creativecommons valid-html401

   home-link   Passagierslijst: Slamat: 18 mei 1927

Rotterdamsche-Lloyd  Slamat

PASSAGIERS
VAN HET
MAILSCHIP "SLAMAT"

  Naar Southampton

H.B. Defoer
Mevrouw Defoer en Dochter
Ds. A. de Haan
Mevrouw de Haan
Mr. Dr. A.0. Heiniken
G.J. Jansen Heytmaier
Mevrouw C. de Jongh-Hofrnan
Dr. P.S.R. Kosters
Mevrouw Kosters
Mevrouw Lensvelt
J.C. Lensvelt
Mevrouw J.H.S. von Mauntz
Mevrouw Ch.H. de Quant
Ir. H.C. Wesseling

  Naar Tanger

Rev. C.F. Benthall
Mevrouw Benthall
Mejuffrouw E. A. Fitzbenry
J. van Gelder
J. Heynen
Mevrouw Heynen en 2 Kinderen
0. Warzée

- 3 -
Mevrouw Warzée
A. Woodrow
Mevrouw Woodrow

  Naar Marseille

H. Adler
Mevrouw Adler
Mevrouw M. Ahrmann
Dr. E. Baer
Mevrouw Baer
Mejuffrouw L.F. Brady
H. Bredebusch
Mevrouw Bredebusch
G.W. Brongersma
Mevrouw Brongersma
Mejuffrouw A. van Calear
M. Catz
Mevrouw Catz
Mejuffrouw C. Cool
J.J. Dreessens
M. Drukker
Mevrouw Drukker
Mevrouw Wed. W. H. van Duysen-Gisolf
Mejuffrouw C. Elderink
E. Elderink
Mejuffrouw M. Elderink
E. van Engel
Mevrouw van Engel
Baronesse van der Feltz-Koch
J. de Graaf
Mevrouw de Graaf

- 4 -
Gronen
Mevrouw Gronen
Mevrouw M. Halbeisen
Mr. J. Havelaar
Mevrouw Havelaar
Mejuifrouw J. Havelaar
H.H "illstriing
Dr. P. Hüllstruiicr
P. Hilllstrung
J. Jacobs
Mevrouw Jacobs
J.S. Knowlson
Mevrouw Knowlson
W.G. Lanibert
Mevrouw Lambert
R. Landmann
Mevrouw Landmann
E. Lazarus
Mevrouw Wed. M. Lazarus
Mevrouw E. M. Noël Paton
Mejuffrouw H. Noël Paton
Mejuffrouw L. F. Noël Paton
H. Oberhummer
Oppenheimer
J. Pütz
Mejuffrouw A. Quinn
Dr. H. Ries
Dr. H. Schinidt
K. van Seben
Mevrouw I. Toxopéus-Torringa
0.F. de Vries
- 5 -
M. v. d. Wetering
Mevrouw v. d. Wetering
M.C. v. d. Wetering
Mevrouw v. d. Wetering
Mevrouw Dr. Weyl
Dr. E. Wiener
A.C. de Wilde
E. Woodworth
Mevrouw Woodworth
0. Woodworth

  Naar Ned.-Indië

J.L. Albag
Mevrouw Albao
P. Ankersmit
Mevrouw S. van Asperen en 2 Kinderen
M. P. Beelaerts v. Einmichoven
Mejuffrouw J. J. Belle
F. Bennink
Mevrouw Bennink en 3 Kinderen
K. H. Bergers
Mevrouw Bergers en 2 Kinderen
J. Berkman
Mevrouw Berkrnan
A . Bertling
Mevrouw Bertling
I. Bessern
Mr. W. Birnie
J.J. Blankert
Mevrouw A. M. Blom de Schrijver en Kind
Mevrouw J. den Boer v. Asperen en 2 Kinderen
- 6 -

