretha Paulina Johanna van der Horst
10 augustus 1886Johannes van der Horst
31 december 1886Johannis Jacobus Kloots
21 september 1886Geertruida Wolters
12 juli 1884Maria van der Horstgrootouder
22 januari 1884Helena Gerardina van der Horst
27 augustus 1883Gerritje Rhijnsburger
7 maart 1883Gerrit van der Horst
29 maart 1882Hendricus Leonardus Antonius van der Horst
19 maart 1882Arend Johannes van Es
6 augustus 1881Johannes Theodorus van der Horst
15 juli 1881Johannes Klok
21 april 1881Dirk van Leeuwengrootouder
22 maart 1881Jacoba Maria Margaretha van der Horst
21 februari 1881Franciscus van der Horst
13 juni 1880Jannetje van der Horst
29 oktober 1879Geertruida Graves
8 november 1878Gerritje Adriana van der Horst
11 januari 1878Anthonius Johannes Theodorus de Van
2 december 1877Wilhelmina Johanna du Bois
16 juni 1877Maria van der Horst
16 augustus 1876Pieternelletje Johanna van der Loo
16 april 1876Johannes van der Horst
6 december 1874Hendrik van der Horst
6 februari 1874Johanna Wilhelmina van der Horst
10 mei 1872Jansje Elisabeth van der Horst
22 februari 1859Gerritje Nieboer
23 augustus 1857Paulus van der Horstovergrootouder
27 februari 1856Sara Robbertse
4 maart 1855Anna Geertruidis Stokkel
15 september 1854Margaretha Johanna Teeuwenovergrootouder
8 maart 1854Helena Chaudron
24 december 1852Johannes Wilhelmus van der Horst
27 augustus 1852Geertrui Louisa Welter
5 december 1850Johannes van der Horst
8 september 1849Elizabeth Jacoba van der Horst
24 november 1848Abraham Jacobus van der Horst
29 maart 1848Jacobus Carree
9 januari 1848Abraham van der Horst
7 juni 1846Leendert Gerardus van der Horst
6 augustus 1845Johanna Willemina Willige
31 mei 1845Sara Francina Voorzaat
4 mei 1845Hendrik van der Horst
14 november 1843Jacob van der Horst
14 februari 1843Petrus Johannes van der Horst
6 oktober 1842Izak Hendrik van der Horst
7 december 1841Maria Pont
21 november 1834Susanna Catharina van der Horst
10 juli 1830Elisabeth Hester van der Horst
7 oktober 1827Johannes van der Horst
7 oktober 1823Susanna Maria Koolen
14 februari 1823Johannes van der Horst
14 september 1822Isaac van der Horstbetovergrootouder
23 april 1819Hendrik van der Lee
18 februari 1819Jannetje van der Velden
30 september 1818Alida Bromans
4 januari 1815Hester Suzanna Maria van der Horstoudouder
4 november 1813Jacoba van Wijkoudouder
19 november 1807Jacobus van der Horst
04 februari 1803Maria van Dissel
26 mei 1799Johannes van der Horst
27 mei 1792Maria Lonnepe
18 januari 1784Hendrik van der Horstoudouder
27 november 1757Sara Schedijnoudgrootouder
8 november 1752Isaack van der Horstoudgrootouder
12 januari 1727Jan van der Horstoudovergrootouder


  Parenteel  Suzanna Levina van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 24.
   Heden den Zes en twintigsten April negentien honderd achttien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente IJzendijke
Jannis van Hanegem
oud een en dertig jaren, wachtmeester Koninklijke Marechaussee wonende te IJzendijke, die mij verklaarde, dat Janneke Elizabeth de Gardeijn, zonder beroep, zijne echtgenoote te IJzendijke woonachtig, te zijnen huize in deze gemeente, wijk D, nommer drie honderd negen en twintig , op den vijf en twintigsten April negentien honderd achttien den, voor middags ten half acht ure is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht waaraan de voornamen gegeven van Suzanna Levina
   Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van de hiertoe door de belanghebbende gekozen getuigen: Augustinus Severius Dhondt oud drie en vijftig jaren, van beroep opper wachtmeester , wonende te IJzendijke , en Albert Hermanus Braz oud drie en twintig jaren, van beroep Kon Marechaussee wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J van Hanegem
Dhondt
AHBraz
De Ambtenaar Voornoemd
Be...

  genealogie  Hendrik Paul Philip van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Geboorten 1908.
Hendrik Paul Philip van der Horst, 20-12-1912, aktenummer 1618
No. 1618
   I n  h e t  j a a r  e e n  n e g e n t i e n h o n d e r d twaalf den eenentwintigtigsten December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Hendricus Leonardus Antonius van der Horst
oud dertig jaren, fabrieksopzichter, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Aletta van der Heijden, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize den twintigtigsten December negentienhonderd twaalf , des namiddags te acht uren, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendrik Paul Philip
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Paulus van der Horst oud vijfenvijftig jaren, assistent bij de posterijen wonende te Leiden , en van Cornelis Jacobus de Jongh , oud drieendertig jaren, winkelier , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend
H.L.A. v/d Horst
PvdHorst
C.J. de Jongh
VanDrie...

  genealogie Theresia Margaretha Jacoba 'Thera' de Van
CBG archief
geboorte
Den Haag - Gemeentearchief : burgerlijke stand | ´s-Gravenhage | Geboorten 1910.   (166 van 1074)
2308.
Heden den vijf en twintigsten April    negentien honderd tien compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ´s-Gravenhage,
Anthonius Johannes Theodorus de Van oud twee en dertig jaren, leeraar aan eene Hogere Burgerschool,
verklarende, dat van hem comparant en zijne echtgenoote Jacoba Maria Margaretha van der Horst, zonder beroep, beiden wonende alhier, ten zijnen huize
des namiddags ten twee ure, is geboren alhier van een kind van het vrouwe lijke geslacht, waaraan hij verklaarde de voornamen te geven van Theresia Margaretha Jacoba
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernhard Liefting oud zes en dertig jaren, bode en Engelbertus Heilbron, oud zes en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier
    Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met de comparant en de getuigen
AJTh deVan
B Liefting
E Heilbron..Wulp

  genealogie  Elisabeth Hendrika Verbeek
Den Haag - DigitaleStamboom : burgerlijke stand | ´s-Gravenhage | Geboorten 1909.
669
Heden den vijfden Februari    negentien honderd negen compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ´s-Gravenhage,
Anthonie Commerinus Verbeek oud twee en dertig jaren, tuinman, verklarende, dat van hem comparant en zijne echtgenoote, Heintje van Doorn, zonder beroep, beiden wonende alhier ten zijnen huize
op den vierden dezer des morgens ten tien ure, is geboren alhier van een kind van het vrouwe lijk geslacht, waaraan hij verklaarde de voornamen te geven van Elisabeth Hendrika
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Kersten oud vierendertig jaren, en Johannes Leonard Plug, oud drie en dertig jaren, tuinlieden, beiden wonende alhier
    Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met den comparant en de getuigen
ACVerbeek       J L Plug
D Kersten
...Wulp

  genealogie  Christiaan (Chris) Zwiep
Den Haag - Gemeentearchief : burgerlijke stand register | ´s-Gravenhage | Geboorten 1908.
4475
Heden den veertienden Augustus    negentien honderd acht compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ´s-Gravenhage,
Theresia Rikkers oud twee en zestig jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest,
verklarende, dat van Helena van der Linden, zonder beroep, echtgenote van Willem Zwiep, kok, beiden wonende alhier, ten zijnen huize
op den elfden dezer des avonds ten negen ure, is geboren alhier van een kind van het mannelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de voornaam te geven van Christiaan
    Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernhard Liefting oud vijf en dertig jaren, bode en Engelbertus Heilbron, oud vier en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier
    Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met de comparant en de getuigen
T Rikkers
B Liefting
E Heilbron..Wulp

  genealogie  Johannes Wilhelmus van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Geboorten 1908.
Johannes Wilhelmus van der Horst, 28-03-1908, aktenummer 483
No. 483

   I n  h e t  j a a r  e e n  n e g e n t i e n h o n d e r d acht den dertigsten Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Leendert Gerardus van der Horst
oud drieentwintig jaren, behanger, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Geertruida Wolters, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize den achtentwintigsten Maart negentienhonderd acht , des namiddags te elf uren, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johannes Wilhelmus
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Franciscus Jacobus Zanini oud vierendertig jaren, reiziger wonende te Leiden , en van Johannes Jacobus de Kruis , oud achtenvijftig jaren, opperman , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons ,den declarant en de getuigen geteekend

L.G. van der Horst
F.J. Zanini
J.J. de Kruis
VanDrie...

  genealogie  Johanna Petronella Kriek
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Geboorten 1907.
Johanna Petronella Kriek, 13-06-1907, aktenummer 838
No. 838

   I n  h e t  j a a r  e e n  n e g e n t i e n h o n d e r d Zeven den veertienden Juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Pieter Johannes Nicolaas Kriek
oud vijfendertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Susanna Catharina Winterkamp, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den dertienden Juni negentienhonderd Zeven , des namiddags te kwart voor twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johanna Petronella
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Pieter Chaudron oud zesentwintig jaren, fabrieksarbeider wonende te Leiden , en van Vincent Cornelissen , oud vijfenzestig jaren, zonder beroep , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend

P.J.N. Kriek
A.P. Chaudron
V Cornelissen
VanDrie...

  genealogie  Abraham Hendrik van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Geboorten 1907.
Abraham Hendrik van der Horst, 03-02-1907, aktenummer 184
No. 184

   I n  h e t  j a a r  e e n  n e g e n t i e n h o n d e r d Zeven den vierden Februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Franciscus van der Horst
oud vijfentwintig jaren, kleermaker, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Pieternelletje Johanna van der Loo, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den derden Februari negentienhonderd Zeven , des namiddags te half een uren, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Abraham Hendrik
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Frederik Nicolaas van Brussel oud vierendertig jaren, hoofdbeambte wonende te Leiden , en van Marius Kapteijn den Bouwmeester , oud eenentwintig jaren, gemeenteambtenaar , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend

FvdHorst
FN van Brussel
M. Kapteijn den Bouwmeester
VanDrie...

  genealogie  Maria Karsdorp

No. 51
In het jaar NEGENTIENHONDERD VIER,
den drie en twintigsten der maand Augustus verscheen voor Ons, Aambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vrijenban:
Arie Karsdorp
oud vier en dertig jaren, van beroep glasverwerker wonende te Vrijenban, die verklaarde, dat op den twee en twintigsten der maand Augustus dezes jaars, des voor middags ten half twaalf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk een Nommer honderd drie en twintig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Anna Nieuw, zonder beroep.
welk kind zal genaamd worden: Maria
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arie Karsdorp oud acht en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Vrijenban en van Jacobus Karsdorp oud dertig jaren van beroep glasverwerker wonende te Vrijenban
   Na voorlezing is deze akte door Ons ondertekend met den aangever en de getuigen

A Karsdorp
A Karsdorp
J Karsdorp
...Klein..

  genealogie  Petronella Geertruida Broers
Genealogie Schiedam : burgerlijke stand register | Schiedam | Geboorten 1904.
      No 152
   Op heden den zesentwintigsten Februari negentien-honderd-en-vier, is voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te S C H I E D A M, verschenen:
Hendirkus Broers
oud vijfentwintigtig jaren, van beroep koetsier, wonende aan de Nieuwe Haven alhier, nommer drie en twintig die Ons heeft verkaard, dat op den vijfentwintigsten dezer maand des namiddags ten half twaalf ure, te zijne huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoot Jacoba Margaretha van der Vos zonder beroep mede wonende alhier welk kind zal genaamd worden:
Petronella Geertruida
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Frederik Weber oud veertig jaren, van beroep brandersknecht wonende alhier , en van Leendert van Meurs , oud eenenzestig jaren, van beroep verver , wonende alhier
En is deze akte na gedane voorlezing, onderteekend door Ons ,den comparant en de getuigen

