creativecommons

   home-link   'de Gardeijn': huwelijk (trouw), geboorte (doop), overlijden

opmerkingen:

Huwelijks (Trouw) akten

  Huwelijk  Geboorte  Overlijden
Datum:Partners:Relatie:
26 november 1942Hendrik Simon Allaart en Adriana de Gardeijn
13 mei 1937Petrus Bernardus Bruggeman en Levina Suzanna van Hanegem
5 maart 1936Jan Philip Salomé en Levina Janneke de Gardeijn
16 juni 1931Abraham Willem de Gardeijn en Dina Pieternella Kindts
7 mei 1931Jannis Jacobus de Gardeijn en Sara Elizabeth van der Hooft
30 mei 1930Maarten Bartel de Gardeijn en Anna Maria Jansen
20 september 1929Maarten de Gardeijn en Jozina Elizabeth den Hollander
13 juni 1929Willem Abraham de Gardeijn en Tanneke Maria Visser
5 juli 1928Jacobus Hendrik Haartsen en Johanna Pieternella de Gardeijn
29 oktober 1925Jacob Marinus de Gardeijn en Janna Cornelia Oosterling
25 september 1924Jacob Buijsse en Levina Maria de Gardeijn
23 maart 1922Izaak Cornelis de Gardeijn en Sara Wilhelmina van Akker
18 maart 1922Dirk Gerard Witteveen en Maria de Gardeijn
7 mei 1914Abraham de Gardeijn en Janna Maria van Akker
15 januari 1914Jan van Hanegem en Janneke de Gardeijngrootouders
24 april 1913Jacobus Jannis de Gardeijn en Tannetje Elve
21 april 1910Adrianus de Gardeijn en Janna van Bortel
27 mei 1909Willem Pieter Mookhoek en Elizabeth Suzanna de Gardeijn
10 december 1908Jannis Buize en Pieternella de Gardeijn
27 februari 1908Jacobus Goossen en Elizabeth de Gardeijn
25 januari 1902Jakob de Gardeijn en Elizabeth van den Broeke
2 mei 1901Abraham van Peenen en Sara de Gardeijn
18 september 1896Adriaan Versluijs en Elisabeth de Gardeijn
5 mei 1893Izaak Verherbrugge en Anna de Gardeijn
26 april 1888Adriaan de Gardeijn en Maria Bosschaart
19 april 1888Jacob Johannis de Hullu en Elisabeth de Gardeijn
11 november 1885Hendrikus Boekholt en Pieternella de Gardeijn
20 februari 1884Willem Frederik van Uxem en Sara Cornelia de Gardeijn
17 december 1881Jacobus Jannis de Gardeijn en Levina Bruijsschaartovergrootouders
14 november 1878Jacob de Gardeijn en Pieternella van Kerkvoort
20 juli 1878Abraham de Gardeijn en Wilhelmina Wolfert
20 januari 1876Abraham de Gardeijn en Levina van der Linde
10 juni 1875Pieter Boidin en Jerintje Pieternella de Gardeijn
3 augustus 1871Jacob van Tigchelen en Cornelia de Gardeijn
22 juli 1869Willem de Gardeijn en Wilhelmina van Stegeren
8 februari 1866Abraham de Gardeijn en Janneke de Back
23 juli 1863Abraham van Blankenberg en Elisabeth de Gardeijn
18 april 1861Jacob Tellier en Janneke de Gardeijn
1 maart 1860Jakob Jansen en Maria de Gardeijn
7 december 1859Abraham de Gardeijn en Anna Kooman
3 juni 1858Jannis van Eden en Levina de Gardeijn
25 februari 1852Willem de Gardeijn en Maatje van Egem
21 augustus 1851Abraham de Gardeijn en Elisabeth van Blankenbergbetovergrootouders
1 mei 1850Abraham de Gardeijn en Maria le Bleu
29 november 1849Izaac de Gardeijn en Suzanna Levina Wage
13 april 1848Jannis Boeije en Anna de Gardeijn
14 april 1842Abraham Versprille en Sara de Gardeijn
14 mei 1840Jacob (Jacques) de Gardeijn en Sara Cornelia Timmerman
20 november 1834Jacob de Gardeijn en Neeltje Boerman
8 mei 1828Izaac de Gardeijn en Elisabeth de Boo
18 september 1822Hendrik Jansen en Elizabeth de Gardeijn
1 oktober 1818Abraham de Gardeijn en Janneke van der Lindeoudouders
11 december 1805Abraham de Gardeijn en Pieternella de Grind
10 december 1798Arij de Regt en Sara de Gardeijn
22 oktober 1796Janna de Gardeijn en Abraham Casteleijn
12 mei 1725Jannis de Gardeijn en Janna de Meesteroudbetovergrootouders

Parenteel  Hendrik Simon Allaart en Adriana de Gardeijn

1938

Nr. 3
   Heden zes en twintig November
negentienhonderd twee en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Cadzand, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Allaart, Hendrik Simon, oud negentien jaren, landarbeider, geboren te Groede en wonende te Nieuwvliet minderjarige zoon van Allaart, Willem, landarbeider, oud vijf en vijftig jaren, en van Overdulve, Jacomina Pieternella, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwvliet
en
de Gardeijn, Adriana oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Cadzand, minderjarige dochter van: de Gardeijn, Izaak Cornelis, oud zes en veertig jaren, handelaar en van: van Akker, Sara Wilhelmina, oud twee en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Cadzand. De ouders van den bruidegom en de ouders der bruid, voor mij tegenwoordig verklaarden toe te stemmen in dezen echt.
   De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier en te Nieuwvliet, op veertien November laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig:
Allaart, Pieter, oud acht en twinftig jaar, landarbeider, wonende te Nieuwvliet, broeder van den bruidegom en
de Gardeijn, Adriaan, oud acht en vijftig jaar, slager, wonende te Groede, oom der bruid
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
H.S. Allaart
A. de Gardeijn
I de Gardeijn
S van Akker
W. Allaart
JP Overdulve
P Allaart
A de Gardeijn

Parenteel  Petrus Bernardus Bruggeman en Levina Suzanna van Hanegem

No. 11
   In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN DERTIG,
Den dertienden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Bruggeman, Petrus Bernardus
oud vier en twintig jaren, van beroep kapper , geboren te Sluis en wonende te Oostburg,
meerderjarige zoon van Bruggeman, Camille Isedoor, oud acht en veertig jaren, arbeider, en le Roy, Pieternella Jacoba, zonder beroep, beiden wonende te Sluis. De moeder is zeven en veertig jaren oud
en van Hanegem, Levina Suzanna
oud een en twintig jaren, van beroep zonder , geboren te IJzendijke en wonende te Breskens,
meerderjarige dochter van van Hanegem, Jannis, oud vijftig jaren, brigade commandant der Koninklijke Marechaussee, en van de Gardeijn, Janneke Elizabeth, zonder beroep, oud een en vijftig jaren, beiden wonende te Breskens
De ouders van bruidegom en bruid hier tegenwoordig, verklaarden in het huwelijk toe te stemmen.

   De afkondigingen is geschied op Zaterdag, den eersten Mei dezes jaars, alhier en in Oostburg
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Korzelius, Frans Hendrik, oud drie en twintig jaren, chauffeur, wonende te Zaandam, zwager van den bruidegom en van Hanegem, Jeremias, oud negen en veertig jaren, smid wonende te Retranchement, oom van de bruid

En hebben na gedane voorlezing de man, de vrouw, de ouders van den man de ouders van de vrouw en de beide getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend.

P Bruggeman
L.S. van Hanegem
J van Hanegem
J E de Gardeijn
CI Bruggeman
P le Roy
F H Korzelius
J v Hanegem
W.C. Carels

Parenteel  Jan Philip Salomé en Levina Janneke de Gardeijn

1936

No. 5
   Heden zes en twintig maart
negentienhonderd zes en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Groede, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Salomé, Jan Philip
oud acht en twintig jaren, monteur geboren      en wonende te Groede
meerderjarige zoon van Salomé, Jan Philip, oud zes en vijftig jaren, smid en van: Zuidweg, Pauline, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede

en de Gardeijn, Levina Janneke,
oud vier en twintig jaren, zonder beroep geboren te Zuidzande en wonende te Groede meerderjarige dochter van de Gardeijn, Adrianus, oud twee en vijftig jaren, slager en van Bortel, Janna, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede
Beider ouders, voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier den twintigsten Februari laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig:
Salomé, Jan Philip oud acht en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Groede, grootvader der bruidegoms en de Gardeijn, Abraham, oud drie en veertig jaren, brievenbesteller, wonende te Oostburg, oom der bruid

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

JP Salomé
LJ de Gardeijn
JP Salomé
P. Zuidweg
A de Gardeijn
J. van Bortel
J.P. Salomé
A de Gardeijn

P. Lombaard

Parenteel  Abraham Willem de Gardeijn en Dina Pieternella Kindts

No.
12
   Heden zestien Juni
negentien honderd een en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Schoondijke in het openbaar in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham Willem de Gardeijn
oud drie en twintig jaar, van beroep landarbeider geboren te Groede en wonende te Groede
meerderjarige zoon van Jakob de Gardeijn oud negen en veertig jaren, veldarbeider en van Elizabeth van den Broeke, oud vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede

en Dina Pieternella Kindts
oud negentien jaar, van beroep zonder geboren te Schoondijke en wonende te Breskens minderjarige dochter van Alouisius Josephus Kindts, oud drie en vijftig jaar, landbouwersknecht, wonende te Schoondijke en van Elizabeth Anthonijntje de Visser, overleden.
   Vervolgens is door mij gelet op:
de door comparanten overgelegde geboorte akten;
het bewijs van overlijden van de moeder der bruid.
   De ouders des bruidegoms en de vader der bruid, hier tegenwoordig, verklaarden toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk

   De afkondiging van het voorgenomen huwelijk heeft in deze Gemeente en te Groede op vier Juli jongstleden plaats gehad
   Nadat de aanstaande echtgenooten mij hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. is door mij in naam der wet verklaard, dat

Abraham Willem de Gardeijn
en
Dina Pieternella Kindts

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

   Als getuigen waren tegenwoordig: Jacob Marinus de Gardeijn oud negen en twintig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Groede, broeder des bruidegoms
Cornelis Jannis Kindts oud zeven en twintig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Schoondijke, broeder der bruid
De akte is niet geteekend door den vader der bruid, die verklaarde niet te kunnen teekenen als hebbende geen schrijven geleerd

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


A W de Gardeijn
D P Kindts
J de Gardeijn
E v d Broeke
J.M. de Gardeijn
C J Kindts
...

Parenteel  Jannis Jacobus de Gardeijn en Sara Elizabeth van der Hooft

No.

6.
   Heden zeven Mei negentien honderd een en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Schoondijke in het openbaar, in het huis der Gemeente , ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis Jacobus de Gardeijn
oud acht en twintig jaren, van beroep kommies bij de belastingen geboren te Zuidzande wonende te Aardenburg meerderjarige zoon van Jacobus Jannis de Gardeijn oud zes en zeventig jaar, en van Levina Bruijsschaart, oud een en zeventig jaar, beiden zonder beroep, en wonende te Nieuwvliet

en Sara Elizabeth van der Hooft
oud zes en twintig jaar, van beroep zonder geboren te Cadzand wonende te Cadzand meerderjarige dochter van Machiel Cornelis van der Hooft, oud vier en vijftig jaar, slager, en van Elizabeth Magdalena le Grand, oud zes en vijftig jaar, zonder beroep, beide wonende te Schoondijke
De ouders der comparanten, hier tegenwoordig, verklaarend toestemming geven tot de voltrekking van dit huwelijk.

   De afkondiging van het voorgenomen huwelijk heeft in deze Gemeente op vijf en twintig April jongstleden en te Aardenburg plaats gehad.
   Nadat de aanstaande echtgenooten mij hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. is door mij in naam der wet verklaard, dat.
Jannis Jacobus de Gardeijn
en
Sara Elizabeth van der Hooft
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordigheid:
Adriaan de Gardeijn
oud zeven en veertig jaar, van beroep slager
wonende te Groede, broeder des bruidegoms
Jacobus Willem van der Hooft oud acht en twintig jaar, van beroep slager wonende te Schoondijke, broeder der bruid
De akte is niet geteekend door de ouders des bruidegoms, die verklaarden niet te kunnen teekene, als hebbende geen schrijven geleerd.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
JJ de Gardeijn
SE van der Hooft
EM le Grand
A de Gardeijn
JW van der Hooft
...

Parenteel  Maarten Bartel de Gardeijn en Anna Maria Jansen

No 10.
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DERTIG,
Den dertigden der maand Mei zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente BRESKENS, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Maarten Bartel de Gardeijn
oud twintig jaren, van beroep landarbeider , geboren     en wonende te Groede,
minderjarige zoon van Jakob de Gardeijn, oud acht en veertig jaar, landarbeider, en Elizabeth van den Broeke, oud acht en veertig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Groede
en Anna Maria Jansen
oud negentien jaren, van beroep zonder , geboren     en wonende te Breskens,
minderjarige dochter van Adriaan Jansen, oud een en veertig jaar, los werkman en van en Maria van der Walle, oud veertig jaar, zonder beroep, beiden wonende te Breskens
De ouders van bruidegom en die der bruid, hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk.

   De afkondiging is geschied op Zaterdag, den zeventienden dezer maand alhier en te Groede
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
   En heb ik aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend antwoord gevende, verklaar ik in naam der Wet, dat zij door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan akte, welke is voorgelezen in tegenwoordigheid van Jacobus, van der Walle, oud vier en vijftig jaar, landbouwer, wonende te IJzendijke, oom van den bruid en Jacob Marinus de Gardeijn, oud acht en twintig jaar, arbeider, wonende te Groede, broeder van den bruidegom

M de Gardeijn
A Jansen
A.Jansen
M v/d Walle
J de Gardeijn
E van den Broeke
M v/d Walle
J.M. de Gardeijn
W.C. Carels

Parenteel  Maarten de Gardeijn en Jozina Elizabeth den Hollander

No.
16
   Heden twintig September
negentien honderd een en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Schoondijke in het openbaar in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Maarten de Gardeijn
oud zes en twintig jaar, van beroep landbouwersknecht geboren te Schoondijke en wonende te Schoondijke
meerderjarige zoon van Jakob de Gardeijn en van Pieternella van Kerkvoort, beiden overleden

en Jozina Elizabeth den Hollander
oud zes en dertig jaar, van beroep zonder geboren te Schoondijke en wonende te Schoondijke meerjarige dochter van Anthonie den Hollander en van Maria Boeije, veldarbeiders, beiden wonende te Schoondijke.
   Vervolgens is door mij gelet:
op de door comparanten overgelegde geboorte akten;

   De afkondiging van het voorgenomen huwelijk heeft in deze Gemeente op acht September jongstleden plaats gehad
   Nadat de aanstaande echtgenooten mij hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. is door mij in naam der wet verklaard, dat

Maarten de Gardeijn
en
Jozina Elizabeth den Hollander

DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

   Als getuigen waren tegenwoordig: Jacob de Gardeijn oud zes en veertig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Groede, broeder des bruidegoms
Jan Boeije oud zeven en veertig jaar, van beroep veldarbeider wonende te IJzendijke, halfbroeder der bruid
De echtgenoot verklaarde, met toestemming van de moeder echtgenoote, te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, alhier geboren den negen en twintigsten Juli negentien honderd negentien en ingeschreven onder de voornamen van "Maria Jozina" als dochter van Jozina Elisabeth den Hollander

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

M de Gardeijn
JE den Hollander
J de Gardeijn
J Boeije
FA van Rosevel..

Parenteel  Willem Abraham de Gardeijn en Tanneke Maria Visser

1929.

No. 11
   Heden zes en twintig Juni
negentienhonderd-negen-en-twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Breskens, in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Abraham de Gardeijn
oud drie en twintig jaren, geboren te Groede landarbeider , wonende te Groede
meerderjarige zoon van Jakob de Gardeijn oud zeven en veertig jaren, landarbeider en van Elizabeth van den Broeke, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beiden te Groede wonend

en Tanneke Maria Visser
oud zestien jaren, geboren te Breskens zonder beroep wonende te Breskens minderjarige dochter van Jacob Visser, oud zes en vijftig jaar, metselaar, wonende te Breskens en Maria Adriana Abrahams, overleden.

Beider ouders van den bruidegom en de vader der bruid, hier tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk

   De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaat gehad op Zaterdag den eersten dezer maand alhier en te Groede
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Gedaan in tegenwoordig van: Arie Jacob Visser, oud dertig jaar, metselaar, wonende te Breskens, broeder van de bruid en Jacob Marinus de Gardeijn, oud zeven en twintig jaar, veldarbeider, wonende te Groede, broeder van den bruidegom

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Tanneke Maria Visser
W.A de Gardeijn
J Visser
E van den Broeke
J de Gardeijn

JM Gardeijn
AJ Visser
W.C. Carels.

Parenteel  Jacobus Hendrik Haartsen en Johanna Pieternella de Gardeijn

1928

No. 11
   Heden vijf Juli
negentienhonderd acht en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente  G R O E D E , in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Hendrik Haartsen
oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider geboren    en wonende te Groede
meerderjarige zoon van Abraham Haartsen oud zes en zestig jaren, veldarbeider en van Pieternella Louret, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede

en Johanna Pieternella de Gardeijn
oud drie en twintig jaren, zonder beroep geboren    en wonende te Groede, binnen de laatste zes maanden te Breskens, meerderjarige dochter van Jakob de Gardeijn, oud zes en veertig jaran, veldarbeider en Elizabeth van den Broeke, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede. Beider ouders, voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Breskens den drie en twintigsten Juni laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
   Als getuigen waren tegenwoordig: Izaak Jannis Haartsen, oud negen en dertig jaren, lijnwerker, wonende te Groede, broeder des bruidegoms en Jacob Marinus de Gardeijn, oud zes en twintig jaar, veldarbeider, wonende te Groede, broeder der bruid

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

JH Haartsen
JP de Gardeijn
A Haartsen
P Louret
Jac de Gardeijn
E v d Broeke
I J Haartsen
J.M. Gardeijn

 

 

P. Lombaard

Parenteel  Jacob Marinus de Gardeijn en Janna Cornelia Oosterling

No.  14.
   Heden negen en twintig Oktober
negentienhonderd vijf en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente G R O E D E, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacob Marinus de Gardeijn
oud drie en twintig jaren, veldarbeider geboren te IJzendijke en wonende te Groede, meerderjarige zoon van Jakob de Gardeijn, oud drie en veertig jaren, veldarbeider en van Elizabeth van den Broeke, oud vier en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede

en Janna Cornelia Oosterling
oud zeven en twintig jaren, veldarbeidster geboren      en wonende te Groede meerderjarige dochter van Izaak Oosterling, oud acht en vijftig jaren, veldarbeider en van Maria Janna van Kouwenberg, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Groede Beide ouders, voor mij tegenwoordig, verklaarden in dezen echt toe te stemmen.
   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier, den zeventienden October laatstleden.
   Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordigheid:
Willem Cornelis van Kerkvoort, oud vijf en vijftig jaren, veldarbeider, wonende te Schoondijke oom des bruidegoms en Johannes Hendricus Oosterling, oud vijf en twintig jaren, veldarbeider, wonende te Schoondijke, broeder der bruid.

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De moeder der bruid verklaarde niet te kunnen naamteekenen als hebbende geen schrijven geleerd.
J.M. de Gardeijn
J.C. Oosterling
J de Gardeijn
E van den Broeke
J Oosterling
W.C. van Kerkvoort
JH. Oosterling

P Lombaart

Parenteel  Jacob Buijsse en Levina Maria de Gardeijn

No 11
   In het jaar NEGENTIENHONDERD VIER EN TWINTIG,
den
vijf en twintigsten der maand September zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zuidzande, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacob Buijsse

oud dertig jaren, van beroep wachtmeester der Marechaussé geboren te Groede wonende te Hulst, binnen de laatste zes maanden te Amsterdam
meerderjarige zoon van Jacob Buijsse, werkman en Cornelia Robeijn, zonder beroep beiden wonende te Groede

en Levina Maria de Gardeijn
oud dertig jaren, van beroep zonder geboren te Zuidzande, wonende te Zuidzande
meerderjarige dochter van Jacobus Jannis de Gardeijn, werkman en Levina Bruijsschaart, zonder beroep, beiden wonende te Zuidzande

Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid,

   Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente, te Hulst en Amsterdam

op ZATERDAG, den dertienden September dezes jaars,
zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Izaak Buijsse , oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, woonende te Groede, broeder van den bruidegom en Adriaan de Gardeijn, oud veertig jaren, van beroep slachter, woonende te Groede, broeder van de bruid.

   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, en de twee getuigen met mij Ambtenaar van den Burgerlijken stand deze akte ondertekend,

J. Buijsse
Jac. Goossen
LM de Gardeijn
IZ Buijsse
A de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd,
J.R Salomé

Parenteel  Izaak Cornelis de Gardeijn en Sara Wilhelmina van Akker

No.

2
   Heden drie en twintig Maart negentien honderd twee en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Cadzand in het openbaar, in het huis der gemeente , ten einde een huwelijk aan te gaan:
Izaak Cornelis de Gardeijn
oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman geboren te Zuidzande wonende te Zuidzande meerderjarige zoon van Jacobus Jannis de Gardeijn oud zeven en zestig jaar, van beroep veldarbeider, en van Levina Bruijsschaart, oud drie en zestig jaar, van beroep veldarbeidster, beide wonende te Zuidzande

en Sara Wilhelmina van Akker
oud twee en twintig jaar, van beroep zonder geboren te Cadzand wonende te Cadzand meerderjarige dochter van Pieter van Akker, oud negen en vijftig jaar, van beroep veldarbeider, wonende te Cadzand, en van Adriana Tittman, alhier overleden
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid voor mij tegenwoordig, stemmen toe in dezen echt.

   De afkondiging van het voorgenomen huwelijk heeft in deze Gemeente en ook te Zuidzande, op elf Maart jongstleden onverhinderd plaats gehad.
   Nadat de aanstaande echtgenooten mij hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander verbonden zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat.
Izaak Cornelis de Gardeijn
en
Sara Wilhelmina van Akker
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.

Als getuigen waren tegenwoordigheid:
Adriaan de Gardeijn, broeder des bruidegoms oud acht en dertig jaar, van beroep slager wonende te Groede, en Pieter Abraham de Lijzer, zwager der bruid oud twee en dertig jaar, van beroep werkman wonende te Sint Kruis
De echtgenooten verklaarden bij deze te erkennen een kind genaamd Adriana van Akker. geboren te Cadzand, op den zesden Februari dezes jaars. De ouders van den bruidegom verklaarden niet te kunnen schrijven.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
IC de Gardeijn
SW van Akker
P van Akker
A de Gardeijn
P de Lijzer
JA Blan..

Parenteel  Dirk Gerard Witteveen en Maria de Gardeijn

No. 1
   Heden achttien Maart negentienhonderd twee en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwvliet, in het openbaar, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Dirk Gerard Witteveen
oud acht en twintig jaren, telegrafist bij de Nederlandse Spoorwegen geboren te Voorst en wonende te ... binnen de laatstste zes maanden te Veendam, meerderjarige zoon van Dirk Witteveen, overleden en van Gerritdina Dijkerman, zonder beroep wonende te Voorst

en Maria Elizabeth de Gardeijn
oud twee en dertig jaren, zonder beroep geboren te Zuidzande, en wonende te Nieuwvliet binnen de laatstste zes maanden te Groede, meerderjarige dochter van Adriaan de Gardeijn, en van Maria Bosschaard beiden zonder beroep, wonende te Nieuwvliet De moeder des bruidegoms verklaarde bij akte toe te stemmen in dezen echt.

   De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier, te ..., te Veendam en te Groede den vijf en twintigsten Februari laatstleden. Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordigheid:
Anton Witteveen, oud acht en dertig jaren, klompenmaker en Johan Wilhelmus Witteveen, oud vijf en dertig jaren, procuratiehouder, beiden broeders des bruidegoms, wonende te Voorst.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
J. Witteveen
ME de Gardeijn
A Witteveen
JW Witteveen
P Brakman

Parenteel  Abraham de Gardeijn en Janna Maria van Akker

No.
5
Heden zeven Mei negentien honderd veertien verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Cadzand , in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Abraham de Gardeijn

oud een en twintig jaar, van beroep landbouwersknecht geboren te Zuidzande en wonende te Cadzand laatst te Zuidzande
meerderjarige zoon van Jacobus Jannis de Gardeijn en van Levina Bruijsschaart veldarbeiders beiden wonende te Zuidzande

en Janna Maria van Akker
oud negentien jaar, van beroep zonder geboren te Cadzand, wonende te Cadzand
meerderjarige dochter van Pieter van Akker, veldarbeider wonende te Cadzand en van Adriana Tittman alhier overleden.
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid voor mij tegenwoordig stemmende toe in dezen echt

   De afkondiging van dit voorgenomen huwelijk heeft in deze Gemeente en te Zuidzande, vijf en twintig April dezes jaars onverhinderd plaats gehad.
   Nadat de aanstaande echtgenooten mij hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn is door mij in naam der wet verklaard, dat
Abraham de Gardeijn
EN
Janna Maria van Akker
DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN.
Als getuigen waren tegenwoordigheid:
Adriaan de Gardeijn
oud dertig jaar, van beroep slager wonende te Groede, broeder van de bruidegom en Izaak de Lijzer oud een en twintig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande, zwager der echtgenoote
De ouders des echtgenoots verklaarden niet te kunnen teekenen als hebbende geen schrijven geleerd

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
JA de Gardeijn
JM van Akker
P van Akker
A de Gardeijn
Iz de Lijser
JA Bla...

Parenteel  geschiedenis  Jan van Hanegem en Janneke de Gardeijn

No. 2
In het jaar NEGENTIENHONDERD VEERTIEN, den vijftienden der maand Januari zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zuidzande, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jannis van Hanegem

oud zeven en twintig jaren, van beroep brigadier der Marechaussé geboren te Retranchement wonende te IJzendijke laatst te Vlissingen
meerderjarige zoon van Jeremias van Hanegem oud zeventig jaren en Suzanna Maria Bogaard oud vierenzestig jaren, veldarbeiders beiden wonende te Retranchement

en Janneke Elizabeth de Gardeijn
oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder geboren te Cadzand, wonende te Zuidzande laatst te Brussel
meerderjarige dochter van Jacobus Jannus de Gardeijn, oud achtenvijftig jaren en Loisa Bruijsschaart zich noemende Levina Bruijsschaart, oud vierenvijftig jaren veldarbeider beiden wonende te Zuidzande

Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, de mondelinge verklaring van de ouders van bruidegom en bruid allen alhier tegenwoordig, dat zij hunnen toestemming geven tot het huwelijk hunner kinderen in deze bedoeld, de mondelinge verklaring van bruidegom en bruid, de ouders van bruidegom en bruid en de vier getuigen, dat Loisa Bruijsschaart en Levina Bruijsschaart dezelfde persoon is

Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze Gemeente, IJzendijke in Vlissingen op Zaterdag zevenentwintig December en te Brussel op Zondag achtentwintig December Negenienhonderddertien
zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Adriaan de Gardeijn, oud negenentwintig jaren, van beroep slager, woonende te Groede, broeder van de bruid.
Jacobus Jannis de Gardeijn, oud vier en twintig jaren, van beroep werkman, woonende te Retranchement, zwager van de bruid.
Jacobus Goossen, oud dertig jaren, van beroep werkman, woonende te Retranchement, zwager van de bruid.
Jeremias van Hanegem, oud zesentwintig jaren, van beroep smidsknecht, woonende te Sluis, broeder van den bruidegom.

