Familie-relaties

De piramide links toont schematisch welke familie relaties er kunnen bestaan.
Reken vanuit de IK positie om te ontdekken hoe de verschillende relaties genoemd worden.

           40
          / \
          /  \			 
         30  41
         / \   \
        /  \   \
        20  31  42
       / \   \   \
       /  \   \   \
      10  21  32  43
      / \   \   \   *
     /  \   \   \   *
     IK  11  22  33   *
    / \   \   \   *   *
    /  \   \   \   *   *
   01  01  12  23   *   *
   / \   \   \   *   *   * 
  /  \   \   \   *   *   *
  02  02  02  13   *   *   *
 / \   \   \   *   *   *   *
 /  \   \   \   *   *   *   *
03  03  03  03   *   *   *   *
01 - zoon / dochter
02 - kleinzoon / kleindochter
03 - achterkleinzoon / achterkleindochter

10 - vader / moeder
11 - broer / zuster
12 - oomzegger / tantezegger
13 - oud-oomzegger / oud-tantezegger

20 - grootvader / grootmoeder
21 - oom / tante
22 - neef / nicht
23 - achter-oomzegger / achter-tantezegger

30 - overgrootvader / overgrootmoeder
31 - oudoom / oudtante
32 - achter-oom / achter-tante
33 - achter-neef / achter-nicht

40 - bet overgrootouder
41 - oud-oudoom / oud-oud-tante
42 - achter-oudoom / achter-oudtante
43 - achter-achter-oom / achter-achter-tante

Op de site van de familie Eijgendaal stond een overzicht van de familie relaties, zie onderzoek
Een identieke pagina vond ik op de website vansandick

W3Ccss valid-html401