H. Broers
F Weber
L v Meurs
De Ambtenaar,
Visser

  genealogie  Bartholomeus Hendrikus van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Geboorten 1902.
Bartholomeus Hendrikus van der Horst, 10-02-1902, aktenummer 197
Janssteeg
13
No 197

   In het jaar een negentienhonderd twee den elfden der maand Februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:
Johannes Wilhelmus van der Horst
oud negenenveertig jaren, koopman, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Gerritje Nieboer, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize den tienden Februari negentienhonderd twee des namiddags te zeven uren, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Bartholomeus Hendrikus
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Andrée oud drieenzeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden , en van Adrianus Niehot , oud tweeenzeventig jaren, sjouwer , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons ,den declarant en de getuigen geteekend,

J.W. van der Horst
J. Andrée
A Niehot
...Aalbe..

  genealogie  huwelijk  Cornelia Huizer
      No. 168
   Op heden den drie en twintigsten Februarij achttien-honderd-zeven-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te SCHIEDAM, in het Huis der Gemeente verschenen:
Leendert Huizer
oud drieendertig jaren, van beroep metselaar wonende aan de Tettersingel alhier, nommer negenenzestig die Ons heeft verklaard dat, op den twee en twintigsten dezer maand des namiddags ten zeven ure, te zijnen huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoot Cornelia Verboom, zonder beroep, mede wonende alhier welk kind zal genaamd worden:
Cornelia
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Duchenne oud zevenenveertig jaren, van beroep agent van politie wonende alhier en van Laurens van Ravens oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende alhier
En is deze akte na gedane voorlezing, onderteekend door Ons den comparant en de getuigen getekend.

L Huizer
W Duchenne
L. van Ravens
De Ambtenaar,
den Breems

  genealogie  Flora Wilhelmina Helena Schaap

No 9528
Op heden Vier September Achttien honderd Een-en-Negentig, is voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam verschenen:
Willem Schaap van beroep bankwerker oud drieendertig Jaren, wonende Commelinstraat No 56 ,welke heeft verklaard dat op twee dezer des na middags ten twee ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Lijntje van Rossem van beroep, geen wonende als boven zijne echtgenoote

welk kind zal genaamd worden Flora Wilhelmina Helena

van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Johannes de Zwart van beroep ambtenaar oud vier en dertig Jaren, wonende Ferdinand Bolstraat 88 en van Martin Buhner van beroep geen oud achtentwintig Jaren, wonende Wagenaarstraat 55 En is deze Akte door ons, benevens de vader en de Getuigen na vooorlezing onderteekend.
1 W Schaap 2  D.J. de Zwart

3  M. Buhner
|
>  ...
|

  genealogie  Aafje Johanna Elisabeth Kok
1283

Heden den twintigsten Maart achttien honderd een en negentig compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage,
Augusta Krüfs, oud acht en twintig jaren, vroedvrouw wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest,
verklarende, dat van Grietje Boshuizen, zonder beroep, echtgenote van Gerardus Cornelis Johannes Kok, vleeschhouwer, beiden wonende alhier
op heden des morgens ten negen ure is geboren
alhier een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen
te geven van Aafje Johanna Elisabeth
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik de Bie, oud zeven en veertig jaren, bode, en Engelbertus Heilbron, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakte en na voorlezing onderteekend , den comparante en de getuigen getekend.

A Krüfs
H de Bie
E Heilbron
Willem Hoogland

  genealogie  huwelijk   Cornelia Huizer
      No. 168
   Op heden den drieentwintigsten Februarij achttien-honderd-een-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te SCHIEDAM, in het Huis der Gemeente verschenen:
Leendert Huizer
oud drieendertig jaren, van beroep metselaar, wonende aan de ...singel alhier, ... negenenzestigtig die Ons heeft verklaard dat, op den tweeentwintigsten dezer maand des namiddags ten zeven ure, te zijnen huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoot Cornelia Verboom, zonder beroep, mede wonende alhier welk kind zal genaamd worden:
Cornelia
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Duchenne oud zevenenveertig jaren, van beroep agent van politie wonende alhier en van Laurens van Ravens oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider wonende alhier
En is deze akte na gedane voorlezing, onderteekend door Ons , den comparant en de getuigen getekend.

L. Huizer
W Duchenne
L.v. Ravens
De Ambtenaar,
C ...

  genealogie  Isaac van der Horst

No. 143
I s a ä c  v a n  d e r  H o r s t

     I N  H E T  J A A R  A C H T T I E N H O N D E R D  N E G E N T I G,
den
dertigsten der maand September verscheen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zoeterwoude:
Johannes van der Horst oud vierenentwintig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier, die verklaarde dat op den dertigsten der maand September, dezes jaars, des voormiddags te negen ure, binnen deze gemeente, in het Huis Wijk P Nommer honderd en dertig is geboren, een van een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne echtgenoote Helena Chaudron, zonder beroep , welk kind zal genaamd worden:
Isaäc
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Isaac van der Horst oud acht en zestig jaren, van beroep aanspreker en van Petrus Vlasveld oud negen en Zestig jaren, van beroep bode wonende de eerste te Leiden, de tweede alhier
   Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de vader en de getuigen.

J vd Horst
I vd Horst
P Vlasveld
...

  genealogie  Margaretha Paulina Johanna van der Horst
No 1351

   In het jaar een duizend acht honderd achtentachtig den tweeentwintigsten der maand October des middags te twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen
Paulus van der Horst
oud eenendertig jaren, brievenbesteller, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Margaretha Johanna Teeuwen, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op de eenentwintigsten October achttien honderd achtentachtig des nachts te een uren, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Margaretha Paulina Johanna
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendricus Leonardus Antonius Teeuwen oud zestig jaren, kastelein wonende te Leiden , en van Johannes Kolbecks , oud vijftig jaren, bediende , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons
,den declarant en de getuigen geteekend,

Pvd..
HLA Teeuwen
J Kolbecks
K..aart

  genealogie  Johannes van der Horst
No. 1818

   In het jaar een duizend acht honderd zesentachtig den tienden der maand Augustus des na middags te een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Johannes van der Horst oud vierentwintig jaren, kleedermaker wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Helena Chaudron, zonder beroep, woonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op den tienden Augustus achttien honderd zesentachtig des nachts te twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Johannes
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van J.. Carree oud achtendertig jaren, ...knecht wonende te Leiden en van Willem Plee oud tweeen... jaren, ..., wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
P van der Horst
J Carree
W Plee
Mol

  genealogie  Johannis Jacobus Kloots

Oude Singel

122
No 1
In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig den eersten der maand Januari des namiddags te half een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen
Antonie Gerardus Kloots
oud vierentwintig jaren, fabrikant, wonende te Leiden , welke ons heeft verkaard, dat Elisabeth Fontein zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op de Eenendertigsten december achttien honderd vijfentachtig des avonds te tien ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht
aan hetwelk
hij bij deze geeft de voornamen van Johannis Jacobus
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie Gerardus Kloots oud acht en twintig jaren, fabrikant wonende te Leiden , en van Pieter Mazurel , oud negenentwintig jaren, Kleedermaker , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons
ondergetekende en de getuigen geteekend,

AG Kloots Jr.
AG Kloots
P Mazurel
H An..

  genealogie  Geertruida Wolters
No. 1170

   In het jaar een duizend acht honderd vijfentachtig den eenentwintigsten der maand September des na middags te halfeen uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Johannes Wolters oud tweeentwintig jaren, sigarenmaker wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Geertruida de Haas, zonder beroep, woonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op den eenentwintigsten september achttien honderd vijfentachtigachtig des morgens te acht uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Geertruida
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van A...G... Kouwenberg, oud zesendertig jaren, Sigarenmaker wonende te Leiden en van Jacob H... van der Lot , oud veertig jaren, Sigarenmaker , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
PJ Wolters
A.G. Kouwenberg
JF van der Lot
H A...lt

  genealogie  Maria van der Horst

No. 557
In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den veertienden der maand Juli is voor ons ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen: Paulus van der Horst Brievenbesteller oud zesentwintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat Margaretha Johanna Teeuwen zijn echtgenote zonder beroep op den twaalfden deze maand des middags ten twaalf ure, is verlost in het huis aan de Gasthuislaan wijk twee nommer honderd twee alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij den voornaam Maria heeft gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Anthonie Begelingen oud vijftig jaren, en van Gijsbrandius Jacobus Johannes Preuninger oud zeven en twintig jaren , brievenbestellers wonende beide alhier.
En hebben de vader en getuigen deze akte na voorlezing nevens ons ondergetekend.

P vd Horst
GJJ Preuninger
W Begelingen
A van der Leeuw

  genealogie  Helena Gerardina van der Horst

No. 557
In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den twee en twintigsten der maand Januari is voor ons ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen: Leendert Gerardus van der Horst tingieter oud zeven en dertig jaren, wonende alhier , welke ons heeft verklaard dat Johanna Willemina Willige, zijne echtgenoote zonder beroep op den twee en twintigsten deze maand des voor middags ten twee ure, is verlost in het huis aan de Zuiderstraat wijk twee nommer vier en zestig alhier, van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij den voornamen Helena Gerardina heeft gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud een en zestig jaren, kamerbehanger
en van Alexander Adrianus Willige, oud drie en dertig jaren , Smid wonende beide alhier.
En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondergetekend.

LG vd Horst
J van der Horst
AA Willige
A van der Leeuw

  genealogie  Aletta van der Heijden
No. 1276

   In het jaar een duizend acht honderd drieentachtig den tweeden der maand October des na middags te half twee uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Philipus van der Heijden oud zevenentwintig jaren, meubelmaker wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Aletta Verburgt, zonder beroep, woonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op den eersten October achttien honderd drieentachtig des middags te half twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Aletta
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Nicolaas van der Heijden oud vierendertig jaren, timmerman wonende te Leiden en van Jacobus van der Heijden oud zevenenvijftig jaren, architect , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
mol
P van der Heijden
JN van der Heijden
Jacobus van der Heijden

  genealogie  Gerritje Rhijnsburger
FamilySearch : Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942
Noordwijkerhout Geboorten 1881-1890 Image 40 of 163

No. 37.
   I n   h e t   j a a r   e e n   d u i z e n d   a c h t h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g,
den zeven en twintigsten der maand Augustus is voor ons benoemd Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Noordwijkerhout, verschenen: Willem Rhijnsburger oud een en dertig jaren van beroep, arbeider wonende te Noordwijkerhout welke ons verklaard heeft, dat zijne huisvrouw Oeke Osinga zonder beroep, alhier op den zevenentwintigsten der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vijf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal worden genaamd:
Gerritje
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Schouten oud dertig jaren, van beroep schoonmaker en van Johannes Buschmier oud zeven en vijftig jaren, van beroep kuiper wonende beiden te Noordwijkerhout

deze akte van geboorte na gedane voorlezing door den aangever, de getuigen en ons ondertekend.