En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader van den bruidegom en de vier getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand deze akte ondertekend, verklarende de moeder van den bruidegom van de ouders van de bruid niet te kunnen tekenen, als hebbende het schrijven niet geleerd.

J. van Hanegem
Jac. Goossen
J.E. de Gardeijn
J. van Hanegem
A de Gardeijn
JJ de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd,
van Vesgem

Parenteel  Jacobus Jannis de Gardeijn en Tannetje Elve

No. 3
   In het jaar NEGENTIENHONDERD DERTIEN,
den
vier en twintigsten der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUIDZANDE, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Jannis de Gardeijn

oud zes en twintig jaren, van beroep veldarbeider
geboren te Zuidzande, wonende te Zuidzande

meerderjarige zoon van Jacobus Johannes de Gardeijn, oud acht en vijftig jaren en van Loisa Bruijsschaat zich noemende Levina Bruijsschaart, oud drie en vijftig jaren, veldarbeiders, beiden wonende te Zuidzande

en
Tannetje Elve

oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstbode geboren te Cadzand, wonende te Zuidzande meerderjarige dochter van Cornelis Johannes Elve, en van Maria de Visser, beiden overleden

Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, de overlijdensakten van de ouders van de bruid, alsmede de mondelinge verklaring van de bruidegom en de bruid de ouders van de bruidegom en de vier getuigen dat Loisa Bruijsschaat en Levina Bruijsschaart dezelfde persoon is, de mondelinge verklaring van de ouders van den bruidegom beiden hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot het huwelijk hunnen zoon in deze bedoeld.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente

op Zondagen, den dertienden en twintigsten April

dezes jaars, zonder stuiting zijn afgelopen heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrou de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen ddor beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Adriaan de Gardeijn, oud acht en veertig jaren,
van beroep slager, wonende te Groede;
Jacobus Goossen, oud negen en twintig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement;
Jannes de Visser, oud vijf en veertig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Groede;
Jacob de Meij, oud zes en twintig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Cadzand;
zijnde de eerste getuige broeder, de tweede getuige zwager van den bruidegom, de derde getuige oom en de vierde getuige zwager van de bruid

   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, en de vier getuigen met mij ambtenaar van den Burgerlijken Stand deze akte getekend, verklarende de ouders van de bruidegom niet te kunnen tekenen als hebbende het schrijven niet geleerd

JJ de Gardeijn
T Elve
A de Gardeijn
J. Goossen
J de Visser
J. de Meij
De Ambtenaar voornoemd,
vanvessem

Parenteel  Adrianus de Gardeijn en Janna van Bortel

No. 2
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D T I E N,
den
een en twintigsten der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Z U I D Z A N D E, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Adrianus de Gardeijn

oud zes en twintig jaren, van beroep slager
geboren te Cadzand, wonende te Zuidzande

meerderjarige zoon van Jacobus Johannes de Gardeijn, oud vijf en vijftig jaren, van beroep veldarbeider en van Louisa Bruijsschaat, oud vijftig jaren, van beroep veldarbeidster, beiden wonende te Zuidzande

en
Janna van Bortel

oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder geboren te Cadzand, wonende te Zuidzande meerderjarige dochter van Abraham van Bortel, oud negen en vijftig jaren, van beroep veldarbeider, wonende te Cadzand en van Johanna Risseeuw, overleden
Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, de overlijdens akte van de moeder van de bruid; het bewijs van voldoening aan de nationale militie, de mondelinge verklaring van de ouders van den bruidegom en van de vader van de bruid, allen hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot het voltrekken van het huwelijk hunnen Kinderen in deze bedoeld.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente

op Zondagen, den tienden en zeventienden April

dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrou de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen ddor beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jacobus Goossen, oud zes en twintig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement;
Adriaan de Gardeijn, oud acht en veertig jaren,
van beroep slager, wonende te Zuidzande;
Abraham van Bortel, oud negen en twintig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Zuidzande;
Izaak Wage, oud negenen twintig jaren,
van beroep schoemmaker, wonende te Zuidzande;
zijnde de eerste getuige zwager, de tweede getuige oom van den bruidegom, de derde getuige broeder en de vierde getuige zwager van de bruid
   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader van de bruid en de drie getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand deze akte getekend, verklarende de ouders van de bruidegom niet te kunnen tekenen als hebbende het schrijven niet geleerd

A de Gardeijn
J van Bortel
A V Bortel
J. Goossen
A J T De Van
A de Gardeijn
A van Bortel
I Wage
De Ambtenaar voornoemd,
vanvessem

Parenteel  Willem Pieter Mookhoek en Elizabeth Suzanna de Gardeijn

FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Breskens > Huwelijken 1883-1912 > image 280 of 318

No 8
   In het jaar NEGENTIENHONDERD  NEGEN,
den
zeven en twintigsten der maand Mei zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen: ten einde eenhuwelijk aan te gaan:    Willem Pieter Mookhoek
vier en twintig jaar, visscher, geboren en, wonende te Breskens meerderjarige zoon van Dirk Mookhoek en van Pieternella Dina de Winde, beiden zonder beroep te Breskens;

en
Elizabeth Suzanna de Gardeijn zes en twintig jaar, zonder beroep geboren te Biervliet, wonende te Breskens meerderjarige dochter van Abraham de Gardeijn en Levina van der Linde beiden overleden.
De ouders van den bruidegom geven toestemming tot dit huwelijk

die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den negenden en zestienden Mei jongstleden zonder dat daartegen stuiting is beteekend

   En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overlegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verkaren wij in naam der Wet, dat Willem Pieter Mookhoek en Elizabeth Suzanna de Gardeijn door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
   Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes de Gardeijn vier en vijftig jaar, werkman Adriaan de Gardeijn zeven en veertig jaar slager, beiden te Zuidzande en oom van de bruid; Bastiaan Brand zeven en veertig jaar, zwager van den bruidegom, en Dirk Mookhoek twee en dertig jaar broeder van den bruidegom, beiden visschers te Breskens. Na voorlezing is deze akte door partijen, de getuigen en mij onderteekend, met uitzondering van de eerst getuige die verklaarde niet te kunnen schrijven uit onkunde.

W P Mookhoek
E S de Gardeijn
D Mookhoek
P De Winde
D Mookhoek
A. de Gardeijn

B. Brand
Abrm du Burck

  Parenteel  Jannis Buize en Pieternella de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Schoondijke > Huwelijken 1892-1912 > image 365 of 434

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

No 15.

Jannis
Buize
&
Pieternella
de Gardeijn
   Heden den tienden December negentien honderd acht, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland in het openbaar binnen het gemeentehuis Jannis Buize
oud negentien jaren, geboren te Groede, van beroep landbouwersknecht, wonende te Groede, minderjarige zoon van Jakob Buize en van Cornelia Robeijn, veldarbeiders, beide wonende te Groede ter eene;
en Pieternella de Gardeijn,
oud twintig jaren, geboren te Schoondijke,
meerder
jarige dochter van Jacob de Gardeijn, en van Pieternella van Kerkvoort, veldarbeiders, beiden wonende te Schoondijke ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde op de door ieder der aanstaande echtgenooten overgebrachte geboorte akte
Op het bewijs dat de bruidegom tot dusver tot geen dienst bij de militie is verplicht geweest,
Op de in deze gemeente plaats gehad hebbende huwelijksafkondigingen op Zondagen de negen en twintigsten November en Zesden December dezes jaars en op gelijke Zondagen te Groede, zonder dat hiertegen eenige stuiting is ingebracht; Op de mondelinge verklaring van de ouders der comparanten daartoe hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van dit huwelijk.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jannis Buize en Pieternella de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij ambtenaar al dadelijk is opgemaakt deze akte en in het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van:
Izaak Buize, oud twee en twintig jaren, molenaarsknecht, broeder des bruidegoms, Adriaan Buize, oud een en twintig jaren, landbouwersknecht broeder des bruidegoms, beiden wonende te Groede.
Willem Cornelis van Kerkvoort, oud acht en dertig jaren veldarbeider wonende te Schoondijke, en Jacob de Gardeijn, oud zeven en twintig jaren, landbouwersknecht, wonende te Groede, broeder des bruids, getuigen hiertoe door belanghebbenden gekozen.

   En hebben na gedane voorlezing de comparanten, de ouders der comparanten en de getuigen met mij deze akte geteekend, met goedkeuring der bijvoeging van het woord "Sara" tusschen de woorden "van" en "Cornelia" in den tienden regel der eerste bladzijde.

J Buize
P de Gardeijn
I Buize
SC Robeijn
J. de Gardeijn
P van Kerkvoort
Iz Buize
Adr Buize
WC van Kerkvoort
Anth: Luteijn

 

 

 

J de Gardeijn

Parenteel  Jacobus Goossen en Elizabeth de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Zuidzande > Huwelijken 1883-1902 > image 453 of 698

No. 1

Februari

Jacobus
Goossen
en
Elizabeth
de
Gardeijn
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D   A C H T,
den
zeven en twintigsten der maand Februari zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Z U I D Z A N D E, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde eenhuwelijk aan te gaan:
   Jacobus Goossen
oud vier en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht
geboren te Retranchement , wonende te Retranchement

meer derjarige zoon van Willem Goossen, oud twee en zestig jaren, en van Suzanna Lanse oud vier en zestig jaren, veldarbeiders, beiden wonende te Retranchement

en     Elizabeth de Gardeijn

oud negentien jaren, van beroep zonder geboren te Zuidzande, wonende te Zuidzande minderjarige dochter van Jacobus Jannis de Gardeijn, oud drie en vijftig jaren, en van Loisa Bruijsschaart oud acht en veertig jaren, veldarbeiders, beiden wonende te Retranchement
Gelet op: de geboorteakten van bruidegom en bruid, het bewijs van voldoening aan de nationale militie, de mondelinge verklaring van de ouders van den bruidegom en de bruid, allen hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot het huwelijk hunnen Kinderen in deze bedoeld.

   Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en te Retranchement

op Zondagen, den zestienden en drie en twintigsten Februari

dezes jaars, zonder stuiting zijn afgeloopen heb ik de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen ddor beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Izaak Goossen, oud een en veertig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Retranchement;
Jannis Goossen, oud zeven en dertig jaren,
van beroep veldarbeider, wonende te Cadzand;
Adriaan de Gardeijn, oud drie en twintig jaren,
van beroep slager, wonende te Zuidzande;
Adriaan de Gardeijn, oud zes en veertig jaren,
van beroep slager, wonende te Zuidzande;
zijnde de eerste en tweede getuige broeders van den bruidegom, de derde getuige broeder van de bruid en de vierde getuige oom van de bruid.
   En hebben na gedane voorlezing de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de vier getuigen met mij ambtenaar van den burgerlijken stand deze akte getekend, verklarende de moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid niet te kunnen teekenen, als hebbende het schrijven niet geleerd

J. Goossen
W. Goossen
Iz. Goossen
J. Goossen
E de Gardeijn
Adr de Gardeijn
A de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd,
vanvessem

  Parenteel  Jakob de Gardeijn en Elizabeth van den Broeke
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > IJzendijke > Huwelijken 1883-1912 > image 471 (en 472) of 763

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

N 1
   Heden den vijf en twintigsten Januari negentien honderd twee, verschenen voor mij, lid van den raad Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke , provincie Zeeland in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jakob de Gardeijn
oud twintig jaren, geboren te Schoondijke , van beroep veldarbeider, wonende te Schoondijke, minderjarige zoon van Jakob de Gardeijn en van Pieternella van Kerkvoort, van beroep veldarbeiders beiden wonende te Schoondijke ter eene;
en Elizabeth van den Broeke,
oud twintig jaren, geboren te IJzendijke
, van beroep zonder, wonende te IJzendijke, minder jarige dochter van Marinus van den Broeke, en van Johanna de Burgemeester, van beroep veldarbeiders, beiden wonende te IJzendijke ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
Ten eersten, Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte extracten
Ten tweeden, Op het door den bruidegom overgelegd bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
Ten derden, Op de mondelinge verklaring der hier tegenwoordig zijnde ouders van den bruidegom en bruid, dat zij toestemming verlenen voor dit huwelijk
Ten vierden en ten laatsten, Op het register van huwelijks afkondigingen dezer gemeente, alsmede op het certificaat afgegeven door den ambtenaar van den Burgerlijke Stand te Schoondijke waaruit blijkt, dat de afkondigingen hebben plaats gehad, zonder dat daartegen eenige stuiting is geschied.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jakob de Gardeijn en Elizabeth van den Broeke

door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk door mij aanstonds deze akte is opgemaakt en in beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Pieter van den Broeke oud twee en dertig jaren veldarbeider wonende te IJzendijke broeder der bruid, Willem Kornelis van Kerkvoort oud een en dertig jaren, veldarbeider wonende te Schoondijke halfbroeder van den bruidegom, Abraham van den Broeke oud vier en dertig jaren veldarbeider wonende te Waterland Kerkje, broeder der bruid, en allen als getuigen door belanghebbenden gekozen.
   En hebben na gedane voorlezing allen met mij deze akte onderteekend, uitgezonderd de moeder der bruid die verklaart niet te hebben leeren schrijven.

Jakob de Gardeijn
Elizabeth van den Broeke
J. de Gardeijn
Pieternella van Kerkvoort
M van den Broeke
A van den Broeke
P van den Broeke
W.C. v Kerkvoort
De Ambtenaar voornoemd

F G Calen

  Parenteel  Abraham van Peenen en Sara de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Schoondijke > Huwelijken 1892-1912 > image 214 of 434

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN.

No 10


Abraham
van Peenen
en
Sara
de Gardeijn


   Heden den vijf en tweeden Mei negentien honderd een, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland in het openbaar binnen het gemeentehuis Abraham van Peenen
oud twee en twintig jaren, geboren te Groede , van beroep veldarbeider , wonende te Groede
minder
jarige zoon van Abraham van Peenen overleden en van Suzanna Louret veldarbeidster wonende te Groede ter eene;
en Sara de Gardeijn,
oud een en twintig jaren, geboren te Schoondijke van beroep veldarbeidster, wonende te Schoondijke minderjarige dochter van Jacob de Gardeijn en van Pieternella van Kerkvoort, veldarbeiders, beiden wonende te Schoondijke ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akte
Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde overlijdensaket van zijnen vader.
Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie
Op de mondelinge verklaring van de moeder van den aanstaanden echtgenoot en de ouders der aanstaanden echtgenoote, allen hier tegenwoordig dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van dit huwelijk
Op de in de gemeente Groede en deze Gemeente plaats gehad hebbende huwelijks afkondigingen op Zondagen den een en twintigsten en acht en twintigsten April dezes jaars, zonder dat daartegen eenige stuiting is beteekend geworden.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham van Peenen en Sara de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij aanstonds deze akte is opgemaakt en in beide dubbelen van het huwelijks register dezer Gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jacob Jannis van Peenen, oud een en dertig jaren, veldarbeider wonende te Groede, Jannis van Peenen, oud negen en twintig jaren, bierbrouwersknecht, wonende te Oostburg, beiden broeders van de zijde van de man, Jan van Kerkvoort, oud twee en zestig jaren, veldarbeider wonende te IJzendijke, oom van de zijde der vrouw, en Willem Cornelis van Kerkvoort oud een en dertig jaren, veldarbeider wonende te Schoondijke, veldarbeider getuigen hiertoe door belanghebbenden gekozen. En hebben na gedane voorlezing partijen, echtgenooten der ouders der vrouw en de getuigen deze akte met mij geteekend, niet de moeder van den man die verklaart niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd

Abraham van Peenen
Sara de Gardeijn
J. de Gardeijn
P v Kerkvoort
J.J. van Peenen
J van Peenen
J v Kerkvoort
W.C. v Kerkvoort
P. van don..

  Parenteel  Adriaan Versluijs en Elisabeth de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 9.

September

Adriaan

Versluijs

en

Elisabeth

de

Gardeijn

   Heden den achttienden September des jaars achttien honderd zes en negentig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande , provincie Zeeland, in het openbaar in het gemeentehuis
Adriaan Versluijs
oud zenen en dertig jaren, geboren te Sluis wijk Heille , van beroep veldarbeider, wonende te Zuidzande, Weduwnaar van Tanneke Hollebrand meerderjarige zoon van Jacobus Versluijs en van Elizabeth Meulendijk, beide werklieden en wonende te Sluis wijk Heille ter eene;
en Elisabeth de Gardeijn
, oud twee en dertig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep werkvrouw, wonende te Nieuwvliet van staat Weduwe van Jacob Johannes de Hullu meerder jarige dochter van Abraham de Gardeijn, veldarbeider, wonende te Nieuwvliet en van Anna Kooman, overleden te Zuidzande ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eersten: op de geboorte akten van bruidegom en bruid;
ten tweeden: op een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
ten derden, op de overlijdens akte van de echtgenoote des bruidegoms;
ten vierden, op de overlijdens akte van de echtgenoot der bruid;
ten vijfden: op het bewijs van den gedane afkondigingen in deze gemeente Nieuwvliet op de Zondagen van den Zesden en den dertienden September, dezes Jaars zonder dat er enige stuiting is aangekomen.
ten Zesden: op de akten betreffende de afkondigingen van dit huwelijk gedaan in deze gemeente op bovengemelde Zondagen Zonder dat er enige stuiting is aangekomen.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Adriaan Versluijs en Elisabeth de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt, en in de beide huwelijks registers dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid ten eerste, van Jacobus Versluijs oud een en veertig Jaren, werkman, wonende te Sluis wijk Heille, broeder des bruidegoms Philippus Hollebrand, oud twee en dertig Jaren, werkman, wonende te Oostburg, zwager des bruidegoms Jannis de Groote, oud zeven en twintig Jaren, werkman, wonende te Cadzand en Isaak Verbrugge oud zes en twintig Jaren, werkman, wonende te Nieuwvliet beide zwager der bruid. En hebben na gedane voorlezing, de vier getuigen, met mij ambtenaar deze akten geteekend, de bruidegom en de bruid verklarenden zulks niet te kunnen daar zij het schrijven niet hebben geleerd.
J Versluijs
Ph. Hollebrand

J de GrooteIz
Verbrugge

Abr Luteijn

  Parenteel  Izaak Verherbrugge en Anna de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 2

 

 

 

 

 

 

/ de Vuyst, oud tweeendertig jaren, stoker, wonende te Vlissingen

renvooi en doorhalingen goegekeurd
J.J. Provoost.

I Verherbrugge
A de Gardeijn
J Verherbrugge
J de Vuijst
   In het jaar achttien honderd drie en negentig, den vijfden Mei zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Nieuwvliet, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar verschenen:
Izaak Verherbrugge oud twee en twintig jaren, werkman geboren en wonende te Groede, ongehuwde minderjarige zoon van Jan Verherbrugge, en van Margaretha de Brulje, werklieden beiden wonende te Groede die hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk geven; en Anna de Gardeijn oud twee en dertig jaren, geboren te Zuidzande, en wonende te Nieuwvliet, ongehuwde meerderjarige dochter van Abraham de Gardeijn, werkman, wonende te Nieuwvliet en van Anna Kooman, overleden

die ons hebben verzocht het door hen voorgenomen en aangegeven huwelijk te voltrekken, waarvan de beide afkondigingen, bij de wet voorgeschreven, voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier zijn geschied op Zondagen, den drieentwintigsten en dertigsten April dezes jaars en op dezelfde dagen te Groede
zonder dat daartegen stuiting is beteekend.
En hebben wij, ingevolge vermeld verzoek, de bij de wet gevorderde stukken aan ons overlegd zijnde, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijksen staat verbonden; en elk van hen afzonderlijk hierop een toestemmend en bevestigend antwoord gevende, verkaren wij in naam der Wet, dat Izaak Verherbrugge en Anna de Gardeijn

door het huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jannis Verherbrugge oud vijf en twintig jaren, werkman, wonende te Groede, broeder van den echtgenoot, Jacob Proos, oud drie en dertig jaren, werkman, wonende te Cadzand, zwager van den echtgenoot, Jacob / Koene, oud vijf en veertig jaren, wonende te Retranchement en Pieter Verhage, oud zeven en dertig jaren, werkman te Groede, zwager van den echtgenoot, getuigen daartoe door belanghebbende gekozen.
   En hebben na voorlezing de echtgenoot, de vader der echtgenoote en de getuigen Jannis Verherbrugge / en Jacob Koene deze akte met ons ondergeteekend, verklarende de echtgenoote de moeder van de echtgenoot en de getuigen Jacob Proos en Pieter Verhage niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd te hebben alsnog de ouder van den echtgenoot die wegens blindheid daartoe is verhinderd, verklarende de getuige Jacob de Vuyst mede te kunnen schrijven.

I Verherbrugge
A de Gardeijn
J Verherbrugge
J de Vuijst
J.J. Provoost.

  Parenteel  Adriaan de Gardeijn en Maria Bosschaart

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

N 6

April

Adriaan
de
Gardeijn

en

Maria
Bosschaart
   Heden den zesentwintigsten van de maand April des jaars een duizend acht honderd acht en tachtig, verscheen voor mij, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Adriaan de Gardeijn
oud zes en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep vleeschhouwer , wonende te Zuidzande
meerder jarige zoon van Abraham de Gardeijn, wonende te Biervliet en Elisabeth van Blankenberg, overleden aldaar ter eene;
en Maria Bosschaart oud zes en dertig jaren, geboren te Oostburg , van beroep zonder, wonende te Zuidzande, weduwe van Abraham de la lijs
meender
jarige dochter van Anthonij Bosschaart en Magdalena van den Ameele beiden zonder beroep wonende te Waterlandkerkje. ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:
Ten eerste; Op de geboorte akten van bruidegom en bruid.
Ten tweeden; op het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Ten derden; op de, door de aanstaande echtgenoote overgebrachte akte van overlijden stavende het afsterven van haren man.
Ten vierden; op de overlijdens akte van de moeder des bruidegoms
Ten vijfden; op de mondelinge verklaring van den vader des bruidegoms hier tegenwoordig, dat hij zijne toestemming geeft tot het voltrekken van het huwelijk van zijnen zoon.
Ten zesden; op de akten der gedane afkondigingen van dit huwelijk in deze gemeente op zondagen den vijftienden en twee en twintigsten April dezes Jaars zonder dat er enige stuiting is mij bekomen.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen habben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Jacobus Jannis de Gardeijn en
Maria Bosschaart

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van
Johannis Jacobus Curelje oud drie en veertig Jaren timmerman, Willem Catsman oud twee en veertig Jaren wagenmaker, beiden wonende te Oostburg, en Zwagers der bruid. Abraham de Gardeijn oud vijf en dertig Jaren arbeider wonende te Retranchement en van Jacobus de Gardeijn, oud drie en dertig Jaren werkman wonende te Zuidzande, beiden broeders des bruidegoms. En hebben na gedane voorlezing de bruidegom en bruid, de eerste, tweede en derde getuigen met mij ambtenaar deze akte geteekend de vader der bruidegoms en de vierde getuigen verklaart zulks niet te kunnen daar zij het schrijven niet hebben geleerd

Adriaan de Gardeijn
M Bosschaart
JJ Curelje
W Catsman
A De Gardeijn
Abr. Luteijn

  Parenteel  Jacob Johannis de Hullu en Elisabeth de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 3.

Jacob
Johannis
de Hullu
en
Elisabeth
de Gardeijn
   Heden den negentienden van de maand April des jaars een duizend acht honderd acht en tachtig, verschenen voor mij Raadslid , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Nieuwvliet , provincie Zeeland, in het openbaar in het gemeentehuis
Jacob Johannis de Hullu
oud vijf en dertig jaren, geboren te Cadzand , van beroep arbeider, wonende te Cadzand, van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Abraham de Hullu en van Maria de Graaff, echtelieden, beide wonende te Cadzand ter eene;
en Elisabeth de Gardeijn
, oud vier en twintig jaren, geboren te Zuidzande , van beroep zonder, wonende te Nieuwvliet van staat ongehuwd meerder jarige dochter van Abraham de Gardeijn, wonende te Nieuwvliet en van Anna Kooman, overleden te Zuidzande ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
ten eerste, op de door elk der aanstaanden echtgenoten overgelegde acten van geboorte;
ten tweeden, op een Certificaat van Heere Commissaris des Konings in deze provincie, waaruit blijkt, dat de bruidegom van zijn verplichting ten aanzien van de nationale militie heeft voldaan
ten derde, op acte van overlijden van de moeder van de aanstaanden echtgenoote
ten vierde, op de mondelinge verklaring van den vader der aanstaanden echgenoote, alhier tegenwoordig, dat hij tot het voltrekken van dit Huwelijk van zijne dochter zijne toestemming geeft;
ten vijfde, op de gedane afkondigingen van dit huwelijk, welke geschied zijn in deze gemeente op de Zondagen van den achtsten en den vijftienden April, dezes jaars, en op de schriftelijke verklaring van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Cadzand, dat die afkondigingen in die gemeente op genoemde Zondagen insgelijks zijn geschied, terwijl geen stuiting heeft plaats gehad.
al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Jacob Johannis de Hullu en Elisabeth de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden.
van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt, en in de beide dubbelen van het Huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid ten eerste, van Jannis de Hullu oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, broeder van den echtgenoot, wonende te Schoondijke.
ten tweede, van Abraham de Hullu, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider, broeder van den echtgenoot, wonende te Cadzand.
ten derde, van Jacob de Gardeijn, oud drie en veertig jaren, arbeider, oom van de echtgenoote, wonende te Schoondijke.
ten vierde van Jakob de Koene, oud veertig jaren, van beroep werkman, zwager van de echtgenoote, wonende te Retranchement.
En hebben na gedane voorlezing, de vader van de echtgenoote, en de twee laatste getuigen, deze acte met mij geteekend, verklarende de partijen, echtgenoote en de tweede eerste getuigen voornoemd niet te kunnen teekenen, of schrijven, uithoofde zij zulks niet geleerd hebben.
J. de Gardeijn
J de Koene
A de Gardeijn J. J. Provoost

  Parenteel  Hendrikus Boekholt en Pieternella de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Vlissingen > Huwelijken 1883-1887 > image 238 (en 239) of 503

AKTEN VAN HUWELIJKEN-VOLTREKKING.