P. de Boer
H.N. van den Bos
Mevrouw van den Bos
C.W. v. Bossum
Mevrouw v. Bossum en 4 Kinderen
F.C. Bournan
Bouman
L. Bout
Mevrouw Bout en Kind
H.C. Broers
Mevrouw Broers
R.G. v. Bronckhorst
Mevrouw v. Bronckhorst en 4 Kinderen
J. Bronserna
A.C.E. Brosius
0. Brunken
Mejuffrouw H.S. Bueno
Mevrouw M. Bulder-Tromp
Ch.W.A. Burgemeestre
Mevrouw Burgemeestre en Kind
J. Burin des Roziers
H. Buiton Corbin
S.M. Busë
J. Carels
Mevrouw Carels en Kind
W.L. Cavaljé
Mevrouw Cavaljé en Kind
Mevrouw A. Cordsen
P.B. J. Cramer
Mevrouw Cramer en 2 Kinderen
V.A. Damwyk

- 7 -
Mevrouw Daniwyk en 3 Kinderen
G.K.E. Dectman
A.P. Dorsman
Mevrouw Dorsman en 3 Kinderen
T. Dorst
Mevrouw Dorst
Mevrouw M.F.E. Dries en 2 Kinderen.
Mevrouw J.E. Droop-Martens
Mejuffrouw W.E. Droop
S. Dunlop
Mevrouw Dunlop en Kind
H.J. v. Dijk
Mevrouw v. Dijk
E. Eden
A.V. Elia
Mevrouw Elia en 4 Kinderen
Eerw. Broeder Eligius (A. E. Muryn)
E.J. Encororna Coffie
Mevrouw Encoroma Coffie en Kind
M.A. v. d. Ende
Mr.H. G. Ernieling
Mevrouw Ermeling en 2 Kinderen
W.G.J. Eschauzier
H. Eynthoven
Mevrouw Eynthoven en 2 Kinderen
H. Ferguson
H. te Flierhaar
Mevrouw te Flierhaar
L.G. Fokker
Mevrouw Fokker en Kind
J. Franken

- 8 -
A. Fröger
Mevrouw Fröger
E. Garagoski
J.W. v. Gernert
Mevrouw v. Gernert en Kind
S.H. Gerichhausen
Mevrouw Gerichhansen en 2 Kinderen
C.L. Gircour
0. Glaser
A. Gobëe
C.B. Goossens
Mevrouw Goossens
Mr. A.W. de Haan
K.C. van Haastert
Mevrouw K.E.E. Halbisch en Kind
Mr. J.A. Halffman
Mevrouw Halffman
J.0.L. Harders
Mevrouw Harders
Mejuffrouw S.C.M. Harders
Mr. W.F.C. van Hattuni
Mevrouw van Hatttim
0. Haverkate
J.C. Heidstra
Mevrouw Heidstra
J.S.H.J. Heiligers
L.H.F. Heinze
L.E. von Hemert
Mevrouw von Hemert
Mr. A.J. van Hengel
Mevrouw A.M. Herrebrugh en 2 Kinderen

- 9 -
T. Hof
Mevrouw Hof en Kind
W.F. van der Hoff
Mevrouw J.A.A. Hofineyer
H.P.A. Holland
Mevrouw Holland en 2 Kinderen
J.J. Huiskens
Mevrouw Huiskens en 2 Kinderen
A.J. v. Hulst
Zeer Eerw. Pater F. Huybers
Mevrouw J.C. Inhulsen-Vogelpohl
A.J. v. d. Jagt
Mevrouw v. d. Jigt en 3 Kinderen
H.J. de Jamaer
Mevrouw de jarnaer en 4 Kinderen
Mevrouw E. M. Jolly
R. de Joi
J.M. de Jongh
D.F. Juch
Mevrouw Juch
Mejuffrouw C.R. Kepel
J.C. de Keyzer
Mevrouw de Keyzer en Kind
Mejuffrouw M.B. Klegin
Mr. J.H. Kok
Mevrouw Kok
J.H. Kolkrneyer
Ir. F.E. Kolmus
H.D. Kolthof
Mevrouw Kolthof
D. Koornan