W Rhijnsburger
J Schouten
J Buschmier
A.D.Th.Gevers

  genealogie  Gerrit van der Horst
No. 338

   In het jaar een duizend acht honderd Drieentachtig den Achtsten der maand Maart des na middags te halftwee uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Johannes van der Horst oud tweeendertig jaren, Kleedermaker wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Helena Chaudron, zonder beroep, woonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier den zevenden Maart achttien honderd drieentachtig des middags te half drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Gerrit
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Izaak van der Horst oud nzestig jaren, aanspreker wonende te Leiden en van Gerrit Chaudron , oud tweeenvijftig jaren, tabakswerker, wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
J vd Horst
I van der Horst
G Chaudron
Mol

  genealogie  Hendricus Leonardus Antonius van der Horst
No. 405

   In het jaar een duizend acht honderd eenentachtig den Dertigsten der maand Maart des na middags te een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Paulus van der Horst oud vierenentwintig jaren, meubelmaker wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Margaretha Johanna Teeuwen, zonder beroep, woonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier den negenentwintigsten Maart achttien honderd tweeenentachtig des avonds te tien uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendricus Leonardus Antonius
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van der Horst oud negenenvijftig jaren, kleedermaker wonende te Leiden en van Hendrikus Teeuwen , oud vierenvijftig jaren, Schoenmaker , wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
P. van der Horst
P. van der Horst
HLA Teeuwen
kl..

  genealogie  Arend Johannes van Es

No. 240
In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den twintigsten der maand Maart is voor ons ondergeteekende Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen: Cornelis van Es gasvitter oud vijf en twintig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat Johanna Wouterina van der Velden zijn echtgenoote zonder beroep op den negentienden deze maand des na middags ten half vijf ure, is verlost in het huis aan de Molslaan wijk vier nommer honderd vijf en twintig alhier, van een Kind van het Mannelijk geslacht, waaraan hij den voornamen Arend Johannes heeft gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arend van der Velden oud een en vijftig jaren, koopman
en van Christiaan Dirk van Es oud een en dertig jaren , gasvitter beide wonende alhier.
En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondergetekend.

C van Es
A van der Velden
Ch van Es
A van der Leeuw

  genealogie  Johannes Theodorus van der Horst

No. 609
In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig,
den achtsten der maand augustus des na middags ten half een ure, is voor ons Aart van der Leeuw wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand van Delft, verschenen Johannes Wilhelmus van der Horst oud acht en twintig jaren, Koopman

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Anna Geertrudis Stokkel zijne Echtgenoote, zonder beroep, op den zesden dezer maand des middags ten half vier ure is verlost in zijne woning aan de Kerkstraat, wijk vijf nommer achttien, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Johannes Theodorus heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud acht en vijftig jaren, behanger en van Leenderd Gerardus van der Horst, oud vijf en dertig Jaren tingieter, wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend

JW v d Horst
J van der Horst
LG v d Horst A van der Leeuw

  genealogie  Johannes Klok

No. 550
In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig,
den zestienden der maand Juli des na middags ten half een ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Evert Klok, oud vijf en twintig jaren, kuiper

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Hendrika Kronshorst zijne echtgenoote, zonder beroep, op den vijftienden dezer maand des avonds ten acht ure, is verlost in zijne woning aan de Dirklangenstraat, wijk zeven nommer een en vijftig, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornaam Johannes heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Frederik Jense, oud acht en twintig jaren, instrumentmaker
en van Philippus Vellekoop, oud twee en twintig jaren, gehuwd, metselaar wonende alhier. En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend

Evert Klok
WF Jense
Ph Vellekoop A van der Leeuw

  genealogie  Dirk van Leeuwen
No. 561

In het jaar een duizend acht honderd Eenentachtig den tweeentwintigsten der maand April des na middags te half een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Dirk van Leeuwen oud zesenentwintig jaren, metselaar wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Sophia van Groeningen zonder beroep woonende te Leiden te zijne huisnummer alhier den eenentwintigsten April achttien honderd eenenentachtig des avonds te zeven ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Dirk Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Johannes den Os oud ...tig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Johanes An ... oud Tweenenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

D. van Leeuwen
DJ den Nos
Johannes An...

  genealogie  Jacoba Maria Margaretha van der Horst
No. 418

   In het jaar een duizend acht honderd eenentachtig den drieentwintigsten der maand Maart des na middags te half een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Paulus van der Horst oud drieenentwintig jaren, meubelmaker wonende te Leiden , welke ons heeft verklaard dat, Margaretha Johanna Teeuwen zonder beroep woonende te Leiden te zijne Huisnummer alhier den tweeentwintigsten maart achttien honderd eenenentachtig des middags te twaalf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Jacoba Maria Margaretha
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Isaak van der Horst oud negenenvijftig jaren, ... wonende te Leiden en van Hendrikus Teeuwen oud ..envijftig jaren, schoenmaker, wonende te Leiden
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.
P van der Horst
I van der Horst
H Teeuwen
...

  genealogie  Franciscus van der Horst
No. 19 Franciscus van der Horst

   In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig, den eenentwintigsten Februari is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zoeterwoude, verschenen Abraham van der Horst, brievenbesteller oud drieendertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat, des zelfs Echtgenote Geertrui Louisa Welter, zonder beroep,
op den eenentwintigsten Februari achttien honderd een en tachtig des nachts ten twee ure, in het huis Nommer zevenendertig Wijk F bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk bij dezen de voornaam van
Franciscus
   De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Isaac van der Horst Ziekenverpleger, oud achtenvijftig jaren, en van Isaac Hendrik van der Horst, kleermaker oud achtendertig jaren, wonende beiden te Leiden
   En hebben wij hiervan Akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing, door den vader met de getuigen en ons is onderteekend.

A vd Horst
I van der Horst
I.H van der Horst
braud

  genealogie  Jannetje van der Horst
FamilySearch : Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942
Delft Geboorten 1880 Image 133 of 286

No. 467
   In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig,
den veertienden der maand Juni des - middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Johannes Wilhelmus van der Horst oud zeven en twintig jaren, Koopman,

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Anna Geertruidis Stokkel, zijne echstgenoote, zonder beroep, op den dertienden dezer maand, des namiddags ten half zes ure is verlost in zijne woning aan het Achterom, wijk twee nommer honderd een en veertig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij den voornaam Jannetje heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud zeven en vijftig jaren, behanger
en van Leendert Gerardus van der Horst, oud vier en dertig jaren tingieter, wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend

JW v d Horst
J van der Horst
A van der Leeuw
LG van der Horst

  genealogie  Geertruida Graves

Numero 25
In het jaar een achttien honderd negen en zeventig, den Dertigsten der maand October verscheen voor ons, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breukelen St Pieters Provincie Utrecht,
Joris Graves
oud vijf en twintig jaren, van beroep tuinier wonende te Breukelen St Pieters
Dewelke ons verklaarde, dat op den negenentwintigsten dag der maand October dezes jaars, des nachts ten twee ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A No. 19 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne huisvrouw Elisabeth van Mensch, zonder beroep, mede alhier woonachtig
aan welk kind gegeven wordt de voornaam van Geertruida
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Willem van Dijk oud eenendertig jaren, van beroep Veldwachter wonende te Breukelen N... en Frans Nullen oud twee en vijftig jaren, van beroep Veldwachter wonende te Breukelen ... als getuigen
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend, met de Comparant en de getuigen

J. Graves W. vand Dijk
F. Nullen
JW Walt

  genealogie  Gerritje Adriana van der Horst

No. 842
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig,
den achtsten der maand November des - middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Leendert Gerardus van der Horst oud twee en dertig jaren, tingieter,

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Willemina Willige zijne huisvrouw, zonder beroep, op den achtsten dezer maand, des nachts ten drie ure is verlost in zijne woning aan de Zuiderstraat, wijk twee nommer vier en zestig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Gerritje Adriana heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud vijf en vijftig jaren, kamerbehanger
en van Johannes Wilhelmus van der Horst, oud vijf en twintig jaren vischhandelaar, wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend

LG v d Horst
J van der Horst
JW v d Horst A van der Leeuw

  genealogie  Anthonius Johannes Theodorus de Van
No. 5 Anthonius Johannes Theodorus de Van

   In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den twaalfden Januarij is voor ons, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zoeterwoude, verschenen Theodorus de Van, hoofdonderwijzer oud zesendertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat, des zelfs Echtgenote Maria Elisabeth Theresia Garjeanne
op den elfden Januarij achttien honderd acht en zeventig des morgens ten vijf ure, in het huis Nommer negenenzestig Wijk D bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk bij dezen de voornaam van
Anthonius Johannes Theodorus
   Van gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hugo Anne Cornelis Denior van der Goor, predikant, oud negenenvijftig jaren, en van Jacobus Laurentius Johannes Riechelle, geneesheer oud vierenveertig jaren, wonende beiden te Zoeterwoude
   En hebben wij hiervan Akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing, door den vader met de getuigen en ons is onderteekend.

Th De Van
HAC Denior van der Goor
JvRiechelle
...

  genealogie  Wilhelmina Johanna du Bois

No. 871

Wilhelmina Johanna Zwarts, erkend en gewettigd als dochter van Johannes du Bois en Maria Jacoba Zwarts bij acte van hun huwelijk voltrokken te Delft, den Dertienden Maart achttien honderd acht en zeventig onder nommer een en veertig.
De Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft
A van der Leeuw
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zeventig,
den derden der maand December des na middags ten half een ure is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Helena Lydia Johanna Houtzager oud drie en dertig jaren, vroedvrouw huisvrouw van Gerardus Johannes Schoonhoven,
wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Maria Jacoba Zwarts zonder beroep, wonende alhier op den tweeden dezer maand des nachts ten een ure is verlost in woning aan de Buitenwatersloot wijk drie nommer honderd negentig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Wilhelmina Johanna zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel Zwarts oud twee en vijftig jaren, Kuiper
en van Josephus van Lier, oud negen en twintig Jaren werkman, wonende alhier. En hebben de declarante en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend,

LHJ Schoonhoven
Houtzager
Karel Zwarts
A van der Leeuw

  genealogie  Maria van der Horst

No. 441
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zeventig,
den zestienden der maand Junij des - middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Johannes Wilhelmus van der Horst oud vier en twintig jaren, Schoenmaker

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Anna Geertrudis Stokkel zijne huisvrouw, zonder beroep, op den zestienden dezer maand des nachts ten half drie ure is verlost in zijne woning aan het ..., wijk een nommer achttien, van een kind van het vrouwelij geslacht, waaraan hij de voornaam Maria heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud vier en vijftig jaren, kamerbehanger en van Leenderd Gerardus van der Horst, oud een en dertig jaren tingieter, wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend

JW v d Horst
J van der Horst
LG v d Horst
A van der Leeuw

  genealogie  Pieternelletje Johanna van der Loo

No. 74
Heden den zevenentienden der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Noordwijk, verschenen: Hendrik van der Loo van beroep wagenmaker oud vier en dertig jaren, wonende te Noordwijk binnen in Numero twee honderdertig welke ons heeft verklaard, dat Zijne Echtgenoot Maria Vegt, zonder beroep, wonende in voormeld huis, op den zestienden Augustus dezes jaars, des namiddags ten elf ure, alhier te zijne huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Pieternelletje Johanna
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Vegt oud twee en dertig jaren, van beroep timmerman en van Nicolaas van der Bent van beroep arbeider oud vijf en twintig jaren, beiden wonende in deze gemeente. En is na voorlezing deze akte geteekend door ons, de comparant en de getuigen

H van der Loo
N Vegt
N van der Bent
W Boomkamp

  genealogie  Johannes van der Horst

No. 296
In het jaar een duizend acht honderd zes en zeventig,
den zevenentienden der maand April des na middags ten een ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand van Delft, verschenen Leendert Gerardus van der Horst oud negen en twintig jaren, tingieter

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Wilhelmina Willige, oud dertig jaren zijne huisvrouw op den zestienden dezer maand des middags ten twaalf ure is verlost in zijne woning wijk een nommer honderd vier en veertig, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornaam Johannes heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud drie en vijftig jaren, kamerbehanger en van Johannes Wilhelmus van der Horst, oud drie en twintig Jaren Schoenmaker, wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, hebbende de eerste getuige verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven

LG v d Horst
J van der Horst
A van der Leeuw
JW v d Horst.

  genealogie  Hendrik van der Horst
No. 1498

   In het jaar een duizend acht honderd vierenzeventig den zevenden der maand December des middags te een uren is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen Hendrik van der Horst oud negenentwintig jaren, koopman wonende Westhavenstraat alhier, welke ons heeft verklaard dat, Sara Francina Voorzaat, zijne huisvrouw te zijnen huize op den zesden December achttien honderd vierenzeventig des morgens te half zes uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Hendrik
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham van der Horst oud zesentwintig jaren, boekhouder wonende in de Kraaierstraat alhier en van David de Rek oud zesenvijftig jaren, sjouwer, wonende op de Brandewijngracht alhier
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons ,den declarant en de getuigen getekend.