58
Hendrikus
Boekholt
en
Pieternella
de Gardeijn


   Heden den Elfden van de maand November des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verschenen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Vlissingen, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Hendrikus Boekholt
oud zes en dertig jaren, geboren te Vlissingen , van beroep Stoker , wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, meerderjarige zoon van Theunis Boekholt overleden te Helder, en van Bartelina Stijlders, overleden te Vlissingen ter eene;
en Pieternella de Gardeijn,
oud een en dertig jaren, geboren te Groede , van beroep dienstbode , wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd,
meerder jarige dochter van Jacob de Gardeijn, overleden te Groede en van Sara Cornelia Timmerman, zonder beroep wonende aldaar ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde op
1. hunne Geboorte acten
2. het bewijs van voldoening aan de nationale militie door den man
3. de afkondigingen dezer van dit huwelijk in deze Gemeente op Zondagen den vijf en twintigsten october en den eersten November Achttien honderd vijf en tachtig zonder dat stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Hendrikus Boekholt en Pieternella de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van
1 Hendrikus Jacobus Boekholt oud een en dertig Jaren, van beroep werkman
2 Hendrik Jacobus Boekholt oud zeven en twintig jaren, van beroep machinist halve broeders van den man
3 Marinus Vader oud vijf en zestig Jaren van beroep werkman oom van den man en
4 Constantijn Cornelis Nobels oud dertig Jaren van beroep schilder, geen familie der echtgenooten, de eerste, derde en laatste getuigen wonende te Vlissingen en de tweede te Rosendaal, getuigen ten deze door belanghebbenden gekozen.
En hebben na gedane voorlezing de echtgenooten, en de getuigen deze akte met mij geteekend.

H. Boekholt
P de Gardeijn
HJ Boekholt
H Boekholt
M Vader
C.C. Nobels
M Pot

  Parenteel  Willem Frederik van Uxem en Sara Cornelia de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Huwelijken 1883-1898 > image 24 (en 25) of 233

AKTEN VAN HUWELIJKEN-VOLTREKKING.

No 2
Willem
Frederik
van Uxem
en
Sara
Cornelia
de Gardeijn
   Heden den twintigsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verschenen voor mij, Lid van den raad , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Groede , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Willem Frederik van Uxem oud negen en twintig jaren, geboren te Groede, van beroep werkman , wonende te Groede, ongehuwd, meerderjarige zoon van Abraham van Uxem, van beroep werkman wonende te Groede en van Petronella Henrietta Adriana Houtkamp, overleden ter eene;
en Sara Cornelia de Gardeijn,
oud zeven en twintig jaren, geboren te Groede van beroep naaister , wonende te Groede, ongehuwd,
meerder jarige dochter van Jacob de Gardeijn, overleden en van Sara Cornelia Timmerman, zonder beroep wonende te Groede ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde
Ten eersten. Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de wet op de nationale militie
Ten tweeden. Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte extracten
Ten derden. Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd extract van overlijden van zijne moeder.
Ten vierden. Op het door den aanstaanden echtgenoote overgelegd extract van overlijden van haren vader.
Ten vijfden. Op de mondelinge verklaring van den vader der aanstaanden echtgenoot en de moeder der aanstaanden echtgenoote hier tegenwoordig dat zij tot het voltrekken van het huwelijk van hunne kinderen bovengenoemd hunne toestemming geven
Ten zesden. Op het register van huwelijks afkondigingen dezer gemeente waar uit blijkt, dat de afkondigingen van het voorgenoemen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten alhier op de Zondagen van den tienden en zeventienden Februari dezes jaars zijn gedaan en daar tegen geen stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Willem Frederik van Uxem en Sara Cornelia de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Dirk van Duuren oud zes en veertig jaren, van beroep werkman wonende te Groede, zwager van den echtgenoot, Jacob van Uxem oud vijf en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Groede, Abraham de Gardeijn oud zeven en veertig jaren van beroep werkman wonende te Nieuwvliet, en Jacob de Gardeijn oud negen en dertig jaren van beroep landmansknecht wonende te Schoondijke, beide broeders der echtgenoote, getuigen daartoe door belanghebbenden gekozen.
En hebben na gedane voorlezing de echtgenooten, de vader van den echtgenoot en de getuigen deze akte met mij geteekend, verklarende de moeder der echtgenoote niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

W.F. van Uxem
S C de Gardeijn
Abm van Uxem
D van Duuren
A de Gardeijn
J de Gardeijn
De ambtenaar voornoemd

L.H. L..né

  Parenteel  Jacobus Jannis de Gardeijn en Levina Bruijsschaart

N 20

Jacobus
Jannis
de
Gardeijn

en

Levina
Bruijsschaart
   Heden den zeventienden van de maand December des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verscheen voor mij, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud zes en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep landmansknecht , wonende te Biervliet van stand ongehuwd meerder jarige zoon van Abraham de Gardeijn, van beroep werkman wonende te Biervliet en Elisabeth van Blankenberg, overleden te Biervliet ter eene;
en Levina Bruijsschaart oud twee en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep werkvrouw, wonende te IJzendijke, van staat ongehuwd minderjarige dochter van Abraham Bruijsschaart, en van zijne huisvrouw Janneke van de Velde, van beroep werklieden en beiden wonende te IJzendijke ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde:

Ten eerste. Op de door ieder der aanstaanden echtenoten overgelegde geboorteextracten.
Ten tweeden. op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de Nationale militie alsmede op de door den commandant van het eerste regiment veldartillerie, tot het aangaan van dit huwelijk verleende toestemming.
Ten derden. Op de mondelingen verklaring van den hier tegenwoordig zijnden vader van den aanstaanden echtgenoot dat hij toestemming verleent tot de voltrekking van het huwelijk van zijnen zoon bovengemeld alsmede op het overlijdensextract zijner moeder.
Ten vierden op de mondelingen verklaring van den hier tegenwoordig zijnden ouders van den aanstaanden echtgenoot dat zij toestemming verlenen tot de voltrekking van het huwelijk van hunner dochter bovengemeld.
Ten vijfden en ten laatsten. Op het register van huwelijks afkondigingen dezer gemeente alsmede op het certificaat der gemeente Biervliet dat de vereischte afkondigingen tusschen aanstaande echtgenoten in beide voornoemde gemeenten zijn gedaan op de zondagen van den vierden en elfden van de loopende maand december, zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenoten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen habben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Jacobus Jannis de Gardeijn en
Levina Bruijsschaart

door den echt aan elkander zijn verbonden.
   Van al hetwelk door mij aanstonds den akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Jannis de Gardeijn oud negen en twintig jaren broeder van den man, beiden wonende te Biervliet, van Izak van der Linde, oud acht en dertig jaren wonende te Kadzand, en van pieter le Feber oud vijf en dertig jaren wonende te Breskens, beiden Zwagers der vrouw, allen van beroep werklieden en als getuigen door belanghebbende gekozen.
   En hebben na gedane voorlezing allen de drie laatst genoemde getuigen met mij deze akte ondergeteekend de ouders der vrouwe en de eerste genoemde getuigen verklaarden niet te hebben leeren schrijven

Abraham De Gardeijn
Pieter Lefeber
De Ambtenaar voornoemd
.. van ..

  Parenteel  Jacob de Gardeijn en Pieternella van Kerkvoort
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Schoondijke > Huwelijken 1843-1882 > image 553 (and 554) of 606.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 11

Jacob de
Gardeijn
en
Pieternella
van Kerkvoort
   Heden den veertienden van de maand November des jaars een duizend acht honderd acht en zeventig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het huis der gemeente,
Jacob de Gardeijn
oud drie en dertig jaren, geboren te Groede , van beroep landmansknecht, wonende te Groede van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Jacob de Gardeijn, overleden te Groede en van Sara Timmerman, van beroep werkvrouw wonende te Groede ter eene;
en Pieternella van Kerkvoort,
oud een en dertig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep dienstmeid, wonende te Schoondijke, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Maarten van Kerkvoort overleden, te IJzendijke en van Jacoba Hendriks van beroep werkvrouw, wonende te Schoondijke. ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde 1e Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten
2e Op het bewijs der plaats gehad hebbende afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten gedaan in de gemeente Groede, de eerste op Zondag den derden en den tweede op Zondag den tienden, beiden van de maand November dezes jaars, alsmede op de in deze gemeente op dezelfde Zondagen gedaane gelijke afkondigingen, zonder dat in een der beide gemeenten enige stuiting tegen de voltrekking van hetzelve is ingebragt
3e Op het door den aanstaande echgenoot overgelegde bewijs van voldoening van de Nationale Militie.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jacob de Gardeijn en
Pieternella van Kerkvoort

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: Abraham de Gardeijn oud een en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Zuidzande, broeder des mans, Pieter Boidin, oud zes en twintig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Schoondijke, zwager des mans, Jan van Kerkvoort, oud vijfendertig jaren, van beroep werkman wonende te Groede, ... des man en Ja.. Eeckhout, oud veertig jaren, van beroep, werkman, wonende te Schoondijke, broeder der vrouw, en Abraham Lense, oud drie en vijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Schoondijke, geen bloedverwant van een der partijen, echtgenoten, getuigen ten dezen door door belanghebbenden gekozen en hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenoten en de getuigen met mij Ambtenaar deze akte geteekend.
De Ambtenaar voornoemd

J. de Gardeijn
P van Kerkvoort
A. de Gardeijn
P Boidin
J v Kerkvoort
A Lense
J kabboord

  genealogie  Abraham de Gardeijn en Wilhelmina Wolfert

5
July

Abraham
de Gardeijn

en

Wilhelmina
Wolfert
   Heden den twintigsten van de maand July des jaars duizend acht honderd acht en zeventig, verscheen voor mij, Wethouder van den burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland
Abraham de Gardeijn
oud een en vijftig jaar, geboren te Biervliet, van Hoek, weduwnaar van Elisabeth van Blankenberg
meerderjarige zoon van Abraham de Gardeijn en Janneke van der Linde beiden overleden
en Wilhelmina Wolfert oud twee en veertig , geboren te Biervliet , van beroep werkvrouw woonende te Biervliet, van Hoek, ongehuwd
meerder
jarige dochter van wijlen Hendrik Wolfert, en van Janna van Gijs van beroep cookvrouw wonende te Biervliet
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde
Op de door ieder der aanstaande echtgenoten overgelegde geboorte acten Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs stavende het afsterven zijner vorige huisvrouw Op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk op de Zondagen van den zevenden en veertienden dezer maand. Zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebracht.

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen habben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaart, dat
Abraham de Gardeijn en
Wilhelmina Wolfert
door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordig van de volgende door partijen gekozen getuigen: Jannis de Gardeijn oud acht en veertig jaar, zwager van den man, geen bloedverwant der vrouw, Jacobus Wolfert, oud vier en veertig jaren, broeder der vrouw, geen bloedverwant van den man, beiden van beroep werkman, Cornelis de Kramer, oud vier en zestig jaren van beroep gareelmaker en Isaak Gilles Verschrage oud vijftig jaar, van beroep schoenmaker, de laatste twee geen bloedverwanten van een der partijen allen wonende in deze gemeente
   En hebben, na gedane voorlezing de man en de laatste drie getuigen met mij deze akte geteekend terwijl de vrouw en de eerste getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet hebben geleerd

Abr Gardeijn
C de Kramer
IG Verschage
Jacobus Wolfert JW van de Linde

  Parenteel  Abraham de Gardeijn en Levina van der Linde
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 601 of 690

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

1

Januari

Abraham
de Gardeijn
en
Levina
van der
Linde
   Heden den twintigsten van de maand Januari des jaars een duizend acht honderd zes en zeventig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente huis,
Abraham de Gardeijn
oud drie en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep landmansknecht, wonende te Biervliet van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van Abraham de Gardeijn, van beroep werkman wonende te Biervliet, en van wijlen Elisabeth van Blankenberg ter eene;
en Levina van der Linde,
oud zes en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep werkvsrouw, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Izak van der Linde en van Suzanna Porreij, beiden overleden, ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten
   Op het door den aanstaanden echtgenot overgelegde bewijs van voldoening van de Nationale Militie en op de toestemming tot het aangaan van een huwelijk verleend door den Kommandant van het tweede Regiment Vesting Artillerie
   Op de aangebragte bewijzen van overlijden; door den aanstaanden echtegoot dat van zijne moeder en door de aanstaande echtgenoote die van hare ouders
   Op de mondelinge verklaring des vaders van den aanstaanden echtgenoot hier tegenwoordig, dat hij tot de voltrekking van het voorgenomen huwelijk zijns zoons hiervoren gemeld Zijne toestemming geeft.
   Op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk op de Zondagen van den negenden en zestienden dezer maand, zonder dat daartegen enige stuiting is ingebragt

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham de Gardeijn en Levina van der Linde

door den echt aan elkander zijn verbonden.
van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgende door partijen gekozen getuigen: Jan de Gardeijn oud zes en dertig jaren, Jacobus van Blankenberg, oud drie en dertig jaren, Jan van der Linde, oud drie en dertig jaren, en Isaac van der Linde, zwager des mans, oud een en veertig jaren, de eerste twee ooms van den man en de laatste broeders der vrouw, de eerste twee geen bloedverwanten van de vrouw en de laatste twee geen bloedverwanten van de man, allen van beroep werkman, alhier woonachtig.
   En hebben na gedane voorlezing partijen echtgenoten, de vader van den man, de tweede en de laatste getuige met mij deze akte geteekend terwijl de eerste en derde getuige verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet te hebben geleerd
A D Gardeijn
L V D Linde
Abr. de Gardeijn
J van Blankenberg
J van der Linde
De Ambtenaar voornoemd
JW van der Linden

  Parenteel  Pieter Boidin en Jerintje Pieternella de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

No 5

Jacob

Boidin

en

Jerintje

Pieternella

de Gardeijn

   Heden den tienden van de maand Juni des jaars een duizend acht honderd vijf en zeventig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het huis der gemeente,
Pieter Boidin
oud twee en twintig jaren, geboren te Groede , van beroep wagenmakersknecht, wonende te Schoondijke van staat ongehuwd
minder
jarige zoon van Pieter Boidin, van beroep wagenmaker en van Maria Catharina Pattist, zonder beroep beide wonende te Schoondijke ter eene;
en Jerintje Pieternella de Gardeijn,
oud drie en twintig jaren, geboren te Groede , van beroep dienstmeid, wonende te Groede, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Jacob de Gardeijn, overleden te Groede en van Cornelia Timmerman, van beroep werkvrouw, wonende te Groede. ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde 1o Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten.
2o Op de door de aanstaande echgenoote overgelegde akte van overlijden, stavende het afsterven haren vaders.
3o Op de mondelinge verklaringen van de ouders der aanstaande mans en de moeder der aanstaande vrouw, alle drie hier tegenwoordig, dat zij hunne toestemming geven tot de voltrekking van het ten Dezen voorgenomen huwelijk tusschen hunnen zoon en hare dochter bovengenoemd.
4o Op het bewijs der plaats gehad hebbende afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten gedaan in de gemeente Groede, de eerste op Zondag den drie en twintigsten en den tweede op Zondag den dertigsten, beiden der maand Mei dezes jaars, alsmede op de in deze gemeente op dezelfde Zondagen gedaane gelijke afkondigingen, zonder dat in een der beide gemeenten enige stuiting tegen de voltrekking van hetzelve is ingebragt.
5e Op het door den aanstaande echgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Pieter Boidin en Jerintje Pieternella de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: Andries Boidin, oud drie en dertig jaren, van beroep herbergier wonende te Schoondijke, broeder des mans; Anthonie Mazure, oud drie en vijftig jaren, van beroep wagenmaker en herbergier wonende te Groede, behuwd ook des man; Abraham de Gardeijn oud zeven en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Zuidzande, en Jacob de Gardeijn oud dertig jaren, van beroep landmansknecht, wonende te Groede, beide broeder der vrouw, allen getuigen ten dezen door door belanghebbenden gekozen. En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenoten de ouders des mans en de getuigen deze akte met mij Ambtenaar geteekend, hebbende de moeder der vrouw, daartoe verzocht zijnde verklaard niet te kunnen schrijven of teekenen als het niet geleerd hebbende
De Ambtenaar voornoemd
Pieter Boidin
J P de Gardeijn
Abr: Boidin
M C Pattist
Andr: Boidin
A Mazure
A de Gardeijn
J de Gardeijn
J M de...

  Parenteel  Jacob van Tigchelen en Cornelia de Gardeijn

FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 517 (and 518) of 690

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

12

Augustus

Jacob

van

Tigchelen

en

Cornelia

de Gardeijn

   Heden den derden van de maand Augustus des jaars een duizend acht honderd een en zeventig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente huis,
Jacob van Tigchelen
oud negen en twintig jaren, geboren te Sint Maartensdijk , van beroep huisknecht, wonende te IJzendijke, van staat ongehuwd
meerder
jarige zoon van wijlen Lauwerina van Tigchelen ter eene;
en Cornelia de Gardeijn,
oud vijf en dertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep dienstmeid, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham de Gardeijn, van beroep koehouder wonende te Biervliet en van wijlen Janneke van der Linde. ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde   Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten.
  Op het door den aanstaande echgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie en op de toestemming hem verleend tot het aangaan van een huwelijk door den Kommandant van het derde Regiment Infanterie
  Op de alhier gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk op de zondagen van den drie en twintigsten en dertigsten, der vorige maand en op het bewijs dat op dezelfde dagen hebben plaats gehad te IJzendijke, zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.

  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jacob van Tigchelen en Cornelia de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden. En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun geboren is een kind, ingeschreven in het register der geboorten van de gemeente Biervliet, den derden Julij dezes jaars onder de voornaam van Janneke, hetwelk zij verklaren voor hunne dochter te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der akte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt.
  van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van de volgende door partijen gekozen getuigen: Jacob Tellier, oud zeven en veertig jaren, Jacob Jansen, oud acht en dertig jaren, Abraham de Gardeijn oud veertig jaren en Jannis de Gardeijn oud dertig jaren, de eerste twee wonende te Waterlandkerkje en zwagers der vrouw en de laatste twee wonende in deze gemeente en broeders der vrouw de eerste van beroep landbouwer en de laatste drie van beroep werkman, allen geen bloedverwanten van den man.
  En hebben na gedane voorlezing de man en de eerste drie getuigen met mij deze akte geteekend, terwijl de vrouw en de laaste getuige verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks het niet te hebben geleerd

J van Tigchelen
J Tellier
J Jansen
Abr: de Gardeijn
De Ambtenaar Voornoemd
.. van der Linde

  Parenteel  Willem de Gardeijn en Wilhelmina van Stegeren
Bron: Provinciaal Archief Arnhem

No 99.
Het jaar achttien honderd en negen en zestig, den twee en twintigsten Juli zijn voor ons Ambeambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van 1o. Jan de Groot, magazijnsknecht oud zesenvijftig jaren, wonende te Nijmegen , die gezegd heeft te zijn getuige de bruidegom ; 2o. Jacob Snijder, kanonnier , oud vierenveertig jaren, wonende te Nijmegen , die gezegd heeft te zijn getuige de bruidegom ; 3o Derk Nuy, landbouwer , oud een en veertig jaren, wonende te Nijmegen , die gezegd heeft te zijn getuige de bruid ; 4o Wouter Hermaus, dagloner , oud vijf en twintig jaren, wonende te Nijmegen , die gezegd heeft te zijn getuige de bruid;
verschenen: ter eener zijde Willem de Gardeijn, gepensioneerd Kanonier, weduwe van Maatje van Egem oud zevenenvijftig jaren, wonende te Nijmegen, meerder jarige zoon van wijlen Abraham de Gardeijn en van wijlen Pieternella de Grind

en ter andere zijde Wilhelmina van Stegeren, zonder beroep oud zesendertig jaren, wonende te Nijmegen, laatstelijk te Zwolle, meerder jarige dochter van wijlen Jan van Stegeren en van Dina Zweers, zonder beroep, woonende te Zwolle;
die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende: 1o. de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den negenden December acht tien honderd elf te IJzendijke ; 2o de akte van geboorte van den bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den Zesentwintigsten December acht tien honderd tweeendertig te Zwolle ; 3o de akte van overlijden van de echtgenoote des bruidegoms, overleden te Nijmegen den dertigsten Mei achttien honderd zeven en zestig; 4o een bewijs van den onverhinderden afloop der huwelijks afkondigingen, gedaan te Zwolle op Zondagen den elfden en achttienden dezer maand; na gezien teh hebben de akten van huwelijks afkondigingen, gedaan voor het gemeente huis alhier, op zondagen den vierden en elfden Julij jongstleden;

  Nadat eindelijk de bruidegom en de bruid, ieder afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijksen Staat verbonden zijn; hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat
Willem de Gardeijn
en Wilhelmina van Stegeren
door den echt zijn verbonden.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de tegenwoordige zijnde partijen getekend hebben, uitgezonderd de bruid en de derde en vierde getuigen, die verklaarden niet te kunnen schrijven.
W de Gardeijn
J de Groot
J Snijder
De Ambtenaar van den Burgerlijken stand,
A.W van ...

  Parenteel  Abraham de Gardeijn en Janneke de Back
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Nieuwvliet > Huwelijken 1843-1882 > image 205 (and 206) of 326

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

3.

Abraham de
Gardeijn
en
Janneke
de Back
   Heden den achtsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd zes en zestig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Nieuwvliet , provincie Zeeland, in het openbaar in het huis der gemeente,
Abraham de Gardeijn oud negen en twintig jaren, geboren te Groede , van beroep arbeider, wonende te Zuidzande,van staat weduwnaar van Anna Kooman, overleden te Zuidzande
meerder
jarige zoon van Jacob de Gardeijn, arbeider, wonende te Groede en van Neeltje Boerman, overleden aldaar. ter eene;
en Janneke de Back,
oud vijf en veertig jaren, geboren te Groede , van beroep arbeidster, wonende te Nieuwvliet, van staat weduwe van Adriaan de Vuijst, overleden te Nieuwvliet
meerder
jarige dochter van Jakob de Back en van Maria Caveele, beiden overleden ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde ten eerste, op de door elk der aanstaanden echtgenoten overgelegde acten van geboorte;
ten tweeden, op een Certificaat van den Heere Commissaris des Konings in deze provincie, waaruit blijkt, dat de bruidegom van zijn verpligting ten aanzien van de nationale militie heeft voldaan;
ten derde, op de door den aanstaanden echtgenoot overgelegde acte van overlijden, stavende het afsterven zijner vorige echtgenoote;
ten vierde, op de door den aanstaanden echtgenoote overgelegde acte van overlijden, stavende het afsterven harer vorige echtgenoot;
ten vijfde, op de overgelegde acte van overlijden van de moeder des aanstaanden echtgenoots;
ten zesden, op de mondelinge verklaring van den vader des aanstaanden echgenoots, alhier tegenwoordig, dat hij tot het voltrekken van dit huwelijk van zijnen zoon zijne toestemming geeft;
ten zevenden, op de afkondigingen van dit huwelijk, welke geschied zijn in deze gemeente op de Zondagen van den acht en twintigsten January en den vierden February, beide dezes jaars, zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaats gehad, en op het schriftelijk bewijs, dat die afkondigingen insgelijks op de voorschreven zondagen in de gemeente Zuidzande zijn geschied, zonder dat daartegen enige stuiting is beteekend.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Abraham de Gardeijn en Janneke de Back
door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt, en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van: ten eerste, van Abraham de Gardeijn oud negen en veertig jaren, van beroep bakkersknecht, wonende te Oostburg, oom van den echtgenoot;
ten tweede, van Cornelis Back, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende te Groede, oom van den echtgenoote;
ten derde, van Abraham de Vuijst, oud zeven en vijftig jaren, strandwerker, wonende te Nieuwvliet, zwager van de echtgenoote;
ten vierde, van jannis Baptista Tries..am, oud zeven en zestig jaren, arbeider, wonende te Groede; getuigen daartoe door door de belanghebbenden gekozen. En hebben na gedane voorlezing de echtgenoten, de eerste en de derde getuige, ... de vader van den echtgenoot deze acte met mij onderteekend; verklarende de echtgenoot, de tweede ende vierde getuigen niet te kunnen schrijven of teekenen, uithoofde zij zulks niet geleerd hebben.
Abr de Gardeijn
Abraham de Gardeijn
A de Vuijst   J de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd
F. Brakman

  Parenteel  Abraham van Blankenberg en Elisabeth de Gardeijn

FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 377 (and 388) of 690

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

11

Julij

 

Abraham

van

Blankenberg

en

Elisabeth

de

Gardeijn

   Heden den drie en twintigsten van de maand Julij des jaars een duizend acht honderd drie en zestig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland, in het openbaar in het gemeente huis,
Abraham van Blankenberg
oud zeven en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep werkman , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Abraham van Blankenberg, overleden te Biervliet en van Sara Zonnevijlle, zonder beroep, wonende te Biervliet ter eene;
en Elisabeth de Gardeijn
oud drie en dertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham de Gardeijn van beroep werkman wonende te Biervliet en van Janneke van der Linde overleden te Biervliet ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgelegde geboorte akten
  Op het door den aanstaanden echtenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de nationale militie
  Op de door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs stavende het afsterven van zijnen vader
Op de mondelinge verklaring der moeder van den aanstaanden echgenoot hier tegenwoordig, dat zij tot de voltrekking van het huwelijk haars zoons hier boven gemeld hare toestemming geeft
Op de gedane verklaring ten aanzien van de door hen overgelegde stukken ... van de aanstaande echtgenooten als van de vier aanstaande getuigen dat Abraham van Blankenberge en Abraham van Blankenberg, alsmede dat Sara Zonneville en Sara Zonnevijlle een en dezelfde persoon wordt bedoeld.
Op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk, gedaan in deze gemeente op de Zondagen van den twaalfde en negentienden dezer maand, zonder dat daartegen enige stuiting is ingebragt.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham van Blankenberg en Elisabeth de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt, en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van volgende door partijen gekozen getuigen: Abraham de Gardeijn oud vier en dertig jaren, Jannis de Gardeijn oud vier en twintig jaren, beide broeders der vrouw, Jacob Tellier oud acht en twintig jaren en Jacob Jansen out dertig jaren beiden zwagers der vrouw, allen van beroep werkman, de beide eerste te Biervliet en de twee laatste te Waterlandkerkje woonachtig,
  En hebben na gedane voorlezing de derde en de vierde getuige, met mij deze akte geteekend, terwijl de partijen echtgenooten, de moeder van den man en de twee eerste getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebben.
J Tellier
J Jansen
De Ambtenaar voornoemd
Ab. Leijsenaar