- 10 -
A. Kortz
Mevrouw Kortz en 4 Kinderen
P. Krant
Dr. 0. Langenhorst
Fr. Langner
Mevrouw Langner
Mejuffrouw F. Laprë
J.L.K. Laprë
Mevrouw Laprë
J.P.L. Larroque
Mevrouw larroque en 3 Kinderen
L.D. Lawalata
Mevrouw Lawalata en Kind
J.Th. Leek
Mevrouw Leek en 2 Kinderen
D. van Leeuwen
Mevrouw van Leeuwen en 3 Kinderen
P.D. van Leeuwen
R.C. Lewis
Mevrouw Lewis en 2 Kinderen
Mevrouw Ir. J.D. de Lind v. Wyngaarden
Eerw. Broeder N. v. d. Linden
K.L. Loo
Mevrouw Loo
W.M. 0. M. v. Loon
Mevrouw van Loon en Kind
Mevrouw E. A. M. Louwersc-Maas
W. de Man
Mevrouw de Man en Kind
D.J. Mantipassa
Mevrouw Manupassa en 2 Kinderen

- 11 -
C. D. van der Meer
Mejuffrouw H. Meyer
L. Miller
Eerw. Frater H. W. Mimpen
B.J. v. Minnen
Mevrouw v. Minnen en 6 Kinderen
P. van der Molen
Mevrouw van der Molen
Mevrouw Mörtzer Bruyns
Dr. F. Mylius
Mevrouw Mylius
P.J. Nassenstein
Mevrouw Nassenstein en 2 Kinderen
Mevrouw Neijlhoff en 4 Kinderen
A. Neijhoff
Mejuffrouw H.F. Nolen
W.F. Nottebohm
L. Oesterrnan
Mevrouw Oesterman
L.R.W. v. Olden
H.A. van Oorde
Mevrouw van Oorde en 2 Kinderen
H.J. Ossernan
Eerw. Broeder N. v. d. Ouderaa
C.A. Pouw
J. Prins
Mevrouw Prins en Kind
J.C. de Quant
Mevrouw de Quant en 2 Kinderen
J. Reitsma
Mevrouw v. Renesse v. Duivenbode en 3 Kinderen

- 12 -
R. v. Renesse v. Duivenbode
Mevrouw L. Risakotta-ten Wolde
Dr. 0. Rosenstiel
Mevrouw Rosenstiel
Ir. A.J.H.L. Rosenquist
Mevrouw Rosenquist en Kind
M. Rusterholz
F.E. Sahelangi
Mevrouw Sahelangi en 7 Kinderen
Mejuffrouw C.C.P. Schuurkamp
V.H. Seddon
W.L. Sinning
A.E. Smith
Mevrouw Smith en Kind
L. Stnits
Mevrouw Smits
0.G.J. Spangenberg
A.A. v. Sprew
Mevrouw Sprew
0. Stobbe
Mevrouw F. W. Stocking Korzen
R.J.A. Stolk
Mevrouw Stolk en 2 Kinderen
Mevrouw Wed. J.A. Suermondt-Schröder
J.A. Suermondt
Mevrouw Suermondt en Kind
A.J.0. Swemmelaar
F.C. Thomson
Mevrouw Thomson en 2 Kinderen
J.H.C. Torlij
Mevrouw Torlij

- 13 -
Mejuffrouw H. C. Toxopëus J.B. Trimble jr.
E.E. Vervuur,
Mevrouw Vervuurt en 3 Kinderen
J.M.G. Vogelsang
Mevrouw Vogelsang
F. Voorzaat
E.G.K.L. Vos de Wael
E.W.A. Vos de Wael
C.G.0. Wagner
Ir. C.G. van der Wateren
J.E.F. Weber
Mevrouw Weber en 3 kinderen
P.H. Weise
Mevrouw Weise en 3 Kinderen
0.C.E. Wellby
Mevrouw Wellby
Eerw. Broeder Wenceslaus (J. Kramer)
Mevrouw A. M. Westerveld-Sauter
V.S. Westh
J. Willemsen
Detachement Suppletietroepen

- 14 -