H. van der Horst
A van der Horst
D de Rek
kla...

  genealogie  Johanna Wilhelmina van der Horst

No. 842
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig,
den zevenden der maand Februari des - middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Leendert Gerardus van der Horst oud zeven en twintig jaren, tingieter,

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Willemina Willige, oud acht en twintig jaren zijne huisvrouw, zonder beroep, op den zesden dezer maand, des middags ten twaalf ure is verlost in zijne woning wijk twee nommer honderd vier en veertig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Johanna Wilhelmina heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst oud een en vijftig jaren, kamerbehanger
en van Alexander Adrianus Willige, oud vier en twintig jaren smid wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.

LG v d Horst
J van der Horst
AA Willige A van der Leeuw

  genealogie  Jansje Elisabeth van der Horst

No. 842
In het jaar een duizend acht honderd twee en zeventig,
den tienden der maand Mei des middags ten twaalf ure, is voor ons Aart van der Leeuw Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Leendert Gerardus van der Horst oud zes en twintig jaren, tingieter,

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Willemina Willige, oud zeven en twintig jaren zijne huisvrouw, op den tienden dezer maand, des nachts ten een ure is verlost in zijne woning wijk een nommer drie honderd negen en veertig, van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan hij de voornamen Jansje Elisabeth heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aart Gijsbertus van der Lee oud zeven en dertig jaren, tingieter
en van Bastiaan Gerardus Hendrikus Billiet, oud acht en twintig jaren kleermaker wonende alhier. En hebben de vader en de getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.

LG v d Horst
AG van der Lee
BGH Billiet A van der Leeuw

  genealogie  Gerritje Nieboer
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Geboorten 1859.
Gerritje Nieboer, 22-02-1859, aktenummer 210

No. 210

I n  h e t  j a a r  e e n  d u i z e n d  a c h t  h o n d e r d  n e g e n  e n  v i j f t i g, den twee entwintigsten der maand February des -- middags ten twaalf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden verschenen Johannes Nieboer oud tweeendertig jaren, Sjouwer wonende aan de Uiterstegracht, welke ons heeft verklaard dat, Margaretha Susanna Koppeschaar, zijne huisvrouw op den tweeentwintigsten February achttien honderd negen en vijftig des morgens te half negen ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Gerritje
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Franken wonende in de Langestraat oud drie en veertig jaren, Sjouwer en van Bernardus Antonie Hartevelt wonende op de Oudevest oud dertig jaren, bediende
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons en de getuigen getekend verklarende de declarant niet te kunnen schrijven

W Franken
B A Hartevelt
Stoffels

  genealogie  Paulus van der Horst
No. 897

In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den vierentwintigsten der maand Augustus des voormiddags ten elf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen Isaac van der Horst oud vijfendertig jaren, Kleedermaker wonende op de Hooigracht, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw op den drieentwintigsten Augustus achttien honderd zeven en vijftig des avonds te acht ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Paulus
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Peijster wonende op de SintJacobsgracht oud vierenzestig jaren, fabriekbediende en van Bartholomeus Coppij wonende op den ... oud achtenvijftig jaren, zonder beroep,
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen getekend.

I van der Horst
D Peijster
B Coppij
Stoffels

  genealogie  Sara Robbertse
No.221

In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den achtentwintigsten der maand Februari des namiddags ten half twaalf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden verschenen Jan Robbertse oud zesentwintig jaren, Wolkammer wonende in de Haarlemstraat , welke ons heeft verklaard dat, Sara van Berkel, zijne huisvrouw op den zevenentwintigsten Februari achttien honderd zes en vijftig des middags ten twaalf ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Sara
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes ... wonende op de Binnenstegracht oud drie en ...tig jaren, wolkammer en van Pieter van Gelderen wonende op den ...gracht oud drie en twintig jaren, wolkammer,
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons, de tweede getuigen getekend, de declarant en de eerste getuige verklaarden niet te kunnen schrijven

Pieter van Gelderen Stoffels

  genealogie  Anna Geertruidis Stokkel
No. 240

In het jaar een duizend acht honderd vijf en vijftig, den vijfden der maand Maart des voor middags ten halfelf ure is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden verschenen Simon Stokkel oud zevenentwintig jaren, Visscher wonende op de middelstegracht, welke ons heeft verklaard dat, Maria van der Heijden, zijne huisvrouw op den vierden Maart achttien honderd vijf en vijftig des nachts te halftwee ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Anna Geertruidis
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arend Stokkel wonende op de middelstegracht oud zesenzestig jaren, Visscher en van Jan Clavant wonende in de langestraat oud veertig jaren, zonder beroep,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons getekend, de declarant en de getuige verklaarden niet te kunnen schrijven

  Stoffels

  genealogie  Margaretha Johanna Teeuwen
No. 491

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den zestienden der maand September des na middags ten Een ure is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden verschenen Hendrikus Leonardus Antonius Teeuwen oud zesentwintig jaren, Schoenmaker wonende op de ...gracht, welke ons heeft verklaard dat, Maria Brettijn, zijne huisvrouw op den vijftienden September achttien honderd vier en vijftig des namiddags te ... ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Margaretha Johanna
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Brettijn wonende op de ... oud ...vijftig jaren, ...maker en van ... Lut wonende op den ... oud dertig jaren, Schoenmaker,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de tweede getuigen getekend, de eerste getuige verklaard heeft niet te kunnen schrijven

HLA Teeuwen J Lut
Stoffels

  genealogie  Helena Chaudron
No. 286.

I n  h e t  j a a r  e e n  d u i z e n d  a c h t  h o n d e r d  v i e r  e n  v i j f t i g, den negenden der maand Maart des vóór middags ten half... ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leyden, verschenen Gerrit Chaudron oud vierentwintig jaren, Tabakskerver wonende op de Koolgracht, welke ons heeft verklaard dat, Johanna Moene, zijne huisvrouw,
op den achtsten Maart
achttienhonderdvierenvijftig des middags ten één ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Helena.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Moene wonende op de Koolgracht oud drie en vijftig jaren, Sjouwer en van Pieter Chaudron wonende in de ...teeg oud vierendertig jaren, schoenmaker,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, de declarant en de tweede getuige getekend; de eerste getuige verklaarde niet te kunnen schrijven

G Chaudron
P Chaudron
Stoffels

  genealogie  Johannes Wilhelmus van der Horst

N 145
In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig,
den zevenentwintigsten der maand December des    middags ten ruim twaalf ure is voor ons Meester johannes van Kuijk wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand der Stad Delft, verschenen Johannes van der Horst oud Negenentwintig Jaren, Kamerbehangers Knecht

wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat, Jannetje van der Velden, oud drie en dertig Jaren zijne huisvrouw op den vier en twintigsten December Dezes Jaars des avonds ten zes ure is verlost in zijne woning wijk vier Nommer driehonderd drie en tachtig, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Johannes Wilhelmus heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arij van Voijen oud Negen en dertigtig jaren, sjouwer, en van Johannes Schrijvers, oud Zeven en veertig Jaren, Smidsknecht wonende alhier. En hebben de vader en de tweede getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend, hebbende de eerste getuige verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven

J van der Horst       J. Schrijvers       Van Kuijk

  genealogie  Geertrui Louisa Welter

No. 427
   Den Achtentwintigsten Augustus Achttien honderd twee en vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente GOUDA, verschenen: Franciscus Welter, oud Zeven en twintig Jaren, Tabaks... wonende alhier,
   welke ons heeft verklaard dat, op den Zeventwintigsten dezer maand des voormiddags half twaalf ure
geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis op den kleiweg Letter E nummer Zeven uit Clazina Woerlee, zonder beroep, deszelfs echtgenoot, beiden wonend alhier
wel kind zal genaamd worden Geertrui Louisa;
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van ... ...
   En is deze na voorlezing door ons, de declarant en de getuige geteekend

F Welter B..lly

  genealogie  Johannes van der Horst
No. 1262.

In het jaar een duizend acht honderd en vijftig, den Zesden der maand december des na middags ten halfEen ure, is voor ons Wethouder der stad leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad verschenen Isaac van der Horst oud achtentwintig jaren, Kledemaker wonende op de hooigracht, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw op den vijfden December achttien honderd en vijftig des avonds te Zeven ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Johannes.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van der Horst wonende in de Sionsteeg oud vierentwintig jaren, Kledemaker en van Johannes Helnersteijn wonende op de Sionsteeg oud vijfentwintig jaren, behanger,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons de declarant en de getuigen getekend.

J: van der Horst
J van der Horst
J Helnersteijn
B..lly

  genealogie  Elizabeth Jacoba van der Horst
No. 886

In het jaar een duizend acht honderd en negen en veertig, den Achtsten der maand September des - middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der stad leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad verschenen Isaac van der Horst oud zevenentwintig jaren, Kledemaker wonende op de langebrug, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw, op den achtsten September achttien honderd en negen en veertig, des morgens te negen ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Elizabeth Jacoba.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst wonende op de langegracht oud achtendertig jaren, Kledemaker en van Willem van leeuwen wonende op den oude rijn oud tweeendertig jaren, timmerman,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons de declarant en de getuigen getekend.