  Parenteel  Jacob Tellier en Janneke de Gardeijn

FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 334 (and 335) of 690

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
   Heden den achttienden van de maand April des jaars een duizend acht honderd een en zestig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente huis,
Jacob Tellier oud drie en twintig jaren, geboren te Waterlandkerkje , van beroep werkman, wonende te Waterlandkerkje, van staat ongehuwd,
meerder
jarige zoon van wijlen Willem Tellier en van Cathalientje van den Band ter eene;
en
Janneke de Gardeijn
, oud negen en twintig jaren, geboren te Biervliet van beroep werkvrouw , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham de Gardeijn, van beroep koehouder wonende te Biervliet en van Janneke van der Linde, overleden te Biervliet ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akten
  Op de door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Op de door de aanstaande echtgenoote overgelegde bewijs stavende het afsterven harer moeder.
  Op de mondelinge verklaring des vaders van den aanstaanden echtgenoote, hier tegenwoordig, dat hij tot het voltrekking van het huwelijk zijner dochter, hier voren genoemd zijne toestemming geeft.
  Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente en in die van Waterlandkerkje, op de zondagen van den zevenden en veertienden dezer maand zonder dat daartegen eenige stuiting is aangebragt.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jacob Tellier en Janneke de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer Gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Isaac Tellier, oud twee en dertig jaren, broeder van den man, van beroep werkman, Adriaan van den Broeke, oud vier en veertig Jaren, zwager van den man, van beroep veldwachter, beide wonende beide te Waterlandkerkje Abraham de Gardeijn, oud drie en dertig jaren, broeder der vrouw, van beroep werkman, wonende te Biervliet en Jacob Jansen, oud acht en twintig jaren, zwager der vrouw van beroep werkman, wonende te IJzendijke.
  En hebben na gedane voorlezing, de partijen en echtgenooten, de vader van den echtgenoote en de getuigen, deze akte met mij deze akte geteekend, uitgezonderd Janneke de Gardeijn die verklaarde niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.
Jacob Tellier
Abraham de Gardeijn
I Tellier
AvdeBroeke
Abr de Gardeijn
J Jansen
De Ambtenaar Voornoemd,
Ab. Leijsenaar

1

April

Jacob

Tellier

en

Janneke

de

Gardeijn

  Parenteel  Jakob Jansen en Maria de Gardeijn

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den eersten van de maand Maart des jaars duizend acht honderd zestig, verschenen voor mij, Lid van den raad , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Biervliet, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis,
Jakob Jansen
oud zeven en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep werkman, wonende te Waterlandkerkje, van staat ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Hendrik Jansen van beroep werkman wonende te Waterlandkerkje en van Elisabeth de Gardeijn, overleden te IJzendijke
ter eene; en Maria de Gardeijn
, oud achtentwintig jaren, geboren te Biervliet van beroep werkvrouw , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham de Gardeijn, van beroep werkman wonende te Biervliet en van wijlen Janneke van der Linde

ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akten.
  Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Op de door de aanstaande echtgenoot overgelegde bewijs, stavende het afsterven zijner moeder.
  Op de mondelinge verklaring des vaders van den aanstaanden echtgenoot, hier tegenwoordig, dat hij tot de voltrekking van het huwelijk van zijnes zoons hiervoor gemeld, zijne toestemming geeft.
  Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente en in die van Waterlandkerkje op de Zondagen van den negentienden en Zes en twintigsten Februari dezes jaars, zonder dat daartegen eenige stuiting is ingebragt

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jakob Jansen en Maria de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Isaac Jansen, oud zeven en dertig Jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, broeder van den man, Wilem Vermeulen, oud acht en dertig Jaren, van beroep boerenknecht, wonende te IJzendijke, zwager van den man, Abraham de Gardeijn, oud drie en dertig Jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, broeder der vrouw en Jacob Tellier, oud vijfendertig Jaren, van beroep werkman, wonende te Waterlandkerkje, geen bloedverwand van een der partijen
  En hebben na gedane voorlezing, de partijen en de getuigen en echtgenooten, met mij deze akte geteekend, uitgezonderd Maria de Gardeijn, Hendrik Jansen, Isaac Jansen en Wilem Vermeulen die verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.
J Jansen
Abr de Gardeijn
Jacob Tellier
De Ambtenaar Voornoemd,
Ab: Leijsenaar

1

Maart

 

Jakob

Jansen

en

Maria

de

Gardeijn

  Parenteel  Abraham de Gardeijn en Anna Kooman

FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Huwelijken 1843-1882 > image 340 (and 341) of 753

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den zevenden van de maand December des jaars duizend acht honderd negenenvijftig, verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Groede, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis,
Abraham de Gardeijn
oud drie en twintig jaren, geboren te Groede , van beroep Landmansknecht, wonende te Groede, ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Jacob de Gardeijn van beroep arbeider wonende te Groede en van Neeltje Boerman, aldaar overleden
ter eene; en Anna Kooman
, oud achtentwintig jaren, geboren te Nieuwvliet van beroep arbeidster , wonende te Groede, ongehuwd
meerder
jarige dochter van Johannes Kooman, overleden te Groede en van Elisabeth Hoste, overleden te Nieuwvliet

ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde:
ten eersten. Op het, door den aanstaanden echtgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie.
ten tweeden. Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgebragte geboorte acten
ten derden. Op de mondelinge verklaring van de vader van den aanstaanden echtgenoot, hier tegenwoordig, dat hij tot het voltrekking van het huwelijk van zijnen zoon bovengemeld, zijne toestemming geeft.
ten vierden. Op de door de aanstaande echtgenooten overgelegde akten van overlijden door de aanstaande echtenoot die van zijne moeder en door de aanstaande echtgenoote van hare ouders. ten vijfden. Op de verklaring der getuigen, hier tegenwoordig, welke na afgelegden eed in mijne handen, hoofd voor hoofd hebben te kennen gegeven, dat het hun bekend is, dat de voornaam van de moeder van de aanstaande echtgenoote is geweest Elizabeth, zoo als in het door haar overgelegde geboorte extract en akte van overlijden van hare moeder is vermeld en niet Anna, zoo als in het overgebragt dood extract van haren vader abusivelijk is geschreven.
ten zesden. Op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten, gedaan in deze gemeente de eerste op Zondag den zeven en twintigsten November achttien honderd negenenvijftig en de tweede op Zondag den vierden December daaraanvolgende, zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham de Gardeijn en Anna Kooman
door den echt aan elkander zijn verbonden. En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hun geboren is een kind, ingeschreven in het register der geboorten van deze Gemeente, den vijftienden April achttien honderd achtenvijftig, onder de voornaam van Abraham, hetwelk zij verklaren voor hunnen zoon te erkennen, met verzoek dat van deze wettiging op den kant der akte van geboorte van dit hun kind, zal worden melding gemaakt.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer Gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Abraham Jansen, oud drie en dertig Jaren, en Jacob de Visser, oud vierenveertig Jaren, van beroep arbeiders, wonende beide te Groede en geen bloedverwanten van den echtgenoot; voorts Jannis Buijze, oud vierenvijftig Jaren, van beroep Landbouwer en Anthonie Hoste, oud vierenveertig Jaren, van beroep ..., wonende beide te Nieuwvliet, eerste gemelde oom en laatstgenoemde Neef van de echtgenoote, getuigen daartoe door de belanghebbenden gekozen
En hebben na gedane voorlezing, de partijen en echtgenooten, de vader van den echtgenoote en de getuigen, deze akte met mij geteekend, uitgezonderd de echtgenoote en de getuigen Abraham Jansen, Jacob de Visser en Jannis Buijze, welke allen verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.

Abraham De Gardeijn
J de Gardeijn
Anthoni Hoste
De Ambtenaar Voornoemd,
Mill...

 

December

 

N: 29.

 

Abraham

de

Gardeijn

en

Anna

Kooman

  Parenteel  Jannis van Eden en Levina de Gardeijn
todoFamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 291 of 690

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.

AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den dertigsten van de maand Juni des jaars duizend acht honderd acht en vijftig, verschenen voor mij, wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Biervliet, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente huis,
Jannis van Eden
oud zeven en twintig jaren, geboren te Oostburg , van beroep boereknecht, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Jacob van Eden en Anna Willems werklieden wonende te Oostburg
ter eene; en Levina de Gardeijn
, oud twee en dertig jaren, geboren te Biervliet van beroep arbeidster , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham de Gardeijn veehouder wonende te Nieuwvliet en van Janneke van der Linde overleden.
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.

   Vervolgens door mij gelet zijnde op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte acten
 Op het, door den aanstaanden echtgenooot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
 Op het door de aanstaande echtgenote overgelegde bewijs van overlijden stavende het afsterven hare vader.
 Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente de eerste op Zondag den zestienden en de tweede mede op zondag den drie en twintigsten Mei dezes jaars, en in die van Oostburg de eerste op Zondag den drie en twintigsten en de tweede mede op zondag den dertigsten Mei dezes jaars zonder dat tegen de voltrekking van dat huwelijk eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.   Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jannis van Eden en Levina de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden. van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van:
Adriaan Huibregsen, oud zes en dertig jaren werkman wonende te Oostburg, zwager van de man Abraham de Gardeijn oud een en dertig jaren Jacob de Gardeijn oud acht en dertig jaren beide broeders der vrouw, Jannis Boeije oud .. en dertig jaren zwager van de vrouw en alle drie werklieden wonende te Biervliet.
En hebben na gedane voorlezing de partijen, de getuigen met mij deze acte geteekend, uitgezonderd Levina de Gardeijn en Jannis Boeije die verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd te hebben.
Jannis van Eden
Abr Gardeijn
Adriaan Huibregsen
Jacob de Gardeijn
De Ambtenaar Voornoemd,
... de Jonge
6

 

 

Juni

Jannis

van

Eden

en

Levina

de

Gardeijn

  Parenteel  de Gardeijn en Maatje van Egem

FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1811-192
Noord-Braband > Grave > Huwelijken 1883-1912 > image 200 (and 201) of 467

4
               
Op heden den vijf en twintigsten van de maand Februari achttien honderd twee en vijftig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Grave in het huis der gemeente verschenen Willem de Gardeijn, jongman, oud negen en dertig jaren, Kanonnier der eerste Klasse in het eerste regiment vestingartillerie, in garnizoen en wonende alhier, geboren te IJzendijke, provincie Zeeland, den negenden December achttien honderd twaalf, meerderjarige zoon van Abraham de Gardeijn en van Pieternella de Grindt beide overleden; en Maatje van Egem, weduwe van Lammert Derksen Otterloo, zonder beroep, oud vijftig jaren, wonende alhier, geboren te Middelburg, provincie Zeeland, den zevenden December achttien honderd een, meerderjarige dochter van Jacob van Egem en van Grietje Maria Bostelaar, beide overleden;
welke ons verzocht hebben, tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen huwelijk over te gaan. waarvan de afkondigingen in deze gemeente overeenkomstig de wet, zonder enige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste op zondag den vijftienden dezer maand februarij   
en de tweede op zondag den twee en twintigsten daaraanvolgende En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, voor eerst hunne geboorte acten; ten tweede het certificaat model letter L.L. der wet van den achtsten Januarij achttien honderd zeventien, omtrent de inrigting der nationale militie; ten derde het doodextract van den vorigen echtgenoot der bruid; ten vierde de schriftelijke toestemming van den heer Kolonel, Kommandant van het eerste regiment vestingsartillerie tot het aangaan van dit huwelijk en ten vijfde de certificaten van onvermogen, door den heer Burgemeester dezer Stad aan den bruidegom en aan de bruid, den zevenden Januarij dezes jaars afgegeven; Zijnde dat, aan de bruid verleend geannexeerd aan hare ten deze overgelegde doodacte van haren vorigen echtgeoot

   Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
In tegewoordigheid van
Jan Hermanus de Wit, oud vijftig Jaren, Jacobus Lijsenaar, oud negen en dertig Jaren Antony Hoogerwerf, oud een en dertig Jaren en Jacob van Leeuwen, oud zes en twintig Jaren, allen Kanonnier in het eerste regiment vestingartillerie en geen van vier naast bestaanden, doch bekenden van den bruidegom en van de bruid en alle vier alhier in garnizoen.

  En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke, na voorlezing, door ons en de komparanten is geteekend; uitgenomen door Hoogerwerf en van Leeuwen, die verklaren niet te kunnen schrijven,als zulks niet geleerd te hebben

de Gardeijn
M v Egem
JH de Wit
J. Lijsenaar
De Ambtenaar voornoemd
J.G deBruijn

  Parenteel  Abraham de Gardeijn en Elisabeth van Blankenberg

No. 21
Heden den eenentwintigsten van de maand Augustus des jaars duizend acht honderd eenenvijftig, verschenen voor mij, ..., Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis
Abraham de Gardeijn
oud vier en veertig jaren, geboren te Biervliet , van beroep arbeider, wonende te Biervliet van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Abraham de Gardeijn, arbeider, wonende te Biervliet en van Janneke van der Linde overleden ter ene;
en Elisabeth van Blankenberg oud drie en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep arbeidster, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd meerderjarige dochter van Abraham van Blankenberg, en Sara Zonnevijlle werklieden, wonende te Biervliet ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
 Vervolgens door mij gelet zijnde
op de door ieder der aanstaanden echtenoten overgelegde geboorte acten,
Op het bewijs door de aanstaande echtgenoot overlegd van voldoening aan de nationale militie
Op het bewijs door de aanstaande echtgenoot overlegd stavende het afsterven zijner moeder
Op de mondelinge verklaring der beide vaders van de aanstaanden echtenoten hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner kinderen hier ... hunne toestemming geven, alsmede op de verklaring van den vader der aanstaande echtgenoote dat zijne vrouw door blindheid verhinderd wordt hier tegenwoordig te zijn te dien aanzien niet met hem in gevoelens verschilt
Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk gedaan in deze gemeente de eerste op zondag den tienden de tweede op zondag den zeventienden Augustus dezes Jaars.
zonder dat tegen de voltrekking van dit huwelijk enige stuiting heeft plaat gehad

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenoten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Abraham de Gardeijn en Elisabeth van Blankenberg door den echt aan elkander zijn verbonden,
Van al hetelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbellen voor het huwelijksregister deze gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van
Jacob de Gardeijn oud acht en twintig jaren, boereknegt Isac de Gardeijn oud negen en twintig jaar ... Jannes Jacobus van Blankenberg oud zeven en twintig jaar broeder der vrouw Cornelis Vaas oud zeven en twintig jaar boereknegt, allen wonende te Biervliet,
En hebben na gedane voorlezing de getuigen met mij deze acte getekend uitgezonderd Abraham van Blankenberg, Elisabeth van Blankenberg, Jannes Jacobus van Blankenberg, Cornelis Vaas die allen verklaarden niet te kunnen schrijven ... als zulks niet geleerd te hebben

Abr de Gardeijn
Abraham de Gardeijn
Jacob de Gardeijn
Izaac de Gardeijn
De Ambtenaar voornoemd
J Lijbaart

  Parenteel  Abraham de Gardeijn en Maria le Bleu

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den Eersten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd vijftig, verschenen voor mij, Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Stad Oostburg , Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis,
Abraham de Gardeijn
oud drie en dertig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep bakkersknecht, wonende te Oostburg, van stand ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Abraham de Gardeijn en Petronella de Greind, beide overleden
ter eene; en Maria le Bleu
, oud een en dertig jaren, geboren te Oostburg , van beroep dienstbode , wonende te Oostburg, van stand ongehuwd
meerder
jarige dochter van Jacob le Bleu, van beroep kleermaker en van Laurina Bentler, zonder beroep wonende beide te Oostburg
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:

ten eersten op de door ieder der aanstaanden Echtgenooten overgebragte geboorte akten. ten tweeden op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten, gedaan in deze Stad de de Zondagen van den een en twintigsten en acht en twintigsten April dezes jaars zonder dat daartegen eenige stuiting is ingekomen en ten derde op het door den aanstaande Echtgenoot overgelegde bewijs dat hij aan zijn verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham de Gardeijn en Maria le Bleu
door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer Stad ingeschreven in tegenwoordigheid van Jacob de Gardeijn, oud negen en dertig jaren, arbeider, wonende te Groede, broeder en Reinier Scheele oud zestig jaren, winkelier, wonende te Oostburg, goede bekende van den man van Jannis le Bleu oud vier en zestig jaren, kleermaker en Albert le Bleu, oud vier en veertig jaren, klein landman, wonende beide te Oostburg oom van de vrouw. Getuigen daartoe door de belanghebbenden gekozen
  En hebben na gedane voorlezing, de partijen Echtgenooten, en de getuigen, deze akte met mij geteekend.

Abraham De Gardeijn
Maria le Bleu   R Scheele
J de Gardeijn   Jannis le Bleu   A le Bleu
De Ambtenaar Voornoemd,
..ienpond

 

N 6

 

Mei

Abraham
de
Gardeijn

en

Maria
le Bleu

  Parenteel  Isaac de Gardeijn en Suzanna Levina Wage
MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den negenentwintigsten van de maand November des jaars duizend acht honderd negen en veertig, verschenen voor mij, lid van den raad , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Nieuwvliet, Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente huis,
Isaac de Gardeijn
oud zeven en twintig jaren, geboren te Biervliet , van beroep boereknecht, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Abraham de Gardeijn van beroep landman wonende te Biervliet en van Janneke van der Linde, overleden te Biervliet
ter eene; en Suzanna Levina Wage
, oud zes en twintig jaren, geboren te Schoondijke van beroep dienstmeid , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Jacob Wage, overleden te Oostburg en van Levina Coppian, van beroep arbeidster wonende te Groede
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:

Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte acten
Op het door de aanstaande echtgenoot overgelegde bewijs van overlijden stavende het afsterven zijner moeder.
Op het door de aanstaande echtgenote overgelegde bewijs van overlijden stavende het afsterven hare vader.
Op het, door den aanstaanden echtgenooot overgelegde bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
Op de mondelinge verklaring van den vader van den aanstaanden echtgenoot, en de moeder van de aanstaande echtgenote, hier tegenwoordig dat zij tot het voltrekking van het huwelijk hunne kinderen vorengemeld hunne toestemming geven alsmede op dat zij de identiteit attesteren den naamsverschil in de overgelegde stukken.
Op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten, gedaan in deze gemeente de eerste op Zondag den achttienden en de tweede op zondag den vijf en twintigsten van de maand November dezes jaars, zonder dat tegen de voltrekking van dat huwelijk eenige stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Isaac de Gardeijn en Suzanna Levina Wage

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer Gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van:
Jacobus de Gardeijn, oud acht en twintig jaren van beroep boereknegt, Abraham de Gardeijn oud vier en twintig jaren van beroep arbeider, beide wonende te Biervliet broeders van de man; Hendrik Wage, oud zeven en twintig jaren, van beroep boereknegt broeder van de vrouw, Cornelis Karels, oud zes en vijftig jaren, arbeider geen bloedverwant der partijen beide wonende te Groede. En hebben na gedane voorlezing de partijen, de getuigen met mij deze acte geteekend, uitgezonderd Suzanna Levina Wage Levina Coppian en Cornelis Karels die allen verklaarden niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.
I De Gardeijn
J de Gardeijn
Jacob de Gardeijn
Abr Gardeijn
A de Gardeijn
H Wage
De Ambtenaar Voornoemd,
J Lijbaart.
11

November

No 29.

Isaac

de

Gardeijn

en

Suzanna

Levina

Wage

  Parenteel  Jannis Boeije en Anna de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Huwelijken 1843-1882 > image 112 (en 113) of 690
MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den dertienen van de maand Mei des jaars duizend acht honderd achtenveertig, verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente huis
Jannis Boeije
oud vier en twintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep boereknecht, wonende te Biervliet, van staat ongehuwd,
meerder
jarige zoon van Pieter Boeije en van Janneke van de Walle beide overleden te Hoofdplaat
ter eene; en Anna de Gardeijn
, oud negen en twintig jaren, geboren te Biervliet van beroep werkvrouw , wonende te Biervliet, van staat ongehuwd
meerder
jarige dochter van Abraham de Gardeijn van beroep landman wonende te Biervliet en van Janneke van der Linde overleden te Biervliet
ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
   Vervolgens door mij gelet zijnde:

Op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte acten
Op het door den aanstaande echtgenoot overgelegde acte van overlijden stavende het afsterven zijner ouders.
Op het door de aanstaande echtgenoot overgelegde acte van overlijden stavende het afsterven hare moeder. Op de mondelinge verklaring van den vader der aanstaanden echtgenote, hier tegenwoordig dat hij tot de voltrekking van het huwelijk zijner dochter bovengemeld zijne toestemming geeft
Op het door den aanstaanden echtgenooot overgelegd bewijs van voldoening aan de Wet op de de Nationale Militie. Op de bewijzen der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten, gedaan in deze gemeente, de eerste op Zondag den tweeden en de tweede op zondag den negenden van de maand April dezes jaars, zonder dat daar tegen stuiting heeft plaats gehad.

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks- register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Jannis Boeije en Anna de Gardeijn

door den echt aan elkander zijn verbonden.   Van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer Gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van:
Gerrit Boeije oud tweeenveertig jaar van beroep werkman wonende te Biervliet, oom van den man.
Dingenis Coesement oud zesendertig jaar van beroep werkman wonende te Biervliet, neef van de vrouw
Jacob de Gardeijn oud zeven en twintig jaar van beroep boereknegt, wonende te Biervliet, broeder van de vrouw en
Izak de Gardeijn oud zes en twintig jaar van beroep boereknegt, wonende te Biervliet, broeder van de vrouw
En hebben na gedane voorlezing de vader van de vrouw met mij deze acte geteekend hebbende de partijen echtgenooten benevens de getuigen verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd te hebben
Abraham de Gardeijn De Ambtenaar voornoemd
Van Altena
4

 

 

 

 

 

 

April

Jannis

Boeije

en

Anna

de

Gardeijn

  Parenteel  Abraham Versprille en Sara de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg
MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den veertienden van de maand April des jaars duizend acht honderd twee en veertig verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke, , Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Abraham Versprille , oud zes en twintig jaren, geboren te IJzendijke van beroep metselaar wonende te IJzendijke meerder jarige zoon van Cornelis Versprille en van Anna Helena van Blankenberg, beide mede te IJzendijke overleden

ter eene; en Sara de Gardeijn , oud vijf en dertig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep winkelierster wonende te IJzendijke, ongehuwd, meerderjarige dochter van Abraham de Gardeijn en Pieternella de Grind beide te overleden IJzendijke.

ter ander zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde

Ten eersten op de door ieder der aanstaanden echtgenooten overgelegde geboorte akten
Ten tweeden op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde acte stavende het afsterven zijner vorige echtgenoote.
Ten derden op de door den zelven aanstaanden echgenoot overgelegde akte van overlijden zijner ouders
Ten vierden op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten gedaan binnen deze stad, de eerste op zondag den derden en de tweede op zondag den tienden van de lopende maand, zonder dat daartegen enige stuiting tegen de heeft plaats gehad

al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebragt.
  Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijksen staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Abraham Versprille en Sara de Gardeijn
door den echt aan elkander zijn verbonden. van al het hetwelk door mij dadelijk deze akte is opgemaakt, en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer stad ingeschreven, in tegenwoordigheid van Maarten Koene, oud acht en zestig jaren, van beroep schoenmaker, van Basten Versprille oud twee en veertig Jaren, insgelijks van beroep schoenmaker, den eersten bekende, den laatsten neef van den man; van Cornelis van der Heyde, oud zeven en vijftig jaren, van beroep metselaar, en van Cornelis Schotsman, oud zes en veertig Jaren, van beroep winkelier, beide bekenden van de vrouw, allen wonende binnen deze stad. Getuigen daartoe door de belanghebbenden gekozen, En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenooten en de getuigen deze akte met mij geteekend.

Abraham Versprille
Sara de Gardeijn
M: Koene
B Versprille   C vanderHeyde   C. Schotsman
JB..
Mei

n 6

 

 

Abraham
Versprille

en

Sara
de
Gardeijn

  Parenteel  Jacob (Jacques) de Gardeijn en Sara Cornelia Timmerman
todoFamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Huwelijken 1820-1842 > image 338 of 445
MAAND
van de
Huwelijks-
Voltrekking.
Voornamen en
Namen der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den veertienden van de maand Mei des jaars duizend acht honderd veertig verschenen voor mij, Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Groede, , Provincie Zeeland, in het openbaar binnen het Gemeente huis Jacob de Gardeijn , oud negenentwintig jaren, geboren te IJzendijke van beroep arbeider wonende te Groede, weduwnaar van Neeltje Boerman meerderjarige zoon van Abraham de Gardeijn en van Pieternella de Griend, beide te IJzendijke overleden

ter eene; en Sara Cornelia Timmerman , oud zesentwintig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep dienstmeid wonende te Groede ongehuwd, meerderjarige dochter van Gerard Timmerman en van Jerintje Vergouwe arbeiders, wonende beide te Nieuwvliet.

ter ander zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde

1e Op het door den aanstaande echgenoot overgelegd bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie.
2e Op de door ieder der aanstaanden echtgenoten overgebragte geboorte acten
3e Op de door den aanstaanden echgenoot overgelegde acte stavend het afsterven Zijner ouders
4e Op het door den aanstaanden echtgenoot overgelegde acte stavende het afsterven Zijner vorige echtgenoote.
5e Op de mondelinge verklaring der ouders van de aanstaande echtgenoote hier tegenwoordig dat zij tot de voltrekking van het huwelijk hunner dochter bovengemeld toestemming geven.
6e Op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten gedaan binnen deze gemeente, de eerste op Zondag den derden Mei achttien honderd veertig en de tweede op Zondag den tienden derzelve maand zonder dat daartegen enige stuiting tegen de heeft plaats gehad

al welke stukken mij ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om een ter Griffie der Arrondissements-regtbank te worden overgebragt.
   Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat
Jacob de Gardeijn en Sara Cornelia Timmerman door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al het hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt, en in de beide dubbelen van het huwelijks register dezer Gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid van
1e Willem Geijs, oud achtenveertig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Schoondijke, zwager van den echtgenoot.
2e Cornelis Fack oud negenentwintig Jaren, van beroep arbeider wonende te Groede, zwager van den echtgenoot.
3e Jannis du Mez, oud vierentwintig Jaren, van beroep arbeider, wonende te Niewvliet, zwager van den echtgenoote.
4e Jacob van Peenen oud tweeenveertig Jaren, van beroep boere Schoonmaker, wonende te Schoondijke, Neef den echtgenoote.
Getuigen, daartoe door de belanghebbende gekozen, En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenooten, de getuigen en de ouders der echtgenoote deze acte met mij geteekend, uitgezonderd de beide echtgenooten, de moeder der echtgenoote en de getuigen Willem Geijs en Cornelis Fack welke verklaarden niet te kunnen teekenen, uithoofde van het schrijven niet te hebben geleerd

Geert Timmerman
Jannis du Mez
Jacob van Peenen
AvGee...

Mei

No 9

 

 

 

Jacob
de
Gardeijn

Sara
Cornelia
Timmerman

  Parenteel  Jacob de Gardeijn en Neeltje Boerman
MAAND
van de
Huwelijks
Voltrekking.
EIGEN NAMEN
der
Echtgenoten.
AKTEN VAN HUWELIJKS-VOLTREKKING.

October
No 24

Jacob
de
Gardeijn

Neeltje
Boerman
   Heden den Twintigsten van de maand November des jaars achttien honderd en vierendertig , des    middags te twaalf uren compareerden voor mij, Burgemeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Groede, , District Sluis , Provincie Zeeland, Jacob de Gardeijn Jongman , oud vierentwintig jaren, geboren te IJzendijke van beroep landmansknegt wonende te Breskens meerderjarige zoon van Abraham de Gardeijn Jacobs zoon en van Pieternella de Grind, beide overleden en hebende geen Groot Ouders, Is aan mij Beambten voornoemd de Geboorte van den aanstaanden Echtgenoot als mede het overlijden zijner Ouders gebleken uit de Extracten daar... ten dezen geannexeerden door den Heer Burgemeester der Stad IJzendijke den tweeentwintigsten October dezes jaars verleend, Is verder overgelegd en ten dezen gevoegd het attest vaaruit blijkt dat den aanstaanden echtgenooten aan de wet op de nationale Militie heeft voldaan hetwelk door den heer Staats raad Gouverneur deze Provincie den zeventienden der genoemde maand october is verleend

en Neeltje Boerman Jonge dochter , oud negenentwintig Jaren, geboren te Groede , van beroep arbeidster wonende te Groede , meerderjarige dogter van Pieter Boerman overleden, en van Cornelia de Rijke, van beroep arbeidster in leven en wonende te Groede, alhier tegenwoodig en consentende, is van mij Beambte voornoemd de geboorte des aanstaande Echtgenote als mede het overlijden van harer vader gebleken uit de extracten daarvan ten deze ... en door mij op den zesden dezes maand verleend

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijks - Afkondiging is gedaan te Groede, voormeld , den negenden der maand November , des middags te twaalf uren Van den Jare achttien honderd vierendertig en de tweede Huwelijks afkondiging te Groede ... gemeld den zestienden daaraanvolgende mede des middags ten twaalf Ure, hebbende alsmede ten zelven dagen en Uren gelijke afkondigingen plaats gehad binnen de gemeente Breskens, blijkens certificaat daar van ten deze geannexeerd en door den Heer burgemeester aldaar den negentienden dezer maand verleend, en uit al hetwelk komt te blijken en geene oppositie oppositie tegen de voltrekking van gezegd aanstaande Huwelijk zijnde beteekend geworden

regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, het welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen ? en elk van hen op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam der Wet dat Jacob de Gardeijn en Neeltje Boerman
door het Huwelijk zijn vereenigd. Van al het bovenstaande hebbe ik acte is opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacob Martijn, oud twee en twintig jaren, van beroep knegt, wonende onder IJsendijke broeder van de man; van Jannes de Meijer oud dertig jaren, van beroep landman, wonende onder IJsendijke, goede bekende van de man; van Daniel Hendrikx, oud vijf en Zeventig jare, van beroep rentenier, wonende te aardenburg, Grootvader van de vrouw; en van Isaac van der linde, oud vijfentwintig jare, van beroep boere knegt, wonende onder IJsendijke broeder van de vrouw, Getuigen hier toe verzogt, de welke na gedane voorlezing Deze acte met mij en de contracterende partijen hebben ondertekend, behalve Jacob Martijn die verklaard heeft niet te kunnen schrijven, als mede Janneke van der Linde en Anna Wisse, welke insgelijks verklaarden niet te kunnen schrijven.

Abraham de Gardeijn
Izak van der Linde
D: Hendriks  Joh de Meyer
H v Taro

 

Parenteel  Izaac de Gardeijn en Elisabeth de Boo

No. 1
Heden den achtsten van de maand Mei des jaars achttien honderd en acht en twintig, des na middags ten vijf ure compareerden voor mij, Daniel Baast Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van Biervliet, District Sluis Provincie Zeeland
Izaac de Gardeijn oud drieentwintig jaren, geboren te Biervliet van beroep werkman wonende te Biervliet meerderjarige zoon van Izaac de Gardeijn overleden zoo als zulks blijkt volgens het extract uit het register van overlijden afgegeven door den Heer Burgemeester der Stad IJzendijke gemeente Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar id dato den Negenden April jongstleden en van afgegeven en van Anna Wisse, particuliere, wonende in de gemeente van Biervliet gemelde ... Extract ten dopen ... alsmede het extract Van Voldoening des Nationale Militie des ... Zeeland in dato agtienden April dezes jaars afgegeven door den Heer Gouverneer der gemelde Provincie ... Anna Wisse hier tegenwoordig en toestemmende

en Elisabeth de Boo oud zevenentwintig jaren, geboren te Nieuwvliet, van beroep dienstmeid wonende te Biervliet meerderjarige dochter van Jannes de Boo en van Adriana van Peenen, werklieden wonende in de gemeente van Biervliet beiden hier tegenwoordig en toestemmende

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hen voorgenomen Huwelijk over te gaan waarvan de eerste Huwelijk - Afkondiging is gedaan te Biervliet op Zondag den zevenentwintigsten April jongstleden Des Middags ten Twaalf uren en de tweede mede op zondag den vierden dezes loopenden maand des Middags ten Twaalf uren en geenerlei oppositie tegen de voltrekking van ... huwelijk mij zijnde bekend
en

Regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen? Elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende verklare ik in naam der Wet dat
Izaac de Gardeijn en Elisabeth de Boo
door het Huwelijk zijn vereenigd, Van al het bovenstaande heb ik akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Isaac Martijn oud vijfentwintig Jaren werkman halve broeder, Jan de Konig oud Veertig Jaren werkman, halve broeder van de man Jan Jasper Goedhals oud vijfentwintig Jaren werkman aangetrouwde broeder van Isaac du Bois oud een en vijftig Jaren slagter oom van de vrouw alle vier wonende in de gemeente van Biervliet getuigen ... ondertekend, uitgezonderd Izaac de Gardeijn, Elisabeth de Boo, Jan de Konig, Anna Wisse, Adriana van Peenen welke allen verklarenden niet te kunnen schrijven, als niet geleerd te hebben

Isaac Martijn, Jan Jasper Goedhals, Isaac du Bois, Joannes du Bois

DLaest

  Parenteel  Hendrik Jansen en Elizabeth de Gardeijn

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

MAAND
van de
HUWELIJKS-
VOLTREKKING.
EIGEN NAMEN
der
ECHTGENOTEN.

AKTEN  VAN  HUWELIJKS-VOLTREKKING.

   Heden den achttienden van de maand September des jaars achttien honderd twee en twintig, des voor middags ten elf uur en, compareerden voor mij, Schout , Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Schoondijke Provincie Zeeland, Hendrik Jansen oud een en twintig Jaren, geboren te Schoondijke, van Beroep boereknecht, wonende te Schoondijke, meerderjarige zoon van Jannis Jansen, overleden, blijkens dood - extract, afgegeven door mij schout, op den Zevenden dezer maand, ten dezen gevoegd; en van Josina Gijsbrechts, thans gehuwd met Abraham Allaart, arbeiders in de Gemeente van Schoondijke; ten dezen tegenwoordig; en met assistentie en authorisatie van haren gemelden man consenterende in hebbende aan zijne verpligtingen omtrent de Nationale Militie voldaan, blijkens certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provintie,ten dezen gevoegd: jongman;

en Elizabeth de Gardeijn oud drieentwintig Jaren, geboren te IJzendijke, van beroep dienstmeid, wonende te Schoondijke, meerderjarige dochter van Izaak de Gardeijn, werkman, wonende te IJzendijke, ten dezen tegenwoordig en consenterende; en van Maria Debora Schietekatte, overleden blijkens Akte van bekendheid, opgemaakt door den Heer Vrederegter van het Kanton van IJzendijke, en gratis afgegeven, den dertigsten Augustus laatsleden, behoorlijk geregistreerd; zijde den dxpeditie dier Akte ten dezen gevoegd;

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hen voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijks-Afkondiging is gedaan te Schoondijke, den achtsten dezer maand, des middags te twaalf uren
en de tweede den vijftienden der zelfde maand, insgelijks des middags ten twaalf uren en Zijnde gemelde publicatien insgelijks gedaan te IJzendijke, op gemelde dagen en uren blijkens Certificaat van den Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken stand aldaar in dato heden, ten dezen gevoegd; Geenerlei oppositie tegen de voltrekking des huwelijks zijnde beteekend,
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen ? Elk van hen op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam der Wet, dat Hendrik Jansen en Elizabeth de Gardeijn
door het Huwelijk zijn vereenigd. Van al het bovenstaande, heb ik schout akte opgemaakt, in tegenwoordigheid van Anthonij Abrahams, oud zes en dertig Jaren werkman wonende te Groede, behuwd broeder van den man; van Cornelis Robijn, oud vier en twintig Jaren, van Jan Vergouwe, oud drie en dertig Jaren, werkman, wonende te Waterland-Kerkje, bekende van de vrouw; en van Jacobus De Hondt, oud vier en dertig Jaren, herbergier, wonende te Schoondijke, mede bekende der vrouw, Getuigen hiertoe verzocht; dewelke deze met mij en de kontrakterende partijen na gedane voorlezing geteekend hebben, uitgezonderd de man, deszelfs moeder en de getuigen Cornelis Robijn, die verklaard hebben niet te kunnen schrijven of teekenen.

Elizabeth de Gardeijn
Abraham Allaart
Jannis Vergouwe
J: De Hondt
Izaak de Gardeijn
Gijsbrechts
L.. der Congning

 

December

N: 13.

 

Hendrik

Jansen

en

Elizabeth

de Gardeijn

  Parenteel  geschiedenis  Abraham de Gardeijn en Janneke van der Linde
MAAND
van de
Huwelijks
Voltrekking.
EIGEN NAMEN
der
Echtgenoten.

AKTEN VAN HUWELIJKS - VOLTREKKING.
October
No 14

Abraham
de
Gardeijn

Janneke
van
de
Linde
   Heden den Eersten van de maand September October des jaars achttien honderd en achttien, des middags ten twaalf uuren compareerden voor mij, ... Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van IJsendijke, District Sluis Provincie Zeeland, Abraham de Gardeijn oud vijfentwintig jaren, geboren te IJsendijke van beroep hengsthouder wonende in te Biervliet meerderjarige zoon van Isaac de Gardeijn, overleden blijkens extract uit het register van overlijden dezer gemeente Door ons ... afgegeven en van Anna Wisse, van beroep particuliere, wonende te biervliet hier tegenwoordig en in het huwelijk consenterende

en Janneke van der Linde oud tweeentwintig Jaren, geboren te IJsendijke, van Beroep dienstmeid wonende te in deze gemeente meerderjarige dogter van Jacobus van der Linde en van Levina Hendriks, beide overleden blijkens de extracten uit de registers van overlijden der gemeente Biervliet, afgegeven den eersten den twaalfden augustus door de beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand ...

dewelke mij hebben verzocht tot de voltrekking van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijk - Afkondiging is gedaan te IJsendijke den dertienden der maand September des Middags ten Twaalf uren en de tweede den twintigsten daaraanvolgende insgelijks des middags ten twaalf uuren, de voorschreven huwelijks afkondigingen hebben ook plaats gehad in de gemeente biervliet, op de voorschreven ... en uure, volgens certificaat van den beambten tot de zaken van den burgerlijken stand ... , ten dezen Geenerlei oppositie tegen de voltrekking van gemelde huwelijk ons betekend, zijde en

Regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hier voren genoemde Stukken, en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, 't welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenoten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende verklare ik in naam der Wet dat Abraham van de Gardeijn en Janneke van der Linde.
door het Huwelijk zijn vereenigd, van al het bovenstaande hebbe ik acte is opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacob Martijn, oud twee en twintig jaren, van beroep knegt, wonende onder IJsendijke broeder van de man; van Jannes de Meijer oud dertig jaren, van beroep landman, wonende onder IJsendijke, goede bekende van de man; van Daniel Hendrikx, oud vijf en Zeventig jare, van beroep rentenier, wonende te aardenburg, Grootvader van de vrouw; en van Isaac van der linde, oud vijfentwintig jare, van beroep boere knegt, wonende onder IJsendijke broeder van de vrouw, Getuigen hier toe verzogt, de welke na gedane voorlezing Deze acte met mij en de contracterende partijen hebben ondertekend, behalve Jacob Martijn die verklaard heeft niet te kunnen schrijven, als mede Janneke van der Linde en Anna Wisse, welke insgelijks verklaarden niet te kunnen schrijven.

Abraham de Gardeijn
Izak van der Linde
D: Hendriks  Joh de Meyer
H v Taro

  Parenteel  Abraham de Gardeijn en Pieternella de Grind
orgineel in Frans: grappig: akte met Franse namen, ondertekening Nederlands! (nog niet foutloos!)

M o i s
des
Mariages.
NOMS PROPRES
des
É P O U X.
ACTE DE MARIAGE ET DE DIVORCES.

Le

vingt

du

mois

de

Frimaire

An

14
Abraham
de
Gardeijn

Pieternella
de
Grind
L'an quatorze de la republique, le vingt du mois de frimaire Pardevant nous Clement Abraham Christiaansen Maire officier de l'Etat Civil de la Commune D' ijzendijke, Canton du meuse ... Departement des L'Escaut, Sont comparu Abraham de Gardeijn, agé de trente ans, aubergir domicilié à ijzendijke, majeur fils de jacques de Gardeijn et Sara Leenhouds vivante Egalement domicilié à au ... ijzendijke; et la demoiselle Pieternella de grind agé de vingt huit ans demeurante à ijzendijke fille Majeure de Jacques de Grind décédé ... et de Marie Stoppels en demeurante; Lesquels nous ont requis de procéder à la liberation du mariage projecté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison Commune; Savoir la premiere le deux la seconde la dix Sept du courant chaque fais à onze heures avant midi; Aucun opposition au dit mariage ... nous aijant été signifir, faisant droit à leur rèquisition, apres avoir donné lecture de toutes les pièces ci dessamentionées, et du Chapitre VI du titre du Code Civil intitulé du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse S'ils veulont se prendre pour mari et pour femme chacun d'eux aijout répondu Séparément et affirmativement, déclarous au nom de la loi, que Abraham de Gardeijn et Pieternella de Grind sont unis par le mariage; de quoi avons dressé acte, en presence des ... Jean Leenhouds ... agée de soisante ans et pierre de Gardeijn agée de trente quatre ans Labourier tou deux domicilies en Cette communne; le premier oncle et le second frère du future epoux, Adrien du Mez marchand agée de soisante huit ans, et Guillaume Schotsman Cultivateur agée de trente huit Ans, Egalement tous deux domicilies en la Commune D'ijzendijke et voisins de la future Epouse, lesquels ... leur au à été aussie .. lecture l'ont signée avec nous et les parties contractantes

Jannis leenhouds de oude
Pieter de Gardeijn
Adriaan de Med
Willem Schotsman
Abraham de Gardeijn
Pieternella de Grint
C A Christiaansen
Maire

  Parenteel  Arij de Regt en Sara de Gardeijn

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

Cinquieme

MARIAGES    ET    DIVORCES   de    L'an    Sept

Mois
des
Mariages.
Noms propres
des
É P O U X.

ACTE

De Mariage et de Divorce.

Frimaira
5

 

Arij
de Regt

en

Sara
de
Gardeijn

Heden den twintigsten Frimaira Zevende jaar der Fransche Republiek, een en onverdeelbaar,
Voor mij Antoine de Bije, president der municipaal ... van het Canton van IJzendijke Departement der Schelde, gelast tot het stellen der Acten, geschikt tot het bewyzen der Geboorten, Huwelijken en Overlyden der Burgers, zyn gecompareert in het Huijs der Commune om Huwelijk te Contracteeren, van de eenen kant Arij de Regt, landman oud acht twintig jaaren, woonagtig in de commune van IJzendijke Departement van de Schelde Zoon van Pieter de Regt en Maria Braal zyne Huisvrouw, woonagtig in de commune van IJzendijke

van den anderen kant Sara de Gardeijn Jonge Dochter oud Sesentwintig jaaren, Dogter van Jacob de Gardeijn landman en Sara Leenhouts zijne huisvrouw woonend in de Commune IJzendijke Departement van de Schelde
Welke aanstaande Egtgenooten waaren verzeld van Pieter de Regt landman oud EenenZestig Jaaren, Maria Braal zijne huisvrouw oud zesenvijftig Jaaren, Vader en Moeder van den Bruidegom Jacob de Gardeijn landman oud vier en zestig Jaaren, en Sara Leenhouts zijne huisvrouw oud acht en vijftig Jaaren, Vader en Moeder van den Bruid beide woonende in deze commune

   Ik Antoinij de Bije President naar leezing gedaan te hebben in de tegenwoordigheid der Partyen, en der gezeide Getuigen, 1o. van den Act der Geboorte van Arij de Regt in date zeventienden Frimaira Courant welke bewyst dat hy gebooren is den Vierentwintigsten ... in de Commune van IJzendijke uit het wettelyk Huwelyk tusschen Pieter de Regt en Maria Braal hier boven gemeld. 2o. Van den Act der Geboorte van Sara de Gardeijn in date Zeventienden dezer bewyzende dat Sara de Gardeijn gebooren is den 26 April 1772 Commune van IJzendijke uit het wettelijk Huwelijk tusschen Jacob de Gardeijn en Sara Leenhouts hierboven genoemd ten derden van de beloften van huwelijk en afkondiging der trouwbelofte tusschen de aanstaande Echtelingen opgesteld voor den Agent ... der Commune van IJzendijke hoofdstad van des Cantons op den Zestienden der tegenwoordige Maand
En aangeplakt aan de deure van het huis der Commune

als ook naar dat Arij de Regt en Sara de Gardeijn met luider stemme verklaard hebben zig van wederzyden te nemen voor Egtgenooten, hebbe ik uitgesprooken, in Naam der Wet, dat Arij de Regt en Sara de Gardeijn in Huwelijk vereenigd zyn, en hebbe den tegenwoordigen Act opgesteld, die de Partyen en Getuigen benevens my hebben onderteekend. behalve Maria Braal welke verklaart heeft niet te kunnen schrijven
A de Bije
...

Ari de Regt
Sara de Gardeijn
Pieter de Regt
Jakob de Gardeijn

 

P Le Sc..tane
J Dirck

  Parenteel  Janna de Gardeijn en Abraham Casteleijn
M a r i a g e s    e t    D i v o r c e s   d e    L  a n    C i n q i e m e

M o i s
des
Mariages.
NOMS PROPRES
des
É P O U X.
ACTE DE MARIAGE ET DE DIVORCES.

Brumaire
Abraham
Casteleijn

en

Janna
de
Gardeijn
Heden, Eersten Brumaire Vijfde jaar der fransche Republieq, s morgens ten Elf Uuren voor mij Jacobus Ritsaart Agent municipaal der commune van Biervliet Departement van de Schelde, ... den veertienden Nivosen Laastleden tot het stellen der acten geschikt tot het bewijs der geboorten de huwelijken en het overlijden der Burgers, zijn gecompareert in het huijs der commune om huwelijk te contracteeren van de eenen kant Abraham Casteleijn, oud sesen dertig jaaren, landbouwer woonagtig in de commune van Biervliet, departement van den Schelde Zoon van wijlen Jannis Casteleijn en ... van Maria Roose Mullie woonagtig in den commune van Cadsant, van den anderen kant Janna de Gardeijn weduwe van Isaac Wisse oud negen en twintig jaaren Landbouweres dogter van Jacob de Gardeijn en Sara Leenhouts woonagtig in de commune van IJzendijke departement van de Schelde welke aan staande egtgenoten waaren verzeld van Jacob de Gardeijn oud twee en sestig jaaren, landbouwer, Sara Leenhouts oud sesen vijftig jaaren, beide woonende in de commune van IJzendijke Elisabeth Leenhouts landbouweres oud agten vijftig jaaren en Pieter Wisse oud vijfen twintig jaaren, landbouwer beide woonenden in den commune van Watervliet Departement voornoemt en alle vier ... van den aanstaande Egtgenoote ik Jacobus Ritsaart naar lesinge gedaan te hebben in de tegenwoordigheijd der parthijen en der gescijde getuijgen ten eersten van den act der geboorte van Abraham Casteleijn in dato vijftien den Thermidor vierde Jaar Welken bewijst dat hij gebooren is den twaalfden December achtien hondert negen en vijftig in den commune van Cadsand Canton Van oostburg departement van ... uit het Wettelijk huwelijk tusschen Jannis Casteleijn de jonge en Maria Roose Mullie hier boven genoemt ten tweeden den act van geboorte van Janna de Gardeijn in dato dertigsten Vandemiaire vijfden Jaar bewijsenden dat sij gebooren is den agtsten october zeventien hondert seven en sesstig in de commune en canton van IJzendijke departement ...meer gemeldt, Uit het wettelijk huwelijk tusschen Jacob de Gardeijn en Sara Leenhouts, ten derden van den act der afkondigingen van trouwbeloften tussen den aanstaande Egtgenoten opgesteld door mij Jacobus Ritsaart den Zeventienden Vendemiaire deses Jaars, en aangeplakt den selven datum aan den deuren van het huijs der commune van Biervliet ... als ook naar dat Abraham Castelein en Janna de Gardeijn met luijde stemmen verklaard hebben sig van wederzijden te neemen voor Egtgenooten, hebbe ik uijtgesprooken in naam der wet dat Abraham Castelein en Janna de Gardeijn in huwelijk vereenigt zijn. En hebben den tegenwoordigen act opgestelt, die den Egtgenooten en getuijgen benevens mij hebben onderteekent.
  Gedaan in het huijs der commune van Biervliet den dag maand en jaar ale vier boven

Abraham Casteleijn   Jacob de Gardeijn
Sara leenhouts
elijsabeth leenhouts
Pieter Visser
Jac Ritsaart

  Parenteel  Jannis de Gardeijn en Janna de Meester
Bron: DTB Nederlands Hervormd: Groede 1725
trouw

Tekst:

12 Meij.    
Te waterland ondertrouwt,
Johannes de Gerdijn j:m:
geboortig van oud Schoondijke,
     met
Johanna de Meester, j:D:
geboortig, en woonagtig
op waterland.
onverhindert.

Bron: DTB Nederlands Hervormd: Breskens 1725: "Memorie"
trouw

Tekst:

Memorie.    
Te waterland ondertrouwt,
Jannes du Gardeijn. J.M: Geboort van out Schoondijke wonagt: onder Breskens
     met
Johanna de Meester. J.D: Geboort: en wonagt: onder Waterlandt

Ondertrout sijnde op waterlandt dn 12.maij.1725. en daar van alhier bewijs
...sijnde, hebben onder ons naar drie navolgende proclamatien
ongehindert gehadt, en is daar van den 27.maij. Attestat: gegeven met
consent om te trouwen op Waterlandt.
Zie ook: Wikipedia: Waterland en Wikipedia: Waterlandkerkje

Geboorte en Doop akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Geboren:Relatie:
25 april 1918Suzanna Levina van Hanegemmoeder
28 october 1912Tanneke Maria Visser
29 augustus 1912Petrus Bernardus (Piet) Bruggeman
25 februari 1912Dina Pieternella Kindts
18 maart 1911Levina Janneke de Gardeijn
27 november 1910Anna Maria Jansen
8 april 1910Maarten Bartel de Gardeijn
10 april 1908Abraham Willem de Gardeijn
22 mei 1906Willem Abraham de Gardeijn
21 maart 1905Johanna Pieternella de Gardeijn
20 october 1904Sara Elizabeth van der Hooft
26 april 1904Jacobus Hendrik Haartsen
20 juni 1902Jacobus Jannes de Gardeijn
6 maart 1902Jacob Marinus de Gardeijn
27 februari 1900Sara Wilhelmina van Akker
17 februari 1898Janna Cornelia Oosterling
20 oktober 1896Izaak Cornelis de Gardeijn
1 oktober 1894Janna Maria van Akker
25 juni 1894Levina Maria de Gardeijn
2 februari 1894Dirk Gerard Witteveen
28 september 1893Jacob Buijse
21 december 1892Abraham de Gardeijn
14 mei 1892Jozina Elizabeth den Hollander
2 december 1891Maarten de Gardeijn
11 september 1889Jacobus Jannes de Gardeijn
10 april 1889Maria Elisabeth de Gardeijn
11 maart 1889Jannis Buize
29 maart 1888Elisabeth de Gardeijn
22 februari 1888Tannetje Elve
16 februari 1888Pieternella de Gardeijn
19 september 1886Jan van Hanegemgrootouder
4 april 1886Janneke de Gardeijngrootouder
18 maart 1885Willem Pieter Mookhoek
9 mei 1884Janna van Bortel
22 februari 1884Adrianus de Gardeijn
29 september 1883Jacobus Goossen
18 juni 1882Elizabeth Suzanna de Gardeijn
30 november 1881Jakob de Gardeijn
12 juni 1881Elizabeth van den Broeke
23 september 1861Adriaan de Gardeijn
15 mei 1859Levina Bruijsschaartovergrootouder
27 januari 1855Jacobus Jannis de Gardeijnovergrootouder
8 september 1852Abraham de Gardeijn
3 februari 1852Abraham de Gardeijn
30 september 1851Maria Bosschaart
22 mei 1849Levina van der Linde
28 februari 1847Pieternella van Kerkvoort
8 januari 1845Jakob de Gardeijn
15 juni 1836Abraham de Gardeijn
4 augustus 1835Wilhelmina Wolfert
28 november 1830Anna Kooman
26 augustus 1826Abraham de Gardeijnbetovergrootouder
1 augustus 1826Elisabeth van Blankenbergbetovergrootouder
7 april 1824Alexander Bogaardoudovergrootouder
26 oktober 1821Sara Baillieoudovergrootouder
18 oktober 1820Janneke de Back
18 februari 1819Jannetje van der Velden
31 oktober 1816Abraham de Gardeijn
15 december 1813Sara Cornelia Timmerman
29 november 1810Jacques (Jacob) de Gardeijn
17 oktober 1805Neeltje Boerman
5 april 1801Elisabeth de (du) Boo (Bois)
20 maart 1771Izaak de Gardeijn
19 november 1769Anna Wisseoudgrootouder
11 oktober 1771Janna de Gardeijn
25 januari 1765Isaak de Gardeijnoudgrootouder
12 februari 1764Maria Debora Schietekatte
22 mei 1740Sara Leenhouts
24 october 1734Jacob de Gardeijn
25 december 1729Abraham de Gardeijnoudovergrootouder

opmerkingen:

  Parenteel  Suzanna Levina van Hanegem
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 24.
   Heden den Zes en twintigsten April negentien honderd achttien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente IJzendijke
Jannis van Hanegem
oud een en dertig jaren, wachtmeester Koninklijke Marechaussee wonende te IJzendijke, die mij verklaarde, dat Janneke Elizabeth de Gardeijn, zonder beroep, zijne echtgenoote te IJzendijke woonachtig, te zijnen huize in deze gemeente, wijk D, nommer drie honderd negen en twintig , op den vijf en twintigsten April negentien honderd achttien den, voor middags ten half acht ure is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht waaraan de voornamen gegeven van Suzanna Levina
   Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van de hiertoe door de belanghebbende gekozen getuigen: Augustinus Severius Dhondt oud drie en vijftig jaren, van beroep opper wachtmeester , wonende te IJzendijke , en Albert Hermanus Braz oud drie en twintig jaren, van beroep Kon Marechaussee wonende te IJzendijke
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J van Hanegem
Dhondt
AHBraz
De Ambtenaar Voornoemd
Be...