J: van der Horst
Hendrik van der Horst
W van Leeuwen
Van Hoorn

  genealogie  Abraham Jacobus van der Horst

No. 957

In het jaar een duizend acht honderd acht en veertig,
den vijftwintigsten der maand October des voor middags ten Elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacobus van der Horst oud veertig jaren, Stedelijk Ambtenaar wonende op de BinnenVestgracht , welke ons heeft verklaard dat, Susanna Montfoort, zijne huisvrouw
op den vierentwintigsten October achttien honderd acht en veertig des avonds ten negen ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan het welk hij bij deze geeft de voornamen van Abraham Jacobus
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Pieter Eeldert, wonende op de Geeregracht oud .. en vijftig jaren, wolkammer en van Hendrik van Borselen wonende op de Maren oud Zeven en veertig jaren, timmerman
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

J vd Horst
P Eeldert
H: van Borselen
Van Hoorn

  genealogie  Jacobus Carree
No. 654

In het jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den dertigsten der maand Maart des - middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Daniel Carree oud dertig jaren, Behangersknecht wonende op de middelstegracht, welke ons heeft verklaard, dat Ida Dreef, zijne huisvrouw.
op den negenentwintigsten Maart
achttienhonderd acht en veertig, des namiddags ten vijf ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan het welk hij bij deze geeft de voornaam van Jacobus
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Carree wonende in de Sintaagtenstraat oud vijfendertig jaren, Koopman en van Abraham Dreef wonende op de nie..gracht oud vijfentwintig jaren, wever,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons de declarant en de getuigen getekend

D Carree
J Carree
A Dreef
Van Hoorn

  genealogie  Abraham van der Horst
No. 35

In het jaar een duizend acht honderd acht en veertig, den tienden der maand Januari des na middags ten half een ure, is voor ons Wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Izaak van der Horst oud zesentwintig jaren, kledermaker wonende op de Oude Rijn, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw
op den negenden Januari
achttien honderd acht en veertig des nachts ten drie ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Abraham
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Johannes van der Horst wonende in de Sionsteeg oud drie en twintig jaren, kledermaker en van Jacob van Wijk wonende op de uiterstegracht oud zestig jaren, dekenwerker
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons de declarant en de getuigen getekend

I van der Horst
J van der Horst
Jacob van Wijk
Van Hoorn

  genealogie  Leendert Gerardus van der Horst
No. 654

In het jaar een duizend acht honderd zes en veertig,

den negenden der maand Junij des na middags ten half een ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Johannes van der Horst oud drieentwintig jaren, kamerbehanger wonende op de H..straat, welke ons heeft verklaard dat, Alida Broomans, zijne huisvrouw
op den zevenden Junij
achttien honderd zes en veertig des middags ten twee ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Leendert Gerardus
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik C.. Valck wonende aan de Pieterskerk oud zevenendertig jaren, kamerbehanger en van Willem Karstens wonende op de Oudevest oud achtentwintig jaren, kamerbehanger,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons de declarant en de getuigen getekend

Johannes van der Horst
HC Valck
W Karstens
Van Hoorn

  genealogie  Johanna Willemina Willige

N 145
In het jaar een duizend acht honderd vijf en veertig,
den Zevenenden der maand Augustus des voor middags ten half twaalf ure is voor ons Daniel van Koetsveld Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand der Stad Delft, verschenen Michiel Willige, oud Veertig Jaren, van beroep plateelbakker

wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat, Willemina Kortleven, oud zes en twintig Jaren zijne huisvrouw op den zesden Augustus dezes Jaars des avonds ten tien ure is verlost in des zelfs woning wijk vier Nommer driehonderd twee en dertig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Johanna Willemina heeft gegeven,
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Koolhoven oud Negen en twintig jaren, plateelbakker, en van Barend Willem Verhagen, oud vijf en dertig Jaren, plateelbakker wonende alhier. En hebben de vader en de tweede getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend,

M Willige
BW Verhagen
W Koolhoven
Daniel van Koetsveld

  genealogie  Sara Francina Voorzaat
Bij de voltrekking des huwelijks tusschen Abraham Voorzaat en Francina de Just op den Achttienden Juny achttien honderd een en vijftig, is het kind in nevenstaande acte vermeld door hun erkend en gewettigd
No. 594

In het jaar een duizend acht honderd vijf en veertig,
den tweeden der maand Juny des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Sophia Maria Goddijn oud vier en veertig jaren, vroedvrouw wonende in de kerksteeg, welke ons heeft verklaard dat, Francina Just ongehuwd oud vier en twintig jaren zonder beroep wonende op de langegracht
op den een en dertigsten Mei
achttienhonderd vijf en veertig, des nachts ten een ure, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk zij bij deze geeft de voornamen van Sara Francina
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Carel Vijlbrief wonende op de langegracht oud dertig jaren .. en van Jan Verlint wonende op de langegracht oud zes en twintig jaren, wever
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen getekend, de eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven
S M Goddijn
C Vijlbrief
J Verlint
Van Hoorn

  genealogie  Hendrik van der Horst
FamilySearch : Netherlands, Zuid-Holland Province, Civil Registration, 1679-1942
Zuid-Holland > Leiden > Geboorten 1845-1846 > image 181 of 720

No. 509

In het jaar een duizend acht honderd vijf en veertig,
den vijfden der maand Mei des voor middags ten half elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Izaak van der Horst oud twee en twintig jaren, kledermaker wonende op de Oude Singel, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw
op den vierden Mei
achttienhonderd vijf en veertig, des morgens ten zes ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Hendrik
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst wonende in de Sionsteeg oud een en zestig jaren wolwerker en van Thomas Carton wonende op de oude Singel oud acht en twintig jaren, machinewerker
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de tweede getuige getekend, de eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven
J: van der Horst Thomas Carton
Van Hoorn

  genealogie  Jacob van der Horst
No. 1168

In het jaar een duizend acht honderd drie en veertig,
den veertienden der maand november des    middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Izaak van der Horst oud eenentwintig jaren, kledermaker wonende op de Oudevest, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw
op den veertienden november
achttienhonderd drie en veertig, des morgens ten zes ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jacob
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst wonende in de Sionsteeg oud negenenvijftig jaren wolwerker en van Hendrik van Borselen wonende op de Mare oud twee enveertig jaren, timmermansknecht
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de tweede getuige getekend, de eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven
J. van der Horst
H: van Borselen
van Hoorn

  genealogie  Petrus Johannes van der Horst
No. 149

In het jaar een duizend acht honderd drie en veertig, den veertienden der maand februari des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der stad Leyden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad verschenen Jacobus van der Horst oud ... en dertig jaren, Commies bij de belastingen wonende in de Bomensteeg, welke ons heeft verklaard dat, Susanna Montfoort, zijne huisvrouw.
op den veertienden februari achttien honderd drie en veertig des morgens ten vijf ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Petrus Joannes.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst wonende in de Sionsteeg oud negenenvijftig jaren, Wolwerker en van Hendrik Blom wonende op de ijze..grachtoud zesenveertig jaren, baardscheerder,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, de declarant en de tweede getuigen getekend, de eerste getuige verklaart niet te kunnen schrijven

J vd Horst
H Blom
P.G. van Hoorn

  genealogie  Izak Hendrik van der Horst
No. 1071

In het jaar een duizend acht honderd twee en veertig,
den zesden der maand October des    middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Izak van der Horst oud twintig jaren, Kledermaker wonende op de Oudevest, welke ons heeft verklaard dat, Jacoba van Wijk, zijne huisvrouw
op den zesden October
achttienhonderd twee en veertig, des morgens ten negen ure, bevallen is van een kind van het manne lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Izak Hendrik
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst wonende in de Sionsteeg oud acht envijftig jaren wolwerker en van Johannes Mulder wonende op de Oudevest oud eenendertig jaren, mandemaker
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de tweede getuige getekend, de eerste getuige verklaard niet te kunnen schrijven
I. v:d. Horst
J: Mulder
P: G: van Hoorn

  genealogie  Maria Pont
No. 1336.

In het jaar een duizend acht honderd en veertig, den zevenden der maand December des - middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der stad leyden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad verschenen Daniel Pont oud twee en twintig jaren, Sjouwer wonende in de Laayerstraat, welke ons heeft verklaard dat, Maria Cornelia Scherjon, zijne huisvrouw.
op den zevenden December achttien honderd een en veertig des voormiddags te tien ure, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Maria.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus Scherjon wonende op de Haarlemstraat oud dertig jaren, Winkelier en van Willem Andreas Molenaar wonende op de Hoogewaard oud vierendertig jaren, schoenmaker,
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, en de getuigen getekend, de declarant verklaart niet te kunnen schrijven

JJ Scherjon P.G. van Hoorn
W.A. Molenaar

  genealogie  Susanna Catharina van der Horst

No. 1185
In het jaar een duizend acht honderd vier en dertig,
den tweeentwintigsten der maand November des na middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacobus van der Horst oud zeven en twintig jaren, bediende wonende in de Sionsteeg Wijk 6 No. 1294 welke ons heeft verklaard dat, Susanna Montfoort, zijne huisvrouw op den eenentwintigsten November achttien honderd vier en dertig des avonds ten elf ure, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Susanna Catharina
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Blom wonende op de IJzere gracht Wijk 5 No. 65 oud zeven en dertig jaren, Baardscheerder en van Jacobus Weerler wonende op de Oranjegracht Wijk 8 No. 558 oud Zes en veertig jaren, Wever
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.

Jacobus vd Horst
H Blom
J Weerler
... Hoorn

  genealogie  Elisabeth Hester van der Horst

No. 928
In het jaar een duizend acht honderd zeven en twintig,
den tienden der maand July des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacobus van der Horst oud twee en twintig jaren, twijnder wonende op de haarlemstraat Wijk 6 No. 429, welke ons heeft verklaard dat, Susanna Montfoort, zijne huisvrouw op den tienden July achttien honderd dertig des morgens ten drie ure, bevallen is van een kind van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Elisabeth Hester
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van der Horst wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 No. 1302 oud Zes en veertig jaren, wever en van Johannes Robberse wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 No. 1276 oud Zes en Zestig jaren, Wever
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend, de getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven

Jacobus vd Horst. H de Mey

  genealogie  Johannes van der Horst

No. 928
In het jaar een duizend acht honderd zeven en twintig, den Achtsten der maand October des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
Hendrik van der Horst oud vier en veertig jaren, boezelwever wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 No. 182, welke ons heeft verklaard dat, Elisabeth Robbers zijne huisvrouw op den Zevenden October 1827 des morgens ten Zes ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Johannes
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Robbers wonende in de Vrouwenkamp Wijk 6 No. 1276 oud Vier en Zestig jaren, wever en van Isaac van der Horst wonende op de Middelstegracht Wijk 7 No. 565 oud Zeven en Zeventig jaren, ...
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven

P lun...

  genealogie  Susanna Maria Koolen

No. 926

Bij de voltrekking des huwelijks tuschen Martinus Koolen en Maria Zuidendorp op den 14 february 1833 alhier plaats gehad hebbende, is het kind en nevens staande acte vermeld, gewettigd. Aldus aangeteekend door ons Griffie bij de acte van eersten aanleg te Leyden, den 16 february 1833.
In het jaar een duizend acht honderd drie en twintig, den achtsten der maand oktober des voor middags ten Elf uren is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
   Martinus Koolen oud acht en twintig jaren, voermansknecht wonende inde Zijnstraat Wijk 3 No. 364, welke ons heeft verklaard dat, Maria Zuidendorp, oud Zes en twintig jaren ongehuwd, zonder beroep, wonende in de Zijnstraat, wijk 3 nr 364
op den Zevenden oktober 1823 des avonds ten negen uren, bevallen is van een kind, van het vrouwe lijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaMen van Susanna Maria, erkennende Vader van dit kind te zijn.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gijsbert Kerkhof wonende in de Zijnstraat Wijk 3 No. 364 oud drie en dertig jaren, jagersknecht en van Bartholomeus van Berkel wonende in de Langestraat Wijk 8 No. 733 oud dertig jaren, wever
En hebben de declarant en de getuigen na gedane voorlezing, deze benevens ons geteekend, de eerste Getuige verklaarde niet te kunnen schrijven

m koole B: Van Berkel SG de Meij

  genealogie  Johannes van der Horst

No. 176
In het jaar een duizend acht honderd drie en twintig, den vijftienden der maand Februari des --- middags ten twaalf uren is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
   Johannes van der Horst oud vier en twintig jaren, verversknecht wonende inde Vogelensteeg Wijk 5 No. 978, welke ons heeft verklaard dat, Maria Longepee derzelfde huisvrouw op den veertienden februari 1823 des middags ten twaalf uren, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Johannes
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Isaac van der Horst wonende in het minnehuis Wijk 7. No. 555 oud twee en Zeventig jaren, zonder beroep en van Isaac Longepee wonende aan de Korte langgracht Wijk 5 No. 736 oud vier en dertig jaren, ...werker
En hebben de declarant en de getuigen na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven

H de Meij

  genealogie  Isaac van der Horst
No.842

In het jaar een duizend acht honderd twee en twintig, den zestienden der maand September des voor middags ten Elf uren is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommiteed tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelfve Stad, verschenen
   Hendrik van der Horst oud acht en dertig jaren, wever wonende einde Vrouwenkamp Wijk 6 No. 1302, welke ons heeft verklaard dat, Elisabeth Robbertse derzelfde huisvrouw op den veertienden September 1822 des namiddags ten half twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Isaac
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Isaac van der Horst wonende op de middelste gracht Wijk 7. No. 555 oud Een en Zeventig jaren, zonder beroep en van Anthony Tis... wonende ende Vrouwenkamp Wijk 6. No. 1301 oud vijf en veertig jaren, twijnder
En hebben de declarant en de getuigen na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

H de Meij

  genealogie  Hendrik van der Lee
In het jaar een achttienhonderd negentien, des avonds ten Zeven uren is voor ons Schout der Gemeente van Koudekerk, Kanton van Woubrugge, Provincie van Zuid - Holland den drie en twintigsten der maand April geassisteerd met den Heer Nicolaas Samsom Lid van den Gemeente raad gecompareerd Klaas van der Lee oud Negen en twintig jaren, arbeider wonende te Koudekerk welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld den Drie en twintigsten der maand April des morgens ten een uren, uit hem deklarant en Willemijntje van Heiningen des Zelfs huisvrouw geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam van Hendrik te willen geven. De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Ewout van der Laan en Klaas Verhoef arbeiders en wonende te Koudekerk
En heeft de vader benevens den tweeden deklarant na gedane voorlezing onderteekend, als hebbende de eerste deklarant verklaard niet te kunnen schrijven noch zijn naam te teekenen.
A: ..Meurs
N Samsom
Klaas van der Lee
Klaas Verhoef

  genealogie  Jannetje van der Velden

No. 175
In het jaar een duizend acht honderd negentien, den achtentienden der maand februari des --- ten twaalf uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Willem der Velden oud 26 jaren, timmerman wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis op de west...gracht wijk 5 Anna Elisabeth Heijkoop, dezelfs huisvrouw, op den 18 februari 1819 des nachts ten drie uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Jannetje
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frederick Meijer wonende op de Langegracht Wijk 5 No. 871 oud 40 jaren, timmerman en van Hermanus Heijmans wonende op het Galge... Wijk 1 No. 69 oud 45 jaren, timmerman
En hebben de declarant en de getuigen deze met ons onderteekend

WVDVelden
Frederick Meijer
H Heijmans
Gisbertus Prins

  genealogie  Alida Bromans

No. 176
In het jaar een duizend acht honderd achttien, den Eersten der maand october des voor ten tien uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Daniel de Bruin oud 33 jaren, Zeem... wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat in het huis in de moriaansteeg wijk 6 N 1408 Lena Bromans, dezelfs huisvrouw, op den 30 september 1818 des middags ten twee uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Alida
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Schrijver wonende op de haarlemstraat Wijk 6 No. 361 oud 42 jaren, IJzerkoper en van Jan van Zijp wonende op het moriaansteeg Wijk 6 No. 1406 oud 47 jaren, turfdrager
En hebben de declarant en de getuigen verklaard net te kunnen schrijven, de declarant heeft deze met ons geteekend

Andries Schrijver Gisbertus Prins

  genealogie  Hester Suzanna Maria van der Horst

N. 17
In het jaar achttienhonderd vijftien,
den Zesden Januarij is voor ons President van de provisionele Regering der Stad Leyden, Provintie van Zuid-Holland, gecompareerd Hendrik van der Horst, Wolkammer oud 30 jaren, wonende op de Lange gracht Wijk 5 N. 827,
welke ons heeft verklaard dat, op den 4 Januarij 1815 des morgens ten vijf ure, geboren is van een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem comparant en van Hester de Leu, deszelfs huisvrouw en welk kind genaamd zal worden Hester Suzanna Maria

De gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Pieter van der Leek, Dekenvolder, oud 24 jaren, wonende in de Voldersteeg Wijk 5 N. 865 , en van Isaac van der Horst, Spinder 64 jaren, wonende in de Vogelsteeg Wijk 5 N. 888,
En hebben wij deze na gedane voorlezing ondertekend, de vader en de Getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.

Heldewier

  genealogie  Jacoba van Wijk
orgineel in Frans:


  L'an mil huit cent douze treize, le quatrieme jour du mois de Novembre par devant nous Maire, Officieres de l'Etat Civil de la Commune de Leide, Arrondissement de Leide, Département des Bouches de la Meuse, est comparu Jacob van Wijk agé de vingt sept ans, Tondeur domicilié quai levendaal Canton de Leide, No 1 Section 3 No 272 lequel nous a presenté un enfant du Sexe feminin né le quatrieme Novembre mil huit cent treize à une heures du matin, de lui declarant et de Jacoba Gelton Son épouse auquel enfant il a declaré vouloir donner le prenom de Jacoba
  Les dites déclarations et présentation faites en présence de Hendrik Ruitenbeek agé de vingt neuf ans, tisserant domicilié quai levendaal Canton de Leide, No 1 Section 3 No 271 et de Johannis Guldenbach agé de trentedeux ans garen cordonnier domicilié quai levendaal Canton de Leide, No 1 Section 3 No 273 Et a le ... et le premier témoin signés avec nous le present acte de Naissance apres lecture faite le second témoin a declare ne savoir signer.

Jacob van Wijk    
H Ruitenbeek
Le Maire officieres de l' Etat Civil,
Heldewier

vertaling:


  In het jaar duizend acht honderd twaalf dertien, de vierde dag in de maand November zijn voor ons burgemeester officier van de Burgerlijken Stand van de stad Leide Arondissement Leide no 3 Departement van de Monden van de Maas, gecompareerd Jacob van Wijk oud zeven en twintig jaren, scheerder wonende in het levendaal Canton Leide, No 1 Section 3 No 272 welke ons heeft getoond een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren de vierde November duizend acht honderd dertien om een uur in de morgen van hem aangever en van Jacoba Gelton zijne huisvrouw aan hetwelk kind hij de voornaam geef van Jacoba
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Ruitenbeek oud negen en twintig jaar, handwever wonende in het levendaal Canton Leide, No 1 Section 3 No 271 en van Johannis Guldenbach oud tweeendertig jaren, garen maker, wonende in het levendaal Canton Leide, No 1 Section 3 No 273 En hebben de vader en de eerste getuige, na voorlezing, met ons geteekend, de tweede getuige heeft verklaard niet te kunnen schrijven

Jacob van Wijk    
H Ruitenbeek
De Burgemeester officier van de Burgerlijke Stand,
Heldewier

  genealogie  Jacobus van der Horst
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | Dopen Nieuwe- of Marekerk 21 september 1807.
Jacobus van der Horst, 22-11-1807

Archief Leiden: DTB Leiden Dopen NH Marekerk
doop

Tekst:

Den 22sten November
  Jacobus
geboren 19 November  
  Hendrik van der Horst
  Hester de Leu
  Jacobus de Leu.
Catharina Keereweer.  

  genealogie  Maria van Dissel
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | Dopen Nieuwe- of Marekerk 1803
Maria van Dissel, 08-02-1803

Archief Leiden: DTB Leiden Dopen Nieuwe- of Marekerk
doop

Tekst:

Den 26 Februarij
Maria  gb 4 Febr.   Daniel van Disel
Elisabeth Riek

  genealogie  Johannes van der Horst
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | Dopen Hooglandsche Kerk 1799
Johannes van der Horst, 26-05-1799

Archief Leiden: DTB Leiden Dopen Hooglandsche Kerk
doop

Tekst:

Den 26en Mey
  Johannes.    Isaak van der Horst
        x
  Sara Sardyn

  genealogie  Maria Lonnepe
ErfgoedLeiden : doop-, trouw- en begraafregister | Leiden | Dopen Hooglandsche Kerk 1792
Maria Lonnepe, 27-05-1792

Archief Leiden: DTB Leiden Dopen Hooglandsche Kerk
doop

Tekst:

Den 27 Mey
  Maria    Laurens Lonnepe  
  Alida Gerlag
Jacobus Loirier
Maria van Ygen  

  genealogie  Hendrik van der Horst

Archief Leiden: DTB Leiden Dopen NH Marekerk
doop

Tekst:

Den 18 Januarij
  Hendrik    Isaak van der Horst
  Sara Scherdijn
  Jan van der Horst  

  genealogie  Sara Schedijn

RAL DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk
doop

Tekst:

Sara   Hendrik Schedijn
Catharina van der   
Bluijm
  Sara Walle

  genealogie  Isaack van der Horst

Archief Leiden:
DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk

Tekst:

Isak    Jan van der Horst  
Maria Biks
Melchior van der Horst  
Jannetje Lapper

  genealogie  Jan van der Horst

Archief Leiden: DTB Dopen NH Pieterskerk

Tekst:

Jan --   Mels van der Horst --  
jannetje le Peer
jan van der Horst
Elisabeth Rijswijk

Overlijdens akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
datum:overleden:relatie:
29 mei 1969Hendricus Leonardus Antonius van der Horst  
22 september 1966Jacoba Maria Margaretha van der Horst  
19 september 1961Anthonius Johannes Theodorus de Van  
21 januari 1959Dirk van Leeuwengrootouder
4 januari 1945Johannes Wilhelmus van der Horst
9 februari 1944Paulus van der Horstovergrootouder
22 september 1942Johannes Jacobus Kloots
20 october 1937Sara Robbertse
26 februari 1928Johannes van der Horst
8 november 1927Helena Chaudron
10 augustus 1926Margaretha Johanna Teeuwenovergrootouder
12 april 1923Dirk van Leeuwenovergrootouder
2 december 1921Leendert Gerardus van der Horst
18 februari 1919Wilhelmina Johanna du Bois
25 november 1913Johannes van der Horst
22 mei 1906Abraham van der Horst
1 december 1905Johannes Wilhelmus van der Horst
21 augustus 1901Jacoba van Wijkbetovergrootouder
18 maart 1898Isaak van der Horstbetovergrootouder
9 september 1875Johannes van der Horst
13 juni 1861Hester Suzanna Maria van der Horst
26 januari 1861Maria van Dissel
22 april 1853Jacobus van der Horst
7 juli 1849Hendrik van der Horstoudouder
19 juni 1849Alida Broomans
17 november 1832Maria Longepee
28 augustus 1832Isaack van der Horstoudgrootouder
18 december 1818Hester de Leu
12 december 1814Sara Scherdyn

  genealogie Jewssey Wulf
NGV archief
krantknipsel

  genealogie Hendricus Leonardus Antonius van der Horst
NGV archief
krantknipsel

  genealogie Jacoba Maria Margaretha van der Horst
NGV archief
krantknipsel

No. A2095

Heden, drieëntwintig september negentienhonderd zesenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
de Groot, Johannes, oud vierenzeventig jaar, begrafenis bedienaar,
wonende te 's-Gravenhage , die verklaarde, dat op tweeëntwintig september negentienhonderd zesenzestig, te vier uur, dertig minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
van der Horst, Jacoba Maria Margaretha , oud vijfentachtig jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te 's-Gravenhage, gehuwd geweest met: de Van, Anthonius Johannes Theodorus, dochter van: van der Horst, Paulus en: Teeuwen, Margaretha Johanna, beiden overleden.---

De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J de Groot J. Hakkaart

  genealogie Anthonius Johannes Theodorus de Van
CBG archief
krantknipsel

No. B1951

Heden, achttien september negentienhonderd eenenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
de Groot, Johannes, oud negenenzestig jaar, begrafenis bedienaar,
wonende te 's-Gravenhage , die verklaarde, dat op vijftien september negentienhonderd eenenzestig, te tweeëntwintig uur, vijfenveertig minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
de Van, Anthonius Johannes Theodorus, oud drieëntachtig jaar, zonder beroep, geboren te Zoeterwoude, wonende te 's-Gravenhage, gehuwd met: van der Horst, Jacoba Maria Margaretha, zoon van: de Van, Theodorus en: Garjeanne, Maria Elisabeth Theresia, beiden overleden.---

De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J de Groot ...hof

  genealogie Dirk van Leeuwen
NGV archief
krantknipsel

 

 

Goedgekeurd de doorhaling van een foutief geschreven woord.