  Parenteel  Tanneke Maria Visser
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

 

No 56

   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D    T W A A L F,
den
acht en twintigsten der maand October is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens,
verschenen:
Jacob Visser
van beroep metselaar , oud veertig jaren, wonende te Breskens, wijk K numero twee honderd drie en zeventig die mij heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Maria Adriana Abrahams, zonder beroep, alhier

op den acht en twintigsten October dezes jaars, des voormiddags, ten half twee ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Tanneke Maria

   Van welke verklaring ik deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Jacobus de Winde , oud veertig jaren, van beroep metselaar , wonende te Breskens en Johannes Jozias van den Broecke , oud vijf en dertig jaren, van beroep metselaar , wonende te Breskens.
   Waarvan akte, welke na vooorlezing is geteekend door den aangever, de getuigen en mij.

J Visser
P.J. de Winde
JJ vd Broecke
Niermans

  Parenteel  Petrus Bernardus (Piet) Bruggeman
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 38
   In het jaar  N E G E N T I E N H O N D E R D   T W A A L F,
den
negen en twintigsten der maand Augustus verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  S L U I S:
Camille Isedoor Bruggeman
oud vier en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Sluis die verklaarde, dat op den negen en twintigsten der maand Augustus dezes jaars, des voormiddags ten halfeen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk noord Nommer twee, Korte wolstraat is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem, aangever en Pieternella Jacoba le Roy, werkvrouw, wonende te Sluis, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Petrus Bernardus
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Mouqué , oud vijf en zestig jaren, van beroep werkman, en van Jacobus Bernardus van Damme oud zes en dertig jaren, van beroep bierhuishouder, beiden wonende te Sluis

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen door hen en mij is geteekend

C. Bruggeman
P. Mouqué
JB van Damme
De Ambtenaar voornoemd,
...

  Parenteel  Dina Pieternella Kindts
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 7.

   Heden zes en twintig Februari negentien honderd twaalf, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente SCHOONDIJKE,
Alouisius Josephus Kindts
oud vier en dertig jaar, van beroep veldarbeider wonende te Schoondijke die verklaarde, dat op vijf en twintig Februari negentien honderd twaalf, des voor middags ten vijf ure, binnen deze Gemeente in het huis wijk W nommer honderd veertien is geboren een kind van het vrouw elijke geslacht, uit hem aangever en Elizabeth Anthonijntje de Visser, veldarbeidster, woonachtig binnen deze gemeente, zijne huisvrouw. aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Dina Pieternella
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Abraham van Overbeeke , oud een en tachtig jaar, van beroep zonder , wonende te Schoondijke , en van Johannis Machiel Bruijnooge , oud drie en dertig jaar, van beroep herbergier , wonende te Schoondijke
   Waarvan akte, welke overeenkostig de wet is voorgelezen.
A J Kindts
A: van Overbeeke
J M. Bruijnooge
M.A. Blei...

  Parenteel  Levina Janneke de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No. 5
   In het jaar  N E G E N T I E N H O N D E R D   E L F,
den
achttienden der maand Maart verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  Z u i d z a n d e :
Adrianus de Gardeijn
oud zeven en twintig jaren, van beroep slager wonende te Zuidzande die verklaarde, dat op den achttienden der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten twee ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk M Nommer zevenendertig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem, aangever en Janna van Bortel, zonder beroep, wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Levina Janneke
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Janssen , oud drie en vijftig jaren, van beroep koopman, en van Izaak Wage oud dertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende beiden te Zuidzande

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen door hen en mij is geteekend

A de Gardeijn
J. Janssen
I Wage
De Ambtenaar voornoemd,
van vessem

  Parenteel  Anna Maria Jansen
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

 

No 60

   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D    T I E N
den
acht en twintigsten der maand November is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Breskens,
verschenen:
Adriaan Jansen
van beroep veldarbeider , oud twee en twintig jaren, wonende te Breskens, wijk K numero twee honderd zes en veertig die mij heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Maria van der Walle, zonder beroep, alhier

op den zeven en twintigsten November dezes jaars, des voormiddags, ten kwart voor twaalf ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Anna Maria

   Van welke verklaring ik deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adriaan Petrus Monjé , oud zeven en twintig jaren, van beroep metselaar , wonende te Breskens en Izaak Notebaart , oud zes en twintig jaren, van beroep opperman , wonende te Breskens.
   Waarvan akte, welke na vooorlezing is geteekend door den aangever, de getuigen en mij.

Adriaan Jansen
AP Monjé
IzJ Notebaart
Niermans

  Parenteel  Maarten Bartel de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 20
/ Elizabeth van den Broeke.

Renvooi en de doorhaling drie geschreven woorden goedgekeurd.

J de Gardeijn
AP Lauret
I.A. Brakman

   Heden negen April negentienhonderd tien, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Groede,
verschenen:
Jakob de Gardeijn
oud acht en twintig jaren, veldarbeider , wonende te Groede , die verklaarde, dat op den achtsten April dezes jaars, des voor middags ten half acht ure, in deze gemeente in het huis Wijk O nommer een en tachtig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote / Pieternella van Kerkvoort, zonder beroep, te Groede aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Maarten Bartel

   Gedaan in tegenwoordigheid van: Abraham Pieter Lauret , oud een en vijftig jaren, van beroep wagenmaker en van Izaak Abraham Brakman , oud negen en dertig jaren, zadelmaker, beiden , wonende te Groede.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J de Gardeijn
AP Lauret
I.A. Brakman
...

  Parenteel  Abraham Willem de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 13
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D    A C H T
den
tienden der maand April is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente G r o e d e,
verschenen:
Jacob de Gardeijn
van beroep werkman oud zes en twintig jaren, wonende te Groede, wijk O numero een en tachtig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Elizabeth van den Broeke, zonder beroep, wonende te Groede

op den achtsten April dezes jaars, des namiddags, ten negen ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Abraham Willem
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Pieter Louret , oud negen en veertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groedeen Jacob Brakman oud een en vijftig jaren, van beroep zadelmaker , wonende te Groede
   En is deze akte, na vooorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen

J de Gardeijn
A.P. Louret
J Brakman
van klinkenberg

  Parenteel  Willem Abraham de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 26.
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D    Z E S
den
twee en twintigsten der maand Mei is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  G r o e d e,
verschenen:
Jacob de Gardeijn
van beroep werkman oud vijf en twintig jaren, wonende te Groede, wijk O numero een en tachtig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Elizabeth van den Broeke, zonder beroep, wonende te Groede

op den twee en twintigsten Mei dezes jaars, des voor middags, ten twee ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Willem Abraham
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Pieter Lauret , oud acht en veertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groede en Jannis van de Plassche oud negen en twintig jaren, van beroep werkman , wonende te Groede
   En is deze akte, na vooorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen
J de Gardeijn
A.P. Lauret
J v.d. Plassche
GN van Duyl

  Parenteel  Johanna Pieternella de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 18.
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D    V I J F,
den
twee en twintigsten der maand Maart is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  G r o e d e,
verschenen:
Jacob de Gardeijn
van beroep werkman oud drie en twintig jaren, wonende te Groede, wijk O numero een en tachtig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Elizabeth van den Broeke, zonder beroep, wonende te Groede

op den een en twintigsten Maart dezes jaars, des na middags, ten half tien ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwe lijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Johanna Pieternella
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van David van den Berge , oud acht en dertig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Groede en Abraham Pieter Lauret oud zes en veertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groede
   En is deze akte, na vooorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen
J de Gardeijn
D. van den Berge
A.P. Lauret
JA Risseeuw

  Parenteel  Sara Elizabeth van der Hooft
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN   VAN   GEBOORTEN

No 46

 

Sara
Elizabeth
van der Hooft


   Heden den twintigsten van de maand October des jaars negentien honderd, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland,
Machiel Cornelis van der Hooft
oud zeven en twintig jaren, van beroep slager wonende te Schoondijke,die mij heeft verklaard, dat op den twintigsten October des voormiddags ten half tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk M, nummer honderd drie en twintig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem aangever en van Elizabeth Magdalena le Grand, zonder beroep woonachtig binnen deze gemeente, zijne huisvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Sara Elizabeth
welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Johannes Michiel Risseeuw oud een en dertig jaren, van beroep bakker , wonende te Schoondijke , en van Abraham Luteijn
oud zes en twintig jaren, van beroep bakker, , wonende te Schoondijke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

MC van der Hooft
J.. Risseeuw
A Luteijn
P. van...

  Parenteel  Jacobus Hendrik Haartsen
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 17
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D    D R I E ,
den
zeven en twintigsten der maand April is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  G r o e d e,
verschenen:
Abraham Haartsen
van beroep werkman oud een en veertig jaren, wonende te Groede, wijk O numero drie en vijftig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Pieternella Louret, van beroep werkvrouw, wonende te Groede

op den zes en twintigsten April dezes jaars, des voor middags, ten vijf ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:
Johanna Jacobus Hendrik
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jannis Dubois , oud zeven en veertig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Groede en Abraham Pieter Lauret oud vier en veertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groede
   En is deze akte, na vooorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen
A Haartsen
J. Dubois
A.P. Lauret
O Hu...

  Parenteel  Jacobus Jannes de Gardeijn

No. 20

Juni

Jannes
Jacobus
de
Gardeijn
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D T W E E
den
twintigsten der maand Juni verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zuidzande:
Jacobus Jannes de Gardeijn
oud Zeven en Veertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande die verklaarde, dat op den negentienden der maand juni dezes jaars, des namiddags ten halfnegen ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk 0 Nommer drieenvijftig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit den aangever en van Levina Bruijsschaart, Zonder beroep, Wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
welk kind zal genaamd worden: Jannis Jacobus
   Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marianus Hoste , oud vier en Zeventig jaren, van beroep Schoenmaker, en van Isaak Bruisshaar ??? oud een en vijftig jaren, van beroep Winkelier, beiden wonende te Zuidzande

   En is hiervan opgemaakt deze akte, welke na gedane vooorlezing aan den aangever en de getuigen door hen en mij is geteekend uitgezonderd dat de aangever die ... niet te kunnen, daar hij het schrijven niet heeft geleerd

M Hoste
I Risseeuw
De Ambtenaar voornoemd,
Abr. Luteijn

  Parenteel  Jacob Marinus de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN   VAN   GEBOORTEN

No 18

 

Jacob
Marinus
de
Gardeijn

   Heden den zevenden Maart negentien honderd twee, verscheen voor mij lid van den raad , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente IJzendijke , provincie Zeeland,
Jacob de Gardeijn
oud twintig jaren, van beroep veldarbeider wonende te IJzendijke,die mij heeft verklaard, dat op den zesden Maart negentien honderd twee, des namiddags ten vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk A, nommer twee is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Elizabeth van den Broeke, van beroep veldarbeidster, woonende te IJzendijke, zijne echtgenoote
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Jacob Marinus
welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Leomus Cornelis Koene oud zeven en dertig jaren, van beroep kleermaker , wonende te IJzendijke , en van Pieter Loof oud twee en dertig jaren, van beroep gemeente veldwachter, , wonende te IJzendijke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Jacob de Gardeijn
L C Koene
PLoof
De Ambtenaar Voornoemd
F.J. Calen

  Parenteel  Sara Wilhelmina van Akker
No. 6

Februari

Sara
Wilhelmina
van Akker
   Heden den zevenentwintigsten Februari negentien honderd, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Cadzand verschenen: Pieter van Akker van beroep arbeider oud zevenendertig jaren, wonende te Cadzand wijk O Numero dertig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Adriana Tittman, zonder beroep, wonende te Cadzand

op den zevenentwintigsten Februari dezes jaars, des voor middags ten twee ure, alhier ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijke geslacht, welk kind zal genaamd worden
Sara Wilhelmina
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham de Ruijsscher oud zeven en veertig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Cadzand en van Johan Andries Blankert oud zeven en dertig jaren, van beroep timmerman wonende te Cadzand
   En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen
P van Akker
Abm de Ruijsscher
J.A. Blankert
J Erasmus

  Parenteel  Janna Cornelia Oosterling
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

No 7.

   In het jaar A C H T T I E N H O N D E R D   A C H T  E N  N E G E N T I G ,
den
zeventienden der maand Februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente  G r o e d e,
verschenen:
Izaak Oosterling
van beroep veldarbeider oud een en dertig jaren, wonende te Groede, wijk O numero acht en tachtig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Maria Janna van Kouwenberg, veldarbeidster, wonende te Groede

op den zeventienden Februari dezes jaars, des voor middags, ten vijf ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden:Janna Cornelia

   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Izaak Johannis Karels , oud zesenzestig jaren, van beroep smid , wonende te Groede en Abraham Pieter Lauret oud negenenveertig jaren, van beroep wagenmaker , wonende te Groede
   En is deze akte, na vooorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen

Izaak Oosterling
IJ Karels
A.P. Lauret
O Hu...

  Parenteel  Izaak Cornelis de Gardeijn

No. 29

October

Izaak

Cornelis

de

Gardeijn
   Heden den twintigsten October des jaars achttien honderd zes en negentig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud eenenveertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den twintigsten October des jaars achttien honderd zes en negentig, des voormiddags te drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O, nommer Zeven en veertig is geboren een kind van het mannelijke geslacht, van hem aangever en van Loisa Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Izaak Cornelis

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste , oud achtenzestig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Zuidzande , en van Izaak Risseeuw
, oud drieendertig jaren, van beroep Winkelier , wonende te Zuidzande, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

M Hoste
I Risseeuw
Abr. Luteijn

  Parenteel  Janna Maria van Akker
No. 20

october

Janna
Maria
van Akker
   Heden den tweeden Oktober achttien honderd vier en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand verschenen: Pieter van Akker van beroep veldarbeider oud eenendertig jaren, wonende te Cadzand wijk O Numero dertig die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Adriana Tittman zonder beroep wonende te Cadzand

op den eersten October dezes jaars, des na middags ten negen ure, alhier ten zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijke geslacht, welk kind zal genaamd worden
Janna Maria
   Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham de Ruijsscher oud een en veertig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Cadzand en van Izaak Toussaint oud zeven en dertig jaren, van beroep timmerman wonende te Cadzand
   En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, den aangever en de getuigen
P van Akker
Abm de Ruijsscher
Iz Toussaint
J Erasmus

  Parenteel  Levina Maria de Gardeijn

No. 15

Juni

Levina

Maria

de

Gardeijn
   Heden den vijfentwintigsten van de maand Juni des jaars achttien honderd vier en negentig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud negenendertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande, die mij heeft verklaard, dat op den vijfentwintigsen van de maand Juni des jaars achttien honderd vier en negentig, des voormiddags te half twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O, nommer Zeven en veertig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Loisa Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Levina Maria

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Catsman oud een en vijftig jaren, van beroep timmerman wonende te Zuidzande en van Izaak Risseeuw
oud drie en veertig jaren, van beroep metselaar , wonende te Zuidzande, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

J. Catsman
I Risseeuw
Abr Luteijn

  Parenteel  Dirk Gerard Witteveen
      No. 40
   Heden op den derden Februari achttien honderd vier-en-negentig, compareerden voor ons
Meester Hendrik Crommelin, burgemeester der Gemeente VOORST, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Derk Witteveen
oud veertig jaren, timmerman wonende te Twello in deze gemeente en verklaarde in tegenwoordigheid van, Gerrit Witteveen, oud zes en veertig jaren, gemeentebode en Jan Wansink oud dertig jaren, veldwachter, beiden wonende te Twello, dat: Gerritdina Dijkerman, zijne echtgenoote, zonder beroep, op den tweeden dezer, des namiddags ten drie ure te zijnen huize
is bevallen van een zoon aan wie hij de voornamen geeft van Dirk Gerard
  Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons met den comparant en de getuigen is onderteekend

D Witteveen
G Witteveen
J Wansink
Crommelin

  Parenteel  Jacob Buijse

No. 52
   Heden den negenentwintigsten der maand September des jaars achttien honderd drie en negentig, verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Groede, Jacob Buijse van beroep werkman , oud zevenen dertig jaren , wonende te Groede, wijk O Numero honderd welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Sara Cornelia Robeijn, werkvrouw, wonende te Groede op den achtentwintigsten September , des namiddags te half negen ure, alhier te zijnen huize is bevallen van een kind van de mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Jacob

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordig van Pieter de Ruijsscher oud achtenveertig jaren, van beroep smid , wonende te Groede , en van Izaak du Met
, oud dertig jaren, van beroep herbergier , wonende te Groede , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

P de Ruijsscher
I du Met
Abr Luteijn

  Parenteel  Abraham de Gardeijn

No. 26

December

Abraham
de
Gardeijn
Heden den een en twintigsten van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en negentig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud zeven en dertig jaren, van beroep veldarbeider wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den een en twintigsten van de maand December des jaars achttien honderd twee en negentig, des voormiddags ten halfeen ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer zeven en veertig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Levina Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Abraham

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste oud vier en Zestig jaren, van beroep Schoenmaker wonende te Zuidzande en van Johannis Zonnevijlle
oud een en vijftig jaren, van beroep Winkelier, wonende te Zuidzande, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen, daar hij het schrijven niet heeft geleerd

M Hoste
J Zonnevijlle
Abr. Luteijn

  Parenteel  Maarten de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN  VAN  GEBOORTEN

No 48

Maarten
de Gardeijn


   Heden den tweeden van de maand December des jaars duizend acht honderd een en negentig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland,
Jacob de Gardeijn
, oud zes en veertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Schoondijke , welke mij heeft verklaard, dat op den tweeden van de maand December des jaars achttien honderd een en negentig, des voormiddags te tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer vier en zeventig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Pieternella van Kerkvoort, arbeidster, zijne werkvrouw, wonende te Schoondijke

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Maarten
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Izaak Masclée , oud vier en vijftig jaren, van beroep koopman , wonende te Schoondijke , en van Charel Adriaan Schijve , oud zes en veertig jaren, van beroep gareelmaker , wonende te Schoondijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
niet door den aangever, die verklaart niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.

J. de Gardeijn
Iz Masclee
C a Schijve
P. vandon...

  Parenteel  Jozina Elizabeth den Hollander
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN  VAN  GEBOORTEN

No 24


Jozina
Elizabeth
den Hollander


   Heden den zestienden van de maand Mei des jaars achttien honderd twee en negentig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente SCHOONDIJKE, provincie Zeeland,
Anthonie den Hollander
, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider , wonende te Schoondijke , welke mij heeft verklaard, dat op den veertienden van de maand Mei des jaars achttien honderd twee en negentig, des namiddags te zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer zes en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Maria Boeije, arbeidster, zijne werkvrouw, wonende te Schoondijke

aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Jozina Elizabeth
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jan Adriaan Neeteson , oud een en dertig jaren, van beroep secretaris van en , wonende te Schoondijke , en van Hubertus Jacob Fraser , oud zeven en twintig jaren, van beroep volontair ter secretarie , wonende te Schoondijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
niet door den aangever, die verklaart niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.

JANeeteson
H J Fraser
P. vandon...

  Parenteel  Jacobus Jannis de Gardeijn

No. 20

September

Jacobus

Jannis

de

Gardeijn
   Heden den elfden van de maand September des jaars een duizend acht honderd negen en tachtig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud vierendertig jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den elfden van de maand September des jaars achttien honderd negen en tachtig, des voormiddags te half vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O, nommer Zeven en veertig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Loisa Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Jacobus Jannis

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jannis Goedhals oud eenenveertig jaren, van beroep Winkelier wonende te Zuidzande en van Jan Philip Salomé
oud drieendertig jaren, van beroep Winkelier, wonende te Zuidzande, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

J. Goedhals
J. Ph. Salomé
Abr Luteijn

  Parenteel  Maria Elisabeth de Gardeijn

No. 20

April

Maria

Elisabeth

de

Gardeijn
   Heden den tienden van de maand April des jaars een duizend acht honderd negen en tachtig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Adriaan de Gardeijn
, oud zevenendertig jaren, van beroep Vleeschouwer , wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den tienden van de maand April des jaars achttien honderd negen en tachtig, des voormiddags te vier ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk No, nommer acht is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Maria Bosschaart, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Maria Elisabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste , oud zestig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Zuidzande , en van Jacobus de Kramer
oud dertig jaren, van beroep Gareelmaker , wonende te Zuidzande, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

A de Gardeijn
M Hoste
J de Kramer
Abr Luteijn

  Parenteel  Jannis Buize
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

No 18.

Maart

Jannis
Buize

   Heden den elfden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd negen en tachtig, verscheen voor mij     , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede, provincie Zeeland,
Jacob Buize
oud drieendertig jaren, van beroep werkman wonende te Groede , welke mij heeft verklaard, dat op den elfden van de maand Maart des jaars achttien honderd negen en tachtig, des voormiddags ten vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer achtennegentig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Sara Cornelia Robeijn werkvrouw, wonende te Groede zijne huisvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jannis.
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter de Ruijsscher oud drieenveertig jaren, van beroep smid , wonende te Groede , en van Pieter Marinus Mazure oud achtendertig jaren, van beroep wagenmaker, , wonende te Groede, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J Buijse
P de Ruijsscher
P.M. Mazure
...

  Parenteel  Elizabeth de Gardeijn
AKTEN VAN GEBOORTEN.

No. 10

Maart

Elisabeth

de

Gardeijn
   Heden den elfden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd acht en tachtig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn
oud drie em dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande, welke mij heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten van de maand Maart des jaars achttien honderd acht en tachtig, des voormiddags te half twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O, nommer Zeven en veertig is geboren een kind van de vrouwlijke kunne, van hem aangever en van Loisa Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Zuidzande, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Hoste , oud negenenvijftig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Zuidzande en van Adriaan de Gardeijn
, oud zesentwintig jaren, van beroep vleeshouwer , wonende te Zuidzande , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd door den aangever, die verklaarde zulks niet te kunnen daar hij het schrijven niet heeft geleerd.

M Horte
A de Gardeijn
Abr Luteijn

  Parenteel  Tannetje Elve

No. 8

Februari

Tannetje

Elve
   Heden den drieentwintigsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd acht en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Cornelis Johannes Elve
oud zesentwintig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand, welke mij heeft verklaard, dat op den tweeentwintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd acht en tachtig, des namiddags te vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk O , nommer zes en dertig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Maria de Wisse , zonder beroep wonende te Cadzand, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Tannetje

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus de Bruijne oud vijfenveertig jaren, van beroep ... wonende te Cadzand en van Izaak Toussaine...
oud eenendertig jaren, van beroep ..., wonende te Cadzand, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J. L de Bruijne A.A. van Doorn

  Parenteel  Pieternella de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg

AKTEN  VAN  GEBOORTEN

No 6

Pieternella
de Gardeijn


   Heden den zestienden van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd acht en tachtig, verscheen voor mij     , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Schoondijke, provincie Zeeland,
Jacob de Gardeijn
, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwersknecht , wonende te Schoondijke , welke mij heeft verklaard, dat op den zestienden van de maand Februari des jaars achttien honderd acht en tachtig, des voormiddags ten tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer vier en zeventig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Pieternella van Kerkvoort, arbeidster, zijne werkvrouw, wonende te Schoondijke

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Pieternella
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Johannis Jacobus Lako oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter en , wonende te Schoondijke , en van Hubertus Jacob Fraser oud drie en twintig jaren, van beroep volontair ter secretarie , wonende te Schoondijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.

J de Gardeijn
JJLako
H J Fraser
P. vandon...

  Parenteel  Huwelijk  Jan van Hanegem

No. 21
Heden den twintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Jeremias van Hanegem
oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Retranchement, dewelke mij heeft verkaard, dat op den negentienden van de maand September des jaars achttien honderd zes en tachtig, des voormiddags te zes ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk ..., nommer zestig, is geboren een kind van de mannelijke kunne,
van hem, aangever en van Suzanna Maria Bogaard, van beroep arbeidster, wonende te Retranchement, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jannis
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx oud acht en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Retranchement en van Pieter Timmer oud acht en dertig jaren, van beroep rijksveldwachter, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door de aangever gekozen, En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J van Hanegem
P Timmer
De Ambtenaar voornoemd

  Parenteel  Janneke Elizabeth

No. 11
Heden den vijfden van de maand April des jaars een duizend acht honderd zes en tachtig, verscheen voor mij Burgermeester, Ambtenaar va den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Jacobus Jannis de Gardeijn,
oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Cadzand, dewelke mij heeft verklaard, dat op den vierden van de maand April des jaars achttien honderd zes en tachtig, des namiddags te twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 8, nommer twee en zeventig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van haar aangegever en van Levina Bruijsschaart, zonder beroep wonende te Cadzand, zijn huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Janneke Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van ...van Houte oud zestig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Cadzand en van Johannes de Potter oud vieren...tig jaren, van beroep smid, wonende te Catzand, als getuigen daartoe door de aangever gekozen,
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangever en de getuigen, door hen in mij is geteekend,
die verklaarde het schrijven niet te verstaan

...van Houte
Joh. de Potter
W van Doore

  Parenteel  Jacobus Goossen

No. 24


Jacobus
Goossen

   Heden den eenentwintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd drie en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement, provincie Zeeland,
Willem Goossen , oud zevenendertig jaren, van beroep arbeider wonende te Retranchement, welke mij heeft verklaard, dat op den twintigsten van de maand September des jaars achttien honderd drie en tachtig, des voormiddags te twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk noord , nommer negen en tachtig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Suzanna Lanse, arbeidster wonende te Retranchement, zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jacobus

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacobus Henderikx , oud vijfenvijftig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Retranchement , en van Peter Cornelis Louwers
oud drie en dertig jaren, van beroep Schoenmaker , wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
W Goossen
J. Henderikx
PC Louwerse
De Ambtenaar voornoemd
Risseeuw

  Parenteel  Willem Pieter Mookhoek
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Breskens > Geboorten 1883-1902 > image 40 of 374

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

No 11

Willem
Pieter
Mookhoek
   Heden den negentienden van de maand Maart des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Breskens , provincie Zeeland,
Adriana van de Vijver

oud vier en vijftig jaren, van beroep werkvrouw wonende te Breskens , dewelke mij heeft verklaard, dat op den achttienden van de maand Maart des jaars achttien honderd vijf en tachtig des morgens te half tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk   K, nommer honderd een en veertig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van Pieternella Dina de Winde, zonder beroep, alhier woonachtig, echtgenoote van Dirk Mookhoek, van beroep schippersknecht, wonende te Breskens, die wegens afwezigheid buiten staat is deze geboorte aan te geven, verklarende de comparante bij de bevalling te zijn tegenwoordig geweest.

aan welk kind zij verklaart te geven den voornamen van Willem Pieter
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Marinus Verschelling oud zeven en twintig jaren, van beroep werkman , wonende te Breskens en van Johannes Adriaan Carels. , oud vijf en twintig jaren, van beroep schilder, wonende te Breskens , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend, met uitzondering van den aangeefster, die verklaarde niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.
M Verschelling
J. A. Carels
J. Leenhouts

  Parenteel  Janna van Bortel
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1883-1902 > image 17 of 254

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

No 15
Mei

Janna
van Bortel
   Heden den tienden van de maand Mei des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Abraham van Bortel
oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand , dewelke mij heeft verklaard, dat op den negenden van de maand Mei des jaars achttien honderd vier en tachtig, des voormiddags ten acht ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer negenennegentig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Janneke Risseeuw zonder beroep wonende te Cadzand zijne huisvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Janna

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Verstelle oud tweeenveertig jaren, van beroep kleermaker , wonende te Cadzand , en van Izaak van Houte
oud achtenvijftig jaren, van beroep schoenmaker, , wonende te Cadzand, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Abraham V Bortel
J Verstelle
Iz van Houte
A. van Doorn

  Parenteel  Adrianus de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Cadzand > Geboorten 1883-1902 > image 15 of 254

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

No 9
Februari

Adrianus
de
Gardeijn
   Heden den drieentwintigsten van de maand Februari des jaars een duizend acht honderd vier en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Cadzand, provincie Zeeland,
Jacobus Johannes de Gardeijn
oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider wonende te Cadzand, welke mij heeft verklaard, dat op den tweeentwintigsten van de maand Februari des jaars achttien honderd vier en tachtig, des namiddags ten tien ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk 0, nummer tweeenzeventig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Louise Bruijsschaart zonder beroep wonende te Cadzand zijne huisvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Adrianus

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Wouter de Smidt oud vijfenveertig jaren, van beroep ... wonende te Cadzand en van Pieter Augustinus Eekelaar
oud zevenendertig jaren, van beroep Ambtenaar der belastingen, wonende te Retranchement, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
uitgezonderd de vader ... aangever die verklaarde het schrijven niet te ...

W de Smidt
Eekelaar
Abr. Luteijn

  Parenteel  Elizabeth Suzanna de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1868-1882 > image 380 of 398

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

43

Juni

Elizabeth
Suzanna
de Gardeijn
   Heden den negentienden van de maand Juni des jaars een duizend acht honderd twee en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn

oud negen en twintig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet , dewelke mij heeft verklaard, dat op den achttienden van de maand Juni des jaars achttien honderd twee en tachtig des namiddags te acht ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    G, nummer zeven , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Levina van der Linde van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet zijne huisvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven den voornamen van Elizabeth Suzanna
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Daniel Michielsen oud een en veertig jaren, van beroep werkman , wonende te Biervliet en van Johannes Crince , oud zeven en dertig jaren, van beroep herbergier, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
A de Gardeijn
D Michielsen
J Crince
... van de Linde

  Parenteel  Jakob de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Schoondijke > Geboorten 1868-1882 > image 304 of 327

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

No 59

Jacob
de
Gardeijn
   Heden den een en twintigsten van de maand November des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Schoondijke , provincie Zeeland,
Jakob de Gardeijn
oud zes en dertig jaren, van beroep landmansknecht wonende te Schoondijke , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twintigsten van de maand November des jaars achttien honderd een en tachtig des voormiddags te elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    O, nummer vier en zeventig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Pieternella van Kerkvoort van beroep veldarbeidster, wonende te Schoondijke zijne huisvrouw
aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Jacob

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis Schrijve oud veertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Schoondijke en van Charel Adriaan Schrijve , oud zes en dertig jaren, van beroep gareelmaker, wonende te Schoondijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
J. de Gardeijn
C Schrijve
CA Schrijve
De ambtenaar voornoemd

...de...

  Parenteel  Elizabeth van den Broeke
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > IJzendijke > Geboorten 1868-1882 > image 458 of 506

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N

N 36

Elizabeth
van den
Broeke


   Heden den dertienden van de maand Juni des jaars een duizend acht honderd een en tachtig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente IJzendijke , provincie Zeeland,
Marinus van den Broeke
oud zeven en veertig jaren, van beroep werkman wonende te IJzendijke , dewelke mij heeft verklaard, dat op den twaalfden van de maand Juni des jaars achttien honderd een en tachtig des voormiddags te zeven ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk    E, nummer elf , is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, dochter van hem aangever en van zijne huisvrouw Johanna de Burgemeester van beroep werkvrouw

aan welk kind hij verklaart te geven den voornaam van Elizabeth

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter Cornelis Aalbregtse oud veertig jaren, van beroep werkman , wonende te IJzendijke en van Jacobus Josephus Philippus Groosman , oud zes en dertig jaren, van beroep horologiemaker, wonende te IJzendijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,
M van den Broeke
PC Aalbregtse
J.J.Ph. Groosman
De ambtenaar voornoemd

J: H. Leschen

Opmerking: horologiemaker is uurwerken maker

  Parenteel  Adriaan de Gardeijn
MAAND
van de
GEBOORTE.

76
September
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.

Adriaan
de
Gardeijn
   Heden den vierentwintigsten van de maand September des jaars een duizend acht honderd een en zestig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn
oud vijf en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den drieentwintigsten van de maand September des jaars achttien honderd een en zestig, des namiddags ten twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk G, nummer zeven en tachtig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Elisabeth van Blankenberg van beroep werkvrouw, wonende te Biervliet, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Adriaan

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Isaak Casteleijn oud drie en vijftig jaren, van beroep Logementhouder , wonende te Biervliet en van Jan de Jonge oud vijftig jaren, van beroep Koopman, wonende te Biervliet, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

Abr de Gardeijn
Isaak Casteleijn
J De Jonge
De Ambtenaar Voornoemd
Ab. Leijsenaar

  Parenteel  Levina Bruijsschaart

No. 33
   Heden zestienden van de maand Mei des jaars duizend achthonderd negenenvijftig verscheen voor mij Lid van den raad, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke ,Provincie Zeeland, Abraham Bruijsschaart oud drie en veertig jaren, van beroep werkman wonende te IJzendijke dewelke mij heeft verklaard dat op den vijftienden van de maand Mei des jaars achttien honderd negen en vijftig des morgens te negen ure, binnen deze gemeente ,in het huis Wijk A nommer drie en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem, aangever en van zijn huisvrouw Janneke van de Velde zonder beroep, aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Levina

Welke aangifte en verklaring is geschied in bijwezen van Adriaan van der Weijde oud dertig jaren, van beroep metselaar wonende te IJzendijke en van Pieter van Laere oud negen en twintig jaren, van beroep schilder mede wonende IJzendijke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane vooorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is getekend. uitgzonderd door den aangever die verklaart heeft niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd

A VDWeijde
P van Laere
De Ambtenaar voornoemd,

...

  Parenteel  Jacobus Jannis de Gardeijn

No. 9

Februari

Adrianus
de
Gardeijn
   Heden den negen en twintigsten van de maand Januari des jaars duizend acht honderd vijf en vijftig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, Provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn
oud achtentwintig jaren, van beroep Werkman wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten des namiddags te twee ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk D, nummer negen en zestig C is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Elisabeth van Blankenberg zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen
Jacobus Jannis

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Bertou oud eenendertig jaren, van beroep Timmerman wonende te Biervliet en van Jannes Willem van der Linde
oud eenenveertig jaren, van beroep Kleermaker, wonende te Biervliet, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

A de Gardeijn
J: Bertou
JW van der Linde
De Ambtenaar voornoemd,
J Lijbaart

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1843-1867 > image 306 of 709

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den negenden van de maand September des jaars duizend acht honderd tweeenvijftig , verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn
oud tweeenvijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den achtsten van de maand September des jaars achttien honderd tweeenvijftig , des avonds te acht ure, binnen deze gemeente in het huis wijk D , nommer negen en vijftig is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Elisabeth van Blankenberg van beroep arbeidster wonende te Biervliet, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Abraham

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Mattheus Jacobus Jozins de Bats oud drieentwintig jaren, van beroep winkelier, wonende te Biervliet en van Jannis Willem van der Linde oud negenendertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze Akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend

Abr de Gardeijn
MJJ de Bats
JW van der Linde
De Ambtenaar voornoemd.

J Lijbaart
78

September

Abraham

de

Gardeijn

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1843-1867 > image 288 of 709

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTEN


   Heden den Derden van de maand February des jaars duizend acht honderd twee en vijftig, verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet, Provincie Zeeland,
Isaac de Gardeijn.
oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den derden van de maand February des jaars achttien honderd twee en vijftig, des namiddags te drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk D, nummer negen en zestig a , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Suzanna Levina Waage van beroep arbeidster wonende te Biervliet zijne huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam Abraham

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Cornelis Michielsen , oud zesenveertig jaren, van beroep arbeider wonende te Biervliet en van Abraham Jansen oud eenenvijftig jaren, van beroep winkelier , wonende te Biervliet, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend,

J de Gardeijn
C Michielsen
Abr. Jansen
De Ambtenaar voornoemd,
J Lijbaart
8

Februari

Abraham
de
Gardeijn

  Parenteel  Maria Bosschaart
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Oostburg > Geboorten 1843-1867 > image 206 of 709

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den Tweeden van de maand October des jaars duizend acht honderd een en vijftig , verscheen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Oostburg , Provincie Zeeland,
Anthonij Bosschaart
oud tweeendertig jaren, van beroep werkman, wonende te Oostburg, dewelke mij heeft verklaard, dat op den Dertigsten van de maand September des jaars achttien honderd een en vijftig , des namiddags te vijf ure, binnen deze Gemeente in het huis wijk Zuid , nommer honderd negen en vijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Magdalena van den Ameele zonder beroep wonende alhier, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Maria

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Johannis Zonnevijlle oud vier en veertig jaren, van beroep marsdrager, wonende te Oostburg en van Pieter Scheevinc oud zevenendertig jaren, van beroep stadsbode, wonende te Oostburg , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend

A Bosschaart
J Zonnevijlle
P Scheevink
De Ambtenaar voornoemd.

J Tie..ond
N

September

73.

Maria

Bosschaart

  Parenteel  Levina van der Linde
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1843-1867 > image 206 of 709

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den drieentwintigsten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd negenenveertig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland,
Izak van der Linde
oud vijfenvijftig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, dewelke mij heeft verklaard, dat op den tweeentwintigsten van de maand Mei des jaars achttien honderd negenenveertig , des nagts te elf ure, binnen deze gemeente in het huis wijk D , nommer vijfenvijftig is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Suzanna Porreij van beroep werkvrouw wonende te Biervliet, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Levina

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Martinus Robijn oud negenenveertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet en van Gerrit Hansen oud zevenendertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Biervliet , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend

Izak van der Linde
M Robijn
Hansen
De Ambtenaar voornoemd.

Van Altena
N. 39

Mei

Levina

van der

Linde

  Parenteel  Pieternella van Kerkvoort
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > IJzendijke > Geboorten 1843-1855 > image 132 of 390

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den drieentwintigsten van de maand Maart des jaars duizend acht honderd zeven en veertig , verscheen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke , Provincie Zeeland,
Maarten van Kerkvoort
oud vijfenvijftig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke, dewelke mij heeft verklaard, dat op den acht en twintigsten van de maand Februarij des jaars achttien honderd zeven en veertig , des morgens te één ure, binnen deze gemeente in het huis wijk B , nommer vijftien is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Jacoba Hendriks van beroep arbeidster, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Pieternella

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Francois Bruijsschaart oud zeventig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke en van Isodor Varin oud drie en vijftig jaren, van beroep scharenslijper, mede, wonende te IJzendijke , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend

M van Kerkvoort
Frans Bruijsschaart
Isodor Varin
De Ambtenaar voornoemd.

Brevet
Februarij

N 18

 

 

 

Pieternella

van

Kerkvoort

  Parenteel  Jakob de Gardeijn
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Geboorten 1843-1857 > image 72 of 484

MAAND
van de
GEBOORTE.
Voornamen en
Namen der
GEBORENEN.
AKTEN VAN GEBOORTE.

  Heden den achtsten van de maand Januari des jaars duizend acht honderd vijfenveertig , verscheen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Groede , Provincie Zeeland,
Jakob de Gardeijn
oud vierendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Groede, dewelke mij heeft verklaard, dat op den achtsten van de maand Januari des jaars achttien honderd vijfenveertig , des morgens te acht ure, binnen deze Gemeente in het huis wijk O , nommer twee honderd tweeenvijftig , is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Sara Timmerman van beroep arbeidster wonende te Groede, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jakob

welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Pieter Rookus oud eenenvijftig jaren, van beroep veldwachter , wonende te Groede en van Izaak van Overbeeke oud achtendertig jaren, van beroep Herbergier , wonende te Groede , als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
uitgezonderd den aangever, welke heeft verklaard niet te kunnen teekenen uit hoofde van het Schrijven niet te hebben geleerd.
P Rookus
Izaak van Overbeeke
De Ambtenaar voornoemd.

Ab Gee...
No 4

Januari

Jacob

de

Gardeijn

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Geboorten 1827-1842 > image 329 of 541

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENEN.
AKTEN  VAN  GEBOORTEN.

Den
15
Junij
1836
No 47

Abraham

de

Gardeijn
  Heden den vijftienden van de maand Junij des jaars achttien honderd Zes en dertig, des voorde middags te elf uren, compareerde voor mij Burgemeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Groede , District Sluis , Provincie Zeeland,
Jakob de Gardeijn
oud zesentwintig jaren, van beroep arbeider , wonende te Groede voorgemeld , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren den vijftienden van de maand Junij des jaars achttien honderd Zes en dertig, te Groede voormeld , ten twee uren, in den nacht in wijk O , nummer 252 Uit hem declarant en Neeltje Boerman oud dertig Jaren van beroep arbeidster wonende te Groede voornoemd, zijne huisvrouw
en waaraan hij verklaart te geven den voornaam van Abraham
welke aangifte is gedaan in bijwezen van Pieter Rookus oud drieenveertig jaren, van beroep veldwagter , wonende te Groede voornoemd en van Gillis de Meijer oud veertig jaren, van beroep Bode , wonende te Groede voorgemeld
Getuigen hiertoe verzocht. -- En is deze Akte van Geboorte, na gedane voorlezing, door ons benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.
ten uitgezondering van den Declarant Welke heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen.
P Rookus
Gillis de Meijer
Av Geel...

  Parenteel  Wilhelmina Wolfert
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Geboorten 1827-1842 > image 210 of 425

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENEN.
A K T E N  V A N  G E B O O R T E N .

Augustus
54

 

 

Wilhelmina

Wolfert
  Heden den Vierden van de maand Augustus des jaars achttien honderd Vijf en Dertig , des voord middags ten tien uren, compareerde voor mij Burgemeester , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Biervliet , District Sluis , Provincie Zeeland, Hendrik Wolfert
oud Vier en Dertig jaren, van beroep werkman , wonende te Biervliet , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de Vrouwelijke Sekse, geboren den Vierden van de maand Augustus des jaars agtien hondert vijf en dertig , te Biervliet , te drie uren, in den morgen in wijk - , nummer - Uit hem Declarant en Janna van Gijs zijne huisvrouw

en waaraan hij verklaart te geven den naam van Wilhelmina
welke aangifte is gedaan te bijwezen van Joos Dobbelaar oud vier en dertig jaren, van beroep werkman , wonende te Biervliet , en van Abraham Clarisse oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker , wonende te Biervliet , Getuigen hiertoe verzocht. -- En is deze Akte van Geboorte, na gedane voorlezing, door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. Uitgezondert Hendrik Wolfert die verklaarde niet te kunnen schrijven als niet geleerd hebbende
J Dobbelaar
Abm Clarisse
D Baert

  Parenteel  Anna Kooman
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Nieuwvliet > Geboorten 1796-1842 > image 487 of 664

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENEN.
A K T E N  V A N  G E B O O R T E N .

28
November
29

Anna

Kooman
  Heden den negen en twintigsten van de maand November des jaars achttien honderd en dertig , des voorde middags ten tien uren, compareerde voor mij Isaak Sanders, Burgem , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Nieuwvliet , District Sluis , Provincie Zeeland, Johannes Kooman
oud een en dertig jaren, van beroep Arbeider , wonende in deze Gemeente , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den acht en twintigsten van de maand November des jaars achttien honderd en dertig , te Nieuwvliet voornoemd , te vijf uren, in den morgen in wijk ,, , nummer 24 Uit hem Declarant en Elizabeth Hoste oud vier en twintig Jaren, van beroep Arbeidster wonende in deze Gemeente, zijne huisvrouw
en waaraan hij verklaart te geven den naam van Anna,
welke aangifte is gedaan te bijwezen van Anthonij Hoste oud zes en vijftig jaren, van beroep kleermaker , wonende in deze Gemeente , en van Jannis van de Sande oud veertig jaren, van beroep Smids baas , wonende mede in deze Gemeente , Getuigen hiertoe verzocht. -- En is deze Akte van Geboorte, na gedane voorlezing, door ons, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.

Johannes Kooman
Anthony Hoste
Jannis van de Sande
I Sanders

  Parenteel  Abraham de Gardeijn

No. 38
  Heden den achtentwintigsten van de maand Augustus des Jaars achttien honderd zes en twintig, des voor middags ten tien uren, compareerde voor mij Daniel Baert Burgermeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet District Sluis provincie Zeeland, Abraham de Gardeijn oud tweeendertig Jaren, van Beroep hengsthouder wonende te Biervliet, dewelke mij heeft aangeboden, een kind van de mannelijke Sexe,geboren den Zes en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd zes en twintig, te Biervliet ten drie ure in de morgen wijk nummer 178, uit hem declarant en Janneke van der Linde zijne huisvrouw

en waar aan hij verklaart te geven den Naam van Abraham
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Daniel Baart oud negen en dertig Jaren, van beroep ..., wonende te Biervliet en van Isaac van der Linde oud dertig Jaren, van beroep hoefsmit wonende te Biervliet
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

Abraham de Gardeijn
D: Baart  IVDLinde
D Baert

  Parenteel  Elisabeth van Blankenberg

No. 38
  Heden den achtentwintigsten van de maand Augustus des Jaars achttien honderd zes en twintig, des voor middags ten tien uren, compareerde voor mij Daniel Baert Burgermeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente BiervlietDistrict Sluis provincie Zeeland, Abraham van Blankenberg oud dertig Jaren, van Beroep werkman wonende te Biervliet, dewelke mij heeft aangeboden, een kind van de Vrouwelijke Sexe, geboren den Eersten van de maand Augustus des jaars achttien honderd agt en twintig, te Biervliet ten tien ure in de avond wijk nummer 163, uit hem declarant en Sara Zonneville zijne huisvrouw

en waar aan hij verklaart te geven den Naam van Elisabeth
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Gillis Sch... oud vijf en dertig Jaren, van beroep Veldwachter, wonende te Biervliet en van Isaac van der Linde oud twee en dertig Jaren, van beroep hoefsmit wonende te Biervliet
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

Abraham van Blankenberg
Gillis Sch...  IVDLinde
D Baert

  Parenteel  Sara Baillie

No. 38
  Heden den zesentwintigsten van de maand October des Jaars achttien honderd een en twintig, des na middags ten vier uren, compareerde voor mij Schout, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente Retranchement District Sluis provincie Zeeland, Pieter Baillie oud vier en dertig Jaren, van Beroep schoenmaker wonende te binnen deze gemeente, dewelke mij heeft aangeboden, een kind van de vrouwelijke Sexe, geboren den Zes en twintigsten van de maand October des jaars achttien honderd een en twintig, te Biervliet ten twee ure in de middag wijk zuid nummer 37; uit hem declarant en Suzanna Goedgeluk oud dertig Jaren, zijne huisvrouw

en waar aan hij verklaart te geven den Naam van Sara
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van ... oud negen en dertig Jaren, van beroep winkelier, wonende binnen deze gemeente en van Pieter de Meij oud negen en dertig Jaren, van beroep schoolhouder wonende mede binnen deze gemeente
Getuigen hiertoe verzocht. En is deze Akte van geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declarant en Getuigen geteekend,

Pieter Baillie
...
P. de Meij
...B..tt..

  Parenteel  Janneke de Back
FamilySearch: Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Geboorten 1813-1826 > image 229 of 419

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENEN.

A K T E N  V A N  G E B O O R T E N .

Den

18

Oktober

1820
29

Janneke

de

Back
  Heden den achttienden van de maand Oktober des jaars achttien honderd en twintig, des voorde middags ten Elf uren, compareerde voor mij Adriaan Van Geelkerken , Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Groede , District van Sluis , Provincie Zeeland, Jakob de Back oud negen en dertig Jaren, van Beroep Werkman , wonende te Groede voornoemd , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den achttienden van de maand Oktober des Jaars Achttien honderd & Twintig , te Groede voornoemd , te Zeven uren, in den Morgen Wijk Nummer   In Wettig Huwelijk verweckt, bij den Declarant met dezelf huisvrouw genaamd Maria Caveele, arbeidster wonende te Groede Voornoemd
en waaraan hij verklaart te geven de Naam van Janneke
welke Aangifte is gedaan te bijwezen van Andreas Eggel oud Zes en Vijftig Jaren, van Beroep Schoonmaker wonende te Groede , en van Dominicus de Clercq oud Vijf en Veertig Jaren, van Beroep Herbergier , wonende te Groede voorgemeld , Getuigen hiertoe verzocht. -- En is deze Akte van Geboorte , na gedane voorlezing, door mij, benevens den Declarant en Getuigen, geteekend. Ter uitzondering van den Declarant, Welke heeft verklaard, niet te kunnen Schrijven noch teekenen:
Andreas Eggel
Dominicus de Clercq
AvGeelkerken

  Parenteel  Abraham de Gardeijn

Bron: Provinciaal Archief Middelburg

MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENEN.

A C T E N  V A N  G E B O O R T E N .

October
Abraham

de

Gardeijn

  Heden den Een en dertigsten van de maand October des Jaars achttien honderd en zestien, des voor middags ten tien uren, compareerde voor mij Prov: Burgemeester Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente IJsendijke District Sluijs Provincie Zeeland, Abraham de Gardeijn oud zeven en veertig Jaren, van Beroep daglooner , wonende te IJsendijke , dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren den dertigsten van de maand Oktober des Jaars Achttien honderd zestien , te IJsendijke ten twee uren, in den morgen Wijk Nummer   uit hem declarant en Petronella de Greind zijnen huijsvrouw

en waaraan hij verklaard te geven de Naam van Abraham
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Cornelis van Leeuwen Buitelman oud vier en veertig Jaren, van Beroep winkelier wonende te IJsendijke , en van Josephus Carolus de Brabander oud een en dertig Jaren, van Beroep Kuijper , wonende te IJsendijke
Getuigen hiertoe verzocht. -- En is deze Acte van Geboorte na gedane voorlezing, door mij benevens den Declarant en Getuigen, geteekend.
Abraham de Gardeijn
CVL Buitelman
JC de Brabander
J...luteijn

  Parenteel  Sara Cornelia Timmerman
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > IJzendijke > Geboorten 1813-1826 > image 18 of 381

Orgineel:

M o i s
des
Naissances.
NOMS PROPRES
des
NOUVEAUX NÉS
Actes des Naissances.

Decembre

Sara

Cornelie

Timmerman
L'An Mil huit cent treize le seize de mois Décembre à onze heures et demi du matin pardevant nous Jean Isaac Beuteijn, Maire, officier de l'Etait civil de la commune d'ijsendijke, ... lieu du canton du ... Arrondissement d'Eeclo, Departement de l'Escaut, est comparu Gerard Timmerman agé de vingt huit ans journalier demeurant du cette commune, lequel nous à présenté un Enfant du Sexe feminin né hier le quinze du courant mois une heure du matin, de lui déclarant et de Suzanne Engels son Epouse et au quel il à déclaré vouloir donner les prenoms de Sara Cornelie
Les dites déclaration et présentation faites en présence de Michiel versprille agé de cinqante un ans cabaretier et d' Antoine Elias agé de cinquante un ans, ..., journalier, tous deux demeurants à ijsendijke .. et ont les pêre et témoins, Signé avec nous la présent acte de naissance aprè qu'il leur en à été fait lecture
Geert Timmerman
Michiel versprille
Anthonie Elias
JIBeuteijn

Vertaling:

M A A N D
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
Akten van Geboorten.

December

Sara

Cornelie

Timmerman
In het jaar Duizend acht honderd dertien de vijftiende van de maand December om half een uur in de ochtend comparerden voor ons, Jean Isaac Benteijn, Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand van de commune van IJzendijke, Arrondissement d'Eeclo, Departement van de monden van de Schelde, Gerard Timmerman oud acht en twintig jaren, dagwerker, wonende in deze commune, welke ons heeft getoond een kind van de vrouwelijke Sexe gisteren geboren, de veertienden van de huidige maand om een uur in de morgen, van hem declarant en van Suzanne Engels, zijne huisvrouw en aan hetwelk hij de voornamen wil geven van Sara Cornelie
De gedane aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Michiel versprille oud acht en veertig jaren cabaretier en Antoine Elias oud acht en een en vijftig jaren, dagwerker, beide woonachtig in IJzendijke, en hebben de vader, de getuigen deze acte van geboorte met mij getekend, na gedane voorlezing.
Geert Timmerman
Michiel versprille
Anthonie Elias
JIBeuteijn

  Parenteel  Jacques (Jacob) de Gardeijn
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > IJzendijke > Geboorten 1796-1812 > image 359 of 390

Orgineel:

M o i s
des
Naissances.
Noms propres
des
Nouveaux Nés.
Actes des Naissances.

Novembre

Jacques
de
Gardeijn
L'An Mil huit cent dix la trente Novembre à dix heures du matin pardevant nous Jean Isaac Benteijn, Maire, officier de l'Etait civil de la Commune d'ijsendijke, Arrondissement d'Eeclo, Departement de l'Escaut, est comparu Abraham de Gardeijn fils de jaques, agé de trente six ans negociant demeure à ijsendijke, lequel nous à presenté un Enfant du Sexe masculin de lui déclarant et Pietronella de Grind son Epouse né hier le vingt neuf du courant vers les neuf heures du matin au quel il a déclare de vouloir donner le prenom de Jaques.
Les dites déclaration et présentation fait en presence de Corneille van Leeuwen Bruhlman garde eclamp... agé de trente huit ans, et Jean Baptiste Averland agé de quarante huit ans, ... , tous deux demeurants à ijsendijke .. et ont les pêre et témoins, Signé avec nous la present acte du naissance aprè que lecture leur .. a été fait
Abraham de gardeijn
CVL Bruhlman
JI Benteijn
JB Averland

Vertaling:

M A A N D
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
Akten van Geboorten.