No. B174.

Heden, drieëntwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
Pluilaart, Frans, oud drieënzestig jaar, bedienaar,
wonende te 's-Gravenhage , die verklaarde, dat op eenen eenentwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, te achttien uur, nul minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
van Leeuwen, Dirk, oud zevenenzeventig jaar, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende te 's-Gravenhage, gehuwd geweest met: van der Horst, Maria, zoon van: van Leeuwen, Dirk en: van Groeningen, Sophia, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

... ...

  genealogie Johannes Wilhelmus van der Horst

No. 34

28-3-08
Ger Gem

v Bemmelenstr 21

Heden acht Januari negentienhonderd vijf en veertig, verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden:
Dekker, Cornelis
oud zes en dertig jaren, bediende wonende te Oegstgeest die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vier Januari dezes jaars te één en twintig uur binnen deze gemeente is overleden
van der Horst, Johannes Wilhelmus
oud zes en dertig jaren, reproductie photograaf geboren te Leiden , wonende te Leiden, gehuwd met: Verbeek, Elisabeth Hendrika, zoon van: van der Horst, Leendert Gerardus, behanger en van: Wolters, Geertruida, zonder beroep beiden wonende te Leiden

Waarvan akte, welke is voorgelezen

C Dekker...

  genealogie Paulus van der Horst

No. 182

22-8-57
NH

Wasstr. 42
Heden tien Februari negentienhonderd vier en veertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, Ranselaar, Hendrik Willem, oud vier en zestig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden die ons verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen Februari dezes jaars te elf uur vijftien binnen deze gemeente is overleden van der Horst, Paulus oud zes en tachtig jaren, zonder beroep ,geboren te Leiden wonende te Leiden, weduwnaar van Teeuwen, Margaretha Johanna, zoon van van der Horst, Isaac en van van Wijk, Jacoba, beiden overleden
Waarvan akte, welke is voorgelezen

HW Ranselaar ...

  genealogie  geschiedenis  Johannes Jacobus Kloots
Het Vaderland
22 september 1942 (avond) Pag 7

No. 74

   Heden, drie en twintig September negentienhonderd twee en veertig, verscheen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Maassluis:
Langeveld, Arie Teunis oud vijf en vijftig jaren, lijkbezorger wonende te Maassluis , die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee en twintig September van dit jaar, des voormiddags te tien uur, in deze gemeente is overleden:
         Kloots, Johannes Jacobus
oud zes en vijftig jaren, predikant
geboren te Leiden , wonende te Maassluis, echtgenoot van: van der Horst, Margaretha Paulina Johanna, zoon van Kloots, Anthonie Gerardus en van Fontijn, Elisabeth, beiden overleden.

   Waarvan akte, welke is voorgelezen.

AT Langeveld L...

  genealogie Sara Robbertse

No. 35.
   Heden een en twintig October negentienhonderd zeven en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zoeterwoude, de Koning, Jan oud dertig jaren, timmerman wonende te Leiden die, op grond van eigen wetenschap, verklaarde, dat op twintig October dezes jaars te elf uur vijftien des voor middags te tien uur, in deze gemeente is overleden: Robbertse, Sara zonder beroep oud een en tachtig jaren ,geboren te Leiden wonende te Zoeterwoude, weduwe van der Horst, Abraham, dochter van Robbertse, Jan en van Berkel, Sara, beiden overleden

   Waarvan akte, welke is voorgelezen

J. de Koning ...

  genealogie  Johannes van der Horst
No 772

Heden den acht en twintigsten Februari negentien honderd acht en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
Gerardus Hoefnagel, oud drie en vijftig jaren en Jan Kimp oud een en zestig jaren, wonende alhier,
die verklaarden, dat op den zes en twintigsten dezer
des voor - middags ten acht ure, in deze gemeente is overleden:
Johannes van der Horst, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende alhier, weduwnaar van Helena Chaudron zijnde de ouders overleden, als hunne namen den aangevers niet bekend
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

G Hoefnagel
J Kimp
...

  genealogie  Helena Chaudron
*** Chaudron goedgekeurde doorhaling en invoegen van een familienaam
G Hoefnagel
J Kimp
No 3414

Heden den tienden November negentien honderd zeven en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
Gerardus Hoefnagel, oud twee en vijftig jaren en Jan Kimp oud zestig jaren, wonende alhier,
die verklaarden, dat op den achtsten dezer
des na - middags ten half drie ure, in deze gemeente is overleden:
Helena Chaudron, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende alhier, echtgenote van Johannes van der Horst, dochter van Gerrit van der Horst*** en Johanna Moenen, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

G Hoefnagel
J Kimp
...

  genealogie  Margaretha Johanna Teeuwen
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
10 augustus 1926 Pag 4
ErfgoedLeiden Burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1926. Origineel.
Margaretha Johanna Teeuwen, 10-08-1926, aktenummer 590

 

No. 590
   Heden elf Augustus negentienhonderd zes en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Leiden
Petrus Jacobus Develing oud zestig jaren, begrafenisondernemer , wonende te Leiden en Johannes Betgem oud negen en zestig jaren, zonder beroep wonende te Leiden ,welke ons verklaard hebben, dat op tien Augustus dezes jaars des na middags ten half vier ure, binnen deze gemeente overleden is:
Margaretha Johanna Teeuwen
oud een en zeventig jaren, zonder beroep , geboren te Leiden wonende te gehuwd met Paulus van der Horst, dochter van Leonardus Antonius Teeuwen en van Maria Brittijn, beiden oveleden.

   Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

PJ Develing
J Betgem
...

  genealogie Dirk van Leeuwen

Dirk van
Leeuwen

Overleden

12 April

Geboren

27 Mei 1839
1923

    No. 45

   Op heden den twaalfden April ________ des jaars negentienhonderd drie en twintig, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ermelo, Provincie Gelderland, verschenen:
Elbert Kamphorst ________
oud achtendertig jaren, van beroep kantoorlooper
en Gerrit van den Berg ________
oud drieenvijftig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze Gemeente, die Ons hebben verklaard, dat op donderdag den twaalfden April dezes jaars, des voormiddags te half een ure, binnen deze gemeente in de ouderdom van drieentachtig jaren
is overleden:
Dirk van Leeuwen, geboren te Leiderdorp, en wonende te Leiden, zonder beroep, weduwnaar van Johanna van Dorsten, zoon van Hermanus van Leeuwen, en Leuntje van Wieringen, beiden overleden;

    Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

E Kamphorst
G van den Berg
G van den ...

CBG archief
scan

  genealogie  Leendert Gerardus van der Horst

No 551
Heden den tweeden December negentienhonderd een en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Delft:
Johan Eerhard Metz, bediende oud negen en dertig jaren en Arie Marinus van der Lee oud vier en vijftig jaren gemeentebode wonende beiden alhier,
die verklaarden, dat op den zes en twintigsten dezer des voor - middags ten acht ure, in deze gemeente is overleden:
Leendert Gerardus van der Horst, oud vijf en zeventig jaren, geboren te Leiden, wonende alhier, tingieter, weduwnaar van Johanna Willemina Willige, zoon van Johannes van der Horst en van Alida Broomans, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

1 JEMetz
2 AM vd Lee
C.Z.Boot

  genealogie  Wilhelmina Johanna du Bois
No 133 Heden negentien Februari negentienhonderd negentien verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Delft:
Marinus Elizabertus Kramer, bediendaar van begrafenissen oud drie en vijftig jaren en Arie Marinus van der Lee oud een en vijftig jaren gemeentebode wonende beiden alhier
die verklaarden, dat op den achttienden dezer des voor middags ten drie ure, in deze gemeente is overleden:
Wilhelmina Johanna du Bois,

oud een en veertig jaren, pensionhoudster, geboren en wonende alhier, weduwe van Johannes van der Horst, dochter van Johannes du Bois, fondsbode en van Maria Jacoba Zwarts, zonder beroep, beide wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

1 M.E. Kramer
2 AM vd Lee
..Visser

  genealogie  Johannes van der Horst
FamilySearch : Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration, 1811-1950
Zaandam > Overlijden 1913-1940, image 59 of 2307

No 223
Heden den zevenentwintigsten November NEGENTIENHONDERD DERTIEN, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zaandam,
Jan Buijs, van beroep aanspreker oud negenenveertig jaren, wonende te Zaandam en Klaas Veeker, van beroep commies ter secretarie oud vijftig jaren, wonende te Zaandam,
die verklaarden, dat op den vijfentwintigsten November dezes jaars des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis staande het Wester Kattegat, is gevonden het lijk van in den ouderdom van Johannes van der Horst, oud is overleden zevenendertig jaren en zeven maanden,
van beroep metaaldraaier geboren te Delft, en wonende te Zaandam, gehuwd met Wilhelmina Johanna du Bois zoon van Leendert Gerardus van der Horst, van beroep tingieter, wonende te Delft en van Johanna Willemina Willige, overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing, door ons is ondertekend. met de getuigen, na goedkeuring der doorhaling van negen gedrukte woorden.
J Buijs
K Veeken
De Ambtenaar voornoemd,
...

  genealogie  Abraham van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1906. Origineel.
Abraham van der Horst, 22-05-1906, aktenummer 434

 

No. 434

9.1.48

Utr Veer
10 a
   In het jaar negentienhonderd zes ,den tweeentwintigsten Mei zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Leiden, verschenen:
Hendrik  Anton  Boon
oud ...dertig jaren, aanspreker , wonende te Leiden en Johannes Arnoldus oud zestig jaren, zonder beroep wonende te Leiden ,welke ons verklaard hebben, dat op den tweeentwintigsten Mei negentienhonderd zes voormiddags ten half een uren, binnen deze gemeente overleden is
Abraham  van  der  Horst
oud zes en vijftig jaren , geboren te Leiden wonende te Leiden kantoorknecht bij de posterijen getrouwd met Geertrui Louisa Welter, zoon van Izaak van der Horst en van Jacoba van Wijk beide oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

HA Boon
J Arnoldus
de Rooij

  genealogie  Johannes Wilhelmus van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1905. Origineel.
Johannes Wilhelmus van der Horst, 01-12-1905, aktenummer 852

No. 852

4.11.13

HL. str
231

/ de doorhaling goedgekeurd en in de plaats ge... eersten december

Van Drie...
N Korenhoff
J.J. de Vlaam
   In het jaar negentienhonderd vijf den tweeden December zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Leiden, verschenen:
Nicolaas Korenhoff
oud negenentwintig jaren, aanspreker , wonende te Leiden, Johannes ... de Vlaam oud zevenenvijftig jaren, aanspreker wonende te Leiden welke ons verklaard hebben, dat op den / dertigsten November negentienhonderd vijf namiddags ten tien uren, binnen deze gemeente overleden is Johannes Wilhelmus van der Horst oud twee en vijftig jaren geboren te Delft wonende te Leiden, koopman, getrouwd met Gerritje Nieboer, weduwenaar van Anna Geertruidis Stokkel, zoon van Johannes van der Horst overleden en van Jannetje van de Velden zonder beroep wonende te Leiden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

N Korenhoff
Van Drie...

  genealogie  Jacoba van Wijk

 

No. 776

4.11.13

Samuel d Zee
4
In het jaar negentienhonderd een den drieentwintigsten der maand Augustus zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der stad Leiden, verschenen Johannes Leonardus Holtz, oud tweeentwintig jaren, aanspreker , wonende te Leiden, Johannes Ct..drie oud drie..tig jaren, zonder beroep wonende te Leiden welke ons verklaard hebben, dat op den Een entwintigsten Augustus negentienhonderd een namiddags ten tien uren, binnen deze gemeente overleden is Jacoba van Wijk, oud zeven en tachtig jaren geboren te Leyden wonende te Leiden weduwe van Isaac van der Horst, dochter van Jacob van Wijk en Jacoba Gelton beide oveleden
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.