November

Jacob
de
Gardeijn
In het jaar Duizend acht honderd tien de dertigste November om tien uur in de morgen comparerden voor ons, Jean Isaac Benteijn, Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand van de commune van IJzendijke, Arrondissement d'Eeclo, Departement van de monden van de Schelde, Abraham de Gardeijn zoon van Jaques, oud zes en dertig jaren, wijn verkoper, wonende te IJzendijke, welke ons heeft getoond een kind van de mannelijke Sexe van hem declarant en van Pietronella de Grind, zijne huisvrouw geboren gisteren, de negen en twintigsten dezes maands om negen uur in de morgen aan hetwelk hij de voornaam wil geven van Jacob
De gedane aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Corneille van Leeuwen Bruhlman ... oud acht en dertig jaren en Jean Baptiste Averland oud acht en veertig jaren, ..., beide woonachtig in IJzendijke, en hebben de vader, de getuigen deze acte van geboorte met mij getekend, na gedane voorlezing.
Abraham de gardeijn
CVL Bruhlman
JI Benteijn
JB Averland

  Parenteel  Neeltje Boerman
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Geboorten 1796-1812 > image 341 of 496

M o i s
des
Naissances.
Noms propres
des
Nouveaux Nés.
Actes des Naissances.

den

24

Vendemiaire

14

jaar

Neeltje

 

Boerman
Het veertiende jaar der Republique den vijfentwintigsten van de Maand vendemiaire des voor de Middags om elf uuren voor ons, Leendert Verplanke, Maire, officier van den Civilen Staat der commune Groede, canton van oostburg, departement de Schelde, is gecompareerd, ... Pieter Boerman Landman, wonende in de gemelde commune Groede, den welke ons heeft vertoond een kind van de vrouwelijke kunne, geboren den vierentwintigsten dezer Maand vendemiaire des morgens ten een uure van hem en zijne Huysvrouw Cornelia de Rijke en aan welk kind hij heeft gedeclareerd te willen geven den voornaam van Neeltje
Welke declaratie in presentatie gedaan in de tegenwoordigheid van Messieurs Willem van Schavenbeke Molenaar oud zes en veertig jaren en François verplanke Arbeider oud zestig jaren, beide woonende in de gemelde commune Groede
en hebben de vader en de getuigen benevens ons, deze Acte van geboorte geteekend, nadat er hem de voor voorlezing was gedaan.

Wm van Schavenbeke   François verplanke    Pieter Boerman   L Verplanke

  Parenteel  Elisabeth de Boo
MAAND
van de
GEBOORTE.
EIGEN NAMEN
der
GEBORENE.
ACTEN VAN GEBOORTEN.

germinal

Elisabeth
de Boo
op den vijftienden germinal Negenden jaar der fransche Republiek
Acte van geboorte van Elisabeth de Boo geboren den vijftienden germinal 's morgens vier uren Uit het wettelijk huwelijk tussen Jannis de Boo Arbeider en Adriana Van peenen wonende in deze commune Zijnde gebleken te zijn een dogter.

Eerste getuige Jacob Senij oud zes en veertig jaren
tweede getuige Jan franke oud zeven en dertig jaren
Beijden wonende in deze commune
op den Requisitie aan mij gedaan door Jannis de Boo vader van Voornoemde kind
geconstateerd ... de wet door mij Jan Petit ... der commune Nieuwvliet door de ... van publiquen officier van den ... staat J Petit

  Parenteel  Izaak de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1771
doop

Tekst:
Izaak
geboren 20 maart
gedoopt 24 dito 1771
  
ouders   Jacob Gardeijn
Sara Leenhouts
  getuijgen   Willem Leenhouts
Izaak R..ls
Jannetje K...

  Parenteel  Anna Wisse
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1769
doop

Tekst:

Anna   dogter van  
Op dato mede gedoopt
Marinis Wisse
    en
Maria Taveniet
 getuigen waren
Pieter Wisse
   en
Cornelia Mulier

Opmerkingen:
'op dato gedoopt', de doop was dezelfde dag als de vorige aantekening: 19 november 1769

  Parenteel  Janna de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1767
doop

Tekst:

    Janna   Dochter van    

Extract gegeven
Den 30 vendémiaire
5 jaar der Republiek
op dato gedoopt
Jacob de Gardeijn
   en
Sara Leenhouts
   getuigen waren
Isaac de Gardeijn
Isaac Leenhouts
   en
Janna van de Slike

Opmerkingen:
'op dato gedoopt', de doop was dezelfde dag als de vorige aantekening.
Het Extract 'Den 30 vendémiaire' is voor het huwelijk (Franse republikeinse kalender).

  Parenteel  Isaak de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1765
doop

Tekst:
1765
Den 27 jan 1765 is gedoopt
Isaak       zoon van        

geboren
den 25 jan 1765
morgens 1/2 negen
Abram de Gardeijn
   en
Josyna de Meijer
   getuigen waren:
Jacob de Meijer
   en
Janna van de Slyke

  Parenteel  Maria Debora Schietekatte
Bron: DTB Nederlands Hervormd: Breskens 1764
doop

Tekst:
den 12 dito   Maria Debora   Daniël Schietekatte.   
Sara Huijck.
Jacob Schietekatte.
Debora Cuppers.
Opmerking: 'dito', de doop was dezelfde maand als de vorige aantekening: februari

  Parenteel  Sara Leenhouts
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1734
doop

Tekst:
Sara     het kint van pieter Leenhouts
en Elisabeth Culderij is gedoopt
den 22 meij 1740 de getuijgen
sijn joost de Vlieger en
Sara van der Burgt.

  Parenteel  Jacob de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1734
doop

Tekst:
Jacob     het kint van johannes de
gardijn en janna de Meester
is gedoopt den 24. october 1734
de getuijgen sijn Jacobus Leijs
Willem de Meester en Maria
de Meester.

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: IJzendijke 1729
doop

Tekst:
Abraham     het kint van jannes de
gardeijn en Janna de Meester
is gedoopt den 25. december
1729 de getuijgen sijn Leendert
de Meester en Maria de gardeijn

Overlijdens akten

  Huwelijk   Geboorte  Overlijden
Datum:Overleden:Relatie:
22 maart 1970Jannis van Hanegemgrootouder
15 januari 1968Janneke Elizabeth de Gardeijngrootouder
10 februari 1964Jakob de Gardeijn
19 december 1943Levina Bruijsschaartovergrootouder
13 mei 1943Jacobus Jannis de Gardeijnovergrootouder
28 april 1914Wilhelmina Wolfert
3 april 1914Abraham de Gardeijnbetovergrootouder
15 april 1904Sara Cornelia Timmerman
13 maart 1899Janneke de Back
18 september 1873Abraham de Gardeijnbetovergrootouder
17 september 1867Jacob de Gardeijn
14 junij 1866Elisabeth van Blankenbergbetovergrootouder
9 oktober 1865Anna Kooman
8 junij 1854Sara de Gardeijn
15 april 1850Elizabeth de Gardeijn
2 mei 1843Anna Wissebetovergrootouder
5 mei 1841Janneke van der Lindeoudouders
12 september 1839Neeltje Boerman
22 april 1821Pieternella de Grind
20 augustus 1820Abraham de Gardeijn

opmerkingen:

  Parenteel Jannis van Hanegem
NGV archief
photo

  Parenteel Janneke Elizabeth de Gardeijn
NGV archief
photo

1968
Nr. 7
   Heden tien juni
negentienhonderd achtenzestig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Sluis:
Datthijn, Jacob
oud zes en zestig jaar, zonder beroep
wonende te Sluis , die verklaarde dat op Zeven juni negentienhonderd achtenzestig, te vijftien uur, dertig minuten in de gemeente Sluis is overleden:
de Gardeijn, Janneke Elizabeth

oud twee en tachtig jaar, zonder beroep
geboren te Cadzand wonende te Sluis, gehuwd met: van Hanegem, Jannis; dochter van: de Gardeijn, Jakobus Jannis en van: Bruijsschaart, Loisa, beiden overleden

   De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J. Datthijn...

  Parenteel  Jakob de Gardeijn

1964

Nr. 13
   Heden tien februari
negentienhonderd vierenzestig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Oostburg:
de Smit, Jannis
oud acht en veertig jaar, aannemer
wonende te Oostburg , die verklaarde dat op tien februari negentienhonderd vierenzestig, te vier uur, vijf en veertig minuten in de gemeente Oostburg is overleden:
de Gardeijn, Jakob

oud twee en tachtig jaar, zonder beroep
geboren te Schoondijke wonende te Oostburg, gehuwd geweest met: van den Broeke, Elisabeth, zoon van: de Gardeijn, Jakob en van: van Kerkvoort, Pieternella, beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

JdeSmit ...

  genealogie  Levina Bruijsschaart

Nr. 363
In het jaar NEGENTIENHONDERD ZEVEN EN VEERTIG den twintigsten December verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bergen op Zoom:
van ressen, Gerrit Johannes
oud zes en vijftig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende dat op den negentienden December dezes jaars, te vier uur in deze gemeente, is overleden: Bruijsschaart, Levina oud acht en tachtig jaren, zonder, beroep geboren te IJzendijke , wonende alhier weduwe van de Gardeijn, Jacobus Jannis dochter van Bruijsschaart, Abraham en van van de Velde, Janneke beiden overleden

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

GJV... De Ambtenaar van den burgerlijken stand

  Parenteel  Jacobus Jannis de Gardeijn
No 3
   Heden veertien Mei negentien honderd drie en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Nieuwvliet
de Gardeijn, Adriaan
oud negen en vijftig jaren, slager wonende alhier die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den dertien Mei dezes jaars, des ten achttien ure in deze gemeente is overleden
de Gardeijn, Jacobus Jannis
oud acht en tachtig jaren zonder beroep geboren te Biervliet wonende alhier, echtgenoot van: Bruijsschaart, Levina zoon van: de Gardeijn, Abraham en: van Blankenberg, Elisabeth, beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A de Gardeijn P. Brakman

  Parenteel  Jakob de Gardeijn

No 16
   Heden een en twintig Februari
negentienhonderd zeven en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente O o s t b u r g:
Jakob de Gardeijn
oud vijf en veertig jaren, werkman wonende te Groede, zoon van den overledene en Abraham van Peenen
oud acht en veertig jaren, werkman wonende te schoondijke
die verklaarden dat op twintig februari dezes jaars, des na middags ten half een ure, in deze gemeente in het huis Langestraat nommer zeven en veertig is overleden: Jakob de Gardeijn, zonder beroep

oud twee en tachtig jaar
geboren te Groede en wonende te Schoondijke echtgenoot van Pieternella van Kerkvoort, zoon van Jakob de Gardeijn, en Sara Cornelia Timmerman, beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J de Gardeijn
A van Peenen
deHullu

  Parenteel  Wilhelmina Wolfert
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Biervliet > Overlijden 1913-1940 > image 30 of 262

No 20
   Heden achtentwintig april negentienhonderd vijftien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente B I E R V L I E T :
Jacob Klaaysen
oud twee en vijftig jaren, veldarbeider wonende te Biervliet en Pieter Geensen oud vijfenzestig jaren, Gemeente veldwachter wonende te Biervliet die verklaarden dat op achtentwintig April dezes jaars, des voormiddags ten twee ure in deze gemeente is overleden Wilhelmina Wolfert weduwe van Abraham de Gardeijn
oud negen en zeventig jaren zonder beroep geboren      en wonende te Biervliet, dochter van Hendrik Wolfert en van Janna van Gijs, beiden overleden

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

J Klaaysen
P Geensen
Maarleveld

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
No 12
   Heden vier April negentienhonderd veertien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Biervliet
Adriaan de Gardeijn
oud twee en vijftig jaren, slager wonende te Zuidzande, Zoon van de overledene en Pieter Geensen oud vierenzestig jaren, Gemeente veldwachter wonende te Biervliet die verklaarden dat op drie April dezes jaars, des namiddags ten vijf ure in deze gemeente is overleden Abraham de Gardeijn echtgenoot van Wilhelmina Wolfert, zonder beroep wonende alhier,

oud acht en tachtig jaren zonder beroep geboren      en wonende te Biervliet, zoon van Abraham de Gardeijn en van Janneke van der Linde, vroeger weduwnaar van Elisabeth van Blankenberg

   Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

A. de Gardeijn
P Geensen
Maarleveld

  Parenteel  Sara Cornelia Timmerman
No 12
   In het jaar N E G E N T I E N H O N D E R D  V I E R ,
den vijftienden der maand April zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente G r o e d e, verschenen:
Jakob de Gardeijn
van beroep, werkman wonende te Schoondijke, zoon van de na te noemen overledene en Willem Frederik van Uxem van beroep werkman oud negenenveertig jaren, wonende te Groede, schoonzoon van de overledene, die ons hebben verklaard dat op den vijftienden der maand April dezes jaars, des voormiddags ten half zes ure in het huis staande te Groede, wijk O numero tweehonderd zeventien is overleden
Sara Cornelia Timmerman in den ouderdom van negentig jaren , wonende in voormeld huis, van beroep zonder ,geboren te IJzendijke, weduwe van Jakob de Gardeijn, dochter van Gerard Timmerman en Jerintje Vergouw beiden overleden

   En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na voorgelezing, is geteekend door ons en de aangevers

J. de Gardeijn
W.F. van Uxem
Kemm...

  Parenteel  Janneke de Back
FamilySearch : Netherlands, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Nieuwvliet > Overlijden 1883-1912 > image 95 of 166

No 1
   In het jaar A C H T T I E N H O N D E R D   N E G E N   E N   N E G E N T I G,
den dertienden der maand Maart zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwvliet,
verschenen: Abraham de Gardeijn
van beroep, arbeider , oud twee en zestig jaren, wonende te Nieuwvliet, echtgenoot van de na te noemen overledene, en Johannis Cappon van beroep schilder oud zesendertig jaren, wonende te Nieuwvliet, geen bloedverwant van de overledene, die ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten vijf ure in het huis staande te Nieuwvliet, wijk     numero honderd zeven is overleden
Janneke de Back in den ouderdom van acht en zeventig jaren , wonende in voormeld huis, van beroep zonder ,geboren te Groede, wonende te Nieuwvliet, eerst weduwe van Adriaan de Vuijst, thans echtgenoote van Abraham de Gardeijn voornoemd, dochter van Jakob de Back en Maria Caveele, echtelieden, beiden overleden

   En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na voorgelezing, is geteekend door ons en de aangevers

A de Gardeijn
J Cappon
M. Lucie...

  Parenteel  Abraham de Gardeijn

42

September

Abraham

de

Gardeijn
   Heden den negentienden van de maand September des jaars een duizend acht honderd drie en zeventig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn,
oud zeven en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, zoon van de overledene,
alsmede
Jan Scheerens, oud zes en zeventig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Biervliet, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den achttienden van de maand September des jaars duizend acht honderd drie en zeventig , binnen deze gemeente te vier ure des namiddags, is overleden
Abraham de Gardeijn
oud tachtig jaren, geboren te Ijzendijke, in het jaar zeventien honderd drie en negentig, van beroep koehouder wonende te Biervliet weduwnaar van Janneke van der Linde zoon van Isaac de Gardeijn en van Anna Wisse beide overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

A de Gardeijn
J: Scheerens
De ambtenaar voornoemd
... van der Lind..

  Parenteel  Jacob de Gardeijn
FamilySearch: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
Zeeland > Groede > Overlijden 1855-1874 > image 421 of 610

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

N: 68

September

 

Jacob

de Gardeijn

 

   Heden den zeventienden van de maand September des jaars een duizend acht honderd zeven en zestig, verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Groede, provincie Zeeland,
Anthonie Mazure
oud vijf en veertig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Groede, geen bloedverwant van den overledene alsmede Jean Augustinus Hamij oud zeven en vijftig jaren, van beroep kledermaker wonende te Groede, geen bloedverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den zeventienden van de maand September des jaars een duizend acht honderd zeven en zestig, binnen deze gemeente te half vier ure des, ochtends, is overleden Jacob de Gardeijn
oud zes en vijftig Jaren , geboren te IJzendijke van beroep arbeider, wonende te Groede, bevoren weduwnaar van Neeltje Boerman en thans echtgenoot van Sara Cornelia Timmerman van beroep arbeidster, wonende te Groede, zoon van Abraham de Gardeijn en Pieternella de Griend, echtelieden, beide overleden

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend,

A Mazure
J.A. Hamij
De Ambtenaar voornoemd
Mulb...

  Parenteel  Elisabeth van Blankenberg

36

Junij

Elisabeth

van

Blankenberg
   Heden den vijftienden van de maand Junij des jaars een duizend acht honderd zes en zestig, verschenen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet, provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn,
oud negenendertig jaren, van beroep werkman, wonende te Biervliet, man van de overledene,
alsmede
Jan Scheevens, oud negenenzestig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Biervliet, bekendevan de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den veertienden van de maand Junij des jaars duizend acht honderd zes en zestig, binnen de gemeente te zes ure des avonds, is overleden
Elisabeth van Blankenberg
oud zeven en dertig jaren, geboren te Biervliet, van beroep werkvrouw wonende te Biervliet huisvrouw van den eersten aangever dochter van wijlen Abraham van Blankenberg en Sara Zonnevijlle zonder beroep wonende te Biervliet
   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

Abr de Gardeijn
J: Scheevens
De ambtenaar voornoemd
Ab: Leijsenaar

  Parenteel  Anna Kooman

A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N

No 23


October


 

Anna

Kooman

 

   Heden den tienden van de maand October des jaars een duizend acht honderd vijf en zestig, verschenen voor mij Wethouder , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Zuidzande, provincie Zeeland,
Abraham de Gardeijn
oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider wonende te Zuidzande, echtgenoot van de overledene, alsmede Isaak Abraham Risseeuw oud achtentwintig jaren, van beroep winkelier wonende te Zuidzande, geen aanverwant van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den Negenden van de maand October des jaars een duizend acht honderd vijf en zestig, binnen deze gemeente tien ure des, avonds , is overleden
Anna Kooman
oud zes en dertig Jaren , geboren te Groede van beroep arbeidster, wonende te Zuidzande, echtgenoote van Abraham de Gardeijn voornoemd, dochter van Johannes Kooman en van Elizabeth Hoste, in leven echtelieden.

   En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend,

A De Gardeijn
I.A. Risseeuw
De Ambtenaar voornoemd
A.J. Risseeuw

  Parenteel  Sara de Gardeijn

M A A N D
van het
OVERLIJDEN.
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.
AKTEN VAN OVERLIJDEN.

  Heden den Negenden van de maand Junij des jaars duizend acht honderd vier en vijftig , verschenen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke , Provincie Zeeland, Pieter Rosendaal
oud twee en dertig jaren, van beroep werkman, wonende te Schoondijke, behuwd klein zoon van de overledene, alsmede Isaac Schijve oud zeven en dertig jaren, van beroep gareelmaker wonende te Schoondijke bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den achtsten van de maand Junij des jaars achttien honderd vier en vijftig , binnen deze gemeente , te acht ure des avonds , is overleden Sara de Gardeijn oud ruim twee en tachtig jaren , geboren te IJzendijke , van beroep particuliere wonende te Schoondijke, dochter van (de namen der ouders zijn aan den aangevers onbekend) en weduwe van Arij de Regt overleden te IJzendijke.

   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend.
Pieter Rosendaal
I: Schijve
De Ambtenaar voornoemd
A.. Huister
Junij
N 25

 

 

Sara

de

Gardeijn

  Parenteel  Elizabeth de Gardeijn
Bron: Provinciaal Archief Middelburg
M A A N D
van het
OVERLIJDEN.
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.
AKTEN VAN OVERLIJDEN.

  Heden den zestienden van de maand April des jaars duizend acht honderd vijftig , verschenen voor mij Burgemeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke , Provincie Zeeland, Hendrik de Gardeijn
oud negen en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te IJzendijke, echtgenoot van de overledene, alsmede Pieter Giensen oud vijf en dertig jaren, van beroep slagter, mede wonende te IJzendijke, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den vijftienden van de maand April des jaars achttien honderd vijftig , binnen deze Gemeente , te acht ure des avonds , is overleden Elizabeth de Gardeijn oud een en vijftig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep arbeidster wonende te IJzendijke, echtgenoot van opgenoemde Hendrik Jansen, dochter van Izaak de Gardeijn, wonende te IJzendijke en van Maria Schiettekatte aldaar overleden.

   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend. uitgezonderd door den eersten aangever, die verklaarde niet te kunnen teekenen, als hebbende schrijven niet geleerd.
P. Giensen
De Ambtenaar voornoemd
Bre...
April

N 26

 

 

Elizabeth

de Gardeijn

  Parenteel  Anna Wisse
MAAND
van het
OVERLIJDEN.
Voornamen en
NAMEN
der
Overledene.
ACTEN VAN OVERLIJDEN.

Mei

No 12

Anna
Wisse
  Heden den Derden van de maand Mei des jaars duizend acht honderd drie en veertig ,verschenen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Biervliet , Provincie Zeeland,
Izaac Martijn
oud twee en veertig jaren, van beroep klein landman , wonende te Biervliet zoon, van de overledene, alsmede Abraham Jansen, oud een en veertig jaren, van beroep Winkelier wonende te Biervliet geen bloedverwant van de overledene welke mij hebben verklaard dat op den tweeden van de maand Mei des jaars achttien honderd drieenveertig binnen deze gemeente te acht uren, des avonds , is overleden : Anna Wisse oud drieenzeventig jaren, geboren te IJzendijke , van beroep particuliere wonende te Biervliet, weduwe laatst van Louis Martijn en bevorens van Izaac de Gardeijn

En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.

Izak Martijn
Abr Jansen
De Ambtenaar Voornoemd

... verplanke

  Parenteel  Janneke van der Linde

No. 12
   Heden den vijfden van de maand Mei des jaars duizend acht honderd en een en veertig, verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Biervliet Provincie Zeeland, Izak van der Linde
oud acht en veertig jaren, van beroep werkman , wonende te Biervliet, broeder van de overledene, alsmede Cornelis Gerardus van Altena oud acht en dertig jaren, van beroep Heel - en verloskundige , wonende Biervliet, geen bloedverwand van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den vijfden van de maand Mei des jaars achttien honderd een en veertig, binnen deze gemeente te zes ure des morgens, is overleden: Janneke van der Linde, oud vijf en veertig jaar, geboren te IJzendijke, van beroep Particuliere wonende te Biervliet, in huwelijk geweest met Abraham de Gardeijn klein Landman wonende te Biervliet
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend,

I van der Linde  van Altena ...

  Parenteel  Neeltje Boerman
FamilySearch : Netherlands, Zeeland Province, Civil Registration, 1796-1940
Zeeland > Groede > Overlijden 1813-1842 > image 569 of 662

M A A N D
van het
OVERLIJDEN..
Voornamen en
Namen der
OVERLEDENEN.
AKTEN VAN OVERLIJDEN.

  Heden den twaalfden van de maand September des jaars duizend acht honderd negenendertig , verschenen voor mij Burgermeester , Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Groede , Provincie Zeeland,
Jacob de Gardeijn
oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Groede, echtgenoot van de overledene, alsmede Daniel Hollestelle oud drieendertig jaren, van beroep Broodbakker wonende te Groede, bekenden van de overledene, welke mij hebben verklaard, dat op den twaalfden van de maand September des jaars achttien honderd negenendertig , binnen de Gemeente Groede , te half negen ure des voormiddags , is overleden Neeltje Boerman oud drieendertig jaren, geboren te Groede , van beroep arbeidster wonende te Groede, huisvrouw van Jacob de Gardeijn voornoemd dochter van Pieter Boerman, overleden te Groede en van Cornelia de Rijke arbeidster wonende aldaar.

   En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangevers, door hen en mij is geteekend.
uitgezonderd den eersten Comparant welke heeft verklaard niet te kunnen teekenen uithoofde van het schrijven niet te hebben geleerd.
D Hollestelle
AvGee...

September

No 35

 

 

Neeltje

Boerman

  Parenteel  Pieternella de Grind
MAAND
VAN HET
OVERLIJDEN.
EIGEN NAMEN
DER
OVERLEDENEN.
A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N.

Mei

Pieternella
de
Grind
No 33
  Heden den Drie en twintigsten van de maand April des Jaars achttien honderd een en twintig, des voor middags ten negen uren, compareerden voor mij Burgermeester , Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente IJzendijke District Sluis , Provincie Zeeland,
Jacobus de Muijnk
oud acht en veertig jaren, van Beroep Korenfacter wonende binnen deze stede bekende en Izaak de Gardeijn oud      jaren, van beroep voerman wonende mede ter dezer stede aangehuwde broeder van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten van de maand April des Jaars achttien honderd een en twintig , binnen deze Gemeente in het Huis Wijk Centrum Nummer - ten Vier uren, in den morgen is overleden Pieternella de Grind oud vijf en Veertig Jaren, van Beroep arbeidster wonende alhier, dochter van Jacob de Grind en van Maria Stoppels beide overleden, en weduwe van Abraham de Gardeijn mede overleden
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.
Izak de Gardeijn     de Muijnk Bre...

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
MAAND
van het
OVERLIJDEN.
EIGEN NAMEN
DER
OVERLEDENEN.
A K T E N  V A N  O V E R L I J D E N.

Augustus

Abraham
de
Gardeijn
51
  Heden den dertigsten van de maand Augustus des Jaars achttien honderd twintig, des voor middags ten tien uren, compareerden voor mij Burgemeester , Beambtemte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de gemeente IJzendijke District Sluis Provincie Zeeland,
Martin Josias Boeije
oud zeven en twintig Jaren, van Beroep timmerman wonende te IJzendijke en Cornelis Aalbregtsen , oud twee en dertig Jaren, van Beroep winkelier wonende te IJzendijke goede bekende van de Overledene ;dewelke hebben verklaard, dat op den Negen en twintigsten van de maand Augustus des Jaars achttien honderd twintig , binnen de stede IJzendijke in het Huis Wijk - Nummer - ten drie uren, in den namiddag is overleden : Abraham de Gardeijn oud zes en veertig Jaren vijf maanden, van Beroep dagloner wonende te IJzendijke, echtgenoot van Pieternella de ...

En hennen de Declarante, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.

M.J. Boeije
Corn Aalbregtsen
...beuteijn

  Parenteel  Abraham de Gardeijn
Bron: DTB Nederlands Hervormd: Breskens 1706
begraaf

Tekst:
Catelijntje van de Woestijne (huijsvrou van
Gillis gardeijn) gebor: onder de groede oud 46
Jaren begr: den 1 st feb: 1706   L 0 - 3 -4