JL Holtz
J Ct..drie
M Vervaart(?)

Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Leidsch Dagblad
23 augustus 1901 Pag 3
krant

  genealogie  Isaak van der Horst
Bron: HDC Media/Leidsch Dagblad
Nieuwe Leidsche Courant
21 maart 1898 Pag 4
krant

No. 209

 

14.9.22
Samuel de Zee
hof 4
I n   h e t   j a a r   e e n   d u i z e n d   a c h t   h o n d e r d acht en negentig zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Leiden verschenen:
Guillaume Nicolas van der Koog, oud tweeenvijftig jaren magazijnmeester , wonende te Leiden en Gerardus van Bellen, oud zes en dertig jaren, bediende wonende te Leiden , welke ons verklaard hebben dat op den achttienden Maart achttien honderd achtennegentig, voormiddags ten tien ure binnen deze gemeente overleden is Isaak van der Horst, oud vijfenzeventig jaren, kleermaker geboren te Leiden wonende te Leiden, gehuwd met Jacoba van Wijk, zoon van Hendrik van der Horst en Elisabeth Robbertse, beiden Overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en declaranten gerteekend.

G N van der Koog
G van Bellen
..evaar

  genealogie  Johannes van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1875.
Johannes van der Horst, 22-04-1853, aktenummer 591

No. 591
In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig,
den tienden der maand September des -- middags ten twaalf ure, zijn voor ons Aart van der Leeuw, wethouder, Hendrik Arnoldus Koster, oud twee en veertig jaren, bedienaar van begrafenissen, en Johan Coenraad van Zeevenster, oud veertig jaren, besteller, woonende beide alhier,
welke ons hebben verklaard, dat op den negenden dezer maand des morgens ten zeven ure aan de Schoolstraat in wijk vijf nummer twee alhier is overleden:
Johannes van der Horst oud zes en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende alhier, weduwnaar van Maria van Dissel, zonder beroep overleden alhier, zoon van Johannes van der Horst ... en van Sophie Sardijn, beide overleden te Leiden
En hebben de declaranten deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend
H:A: Koster
JCvanZeevenster.
AvanderLeeuw
Opmerking: vader was Isaack, niet Johannes, moeder Sara, niet Sophie

  genealogie  Hester Suzanna Maria van der Horst

 

No. 534
In het jaar een duizend acht honderd Een en Zestig den veertienden der maand Junij des na middags ten Een ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Leyden, verschenen Isaac van der Horst, broeder van de overledene oud Acht en dertig jaren kleedermaker , wonende aan den Ouden Rijn en Jacobus de Beurje, bekende van de overledene oud twee en zestig jaren, Aanspreker wonende op de oostwarsgracht welke ons verklaard hebben, dat op den Dertienden Junij achttienhonderd Een en Zestig, S morgens ten half tien ure, in het huis in de ...steeg binnen deze Gemeente overleden is Hester Suzanna Maria van der Horst, geboren te Leyden oud ... jaren gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Hendrik van der Lee dochter van Hendrik van der Horst en Hester de Leu, beiden Overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de beiden declaranten en ons onderteekend.

J. v d Horst
J De Beurje
Stoffels.

  genealogie  Maria van Dissel
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1861. Authentiek afschrift.
Maria van Dissel, 26-01-1861, aktenummer 125

No. 125
In het jaar een duizend acht honderd Een en Zestig
den negen en twintigsten der maand Januarij des voor middags ten Elf ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen Isaak van der Horst, bekende van de overledene oud Acht en vijftig jaren, Aanspreker , wonende aan den Ouden Rijn en Daniel Belgens, bekende van de overledene oud Zestig jaren, Sjouwer , wonende in de Dolhuissteeg, welke ons verklaard hebben, dat op den Zes en twintigsten Januarij achtienhonderd Een en Zestig s namiddags ten vier ure, in het huis in de Sionsteeg binnen deze Gemeente overleden is Maria van Dissel. geboren te Leyden oud Zeven en Vijftig Jaren, Zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Johannes van der Horst, dochter van Daniel van Dissel en Elisabeth Riek, beiden Overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de eerste declarant en ons is onderteekend. de tweede declarant verklaarde niet te kunnen schrijven.

Johannes van der Horst Stoffels.

  genealogie  Jacobus van der Horst
ErfgoedLeiden : burgerlijke stand register | Leiden | Overlijden 1853. Authentiek afschrift.
Jacobus van der Horst, 22-04-1853, aktenummer 367

No. 367
In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig,
den vijf en twintigsten der maand April des na middags ten half twee ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Leyden, verschenen Johannes Capteijn, bekende van den overledene oud veertig jaren, Aanspreker , wonende op het Rapenburg en Cornelis Johannes Lakie..., bekende van de overledene oud zeven en dertig jaren, Gemeente Bode , wonende op de Heregracht, welke ons verklaard hebben, dat op den twee en twintigsten April achtienhonderd drie en vijftig, s namiddags ten tien ure, in het huis op de Binnenstegracht binnen deze Gemeente overleden is Jacobus van der Horst. geboren te Leyden oud vijf en veertig Jaar, Ambtenaar gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met Suzanna Monfoort, zoon van Hendrik van der Horst en van Hester de Leu, beide Overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de beide declarant en en ons onderteekend.

J: Capteijn
C J Lakie...
Ekkelgroos.

  genealogie  Hendrik van der Horst

 

No. 821
In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den negenden der maand Juli des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van der stad Leyden, verschenen Jacobus van der Horst, zoon van de overledene oud een en veertig jaren Commies bij de belasting , wonende op de Binnenvestgracht en Isaac van der Horst, zoon van de overledene oud zeven en twintig jaren, kledermaker wonende aan den oude Rijn welke ons verklaard hebben, dat op den zevenden Juli achtienhonderd negen en veertig, namiddags ten zes ure, in het huis in de Sionsteeg binnen deze Stad overleden is Hendrik van der Horst, geboren te Leyden oud vijf en zestig jaren, schoenmaker gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Elisabeth Robberts, eerder weduwnaar van Hester de Leu, zoon van Isaack van der Horst en Sara Sjardijn, beide overleden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt welke na gedane voorlezing door de twee declaranten met ons onderteekend.

J v d Horst
I van der Horst
A.A. Dillié

  genealogie  Alida Broomans

 

No. 567
In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den twintigsten der maand Juni des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Leyden, verschenen Johannes van der Horst, man van de overledene oud zes en twintig jaren kamerbehanger , wonende op het ... klooster en Hendrik van der Horst, schoonvader oud vijf en zestig jaren, wolwerker wonende in de Sionsteeg welke ons verklaard hebben, dat op den negentienden Juni achtienhonderd negen en veertig, namiddags ten vier ure, in het huis op het ... klooster binnen deze Stad overleden is Alida Broomans geboren te Leyden oud dertig jaren, zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, Gehuwd met Johannes van der Horst dochter van Lena Broomans, winkelierster, wonende in de Moo..steeg alhier
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt welke na voorlezing door de eerste declaranten met ons onderteekend. de tweedee declarant verklaarde niet te kunnen schrijven.

Johannes v d Horst Van Hoorn

  genealogie  Maria Longepee

No. 1269
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den Zeventienden der maand November des voor middags ten Elf ure, is voor ons Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Johannes van der Horst, oud vier en dertig jaren, Verver , wonende op de haarlemstraat Wijk 6 No. 323 en Hendrik van der Horst, oud negen en veertig jaren, wolwerker wonende in de Sionsteeg , Wijk 6 No. 1398 welke ons verklaard hebben, dat op den Zeventienden November achttienhonderd twee en dertig, nachts ten Een ure, in het huis op de haarlemstraat , Wijk 6 No. 323 overleden is Maria Longepee. geboren te Leyden oud veertig jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, huisvrouw van bovengenoemde Johannes van der Horst, dochter van Laurens Longepee en Alida Gerlag beide oveleden
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, verklaard niet te kunnen schrijven

PG van Hoorn

  genealogie  Isaack van der Horst

No. 828
In het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den achtentwintigsten der maand Augustus des voor middags ten elf ure, is voor ons Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Hendrik de Waater, oud negen en Zeventig jaren, schoenmaker , wonende in het minnehuis, Wijk No. en Jan Priester, oud dertig jaren, ...maker wonende in het minnehuis , Wijk No. welke ons verklaard hebben, dat op den achtentwintigsten Augustus achttienhonderd twee en dertig, smorgens ten half elf ure, in het huis minnehuis , Wijk 8 No. . overleden is Isaack van der Horst. geboren te Leyden oud zeven en tachtig jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwnaar van Sara Gerdijn zoon van Johannes van der Horst en Maria Biks beide oveleden
En hebben de declaranten, na gedane voorlezing, met ons getekend

Hendrik de Waater
J Priester
PG van Hoorn

  genealogie  Hester de Leu

No. 876
In het jaar een duizend acht honderd en achttien, den Negentienden der maand December des voor middags ten elf uren, is voor ons Burgemeester dezer Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Jacobus de Leu, oud 61 jaren, wever , wonende in de Voldersteeg, Wijk 5 No. en Barend Velthuizen, oud 56 jaren, fayet Fabrikeur wonende op de Langegracht , Wijk 5 No. 620 welke ons verklaard hebben, dat op den achttienden der maand December des morgens ten elf uren, in het huis op de Langegracht Wijk 5 No. 621 overleden is Hester de Leu. geboren te Leyden oud 35 jaren, Spinster gewoond hebbende in voornoemd huis, vrouw van Hendrik van der Horst dochter van Jacobus de Leu, voorn, en Catharina Keernveer, wonende binnen deze Stad.
En hebben de declaranten verklaard niet te kunnen schrijven

Gisbertus Prins

  genealogie  Sara Scherdyn

N 824
In het jaar achttienhonderd veertien, den veertiende December zijn voor ons President van de proviciele Regering der Stad Leyden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd Isaak van der Horst oud 63 jaren, wonende op de Langegracht Wijk 5 N. 888, man der overledene en Daniel Zaalberg oud 23 jaren, wonende op de Langegracht Wijk 5 N. 895, Gebuur der overledene welke ons verklaard hebben, dat op den twaalfden der maand December achttien honderd veertien, op de Langegracht Wijk 5 N 888, is overleden Sara Scherdijn geboren te Leyden, oud 58 jaar, Spinster, huisvrouw van Isaak van der Horst, voornoemd, dochter van Hendrik Scherdyn en Maria van Es, overleden.
  En hebben wij deze na gedane voorlezing, ondertekend, de Getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven

Heldurier